เครื่องมือวัดการไหล หรือ Flow ของ ทุกชนิดที่ไหลหรือเคลื่อนที่ได้ ไม่ว่าจะเป็นของเหลว (Liquid Flow), ลม (Air Flow), แก๊ส (Gas Flow) ถือเป็นของไหลทั้งสิ้น ในงานอุตสาหกรรม ของไหลดังกล่าวถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตโดยอาจจะเป็นวัตถุดิบหรือแหล่ง พลังงานที่สำคัญ สถานะของของไหลซึ่งหากไม่มีการควบคุมหรือบังคับให้ไหลไปในทิศทางที่ต้องการ ย่อมไม่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เราจึงขอนำเสนออุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมของไหลดังกล่าวให้เหมาะสมดังนี้ ชนิดที่เป็นสวิทช์ On-Off และ ชนิดที่เป็น Flow Sensor (Flow Transmitter หรือ Flow Meter ที่สามารถแสดงค่าได้)

คำว่า Flowmeter มาจากคำว่า  Flow (การไหล) + Meter (มาตรวัด, เครื่องวัด) รวมกัน แปลว่า เครื่องมือวัดการไหล นั่นเอง

เขียนยังไงดีล่ะ โฟลมิเตอร์ หรือ โฟลว์มิเตอร์ ???

ปัจจุบันมีเขียนคำนี้ทับศัพท์กันหลากหลายแบบ แต่ที่ ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง เราเขียนว่า โฟลมิเตอร์ 

โรตามิเตอร์

โรตามิเตอร์ ก็คือ โฟลมิเตอร์ หรืออุปกรณ์วัดการไหลชนิดหนึ่งนั่นเอง (เป็นหนึ่งในหลายๆ ชนิด)

โรตามิเตอร์ (rotameter) เป็นอุปกรณ์ใช้วัดการไหล (flow measurement) ที่สามารถใช้วัดการไหลได้ทั้งของเหลวและก๊าซ โครงสร้างโดยทั่วไปของโรตามิเตอร์ประกอบด้วยท่อแก้วใสลักษณะเป็นรูปทรงกรวยวางตัวอยู่ในแนวตั้ง ภายในมีลูกลอย (float) ที่สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้อย่างอิสระตามค่าอัตราการไหลของของไหล (รูปที่ 1) โดยทั่วไปลูกลอยทำจากทองเหลือง สแตนเลส หรือพลาสติกชนิดพิเศษ ลูกลอยที่อยู่ภายในโรตามิเตอร์มีหลายรูปทรง (รูปที่ 2) มีจุดอ่านค่าแสดงไว้บนลูกลอย ออกแบบตามคุณสมบัติของไหลที่ต้องการวัดการไหลและย่านการวัด (range) อัตราการไหล เช่น ลูกลอยแบบทรงกลมเหมาะสำหรับการวัดอัตราการไหลในย่านความเร็วต่ำ สำหรับรูปทรงอื่น ๆ มีความเหมาะสมกับการใช้งานแต่ละงานที่แตกต่างกันไป โดยส่วนใหญ่ใช้ลูกลอยที่มีขอบเพื่อสร้างลักษณะการไหลแบบปั่นป่วน (turbulent flow)

มีข้อดีคือสามารถรักษาค่าแรงดันตกคร่อมในตัวเครื่องมือวัดที่คงที่ ลดการสูญเสียแรงดันในระบบ และยังมีความเที่ยงตรงสูงในกรณีที่วัดค่า Flow Rate ต่ำๆ โดยตัว โรตามิเตอร์ Rotameter จะอาศัยการอ่านค่าการไหลผ่านสเกลบนตัวท่อใส่ ซึ่งมีลักษณะเรียว (Tapper Pipe) โดยจะมีของไหล หลเข้าจากด้านล่างของโรตามิเตอร์ และไหลออกที่ด้านบนของโรตามิเตอร์ ในขณะที่ของไหลไหลผ่านโรตามิเตอร์นั้น ความเร็วของของไหล Velocity Head จะทำให้ลูกลอย ลอยขึ้นและอยู่กับที่เมื่อเกิดความสมดุลระหว่างน้ำหนักของลูกลอยกับความเร็วของของไหล ซึ่งเราสามารถอ่านค่าการไหลนะจุดที่ลูกลอยหยุดอยู่ได้ ซึ่งเครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบ Rotameter จะเหมาะสำหรับการใช้งานวัดอัตราการไหลตั้งแต่ 0.0002 – 4000 l/min

โดยทั่วไปท่อทรงกรวยทำจากแก้วใสเพื่อให้สามารถสังเกตเห็นการเคลื่อนที่ของลูกลอยได้อย่างชัดเจน ซึ่งความทนทานของโรตามิเตอร์ชนิดท่อแก้วขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งาน โดยความทนทานของท่อแก้วจะลดลงหรือเกิดการแตกได้ง่ายภายใต้สภาวะการใช้งานความดัน (pressure) สูง หรืออุณหภูมิ (temperature) สูง ดังนั้น ในการใช้งานบางกรณีที่ไม่สามารถใช้ท่อแก้วได้อาจออกแบบพิเศษใช้ท่อโลหะ หรือในจุดใช้งานที่ไม่สามารถอ่านค่าโดยตรงจากลูกลอยได้อาจใช้โรตามิเตอร์ร่วมกับเครื่องมือวัดระดับ (level measurement) หรือระยะการเคลื่อนที่ (displacement measurement) ของลูกลอย โดยทำการสอบเทียบ (calibration) ค่าระยะการเคลื่อนที่ที่วัดได้กับค่าอัตราการไหลที่เกิดขึ้น

.

แล้วโฟลมิเตอร์ชนิดอื่นๆ ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมล่ะ มีหลักการทำงานอย่างไร?

.

Coriolis Mass Flow Meter

Coriolis Mass Flow Meter คือ สุดยอดของเซนเซอร์วัดอัตราไหลและปริมาณการไหลยี่ห้อ SIEMENS ที่มีความแม่นยำสูงที่สุดในปัจจุบัน คือ 0.1% มากกว่าเซนเซอร์การไหลทุกชนิด ทั้งยังสามารถวัดค่าความหนาแน่นของของเหลวหรือของไหลที่วัดได้ (Density Meter) สามารถใช้กับของไหลได้เกือบทุกชนิด และ เหมาะสมที่สุดที่จะใช้เป็นเครื่องมาสเตอร์ในการสอบเทียบเซนเซอร์ชนิดอื่นๆ นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการความแม่นยำสูงในการผสมของเหลว เช่น อุตสาหกรรมนม, น้ำหวาน, เครื่องดื่มชาเขียว เป็นต้น

.

Variable Area Flow meter

Metallic Tube Variable-area Flowmeter รุ่น LZ สนใจติดต่อ Line ID : @pakoeng

Variable Area Flow meter เป็นอุปกรณ์ที่อาศัยการต้านของน้ำ ฝืนแรงสปริง คล้าย ๆ กับตาชั่งสปริง เรียกอีกอย่างว่า Inline Flow meter การติดตั้งมีแค่ทิศทางการไหลของน้ำเท่านั้น ไม่จำกัดว่าจะติดแนวตั้ง หรือ แนวนอน และสามารถอ่านได้ง่ายกว่า เพราะมีขีดให้อ่านได้ชัดเจน แต่ก็ยังมีช่วง หรือ ย่านของการวัด เหมือน Rotameter

Metallic Tube Variable-area Flowmeter รุ่น LZ สนใจติดต่อ Line ID : @pakoeng

เครื่องวัดการไหลแบบทุ่น (Piston type flow switch)

สวิทช์การไหลแบบทุ่น หรือ Piston Type Flow Switch ภายในข้อต่อของตัวสวิทช์การไหลจะบรรจุทุ่นที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระเมื่อ เกิดการไหล ทุ่นจะถูกดันให้มาอยู่ในตำแหน่งที่ของเหลวสามารถไหลผ่านออกไปได้ซึ่งที่ตัว ทุ่นนั้นจะมีแม่เหล็กติดไว้ทำให้ทุ่นไปกระตุ้น Reed Switch ให้เปลี่ยนสภาวะการทำงาน เมื่อไม่มีการไหลทุ่นจะกลับไปอยู่ในตำแหน่งเดิมด้วยแรงผลักของแม่เหล็ก สวิทช์การไหลแบบทุ่น เหมาะสำหรับอัตราการไหลต่ำๆ เหมาะกับทุกประเภทอุตสาหกรรมที่ต้องการควบคุมการเปิด-ปิดปั๊มน้ำแบบ อัตโนมัติ

.

Turbine Flowmeter

Turbine Flow Meter รุ่น TU500 จาก Pako Engineering สนใจติดต่อ Line ID : @pakoeng

เป็นเครื่องวัดการไหลแบบกังหัน ซึ่งประกอบด้วยใบพัดที่วางขวางอยู่ในท่อ ใบพัดนี้จะติดตั้งอยู่บนเพลาหรือแบริ่งที่เป็นศูนย์กลางของทิศทางการไหล โดยขนานกับเส้นทางการไหล ในขณะที่มีของไหล ไหลผ่าน จะทำให้ใบพัดหมุนด้วยแรงจากของไหล ความเร็วในการหมุนของใบพัดนั้น จะเป็นสัดส่วนกับความเร็วของไหล ที่ไหลผ่าน จากนั้นจะใช้วิธีการวัดความเร็วของการหมุนของใบพัดเพื่อความเร็วของของเหลว โดยอาศัยตัวเซ็นเซอร์ที่ต่ออยู่กับตัวโครงสร้างของเซ็นเซอร์ในการตรวจจับ เช่น ตัวเซ็นเซอร์แม่เหล็ก

โดยวิธีนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องมาก ซึ่งใช้หลักการหาค่าเฉลี่ยความเร็วในเส้นจุดศูนย์กลางของท่อ ตัว Turbine Flow Meter จะเหมาะสำหรับการวัดของไหลที่มีความสะอาดและในช่วงของความเร็วในการไหลที่มีย่านกว้างมากได้

.

Vortex Flowmeter

เป็นเครื่องวัดอัตราการไหลที่ใช้หลักการแกว่งของตัวของชิ้นส่วนภายใน ซึ่งเกิดจากการไหลของของไหล และเอาสัญญาณที่เกิดจากการแกว่งเหล่านี้ไปใช้งาน สามารถใช้วัดของไหลได้เกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นของเหลวชนิดใด เช่น น้ำ หรือ น้ำมันพืช น้ำมันไวไฟ หรือ แก๊ส LPG หรือ ไอน้ำ (Steam)จากบอยเลอร์ (Boiler) ก็สามารถใช้ได้ทั้งหมด วอเท็คโฟลว์มิเตอร์ เป็นชื่อทับศัพท์ บางครั้งเขียนว่า Vortex Flow Transmitter ด้วยราคาที่สูงกว่า Electromagnetic Flow Meter จึงแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้วัดไอน้ำ(Steam Flow Meter) และ น้ำมันพืช น้ำมัน (Oil Flow Meter) และ แก๊ส LPG (LPG Flow Meter)

.

Oval Gear Flowmeter

Oval Gear Flowmeter รุ่น OG900 พร้อมหน้าจอดิจิตอล จาก Pako Engineering สนใจติดต่อ Line ID : pakoeng

เป็น Flow Meter ที่ภายในประกอบไปด้วยเฟืองรูปวงรี 2 ชิ้น ขบกันอยู่ โดยเฟืองทั้ง 2 จะทำหน้าที่ในการรับและคายของไหล สลับกันไป

.

Magnetic Flowmeter  (Electromagnetic Flowmeter หรือ Magflow / Magmeter)

Magnetic Flowmeter รุ่น DH1000 จาก Pako Engineering สนใจติดต่อ Line ID : @pakoeng

เป็นเครื่องวัดอัตราการไหลที่มีใช้กันมานานมากกว่า 40 ปี โดยเริ่มต้นใช้งานมาตั้งแต่ Modern meters ตามมาด้วย Exhibit no moving parts จนกระทั้งเป็นแบบ Zero pressure drop โดย Magflows หรือ EM Flow meter จะอาศัยหลักการทำงานตามกฎของฟาราเดย์ Faraday’s law ซึ่งเมื่อมีตัวนำวิ่งผ่านหรือตัดผ่านสนามแม่เหล็ก จะทำให้เกิดแรงดันตกคร่อมซึ่งแปรเปลี่ยนตามความเร็วของตัวนำนั้นๆ ซึ่งในที่นี้ตัวนำก็คือของไหลนั่นเอง


และนั่นก็คือหลากหลายประเภทของโฟลมิเตอร์ที่คุณสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับงานของคุณ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานโฟลมิเตอร์หรือเครื่องมือวัดชนิดอื่นๆ ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง ยินดีให้บริการ สามารถสอบถามเข้ามาได้เลย

สนใจสินค้า Flowneter หรือ สินค้าเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น#Pressure_gauge #เพรชเชอร์เกจ #valve #control_valve#คอนโทรลวาล์ว #วาล์วติดหัวขับ #เซฟตี้วาล์ว #โซลินอยด์วาล์ว#Level_Switch #Level_Controller #สวิตช์ความดัน

 

ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง ปาโก้จำหน่ายวาล์วและสินค้าเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น 

โฟลมิเตอร์ โรตามิเตอร์ วัดการไหล เกจวัดแรงดัน Pressure_gauge เพรชเชอร์เกจ valvecontrol valveคอนโทรลวาล์ววาล์วติดหัวขับเซฟตี้วาล์วโซลินอยด์วาล์ว

บริการให้คำปรึกษา แนะนำสินค้าที่เหมาะกับลักษณะการใช้งานของท่าน และจัดหาสินค้าให้ท่านตามต้องการค่ะ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ icon-1289754_960_720.png

ทำความรู้จัก PAKO ENGINEERING บริการจัดส่งทั่วประเทศ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ line@.jpg

สนใจ Product เพิ่มเติมติดต่อเราได้ทาง
FACEBOOK : 
Pako Engineering
 Well Flowmeter
Pressure gauge OCTA 

เข้าชมเว็บไซต์ของเราได้ที่   www.pako.co.th  
www.pakoengineering.com

Line ID   : @pakoeng

Tel. : 0-2041-5092,09-4690-4630

Fax            : 0-2041-5093

E-Mail    : mkt@blog.pako.co.th 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *