คน 8 ประเภท ที่องค์กรต้องมี

​ในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ก็ยังต้องมีความแตกต่างหลากหลายของแผนกและประเภทงานเป็นส่วนประกอบเพื่อ เกื้อหนุนกัน ในบริษัทขนาดเล็กแม้จะต่างที่จำนวนคน แต่โดยพื้นฐานมุมมองนั้นไม่ต่าง เราต้องการคนบุคลิกหลากหลาย ต่างความสามารถ แต่อุดมการณ์เหมือนกัน และเลือกใช้ชีวิตคล้ายๆ กันเพื่อเกื้อหนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง คนทุกบุคลิกมีประโยชน์ต่อองค์กรไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะเขาเหล่านั้นจะมีความ สามารถและแรงผลักในการทำงานไม่เหมือนกันเลย เราลองจำแนกความแตกต่างของคนเหล่านี้ออกมาเป็นกลุ่มๆ มาดูกันว่าคนกลุ่มไหนบ้างที่ยังไม่มี และกลุ่มไหนบ้างที่เราน่าจะมีไว้ช่วยให้ทีมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แน่นอนว่าการทำงานกับคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันหรือความคิดเหมือนๆ กันย่อมทำงานด้วยได้ง่ายกว่า แต่ว่าถ้าหากไม่มีคนตั้งคำถามอะไรขึ้นมาบ้าง บางทีกว่าจะเกิดแนวคิดใหม่ๆ ที่แตกต่างเพื่อช่วยพัฒนาองค์กรให้ไปข้างหน้าได้แต่ละทีก็ดูเหมือนจะต้องรอ คอยนานเหลือเกิน เราต้องการคนที่ช่วยเราตั้งคำถาม ไม่ใช่ปฏิปักษ์ ซึ่งคนสองกลุ่มนี้ต่างกันในแง่การปฏิบัติพอสมควร ต้องพิจารณาให้ดี คนประเภทนี้คือคนที่ควรมีหัวทางด้านการตลาดมากๆ และรู้จักสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร รู้ว่าควรจะโปรโมทสินค้าและองค์กรอย่างไรเพื่อให้คนรู้จักองค์กรของเรา พร้อมทั้งทำให้คนเชื่อว่าองค์กรเรานั้นเป็นองค์กรที่ดี  และเพื่อให้สินค้าและบริการนั้นขายได้ คน ประเภทนี้สำคัญมากในองค์กรขนาดเล็ก  เพราะเราต้องการใครสักคนที่สามารถปลีกมากจากงานตัวเองเพื่อมาช่วยทำงานใน ด้านอื่นๆ ที่สำคัญกว่าในบริษัทได้เมื่อถึงเวลาที่จำเป็น  ซึ่งคนประเภทนี้ต้องมีลักษณะเฉพาะตัวคือ  รับได้ต่อความวุ่นวายของกระแสงานที่เข้ามาและต้องมีความกระตือรือร้นที่จะทำ งานอื่นๆ ในองค์กรที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานตนเอง ใน ฐานะที่เราเป็นผู้บริหารไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องหาเวลาว่างมาคอยตัดสินใจ กับสิ่งต่างๆ ตลอดเวลา โดยเฉพาะกับปัญหาเล็กๆ  ที่น่ายกให้จะเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มนี้ได้  โดยคนประเภทนี้ต้องมีทักษะการวิเคราะห์ถึงปัญหาและมีความกล้าที่จะตัดสินได้ อย่างเด็ดขาด ลอง คิดดูว่าบริษัทเราจะยุ่งเหยิงสักแค่ไหนถ้าหากไม่มีคนคอยควบคุมจัดการคนและ จัดการงานต่างๆ  คนประเภทนี้จะมีหน้าที่คอยควบคุมว่าแต่ละคนควรทำงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จ ตามเป้าหรือไม่  และจัดการว่างานหรือโปรเจ็คที่ดำเนินนั้นอยู่เป็นไปตามแผนหรือไม่ ทุก องค์กรต้องการคนที่มีความรอบคอบเพราะคนประเภทนี้จะช่วยลดความเสี่ยงของ องค์กรลงได้ […]