อุปกรณ์-อุปกรณ์ในระบบหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน

          โรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทที่ต้องการใช้ความร้อนในกระบวนการผลิต  โดยทั่วไปแล้วมักจะใช้ไอน้ำเป็นสื่อนําความร้อน ไอน้ำจะมีข้อจํากัดเรื่องความดันที่แปรผันตรงกับอุณหภูมิไอน้ำอิ่มตัว และเมื่อใช้ไอน้ำภายใต้ ความดันสูง เรามารู้จัดกับอุปกรณ์ในระบบหม้อต้มกันดีกว่า           อุปกรณ์ในระบบหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน มีดังนี้   1) หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน (Hot oil boiler) จะมีท่อขดน้ํามัน (Heating coil) ติดตั้งอยู่ภายในเปลือกของหม้อต้ม ซึ่ง เป็นบริเวณของห้องเผาไหม้ (Combustion chamber or furnace) ภายนอก หุ้มทับด้วยฉนวนกันความร้อน วัสดุที่ใช้ทําขดท่อน้ำมันจะต้องสามารถทนอุณหภูมิได้สูงประมาณ 350 องศาเซลเซียส และ สามารถถ่ายเทความร้อนได้ดี ขนาดของขดท่อน้ำมันต้องออกแบบให้เหมาะสมกับปริมาณความร้อนที่ต้องการ และเมื่อติดตั้งสร้างเสร็จต้องตรวจทดสอบความปลอดภัยขดท่อนั้น โดยใช้ก๊าซไนโตรเจนอัดที่ความดันประมาณ 1.3-1.5 เท่าของความดันออกแบบ แล้วใช้น้ำสบู่ตรวจสอบเพื่อหารอยรั่ว               2) หัวเผา […]

การบำรุงรักษาและการตรวจเช็คหม้อไอน้ำ

การบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ มีดังนี้        1 เกจวัดแรงดัน เมื่อทำกาเปรียบเทียบเกจวัดแรงดันไอของหม้อไอน้ำกับเกจวัดแรงดันไอตัวอื่นๆ ซึ่งต่อร่วมกันอยู่ในระบบเดียวกันอยู่เสมอๆ และถ้าหากสงสัยว่าเกจเกิดความไม่เทียงตรงจะต้องทำการตรวจสอบทันที ในการตรวจสอบให้กระทำอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อครบกำหนดการตรวจหม้อไอน้ำ การเปรียบเทียบค่าอาจทำได้อีกวิธีหนึ่ง โดยเปรียบเทียบกับเกจของหม้อไอน้ำที่มีอยู่ข้างเคียง และหม้อไอน้ำนั้นเดินใช้งานที่แรงดันเท่ากัน สำหรับเกจวัดแรง ดันที่สัมผัสกับอุณหภูมิภายนอกที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง การใช้ขดลวดให้ความร้อนหรือท่อไอน้ำเล็กๆ ฝังไว้ใต้ฉนวนที่หุ้มอยู่จะช่วยทำให้แก้ปัญหาการแข็งตัวของน้ำในท่อที่เกจวัดแรงดันได้ และในขณะที่ทำการทดสอบให้ทำการติดตั้งเกจอยู่ในลักษณะที่เกจใช้งานอยู่เกจวัดแรงดันไอ ต้องไม่ต่อสัมผัสกับไอน้ำที่จะทำการวัดโดยตรงให้มีท่อโค้งงอเป็นรูปวงกลมซึ่งมีน้ำขังอยู่หรืออุปกรณ์อื่นๆ   คอยเป็นตัวถ่ายทอดแรงดันอีกต่อหนึ่ง เกจวัดแรงดันควรมีข้อต่อหรือหน้าแปลนเพื่อให้สามารถถอดออกได้โดยสะดวกก่อนที่จะมีการทดสอบเกจวัดแรงดันว่าอ่านค่าได้เที่ยงตรงหรือไม่  ควรระบายน้ำที่ค้างในท่อโค้งออกเสียก่อนโดยทำการถอดข้อต่อออกและหลังจากท่อสอบแล้ว ก่อนที่จะติดตั้งเกจกับเข้าที่จะต้องทำการเติมน้ำลงในท่อโค้งที่ขดเป็นรูปวงกลมเพื่อไม่ให้ไอน้ำสัมผัสกับเกจวัดแรงดันโดยตรงดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น   ในขณะทำการทดสอบหม้อไอน้ำด้วยการอัดแรงดันด้วยน้ำจึงนิยมที่จะระบายน้ำออกทางท่อที่ต่อกับเกจ ทั้งนี้เพื่อต้องการที่จะ ให้น้ำเกิดขังอยู่ในท่อโค้ง และขณะที่ประกอบเกจที่ถอดออกทดสอบกับข้าที่เดิม ให้ระมัดระวังตัวเรือนของเกจวัดแรงดันด้วย 2. หลอดแก้วชี้ระดับน้ำ      เมื่อหม้อไอน้ำครบกำหนดการตรวจภายในหรือหยุดใช้งาน ให้ทำความสะอาดท่อต่อระหว่างหม้อไอน้ำกับกระบอกระดับน้ำทุกครั้ง การตรวจสอบความเที่ยงตรงของกระบอกระดับน้ำและหลอดแก้วชี้ระดับน้ำ ให้ทำการเปรียบเทียบกับเครื่องวัดอีกชุดหนึ่ง  และถ้ามีเครื่องบันทึกระดับน้ำอยู่ด้วย หรือเป็นแบบที่ถ่ายทอดระดับน้ำ ให้ทำการเปรียบเทียบกับหลอดแก้ววัดระดับน้ำที่ติดตั้งอยู่ได้ สำหรับหม้อไอน้ำที่มีแรงดันไอมากกว่า 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ความถี่ห่างในการทดสอบเครื่องวัดระดับน้ำจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ เช่น ชนิดของกระบอกระดับน้ำ ชนิดของหลอดแก้วชี้ระดับน้ำดังนั้นจึงขอแนะนำให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต ในกรณีที่เกิดหลอดแก้วชี้ระดับน้ำแตกให้ใช้โว่ชักปิดวาล์วให้สนิทนำชิ้นส่วนที่แตกออกแล้วค่อยๆเปิดวาล์วเพียงเล็กน้อยเพื่อไล่เศษที่ตกค้างอยู่ และก่อนใส่หลอดแก้วอันใหม่ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาล์วระบายน้ำที่หลอดแก้วชี้ระดับน้ำได้เปิดไว้แล้ว และต้องตรวจสอบความยาวของหลอดแก้วซึ่งต้องยาวเท่าเดิม เครื่องบันทึกระดับน้ำ เป็นอุปกรณ์ที่อำนวยประโยชน์ยิ่งอย่างหนึ่ง ถ้าจะติดตั้งแนะนำให้ใช้ชนิดที่เมื่อ ไฟฟ้าดับก็ยังสามารถใช้งานได้เป็นปกติ และควรเป็นชนิดเข็มเดียวแยกใช้อิสระได้ไม่มีเข็มบันทึกค่าอื่นๆ และควรเป็นแบบมีสัญญาณเตือนเมื่อระดับน้ำสูงกว่าจุดที่ตั้งเอาไว้   […]

PRESSURE MEASUREMENT-23-ELECTRIC CONTACT PRESSURE GAUGE

ELECTRIC CONTACT หรือ เกจอิเลคโทรนิค เป็นเกจที่มีสวิทช์ตัดต่อวงจรไฟฟ้า เพื่อการเปิด-ปิด ของหน้าสัมผัส ( contact ) ทำงานโดยอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าช่วยในการเปิด-ปิดหน้าสัมผัส ในการตัดต่อวงจรไฟฟ้า เช่น เปิด-ปิด การทำงานของ วงจรควบคุมมอเตอร์ ควบคุมวงจรปั้มน้ำ โดยอาศัยแรงดันของระบบเป็นตัวคอนโทรล Dial Size (ขนาดหน้าปัด) :   4″ Material Case : สแดตเลส 304 Material Connection (ข้อต่อ) : สแดตเลส Connection Type (ลักษณะข้อต่อ) : อยู่ด้านล่างของหน้าปัด หรือเรียกง่ายๆ ว่า “แบบออกล่าง” Range (ย่านการวัด) 3 แบบ คือ Normal Range คือ 0 to + Vacuum  Range คือ (-) to 0 Compound range […]

PRESSURE MEASUREMENT-18-DIGITAL PRESSURE GAUGE

เกจดิจิตอล ใช้วัดแรงดันโดยแสดงผลออกมาในรูปแบบของตัวเลขผ่านหน้าจอ LED สามารถที่จะระบุค่าแรงดันออกมาในหน่วยต่างๆได้ เพียงแค่กดปุ่มเปลี่ยนแปลงหน่วย และมีค่าความละเอียดในการวัดสูงกว่าแบบเข็ม  

PRESSURE MEASUREMENT-14-Pressure SNUBBER

ทำหน้าที่ รับแรงดันกระชากจากระบบ  เพื่อป้องกันไม่ให้แรงดันที่กระชาก เข้ามาก่อความเสียหายกับตัวอุปกรณ์ เช่น Pressure Gauge PRESSURE SNUBBER มีทั้งหมด 2 แบบ  

PRESSURE MEASUREMENT-10-DIFFERENTIAL Pressure gauge

  เป็นอุปกรณ์วัดความดันที่เปรียบเทียบความดันทั้งสองด้าน เช่น ด้านเข้าและออกได้ เพื่อตรวจสอบการอุดตันของระบบ เหมาะสำหรับการตรวจสอบการอุดตันของแผ่นกรองอากาศ เป็นต้น

PRESSURE MEASUREMENT-09-ชนิดของความดัน Pressure

ความดัน (อังกฤษ: pressure; สัญลักษณ์ p หรือ P) เป็นปริมาณชนิดหนึ่งในทางฟิสิกส์ หมายถึง อัตราส่วนระหว่างแรงที่กระทำตั้งฉากซึ่งทำโดยของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส ต่อพื้นที่ของสารใด ๆ (ของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส) ความดันเป็นปริมาณสเกลาร์ ซึ่งเป็นปริมาณที่มีแต่ขนาดไม่มีทิศทาง ชนิดของความดัน ความดันอากาศ หรือความกดอากาศ ความดันไอ ความดันของเหลว   ความดันอากาศ หรือความกดอากาศ แรงดันอากาศบนพื้นที่ขนาดไม่เท่ากัน จะมีค่าไม่เท่ากัน ถ้าพื้นที่มากแรงดันอากาศที่กระทำต่อพื้นที่นั้นก็มากด้วย ค่าของแรงดันอากาศต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ที่รองรับนั้น เรียกว่า ความดันอากาศ ในการพยากรณ์อากาศนิยมเรียกความดันอากาศว่า ความกดอากาศ ความกดอากาศแบ่งเป็น 2 ประเภท  ความกดอากาศสูง หมายถึง บริเวณที่มีความกดอากาศสูงกว่าบริเวณข้างเคียง บริเวณที่มีความกดอากาศสูงจะมีท้องฟ้าแจ่มใส และอากาศหนาวเย็น กระแสลมจะพัดเวียนออกจากศูนย์กลางในทิศทางตามเข็มนาฬิกา ความกดอากาศต่ำ หมายถึง บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำกว่าบริเวณข้างเคียง บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ ท้องฟ้าจะมีเมฆมากกระแสลมจะพัดเข้าหาศูนย์กลางคล้ายก้นหอยในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา   ประโยชน์ของความดันอากาศ การดูดน้ำออกจากขวดโดยใช้หลอดดูด การดูดของเหลวเข้าหลอดหยดหรือเข็มฉีดย การเจาะกระป๋องนมต้องเจาะ 2 รู เพื่อให้อากาศในกระป๋องนมมีความดันอากาศเท่ากับความดันภายนอกกระป๋องนมทำให้สามารถเทนมออกจากกระป๋องนมได้ การถ่ายของเหลวโดยสายยางจากภาชนะหนึ่งไปยังอีกภาชนะหนึ่งที่อยู่ต่างระดับกัน เรียกว่า กาลักน้ำ การใช้แป้นยางดูดติดกับกระจกเพื่อยึดสิ่งของให้ติดกับกระจก   ความดันไอ  คือ ความดันของไอ (ไอนี้เกิดจากโมเลกุลหรืออะตอมหนีจากของเหลวหรือของแข็ง) ที่อุณหภูมิกำหนดสำหรับสารเฉพาะ มีความดันที่ซึ่งไอของสารนั้นอยู่ในจุด สมดุล กับสถานะที่เป็น ของเหลว หรือ ของแข็งของมัน นี่คือ ความดันไอสมดุล (equilibrium vapor pressure) หรือ ความดันไออิ่มตัว (saturation […]

PRESSURE MEASUREMENT-06-เกจวัดแรงดันดิจิตอล VS เกจวัดแรงดันแบบเข็ม

เกจวัดแรงดันที่มีใช้ในอุตาสาหกรรมมีหลากหลายแบบ โดยส่วนมากจะขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเกจวัดแรงดันแบบเข็มหรือเกจวัดแรงดันแบบดิจิตอล

PRESSURE MEASUREMENT-05-Pressure gauge All Stainless BACK

SS BACK หรือ เกจวัดแรงดัน แบบสแตนเลส ออกหลัง Dial Size (ขนาดหน้าปัด) :  2.5″ และ 4″ Material Dial : สแดตเลส 304 Connection (ข้อต่อ) : สแดตเลส 316 Connection Type (ลักษณะข้อต่อ) : อยู่ด้านหลังของหน้าปัด หรือเรียกง่ายๆ ว่า “แบบออกหลัง” Range (ย่านการวัด) 3 แบบ คือ Normal Range คือ 0 to + Vacuum  Range คือ (-) to 0 Compound range (-) to + ๊Unit Scale (หน่วยวัด) : Bar, PSI, kg/cm2, kPa, […]

PRESSURE MEASUREMENT-04-Pressure gauge All Stainless BOTTOM

  SS BOTTOM หรือ เกจวัดแรงดัน แบบสแตนเลส ออกล่าง Gauge type (ชนิด) : Bourdon Dial Size (ขนาดหน้าปัด) :  2.5″ และ 4″ Material Dial : สแดตเลส 304 Material Connection (ข้อต่อ) : สแดตเลส 316 Connection Type (ลักษณะข้อต่อ) : อยู่ด้านล่างของหน้าปัด หรือเรียกง่ายๆ ว่า “แบบออกล่าง” Range (ย่านการวัด) 3 แบบ คือ Normal Range คือ 0 to + Vacuum  Range คือ (-) to 0 Compound range (-) to […]

PRESSURE MEASUREMENT-03-Pressure gauge Brass Bottom, Brass Back

  Brass BOTTOM หรือ เกจวัดแรงดัน แบบทองเหลือง ออกล่าง Gauge type (ชนิด) : Bourdon Dial Size (ขนาดหน้าปัด) :  2.5″ และ 4″ Material Dial : สแตนเลส 304 Material Connection (ข้อต่อ) : สแตนเลส 316 Connection Type (ลักษณะข้อต่อ) : อยู่ด้านล่างของหน้าปัด หรือเรียกง่ายๆ ว่า “แบบออกล่าง” Range (ย่านการวัด) 3 แบบ คือ Normal Range คือ 0 to + Vacuum  Range คือ (-) to 0 Compound range (-) […]