Valve-05-ส่วนประกอบของวาว์ล และประเภทของวาล์ว แต่ละชนิด

ในงานอุตสาหกรรมปัจจุบัน “วาล์ว” มีบทบาทสำคัญ โดยวาล์วจัดอยู่ในอุปกรณ์สำหรับควบคุมและขับเคลื่อน (Control) เครื่องจักรอุตสาหกรรม ซึ่งวาล์ว คือทำหน้าที่ กำหนดการเดินทางของน้ำ ของเหลว ของไหล เคมี สารต่าง รวมทั้ง อากาศและแก๊ส เป็นต้น ส่วนที่สำคัญของวาล์วที่ต้องพิจารณา คือ กั้นการรั่วของของไหล ไม่ให้ไหลผ่านตามท่อได้ ดังนั้น ซีลระหว่างบ่าวาล์ว ลิ้นวาล์ว และ ก้านวาล์ว จึงมีส่วนสำคัญมาก เพื่อป้องกันของไหลเล็ดลอดออกไปได้ ดังนั้นแอดมินจึงขอย้ำว่าในการเลือกใช้วาล์วจะต้องดูคุณภาพของวัสดุในส่วนนี้ด้วยนะคะ ส่วนประกอบของวาล์ว หลักๆมี 6 ประเภท Body    คือ โครงสร้างหลักนั่นเอง Flange คือ หน้าแปลนส่วนประกอบระหว่างท่อกับวาล์วในกรณีที่วาล์วมีขนาดใหญ่ ต้องใช้ สลักยึด Stem    คือ แกนกลางในการหมุนวาล์ว หรือที่เรียกว่าก้านนั่นเอง Seat     คือ ชิ้นส่วนกันการรั่วไหลของน้ำ มีชนิดที่เป็นยาง และ โลหะ Hand Wheel หรือ Arm  […]

Control Valve-11-ทำความรู้จักกับ Control Valve

Control Valve คืออะไร ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ นั้นประกอบไปด้วย Control Loop ต่างๆมากมาย ตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันลูป ซึ่งแต่ละลูปก็จะทำงานด้วยกัน เพื่อที่จะผลิตสินค้าได้ตามต้องการ ในแต่ละลูปเหล่านี้ ก็จะรักษาค่าตัวแปรที่สำคัญต่างๆ ไว้ เช่น แรงดัน(pressure), อัตราการไหล(flow), ระดับ(level), อุณหภูมิ(temperature) และอื่นๆ อีกมากมาย โดยแต่ละ Control Loop จะรับสัญญาณ จากภายนอกและสร้างสัญญาณรบกวนจากตัวอุปกรณ์เอง หรือรับสัญญาณรบกวนมาจากลูปอื่นๆ ก็มี การลดผลกระทบจากสัญญาณรบกวนที่มาจากโหลดเหล่านี้ ทั้งเซนเซอร์ และ ทรานสมิตเตอร์ จะคอยรวมรวมข้อมูลต่างๆ และส่งสัญญาณไปให้ตัวควบคุม (controller) เพื่อที่ตัวควบคุมจะได้เปรียบเทียบกับค่าที่ตั้งไว้(set point) หลังจากนั้นตัวควบคุมก็จะส่งสัญญาณไปควบคุม Final Control Element เป็นขึั้นตอนสุดท้าย เพื่อที่จะรักษาสภาพค่าที่ตั้งไว้(set point) ให้คงที่แม้ว่าจะมีสัญญาณรบกวนเข้ามา อุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่ใช้เป็น Final Control Element ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นก็คือ วาล์วควบคุม หรือ Control Valve นั่นเอง […]

Control Valve-06-วาล์วที่ใช้ติดหัวขับ (Valve Actuator)

วาล์วหัวขับ (Valve Actuator) เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้วาล์ว มีคุณสมบัติที่หลากหลาย เช่น ควบคุมวาล์วได้จากระยะไกล, ให้วาล์วทำงานได้แม้เป็นช่วงที่ไม่สะดวกใช้คน เป็นต้น โดยหัวขับมีทั้งแบบลม(Pneumatic)และแบบไฟฟ้า(Electric) เป็นสินค้าที่นิยมในสายการผลิต