ระบบท่อ-ปัญหาที่พบในระบบท่อ ตอนที่ 1 >>> ปัญหาการเกิดโพรงอากาศ (Cavitation)

ทำความรู้จักกับ การเกิดโพรงอากาศ (Cavitation) กันดีกว่า           เมื่อของเหลวไหลผ่านวาล์วที่ปิดลงบางส่วนทำให้ความดันจลน์เพิ่มขึ้นและความดันสถิตของของเหลวลดลงซึ่งอาจลดลงถึงความดันไอของของเหลวทำให้ของเหลวในย่านความดันต่ำเริ่มกลายเป็นฟองไอและรวมตัวกันกลายเป็นโพรงไอ เมื่อของเหลวและโพรงไอเลื่อนตัวออกห่างจากวาล์วความดันจลน์เริ่มลดลงความดันสถิตเพิ่มมากขึ้นทำให้โพรงไอดังกล่าวยุบตัวลงอย่างรวดเร็ว จากปรากฏการดังกล่าวทำให้เกิดการกระแทกกันของอนุภาคของเหลวบริเวณที่โพรงไอยุบตัวทำให้แรงดับบริเวณดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงสั้น ๆ ถ้าแรงดันดังกล่าวเกิดใกล้กับผนังท่อหรือวาล์วจะทำให้เกิดการสึกหรอได้ ปัญหาส่วนใหญ่มักเกิดในระบบท่อคอนเดนเซทเนื่องจากน้ำมีอุณหภูมิสูงความดันไอของของเหลวจะเพิ่มขึ้นทำให้เกิดฟองไอได้ง่าย Cavitation หรือปรากฏการณ์การเกิดโพรงไอ หรือโพรงอากาศ เป็นปรากฏการณ์ในการเปลี่ยนสถานะของน้ำจากของเหลวเป็นไอและมีปริมาตรเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวและยุบตัวลงในภายหลังเนื่องมาจากเมื่อน้ำไหลผ่านส่วนต่างๆของปั้มนั้น น้ำจะเปลี่ยนแปลงความเร็วในการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาอันเนื่องมาจากพื้นที่หน้าตัดที่เปลี่ยนแปลงหรือรูปร่างลักษณะของปั้มและสถานการณ์อื่น ๆ ที่ส่งผลให้แรงดันของน้ำเพิ่มขึ้นและลดลงอยู่ตลอดเวลา การเกิด Cavitation นั้นเกิดจากการที่มีฟองอากาศเกิดขึ้นในปั๊ม(Pump) ขณะปั๊มทำงาน โดยผลของการเกิด Cavitation นั้นจะทำให้ชิ้้นส่วนของปั๊ม เกิดความเสียหาย เช่นการเกิด Cavitation Pitting หรือการเกิด Dry Running ทำให้ Shaft Seal เกิดการรั่ว การเกิด Cavitation นั้นเกิดมาจากหลายสาเหตุ NPSH(A) < NPSH(R) การใช้งานปั๊มใกล้กับอุณหภูมิจุดเดือดของของเหลว การเลือกปั๊มไม่เหมาะสมเช่น ปั๊มทำ flow ได้สูงเกินไป การใช้งานขณะที่ด้าน suction มีการทำ vacuum กลไกสำคัญในการเกิด Cavition คือการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงความดัน […]

Valve-29-วาว์ลหัวกระโหลก ฟุตวาว์ล

Foot valve ฟุตวาว์ล  หรือเรียกอีกชื่อนึงว่า วาวล์หัวกะโหลก  หน้าที่ของมัน เป็นตัวกักเก็บน้ำ ไม่ไหลย้อนกลับ จากปั๊มน้ำลงบ่อ เป็นวาว์ลที่ใช้ดูดน้ำในระดับที่ต่ำกว่าปั้ม โดยจะต้องเติมน้ำลงในปั้ม เมื่อน้ำลงในปั้มมันจะลงไปในท่อด้วยวาวล์ตัวนี้ทำหน้าที่กั้นน้ำไม่ให้ไหลลงไปในบ่อ  เมื่อใดที่เปิดปั้มน้ำ ตัวปั้มจะดึงเอาน้ำในบ่อขึ้นมาได้ วาวล์ตัวนี้จะมีเกลียวในข้างเดียว Foot valve หน้าที่ เป็นตัวกักเก็บน้ำ ไม่ไหลย้อนกลับ จากปั๊มน้ำลงบ่อ หรือลงถังเก็บน้ำจนหมด เพื่อให้การใช้งานปั๊มในครั้งต่อไปส่วน กรอง (strainer)  คือ อุปกรณ์สำหรับกรองเศษวัสดุต่างๆ ที่มากับน้ำ และจะเป็นอันตรายต่อการทำงานของปั้มน้ำ เช่น  ขวดพลาสติก  กิ่งไม้   ท่อนไม้  กรวดทราย  เป็นต้น ถ้าไม่มีฟุตวาล์วดักน้ำไว้ปั๊มก็จะดูดแต่ลม จะทำให้ปั๊มร้อนจัด และไหม้ได้    ฟุตวาลล์วที่ดี ควรจะขนาดใหญ่กว่าท่อส่งหรือเท่ากัน แต่ไม่ควรเล็กกว่า  เพราะจะทำให้ปั๊มสูญเสียแรงส่ง Head loss มาก ในกรณีที่มอเตอร์ปั๊มขนาดไม่เพียงพอหรือแรงม้าน้อยเกินไป การลดแรงสปริง และน้ำหนักของลิ้นวาล์ว ของฟุตวาล์วจะช่วยได้ การลด Friction ของเพลา และบูทจับเพลามีผลมาก   ฟุตวาล์วที่ดีต้องมีลิ้นวาล์วเบา แต่แข็งแรง  […]