Pneumatic-Equipment-03-SILENCER,TUBE PU

  SILENCER  หรือที่เรียกว่า ตัวเก็บเสียง / ตัวลดเสียง  ที่ใช้กับระบบนิวเมติกส์  Material Body : Brass Type of connection :  Screw Size Standard : 1/8″ , 1/4″ , 3/8″ , 1/2″  การติด Silencer ในตัวประกอบ จะติดกับ Solenoid เพื่อลดเสียงในการปล่อยลมระบายทิ้งของระบบการทำงานด้วยขับลม  อีกหนึ่งสินค้าคือ PNUEMATIC TUBE Polyurethane tube (PU) โพลียูรีเทน เหมาะสำหรับ  ใช้เป็นสายส่งลม น้ำ น้ำมัน หรือสารเคมี ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ อุณหภูมิใช้งาน -20 C’ ถึง +70 C’ คุณสมบัติที่เด่นของท่อลมโพลี่ยูรีเทน (POLYURETHANE TUBE) มีหลายสีให้เลือกใช้งานจึงเหมาะสมกับการติดตั้งที่ต้องจำแนกชนิดของวงจรการทำงาน […]

Pneumatic-Equipment-02-Cylinder

กระบอกลม (Pneumatic Air Cylinder) หรือเรียกอีกชื่อว่า Actuator อุปกรณ์ลมที่ใช้ลมทำให้ก้านกระบอกลม เคลื่อนที่ไปในแนวเส้นตรง หรือหมุน 90, 180, 270 หรือ 360 องศา อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานในรูปแบบความดันลมให้เป็นพลังงานกลในรูปแบบของการเคลื่อนที่ โดยแบ่งตามลักษณะการทำงานหรือการเคลื่อนที่   ประเภทและหลักการทำงานของกระบอกสูบ               –   Single Acting Cylinders  คือ กระบอกสูบลมที่ใช้แรงดันในการเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวและจะมีสปริงอยู่ภายในเพื่อดันลูกสูบกลับเข้าที่ให้พร้อมใช้งานในครั้งต่อไป  กระบอกสูบชนิดนี้เหมาะกับงานที่ต้องการแรงกระทำที่ไม่มากนัก เนื่องจากแรงที่กระทำจะถูกต้านด้วยแรงของสปริง ขนาดของกระบอกสูบชนิดนี้ที่นิยมผลิตกันที่ระยะไม่เกิน 100 มม. และระยะชักไม่เกิน 100 มม. สามารถใช้งานได้แม้ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ                                    […]

Pneumatic-Equipment-01-FILTER REGULATOR LUBRICATOR

กรองลม FRL ชุดกรองลมดักน้ำ ( F.R.L COMBINATION)    อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลม หรือชุดกรองลมอัด (F.R.L Combination) คือ อุปกรณ์ที่ปรับปรุงคุณภาพของลมซึ้งอยู่ในสภาพเป็นลมอัด เป็นอุปกรณ์ลมนิวเมติกส์ (compressed Air) ให้พร้อมก่อนนำไปใช้งาน ปกติลมอัดมักจะมีความร้อนชื้นและละอองน้ำ รวมถึงละอองฝุ่นมาปะปนอยู่ ซึ่งอาจมีผลกระทบ โดยตรงกับท่อและข้อต่อ วาล์วควบคุมทิศทางหรือ โซลินอยด์วาล์ว กระบอกลม หรืออุปกรณ์ต่างๆทำให้เกิดความเสียหาย อายุการใช้งานสั้นลง อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมอัดทั้งชุด ประกอบด้วย * กรองอากาศ (Filter) เป็นส่วนแรกของอุปกรณ์ จะทำหน้าที่กำจัดน้ำและสิ่งสกปรกที่อาจปะปนเข้ามากับลมอัดออกจากระบบ โดยใช้หลักการของการเหวี่ยงตัวของอากาศที่ใหลเข้ามาในระบบ ทำให้สิ่งสกปรกที่มีน้ำหนักมากและส่วนที่เป็นน้ำแยกออกจากลมอัด ทำให้ลมอัดที่ผ่านออกมาจากจุดนี้เป็นลมอัดที่สะอาด . * ปรับแรงดัน (Regulator) อุปกรณ์ตัวนี้จะถูกติดตั้งอยู่หลังจากส่วนกรองอากาศ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าเป็นตัวที่ปรับแรงดันของลมอัดให้ได้ตามที่ต้องการของระบบ เพื่อที่จะให้ระบบทำงานได้อย่างปกติ ไม่เกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนที่สำคัญ ๆ หรือชิ้นงาน . * หล่อลื่น (Lubrication) ติดตั้งอยูหลังจากอุปกรณ์ปรับแรงดัน (Regulator) ทำหน้าที่ในการเติมสารหล่อลื่นซึ่งส่วนมากจะเป็นน้ำมันหล่อลื่นเข้าไปในลมอัดที่ผ่านออกไป การเติมน้ำมันหล่อลื่นนั้นทำโดยให้น้ำมันหล่อลื่นไปผสมกับลมอัดที่ออกมาเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยในการหล่อลื่นกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เคลื่อนที่ขณะที่ทำงาน เช่น กระบอกสูบ […]