ใช้วัดอัตราการไหล  เหมาะสำหรับการวัดอัตราการไหลของงาน Liquide และ Air

 

Material Connection : PVC, ABS, Stainless

Body : Glass

Float : ABS, Stainless

Connection Installation : Panel, Inline

Connection Type : Screw (Male, Female, Glue), Flange

Unit Range : LPM, LPH, m3/H, อื่นๆ

หมายเหตุ : รุ่นที่ปาโก้ฯ มีจำหน่ายมีหลากหลายรุ่น  เช่น  LZB, DK800S, VA10S,VA20S, VA30S,FA10, FA20, SA10S, SA20S, K100, K200, K300, K400,

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *