แก้ปัญหา-วิธีการหาท่อน้ำรั่วในบ้าน ควรเริ่มต้นจากจุดไหน ?

“บ่อยครั้งที่ต้องจ่ายค่าน้ำเกินจริง ทั้งๆที่ใช้น้ำในปริมาณเท่าเดิม” ถือเป็นปัญหาสำคัญ ที่ค่อนข้างถูกมองข้าม เนื่องจากผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยมักมองว่า ท่อน้ำแค่สามารถจ่ายน้ำได้ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้ว ซึ่งกว่าจะรู้ตัวว่าเป็นเรื่องสำคัญ ก็ต้องสูญเสียค่าน้ำเพิ่มขึ้นไปเยอะกว่าเดิมมาก ซึ่งท่อน้ำเหล่านี้ ถ้าไม่ได้มีการจ่ายน้ำที่มีลักษณะแตกต่างไปจากเดิม(เช่นเบาลง หรือไม่ไหล) ก็จะไม่เห็นค่าในการดูแลรักษา ซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำ “วิธีการหาท่อน้ำรั่วภายในบ้าน” ควรเริ่มจากจุดไหน ?     ท่องอใต้ดินที่ตั้งมาตร                                                                          […]

อุปกรณ์-วิธีการเก็บรักษาท่อพีวีซีแข็ง

การเก็บรักษาท่อพีวีซีเพื่อรอการใช้งานนั้น ไม่ใช่ว่าจะเก็บไว้ที่ใดก็ได้ เพราะโดยปกติแล้ว มักจะวางเป็นลักษณะแบบทับซ้อนเรียงตามแนวยาวของท่อ ที่ไม่เป็นระเบียบแบบแผน ไม่มีการวางไม้รองรับท่อ และหนุนสลับขวางเพื่อเปิดช่องว่างให้เกิดการระบายของอากาศ จึงทำให้ อีกทั้งการวางไว้กลางแจ้ง หรือแม้แต่เอาผ้าใบมาวางทับไว้ ตัวท่อนั้นจะเกิดการสะสมความร้อน และอาจจะทำให้ผุพัง หรือ แตกหักได้ เมื่อต้องการนำมาใช้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในการใช้งานตามมา วันนี้ทาง Pako เราจึงมีความรู้เรื่อง วิธีการเก็บรักษาท่อพีวีซีแข็งมาฝากกันจ้าา พื้นที่ๆจะวางเก็บท่อ ต้องไม่มีของแหลมคมใดๆยื่นออกมา เช่นก้อนหิน หรือมุมขอบปูนต่างๆที่จะมาทำให้ท่อเกิดแตกหักหรือทะลุได้ ต้องมีไม้รองรับกองท่อ ขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 7.5 มิลลิเมตร ไว้ขวางรองท่อ โดยมีระยะห่าในแต่ละช่วงไม่เกิน 1.50 เมตร โดยปกติถ้าเป็นท่อความยาวมาตรฐาน 4 เมตร ต้องมีไม้รองท่อไว้อย่างน้อยๆ 3 จุด ท่อ 6 เมตรต้องมี อย่างน้อย 4 จุด ซึ่งหากจัดให้ช่องห่างมากกว่านี้ ตัวท่ออาจจะโก่งเสียรูปได้ง่าย วิธีกองท่อซ้อนกันของท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง มี 2 แบบคือ การกองท่อแบบซ้อนขนานสลับหัว และการกองท่อแบบผสมสลับหัวและวางไขว้สลับแนว ต้องกองซ้อนกันสูงไม่เกิน 2 เมตร […]

อุกรณ์ท่อเชื่อมตะเข็บ ( WELDED PIPE หรือ SEAM PIPE )

ท่อเชื่อมตะเข็บ ( Welded Pipe หรือ Seam Pipe ) ท่อชนิดนี้ผลิตโดยการนำแผ่นเหล็กมาม้วน แล้วเชื่อมรอยต่อ ซึ่งวิธีม้วนทำได้ทั้งม้วนตามแนวยาว หรือ ม้วนแบบ Spiral ท่อเชื่อมตะเข็บแบ่งประเภทตามวิธีการเชื่อมตะเข็บ เช่น Electric Resistance Welding (ERW) เป็นวิธีการเชื่อมตะเข็บท่อโดยอาศัยแรงดัน ในขณะที่ตะเข็บหลอมละลายด้วยความร้อนที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า โดยไม่มีการอาร์ค กรรมวิธีผลิตเริ่มต้นด้วยการคลี่เหล็กแผ่นออกจากคอยล์ จากนั้นจะค่อยๆๆม้วนเหล็กแผ่นให้เป็นรูปทรงกระบอกอย่างต่อเนื่อง ผ่านลูกรีดหลายแท่นโดยไม่ต้องใช้ความร้อน แล้วทำการผ่านกระแสไฟฟ้าตกครอมระหว่างขอบทั้งสองของตะเข็บ ความต้านทานต่อกระแสไฟฟ้าจะทำให้ขอบของเหล็กร้อนแดงที่อุณหภูมิระหว่าง 1200 องศา ถึง1400 องศาแล้วจึงกดอัดให้ตะเข็บติดกัน ท่อที่ผลิตด้วยวิธีนี้จะมีตะเข็บตรง ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาวิธีการให้ความร้อนบริเวณตะเข็บท่อด้วยเทคโนโลยีการ เหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าความถี่สูง ซึ่งสามารถควบคุมความร้อนได้ดีกว่าแบบ ERW แต่อย่างไรก็ตามในการผลิตท่อจะยังคงกล่าวถึงท่อที่เชื่อมตะเข็บด้วย วิธีการ HFI ว่าท่อ ERW เช่นเดิม 2.Butt Welding (BW) หรือ Continuous Butt Welding (CBW) เป็นวิธีการเชื่อมโดยอาศัยแรงอัด ในขณะที่ตะเข็บร้อนแดงด้วยความร้อนจากเตาเผา กรรมวิธีผลิตเริ่มต้นด้วยการคลี่แผ่นเหล็กออกจากคอยล์ จากนั้นป้อนแผ่นเหล็กผ่านเตาเพื่อทำการให้ความร้อนโดยแผ่นเหล็กจะได้รับความ […]

วัสดุ-กรรมวิธีผลิตท่อเหล็กกล้า (STEEL PIPES MANUFACTURING PROCESS)

กรรมวิธีผลิตท่อเหล็กกล้า ( steel Pipe Manufacturing Process ) ท่อเหล็กกล้าที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน แบ่งตามกรรมวิธีการผลิตได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ ท่อเชื่อมตะเข็บ ( welded pipe ) และท่อไร้ตะเข็บ  (seamless pipe ) 1.ท่อเชื่อมตะเข็บ ( Welded Pipe หรือ  Seam Pipe ) ท่อชนิดนี้ผลิตโดยการนำแผ่นเหล็กมาม้วน – เชื่อม ซึ่งวิธีม้วนทำได้ทั้งม้วนแนวยาว หรือม้วนแบบ spiral ท่อเชื่อมตะเข็บแบ่งประเภทตามวิธีการเชื่อมตะเข็บ ดังนี้ Electric Resistance Welding (ERW) เป็นวิธีการเชื่อมตะเข็บท่อโดยอาศัยแรงอัด (pressing) ในขณะที่ตะเข็บหลอมละลายด้วยความร้อนที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า โดยไม่มีการอาร์ค ( arc ) กรรมวิธีผลิตเริ่มต้นด้วยการคลี่เหล็กแผ่นออกจากคอยล์ จากนั้นจะค่อยๆม้วน เหล็กแผ่นหั้ยเป็นรูปทรงกระบอกอย่างต่อเนื่อง ผ่านลูดรัดหลายแท่นโดยไม่ต้องใช้ความร้อน ( cold forming) […]

ระบบท่อ-เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับงานท่อ

“ท่อ” เป็นอีกหนึ่งสื่งสำคัญในระบบงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานท่อกันค่ะ จะได้เลือกใช้ท่อกับงานของท่านได้อย่างเหมาะสม . คำศัพท์เกี่ยวกับท่อและความหมาย (Terminology) การแปลคำศัพท์เทคนิคภาษอังกฤษเป็นภาษาไทย ให้กระชับและเข้าใจง่าย เป็นเรื่องที่มีปัญหามาโดยตลอด  บางครั้งอาจทำให้ผู้อ่านเกิดความสับสนหรือเข้าใจผิด  ดังนั้นจึงขอให้ท่านผู้อ่านใช้คำแปลและ/หรือความหมาย  ที่ได้อธิบายต่อไปนี้  ในการทำความเข้าใจเนื้อหาข้อมูล และตาราง กรรมวิธีผลิตท่อเหล็ก (Steel Pipe Manufacturing Process) ท่อเหล็กกล้าที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน แบ่งตามกรรมวิธีการผลิตได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ ท่อเชื่อมตะเข็บ (Welded pipe) และท่อไร้ตะเข็บ (Seamless pipe) 1.ท่อเชื่อมตะเข็บ (Welded pipe) ท่อชนิดนี้ผลิตโดยการนำแผ่นเหล็กมาม้วน – เชื่อม ซึ่งวิธีการม้วนทำให้ทั้งม้วนตามแนวยาว หรือม้วนแบบ Spiral ท่อตะเข็บแบ่งประเภทตามวิธีการเชื่อมตะเข็บดังต่อไปนี้ Electric  Resistance  Welding  (ERW)  เป็นวิธีการเชื่อมโดยอาศัยแรงอัด (pressing) ในขณะที่ตะเข็บหลอมละลายด้วยความร้อนที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า โดยไม่มีการอาร์ค (arc) กรรมวิธีผลิตเริ่มต้นด้วยการคลี่เหล็กแผ่นออกจากคอยล์ จากนั้นจะค่อยๆม้วนเหล็กแผ่นให้เป็นรูปทรงกระบอกอย่างต่อเนื่อง ผ่านลูกรีดหลายแท่นโดยไม่ต้องใช้ความร้อน […]

ระบบท่อ-ปัญหาที่พบในระบบท่อ ตอนที่ 2 วอเตอร์แฮมเมอร์ หรือค้อนน้ำ (Water Hammer)

วอเตอร์แฮมเมอร์ หรือค้อนน้ำ (Water Hammer) เป็นปรากฏการณ์ที่ความดันในท่อมีการเปลี่ยนเเปลงอย่างรุนเเรงและฉับพลัน โดยมีความดันเพิ่มขึ้นและลดลงจากความดันเดิมในลักษณะเป็นคลื่นขึ้นลงสลับกันไปเป็นอนุกรม                 สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดค้อนน้ำ ก็คือมีการเปลี่ยนเเปลงความเร็วของการไหลในท่ออย่างกระทันหัน เช่น ปิดประตูน้ำอย่างกะทันหัน เป็นต้น เมื่อมีการเปลี่ยนเเปลงความเร็วในลักษณะดังกล่าว โมเมนตัมของของเหลวจะถูกเปลี่ยนไปกลายเป็นแรงกระเเทกบนประตูน้ำและผนังของท่อ แรงกระแทกที่เกิดขึ้นถ้าหากมากเกินกว่าความสามารถของท่อจะรับได้ก็จะทำให้ท่อระเบิดหรือทำให้ระบบท่อเเละอุปกรณ์เสียหายอย่างรุนแรงขึ้นได้ ระดับความเสียหายเนื่องจากวอเตอร์เเฮมเมอร์ ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงและความยืดหยุ่น (EIasticlty) ของท่อ ความเร็วของการไหล อัตราการเปลี่ยนเเปลงความเร็วการไหล ลักษณะการยึดท่อให้อยู่กับที่ และระบบป้องกันวอเตอร์แฮมเมอร์ที่ติดตั้งไว้ เป็นต้น การป้องกันค้อนน้ำ วิธีป้องกันไม่ให้ค้อนน้ำที่เกิดขี้นมีความรุนเเรงมากจนทำความเสียหายให้แก่ระบบท่อนั้นทำโดยการลดความดันที่เกิดขึ้นให้เหลือยู่ในระดับที่ยอมให้โดย 1) เพิ่มระยะในการปิดประตูน้ำ หรือเปลี่ยนแปลงความเร็วโดยใช้เวลาให้มากกว่าเวลาวิกฤติ (crltlcaI time) Tc มากๆ 2) โดยการให้น้ำไหลออกมาจากท่อบ้างในขณะที่เกิดความดันมาก ๆ 3) โดยใช้ทั้งสองวิธีข้างต้นร่วมกัน อุปกรณ์ป้องกันค้อนน้ำ           การป้องกันวอเตอร์แฮมเมอร์จากการหยุดเดินเครื่องสูบน้ำอาจทำได้โดยการลดความเร็วของเครื่องยนต์ลงทีละน้อยเป็นขั้นๆจนอัตราการไหลน้อยมากแล้วจึงดับเครื่องยนต์     ในกรณีที่ต้นกังลังเป็นมอเตอร์ซึ่งมีรอบการหมุนคงที่ก็ให้ใช้วิธีปิดประตูจ่ายน้ำลงทีละน้อยเป็นขั้นๆ เช่นเดียวกันจนกระทั่งปิดสนิทหรือเกือบสนิทแล้วจึงปิดสวิทช์  การเริ่มเดินเครื่องสูบน้ำก็ทำในลักษณะเดียวกันแต่ย้อนขั้นตอน   อย่างไรก็ตาม บางครั้งมีความจำเป็นต้องหยุดเดินเครื่องอย่างกะทันหัน  หรืออาจมีสาเหตุมาจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง    เครื่องยนต์เสีย เป็นต้น    ดังนั้นในระบบที่มีโอกาสเกิดวอเตอร์แฮมมอร์ได้ง่ายจึงควรมีอุปกรณ์ป้องกันช่วย  เช่น   pressure Rellef valve    ,   […]

ระบบท่อ-ปัญหาที่พบในระบบท่อ ตอนที่ 1 >>> ปัญหาการเกิดโพรงอากาศ (Cavitation)

ทำความรู้จักกับ การเกิดโพรงอากาศ (Cavitation) กันดีกว่า           เมื่อของเหลวไหลผ่านวาล์วที่ปิดลงบางส่วนทำให้ความดันจลน์เพิ่มขึ้นและความดันสถิตของของเหลวลดลงซึ่งอาจลดลงถึงความดันไอของของเหลวทำให้ของเหลวในย่านความดันต่ำเริ่มกลายเป็นฟองไอและรวมตัวกันกลายเป็นโพรงไอ เมื่อของเหลวและโพรงไอเลื่อนตัวออกห่างจากวาล์วความดันจลน์เริ่มลดลงความดันสถิตเพิ่มมากขึ้นทำให้โพรงไอดังกล่าวยุบตัวลงอย่างรวดเร็ว จากปรากฏการดังกล่าวทำให้เกิดการกระแทกกันของอนุภาคของเหลวบริเวณที่โพรงไอยุบตัวทำให้แรงดับบริเวณดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงสั้น ๆ ถ้าแรงดันดังกล่าวเกิดใกล้กับผนังท่อหรือวาล์วจะทำให้เกิดการสึกหรอได้ ปัญหาส่วนใหญ่มักเกิดในระบบท่อคอนเดนเซทเนื่องจากน้ำมีอุณหภูมิสูงความดันไอของของเหลวจะเพิ่มขึ้นทำให้เกิดฟองไอได้ง่าย Cavitation หรือปรากฏการณ์การเกิดโพรงไอ หรือโพรงอากาศ เป็นปรากฏการณ์ในการเปลี่ยนสถานะของน้ำจากของเหลวเป็นไอและมีปริมาตรเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวและยุบตัวลงในภายหลังเนื่องมาจากเมื่อน้ำไหลผ่านส่วนต่างๆของปั้มนั้น น้ำจะเปลี่ยนแปลงความเร็วในการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาอันเนื่องมาจากพื้นที่หน้าตัดที่เปลี่ยนแปลงหรือรูปร่างลักษณะของปั้มและสถานการณ์อื่น ๆ ที่ส่งผลให้แรงดันของน้ำเพิ่มขึ้นและลดลงอยู่ตลอดเวลา การเกิด Cavitation นั้นเกิดจากการที่มีฟองอากาศเกิดขึ้นในปั๊ม(Pump) ขณะปั๊มทำงาน โดยผลของการเกิด Cavitation นั้นจะทำให้ชิ้้นส่วนของปั๊ม เกิดความเสียหาย เช่นการเกิด Cavitation Pitting หรือการเกิด Dry Running ทำให้ Shaft Seal เกิดการรั่ว การเกิด Cavitation นั้นเกิดมาจากหลายสาเหตุ NPSH(A) < NPSH(R) การใช้งานปั๊มใกล้กับอุณหภูมิจุดเดือดของของเหลว การเลือกปั๊มไม่เหมาะสมเช่น ปั๊มทำ flow ได้สูงเกินไป การใช้งานขณะที่ด้าน suction มีการทำ vacuum กลไกสำคัญในการเกิด Cavition คือการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงความดัน […]

มาตรฐาน-ขนาด มิติ และความหนาท่อ ( PIPE SIZE AND DIMENSIONS )

1.ขนาดและมิติของท่อเหล็กกล้า ( Steel Pipe Size and Dimensions ) เมื่อกล่าวถึงขนาดและมิติของท่อเหล็กกล้า ความหมายในทางปฎิบัติจะครอบคลุมถึงทั้งทั้งท่อเหล็กกล้าคาร์บอน ( carbon steel pipe ) และท่อเหล็กกล้าผสม ( alloy steel pipe ) แต่จะไม่ครอบคลุมถึงท่อเหล็กกล้าไร้สนิม ( stainless steel pipe ) มาตรฐานที่กำหนดขนาดและมิติท่อเหล็กกล้ามีดังนี้ มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา กำหนดขนาดของท่อเหล็กกล้า ด้วย มาตรฐาน  ASME B 36.10  โดยระบุขนาดท่อด้วยค่า Nominal Pipe Size ( NPS ) ซึ่งมีข้อสังเกตคือ ท่อขนาดตั้งแต่ 14 นิ้วขึ้นไป NPS จะมีค่าเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ส่วนท่อขนาดเล็กกว่า 14 นิ้วนั้น NPS มีค่าไม่เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ เช่น ท่อ […]

นิทานสอนใจ ในวันที่เราท้อแท้ เราจะเลือกเป็นแบบไหน??

  นิทานสอนใจ ในวันที่เราท้อแท้ เราจะเลือกเป็นแบบไหน? เคยท้อแท้มั้ยครับ เคยรู้สึกผิดหวัง เคยรู้สึกว่าทุกอย่างไม่ได้ดั่งใจ ฯลฯ หรือไม่ครับ แล้วเมื่อเราท้อแท้ เราทำอย่างไรกันครับ บางคนหมดแรงไปเลยก็มี บางคนก็แปลงความท้อแท้นั้นให้เป็นพลังเพื่อที่จะลุกขึ้นก้าวเดินต่อไปใหม่ ทุกอย่างล้วนอยู่ที่จิตใจของเราทั้งสิ้นครับ วันนี้ก็เลยเอาเรื่องราวดีๆ มาให้อ่านกันอีกเช่นเคยครับ เกี่ยวกับเรื่องของความท้อแท้นี่แหละครับ วันหนึ่งลูกสาวพร่ำบ่นถึงชีวิตอันแสนลำเค็ญให้พ่อฟังว่า เธอกำลังรู้สึกอับจนปัญญาที่จะจัดการกับชีวิตและปรารถนาที่จะยอมแพ้พ่าย ด้วยรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากการต่อสู้และการแข่งขัน ประหนึ่งว่าเมื่อสางปัญหาหนึ่งเสร็จสิ้น อีกปัญหาหนึ่งก็ก้าวเข้ามาโดยไม่ได้รับเชิญ ผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นพ่อครัวจึงเดินนำเธอเข้าไปในครัว จัดแจงต้มน้ำในหม้อ 3 ใบด้วยไฟแรงจนน้ำเดือด เขาใส่แครอทในหม้อใบแรก วางไข่ลงในหม้อใบที่สอง และตักกาแฟลงไปในหม้อใบสุดท้าย แล้วปล่อยให้มันต้มไปเรื่อยๆ โดยไม่มีคำอธิบายให้กับลูกสาวเลย ฝ่ายลูกสาวเริ่มรู้สึกหงุดหงิด และหมดความอดทน ทั้งยังสงสัยว่าพ่อกำลังทำอะไร 20 นาทีผ่านไป พ่อก็ปิดเตาแก๊ส ตักแครอทขึ้นมาวางไว้ในชาม นำไข่วางไว้ในชามอีกใบหนึ่ง และตักกาแฟไว้ในชามสุดท้าย แล้วหันไปถามลูกว่า “ลูกเห็นอะไรบ้าง” “แครอท ไข่ กาแฟ” เธอตอบ เขาจึงขอร้องให้เธอสัมผัส แครอท เธอจึงรู้ว่ามันนิ่ม แล้วเขาก็ให้ลูกสาวตอกไข่ เมื่อเธอแกะเปลือกไข่ออก ก็พบว่าไข่นั้นได้ต้มจนสุกแล้ว ท้ายที่สุดเธอให้ลูกสาวลองจิบ กาแฟ ดู […]

PRESSURE MEASUREMENT-21-ไซฟอน syphon มีไว้ทำไม?

“ไซฟอน” หรือที่หลายๆคนเรียกกันว่า “ไส้ไก่” “หางหมู” โดยทั่วไปแล้ว นิยมติดตั้งเมื่อต้องการวัดความดันของของไหลที่อยู่ในสถานะไอหรือไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูง ซึ่งมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ เช่น 1. แบบขด (Coil Pipe Syphon) ไซฟอนแบบขด จะเป็นแบบที่มีพื้นที่ผิวสำหรับถ่ายเทความร้อนมาก การลดอุณหภูมิในการใช้ไซฟอนแบบขดจะขึ้นอยู่กับ 5 ปัจจัยหลักๆ ได้แก่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของขดไซฟอน, ขนาดความยาวรวมของขด, ความหนาของท่อไซฟอน อุณหภูมิรอบๆ ตัว ไซฟอน และ สภาพการถ่ายเทอากาศของห้อง (Ventilation) 2. แบบแทงก์ (Tank Syphon) แบบแทงก์นี้ผลการใช้งานจะด้อยกว่าแบบขด ก่อนการใช้งานต้องเติม Fluid ลงไปในแทงก์ก่อนเพื่อทำหน้าที่เป็นซีลไปด้วย คือช่วยป้องกันไม่ให้ Fluid ในระบบเข้าไปถึงตัววัดความดัน การใช้งานต้องวางให้ตั้งฉากกับแนวระดับเสมอ ไม่ให้ Fluid ที่เติมไหลไปปนกับในระบบ   3. แบบหางหมู และแบบที่สร้างไว้ในท่อ (Pig Tail & Internal) โดยมีประโยชน์หลัก คือใช้เพื่อลดอุณหภูมิของของไหลก่อนเข้าถึงเครื่องมือวัด  โดยหลักการที่ว่า ในท่อไซฟอน […]

Fitting-12-Fitting Stainless

ข้อต่อสแตนเลส หรือฟิตติ้งสแตนเลส ในอุตสาหกรรมท่อทุกวันนี้ ข้อต่อสแตนเลสมักถูกนำมาใช้สำหรับการเชื่อมต่อท่อสองท่อที่ปลาย การเชื่อมต่อท่อโดยข้อต่อเป็นการเพิ่มความสำคัญในการสร้างท่อส่งซึ่งทำให้สะดวกและสามารถรับแรงดันขนาดใหญ่ได้ ในอุตสาหกรรมท่อส่ง การใช้ข้อต่อได้กลายเป็นที่นิยมอย่างมาก Material                          Brass ,Steel ,Stainless Size                                   1/2″- 2″ Connection Type          BSP ,NP Model          […]