อุปกรณ์-วิธีการเก็บรักษาท่อพีวีซีแข็ง

การเก็บรักษาท่อพีวีซีเพื่อรอการใช้งานนั้น ไม่ใช่ว่าจะเก็บไว้ที่ใดก็ได้ เพราะโดยปกติแล้ว มักจะวางเป็นลักษณะแบบทับซ้อนเรียงตามแนวยาวของท่อ ที่ไม่เป็นระเบียบแบบแผน ไม่มีการวางไม้รองรับท่อ และหนุนสลับขวางเพื่อเปิดช่องว่างให้เกิดการระบายของอากาศ จึงทำให้ อีกทั้งการวางไว้กลางแจ้ง หรือแม้แต่เอาผ้าใบมาวางทับไว้ ตัวท่อนั้นจะเกิดการสะสมความร้อน และอาจจะทำให้ผุพัง หรือ แตกหักได้ เมื่อต้องการนำมาใช้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในการใช้งานตามมา วันนี้ทาง Pako เราจึงมีความรู้เรื่อง วิธีการเก็บรักษาท่อพีวีซีแข็งมาฝากกันจ้าา พื้นที่ๆจะวางเก็บท่อ ต้องไม่มีของแหลมคมใดๆยื่นออกมา เช่นก้อนหิน หรือมุมขอบปูนต่างๆที่จะมาทำให้ท่อเกิดแตกหักหรือทะลุได้ ต้องมีไม้รองรับกองท่อ ขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 7.5 มิลลิเมตร ไว้ขวางรองท่อ โดยมีระยะห่าในแต่ละช่วงไม่เกิน 1.50 เมตร โดยปกติถ้าเป็นท่อความยาวมาตรฐาน 4 เมตร ต้องมีไม้รองท่อไว้อย่างน้อยๆ 3 จุด ท่อ 6 เมตรต้องมี อย่างน้อย 4 จุด ซึ่งหากจัดให้ช่องห่างมากกว่านี้ ตัวท่ออาจจะโก่งเสียรูปได้ง่าย วิธีกองท่อซ้อนกันของท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง มี 2 แบบคือ การกองท่อแบบซ้อนขนานสลับหัว และการกองท่อแบบผสมสลับหัวและวางไขว้สลับแนว ต้องกองซ้อนกันสูงไม่เกิน 2 เมตร […]

ความปลอดภัยกับงานช่าง

ในงานของช่างนั้น มีหลายประเภทที่ต้องเสี่ยงอันตราย ทั้งจากสิ่งแวดล้อม เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องจักรต่างๆ ความระมัดระวังและสติในการทำงาน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากแทบจะเป็นอันดับ 1 ในการทำงาน วันนี้ปาโก้จึงมีบทความเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในงานช่างและวิธีการป้องกันมาฝากกันจ้า ไปดูกันเลย 1. อัตรายที่เกิดจากตัวของบุคคล อาจจะมาจากเรื่องสภาพร่างกาย การแต่งกายที่ไม่รัดกุม หรือไม่เหมาะสม หรือเรื่องทรงผมการไว้เล็บ ก็มีส่วนที่ทำให้เกิดอันตรายได้ อีกทั้งยังรวมถึงเรื่องสภาวะอารณ์ หรือสติที่มีตอนทำงานด้วย ซึ่งทางที่ดีควรมีสติอยู่เสมอว่าทำอะไรอยู่ เพราะอันตรายสามารถเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆ 2. อันตรายที่เกิดจากเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุต่างๆ เช่นเครื่องจักรเกิดชำรุด เครื่องมือเสื่อมสภาพไม่คมหรือส่วนที่ป้องกันอันตรายเกิดการชำรุดหรือทำงานผิดพลาด อีกทั้งในเรื่องการจัดวางวัสดุที่ไม่เป็นระเบียบ ใช้เครื่องมือผิดประเภทกับงานที่ทำ สายไฟฟ้าเก่าหรือมีรอยรั่ว การเก็บวัสดุเชื้อเพลิงไม่ถูกหลักวิธี3. อันตรายที่เกิดจากการจัดระบบการทำงานและสถานที่ที่ใช้ปฎิบัติงาน การวางแผนการทำงานไม่ดีไม่รอบคอบ ทำงานผิดขั้นตอนที่ควรจะเป็น ทำงานไม่เป็นระบบทั้งกับตัวเองและเพื่อนร่วมงาน สถานที่ทำงานแออัด หรืออากาศไม่ปลอดโปร่ง จนทำให้หายใจไม่สะดวก มืดทึบเกินไป น็อตยึดอุปกรณ์ต่างๆชำรุด หรือผุพัง ซึ่งสามารถก่อให้เกิดอันตรายได้ทั้งนั้น กฎโรงงานและการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงาน ทุกโรงงานจะมีกฎระเบียบที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับประเภทงานที่ทำและการตัดสินใจของเจ้าของโรงงานหรือหัวหน้างานด้วย ซึ่งปาโก้มีกฎมาตรฐานที่เป็นพื้นฐานที่ต้องทำในการทำงานในโรงงานมายกตัวอย่างมาให้ดูกัน 1. สวมชุดสำหรับใช้ในการปฎิบัติงานโดยเฉพาะ และสวมด้วยความรัดกุม ไม่รุ่มราม2. สวมหมวกและรองเท้านิรภัยเสมอเมื่ออยู่ในพื้นที่โรงงาน เพื่อป้องกันของตกใส่หัวและอาจจะไปเหยียบของมีคมได้3. ถอดเครื่องประดับต่างๆออกในเวลาที่ทำการปฎิบัตงาน (สร้อย แหวน นาฬิกา)4. ไม่นำของมีคมติดตัว […]

การประเมินความเสี่ยงในสินเชื่อ

ความจำเป็นในการจำแนกประเภทของความเสี่ยง เมื่อมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว กิจการจะทำการกำหนดวงเงินและเงื่อนไขของสินเชื่อให้กับลูกค้า การกำหนดวงเงินและเงื่อนไขของสินเชื่อจะสะท้อนให้เห็นถึงระดับความเชื่อมั่นและความตั้งใจในการปฏิบัติตามข้อตกลงในสินเชื่อ สำหรับวงเงินสินเชื่อจะพิจารณาถึงเทอมในการชำระเงิน ซึ่งอาจจะมีการขยายวงเงินได้ตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งอาจจะเกิดความขัดแย้งกันระหว่างการกำหนดวงเงินและการกำหนดเงื่อนไขของสินเชื่อได้ ดังนั้น การจำแนกประเภทของความเสี่ยงในสินเชื่อ จึงเป็นวิธีการที่ดีเพื่อให้สามารถกำหนดประเภทของลูกค้าได้ ความจำเป็นในการประเมินค่าความเสี่ยง การตัดสินใจว่ากิจการมีการจัดการสินเชื่อดีเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับการควบคุมสินเชื่อว่าสามารถเก็บเงินจากลูกหนี้ที่ค้างชำระได้นาน หรือการหลีกเลี่ยงหนี้สูญได้ แต่ต้องคำนึงถึงว่า กิจการสามารถบรรลุผลตอบแทนจากการค้า ซึ่งก็คือ “กำไร (Profit)” สูงสุดด้วย ในสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันรุนแรงในขณะนี้กิจการไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่า ลูกค้าที่กิจการมีอยู่นั้น จะเป็นลูกค้าที่ดี (Safe Customer) ดังนั้นจึงเป็นบทบาทที่สำคัญของผู้จัดการสินเชื่อ (Credit Manager) ที่จะต้องมีการจำแนกประเภทของลูกค้าโดยพิจารณาถึงความเสี่ยงทางการเงินและผลขาดทุนในระดับที่กิจการยอมรับได้ การประเมินความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นในการกำหนดเทคนิคการเก็บเงินจากลูกหนี้ เจ้าหนี้ที่ขาดความรู้อย่างเพียงพอเกี่ยวกับความเสี่ยงในสินเชื่อก็ไม่สามารถติดต่อกับลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะมีประสบการณ์ทางการค้ามาเป็นเวลานานก็ตาม นอกจากนี้ ก่อนที่จะเริ่มการค้าขาย กิจการควรที่จะมีการประเมินค่าความเสี่ยง เพื่อป้องกันปัญหาของการเก็บหนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต บุคคลที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมินค่าความเสี่ยง โดยทั่วไปแล้ว ส่วนใหญ่องค์กรฯ มักจะมอบหมายให้การประเมินค่าความเสี่ยงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายขายหรือไม่ก็ฝ่ายการตลาด ในขณะที่หน้าที่ทางด้านสินเชื่อก็จะถูกกำหนดให้เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบัญชีไม่ว่าจะเป็นการเก็บหนี้ (Collection) หรือการหลีกเลี่ยงหนี้สูญ (Bad Debt) เป็นที่น่าสังเกตว่า ตัวแทนฝ่ายขายหรือแม้กระทั่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดไม่เหมาะสมที่จะรับหน้าที่ในการตรวจสอบด้านการเงิน เนื่องจากการประเมินผลงานของฝ่ายขายจะถูกวัดผลที่ปริมาณของธุรกิจที่เป็นลูกค้าโดยไม่มีการคำนึงถึงการเก็บเงิน ดังนั้น ความรับผิดชอบในการประเมินค่าความเสี่ยงจึงต้องตกเป็นหน้าที่ของผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อไปโดยปริยาย ไม่ว่าจะเป็นการเก็บหนี้หรือการพิจารณาความเป็นไปได้ที่ลูกค้าจะล้มละลายซึ่งจะทำให้ธุรกิจไม่สามารถเก็บหนี้ได้ ความรับผิดชอบดังกล่าวนี้ควรจะเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน (เป็นไปในแนวทางเดียวกัน) […]