ต้นทุน (ค่าใช้จ่าย) ที่เกิดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดคุณภาพในสินค้าและบริการ

การที่เราต้องกลับมาทำงานเดิมครั้งแล้วครั้งเล่าคงไม่มีใครพิศมัยมากนัก เพราะนอกเหนือจากเวลาที่ต้องสูญเสียไปแล้ว ยังรวมไปถึงสิ่งต่างๆมากมายที่เสียไปพร้อมๆ ทั้งโอกาสที่จะทำงานอย่างอื่นในช่วงเวลาที่เรากำลังจดจ่อกลับงานเดิมที่เราต้องกลับมาทำอีกครั้ง และอีกครั้ง จากปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ทำให้คิดบางอย่างขึ้นมา “ถ้าเราทำงานถูกตั้งแต่ครั้งแรก ครบถ้วนตั้งแต่ครั้งแรก จะได้ไม่ต้องมาทำงานนี้อีก” จากสิ่งที่คิดจึงพยายามค้นหาคำตอบ จนพบกับประโยค ของ Phillip Crosby ที่ว่า “ Doing g it right the first time หรือตีความหมายได้ว่า ทำให้ถูกตั้งแต่ครั้งแรก ที่มีการอธิบายในสิ่งที่คิดออกมาอย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้  วัด รวมไปถึงประเมินผลได้ โดยอธิบายเกี่ยวกับต้นทุน (ค่าใช้จ่าย) ที่เกี่ยวข้องในการส่งต่อสินค้าและบริการให้กับลูกค้า  (ในการอธิบายครั้งนี้คำว่าต้นทุน หมายความรวมถึง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น)

 

ต้นทุน (ค่าใช้จ่าย) ที่เกี่ยวข้องในการส่งต่อสินค้าและบริการให้กับลูกค้าแบ่งออกเป็น 4 อย่าง   คือ

  1. Prevention Cost (ต้นทุนการป้องกัน) ต้นทุนนี้เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การวางแผน การป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ
  2. Appraisal Cost (ต้นทุนการวัดประเมินผล) ต้นทุนนี้เกี่ยวข้องกับการวัดผล การประเมินผล เผื่อให้สินค้าและบริการที่ส่งต่อให้กับลูกค้ามีคุณสมบัติตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
  3. Internal Failure Cost (ต้นทุนความผิดพลาดภายใน) ต้นทุนนี้เกิดขึ้นในกรณีที่สินค้าและบริการที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย แต่คุณภาพสินค้าไม่ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งมีการตรวจเจอก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าเป็นการผิดพลาดที่ยังอยู่ภายในระบบของบริษัท
  4. External Failure Cost (ต้นทุนความผิดพลาดภายนอก) ต้นทุนนี้เกิดขึ้นในกรณีที่สินค้าและบริการที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย แต่คุณภาพสินค้าไม่ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งสินค้าดังกล่าวได้ส่งมอบถึงมือลูกค้าเรียบร้อยแล้ว เป็นความผิดพลาดที่อยู่ภายนอกระบบของบริษัท

ต้นทุนทั้ง 4 ที่ได้อธิบายข้างต้น ได้ถูกจัดกลุ่มเป็น 2 กลุ่มสำหรับอธิบายความแตกต่างได้อย่างชัดเจน คือ

  1. Cost of good quality ต้นทุนสินค้าดี ประกอบด้วยต้นทุนการป้องกัน และต้นทุนการะวัดประเมินผล ซึ่งเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นก่อนที่จะทำการผลิตสินค้า
  2. Cost of bad quality ต้นทุนสินค้าไม่ดี ประกอบด้วยต้นทุนที่เกิดจากความผิดพลาดภายในและภายนอก ซึ่งเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นหลังจากทำการผลิตสินค้าเรียบร้อยแล้ว

 

01

 

ต้นทุนทั้ง 4 ได้ถูกอธิบายง่ายๆด้วยกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น แกนแนวนอน เป็นการแสดงระดับของคุณภาพ กำหนดให้คุณภาพสินค้าเริ่มต้นจาก 0% หมายถึงสินค้าผลิต 100 ชิ้นใช้ไม่ได้ทั้ง 100 ชิ้น และ 100% หมายถึง สินค้าผลิต 100 ชิ้นใช้ได้ทั้ง 100 ชิ้น และแกนแนวตั้งเป็นการแสดงระดับต้นทุนที่เกิดขึ้นในการผลิตสินค้า 1 ชิ้น

02

 

จากภาพเราจะเห็นว่าถ้าเราต้องการให้สินค้าที่เราผลิต 100 ชิ้น สามารถส่งต่อให้ลูกค้าครบทั้ง 100 ชิ้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ต่ำที่สุดคือ ต้นทุนเท่ากับที่ใช้ไปในต้นทุนสินค้าดี ซึ่งเป็นการป้องกันก่อนที่สินค้าจะเสร็จสมบูรณ์ ในขณะเดียวกันต้นทุนที่เสียไปมากที่สุดจนประมาณค่าไม่ได้ คือการที่ไม่มีต้นทุนสินค้าดีเกิดขึ้นในระบบการผลิต ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้าสั่งผสมสีฟ้าน้ำทะเลเป็นสีทาบ้าน แต่เราผลิตสีส้มพระอาทิตย์ให้กับลูกค้า และเมื่อลูกค้าได้รับสีทาบ้านไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจากเหตุการณ์ครั้งนี้  ไม่พอใน ไม่เชื่อใจ ไม่ซื้อสินค้าคุณอีก  บอกต่อถึงความผิดพลาดของเราให้กับลูกค้าคนอื่นๆ มีต่างๆอีกมากมายที่เกิดขึ้นที่เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ โดยทฤษฎีที่หยิบยกขึ้นมาพูดถึงในครั้งนี้มีทั้งส่วนที่ถูกและส่วนที่ผิด อยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจถึงความหมายที่ซ่อนอยู่และนำไปประยุกต์กับการทำงานของเราได้มากน้อยเพียงใด

เพราะเหตุใดถึงได้เขียนบทความเกี่ยวกับต้นทุนที่เกิดขึ้นในเรื่องของคุณภาพสินค้าและบริการ เพราะการส่งต่อสินค้าและบริการให้กับลูกค้าไม่ได้มีเพียงแค่การผลิตเท่านั้น ยังรวมไปถึงข้อมูล คำแนะนำต่างๆ สินค้าที่เราทำการซื้อขาย และส่งต่อแม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตของบริษัท ก็ส่งผลกระทบทั้งนั้น ยกตัวอย่างเช่น การเสนอสินค้าผิดสเปค การแนบไฟล์สินค้าผิดสเปค การ ลงข้อมูลสินค้าคงคลังผิดพลาด ทำให้แจ้งข้อมูลกับลูกค้าผิดพลาด รวมไปถึงความผิดพลาดอื่นๆที่ประกอบขึ้นในการส่งต่อสินค้า 1 ครั้งให้กับลูกค้า การทำให้ถูกตั้งแต่ครั้งแรกจึงเป็นสิ่งที่ช่วยลดปัญหา ต้นทุน และเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้น

ซึ่งคิดว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการทำงานต่อไปของท่านผู้อ่าน ไม่มากก็น้อยนะคะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.aqeacademy.com The Cost of Quality

………………………………………………

อ่านบทความอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่

www.pakoengineering.com/blog

www.pakoengineering.com

www.pako.co.th

ช่องทางใหม่ล่าสุด

ให้คุณได้รับข่าวสารสินค้าใหม่และโปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร

แอดมาเลย ที่ @pakoeng (อย่าลืมใส่ @ ข้างหน้าด้วยนะ)

line01

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *