ชื่อภาษาอังกฤษ Pressure Switch
ชื่อภาษาไทย เพลสเชอร์ สวิตซ์
การใช้งาน เป็นสวิตซ์ตัดต่อการทำางานของวงจรไฟฟ้า โดยใช้แรงดันในการควบคุม
ข้อมูลสำคัญที่ต้องรู้
ยี่ห้อ
รุ่น
Media น้ำ , ลม , แก๊ส , ไอน้ำ
Max pressure supply แรงดันสูงสุดที่อุปกรณ์จะทนได้
Operating pressure set Low pressure set  สวิตซ์สำหรับ NO-OFF เมื่อแรงดันต่ำถึงระดับที่ตั้ง

High pressure set สวิตซ์สำหรับ NO-OFF เมื่อแรงดันสูง ถึงระดับที่ตั้ง

Differential set      สวิตซ์สำหรับ ตั้งค่าผลต่าง

Port size, standard ขนาดเกลียว และมาตรฐานเกลียว
รูปตัวอย่าง Danfoss [Pressure Switch] รุ่น KP1 - Engineer180

 

แบบทดสอบการเรียนรู้

https://forms.gle/hbCb67ow6yEW4n347

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *