Valve-04-ประเภทของวาล์ว – List of Valves Type

วาล์วมีความหลากหลายมาในงานอุตสาหกรรม และสามารถแบ่งได้เป็นประเภทพื้นฐานดังนี้ ชนิด คำอธิบาย Ball valve สำหรับการเปิดปิด โดยไม่ทำให้แรงดันตก เหมาะสำหรับการเปิดปิดที่รวดเร็ว โดยจะมีองศาการปิดที่ 90° Butterfly valve   สำหรับการเปิดปิด ในท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ๆ Ceramic Disc valve     สำหรับที่ต้องมีการเปิด-ปิดบ่อยๆ และสารที่ไหลผ่านมีการขัดสี กัดกร่อน สร้างความสึกหรอ Clapper valve สำหรับงานดับเพลิง โดยจะยอมให้มีการเปิดได้จากทางเดียว เมื่อมีการต่อท่อเท่านั้น Check valve or non-return valve DISCO   Dual plate Swing สำหรับบังคับให้สาร ไหลไปทางเดียว หรือ ป้องกันการไหลย้อนกลับ Choke valve   สำหรับงานที่มีการเปลี่ยนแปลงความดันอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างสมดุล ตัววาล์วจะต่อกับกระบอกสูบ เพื่อทำการปรับสมดุล ส่วนใหญ่ใช้ในงานปิโตรเลียม Diaphragm valve สำหรับการเปิด-ปิด […]