ชื่อภาษาอังกฤษ Balancing valve
ชื่อภาษาไทย วาล์วปรับสมดุล
การใช้งาน วาว์ลที่ทำหน้าที่ปรับอัตราการไหล 
ยี่ห้อ Honeywell
วัสดุ Cast iron, Brass, Ductile Iron
ประเภท 1.Manual Balancing Valve

2.Automatic Balancing Valve 

3.Pressure Independent Control Valve(PICV)

รูปตัวอย่าง

 

Balancing Valve คือวาว์ลที่ทำหน้าที่ปรับอัตราการไหล (Flow Rate) ของน้ำให้ได้ค่าตามที่ Terminal Unit ในระบบปรับอากาศต้องการ ถ้าไม่มี Balancing Valve จะส่งผลให้ Terminal Unit ที่อยู่ใกล้ปั๊มได้รับ Flow Rate มากเกินไป ส่งผลให้ห้องได้รับความเย็นจนรู้สึกหนาวกว่าปกติ ซึ่งวาล์วแต่ละประเภทแบ่งเป็น Manual Balancing Valve, Automatic Balancing Valve และ PICV

1. Manual Balancing Valve

โดย Balancing Valve มีการพัฒนาเริ่มต้นจาก Manual Balancing Valve ไปเป็น Automatic Balancing Valve เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องความยุ่งยากในการปรับสมดุลน้ำ เนื่องจากการปรับ Manual Balancing Valve ตัวหนึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตราการไหลของน้ำในวาล์วตัวอื่นๆ ในระบบเสมอ

ข้อจำกัดของ Manual Balancing Valve

เมื่อปรับลด Flow Rate ของ Manual Balancing Valve หนึ่งตัวจะทำให้วาล์วตัวอื่นได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการปรับสมดุลอัตราการไหลของน้ำ ซึ่งถ้าในระบบมี Manual Balancing Valve ถึง 100 ตัวก็จะยิ่งทำให้การควบคุมสมดุล อัตราการไหลของน้ำทำได้ยากขึ้น

2. Automatic Balancing Valve

Automatic Balancing Valve ถูกพัฒนาขึ้นแทนที่ Manual Balancing Valve เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องของการปรับ Flow Rate ด้วยการใส่ Differential Pressure Regulator ซึ่งจะทำหน้าที่รักษาแรงดันน้ำไม่ให้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยตัววาล์วจะปรับเพิ่ม-ลด Flow Rate อยู่ตลอดเวลาเพื่อรักษาสมดุลการไหลของน้ำในระบบทำความเย็น  

ข้อจำกัดของ Automatic Balancing Valve

Automatic Balancing Valve แม้จะมีข้อดีที่สามารถรักษา Flow Rate ให้คงที่ได้ แต่ก็ทำงานสวนทางกับ 2-Way Control Valve เพราะจริงๆ แล้ว Terminal Unit ก็ต้องการ Flow Rate ที่แปรเปลี่ยนได้เพื่อรักษาอุณหภูมิห้องให้เป็นไปตามที่ต้องการ ซึ่งเมื่อ 2-Way Control Valve ทำหน้าที่หรี่ Flow ลงแล้ว Automatic Balancing Valve จะปรับ Flow ให้กลับไปสู่สภาพเดิม โดยถือว่าเป็นการทำงานที่สวนทางกันระหว่าง 2 วาล์วนี้

การติดตั้งและเลือกใช้ Automatic Balancing Valve ก็มีข้อจำกัดเนื่องจากต้องใส่ Cartridge ให้ตรงกับขนาดของวาล์ว เพราะ Cartridge จะมีขนาด Flow Rate และ Diff.Pressure ที่แตกต่างกัน และยังไม่สามารถปรับเปลี่ยน Max.Flow ได้

3. วาล์วอัจฉริยะ PICV

Pressure Independent Control Valve วาว์ลอัจฉริยะที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อจัดการกับปัญหาที่พบใน Automatic Balancing Valve

จุดเด่นของ วาล์วอัจฉริยะ PICV

1. วาล์วอัจฉริยะ PICV สามารถแก้ปัญหาการทำงานที่สวนทางกันระหว่าง 2-Way Control Valve และ Automatic Balancing Valve ลงได้อย่างสิ้นเชิง เนื่องจาก PICV เป็นการรวมกันของวาล์ว 3 ชนิด ได้แก่ Automatic Balancing Valve, 2-Way Control Valve และ Differential Pressure Regulator ซึ่งจะช่วยรักษา Flow Rate ให้ทำงานได้ตามความต้องการในระหว่างการทำความเย็น

2. ตัววาล์วถูกผลิตมาเป็นชิ้นเดียว ทำให้การเลือกขนาดเพื่อติดตั้งได้ง่าย และไม่จำเป็นต้องเลือกช่วงของ Cartridge เหมือน Automatic Balancing Valve

3. วาล์วอัจฉริยะ PICV มีช่วง Diff.Pressure ที่กว้างทำให้สามารถนำไปใช้งานได้ครอบคลุมทุกจุดในอาคาร

4. สามารถปรับ อัตราการไหลได้ตามต้องการเพียงแค่หมุนพวงมาลัยที่ตัวของวาล์ว

11 ข้อเปรียบเทียบระหว่าง Manual Balancing Valve, Automatic Balancing Valve และ วาล์วอัจฉริยะ PICV

   

สรุป

คุณสมบัติของวาล์วอัจฉริยะ PICV ที่กล่าวมาข้างต้นทำให้เห็นว่าวาล์วอัจฉริยะนี้จะสามารถเข้ามาแทนที่วาล์วแบบดั้งเดิมได้ เนื่องจากการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาที่พบในวาล์วรูปแบบเดิม ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับเหมาติดตั้งได้ง่าย สะดวก และไม่ต้องคอยปรับค่า Flow Rate หลายๆ ครั้ง ภายหลังการติดตั้ง นอกจากนี้ PICV ยังง่ายต่อการดูแลรักษา รวมถึงรองรับการขยายพื้นที่ใช้สอยอาคารในอนาคตก็ไม่ต้องคอยกังวลเรื่องการตั้งค่าสมดุลอัตราการไหลของวาล์วใหม่ทั้งตึก

 

วีดีโอ 

https://www.youtube.com/watch?v=NaZSNQhHW3o

แบบทดสอบ

แบบทดสอบความรู้สินค้า-VABE – BALANCE

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *