Flowmeter-14-ไขข้อข้องใจทุกเรื่อง กับ flowmeter ที่นี่ ที่เดียว!!!

การเลือก flowmeter ควรคำนึงถึงอะไรบ้าง 1. คุณจำเป็นต้องใช้ flowmeter หรือไม่? ผู้ใช้จะต้องแยกให้ออกว่า เราจำเป็นต้องวัดอัตราการไหลหรือไม่? เราวัดไปเพื่ออะไร? ดังนั้นเพื่อตอบคำถามนี้ ขอให้ท่านผู้อ่าน เขาใจคำว่า “We measure to Control” นั้นคือ เราวัดได้ตัวเลขไปเพื่อ ปรับอัตราการไหลให้เป็นไปตามที่ต้องการนั่นเอง แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บางราย ก็อาจแค่ต้องการทราบว่า มีสารไหล อยู่จริงหรือไม่ อย่างนี้ก็ใช้เพียง “ตาแมว” Sight glass หรือ ถ้าต้องการดูระดับน้ำในบ่อ ถัง แท้ง ก็ใช้ “การวัดระดับ” Level measurement ก็พอ โดยทั่วไปเรามักจะเพียงต้องการทราบอัตราการไหลของของเหลวหรือก๊าซที่มีการเคลื่อนไหวผ่านท่ออย่างคร่าวๆ ซึ่งในกรณีดังกล่าว เครื่องมือวัดการไหลอย่างง่ายๆ ก็จะเหมาะสม เพราะในส่วนของค่าใช้จ่ายของโฟลมิเตอร์อย่างง่ายก็มักจะมีราคาไม่แพง อีกทั้งยังสะดวกต่อการติดตั้งและไม่ต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าภายนอกเข้าเครื่องมือเหล่า ก็สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้แม้ในบางครั้งที่มีความต้องการบางสิ่งบางอย่างที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น มีข้อบ่งชี้ว่าต้องวัดอัตราการไหลโดยผิดพลาดได้ไม่เกิน 10% ก็ยังอาจจะยังไม่จำเป็นต้องซื้อโฟลมิเตอร์ก็เป็นได้ 2. อย่าเลือกค่าใช้จ่ายเพียงอย่างเดียว เมื่อเราต้องมาถึงการเลือกมิเตอร์ที่ราคาถูกที่สุดโดยไม่มีวิธีที่ดีที่สุดในธรรชาติแล้ว แม้ว่ามันอาจจะดูเหมือนวิธีที่ดีที่สุดที่จะประหยัดเงินได้ในระยะสั้น แต่สำหรับการเลือกวิธีการแก้ปัญหานี้ โดยเน้นที่ค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุด […]