ระบบท่อ-ต้องเข้าใจ ก่อนทำระบบน้ำในบ้าน >>>ระบบจ่ายน้ำ

๐ ระบบจ่ายน้ำภายในบ้าน  “ระบบน้ำดี หรือ ระบบประปา”           ถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญไม่แพ้ส่วนประกอบอื่นๆ ภายในบ้าน แต่การเลือกใช้อุปกรณ์ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนวิธีการติดตั้ง มักจะเป็นปัญหาสำคัญสำหรับมือใหม่หัดสร้างบ้านอย่างเราๆ เสมอ  เลือกอย่างไร???  ปัจจุบันแบ่งระบบได้เป็น 2 ประเภท ระบบที่ 1 ระบบจ่ายน้ำขึ้น (UP FEED SYSTEM)             เป็นระบบจ่ายน้ำที่นิยมใช้ตามบ้านเรือนทั่วไป เหมาะกับอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 3 ชั้น เป็นระบบที่นิยมกันมาก โดยติดตั้งปั๊มน้ำกับแท็งก์น้ำที่อยู่ชั้นล่าง อาจตั้งไว้หน้าบ้านหรือหลังบ้านก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสมในการเดินท่อน้ำเข้าสู่ตัวบ้าน โดยหลักการเราจะตั้งแท็งก์เพื่อเก็บน้ำที่ผ่านจากมิเตอร์หน้าบ้าน แล้วจึงต่อมายังปั๊มน้ำเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำ ให้สามารถจ่ายน้ำขึ้นไปยังชั้นที่อยู่สูงขึ้นไปได้ ระบบนี้ยังแบ่งย่อยออกเป็น 2 ชนิดตามประเภทของการจ่ายน้ำ คือ  ๐ การจ่ายตรงจากท่อน้ำประปาหลัก (Direct Feed Up) ๐ การจ่ายผ่านปั๊มน้ำ (Pump Feed Up)     […]