เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ (INCOTERM) 2010

  วันนี้แอด ต้องสอนน้องให้รู้จักกับ Incoterm หรือ ข้อตกลงทางการค้าสากล เนื่องจากเราเป็นผู้จัดจำหน่าย นำเข้าสินค้า ประเภทโฟลมิเตอร์ เครื่องมือวัดอัตราการไหล เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม วาล์ว และอื่นๆ ก็ต้องมีการนำเข้าสินค้าใช่ไหมคะ แล้วแอด ก็ไม่อยากสอนซ้ำๆ เลยใส่ความรู้ไว้ในบล๊อกนี้เลยก็แล้วกันจ้า INCOTERM 2010 คืออะไร หอการค้านานาชาติ (International Chamber Of Commerce – ICC) ได้มีการประชุมบรรดาสมาชิกของหอการค้านานาชาติทุก 10 ปี เพื่อวางกฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (International Commercial Terms: INCOTERMS) เริ่มใช้ในปี ค.ศ. 1936 (พ.ศ. 2479) ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกหลายครั้ง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1953, 1967, 1980, 1990, 2000 และฉบับปัจจุบันปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อปี ค.ศ. 2010 (เริ่มใช้เมื่อ 1 มกราคม 2011) […]