PRESSURE MEASUREMENT-20-ไซฟอน (Syphon) คืออะไร

ไซฟอน (Syphon) หรือ ไส้ไก่, หางหมู เป็นอุปกรณ์ที่ไว้ติดตั้งพร้อมกับเกจวัดแรงดัน เพื่อช่วยในการลดอุณหภูมิของไหลก่อนเข้าถึงเกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge) ป้องกันไม่ให้เกจวัดแรงดันเสียหาย เหมาะสำหรับงานที่ใช้ความร้อนสูงหรืองานที่ใช้ไอน้ำ (Stream)  สามารถติดกับเกจวัดแรงดันได้โดยตรงหรือสามารถติดกับไดอะแฟรมได้ (Diaphragm) โดยไซฟอนอาศัยหลักการใช้แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล

PRESSURE MEASUREMENT-15-ไดอะแฟรมซีล (Diaphragm Seal) คืออะไร?

ไดอะแฟรมซีลเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคู่กับ เกจวัดแรงดัน (pressure gauge) เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมมีหลากหลายประเภทสามารถเลือกใช้งานตามความเหมาะสม

PRESSURE MEASUREMENT-06-เกจวัดแรงดันดิจิตอล VS เกจวัดแรงดันแบบเข็ม

เกจวัดแรงดันที่มีใช้ในอุตาสาหกรรมมีหลากหลายแบบ โดยส่วนมากจะขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเกจวัดแรงดันแบบเข็มหรือเกจวัดแรงดันแบบดิจิตอล