Flowmeter-31-ULTRASONIC FLOWMETER

  มาตรวัดน้ำที่ใช้วัดความเร็ว (Velocity)ของการเคลื่อนที่ของน้ำหรือของเหลว มิเตอร์น้ำคลื่นอัลตร้าโซนิคนี้จะทำงานโดยการส่งคลื่นอัลตร้าโซนิค หรือคลื่นความถี่เหนือเสียงเข้าไปกระทบกับน้ำหรือของเหลวที่ไหลผ่านและแปลงค่ารายงานผลออกมาโดย คำณวนจากระยะเวลาที่คลื่นเดินทางผ่านของเหลวแบบตามกระแสและทวนกระแส เป็นการเดินทางของคลื่นอัลตร้าโซนิคจากแหล่งกำเนิดไปยังตัวรับสัญญาณที่ถูกติดตั้งแยกเป็นสองด้านที่ผนังของท่อ วิธีการวัดแบบนี้เรียกว่า transit time ซึ่งเหมาะสำหรับการวัดน้ำหรือของเหลวที่ไม่มีสิ่งปะปนหรือสารแขวนลอยและใช้ตัวแปลงสัญญาณ (Transducer) ส่งข้อมูลซึ่งสามารถเก็บไว้ใน SD card และมีการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมภายนอก ข้อดีของอุปกรณ์ชนิดนี้คือ 1. ไม่ต้องมีการตัดท่อ 2. ไม่มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ต้องสัมผัสกับน้ำหรือของเหลว 3. ไม่มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ขวางทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ำหรือของเหลว ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดันสูญเสีย (Pressure loss)จากอุปกรณ์การวัดหรือเครื่องมือนั้นๆ 4. ไม่ต้องมีการหยุดการทำงานของระบบน้ำ/ของเหลวนั้นๆ 5. สามารถทำการวัดได้โดยสะดวก เคลื่อนย้ายตำแหน่งได้ ไม่ต้องการการบำรุงรักษามาก 6. สามารถใช้ติดตั้งกับขนาดท่อที่หลากหลายได้ 7. มีความแม่นยำในการวัด     หลักการทำงานของเครื่องมือวัดการไหลแบบอัลตราโซนิก  https://www.youtube.com/watch?v=Bx2RnrfLkQg

Flowmeter-28-VORTEX FLOWMETER

เป็นเครื่องวัดอัตราการไหลที่ใช้หลักการแกว่งของตัวของชิ้นส่วนภายใน ซึ่งเกิดจากการไหลของของไหล และเอาสัญญาณที่เกิดจากการแกว่งเหล่านี้ไปใช้งาน สามารถใช้วัดของไหลได้เกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นของเหลวชนิดใด เช่น น้ำ หรือ น้ำมันพืช น้ำมันไวไฟ หรือ แก๊ส LPG หรือ ไอน้ำ (Steam)จากบอยเลอร์ (Boiler) ก็สามารถใช้ได้ทั้งหมด วอเท็คโฟลว์มิเตอร์ เป็นชื่อทับศัพท์ บางครั้งเขียนว่า Vortex Flow Transmitter ด้วยราคาที่สูงกว่า Electromagnetic Flowmeter จึงแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้วัดไอน้ำ(Steam Flow Meter) และ น้ำมันพืช น้ำมัน (Oil Flow Meter) และ แก๊ส LPG (LPG Flow Meter) ลักษณะการทำงาน VORTEX Flowmeter  https://www.youtube.com/watch?v=GmTmDM7jHzA                     […]

Flowmeter-27-TURBINE FLOWMETER

คุณสมบัติเด่น วัดได้ทั้งน้ำ และน้ำมัน วัสดุทำจาก STAINLESS ENCLOSURE สัญญาณ OUTPUT PULSE AND ANALOG มีรุ่น HI-TEMP 230˚C มีใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และเภสัชกรรม(ยา) สำหรับงาน zone Hazardous Locations ก็มีให้เลือกใช้ หลักการทำงาน โครงสร้างของตัวเทอร์ไบน์มิเตอร์ มีใบพัดทำมุมเฉียงกับทิศทางการไหล ขณะที่ Fluid ไหลผ่านจะทำให้ใบพัดหมุนไปตามอัตราการไหลที่ตัว Housing มี Pick off Coilเป็นตัวรับรู้ความเร็วรอบของเทอร์ไบน์ เป็นเครื่องวัดการไหลแบบกังหัน ซึ่งประกอบด้วยใบพัดที่วางขวางอยู่ในท่อ ใบพัดนี้จะติดตั้งอยู่บนเพลาหรือแบริ่งที่เป็นศูนย์กลางของทิศทางการไหล โดยขนานกับเส้นทางการไหล ในขณะที่มีของไหล ไหลผ่าน จะทำให้ใบพัดหมุนด้วยแรงจากของไหล ความเร็วในการหมุนของใบพัดนั้น จะเป็นสัดส่วนกับความเร็วของไหล ที่ไหลผ่าน จากนั้นจะใช้วิธีการวัดความเร็วของการหมุนของใบพัดเพื่อความเร็วของของเหลว โดยอาศัยตัวเซ็นเซอร์ที่ต่ออยู่กับตัวโครงสร้างของเซ็นเซอร์ในการตรวจจับ เช่น ตัวเซ็นเซอร์แม่เหล็ก โดยวิธีนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องมาก ซึ่งใช้หลักการหาค่าเฉลี่ยความเร็วในเส้นจุดศูนย์กลางของท่อ เหมาะสำหรับการวัดของไหลที่มีความสะอาดและในช่วงของความเร็วในการไหลที่มีย่านกว้างมากได้ ลักษณะการทำงานของ Turbine Flow   คลิก  

Flowmeter-26-THERMAL MASS

ใช้หลักการวัดตรวจวัดค่าความแตกต่างของอุณหภูมิ 2 จุดด้วย RTD sensor เมื่อมีไหลผ่านของแก็ส จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นและสัมพันธ์กับอัตราการไหลนั้น Convertor จะคำนวณและแสดงค่าอัตราการไหล การไหลสะสม พร้อมส่งสัญญาณ Output Pulse/Current สำหรับอุปกรณ์ควบคุม   การใช้งาน – เหมาะกับการใช้วัดหาอัตราการไหลและปริมาณของแก็สหรืออากาศ (Gas & Air) เช่น N2,CO2,O2,Ar,N20 – รวมทั้งงานตรวจวัดสำหรับงาน Bio gas , การเติมอากาศ (Aeration) และยังสามารถใช้วัดค่าอัตราการไหลต่ำๆ ได้ดีอีกด้วย

Flowmeter-25-Flowmeter LZM

Flowmeter คือ Flowmeter คือ เครื่องมือวัดชนิดหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ในการวัดปริมาตร ปริมาณ หรือ อัตราการเคลื่อนที่ของไหล (Fluid) ผ่านภาชนะ เช่น ท่อ หรือ ราง ที่สามารถหาค่าพื้นที่หน้าตัด ปริมาตร และ เทียบกับว่าเวลาที่ของไหลนั้นไหลผ่านมาได้ Flowmeter นั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวัดของไหล Flow Measurement โดยปกติจะไม่วัดค่าได้แบบตรงๆ แต่จะอาศัยการวัดค่าความเร็วของการเคลื่อนที่จากของไหล ซึ่งเกิดจากค่าความดันจาก 2 จุด ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการไหลจากของไหล ถ้าหากความดันฝั่งใดมีความดันที่มากกว่า ก็จะดันให้ของไหลนั้น ไหลไปยังฝั่งที่มีค่าความดันต่ำกว่า และ นำค่าความเร็วมาคูณกับพื้นที่หน้าตัด ก็จะได้เป็นค่า อัตราการไหลออกมา LZM Series Range 0.5 – 500 LPM Water Range 0.1 – 300 m^3/hr Air Size 1/2″ – 2″ Material […]

Flowmeter-21-GLASS Flowmeter

ใช้วัดอัตราการไหล  เหมาะสำหรับการวัดอัตราการไหลของงาน Liquide และ Air   Material Connection : PVC, ABS, Stainless Body : Glass Float : ABS, Stainless Connection Installation : Panel, Inline Connection Type : Screw (Male, Female, Glue), Flange Unit Range : LPM, LPH, m3/H, อื่นๆ หมายเหตุ : รุ่นที่ปาโก้ฯ มีจำหน่ายมีหลากหลายรุ่น  เช่น  LZB, DK800S, VA10S,VA20S, VA30S,FA10, FA20, SA10S, SA20S, K100, K200, K300, K400, […]

Flowmeter-20-PLASTIC Flowmeter

ใช้วัดอัตราการไหล  โฟลมิเตอร์พลาสติกเหมาะสำหรับการวัดอัตราการไหลของงาน Liquide (ของเหลว) เช่น น้ำ Size : DN15 – DN150 Material Connection : PVC, ABS Body : PC, Polysulfone, AS Float : ABS, Stainless Connection Installation : Panel, Inline Connection Type : Screw (Male, Female, Glue), Flange Unit Range : LPM, LPH, m3/H, อื่นๆ หมายเหตุ : รุ่นที่ปาโก้ฯ จำหน่าย คือ Z500, LZS, และ Z560 ภายใต้ยี่ห้อ […]

Flowmeter-18-ORIFICE PLATE คืออะไร

  แผ่นออริฟิส (orifice plate) เป็นอุปกรณ์ใช้วัดการไหล ของของไหล โดยวัดการไหลได้ทั้งของเหลวและก๊าซ นิยมนำมาใช้งานเนื่องจากมีโครงสร้างที่ง่าย ราคาถูก สะดวกในการติดตั้งและการบำรุงรักษา แข็งแรงทนทาน และให้ค่าการวัดที่ถูกต้องแม่นยำ แผ่นออริฟิสแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ ออริฟิสแบบจุดศูนย์กลางเดียวกัน (concentric orifice) (รูปที่ 1 ก) ออริฟิสแบบเยื้องศูนย์ (eccentric orifice) (รูปที่ 1 ข) และออริฟิสชนิดที่มีช่องตรงกลางเป็นส่วนของวงกลม โดยตำแหน่งของช่องออริฟิสจะอยู่ด้านบนหรือด้านล่างก็ได้ ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ด้านล่าง (รูปที่ 1 ค)   โดยทั่วไปแผ่นออริฟิสทำด้วยโลหะมีช่องเปิดวงกลมอยู่ตรงกลาง โดยช่องออริฟิสทางด้านของไหลไหลเข้าเป็นมุมฉาก และทางด้านขาออกขยายทำมุม 30o ถึง 45o เพื่อลดแรงเสียดทานให้ของไหลสามารถไหลผ่านได้อย่างสะดวก ซึ่งการใช้แผ่นออริฟิสสำหรับวัดอัตราการไหลนี้สามารถวัดการไหลได้เพียงทิศทางเดียวเท่านั้น โดยติดตั้งภายในท่อในลักษณะขวางทิศทางการไหล และติดตั้งเครื่องมือวัดความดันแตกต่าง (ΔP) ระหว่างความดันบริเวณด้านหน้าและด้านหลังของแผ่นออริฟิส ซึ่งอาจเลือกใช้เครื่องมือวัดความดันแตกต่างชนิดใดก็ได้ โดยในรูปที่ 2 นี้เลือกใช้มาโนมิเตอร์รูปตัวยู(u-type manometer)   คำนวณค่าอัตราการไหลโดยใช้ทฤษฎีของเบอร์นูลี่ (Bernoulli’s theorem) ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความดันแตกต่าง (ΔP) และอัตราการไหล (Q) […]

Flowmeter-17-Oval Gear หรือ Gear Flow คืออะไร ?

  เป็น Flow Meter ที่ภายในประกอบไปด้วยเฟืองรูปวงรี 2 ชิ้น ขบกันอยู่ โดยเฟืองทั้ง 2 จะทำหน้าที่ในการรับและคายของไหล สลับกันไป คุณสมบัติเด่น FLOWMETER ที่วัดน้ำมันเบนซิล น้ำมันพืช ของเหลวชนิดอื่นๆ ไม่สนใจระยะห่างในการติดตั้ง OUTPUT PULSE มีรุ่น HI-TEMP 200˚C Accuracy 1% มีทั้งรุ่นทำจาก stainless and aluminium ให้เลือก มีใช้มากในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ หลักการการทำงาน เมื่อของเหลวไหลผ่านจะทำให้ฟันเฟืองเคลื่อนที่โดยภายในฟันเฟืองจะมีแม่เหล็กฝังอยู่ซึ่งจะมี sensor รับสัญญาณจากชุดเกียร์ จึงทำให้เราเอาสัญญาณที่ได้ไปใช้งาน   Size : DN10 – DN150 Material Connection : Stainless, Steel, Cast Iron Body : Stainless, Steel, Cat Iron Connection Type : Screw (Male, Female, […]

Flowmeter-16-MAGNETIC FLOW คืออะไร ?

  คุณสมบัติเด่น ใช้วัดน้ำดี น้ำเสีย เคมี ของเหลวอื่นๆ ที่ต้องการ Accuracy ไม่เกิน 1% มี OUTPUT PULSE AND ANALOG อีกทั้งมี port RS232 สำหรับการ setup parameter and control มีใช้ในเกือบทุกอุตสาหกรรม เช่น Paper wastewater หลักการทำงาน Magnetic flow ใช้กฎของฟาราเดย์ เมื่อของเหลวที่เป็นตัวนำไฟฟ้าไหลผ่านสนามแม่เหล็ก จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าขึ้นในแนวตั้งฉากกับทิศทางการไหลของสนามแม่เหล็ก หมายเหตุ : รุ่นที่ปาโก้ฯ มีจำหน่าย คือ DH1000 ภายใต้ยี่ห้อ WELL ชมคลิปการทำงาน คลิก        

Flowmeter-15-FLMA – MASS FLOW METER

สุดยอดของเซนเซอร์วัดอัตราไหลและปริมาณการไหล ที่มีความแม่นยำสูงที่สุดในปัจจุบัน คือ 0.1% มากกว่าเซนเซอร์การไหลทุกชนิด ทั้งยังสามารถวัดค่าความหนาแน่นของของเหลวหรือของไหลที่วัดได้ (Density Meter) สามารถใช้กับของไหลได้เกือบทุกชนิด และ เหมาะสมที่สุดที่จะใช้เป็นเครื่องมาสเตอร์ในการสอบเทียบเซนเซอร์ชนิดอื่นๆ นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการความแม่นยำสูงในการผสมของเหลว เช่น อุตสาหกรรมนม, น้ำหวาน, เครื่องดื่มชาเขียว เป็นต้น   ลักษณะการทำงาน https://www.youtube.com/watch?v=XIIViaNITIw

Flowmeter-14-ไขข้อข้องใจทุกเรื่อง กับ flowmeter ที่นี่ ที่เดียว!!!

การเลือก flowmeter ควรคำนึงถึงอะไรบ้าง 1. คุณจำเป็นต้องใช้ flowmeter หรือไม่? ผู้ใช้จะต้องแยกให้ออกว่า เราจำเป็นต้องวัดอัตราการไหลหรือไม่? เราวัดไปเพื่ออะไร? ดังนั้นเพื่อตอบคำถามนี้ ขอให้ท่านผู้อ่าน เขาใจคำว่า “We measure to Control” นั้นคือ เราวัดได้ตัวเลขไปเพื่อ ปรับอัตราการไหลให้เป็นไปตามที่ต้องการนั่นเอง แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บางราย ก็อาจแค่ต้องการทราบว่า มีสารไหล อยู่จริงหรือไม่ อย่างนี้ก็ใช้เพียง “ตาแมว” Sight glass หรือ ถ้าต้องการดูระดับน้ำในบ่อ ถัง แท้ง ก็ใช้ “การวัดระดับ” Level measurement ก็พอ โดยทั่วไปเรามักจะเพียงต้องการทราบอัตราการไหลของของเหลวหรือก๊าซที่มีการเคลื่อนไหวผ่านท่ออย่างคร่าวๆ ซึ่งในกรณีดังกล่าว เครื่องมือวัดการไหลอย่างง่ายๆ ก็จะเหมาะสม เพราะในส่วนของค่าใช้จ่ายของโฟลมิเตอร์อย่างง่ายก็มักจะมีราคาไม่แพง อีกทั้งยังสะดวกต่อการติดตั้งและไม่ต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าภายนอกเข้าเครื่องมือเหล่า ก็สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้แม้ในบางครั้งที่มีความต้องการบางสิ่งบางอย่างที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น มีข้อบ่งชี้ว่าต้องวัดอัตราการไหลโดยผิดพลาดได้ไม่เกิน 10% ก็ยังอาจจะยังไม่จำเป็นต้องซื้อโฟลมิเตอร์ก็เป็นได้ 2. อย่าเลือกค่าใช้จ่ายเพียงอย่างเดียว เมื่อเราต้องมาถึงการเลือกมิเตอร์ที่ราคาถูกที่สุดโดยไม่มีวิธีที่ดีที่สุดในธรรชาติแล้ว แม้ว่ามันอาจจะดูเหมือนวิธีที่ดีที่สุดที่จะประหยัดเงินได้ในระยะสั้น แต่สำหรับการเลือกวิธีการแก้ปัญหานี้ โดยเน้นที่ค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุด […]

Flowmeter-12-เครื่องมือวัดอัตราการไหลชนิดต่างๆ (Flowmeter)

เครื่องมือวัดการไหล หรือ Flowmeter ของทุกชนิดที่ไหลหรือเคลื่อนที่ได้ ไม่ว่าจะเป็นของเหลว (Liquid Flow), ลม (Air Flow), แก๊ส (Gas Flow) ถือเป็นของไหลทั้งสิ้น ในงานอุตสาหกรรม ของไหลดังกล่าวถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตโดยอาจจะเป็นวัตถุดิบหรือแหล่ง พลังงานที่สำคัญ สถานะของของไหลซึ่งหากไม่มีการควบคุมหรือบังคับให้ไหลไปในทิศทางที่ต้องการ ย่อมไม่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เราจึงขอนำเสนออุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมของไหลดังกล่าวให้เหมาะสมดังนี้ ชนิดที่เป็นสวิทช์ On-Off และ ชนิดที่เป็น Flow Sensor (Flow Transmitter หรือ Flow Meter ที่สามารถแสดงค่าได้)   เครื่องวัดการไหลแบบทุ่น (Piston type flow switch) สวิทช์การไหลแบบทุ่น หรือ Piston Type Flow Switch ภายในข้อต่อของตัวสวิทช์การไหลจะบรรจุทุ่นที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระเมื่อ เกิดการไหล ทุ่นจะถูกดันให้มาอยู่ในตำแหน่งที่ของเหลวสามารถไหลผ่านออกไปได้ซึ่งที่ตัว ทุ่นนั้นจะมีแม่เหล็กติดไว้ทำให้ทุ่นไปกระตุ้น Reed Switch ให้เปลี่ยนสภาวะการทำงาน เมื่อไม่มีการไหลทุ่นจะกลับไปอยู่ในตำแหน่งเดิมด้วยแรงผลักของแม่เหล็ก สวิทช์การไหลแบบทุ่น เหมาะสำหรับอัตราการไหลต่ำๆ เหมาะกับทุกประเภทอุตสาหกรรมที่ต้องการควบคุมการเปิด-ปิดปั๊มน้ำแบบ […]

Flowmeter-08-Flowmeter ยอดฮิดติดอันดับขายดีที่ทุกคนต้องรู้

แนะนำ 5 รุ่น Flowmeter ยอดฮิดติดอันดับขายดี สวัสดีค่ะ ช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูหนาว ฤดูที่อากาศเย็นสบายที่สุดในรอบปีแล้วนะคะ วันนี้แอดมินขอสวนกระแสอากาศเล็กน้อย ด้วยการนำ โฟลมิเตอร์ Flowmeter ตัวร้อนแรงมาแนะนำกัน ซึ่งรุ่นที่นำมาแนะนำวันนี้ เรียกได้ว่าฮอตฮิตติดอันดับขายดีของปาโก้ เอ็นจิเนียริ่งเลยล่ะค่ะ จะมีรุ่นไหนบ้างนั้น ไปดูกันเลย อันดับที่ 5 Flowmeter LZS-15 ย่านการวัด 100-1000 LPH 1/2″       อันดับที่ 4 Flowmeter Z-5008C ย่านการวัด 1.8-18 LPM 1/2″   อันดับที่ 3 Flowmeter LZM-15 Water ย่านการวัด 2-18 LPM 1/2″       อันดับที่ 2 Flowmeter Z-5032 ย่านการวัด […]

Flowmeter-07-การติดตั้ง Flow Meter ให้มีประสิทธิภาพ

การติดตั้ง Flow Meter ให้มีประสิทธิภาพ นั้น จำเป็นต้องอาศัยความใส่ใจในปัจจัยต่างๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจะทำให้ได้ครบตามปัจจัยนั้น อาจเป็นไปได้ยากเนื่องจากต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากต่อการทำความเข้าใจ ซึ่งเพื่อนๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของตนเอง ในการติดตั้ง Flow Meter หรือ เครื่องมือวัดอัตราการไหล นั้น มีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นการวัดแบบทางอ้อมไม่ได้วัดค่าโดยตรง โดยปัจจัยที่มีผลต่อความถูกต้องของเครื่องมือวัดสามารถพิจารณาได้จากปัจจัยดังนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม Environmental influences อุณหภูมิของของไหล Fluid Temperature การแกว่งของแรงดันของไหล Pressure Pulsations แรงสั่นสะเทือน Vibration เงื่อนไขการไหล รูปแบบท่อหรือภาชนะที่ของไหลไหลผ่าน การติดตั้ง In line Flow Meter ต้องเชื่อมท่อหน้าแปลน Flange Mounting จำเป็นต้องตรวจสอบแรงที่ใช้ใน การขันน๊อต ไม่เกินมาตรฐาน การติดตั้งระบบกราวด์ ต้องมั่นใจว่าเชื่อมต่อถึงกันหมด และไม่เกิดกราวด์ลูป เงื่อนไขการติดตั้งทั่วๆ ไป ทิศทาง และตำแหน่งในการติดตั้ง Flow Meters มีของไหลอยู่ในท่อเต็มตลอดเวลา ในกรณีวัดของไหลที่เป็นของเหลว ต้องมั่นใจว่าไม่มีอากาศ หรือ ไอ […]

Flowmeter-05-คุณสมบัติเด่นของ Turbine Flow, Magnetic Flow และ Gear Flow

สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน วันนี้ทางปาโก้ มีข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Flowmeter มาฝากกันครับ โดยปกติแล้ว เมื่อเราพูดถึงเครื่องมือวัดเพื่อให้ทราบถึงน้ำหนัก หลายๆคนคงนึกถึง Load cell เพราะว่าเป็นเครื่องมือวัดที่ให้ความแม่นยำมากที่สุดในการชั่ง เพื่อดูปริมาตร แต่หลายครั้งจะมีปัญหาเรื่องของการติดตั้ง ไม่ว่าจะเป็นขนาดภาชนะบรรจุที่ใหญ่มาก หรือเรื่องของพื้นที่ที่จำกัด แม้กระทั่งเรื่องของกระบวนการ การทำงาน ที่ไม่สามารถทำได้ เครื่องมือวัดเลยมีการออกแบบมาหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะกับงานที่ต่างกันออกไป เช่นพวก Level Sensor (Ultrasonic Radar Hydrostatic) สามารถติดได้ทั้งด้านบน-ล่างของภาชนะบรรจุ แต่หลายครั้งที่ไม่สามารถเจาะภาชนะบรรจุนั้นๆได้ จึงมีเครื่องมือวัดอีกรูปแบบหนึ่ง คือ Flowmeter ที่หลีกเลี่ยงกับการติดตั้งจากภาชนะบรรจุแต่เป็นการติดตั้งกับท่อ Flowmeter มีหลายรูปแบบมากครับ ซึ่งแต่ละวิธีก็มีหลักการที่ค่อนข้างแตกต่างกันออกไป โดยส่วนใหญ่ Flowmeter จะเป็นการหาความเร็วแล้วคำนวณออกมาเป็นอัตราการไหล (Q=AV) เช่น วิธีที่ใช้หลักการ Magnetic Flow เป้นวิธีแบบใช้ค่าความต่างของแรงดัน Orifice Flow วิธีแบบเทอร์ไบน์ แต่จะมีแบบ (Gear Flow, Oval Flow) ทีสามารถวัดปริมาตรได้โดยตรงถึง Positive Displacement Flowmeter […]

Flowmeter-04-โฟลมิเตอร์ประเภท Rotameter

Rotameter วัดอัตราการไหลของของเหลวหรือก๊าซในอุตสาหกรรม การออกแบบพื้นฐานของ rotameter รวมถึงหลอดแนวตั้งของเส้นผ่านศูนย์กลางที่เพิ่มขึ้นค่อยๆทำจากแก้วหรือวัสดุโปร่งใสอื่น ๆ ภายในที่ลอยจะเพิ่มขึ้นและลดลงตามอัตราการไหลของของเหลวหรือก๊าซ ลอยขึ้นเมื่อกระแสสูงเพราะมันถูกบังคับให้หาเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่างตัวเองกับด้านนอกของหลอดเพื่อรองรับแรงของการไหล เมื่อการไหลลดลงแรงโน้มถ่วงช่วยให้การลอยตัวเพื่อหาสมดุลที่สามารถจับคู่กับสเกลเชิงเส้นภายในสำหรับการอ่าน เมื่อลอยขึ้นและตกมันจะหมุนบนแกนของมันก่อให้เกิดชื่อ rotameter   ส่วนประกอบหลักของ Rotameter 1.ลูกลอย (Float) ลักษณะของลูกลอยถูกออกแบบตามลักษณะคุณสมบัติของ Fluid และ ปริมาณการไหลแบบลูกบอลกลม เหมาะสำหรับ Flow ค่าต่ำๆ บางแบบเหมาะสำหรับ Fluid ที่มีค่าความหนืดสูง ต่ำ หรือต้องการให้มีความดันสูญเสียต่ำ โดยปกติที่ตัวเครื่องวัดจะมีการบอกตำแหน่งการอ่านค่าของลูกลอย เนื่องจากตำแหน่งการอ่านค่าของลูกลอยแต่ละแบบแตกต่างกันออกไป ดังภาพประกอบด้านล่าง ภาพแสดงจุดอ่านค่าสำหรับลูกลอยแต่ละแบบ ท่อแก้ว ที่เป็นตัววัดโดยส่วนใหญ่ทำจาก “โบโรซิลิเกต” เหมาะกับงานที่มีความดันต่ำ, อุณหภูมิต่ำและไม่เป็นสารอันตราย เช่น น้ำ อากาศ ไม่เหมาะกับงานที่มีค่าความดันสูงๆ เพราะ ท่อแก้วอาจถูกวัตถุอื่นกระแทกและทำให้แตกได้ง่าย (ไม่ใช่เพราะความดันของ Fluid ภายในทำให้แตกนะคะ) ดังนั้น ในงานที่ต้องใช้ท่อแก้ววัด Fluid ที่เป็นอันตราย จะใช้แบบพิเศษคือมีโลหะห่อหุ้มอยู่เพื่อป้องกันวัตถุอย่างอื่นมากระแทกโดนหลอดแก้ว แบบท่อโลหะ ใช้งานในจุดที่ใช้ท่อแก้วไม่ได้ โดยจะมีการออกแบบให้มีก้านต่อจากลูกลอยผ่านกระบวนการแสดงค่าโดยใช้แรงดึงดูดของแม่เหล็ก   การใช้งาน […]

Flowmeter-03-การเลือกใช้เครื่องมือวัดอัตราการไหล (FLOW METER) ให้เหมาะกับชนิดของไหล (Media)

  Flow Meter คือ เครื่องมือวัดชนิดหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ในการวัดปริมาตร ปริมาณ หรือ อัตราการเคลื่อนที่ของไหล (Fluid) ผ่านภาชนะ เช่น ท่อ หรือ ราง ที่สามารถหาค่าพื้นที่หน้าตัด ปริมาตร และ เทียบกับว่าเวลาที่ของไหลนั้นไหลผ่านมาได้ สำหรับในหัวข้อนี้ขอกล่าวถึงหลักการเลือกใช้เครื่องมือวัดการไหล (Flow Meter) ให้เหมาะสมกับชนิดของของไหล Flow Meter น้ำ – เคมีใส: Turbine Flow Meter (เครื่องวัดอัตราการไหลแบบกังหัน)                              Paddle Wheel Flow Meter (เครื่องวัดอัตราการไหลแบบใบพัดตรง) Flow Meter น้ำ น้ำเสีย -ของเหลวที่นำไฟฟ้า    […]

Flowmeter-01-เครื่องมือวัดอัตราการไหล ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม

เครื่องมือวัดการไหล หรือ Flow ของ ทุกชนิดที่ไหลหรือเคลื่อนที่ได้ ไม่ว่าจะเป็นของเหลว (Liquid Flow), ลม (Air Flow), แก๊ส (Gas Flow) ถือเป็นของไหลทั้งสิ้น ในงานอุตสาหกรรม ของไหลดังกล่าวถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตโดยอาจจะเป็นวัตถุดิบหรือแหล่ง พลังงานที่สำคัญ สถานะของของไหลซึ่งหากไม่มีการควบคุมหรือบังคับให้ไหลไปในทิศทางที่ต้องการ ย่อมไม่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เราจึงขอนำเสนออุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมของไหลดังกล่าวให้เหมาะสมดังนี้ ชนิดที่เป็นสวิทช์ On-Off และ ชนิดที่เป็น Flow Sensor (Flow Transmitter หรือ Flow Meter ที่สามารถแสดงค่าได้) คำว่า Flowmeter มาจากคำว่า  Flow (การไหล) + Meter (มาตรวัด, เครื่องวัด) รวมกัน แปลว่า เครื่องมือวัดการไหล นั่นเอง เขียนยังไงดีล่ะ โฟลมิเตอร์ หรือ โฟลว์มิเตอร์ ??? ปัจจุบันมีเขียนคำนี้ทับศัพท์กันหลากหลายแบบ แต่ที่ ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง […]