ตื่นสายเสี่ยงเป็นเบาหวาน นอนดึกน้ำตาลในเลือดสูง !!

สัปดาห์นี้ปาโก้พามาดูกันว่าใครเสี่ยงที่เป็น “ โรคเบาหวาน ” ลองสำรวจพฤติกรรมตัวเองคุณตื่นสายหรือไม่ เพราะการนอนดึกอาจทำให้น้ำตาลในเลือดสูงตามมา มีใครเคยรู้สึกบ้างครับว่าการตื่นเช้าติดต่อกันมากๆ เหมือนร่างกายไม่ค่อยจะสดชื่นเท่าไหร่ ซึ่งมันอาจทำให้เราคิดไปว่า…ถ้าเลือกได้ก็อยากนอนตื่นสายๆ ร่างกายของฉันจะได้สดชื่น ! แต่กับบางคนซึ่งไม่จำกัดว่าวัยไหน กลับเลือกตื่นเช้าๆ มากกว่านอนตื่นสาย ไม่ว่าจะนอนดึกหรือไม่ เพราะจะได้มีเวลาเอาไปทำอะไรอย่างอื่นได้ตั้งมากมาย ทีนี้นักวิจัยเขาก็เลยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับการนอนหลับ และระดับกรดยูริคในเลือดกับระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C) พบว่าในคนที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ และคนที่นอนดึกตื่นสาย รวมถึงคนที่นอนไม่เพียงพอหรือต่ำกว่า 6 ชม. จะมีระดับน้ำตาลสะสมในเลือดมากกว่าคนที่เข้านอนเร็วอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการเข้านอนผิดเวลาธรรมชาติ จะส่งผลให้…ระดับน้ำตาลในเลือดสูงตามมา ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ผู้จัดการงานวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) บอกว่า ได้ศึกษาอัตราการพัฒนาไปเป็นโรคเบาหวานที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับปัจจัยการนอนหลับ และระดับกรดยูริคในเลือดกับระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1c) ในผู้ที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดเริ่มสูง หรือ “ภาวะก่อนจะเป็นเบาหวาน” เพื่อจะได้รู้ถึงโอกาสของการเป็น “โรคเบาหวาน” ซึ่งจะเป็นแนวทางสำหรับการค้นหาผู้ป่วย หรือผู้ที่มีความเสี่ยงในระยะแรก เนื่องจากโรคเบาหวาน เมื่อป่วยแล้วการรักษามันมีความซับซ้อนค่อนข้างเยอะ คนไข้ต้องมาหาหมอที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และมีค่าใช้จ่ายในการดูแลที่สูง ฉะนั้นการป้องกันโดยการดูแลสุขภาพ เพื่อไม่ให้เกิดโรคเบาหวาน จะเป็นวิธีการที่ดีและคุ้มค่ามากกว่าการรักษา จากรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่ 5 (ปี 57) โรคเบาหวานเป็นโรคที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในประชากรไทย พบความชุกตั้งแต่อายุ […]