ความปลอดภัยกับงานช่าง

ในงานของช่างนั้น มีหลายประเภทที่ต้องเสี่ยงอันตราย ทั้งจากสิ่งแวดล้อม เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องจักรต่างๆ ความระมัดระวังและสติในการทำงาน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากแทบจะเป็นอันดับ 1 ในการทำงาน วันนี้ปาโก้จึงมีบทความเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในงานช่างและวิธีการป้องกันมาฝากกันจ้า ไปดูกันเลย 1. อัตรายที่เกิดจากตัวของบุคคล อาจจะมาจากเรื่องสภาพร่างกาย การแต่งกายที่ไม่รัดกุม หรือไม่เหมาะสม หรือเรื่องทรงผมการไว้เล็บ ก็มีส่วนที่ทำให้เกิดอันตรายได้ อีกทั้งยังรวมถึงเรื่องสภาวะอารณ์ หรือสติที่มีตอนทำงานด้วย ซึ่งทางที่ดีควรมีสติอยู่เสมอว่าทำอะไรอยู่ เพราะอันตรายสามารถเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆ 2. อันตรายที่เกิดจากเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุต่างๆ เช่นเครื่องจักรเกิดชำรุด เครื่องมือเสื่อมสภาพไม่คมหรือส่วนที่ป้องกันอันตรายเกิดการชำรุดหรือทำงานผิดพลาด อีกทั้งในเรื่องการจัดวางวัสดุที่ไม่เป็นระเบียบ ใช้เครื่องมือผิดประเภทกับงานที่ทำ สายไฟฟ้าเก่าหรือมีรอยรั่ว การเก็บวัสดุเชื้อเพลิงไม่ถูกหลักวิธี3. อันตรายที่เกิดจากการจัดระบบการทำงานและสถานที่ที่ใช้ปฎิบัติงาน การวางแผนการทำงานไม่ดีไม่รอบคอบ ทำงานผิดขั้นตอนที่ควรจะเป็น ทำงานไม่เป็นระบบทั้งกับตัวเองและเพื่อนร่วมงาน สถานที่ทำงานแออัด หรืออากาศไม่ปลอดโปร่ง จนทำให้หายใจไม่สะดวก มืดทึบเกินไป น็อตยึดอุปกรณ์ต่างๆชำรุด หรือผุพัง ซึ่งสามารถก่อให้เกิดอันตรายได้ทั้งนั้น กฎโรงงานและการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงาน ทุกโรงงานจะมีกฎระเบียบที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับประเภทงานที่ทำและการตัดสินใจของเจ้าของโรงงานหรือหัวหน้างานด้วย ซึ่งปาโก้มีกฎมาตรฐานที่เป็นพื้นฐานที่ต้องทำในการทำงานในโรงงานมายกตัวอย่างมาให้ดูกัน 1. สวมชุดสำหรับใช้ในการปฎิบัติงานโดยเฉพาะ และสวมด้วยความรัดกุม ไม่รุ่มราม2. สวมหมวกและรองเท้านิรภัยเสมอเมื่ออยู่ในพื้นที่โรงงาน เพื่อป้องกันของตกใส่หัวและอาจจะไปเหยียบของมีคมได้3. ถอดเครื่องประดับต่างๆออกในเวลาที่ทำการปฎิบัตงาน (สร้อย แหวน นาฬิกา)4. ไม่นำของมีคมติดตัว […]

Valve-45-เจาะลึก Solenoid Valve

โซลีนอยด์วาล์วคืออะไร ? โซลินอยวาล์ว (Solenoid Valve) คือ ระบบวาล์วที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการควบคุมการเปิดปิดวาล์ว โดยใช้ส่งพลังงานไฟฟ้าเข้าไปที่ขดลวด เพื่อบังคับควบคุมแท่งเหล็กที่ทำหน้าที่เป็นลิ้นวาล์วในการเปิดหรือปิด เพื่อให้ น้ำ, อากาศ, ก๊าซ … ฯลฯ ไหลผ่าน (กรณีสารเคมี ควรใช้วาล์วที่ทำจากทองเหลือง เเต่ถ้าใช้กับน้ำสะอาดทั่วไปเลือกวาล์วพลาสติก) โครงสร้างของโซลีนอยด์วาล์ว โซลีนอยด์วาล์วเป็นการรวมกันของ 2 รูปแบบการทำงาน คือ SOLENOID – (Electro-magnetic) coil จะเป็นตัวทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กและเหนี่ยวนำให้ plunger เคลื่อนที่ขึ้นลง VALVE – ตัววาล์วจะมีรู orifice ที่มี disc คอยปิดและเปิดให้ของไหลไหลผ่านวาล์ว หลักการทำงาน ประเภทของโซลินอยด์วาล์วลมที่ใช้กันทั่วไป คือวาล์วควบคุม3 ทิศทาง2ตำแหน่ง ปกติปิด เลื่อนวาล์วโดยโซลินอยด์ วาล์วเลื่อนกลับโดยสปริง – ปกติ สปริงจะดันให้วาล์วปิดลมจากรูPไม่สามรถผ่านไปรูAได้– เมื่อป้อนไฟให้โซลินอยด์ แกนจะถูกดึงให้เลื่อนไปทางซ้ายมือด้วยพลังของแม่เหล็กไฟฟ้า วาล์วจะเปิดให้ลมผ่านจากรูPไปรูA– เมื่อตัดไฟออกจากโซลินอยด์ แรงดูดของแม่เหล็กในโซลินอยด์หมดไป สปริงจะดันแกนให้เลื่อนไปทางขวามือดันวาล์วให้ปิดรูPไว้ ลมจากรูAจะระบายออกที่รูRวาล์วควบคุม 3 ทิศทาง2ตำแหน่ง ปกติปิด เลื่อนวาล์วโดยโซลินอยด์และลมดันช่วย […]

Valve-42-หลักการทำงานของ โซลีนอยด์วาล์ว(Solenoid Valve)

โซลีนอยด์วาล์วคืออะไร ?   โซลินอยวาล์ว (Solenoid Valve) คือ ระบบวาล์วที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการควบคุมการเปิดปิดวาล์ว โดยใช้ส่งพลังงานไฟฟ้าเข้าไปที่ขดลวด เพื่อบังคับควบคุมแท่งเหล็กที่ทำหน้าที่เป็นลิ้นวาล์วในการเปิดหรือปิด เพื่อให้ น้ำ, อากาศ, ก๊าซ … ฯลฯ ไหลผ่าน (กรณีสารเคมี ควรใช้วาล์วที่ทำจากทองเหลือง เเต่ถ้าใช้กับน้ำสะอาดทั่วไปเลือกวาล์วพลาสติก) โครงสร้างของโซลีนอยด์วาล์ว โซลีนอยด์วาล์วเป็นการรวมกันของ 2 รูปแบบการทำงาน คือ SOLENOID – (Electro-magnetic) coil จะเป็นตัวทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กและเหนี่ยวนำให้ plunger เคลื่อนที่ขึ้นลง VALVE – ตัววาล์วจะมีรู orifice ที่มี disc คอยปิดและเปิดให้ของไหลไหลผ่านวาล์ว โซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve) คือ วาล์วที่ทำงานด้วยไฟฟ้ามันมีทั้งชนิด 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 และ 5/3 ในบทความนี้จะได้กล่าวถึงเฉพาะวาล์วชนิด 2/2 ซึ่งใช้ควบคุมการ เปิดปิด  ของเหลว และ  ก๊าซเท่านั้น ส่วนวาล์วชนิด 3/2, 4/2, […]

Switch-02-หลักการทำงาน pressure switch

  Pressure Switch คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมระบบเมื่อความดันเกิดความเปลี่ยนแปลงสูงกว่าหรือต่ำกว่าระดับความดันเกณฑ์ที่ตั้งไว้ นิยมใช้มากในระบบควบคุมความดันของหม้อไอน้ำ ปั๊มลม ไฮดรอลิค ฯลฯ ถือว่าเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยชนิดหนึ่ง นอกเหนือไปจากวาวล์ระบายความดัน ฯลฯ   หลักการทำงานของเครื่องอัดอากาศและPressure  Switch                การทำงานของเครื่องอัดอากาศคือ  เมื่อเปิดสวิทช์การทำงานของเครื่อง  ถ้าอากาศนังมีความดันต่ำกว่าที่กำหนด Pressure  Switch ก็จะต่อวงจรไฟฟ้าผ่านไปยังมอเตอร์  ทำให้มอเตอร์หมุนและไปขับให้ปั๊มอัดอากาศทำงานตามไปด้วย  และเมื่ออากาศภายในถังบรรุอากาศมีความดันสูงตามพิกัดที่กำหนด  Pressure  Switch  ก็จะตัดวงจรไฟฟ้าทำให้มอเตอร์หยุดทำงานและปั๊มอัดอากาศก็จะหยดทำงานด้วย  แต่เมื่ออากาศภายในถังบรรจุอากาศถูกนำไปใช้งาน  และความดันในถังบรรจุอากาศต่ำลงจนถึงตำแหน่งที่กำหนดไว้Pressure  Switch  จะต่อวงจรให้มอเตอร์และปั๊มอากาศทำงานต่อไป  การทำงานของปั๊มอัดอากาศจะทำงานสลับกันไปเช่นนี้ตลอดเวลาโดยอัตโนมัติ  ดังนั้นถ้าต้องการให้เครื่องอัดอากาศหยุดทำงานจะต้องปิดสวิทช์ควบคุมการทำงาน Pressure Switch คือ สวิตซ์ควบคุมความดัน โดยใช้การตัดหรือต่อวงจรไฟฟ้าเมื่อความดันถึงจุดที่เรากำหนดไว้ Pressure switch นี้สามารถใช้งานควบคุมแรงดันทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น การตัดต่อการทำงานของปั้มนํ้า Pressure Switch Sensor ประเภทนี้ไม่ต้องอาศัยแรงดันไฟเลี้ยงเนื่องโดยส่วนใหญ่ใช้ระบบกลไก (Mechanic) ในการทำงานโดยจะมีสัญญาณ Output เป็น Contact On/Off ใช้เพื่อตัดต่อระบบเพียงเท่านั้น ซึ่งแบ่งหลักการทำงานนี้ได้เป็นสองแบบ Piston : ทำงานโดยใช้กระบอกสูบขนาดเล็กด้านในซึ่งอีกด้านหนึ่งจะเชื่อมต่อเข้ากับกลไกสวิตซ์สามารถปรับตั้งสปริงเลือกช่วงในการทำงานได้  เหมาะกับงานที่มีแรงดันสูงๆ […]

10 คำถามที่ HR และผู้บริหารควรมีคำตอบที่ชัดเจน

หาก HR หรือ ผู้บริหารถูกตั้งคำถามต่อไปนี้ ผมก็ไม่แน่ใจว่า นัก HR และผู้บริหารของแต่ละองค์กรจะตอบว่าอย่างไรกันบ้าง ? บางคำถามอาจจะแปลกหูแปลกความรู้สึกไปบ้าง ขอท่านผู้อ่าน ลองเปิดใจกว้างๆ ทำใจเป็นกลาง คิดกว้างๆ แล้วลองหาคำตอบดู เผื่อจะได้ความคิดหรือแนวทางใหม่ๆ ไปปรับปรุงงาน หรือปรับปรุงองค์กรของท่านบ้างก็ได้นะครับ คำถามทั้ง 10 ข้อ ต่อไปนี้ ไม่มีเจตนาที่จะตำหนิ หรือท้าทายนัก HR และผู้บริหารแต่ประการใด เพียงแค่ต้องการจุดประกายความคิดเพื่อหาทางเลือกต่างๆ ไว้ตอบสนอง หรือรองรับความต้องการของลูกค้าภายใน ซึ่งก็คือ พนักงานในองค์กรของท่านนั่นเอง เอาละเรามาเริ่มต้นกันที่คำถามแรกกันเลยครับ . คำถามที่ 1 : ทำไมพนักงานต้องรูดบัตร / ตอกบัตร / เซ็นชื่อ เข้างานตามเวลาทุกวัน ? ทั้งๆ ที่งานบางตำแหน่งไม่จำเป็นต้องทำงานในสำนักงาน อาจจะทำงานที่บ้านของพนักงานเอง (Home-based office) หรือที่ไหนก็ได้ ทั้งๆ ที่บางตำแหน่งก็สามารถวางแผนกำหนดวันเวลาทำงานได้ล่วงหน้า เช่น เทรนเนอร์หรือวิทยากรภายใน ทั้งๆ ที่งานของบางคนไม่ต้องพบปะเพื่อนร่วมงานแผนกอื่นทุกวัน เช่น […]