https://www.youtube.com/watch?v=rZ4nYu7QcT4

ชื่อภาษาอังกฤษ                     Piston Valve
ชื่อภาษาไทย                     วาล์วลูกสูบ
การใช้งาน                     เร่ง หรี่ ใช้กับงานที่ต้องการปรับละเอียด, งานแรงดันสูง แต่โฟลต่ำ
Material Body                     Brass, Stainless 316
Connection                     Screw ,Flange,Ferrule
Size                     1/2 ″-2″

 

         เป็นวาล์ว ควบคุมการเปิด/ปิด ด้วยลม การตัดต่อจะเร็วกว่าวาล์วแบบใช้ไฟฟ้ามาก เหมาะกับงานที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิด โดยลักษณะการทำงานของ Piston valves นั้น จะปิดด้วยสปริง และจะเปิดโดยแรงดันลมที่ ใช้ควบคุม มีทั้งแบบ above disc (ไหลจากบนลงล่าง) และ under disc (ไหลจากล่างขึ้นบน)

         – แบบ NC และ NO ใน Piston Valve นั้นต่อให้ใช้ระบบลมในการทำงาน  โดย NC และ NO นั้น จะมีความหมายดังนี้

NC = วาล์วClose ในขณะที่ไม่จ่ายลมเข้าไป และวาล์วจะ Open เมื่อจ่ายลมเข้าไป

NO = วาล์ว Open ในขณะที่ไม่จ่ายลมเข้าไป และวาล์วจะ Close เมื่อจ่ายลมเข้าไป

          – แบบ Above disc และ Under disc ใน Piston Valve นั้น จะมีทิศทางการไหล 2 แบบ คือไหลขึ้น และ ไหลลง

     แบบที่ 1 เป็นการไหลแบบ Under Disc

สังเกตจากลูกศรสีดำที่หมายเลข 2 คือเป็นการที่ของไหล ไหลเข้าที่หมายเลข 2 และออกที่หมายเลข 1

 

          แบบที่ 2 เป็นการไหลแบบ Above Disc

สังเกตจากลูกศรสีดำเช่นเดิมครับ จากภาพของไหลจะไหลเข้าที่ลูกศรสีดำหมายเลข 1 และ ออกที่หมายเลข 2

 

 

***Under = ไหลจากล่าง ขึ้นบน***

***Above = ไหลจากบน ลงล่าง***

 

          คุณสมบัติพิเศษของ Piston Valve คือ สามารถใช้งานกับของไหล เช่น น้ำร้อนหรือไอน้ำ ที่มีอุณหภูมิสูงถึง 180 องศาเซลเซียส และใช้งานกับของไหลที่มีความหนืดสูงถึง 600 cSt ทั้งยังสามารถใช้งานกับของไหลที่มีการกัดกร่อนสูง เพราะวัสดุทำจากสแตนเลส สตีล และเทฟลอน อายุการใช้งานยาวนานเมื่อเทียบกับวาล์วชนิดอื่นๆ

          การใช้งาน Piston Valve สามารถป้องกันการเกิดค้อนน้ำ (Water Hammer) ในระบบท่อได้ ด้านบนตัววาล์วมีอุปกรณ์บอกสถานการณ์ทำงานของวาล์วว่าอยู่ในสถานะเปิดหรือปิด สามารถติดตั้งได้ทุกทิศทาง และง่ายต่อการบำรุงรักษา

 

 

แบบทดสอบความรู้สินค้า- VAPI – PISTON VALVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *