หลัก ECRS กับการสร้างมูลค่าเพิ่ม

  ผมเคยสอนหลัก Muda และ ECRS  ให้น้องๆ ใหม่อยู่แล้ว สำหรับใครที่ลืม ก็อ่านจากที่เคยจดๆ ไว้ หรือทบทวนความรู้ด้านล่างนี้ แต่ทว่า ในการรฃนำไปประยุกต์ใช้งานนั้น นอกจากการผลิตแล้ว ที่จริงเราสามารถนำไปใช้ได้ทุกกิจกรรม ทุกแผนกเลยนะ เช่นแผนกขาย ในการไปหาลูกค้า แทนที่จะเสียเวลาเดินทางไปกลับ ไปหาลูกค้าเจ้าเดียวก็ลองหาการเข้าเยี่ยมลูกค้าหลายๆ รายแทน เป็นหลักการผสม (Combine) หรือแม้แต่การถามตัวเองว่า จำเป็นต้องไปไหม ถ้าไม่ก็ กำจัดมันออกไปซะ (Eliminate) แต่ถ้ากำจัดเลยไม่ได้ ลองเลื่อนกำหนดการเพื่อให้สามารถเดินทางแล้วไม่เสียเที่ยว เกิดความคุ้มค่าในการเดินทางมากขึ้น จัดกำหนดการใหม่ (Rearrange) แม้แต่บางที การใช้ชีวิตประจำวันก็ยังสามารถทำได้นะ แต่ระหว่างการรอ รถประจำทางเราก็สามารถฟัง Podcast ไปได้ ระหว่างทำงานบ้านก็ประยุกต์การออกกำลังกายเข้าไปด้วย หากเรามีไอเดีย สร้างสรรค์ การปฏิบัติจนเป็นอัตโนมัติ การใช้หลักนี้ยังทำให้เกิดเป็นธุรกิจได้เลยนะ เช่น บริการส่งอาหารก็เกิดจากการกำจัดการเดินทางไปร้านอาหารหรือเปล่า? Agoda ก็เกิดจากการประหยัดเวลาในการเข้าเว็บหาโรงแรมและที่พักทีละเว็บๆ ก็เลยทำการรวบรวมให้   ลองมองในมิติของ  Customer Pain / Gain […]