Control Valve-20-การทำงานของ หัวขับ (Actuator)

หัวขับ (Actuator) มีไว้ใช้สำหรับควบคุมการเปิด-ปิดของวาล์วโดยเฉพาะ เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรม เพราะช่วยเรื่องความสะดวกในการใช้งานของวาล์ว ช่วยให้ประหยัดเวลาในการทำงานมากขึ้นและมีคุณสมบัติอีกหลากหลาย

Control Valve-06-วาล์วที่ใช้ติดหัวขับ (Valve Actuator)

วาล์วหัวขับ (Valve Actuator) เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้วาล์ว มีคุณสมบัติที่หลากหลาย เช่น ควบคุมวาล์วได้จากระยะไกล, ให้วาล์วทำงานได้แม้เป็นช่วงที่ไม่สะดวกใช้คน เป็นต้น โดยหัวขับมีทั้งแบบลม(Pneumatic)และแบบไฟฟ้า(Electric) เป็นสินค้าที่นิยมในสายการผลิต 

Control Valve-02-วขับวาล์วสำคัญอย่างไร??? ทำไมต้องรู้จัก มาศึกษาไปพร้อมกันเลย

#valve #Valve Actuator #Pneumatic Actuator #Electric Actuator #Hydraulic Actuator #Spring-based Actuator #Double Acting pneumatic actuator #Single Acting pneumatic actuator #หัวขับวาล์ว #หัวขับวาล์วแบบใช้มือเปิด-ปิด #หัวขับลม #หัวขับวาล์วแบบไฟฟ้า #หัวขับวาล์วไฮโดดรอลิค #หัวขับวาล์วแบบสปริง