บริหารคนแบบนี้พนักงานดี ๆ ลาออกแน่

เคยสงสัยไหมว่า ทำไมพนักงานถึงอยู่ไม่ทน โดยเฉพาะคนเก่ง มักเข้ามาได้ไม่นานก็ลาออก ปัญหาอาจไม่ใช่เพราะคนเก่งเหล่านี้ต้องการย้ายงานเพื่ออัพเงินเดือน แต่อาจเกิดจากการบริหารคนที่ขาดประสิทธิภาพก็ได้ ผิดพลาดตั้งแต่การปฐมนิเทศ ที่เน้นแต่การแจ้งกฎ ระเบียบ นโยบายบริษัท และแจกเอกสารน่าเบื่อ แต่ไม่บอกว่า คุณดีใจที่ได้เขามาร่วมงานด้วย ตอนนี้เขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแล้ว และตำแหน่งงานของเขามีความสำคัญอย่างไร ควบคุมมากเกินไป คนเก่งยินดีที่จะได้รับคำแนะนำและ ชี้ทิศทางที่ถูกต้อง แต่ไม่ใช่การถูกครอบด้วยกฎเกณฑ์ที่เขาต้องเดินตามเส้นที่ขีดไว้ ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ละคนก็มีวิธีการของตนที่จะไปถึงเป้าหมายด้วยวิธีที่แตกต่างกัน คุณจึงควรให้โอกาสเขาแสดงฝีมือตามวิธีการของเขาเอง มองข้ามผลงานชิ้นโบว์แดงของเขา อย่ามองข้ามหลักจิตวิทยาเบื้องต้น หากต้องการให้เขาทำพฤติกรรมนั้นซ้ำอีก ก็ต้องรีบให้รางวัลพนักงานทันทีจึงจะได้ผล หากปล่อยให้เลยจังหวะเวลาที่เหมาะสมแล้วการให้รางวัลนั้นก็เปล่าประโยชน์ ออฟฟิศไร้เสียงหัวเราะ ใครว่าเวลาทำงานทุกคนต้องคร่ำเคร่ง บรรยากาศที่เคร่งเครียดเกินไป ไร้เสียงหัวเราะ ไม่ช่วยทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงานได้แม้แต่น้อย เปลี่ยนมาสร้างบรรยากาศการทำงานให้สนุกสนาน และผ่อนคลายดีกว่า พนักงานจะได้มีความสุขและอยากมาทำงานทุกวัน ปิดบังเรื่องที่เขาควรรู้ ไม่ใช่แค่เรื่องดีเท่านั้น ที่ควรบอกให้พนักงานรู้ แต่รวมถึงเรื่องปัญหาและข่าวไม่ดีอื่น ๆ ด้วย หากเขารู้จากข่าวลือที่คนอื่น ๆ พูดกัน เขาจะมองว่าคุณไม่เห็นคุณค่าในตัวของพวกเขา สั่งอย่างเดียว ไม่รู้จักฟังเจ้านายที่เอาแต่ บอกว่าอยากให้เขาทำอะไร แต่ไม่บอกว่าทำไปทำไมและมันสำคัญอย่างไร ซ้ำยังไม่ถามความเห็นของเขา ซึ่งอาจจะมีวิธีการที่ดีกว่านี้ก็ได้ ไม่มีกลยุทธ์ในการรักษาพนักงาน หากอยากให้พนักงานอยู่นาน ๆ ก็ต้องเอาใจใส่เขาทุกวัน ควรมีสมุดสำหรับจดรายชื่อพนักงานที่คุณไม่อยากเสียไป พร้อมเขียนวิธีการที่คุณจะทำเพื่อรักษาเขาเอาไว้ด้วย ไม่เคยสัมภาษณ์พนักงานระหว่างยังทำงานอยู่ หากจะรอจนพนักงานเก่ง ๆ ลาออก แล้วค่อยทำ Exit Interview […]

คน 8 ประเภท ที่องค์กรต้องมี

​ในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ก็ยังต้องมีความแตกต่างหลากหลายของแผนกและประเภทงานเป็นส่วนประกอบเพื่อ เกื้อหนุนกัน ในบริษัทขนาดเล็กแม้จะต่างที่จำนวนคน แต่โดยพื้นฐานมุมมองนั้นไม่ต่าง เราต้องการคนบุคลิกหลากหลาย ต่างความสามารถ แต่อุดมการณ์เหมือนกัน และเลือกใช้ชีวิตคล้ายๆ กันเพื่อเกื้อหนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง คนทุกบุคลิกมีประโยชน์ต่อองค์กรไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะเขาเหล่านั้นจะมีความ สามารถและแรงผลักในการทำงานไม่เหมือนกันเลย เราลองจำแนกความแตกต่างของคนเหล่านี้ออกมาเป็นกลุ่มๆ มาดูกันว่าคนกลุ่มไหนบ้างที่ยังไม่มี และกลุ่มไหนบ้างที่เราน่าจะมีไว้ช่วยให้ทีมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แน่นอนว่าการทำงานกับคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันหรือความคิดเหมือนๆ กันย่อมทำงานด้วยได้ง่ายกว่า แต่ว่าถ้าหากไม่มีคนตั้งคำถามอะไรขึ้นมาบ้าง บางทีกว่าจะเกิดแนวคิดใหม่ๆ ที่แตกต่างเพื่อช่วยพัฒนาองค์กรให้ไปข้างหน้าได้แต่ละทีก็ดูเหมือนจะต้องรอ คอยนานเหลือเกิน เราต้องการคนที่ช่วยเราตั้งคำถาม ไม่ใช่ปฏิปักษ์ ซึ่งคนสองกลุ่มนี้ต่างกันในแง่การปฏิบัติพอสมควร ต้องพิจารณาให้ดี คนประเภทนี้คือคนที่ควรมีหัวทางด้านการตลาดมากๆ และรู้จักสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร รู้ว่าควรจะโปรโมทสินค้าและองค์กรอย่างไรเพื่อให้คนรู้จักองค์กรของเรา พร้อมทั้งทำให้คนเชื่อว่าองค์กรเรานั้นเป็นองค์กรที่ดี  และเพื่อให้สินค้าและบริการนั้นขายได้ คน ประเภทนี้สำคัญมากในองค์กรขนาดเล็ก  เพราะเราต้องการใครสักคนที่สามารถปลีกมากจากงานตัวเองเพื่อมาช่วยทำงานใน ด้านอื่นๆ ที่สำคัญกว่าในบริษัทได้เมื่อถึงเวลาที่จำเป็น  ซึ่งคนประเภทนี้ต้องมีลักษณะเฉพาะตัวคือ  รับได้ต่อความวุ่นวายของกระแสงานที่เข้ามาและต้องมีความกระตือรือร้นที่จะทำ งานอื่นๆ ในองค์กรที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานตนเอง ใน ฐานะที่เราเป็นผู้บริหารไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องหาเวลาว่างมาคอยตัดสินใจ กับสิ่งต่างๆ ตลอดเวลา โดยเฉพาะกับปัญหาเล็กๆ  ที่น่ายกให้จะเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มนี้ได้  โดยคนประเภทนี้ต้องมีทักษะการวิเคราะห์ถึงปัญหาและมีความกล้าที่จะตัดสินได้ อย่างเด็ดขาด ลอง คิดดูว่าบริษัทเราจะยุ่งเหยิงสักแค่ไหนถ้าหากไม่มีคนคอยควบคุมจัดการคนและ จัดการงานต่างๆ  คนประเภทนี้จะมีหน้าที่คอยควบคุมว่าแต่ละคนควรทำงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จ ตามเป้าหรือไม่  และจัดการว่างานหรือโปรเจ็คที่ดำเนินนั้นอยู่เป็นไปตามแผนหรือไม่ ทุก องค์กรต้องการคนที่มีความรอบคอบเพราะคนประเภทนี้จะช่วยลดความเสี่ยงของ องค์กรลงได้ […]

5 พฤติกรรมแย่ๆของผู้นำ ที่บั่นทอนประสิทธิภาพการทำงานของทีม

ทุกวินาทีของช่วงเริ่มต้นกิจการ ผู้ประกอบการต้องดำเนินธุรกิจท่ามกลางทรัพยากรที่จำกัด และภายใต้แรงกดดันต่างๆ ที่ถูกบีบด้วยเวลา ทุกการตัดสินใจของคุณจะเป็นตัวกำหนดเส้นทางของธุรกิจว่าจะประสบความสำเร็จหรือว่าล้มเหลว สภาพแวดล้อมที่ตรึงเครียดยิ่งขึ้น ลูกน้องของคุณเองก็พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจมีพนักงานบางคนไม่สามารถอดทนต่อความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยได้ หรือบางคนอาจจะลาออก ซึ่งแน่นอนว่ามันจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อแผนการธุรกิจในอนาคตที่คุณตั้งใจเอาไว้ สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องเข้าใจคืออุปนิสัยที่ไร้เดียงสาของคุณเอง เริ่มรบกวนสภาพแวดล้อมในการทำงานของคุณหรือไม่ เราทุกคนล้วนมีนิสัยทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่แย่ แต่ในฐานะของผู้นำในธุรกิจ การกระทำของคุณจะเป็นตัวกำหนดสภาพขององค์กรและนิสัยเหล่านั้นจะมีน้ำหนักมากขึ้นเมื่อปรากฎออกมาเป็นพฤติกรรม ดังนั้น คุณควรจะเริ่มสำรวจพฤติกรรมการทำงานของคุณเองว่าคุณเป็นผู้นำแบบที่มี พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดการบั่นทอนประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างความแตกแยกของทีมหรือเปล่า การจัดการงานอย่างละเอียดทุกขั้นตอน รูปแบบการบริหารที่เรียกว่า Micromanagement หรือ “การบริหารแบบจุลภาค” ที่หมายถึงการที่ผู้นำเข้าไปควบคุม บังคับบัญชาลูกน้องมากจนเกินไปจนถึงระดับทุกรายละเอียดของงาน ทุกขั้นตอน ทุกเม็ด ซึ่งแน่นอนว่า การเข้าไปควบคุมงานทุกรายละเอียดจะทำให้คุณและพนักงานของคุณต้องเสียเวลาเป็นอย่างมาก และหลายครั้งการเป็นผู้บริหารแบบนี้ก็สร้างความอึดอัดให้แก่ลูกน้อง บางทีคุณควรจะปล่อยให้ลูกน้องของคุณได้มีอำนาจการตัดสินใจในการดำเนินงานนั้นๆ บ้าง เพื่อพัฒนาความสามารถของตัวพวกเขาขึ้นมาบ้าง คุณไม่จำเป็นต้องเข้าไปจัดการงานทุกอย่างเพื่อจะเป็นผู้จัดการที่ดี แต่คุณควรจะมุ่งเน้นไปที่ส่วนงานคิดและการวางแผน กำหนดเป้าหมายในภาพรวมขององค์กรที่คุณต้องการให้พนักงานของคุณบรรลุเป้าหมายให้ได้ และปล่อยให้พวกเขากังวลกับวิธีการอย่างไรที่จะทำให้งานสำเร็จ ถ้าคุณไม่เชื่อมั่นในตัวลูกน้องของคุณว่าจะทำมันได้สำเร็จ นั่นก็แปลว่าคุณอาจจะมอบหมายงานให้ผิดคน เคยได้ยินประโยคที่กล่าวว่า “Put the Right Man to the Right Job”  หรือเปล่า เชื่อไหมล่ะว่ามันยังใช้ได้ดีไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนก็ตาม   ละเลยความเป็นปัจเจกบุคคล มันเป็นสิ่งที่ดีที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการทำงานให้ปรากฎกับคนที่คุณจะร่วมทำงานด้วย แต่คุณต้องไม่ลืมว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทำงานในลักษณะเดียวกันหรือทางเดียวกันเสมอ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของคุณอาจจะได้ประโยชน์จากการเข้าพบปะกับหลายๆทีมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างความสนิทสนม […]