PRESSURE MEASUREMENT-16-ทำไมต้องติดไดอะแฟรมซีล (Diaphragm seal)

ไดอะแฟรมซีล (diaphragm seal) เป็นเคมีคอลซีล (chemical seal) รูปแบบหนึ่ง ทำหน้าที่แยกของไหลในระบบออกจากเครื่องมือวัดความดัน โดยของไหลในระบบส่งผ่านความดัน (pressure) ให้กับแผ่นไดอะแฟรม (diaphragm plate) ทำให้เกิดการโก่งตัวและส่งผ่านพลังงานต่อให้ของเหลวที่บรรจุอยู่ในท่อแคพพิลลารีเหนือแผ่นไดอะแฟรมเพื่อส่งต่อความดันให้กับเครื่องมือวัด ไดอะแฟรมซีลเหมาะสำหรับการวัดความดัน (pressure measurement) ของไหลในระบบที่มีสารแขวนลอยปะปนโดยที่ของไหลไม่ต้องสัมผัสกับเครื่องมือวัด จึงไม่เกิดปัญหาการอุดตัน ของเหลวที่นิยมใช้เติมในท่อแคพิลลารีส่วนใหญ่ คือ น้ำมันซิลิโคนซึ่งมีเสถียรภาพดีในย่านอุณหภูมิสูงถึง 200°C   การเลือกใช้วัสดุของซีล/ไดอะแฟรม และตัวเรือนเพื่อให้สามารถใช้งานวาล์วได้เหมาะสมกับงาน มีดังนี้ 1. ซีลประเภทต่างๆ EPDM (ethylene-propylene) เหมาะสำหรับงานอุณภูมิช่วง -20 องศา ถึง 180 องศา ช่วงอุณหภูมิที่ใช้ได้จะสูงกว่าช่วงของ NBR ทนต่อการเสื่อมสภาพจากความร้อน สตรีม โอโซน ออกซิเจน มีความยืดหยุ่นสูง แต่ทนต่อแรงดึงต่ำ ทนต่อการฉีกขาดสูงโดยเฉพาะช่วงอุณหภูมิสูง compression set ต่ำมาก ทนต่อการล้าตัวสูง และสามารถทนสารเคมีได้ดีอีกด้วย แต่ไม่ทนต่อน้ำ FFPM (perfluoroelastomer) เป็นวัสดุที่ใช้กับซีล ทนต่อสารเคมี งานอุณหภูมิสูง โดยเฉพาะงานเกี่ยวกับ อาหารและยา (pharmaceutical applications) FPM (fluoroelastomer) เหมาะกับงานช่วงอุณหภูมิสูง สามารถใช้ได้ดีกับสารจำพวกน้ำมัน […]

PRESSURE MEASUREMENT-15-ไดอะแฟรมซีล (Diaphragm Seal) คืออะไร?

ไดอะแฟรมซีลเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคู่กับ เกจวัดแรงดัน (pressure gauge) เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมมีหลากหลายประเภทสามารถเลือกใช้งานตามความเหมาะสม