อุปกรณ์-ไขข้อข้องใจการออกแบบและเลือกใช้งานเฟืองส่งกำลัง !!??

สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับ วันนี้ทางปาโก้เอ็นจิเนียริ่งจะพาเพื่อนๆมาทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเฟืองกันอีกแล้วว แต่ในวันนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องของการออกแบบของเฟืองและฟันเฟือง การหาค่าโมดุล (Module) ของฟันเฟือง และการเลือกใช้งานของเฟืองส่งกำลังกันครับผมมม เข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติม ความรู้ไว้ศึกษากันได้เลยครับบบ 😀 😀 การออกแบบและเลือกใช้งานเฟือง รูปร่างและสัดส่วนต่างๆที่สำคัญของเฟือง ∅da = วงกลมยอดฟัน ∅d = วงกลมพิต ∅df = วงกลมโคนฟัน P = ระยะพิต ha = ความลึกยอดฟัน hf = ความลึกโคนฟัน h = ความลึกฟันทั้งหมด b = ความหนาฟันเฟือง a = ระยะห่างศูนย์กลางเฟือง วิธีการบอกขนาดฟันเฟือง ระบบอังกฤษ บอกเป็นไดมิทรัลพิต (diametral pitch) DP เป็นค่าอัตราส่วนระหว่างจำนวนฟันเฟืองต่อขนาดความโตวงกลมพิต โดยหาค่าได้จากสูตร DP = N/PD DP = Diametral pitch […]

พื้นฐาน-ความพอดีและพิกัดความเผื่อ

          ความพอดีและพิกัดความเผื่อ Fits and Tolerances สำหรับชิ้นงานที่ต้องมีการประกอบเข้าด้วยกันนั้น ขนาดและรูปร่างของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมีความสำคัญต่อการใช้ งานร่วมกันของชิ้นงาน แต่เนื่องจากการผลิตชิ้นงานจำนวนมากๆนั้น เราไม่สามารถผลิตชิ้นงานให้ได้ตรงพอดี กันค่าที่ต้องการได้ ดังนั้นจะต้องมีการกำหนดความพิกัดความเผื่อของขนาดและรูปร่างที่ยอมรับได้จากการผลิต เช่นขนาดไม่ต่ำกว่าเท่าใดและไม่มากกว่าเท่าใด ความแตกต่างระหว่างขนาดสูงสุดและต่ำสุดนี้เราเรียกว่า ค่าพิกัด ความเผื่อ (tolerance) การให้ขนาดความเผื่อนี้เมื่อใช้ถูกต้องจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ดีและสามารถเลือก ใช้การผลิตมีราคาต่ำที่ที่สามารถผลิตได้ตามขนาดที่ต้องการได้ ในทางปฏิบัติ เราจะให้ค่าพิกัดความเผื่อเท่าที่ จำเป็นเท่านั้น และให้ค่าความเผื่อให้มากที่สุด เท่าที่จะไม่รบกวนการใช้งาน ทั้งนี้เพื่อให้การผลิตมีต้นทุนต่ำที่สุด การกำหนดพิกัดความเผื่อนี้มีสองประเภท คือพิกัดของขนาด และ พิกัดของรูปร่าง เราจะศึกษาพิกัดของขนาดก่อน ค่าพิกัดความเผื่อนั้น ใช้กันมากที่สุดสำหรับชิ้นงานที่ต้องสวมเข้า ด้วยกัน เช่น เพลา (shaft) และ รูเพลา (hole) ค่าความเผื่อนั้นจะขึ้นกับการใช้งานของชิ้นงานที่มีเพลาและมีรู เพลานี้เราอาจต้องการให้เพลาหมุนอยู่ในรูเพลาได้โดยสะดวก ในกรณีนี้เราก็ต้องกำหนดให้มั่นใจได้ว่า ชิ้นงานที่ ได้จากการผลิตจะมีเพลาที่เล็กกว่าขนาดของรูเพลาแน่ๆ และมีช่องว่างระหว่างกันตามการใช้งาน เช่นถ้าการหมุน ไม่มีการสั่นสะเทือนที่ทำให้จุดสัมผัสระหว่างเพลาและรูเพลาเกิดการกระแทก ก็อาจให้มีช่องว่างมาก แต่สำหรับ เครื่องจักรที่มีการสะเทือนมากก็ต้องมีช่องว่างน้อยเพื่อลดการกระแทก หรือในประกอบเราอาจต้องการให้เพลา […]