TEMPERATURE-04-เครื่องวัดอุณหภูมิ Thermometer

  เครื่องวัดอุณหภูมิ หรือ เทอร์โมมิเตอร์ คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิหรือระดับของความร้อนโดยใช้หลักการวัดที่แตกต่างกันมากมาย แต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือแบบดิจิตอลซึ่งมีหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล และมีโพรบติดตั้งอยู่ที่ตัวเครื่อง พกพาได้สะดวกสามารถแสดงผลอุณหภูมิได้ทั้งแบบองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์  เมื่อต้องการที่จะเลือกเครื่องวัดอุณหภูมิไว้ใช้งาน สิ่งที่จะต้อง พิจารณามากเช่นช่วงการวัดอุณหภูมิ, ความละเอียด, ความถูกต้องของที่ได้จากการวัด และที่สำคัญ เพื่อนๆควรพิจารณาสิ่งแวดล้อมที่จะนำเครื่องวัดอุณหภูมิไปใช้ ให้เหมาะสม เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นประเภทต่างๆ 1. Humidity Meter (เครื่องวัดความชื้น) Humidity Meter คือเครื่องวัดปริมาณไอน้ำในอากาศ โดยไอน้ำคือสถานะที่เป็นก๊าซของน้ำซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ความชื้นจะเป็นตัวบ่งชี้ความเป็นไปได้ที่จะเกิดฝน, หิมะ, ลูกเห็บ, น้ำค้างหรือหมอก การวัดความชื้นแบ่งออกเป็น 3 แบบคือ ความชื้นสัมบูรณ์ (Absolute Humidity) ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) ความชื้นจำเพาะ (Specific Humidity) 2. ไฮโกรมิเตอร์ (Hygrometer)  ไฮโกรมิเตอร์คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความชื้นในอากาศ ไฮโกรมิเตอร์รุ่นใหม่นิยมใช้อุณหภูมิของการควบแน่น (Dew Point) หรือการเปลี่ยนแปลงประจุหรือความต้านทางไฟฟ้าเพื่อคำนวณหาค่าความชื้นที่แตกต่างกัน 3. เครื่องวัดอุณหภูมิในทางอุตุนิยมวิทยา เครื่องมือที่ใช้สำหรับเก็บมูลสถานะของบรรยากาศในเวลาที่กำหนด อุตุนิยมวิทยาคือวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งทีไม่ใช้การทดลองในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แต่จะใช้อุปกรณ์สำหรับเฝ้าสังเกตการณ์ในภาคสนามแทน ตัวแปรที่สำคัญสองอย่างที่ทำให้การวัดสภาพอากาศได้อย่างถูกต้องคือลมและความชื้นในอากาศ ประเภทของเครื่องมือในทางอุตุนิยมวิทยาอื่นๆ เช่น […]

TEMPERATURE-03-การเลือกช่องเสียบเครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermowell Selection)

วันนี้เรามีบทความดีๆ มาฝากท่านผู้อ่านทุกท่าน สำหรับการเลือกตัวช่องเสียบเครื่องวัดอุณหภูมิ หรือที่เราเรียกกันว่า #เทอร์โมเวล #Thermowell #Temp มีคำถามอยู่บ่อยๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ตัวนี้ว่า… ใช้ทำไม ? เลือกแบบไหน ?   ระยะความยาวของก้านเสียบเท่าไหร่ ? แล้วต้องใช้วัสดุแบบไหนถึงจะดีล่ะ ? วันนี้บทความของเราจะช่วยตอบคำถามเหล่านั้นให้ได้ทราบกันค่ะ ^^            ช่องเสียบเครื่องวัดอุณหภูมิ หรือ เทอร์โมเวล (Thermowell) มีไว้เพื่อป้องกันตัวตรวจวัดอุณหภูมิ (Sensor element) ของเครื่องวัดอุณหภูมิหรือตัวเครื่องวัดอุณหภูมิจากความเสียหายเชิงกล (Mechanical Damage) จากความเค้นหรือการกัดกร่อนทางเคมีหรือกัดกร่อนเชิงกล (Corrosion or Erosion) อีกทั้งสามารถนำตัวตรวจวัดอุณหภูมิของเครื่องวัดอุณหภูมิหรือตัวเครื่องวัดอุณหภูมิออกจากช่องเสียบเครื่องวัดอุณหภูมิได้ในภายหลังหากต้องการนำไปสอบเทียบ, ซ่อมแซมตัวตรวจวัดอุณหภูมิหรือเครื่องวัด หรือต้องการเปลี่ยนตัวตรวจวัดอุณหภูมิหรือเครื่องวัดในการใช้งาน ลักษณะของเทอร์โมเวลแบบต่างๆ            เทอร์โมเวล จะถูกติดตั้งถาวรเข้ากับท่อหรือถังตวงแบบมาตราด้วยการเชื่อม (welded), ขันเกลียว (threaded), หรือหน้าแปลน (flanged) หรือวิธีการอื่นๆ ในการเลือกใช้เทอร์โมเวลให้เหมาะสมกับการวัดอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา […]