Fitting-10-ข้อต่อลม (Air Fitting)

 ข้อต่อลม (Air Fitting) หรือ ฟิตติ้ง (Fitting) คือ ข้อต่อสำหรับเสียบสายลม มีการใช้กันอย่างแผร่หลายในเครื่องจักร ที่ใช้ลมควบคุม หรือใช้เป็นตัวต่อสายลมกับโซลีนอยด์วาล์ว หรือ กระบอกลม ฯลฯ เพราะสะดวกง่าย และรวดเร็วในการต่อสายลมระหว่างอุปกรณ์นิวเมติกส์ สามารถถอดสายลม หรือ ใส่สายลมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และราคาถูก เพราะเหตุนี้ จึงทำให้ ข้อต่อลม (Air Fitting) หรือ ฟิตติ้ง (Fitting) เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ลักษณะของฟิตติ้งสามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะดังนี้ ฟิตติ้งสำหรับต่อกับอุปกรณ์ลม (Thread Type One-Touch Fittings ) คือจะมีด้านหนึ่งที่เป็นเกลียว ซึ่งอาจเป็นตัวผู้หรือตัวเมียก็ได้ เพื่อขันติดตั้งกับอุปกรณ์ลมที่กล่าวไปข้างต้น ส่วนด้านที่เหลือใช้สำหรับเสียบสายลม โดยมีรูปแบบของการต่อใช้งานได้หลายรูปแบบขึ้นกับการใช้งานแต่ละประเภทของลักษณะงาน แบ่งได้เป็น 1.Fitting เสียบสายลมแบบ 2 ทาง ใช้กับงานที่ต้องต่อกับอุปกรณ์ลมโดยตรงในฝั่งที่เป็นเกลียว อีกฝั่งเสียบสายลม 1 ข้าง มี 2 แบบ Fitting เสียบสายลมแบบตรง หรือที่เรียกว่า […]