“ปราชญ์” นั้นมีหลายระดับจริงๆ

ปราชญ์ – คือผู้มาความรุ้ที่สามารถสร้างให้เกิดสิ่งที่น่าอัศจรรย์ได้ แม้แต่ในวรรณคดี หรือหนังสงครามชื่อดังก็ยังต้องมีตัวละครที่คอยวางแผนการเพื่อให้งานต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และต่อไปนี้ แอดก็ขอนำเสนออีกหนึ่งความคิดที่เป็นการแบ่งระดับของนักปราชญ์ ที่มีตั้งแต่ 1. ปราชญ์นักท่องตำราและคัมภีร์ มาสอน บรรยาย ให้คนอื่นได้ฟัง 2. ปราชญ์ระดับนักเขียน ทั้งกวี และเขียนคัมภีร์ให้แนวคิดคนทั่วไปได้ได้ แต่ไม่สามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงของตนเองได้โดยตรง ต้องอาจมีคนนำไปปรับใช้ จึงจะเกิดผลในทางปฏิบัติ 3. ปราชญ์ระดับการพัฒนาชีวิตตนเองและครอบครัว ที่สามารถนำความรู้ที่ตนคิดขึ้นมาใช้ในชีวิตจริงของตนเองได้โดยตรง และอาจมีคนนำไปปรับใช้ จึงจะเกิดผลในทางปฏิบัติในพื้นที่ต่างๆ 4. ปราชญ์ระดับช่วยพัฒนาชุมชน ที่สามารถนำความรู้ที่ตนคิดขึ้นมาใช้ในชีวิตจริงของตนเอง และยังช่วยพัฒนาชุมชน ได้โดยตรง แต่ก็ได้เฉพาะพื้นที่ที่ตนคุ้นเคย 5. ปราชญ์ระดับพัฒนาองค์กร ที่สามารถนำความรู้ที่ตนคิดขึ้นมาใช้ในชีวิตจริงของตนเอง และยังช่วยพัฒนาบริหารจัดการองค์กร ได้โดยตรง แต่ก็ได้เฉพาะในองค์กรที่ตนสังกัดและคุ้นเคย 6. ปราชญ์ระดับกู้แผ่นดิน ที่สามารถนำความรู้ที่ตนคิดขึ้นมาใช้ในชีวิตจริงของตนเอง และยังช่วยพัฒนาบริหารจัดการประเทศชาติ ได้ในทุกระดับ ในประเทศไทยเราก็มีกันหลายระดับ ที่ทำให้ประเทศไทยยังคงพัฒนามาได้ระดับหนึ่ง แม้อาจจะเตาะแตะในบางมุมก็ตาม ดังนั้นความเข้าใจในด้านนี้ อาจจะทำให้เราทำงานสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาของเครือข่ายปราชญ์ได้ดีว่าเดิมและทำให้ทราบ ว่าเราควรจะเน้นสนับสนุนในระดับใด มาน้อยเพียงใด และไม่ควรมองว่าทุกปราชญ์ต้องเหมือนกัน หรือเท่าเทียมกันที่ เราจะต้องมีทั้ง ประเภท ระดับ […]