มาตรฐาน-ตารางแปลงหน่วยแรงดัน

pascal [Pa]: exapascal [EPa]: petapascal [PPa]: terapascal [TPa]: gigapascal [GPa]: megapascal [MPa]: kilopascal [kPa]: hectopascal [hPa]: dekapascal [daPa]: decipascal [dPa]: centipascal [cPa]: millipascal [mPa]: micropascal [µPa]: nanopascal [nPa]: picopascal [pPa]: femtopascal [fPa]: attopascal [aPa]: newton/square meter: newton/square centimeter: newton/square millimeter: kilonewton/square meter: bar: millibar [mbar]: microbar [µbar]: dyne/square centimeter: kilogram-force/square meter: kilogram-force/sq. centimeter: kilogram-force/sq. millimeter: […]