อุปกรณ์-อุปกรณ์ในระบบหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน

          โรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทที่ต้องการใช้ความร้อนในกระบวนการผลิต  โดยทั่วไปแล้วมักจะใช้ไอน้ำเป็นสื่อนําความร้อน ไอน้ำจะมีข้อจํากัดเรื่องความดันที่แปรผันตรงกับอุณหภูมิไอน้ำอิ่มตัว และเมื่อใช้ไอน้ำภายใต้ ความดันสูง เรามารู้จัดกับอุปกรณ์ในระบบหม้อต้มกันดีกว่า           อุปกรณ์ในระบบหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน มีดังนี้   1) หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน (Hot oil boiler) จะมีท่อขดน้ํามัน (Heating coil) ติดตั้งอยู่ภายในเปลือกของหม้อต้ม ซึ่ง เป็นบริเวณของห้องเผาไหม้ (Combustion chamber or furnace) ภายนอก หุ้มทับด้วยฉนวนกันความร้อน วัสดุที่ใช้ทําขดท่อน้ำมันจะต้องสามารถทนอุณหภูมิได้สูงประมาณ 350 องศาเซลเซียส และ สามารถถ่ายเทความร้อนได้ดี ขนาดของขดท่อน้ำมันต้องออกแบบให้เหมาะสมกับปริมาณความร้อนที่ต้องการ และเมื่อติดตั้งสร้างเสร็จต้องตรวจทดสอบความปลอดภัยขดท่อนั้น โดยใช้ก๊าซไนโตรเจนอัดที่ความดันประมาณ 1.3-1.5 เท่าของความดันออกแบบ แล้วใช้น้ำสบู่ตรวจสอบเพื่อหารอยรั่ว               2) หัวเผา […]

Flowmeter-25-Flowmeter LZM

Flowmeter คือ Flowmeter คือ เครื่องมือวัดชนิดหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ในการวัดปริมาตร ปริมาณ หรือ อัตราการเคลื่อนที่ของไหล (Fluid) ผ่านภาชนะ เช่น ท่อ หรือ ราง ที่สามารถหาค่าพื้นที่หน้าตัด ปริมาตร และ เทียบกับว่าเวลาที่ของไหลนั้นไหลผ่านมาได้ Flowmeter นั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวัดของไหล Flow Measurement โดยปกติจะไม่วัดค่าได้แบบตรงๆ แต่จะอาศัยการวัดค่าความเร็วของการเคลื่อนที่จากของไหล ซึ่งเกิดจากค่าความดันจาก 2 จุด ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการไหลจากของไหล ถ้าหากความดันฝั่งใดมีความดันที่มากกว่า ก็จะดันให้ของไหลนั้น ไหลไปยังฝั่งที่มีค่าความดันต่ำกว่า และ นำค่าความเร็วมาคูณกับพื้นที่หน้าตัด ก็จะได้เป็นค่า อัตราการไหลออกมา LZM Series Range 0.5 – 500 LPM Water Range 0.1 – 300 m^3/hr Air Size 1/2″ – 2″ Material […]

Flowmeter-14-ไขข้อข้องใจทุกเรื่อง กับ flowmeter ที่นี่ ที่เดียว!!!

การเลือก flowmeter ควรคำนึงถึงอะไรบ้าง 1. คุณจำเป็นต้องใช้ flowmeter หรือไม่? ผู้ใช้จะต้องแยกให้ออกว่า เราจำเป็นต้องวัดอัตราการไหลหรือไม่? เราวัดไปเพื่ออะไร? ดังนั้นเพื่อตอบคำถามนี้ ขอให้ท่านผู้อ่าน เขาใจคำว่า “We measure to Control” นั้นคือ เราวัดได้ตัวเลขไปเพื่อ ปรับอัตราการไหลให้เป็นไปตามที่ต้องการนั่นเอง แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บางราย ก็อาจแค่ต้องการทราบว่า มีสารไหล อยู่จริงหรือไม่ อย่างนี้ก็ใช้เพียง “ตาแมว” Sight glass หรือ ถ้าต้องการดูระดับน้ำในบ่อ ถัง แท้ง ก็ใช้ “การวัดระดับ” Level measurement ก็พอ โดยทั่วไปเรามักจะเพียงต้องการทราบอัตราการไหลของของเหลวหรือก๊าซที่มีการเคลื่อนไหวผ่านท่ออย่างคร่าวๆ ซึ่งในกรณีดังกล่าว เครื่องมือวัดการไหลอย่างง่ายๆ ก็จะเหมาะสม เพราะในส่วนของค่าใช้จ่ายของโฟลมิเตอร์อย่างง่ายก็มักจะมีราคาไม่แพง อีกทั้งยังสะดวกต่อการติดตั้งและไม่ต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าภายนอกเข้าเครื่องมือเหล่า ก็สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้แม้ในบางครั้งที่มีความต้องการบางสิ่งบางอย่างที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น มีข้อบ่งชี้ว่าต้องวัดอัตราการไหลโดยผิดพลาดได้ไม่เกิน 10% ก็ยังอาจจะยังไม่จำเป็นต้องซื้อโฟลมิเตอร์ก็เป็นได้ 2. อย่าเลือกค่าใช้จ่ายเพียงอย่างเดียว เมื่อเราต้องมาถึงการเลือกมิเตอร์ที่ราคาถูกที่สุดโดยไม่มีวิธีที่ดีที่สุดในธรรชาติแล้ว แม้ว่ามันอาจจะดูเหมือนวิธีที่ดีที่สุดที่จะประหยัดเงินได้ในระยะสั้น แต่สำหรับการเลือกวิธีการแก้ปัญหานี้ โดยเน้นที่ค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุด […]

Flowmeter-13-ไขข้อสงสัย Flowmeter / โฟลมิเตอร์ / โฟลว์มิเตอร์ / โรตามิเตอร์ อย่างเดียวกันรึเปล่านะ??

Flowmeter – เครื่องมือวัดการไหล เครื่องมือวัดการไหล หรือ Flow ของทุกชนิดที่ไหลหรือเคลื่อนที่ได้ ไม่ว่าจะเป็นของเหลว (Liquid Flow), ลม (Air Flow), แก๊ส (Gas Flow) ถือเป็นของไหลทั้งสิ้น ในงานอุตสาหกรรม ของไหลดังกล่าวถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตโดยอาจจะเป็นวัตถุดิบหรือแหล่ง พลังงานที่สำคัญ สถานะของของไหลซึ่งหากไม่มีการควบคุมหรือบังคับให้ไหลไปในทิศทางที่ต้องการ ย่อมไม่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมของไหลดังกล่าวมีหลายชนิด ทั้งชนิดที่เป็นสวิทช์ On-Off และ ชนิดที่เป็น Flow Sensor (Flow Transmitter หรือ Flow Meter ที่สามารถแสดงค่าได้) คำว่า Flowmeter มาจากคำว่า  Flow (การไหล) + Meter (มาตรวัด, เครื่องวัด) รวมกัน แปลว่า เครื่องมือวัดการไหล นั่นเอง เขียนยังไงดีล่ะ โฟลมิเตอร์ หรือ โฟลว์มิเตอร์ ??? ปัจจุบันมีเขียนคำนี้ทับศัพท์กันหลากหลายแบบ แต่ที่ […]

Flowmeter-12-เครื่องมือวัดอัตราการไหลชนิดต่างๆ (Flowmeter)

เครื่องมือวัดการไหล หรือ Flowmeter ของทุกชนิดที่ไหลหรือเคลื่อนที่ได้ ไม่ว่าจะเป็นของเหลว (Liquid Flow), ลม (Air Flow), แก๊ส (Gas Flow) ถือเป็นของไหลทั้งสิ้น ในงานอุตสาหกรรม ของไหลดังกล่าวถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตโดยอาจจะเป็นวัตถุดิบหรือแหล่ง พลังงานที่สำคัญ สถานะของของไหลซึ่งหากไม่มีการควบคุมหรือบังคับให้ไหลไปในทิศทางที่ต้องการ ย่อมไม่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เราจึงขอนำเสนออุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมของไหลดังกล่าวให้เหมาะสมดังนี้ ชนิดที่เป็นสวิทช์ On-Off และ ชนิดที่เป็น Flow Sensor (Flow Transmitter หรือ Flow Meter ที่สามารถแสดงค่าได้)   เครื่องวัดการไหลแบบทุ่น (Piston type flow switch) สวิทช์การไหลแบบทุ่น หรือ Piston Type Flow Switch ภายในข้อต่อของตัวสวิทช์การไหลจะบรรจุทุ่นที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระเมื่อ เกิดการไหล ทุ่นจะถูกดันให้มาอยู่ในตำแหน่งที่ของเหลวสามารถไหลผ่านออกไปได้ซึ่งที่ตัว ทุ่นนั้นจะมีแม่เหล็กติดไว้ทำให้ทุ่นไปกระตุ้น Reed Switch ให้เปลี่ยนสภาวะการทำงาน เมื่อไม่มีการไหลทุ่นจะกลับไปอยู่ในตำแหน่งเดิมด้วยแรงผลักของแม่เหล็ก สวิทช์การไหลแบบทุ่น เหมาะสำหรับอัตราการไหลต่ำๆ เหมาะกับทุกประเภทอุตสาหกรรมที่ต้องการควบคุมการเปิด-ปิดปั๊มน้ำแบบ […]

Flowmeter-08-Flowmeter ยอดฮิดติดอันดับขายดีที่ทุกคนต้องรู้

แนะนำ 5 รุ่น Flowmeter ยอดฮิดติดอันดับขายดี สวัสดีค่ะ ช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูหนาว ฤดูที่อากาศเย็นสบายที่สุดในรอบปีแล้วนะคะ วันนี้แอดมินขอสวนกระแสอากาศเล็กน้อย ด้วยการนำ โฟลมิเตอร์ Flowmeter ตัวร้อนแรงมาแนะนำกัน ซึ่งรุ่นที่นำมาแนะนำวันนี้ เรียกได้ว่าฮอตฮิตติดอันดับขายดีของปาโก้ เอ็นจิเนียริ่งเลยล่ะค่ะ จะมีรุ่นไหนบ้างนั้น ไปดูกันเลย อันดับที่ 5 Flowmeter LZS-15 ย่านการวัด 100-1000 LPH 1/2″       อันดับที่ 4 Flowmeter Z-5008C ย่านการวัด 1.8-18 LPM 1/2″   อันดับที่ 3 Flowmeter LZM-15 Water ย่านการวัด 2-18 LPM 1/2″       อันดับที่ 2 Flowmeter Z-5032 ย่านการวัด […]

Flowmeter-07-การติดตั้ง Flow Meter ให้มีประสิทธิภาพ

การติดตั้ง Flow Meter ให้มีประสิทธิภาพ นั้น จำเป็นต้องอาศัยความใส่ใจในปัจจัยต่างๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจะทำให้ได้ครบตามปัจจัยนั้น อาจเป็นไปได้ยากเนื่องจากต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากต่อการทำความเข้าใจ ซึ่งเพื่อนๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของตนเอง ในการติดตั้ง Flow Meter หรือ เครื่องมือวัดอัตราการไหล นั้น มีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นการวัดแบบทางอ้อมไม่ได้วัดค่าโดยตรง โดยปัจจัยที่มีผลต่อความถูกต้องของเครื่องมือวัดสามารถพิจารณาได้จากปัจจัยดังนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม Environmental influences อุณหภูมิของของไหล Fluid Temperature การแกว่งของแรงดันของไหล Pressure Pulsations แรงสั่นสะเทือน Vibration เงื่อนไขการไหล รูปแบบท่อหรือภาชนะที่ของไหลไหลผ่าน การติดตั้ง In line Flow Meter ต้องเชื่อมท่อหน้าแปลน Flange Mounting จำเป็นต้องตรวจสอบแรงที่ใช้ใน การขันน๊อต ไม่เกินมาตรฐาน การติดตั้งระบบกราวด์ ต้องมั่นใจว่าเชื่อมต่อถึงกันหมด และไม่เกิดกราวด์ลูป เงื่อนไขการติดตั้งทั่วๆ ไป ทิศทาง และตำแหน่งในการติดตั้ง Flow Meters มีของไหลอยู่ในท่อเต็มตลอดเวลา ในกรณีวัดของไหลที่เป็นของเหลว ต้องมั่นใจว่าไม่มีอากาศ หรือ ไอ […]

Flowmeter-04-โฟลมิเตอร์ประเภท Rotameter

Rotameter วัดอัตราการไหลของของเหลวหรือก๊าซในอุตสาหกรรม การออกแบบพื้นฐานของ rotameter รวมถึงหลอดแนวตั้งของเส้นผ่านศูนย์กลางที่เพิ่มขึ้นค่อยๆทำจากแก้วหรือวัสดุโปร่งใสอื่น ๆ ภายในที่ลอยจะเพิ่มขึ้นและลดลงตามอัตราการไหลของของเหลวหรือก๊าซ ลอยขึ้นเมื่อกระแสสูงเพราะมันถูกบังคับให้หาเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่างตัวเองกับด้านนอกของหลอดเพื่อรองรับแรงของการไหล เมื่อการไหลลดลงแรงโน้มถ่วงช่วยให้การลอยตัวเพื่อหาสมดุลที่สามารถจับคู่กับสเกลเชิงเส้นภายในสำหรับการอ่าน เมื่อลอยขึ้นและตกมันจะหมุนบนแกนของมันก่อให้เกิดชื่อ rotameter   ส่วนประกอบหลักของ Rotameter 1.ลูกลอย (Float) ลักษณะของลูกลอยถูกออกแบบตามลักษณะคุณสมบัติของ Fluid และ ปริมาณการไหลแบบลูกบอลกลม เหมาะสำหรับ Flow ค่าต่ำๆ บางแบบเหมาะสำหรับ Fluid ที่มีค่าความหนืดสูง ต่ำ หรือต้องการให้มีความดันสูญเสียต่ำ โดยปกติที่ตัวเครื่องวัดจะมีการบอกตำแหน่งการอ่านค่าของลูกลอย เนื่องจากตำแหน่งการอ่านค่าของลูกลอยแต่ละแบบแตกต่างกันออกไป ดังภาพประกอบด้านล่าง ภาพแสดงจุดอ่านค่าสำหรับลูกลอยแต่ละแบบ ท่อแก้ว ที่เป็นตัววัดโดยส่วนใหญ่ทำจาก “โบโรซิลิเกต” เหมาะกับงานที่มีความดันต่ำ, อุณหภูมิต่ำและไม่เป็นสารอันตราย เช่น น้ำ อากาศ ไม่เหมาะกับงานที่มีค่าความดันสูงๆ เพราะ ท่อแก้วอาจถูกวัตถุอื่นกระแทกและทำให้แตกได้ง่าย (ไม่ใช่เพราะความดันของ Fluid ภายในทำให้แตกนะคะ) ดังนั้น ในงานที่ต้องใช้ท่อแก้ววัด Fluid ที่เป็นอันตราย จะใช้แบบพิเศษคือมีโลหะห่อหุ้มอยู่เพื่อป้องกันวัตถุอย่างอื่นมากระแทกโดนหลอดแก้ว แบบท่อโลหะ ใช้งานในจุดที่ใช้ท่อแก้วไม่ได้ โดยจะมีการออกแบบให้มีก้านต่อจากลูกลอยผ่านกระบวนการแสดงค่าโดยใช้แรงดึงดูดของแม่เหล็ก   การใช้งาน […]

Flowmeter-03-การเลือกใช้เครื่องมือวัดอัตราการไหล (FLOW METER) ให้เหมาะกับชนิดของไหล (Media)

  Flow Meter คือ เครื่องมือวัดชนิดหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ในการวัดปริมาตร ปริมาณ หรือ อัตราการเคลื่อนที่ของไหล (Fluid) ผ่านภาชนะ เช่น ท่อ หรือ ราง ที่สามารถหาค่าพื้นที่หน้าตัด ปริมาตร และ เทียบกับว่าเวลาที่ของไหลนั้นไหลผ่านมาได้ สำหรับในหัวข้อนี้ขอกล่าวถึงหลักการเลือกใช้เครื่องมือวัดการไหล (Flow Meter) ให้เหมาะสมกับชนิดของของไหล Flow Meter น้ำ – เคมีใส: Turbine Flow Meter (เครื่องวัดอัตราการไหลแบบกังหัน)                              Paddle Wheel Flow Meter (เครื่องวัดอัตราการไหลแบบใบพัดตรง) Flow Meter น้ำ น้ำเสีย -ของเหลวที่นำไฟฟ้า    […]

Flowmeter-01-เครื่องมือวัดอัตราการไหล ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม

เครื่องมือวัดการไหล หรือ Flow ของ ทุกชนิดที่ไหลหรือเคลื่อนที่ได้ ไม่ว่าจะเป็นของเหลว (Liquid Flow), ลม (Air Flow), แก๊ส (Gas Flow) ถือเป็นของไหลทั้งสิ้น ในงานอุตสาหกรรม ของไหลดังกล่าวถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตโดยอาจจะเป็นวัตถุดิบหรือแหล่ง พลังงานที่สำคัญ สถานะของของไหลซึ่งหากไม่มีการควบคุมหรือบังคับให้ไหลไปในทิศทางที่ต้องการ ย่อมไม่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เราจึงขอนำเสนออุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมของไหลดังกล่าวให้เหมาะสมดังนี้ ชนิดที่เป็นสวิทช์ On-Off และ ชนิดที่เป็น Flow Sensor (Flow Transmitter หรือ Flow Meter ที่สามารถแสดงค่าได้) คำว่า Flowmeter มาจากคำว่า  Flow (การไหล) + Meter (มาตรวัด, เครื่องวัด) รวมกัน แปลว่า เครื่องมือวัดการไหล นั่นเอง เขียนยังไงดีล่ะ โฟลมิเตอร์ หรือ โฟลว์มิเตอร์ ??? ปัจจุบันมีเขียนคำนี้ทับศัพท์กันหลากหลายแบบ แต่ที่ ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง […]