ชื่อภาษาอังกฤษ                     Temperature
ชื่อภาษาไทย                     เครื่องวัดอุณหภูมิ , เทอร์โมมิเตอร์
การใช้งาน                     วัดอุณหภูมิ ทั้งร้อนและเย็น
รูปแบบ                     หน้าปัดทุกตัวเป็น SS304
Connection Type                     Bottom, Back, Adjust, Remote
Connection Size                     1/2″,1/4″
Unit                     ใน1 หน้าปัดอาจมี 2 หน่วย เช่น องศาเซลเซียสกับองศาฟาเรนไฮในตัวเดียวกัน

 

                            แบบออกล่าง

เกจ์วัดอุณหภูมิ /ความชื้น หรือ Tempearature Gauge  คือเครื่องมือวัดที่ใช้สำหรับอ่านค่าอุณหภูมิ หรือค่าความชื้นที่บริเวณใช้งานซึ่งเหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมทุกรูปแบบ ที่มีย่านการวัดหลากหลายให้เลือกใช้งาน เกจ์วัดอุณหภูมิ /ความชื้น ที่ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีของบริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด สามารถช่วยให้ อ่านค่าอุณหภูมิ หรือความชื้นได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ซึ่งแตกต่างจากเกจ์วัดอุณหภูมิ /ความชื้นแบบอื่นในท้องตลาดตรงที่ ย่านการวัดหลากหลาย ขนาดหน้าปัดหลายขนาดให้เลือก

                                 แบบรีโมท                                                                     แบบออกหลัง

 

 

                             แบบแท่ง                                                                         แบบปรับได้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *