Valve-28-VADI Diaphragm Valve

ไดอะแฟรมวาล์ว คือวาล์วชนิดที่ลิ้นวาล์วเคลื่อนที่แนวเส้นตรง  ใช้ในการเปิด, ปรับ และปิดการไหลของของเหลว ชื่อของมันได้มาจากดิสก์(แผ่นDiaphragm) ถูกติดไปในแนวเดียวกับการไหลของไหล โดยของไหลจะไหลผ่านไปในระหว่าง ไดอะแฟรม ซึ่งเสมือนท่ออ่อนๆซ้อนตัวอยู่ภายในช่องทางการไหลของวาล์ว จากนั้นไดอะแฟรม จะถูกกดและยืดตัวไปขว้างทางการไหลของของไหลในทิศทางตั้งฉากกับทิศทางการไหล ชื่อภาษาอังกฤษ Diaphragm Valve ชื่อภาษาไทย ไดอะแฟรมวาล์ว การใช้งาน เปิด , ปรับ , ปิด Media                                             น้ำปนสารเคมี , สารเคมี Type Straight-Through ,Weir Material Body Cast Iron , UPVC […]

PRESSURE MEASUREMENT-20-ไซฟอน (Syphon) คืออะไร

ไซฟอน (Syphon) หรือ ไส้ไก่, หางหมู เป็นอุปกรณ์ที่ไว้ติดตั้งพร้อมกับเกจวัดแรงดัน เพื่อช่วยในการลดอุณหภูมิของไหลก่อนเข้าถึงเกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge) ป้องกันไม่ให้เกจวัดแรงดันเสียหาย เหมาะสำหรับงานที่ใช้ความร้อนสูงหรืองานที่ใช้ไอน้ำ (Stream)  สามารถติดกับเกจวัดแรงดันได้โดยตรงหรือสามารถติดกับไดอะแฟรมได้ (Diaphragm) โดยไซฟอนอาศัยหลักการใช้แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล

PRESSURE MEASUREMENT-15-ไดอะแฟรมซีล (Diaphragm Seal) คืออะไร?

ไดอะแฟรมซีลเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคู่กับ เกจวัดแรงดัน (pressure gauge) เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมมีหลากหลายประเภทสามารถเลือกใช้งานตามความเหมาะสม