ไซฟอน (Syphon) หรือ ไส้ไก่, หางหมู เป็นอุปกรณ์ที่ไว้ติดตั้งพร้อมกับเกจวัดแรงดัน เพื่อช่วยในการลดอุณหภูมิของไหลก่อนเข้าถึงเกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge) ป้องกันไม่ให้เกจวัดแรงดันเสียหาย เหมาะสำหรับงานที่ใช้ความร้อนสูงหรืองานที่ใช้ไอน้ำ (Stream)  สามารถติดกับเกจวัดแรงดันได้โดยตรงหรือสามารถติดกับไดอะแฟรมได้ (Diaphragm) โดยไซฟอนอาศัยหลักการใช้แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล

โดยในไซฟ่อนต้องมีอากาศ,น้ำมัน,สารลดอุณหภูมิเติมไว้ เมื่อช่างทำการติดตั้งพร้อมซีลไม่ให้เกิดการรั่วแล้วสารเหล่านี้จะถูกดักไว้ด้านในท่อไซฟ่อน ทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันให้กับเกจวัดแรงดัน ช่วยป้องกันการสัมผัสกับสารในท่อโดยตรง ซึ่งสารเหล่านี้ที่เติมไว้ก็ควรจะไม่ส่งอุณหภูมิไปยังเครื่องมือวัด แต่ส่งผ่านแรงดันไปยังเกจวัดแรงดันได้นั้นเอง

ไซฟอนที่ใช้ร่วมกับเกจวัดแรงดัน

ไซฟอนที่ใช้ร่วมกันกับเกจวัดแรงดันในอุตสาหกรรมสายการผลิต มีหลากหลายแบบด้วยกัน ที่นิยมใช้จะมี 3 แบบ ดังนี้

1.ไซฟอนแบบขด (Coil Pipe Syphon) หรือริงไซฟอน (Ring Syphon)

จะเป็นแบบที่มีพื้นที่ผิวสำหรับถ่ายเทความร้อนมาก การลดอุณหภูมิในการใช้ไซฟอนแบบขดจะขึ้นอยู่กับ 5 ปัจจัยหลักๆ ได้แก่

2.ไซฟอนแบบตัวยู (U – Syphon)

                แบบหันออก                                                           แบบหันเข้า

ยูไซฟอนเป็นไซฟอนแบบทั่วไป มักใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม นิยมใช้กับของไหลที่ไม่มีอุณหภูมิสูงมากนัก มีทั้งแบบหันออกและหันเข้า ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ของผู้ใช้งาน

3.ไซฟอนแบบหางหมู (Pig Tail&Internal)หรือโอไซฟอน (O Syphon)

ไซฟอนแบบหางหมู มีลักษณะคล้ายแบบขด แต่ดัดตัวไซฟอนเพียงรอบเดียว เมื่อมีการถ่ายเทความร้อนให้กับบรรยากาศรอบรอบ ไซฟอนก็จะกลั่นตัวเป็นของเหลว ซึ่งเกิดขึ้นเองในสภาวะปกติ ไซฟอนบางชนิดได้รับการออกแบบพิเศษให้อยู่ภายในข้อต่อ มองไม่เห็นจากภายนอก ซึ่งใช้พื้นที่ผิวของข้อต่อเป็นพื้นที่ระบายความร้อน 

 

และยังมีไซฟอนอีกแบบ ที่เรียกว่า แบบแทงก์ ก่อนการใช้งานต้องเติมของเหลวงลงไปในแทงก์ก่อนเพื่อทำหน้าที่เป็นซีลไปด้วย คือช่วยป้องกันไม่ให้ของเหลว ในระบบเข้าไปถึงตัววัดความดัน การใช้งานต้องวางให้ตั้งฉากกับแนวระดับเสมอ ไม่ให้ของไหลที่เติมไหลไปปนกับในระบบ

สารต่างๆที่เติมเข้าไปในท่อไซฟ่อน อาจเกิดการผิดพลาดจากกรณีตัวมันเองเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นไอและปนกัน (Mixed Phase Condition) เพราะฉะนั้นผู้ใช้ควรหมั่นตรวจเช็คอุปกรณ์และเลือกให้เหมาะสมกับงาน

เราหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจถึงไซฟ่อนได้มากขึ้น

หากท่านใดมีข้อสอบถามหรืออยากติดต่อซื้อเกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge) สามารถติดต่อได้ที่

? www.pakoengineering.com
? Inbox : m.me/pako.engineering
☎ : 09-4690-4630, 02-041-5092
?: mkt@blog.pako.co.th
Line : @pakoeng

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *