ข้อต่อทองเหลืองคือโลหะผสมชนิดหนึ่งที่มีส่วนประกอบระหว่างทองแดงและสังกะสี ปริมาณสังกะสีจะแปรเปลี่ยนไประหว่าง 5%-45% ทองเหลืองเป็นโลหะที่มีความแข็งเกร่งในยุคสำริด และยังตกทอดมาถึงปัจจุบัน ในตำนานมีชื่อว่าโอริคัลคุม” ซึ่งเป็นคำศัพท์ภาษาละติน ที่มาจากภาษากรีก แปลว่าทองเหลือง

           ข้อต่อทองเหลืองจะมีสีเหลืองคล้ายสีเนื้อทองคำ มีความทนทานกับสนิม กันน้ำได้ ทนต่อทุกสภาพอากาศและทนจากรอยขีดขวน ข้อต่อทองเหลืองนิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมยานยนต์ งานแก๊ส งานข้อต่อลม อุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิค กุญแจรถ กุณแจบ้าน รวมถึงป้ายต่างๆที่ต้องการความแข็งแรงอีกด้วย

 

 

ทองเหลืองแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. แอลฟา คือ ทองเหลืองที่มีส่วนผสมของทองแดงมากกว่า 60% ทำให้อ่อนสามารถตีแผ่ หรือทำให้เป็นรูปร่างต่างๆได้ง่าย เหมาะสำหรับทำภาชนะ เครื่องใช้ต่างๆ

2. แอลฟาบีตา คือ ทองเหลืองที่ประกอบด้วยทองแดงระหว่าง 54%-61% ทองเหลืองชนิดนี้แข็ง แต่เปราะกว่าชนิดแรก ใช้ทำชิ้นส่วนอุปกรณ์ หรือส่วนประกอบของเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม

วัสดุทองเหลือง ที่นำมาใช้ทำอุปกรณ์นิวเมติกส์ อุปกรณ์ลม อย่างเช่น ข้อต่อทองเหลือง ข้อต่อทองเหลือง 2 ทางข้อต่อทองเหลือง 3 ทางข้องอ 90 องศาข้อต่อตรงทองเหลืองปลั๊กอุดทองเหลืองสวมสายยางทองเหลือง ฯลฯ เป็นต้น

            คุณสมบัติทองเหลือง

             ทองเหลืองเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงและสังกะสี ซึ่งสังกะสีจะละลายในทองแดงได้ โดยให้สารละลายเป็นของแข็ง ปริมาณของสังกะสีที่สามารถละลายได้อยู่ที่ 39% ทองเหลืองแต่ละชนิดที่ทำการผลิตออกมาจะมีปริมาณในการผสมสังกะสีลงไปแตกต่างกันตามความต้องการของผู้ผลิต โดยคุณสมบัติของทองเหลืองที่ดีคือ มีความแข็งแรง ทนทาน มีความเหนียว สามารถทนต่อการถูกกัดกร่อน และทุกสภาพอากาศ อีกทั้งรอยขีดข่วนจากการใช้งานปกติของทองเหลืองด้วย สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตได้แบ่งทองเหลือง ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ทองเหลืองประเภทรีดเป็นแท่ง หรือทองเหลืองประเภทรีดเป็นแผ่น และทองเหลืองประเภทหล่อ ทองเหลืองทั้งสองประเภทนี้สามารถแยกคุณภาพและคุณสมบัติเชิงกลออกได้ตามรายละเอียดคู่มือ ASTM (American Society for Testing and Materials) หรือ JIS (Japanese Industrial-Standards) ที่เป็นมาตรฐานภายใต้ข้อกำหนดที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ผลิตทองเหลืองภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน ทั้งเรื่องคุณภาพ รูปร่าง น้ำหนัก

           ข้อดีของทองเหลืองที่มีต่ออุตสาหกรรม ทั้งผลิตภัณฑ์ทองเหลืองชนิดแผ่นและผลิตภัณฑ์ทองเหลืองชนิดข้อต่อและตัววาล์วที่มีขนาดและคุณสมบัติต่างๆ กันนั้น สามารถนำไปใช้สำหรับเครื่องจักรผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ การผลิตกุญแจ บานพับประตู และป้ายต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการนำทองเหลืองมาทำเป็นอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ท่อทองเหลือง ข้อต่อทองเหลืองวาล์วทองเหลืองที่นำไปใช้ในระบบนิวเมติกส์ เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องฉีดยาฆ่าแมลง และอุตสาหกรรมยานยนต์ สามารถใช้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ได้ หลากหลาย และเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่นำทองเหลืองไปผลิตหม้อน้ำรถยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่นำทองเหลืองไปเป็นชิ้นส่วนไฟฟ้า  ใช้ผลิตขาปลั๊กไฟ คัทเอาท์ สวิตซ์ไฟ สายเคเบิ้ล Connector อุตสาหกรรมผลิต เช่น ตัววาล์วนิวเมติกส์ ข้อต่อและวาล์วต่างๆ ในระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิก

           ตัวอย่างของต่อทองเหลืองรูปแบบต่างๆ

1. ข้อต่อทองเหลืองแบบข้อต่อตรง

 2.  ข้อต่อทองเหลืองแบบข้องอ 90

 

 3. ข้อต่อทองเหลืองแบบสามทาง

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *