Nut Screwed-01-การเรียกขนาดน็อต

2.11 การเรียกขนาดน๊อต วัสดุที่นำมาทำน๊อตมีหลายประเภทได้แก่ -น๊อตเหล็กดำ -น๊อตชุบขาว หรือ ชุบกัลป์วาไนซ์ -น๊อตสแตนเลส -อื่นๆ น๊อตอลูมิเนียม , น๊อตพลาสติก น๊อตแบ่งตามประเภทของเกลียว มี 2 แบบคือ ซึ่งแต่ละแบบไม่สามารถใส่กันได้เนื่องจากจำนวนฟันเกลียวและองศาเกลียวไม่เท่ากัน เกลียวนิ้ว หรือ เกลียวหุล หรือเกลียวหยาบ เกลียวมิล หรือ เกลียวละเอียด ประเภทของน๊อตที่ใช้ในงานท่อและการเรียก 2.11.1 หกเหลี่ยมเกลียวตลอด เกลียวนิ้ว ในการเรียกน๊อตหกเหลี่ยมเกลียวตลอด จะเรียกจากขนาดน๊อต x ความยาว  จะไม่ระบุขนาด 6 เหลี่ยม ซึ่งเราสามารถดูขนาดของหกเหลี่ยมได้จากสเปคของผู้ผลิต ตัวอย่าง 1/4″ x 1” หมายถึง ขนาดน๊อต 1/4″ ยาว 1” สำหรับตัวเมีย ในการเรียกก็จะเรียกแค่ขนาดเท่านั้น เช่น น๊อตตัวเมียขนาด 1/4″  2.11.2 หกเหลี่ยมเกลียวตลอด เกลียวมิล อ้างอิงจากหนังสือ ตารางคู่มือโลหะ […]