PRESSURE MEASUREMENT-23-ELECTRIC CONTACT PRESSURE GAUGE

ELECTRIC CONTACT หรือ เกจอิเลคโทรนิค เป็นเกจที่มีสวิทช์ตัดต่อวงจรไฟฟ้า เพื่อการเปิด-ปิด ของหน้าสัมผัส ( contact ) ทำงานโดยอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าช่วยในการเปิด-ปิดหน้าสัมผัส ในการตัดต่อวงจรไฟฟ้า เช่น เปิด-ปิด การทำงานของ วงจรควบคุมมอเตอร์ ควบคุมวงจรปั้มน้ำ โดยอาศัยแรงดันของระบบเป็นตัวคอนโทรล Dial Size (ขนาดหน้าปัด) :   4″ Material Case : สแดตเลส 304 Material Connection (ข้อต่อ) : สแดตเลส Connection Type (ลักษณะข้อต่อ) : อยู่ด้านล่างของหน้าปัด หรือเรียกง่ายๆ ว่า “แบบออกล่าง” Range (ย่านการวัด) 3 แบบ คือ Normal Range คือ 0 to + Vacuum  Range คือ (-) to 0 Compound range […]

PRESSURE MEASUREMENT-18-DIGITAL PRESSURE GAUGE

เกจดิจิตอล ใช้วัดแรงดันโดยแสดงผลออกมาในรูปแบบของตัวเลขผ่านหน้าจอ LED สามารถที่จะระบุค่าแรงดันออกมาในหน่วยต่างๆได้ เพียงแค่กดปุ่มเปลี่ยนแปลงหน่วย และมีค่าความละเอียดในการวัดสูงกว่าแบบเข็ม  

PRESSURE MEASUREMENT-10-DIFFERENTIAL Pressure gauge

  เป็นอุปกรณ์วัดความดันที่เปรียบเทียบความดันทั้งสองด้าน เช่น ด้านเข้าและออกได้ เพื่อตรวจสอบการอุดตันของระบบ เหมาะสำหรับการตรวจสอบการอุดตันของแผ่นกรองอากาศ เป็นต้น

PRESSURE MEASUREMENT-09-ชนิดของความดัน Pressure

ความดัน (อังกฤษ: pressure; สัญลักษณ์ p หรือ P) เป็นปริมาณชนิดหนึ่งในทางฟิสิกส์ หมายถึง อัตราส่วนระหว่างแรงที่กระทำตั้งฉากซึ่งทำโดยของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส ต่อพื้นที่ของสารใด ๆ (ของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส) ความดันเป็นปริมาณสเกลาร์ ซึ่งเป็นปริมาณที่มีแต่ขนาดไม่มีทิศทาง ชนิดของความดัน ความดันอากาศ หรือความกดอากาศ ความดันไอ ความดันของเหลว   ความดันอากาศ หรือความกดอากาศ แรงดันอากาศบนพื้นที่ขนาดไม่เท่ากัน จะมีค่าไม่เท่ากัน ถ้าพื้นที่มากแรงดันอากาศที่กระทำต่อพื้นที่นั้นก็มากด้วย ค่าของแรงดันอากาศต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ที่รองรับนั้น เรียกว่า ความดันอากาศ ในการพยากรณ์อากาศนิยมเรียกความดันอากาศว่า ความกดอากาศ ความกดอากาศแบ่งเป็น 2 ประเภท  ความกดอากาศสูง หมายถึง บริเวณที่มีความกดอากาศสูงกว่าบริเวณข้างเคียง บริเวณที่มีความกดอากาศสูงจะมีท้องฟ้าแจ่มใส และอากาศหนาวเย็น กระแสลมจะพัดเวียนออกจากศูนย์กลางในทิศทางตามเข็มนาฬิกา ความกดอากาศต่ำ หมายถึง บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำกว่าบริเวณข้างเคียง บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ ท้องฟ้าจะมีเมฆมากกระแสลมจะพัดเข้าหาศูนย์กลางคล้ายก้นหอยในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา   ประโยชน์ของความดันอากาศ การดูดน้ำออกจากขวดโดยใช้หลอดดูด การดูดของเหลวเข้าหลอดหยดหรือเข็มฉีดย การเจาะกระป๋องนมต้องเจาะ 2 รู เพื่อให้อากาศในกระป๋องนมมีความดันอากาศเท่ากับความดันภายนอกกระป๋องนมทำให้สามารถเทนมออกจากกระป๋องนมได้ การถ่ายของเหลวโดยสายยางจากภาชนะหนึ่งไปยังอีกภาชนะหนึ่งที่อยู่ต่างระดับกัน เรียกว่า กาลักน้ำ การใช้แป้นยางดูดติดกับกระจกเพื่อยึดสิ่งของให้ติดกับกระจก   ความดันไอ  คือ ความดันของไอ (ไอนี้เกิดจากโมเลกุลหรืออะตอมหนีจากของเหลวหรือของแข็ง) ที่อุณหภูมิกำหนดสำหรับสารเฉพาะ มีความดันที่ซึ่งไอของสารนั้นอยู่ในจุด สมดุล กับสถานะที่เป็น ของเหลว หรือ ของแข็งของมัน นี่คือ ความดันไอสมดุล (equilibrium vapor pressure) หรือ ความดันไออิ่มตัว (saturation […]

PRESSURE MEASUREMENT-05-Pressure gauge All Stainless BACK

SS BACK หรือ เกจวัดแรงดัน แบบสแตนเลส ออกหลัง Dial Size (ขนาดหน้าปัด) :  2.5″ และ 4″ Material Dial : สแดตเลส 304 Connection (ข้อต่อ) : สแดตเลส 316 Connection Type (ลักษณะข้อต่อ) : อยู่ด้านหลังของหน้าปัด หรือเรียกง่ายๆ ว่า “แบบออกหลัง” Range (ย่านการวัด) 3 แบบ คือ Normal Range คือ 0 to + Vacuum  Range คือ (-) to 0 Compound range (-) to + ๊Unit Scale (หน่วยวัด) : Bar, PSI, kg/cm2, kPa, […]

PRESSURE MEASUREMENT-04-Pressure gauge All Stainless BOTTOM

  SS BOTTOM หรือ เกจวัดแรงดัน แบบสแตนเลส ออกล่าง Gauge type (ชนิด) : Bourdon Dial Size (ขนาดหน้าปัด) :  2.5″ และ 4″ Material Dial : สแดตเลส 304 Material Connection (ข้อต่อ) : สแดตเลส 316 Connection Type (ลักษณะข้อต่อ) : อยู่ด้านล่างของหน้าปัด หรือเรียกง่ายๆ ว่า “แบบออกล่าง” Range (ย่านการวัด) 3 แบบ คือ Normal Range คือ 0 to + Vacuum  Range คือ (-) to 0 Compound range (-) to […]

PRESSURE MEASUREMENT-03-Pressure gauge Brass Bottom, Brass Back

  Brass BOTTOM หรือ เกจวัดแรงดัน แบบทองเหลือง ออกล่าง Gauge type (ชนิด) : Bourdon Dial Size (ขนาดหน้าปัด) :  2.5″ และ 4″ Material Dial : สแตนเลส 304 Material Connection (ข้อต่อ) : สแตนเลส 316 Connection Type (ลักษณะข้อต่อ) : อยู่ด้านล่างของหน้าปัด หรือเรียกง่ายๆ ว่า “แบบออกล่าง” Range (ย่านการวัด) 3 แบบ คือ Normal Range คือ 0 to + Vacuum  Range คือ (-) to 0 Compound range (-) […]