อุปกรณ์-เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องกลึง

ในบทความที่แล้ว เราได้ไปทำความรู้จักกับเครื่องกลึง เครื่องกลึงชนิดต่างๆ รวมถึงส่วนประกอบของเครื่องกลึงไปแล้วนะคะ (ท่านใดยังไม่ได้อ่านสามารถติดตามได้ ที่นี่) ในบทความนี้ เราจะมากล่าวถึง  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องกลึง กันค่ะ อุปกรณ์ของเครื่องกลึงและหน้าที่การใช้งาน อุปกรณ์ของเครื่องกลึงยันศูนย์มีหลายอย่าง  แต่ละอย่างทำหน้าที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการใช้ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1.  หัวจับเครื่องกลึง  (Chuck) หัวจับเครื่องกลึงมี 2 ชนิด คือ หัวจับชนิด 3 จับ ฟันพร้อม (A Three-Jaw Universal Geared Scroll Chuck)  และหัวจับชนิด 4 จับฟันอิสระ  (A Four-Jaw Independent Chuck)  หัวจับทั้ง 2 ชนิดทำหน้าที่ในการจับชิ้นงานกลึง  ซึ่งหัวจับชนิด  3  จับฟันพร้อมสามารถจับชิ้นงานได้รวดเร็ว  เช่น  จับชิ้นงานกลม  ชิ้นงาน 6 เหลี่ยม  และชิ้นงาน  3  เหลี่ยมด้านเท่าเป็นต้น  ส่วนหัวจับชนิด  4  จับฟันอิสระสามารถจับชิ้นงานได้ทุกรูปแบบ  ดังรูป […]

อุปกรณ์-ชนิดและส่วนประกอบของเครื่องกลึง

งานกลึง คือ การตัดโลหะโดยให้ชิ้นงาน (work piece) หมุนรอบตัวเองโดยมีดกลึงเคลื่อนที่เข้าหาชิ้นงาน การกลึงมีสองลักษณะใหญ่คือ การกลึงปาดหน้า คือ การตัดโลหะโดยให้มีดตัดชิ้นงานไปตามแนวขวาง การกลึงปอก คือ การตัดโลหะโดยให้มีดตัดเคลื่อนที่ตัดชิ้นงานไปตามแนวขนานกับแนวแกนของชิ้นงาน เครื่องกลึง  (Lathe)  เป็นเครื่องจักรกลที่มีความสำคัญมาก  มีใช้กันอย่างตั้งแต่ยุคต้น ๆ เป็นเครื่องมือกลประเภทแปรรูปโลหะทรงกระบอกเป็นหลัก  สำหรับกลึง  เจาะ  คว้านรูได้มากมาย  เพื่อผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกต่าง ๆ สำหรับงานผลิตและงานซ่อม  งานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนต้องมีเครื่องกลึงเป็นหลัก  เครื่องกลึงจึงได้ชื่อว่า  ราชาเครื่องกล  (The  King  of  all  Machines) เครื่องกลึง ทำงานโดยการจับยึดชิ้นงานให้แน่นและหมุน ขณะที่ชิ้นงานหมุน ชิ้นงานจะถูกตัดเฉือนด้วยมีดกลึง ซึ่งจะเคลื่อนไปตามความยาวของชิ้นงาน เรียกว่า การกลึงปอกหรือมีดกลึงเคลื่อนที่ตัดเฉือนชิ้นงานตามแนวขวาง เรียกว่า การกลึงปาดหน้า (Facing)งานกลึงเป็นกรรมวิธีแปรรูปงานขั้นพื้นฐาน ที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ช่างเทคนิคที่ปฏิบัติงานในสายกระบวนการผลิต จะต้องศึกษาส่วนประกอบและหน้าที่ของเครื่องกลึงตลอดจนมีดกลึงที่ใช้ปฏิบัติที่ใช้ปฏิบัติงานลักษณะต่าง ๆ เพื่อสามารถปฏิบัติงานตามแบบสั่งงานได้อย่างมีคุณภาพและบำรุงรักษาเครื่องกลึงได้ถูกต้องด้วย การกลึงหยาบ คือการกลึงงานลึก ๆ ป้อนหยาบ ๆ เท่าที่มีดกลึงกับเครื่องกลึงจะทำได้ เพื่อประหยัดเวลาในการทำงาน การกลึงละเอียด คือการกลึงงานโดยป้อนลึกน้อย ๆ ป้อนทางด้านข้างช้า ๆ ใช้ความเร็วสูงกว่า […]