ไม่ได้มีแค่ในหนัง!! เทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับใกล้เป็นจริง

ประเดิมศักราชใหม่ต้อนรับปีไก่ เทคโนโลยียังคงพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ปีที่ ผ่านไป เราได้เห็นอะไรใหม่อย่างที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นมาก่อน อย่างกระแสคลั่งไคล้ “โปเกมอน โก” เกมที่ใช้เทคโนโลยี Augmented Reality หลอมรวมโลกแห่งความจริงและโลกเสมือนเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ไปจนถึง Internet of Things (IoT) ที่เติบโต กว้างขวางขึ้นเรื่อยๆ เมื่อสรรพสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้สามารถเชื่อมต่อและสั่งการได้ผ่านอินเตอร์เน็ต คาดการณ์กันว่า ในปีระกานี้ จะเป็นปีสำคัญแห่งเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับ (Self– Driving Car) หลังจากที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการคิกออฟ เริ่มต้นทดลองกันแล้วหลายค่าย มีการประเมินกันว่า ภายในปี 2020 จะมีรถยนต์ที่ไม่มีคนขับโลดแล่นอยู่บนท้องถนนมากกว่า 10 ล้านคัน และ 10 ปีจากนั้นคือในปี 2030 รถยนต์ไร้คนขับจะทำยอดขายได้ 15% ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมด เริ่มต้นในปีนี้ เชื่อว่าบรรดาวงการเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมรถยนต์ จะเร่งสปีดให้เห็นว่า การปฏิวัติอุตสาหกรรม รถยนต์ครั้งใหญ่ใกล้จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และเราอาจมีโอกาสเห็นเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับ ออกมาวิ่งบนท้องถนน เหมือนกับรถยนต์ปกติ โดย 2 ค่ายยักษ์ที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ หนีไม่พ้น ค่ายเทสล่า (Tesla) และกูเกิล (Google) […]

ไฟฟ้า-สัญญาณ 4-20mA

  เนื่องจากระบบควบคุมในอุตสาหกรรมประกอบด้วย อุปกรณ์ควบคุมหลายชนิดต่อพ่วงกัน เป็นระบบ และอุปกรณ์เหล่านี้จำเป็นต้องมีการส่งและรับสัญญาณวัดแบบ Analog ระหว่างกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรฐานสัญญาณวัดแบบ Analog ให้เป็นสากล เพื่อที่บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ควบคุม จะได้ยึดถือเป็นมาตรฐานในการออกแบบอุปกรณ์ของตน ให้สามารถต่อพ่วงกับอุปกรณ์อื่นๆได้ สัญญาณมาตรฐานมี 2 ชนิดคือ 1. สัญญาณกระแสไฟฟ้ามาตรฐาน เป็นการส่งสัญญาณในรูปของกระแสตรง (DC. Current) มาตรฐานที่นิยมใช้คือ 4-20 mAหมายความว่า เมื่อค่าวัดเป็น 0% เท่ากับกระแส 4 mA และค่าวัดเป็น 100 % เท่ากับกระแส 20 mA และค่าวัดซึ่งอยู่ในช่วง 0-100 % จะสัมพันธ์เป็นเชิงเส้นกับกระแส 4-20 mA         2. สัญญาณแรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน เป็นการส่งสัญญาณในรูปของแรงดันไฟฟ้า (DC Voltage) มาตรฐานที่นิยมใช้คือ 1-5 Vdc หมายความว่า เมื่อค่าวัดเป็น 0% เท่ากับ แรงดัน 1 V และค่าวัด เป็น […]

ไฟฟ้า-ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรมแต่ละประเภท แต่ละขนาด จะมีการออกแบบระบบไฟฟ้าแตกต่างกันไป แม้แต่โรงงานประเภทเดียวกันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีระบบไฟฟ้าเหมือนกัน ปัจจัยต่างๆที่นำมาพิจารณาดังนี้ ขนาดของโรงงาน, กำลังไฟฟ้าที่ต้องใช้ ลักษณะหรือกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม ประเภทของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงาน ปัจจัย ทุน/ ความเสี่ยงในการหยุดการผลิต ขนาดของโรงงาน การไฟฟ้าทั้งสามคือ กฟผ., กฟน. และ กฟภ. ได้นิยามขนาดของโรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจพาณิชยกรรมตามปริมาณกำลังไฟฟ้าที่ขอใช้ดังนี้ โรงงาน / ธุรกิจขนาดเล็ก ความต้องการพลังไฟฟ้าไม่เกิน 30 KVA. โรงงาน / ธุรกิจขนาดกลาง ความต้องการพลังไฟฟ้า สูงสุด 30-1999 KVA. โรงงาน / ธุรกิจขนาดใหญ่ ความต้องการพลังไฟฟ้าตั้งแต่ 2 MVA. กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบางประเภทมีกระบวนการผลิตที่ต่อเนื่อง continuous flow เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรม petro chem เป็นต้น คุณภาพของไฟฟ้ามีผลกระทบต่อผลผลิตของโรงงานสูง การออกแบบระบบไฟฟ้าของโรงงานต้องคำนึงถึง reliability มาก บางอุตสาหกรรมการใช้ไฟฟ้ามีลักษณะกระชากเป็นช่วง ๆ เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก […]

ไฟฟ้า-มาตรฐานสัญญาณไฟฟ้า(ย้ายแล้ว

2.8 มาตรฐานสัญญาณไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า (Voltage) หน่วย V (Volt) กระแสสลับ = 220 VAC , 110 VAC , 24 VAC ,12 VAC กระแสตรง = 5 VDC , 12 VDC , 24 VDC , 36 VDC , 48 VDC Supply จ่ายพลังงาน   กระแสตรง = 0-10 VDC  , 0-5VDC Signal ได้ทั้ง Input และ Output (กระแสสลับ = ไม่มีใช้เป็น Signal) กระแสไฟ (Current) […]

ไฟฟ้า-ทําไมสัญญาณกระแสไฟ 4-20 mA จึงถูกใช้แทนสัญญาณแรงดันไฟฟ้า

ทําไมสัญญาณกระแสไฟ 4-20 mA จึงถูกใช้แทนสัญญาณแรงดันไฟฟ้า สัญญาณแรงดันไฟฟ้า  สัญญาณไฟฟ้าสามารถส่งสัญญาณได้สองวิธี   สัญญาณปัจจุบันและ สัญญาณแรงดันไฟฟ้า สัญญาณแรงดันไฟฟ้าเมื่อส่งผ่านทางไกลจะทําให้แรงดันไฟฟ้าลดลงในสายไฟ  อาจมีความแตกต่างแรงดันไฟฟ้าขนาดใหญ่ระหว่างปลายส่งและปลายรับ สิ่งนี้นําไปสู่ข้อผิดพลาดในการวัดเนื่องจากกระบวนการอ่านตัวแปรของเราอยู่ในรูปแบบแรงดันไฟฟ้า  ดังนั้นโดยทั่วไปสัญญาณแรงดันไฟฟ้าจะไม่ใช้เนื่องจากข้อผิดพลาดในการวัดมากขึ้น   สัญญาณปัจจุบัน ในทางกลับกันสัญญาณปัจจุบันไม่ได้รับผลกระทบจากแรงดันไฟฟ้าตกในสายลูป ความแม่นยําในการวัดของการส่งสัญญาณปัจจุบันนั้นดีกว่าสัญญาณส่ง สัญญาณแรงดันไฟฟ้า  เครื่องส่งสัญญาณที่ผลิตเพื่อระบบอัตโนมัติสามารถส่งออกสัญญาณ 0-20mA หรือ 4-20 mA ต้องการสัญญาณ 4-20 mA มากกว่า 0-20 สัญญาณ mA เนื่องจากสามารถตรวจจับสายที่เสียได้อย่างง่ายดายด้วยการใช้สัญญาณ 4-20 mA  หากสังเกตกระแสไฟฟ้าเป็นศูนย์ในเครื่องส่งสัญญาณ 4-20 mA เครื่องส่งสัญญาณจะส่งสัญญาณข้อผิดพลาด สัญญาณปัจจุบันสามารถส่งสัญญาณได้โดยไม่ผิดพลาดไปยังระยะทาง 1,000 เมตร   ทําไมต้องใช้สัญญาณกระแสไฟ 4-20 mA เครื่องส่งสัญญาณโดยทั่วไปจะขับเคลื่อนแบบวนรอบด้วยแหล่งจ่ายไฟ 24 โวลต์ เครื่องส่งสัญญาณที่มีการจัดเรียงนี้เรียกว่าเครื่องส่งสัญญาณ 2 สาย สัญญาณกระบวนการสามารถวัดได้โดยการเชื่อมต่อแอมป์มิเตอร์ในซีรีส์กับแหล่งจ่าย 24 โวลต์ การตอบสนองของสัญญาณปัจจุบันเป็นเส้นตรงมากกว่าการตอบสนองของสัญญาณแรงดันไฟฟ้าและดังนั้นสัญญาณปัจจุบันเป็นที่ต้องการมากกว่าสัญญาณแรงดันไฟฟ้า เป็นที่ปรารถนาว่าสัญญาณจะต้องทําซ้ําที่ระบบควบคุมสิ้นสุดสิ่งที่ผลิตที่ปลายเครื่องส่งสัญญาณเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายอ่านและแสดงค่าเดียวกัน  […]

ไฟฟ้า-Circuit Breaker

  Circuit Breaker เป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่ในการตัดวงจรไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเมื่อเกิดความผิดปกติในระบบ เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสายไฟ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ทั้งภายในบ้าน อารคาร หรือ โรงงานอุตสาหกรรม เช่น ไฟฟ้ารัดวงจรทำให้เกิดไฟไหม้ , กระแสไฟฟ้าโหลดเกิน             เบรกเกอร์สามารถแบ่งตามขนาดเป็น 3 ประเภท 1.1 MCB : Miniature Circuit Breaker (เบรกเกอร์ลูกย่อย) มีค่ากระแสน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 A ส่วนใหญ่ใช้ภายในบ้านพักอาศัย ติดตั้งภายในตู้ Consumer หรือตู้ Load Center     1.2 เบรกเกอร์ MCCB (Molded Case Circuit Breaker) เป็นเบรกเกอร์ชนิดหนึ่งที่เป็นทั้งสวิตช์เปิด-ปิดวงจรไฟฟ้า และเปิดวงจรเมื่อมีกระแสเกินหรือไฟลัดวงจร เบรกเกอร์ชนิดนี้ใช้กับกระแสไฟตั้งแต่ 100 – 2,300 A […]

ไฟฟ้า-Button , Lamp , Selector

Push Button Switch สวิตซ์ปุ่มกด เป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้า ซึ่งทำหน้าที่ตัดและ ต่อวงจรทางไฟฟ้า และใช้ในการควบคุมการทำงานของมอเตอร์ หรือการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ เป็นเหมือนอุปกรณ์พื้นฐาน ใช้ได้กับอุตสาหกรรมทั่วไป มีหลายสีให้เลือกใช้ และจะมีหน้าสัมผัส 2 แบบ คือ nc กับ no ดังรูป Push button Switch สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทคือ – แบบกดติดปล่อยดับแบบกดติดปล่อยดับ หรือ ที่เรียกว่าแบบสปริงรีเทิร์น เป็นประเภทที่นิยมใช้กันมากที่สุด เนื่องจากมีฟังก์ชันการทำงานที่ไม่ยุ่งยาก นิยมใช้กับ ตู้ MDB ตู้ DB และ ตู้ control เครื่องจักร เป็นต้น            หลักการทำงานแบบ กดติดปล่อยดับ เมื่อมีการกด Push button Switch หน้าสัมผัสดังกล่าวจะเปลี่ยนสถานะ จาก NO เป็น […]

โรคทิ้งของไม่ลง

โรคชอบเก็บสะสมสิ่งของหรือที่เรียกว่า Hoarding Disorder เป็นโรคที่ผู้ป่วยจะรู้สึกอยากเก็บของทุกอย่างเอาไว้ ไม่สามารถตัดใจทิ้งสิ่งไหนลงได้เลย โดยแรงจูงใจที่ทำให้อยากเก็บของนั้นไว้คือคิดว่าของเหล่านั้นยังมีประโยชน์ที่สามารถเก็บไว้ใช้งานในอนาคตได้ ผู้ป่วยโรคนี้จะมีปัญหาในเรื่องของการแยกกลุ่งสิ่งของออกจากกัน บางสิ่งเก็บมาปนกันไม่มีหมวดหมู่ จนรกบ้านหรือกินพื้นที่ใช้สอยในบ้านไปหมด ไม่มีที่นั่ง ที่เดิน ที่นอน หรือไม่มีเหลือพื้นที่ไว้ใช้สอยอื่นๆ เลยเพราะมีของอยู่เต็มพื้นที่ไปหมด จนกระทั่งรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของตนเองและคนในครอบครัว บางครั้งส่งกลิ่นเหม็นที่ทำให้เกิดปัญหาไปยังบ้านข้างๆ อีกด้วย สาเหตุของโรคปัจจุบันมีงานวิจัยเกี่ยวกับโรคนี้น้อยมาก แต่พบปัจจัยที่ทำให้เกิดบางประการ ได้แก่ โรคทางพันธุกรรม เนื่องจากร้อยละ 50 ของคนที่เป็นโรคพบว่าคนในครอบครัวก็เป็นโรคนี้ด้วย และอีกหนึ่งปัจจัยคือความบกพร่องทางสมองบางส่วน โดยตอนนี้ยังอยู่ในขั้นของการทำวิจัย สำหรับสิ่งของที่ผู้ป่วยเลือกเก็บ ก็จะเป็นสิ่งของทั่วไปไม่ได้มีค่าหรือมีราคาอะไร เช่น หนังสือ นิตยสาร เสื้อผ้า ขวดพลาสติก ขวดน้ำ ถุงพลาสติก เป็นต้น ข้อมูลเต็มๆจาก https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/home/article/%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80/ คลิป https://youtu.be/cXvWX0-5MMU  

แก้อาการปวดหลัง ด้วย 7 ท่ายืดตัว ใน 7 นาที

ท้าพิสูจน์!! 7 ท่ายืดตัว ใน 7 นาที อาการปวดหลังสุดแสนทรมาน ก็จะหายไปในทันที อาการปวดหลังเหมือนเป็นโรคประจำตัวของหนุ่มสาวชาวออฟฟิศเลยก็ว่าได้ หากปล่อยไว้นานวันเข้าก็รังแต่จะยิ่งเจ็บ ยิ่งใช้ชีวิตไม่เป็นสุขมากขึ้น อาการปวดหลังเป็นปัญหาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่พบได้บ่อยที่สุด  มีการประมาณว่าประชากร 4 คนในทุก ๆ 5 คน จะเคยมีอาการปวดหลังเกิดขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้งในชีวิต สาเหตุของการปวดหลัง เป็นโดยกำเนิด อุบัติเหตุ เนื้องอก อาการติดเชื้อ โรคกระดูกพรุน โรคในช่องท้อง โรคกระดูกสันหลังเสื่อม โดยสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด เกิดจากกล้ามเนื้อหลังตึงเครียด (muscle  strain) มีการหดเกร็งซึ่งอาการปวดมีความสัมผัสกับลักษณะท่าทาง เกิดได้หลายปัจจัย เช่น ท่ายืนหรือท่านั่งไม่เหมาะสม ก้มยกของหนัก หรือใช้หลังอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม ความเสื่อมที่เกิดขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น อุบัติเหตุ เกิดการบาดเจ็บต่อหลัง เป็นต้น ส่วนใหญ่มักมีอาการไม่รุนแรง เมื่อพักการใช้งานก็จะดีขึ้นได้เอง ในรายที่มีอาการรุนแรงมีอาการปวดร้าวลงขาร่วมด้วย อาจมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนร่วมกับการกดทับเส้นประสาทไขสันหลังได้ ซึ่งแพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยสาเหตุของอาการปวดหลังและวางแผนการรักษาฟื้นฟูให้เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย วันนี้เราจึงมาแนะนำท่ายืดร่างกาย 7 ท่า ที่จะทำให้คุณเลิกปวดหลังในเวลาอันสั้น และจะไม่กลับมาปวดอีก 1. ยืดเอ็นร้อยหวาย นอนราบกับพื้น […]

แก้ปัญหา-วิธีการหาท่อน้ำรั่วในบ้าน ควรเริ่มต้นจากจุดไหน ?

“บ่อยครั้งที่ต้องจ่ายค่าน้ำเกินจริง ทั้งๆที่ใช้น้ำในปริมาณเท่าเดิม” ถือเป็นปัญหาสำคัญ ที่ค่อนข้างถูกมองข้าม เนื่องจากผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยมักมองว่า ท่อน้ำแค่สามารถจ่ายน้ำได้ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้ว ซึ่งกว่าจะรู้ตัวว่าเป็นเรื่องสำคัญ ก็ต้องสูญเสียค่าน้ำเพิ่มขึ้นไปเยอะกว่าเดิมมาก ซึ่งท่อน้ำเหล่านี้ ถ้าไม่ได้มีการจ่ายน้ำที่มีลักษณะแตกต่างไปจากเดิม(เช่นเบาลง หรือไม่ไหล) ก็จะไม่เห็นค่าในการดูแลรักษา ซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำ “วิธีการหาท่อน้ำรั่วภายในบ้าน” ควรเริ่มจากจุดไหน ?     ท่องอใต้ดินที่ตั้งมาตร                                                                          […]

เรื่องเงินเดือน ทำไมต้องเป็นความลับ?

นั่นสิคะ ทำไมเรื่องเงินเดือนต้องเป็นความลับด้วยล่ะ?? นี่คือคำถามในใจที่ครั้งหนึ่งผู้ เขียนก็เคยสงสัยเหมือนกัน ในสมัยที่ยังเป็นพนักงานต๊อกต๋อยในอดีต (ตอนนี้ก็ยัง ต๊อกต๋อยอยู่) หากใครเปลี่ยนงานมากกว่า 1 ที่ จะเห็นได้ว่าไม่ว่าบริษัทจะเล็กหรือใหญ่ ทุกๆ ที่เลยนะ ที่เรื่องเงินเดือนเป็นเรื่องของความลับ บางที่ถึงแม้จะไม่มีกฎระเบียบเรื่องนี้เป็นที่เปิดเผย แต่ก็เป็นที่รู้ทั่วกันว่าเรื่องเงินเดือนเป็นควมลับ บางที่มีกฎและบทลงโทษประกาศชัดเจน ถือเป็นวินัยขั้นร้ายแรงกันเลยทีเดียว หลายคนอาจมีคำถามในใจว่า อ้าว.. ถ้าเงินเดือนมันเป็นความลับ แลวความโปร่งใสมันจะมีสักแค่ไหน ความยุติธรรมมันจะมีไหม จนเมื่อเวลาผ่านมา ด้วยประสบการณ์และประสบเหตุต้วยตนเอง จึงได้รู้ว่า มันเป็นเช่นนี้เอง จากที่ผู้เขียนทำงานผ่านร้อนผ่านหนาวมาอยู่พอสมควรก็พอจะวิเคราะห์ได้ว่า ความ จริงแล้ว ถ้าเอาเรื่องของเงินเดือนล้วนๆ มาวิเคราะห์กันดีๆ ก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่ความลับ อะไรหรอกค่ะ หากคุณอยู่ในองค์กรที่ดี มีมาตรฐานในโครงสร้างเงินเดือนแล้ว ทุก อย่างมันสามารถอธิบายได้อย่างเปนเหตุเป็นผลได้หมดนั่นแหละ “แต่ประเด็นปัญหาที่ทำให้เรื่องเงินเดือนนั้นต้องกลายเป็นความลับ มันเกิดจากเรื่องของคนต่างหาก” หมายความว่าอย่างไรน่ะหรอ เรามาวิเคราะห์กันดูดีกว่า ส่วนตัวผู้เขียนเองคิดว่าเงินเดือนเองไม่ใช่ความลับค่ะ เนื่องจากการกำหนดหนดเงินเดือนของแต่ละตำแหน่งนั้น ย่อมต้องมีเกณฑ์การจ่ายเงินเดือนวางไว้เป็นโครงสร้างเงินเดือนอยู่แล้ว ว่าตำแหน่งอะไร ระดับอะไร ประสบการณ์อย่างไร จะได้เงินเดือนเท่าไร ทุกอย่างมันมีมาตรฐานของมัน โดยส่วนใหญ่ทุกองค์กรสามารถอธิบายที่มาที่ไปของเงินเดือนได้อยู่แล้ว หรือหากไม่มั่นใจในบริษั ทที่คุณทำงานก็ลองถาม HR หรือ […]

เมื่อธนบัตรขาดหรือชำรุดควรทำอย่างไร!?นำไปเปลี่ยนหรือแลกคืนที่ไหนได้บ้าง!?

วันนี้ทางปาโก้จะมาแนะนำเพื่อนๆในเรื่องของธนบัตรหรือเงินกันครับ ว่าเมื่อชำรุดหรือเสียหายนั้นควรทำอย่างไร ? สามารถนำไปเปลี่ยนเป็นธนบัตรใหม่ได้ไหม ? แต่อย่างเพิ่งนำไปทิ้งกันนะครับ 5555 มาอ่านบทความของเรากันก่อน 😀 😀 ธนบัตรหรือเงินนั้น ทำมาจากใยฝ้ายผสมกระดาษเป็นซะส่วนใหญ่ ดังนั้นเมื่อใช้ไปนานๆ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือมักจะมีการชำรุดหรือฉีกขาด โดยเฉพาะกับธนบัตรที่ใช้มานานแล้วจนเก่า ดังนั้นหลายคนอาจจะมีคำถามว่า หากธนบัตรในมือเกิดการชำรุดขึ้นมาแล้ว จะสามารถจัดการอย่างไรได้บ้าง วันนี้ทางปาโก้เรามีคำตอบมาให้ครับผมม (ข้อมูลอ้างอิงจาก พรบ. เงินตรา พ.ศ. 2501) 1. หากธนบัตรนั้นฉีกขาดหรือชำรุดไม่มาก เช่นมุมใดมุมหนึ่งขาดออกไป โดยที่ส่วนที่ขาดนั้นไม่ได้หล่นหายไปไหน แนะนำให้ใช้เทปใสแปะปิดทับรอยขาดได้เลยครับ ยังสามารถใช้ชำระหนี้ หรือซื้อของได้ตามปกติ แต่วิธีนี้เหมาะสำหรับธนบัตรที่ชำรุดไม่มากนักนะครับ หากขาดหรือแหว่งไปมากๆ ไม่แนะนำให้ทำอย่างเด็ดขาด 2. หากธนบัตรนั้นขาดครึ่ง หรือขาดออกจากกันจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ให้นำไปแลกที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศครับ โดยจะแลกได้เพียงครึ่งราคาของมูลค่าเท่านั้นนะครับ ความจริงแล้วเราสามารถแลกที่ธนาคารทั่วไปได้ครับ แต่จะให้บริการเฉพาะวันพุธเท่านั้น 3. ธนบัตรขาดครึ่งและต่อผิด หมายถึงธนบัตรที่ขาดออกจากกันแล้วถูกซ่อมแซม แต่เป็นการซ่อมแซมโดยใช้ชิ้นส่วนจากธนบัตรฉบับอื่น(แต่รูปแบบเดียวกัน) สามารถนำไปแลกได้ที่ธนาคารออมสิน โดยจะแลกได้เต็มมูลค่าของราคาธนบัตร แต่มีข้อแม้ว่าส่วนที่นำมาต่อกันจะต้องสมบูรณ์ทั้งสองส่วนครับผม 4. ธนบัตรที่ชำรุดแบบขาดวิ่น มักพบได้ในกรณีที่ถูกปลวกแทะ ฉีกขาด หรือไฟไหม้ หากส่วนที่เหลือของธนบัตรนั้นมีปริมาณมากกว่า 50 […]

เพิ่มค่าให้ตัวเองโดยไม่ไปลดค่าของคนอื่นลง

เพิ่มค่าให้ตัวเองโดยไม่ไปลดค่าของคนอื่นลง แอดมินได้อ่านบทความเรื่องนี้เลยอยากเอามาสอนน้องๆ คะ เราเคยพบกับคนประเภทที่ ทำให้ตัวเองสูงขึ้น โดยดันให้คนอื่นต่ำเตี้ยลงบ้างมั้ยคะ คนแบบนี้จะไม่มีใครคบด้วยแน่นอน การที่เราอยากจะดีขึ้น สูงขึ้น หรือประสบความสำเร็จมากขึ้นนั้น เราไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้คนอื่นแย่ลงกว่าเรา โดยการเหยียบย่ำคนอื่นให้แย่ เพื่อทำให้เราดูดีในสายตาของอีกคนที่มองเข้ามา ในการทำงานในองค์กร ก็มีคนแบบนี้อยู่บ้างเช่นกัน ที่พยายามทำให้คนอื่นเสียหน้า หรือเสียหาย โดยที่ความเสียหายของคนอื่นนั้น มาทำให้เราดีขึ้น วันนี้ก็เลยเอานิทานสอนใจดีๆ มาฝากกันในคล้ายๆ กันนี้คะ แอดลองเอามาให้อ่านกันดูนะครับ อาจารย์คนหนึ่งชวนลูกศิษย์ไปเดินเล่นที่ชายหาด อาจารย์ได้เริ่มสอนลูกศิษย์ ด้วยการใช้ไม้ขีดเส้นสองเส้นลงไปบนผืนทราย เป็นเส้นคู่ขนาน ยาว 4 ฟุต และ 2 ฟุต ตามลำดับ อาจารย์กล่าวว่า “เธอสามารถทำให้เส้น 2 ฟุต ยาวกว่าเส้น 4 ฟุต ได้หรือเปล่า ไหนลองทำให้อาจารย์ดูซิ” ลูกศิษย์ได้คิดหาทางซักพักหนึ่ง แล้วก็เอามือลบรอยเส้นที่ยาว 4 ฟุต ให้สั้นลงเหลือเพียง 1 ฟุต ทำให้เส้น 2 ฟุตนั้นดูยาวกว่าทันที แล้วศิษย์ก็ถามอาจารย์ว่า “ทำแบบนี้ใช้ได้ไหมครับ” […]

เทคนิคการบริการเพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้า

เทคนิคการบิการเพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้า    ความสำคัญของการบริการ   ปัจจุบันธุรกิจแต่ละประเภทมีสิ่งที่จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนอกจากคุณภาพและราคาสินค้าแล้วอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือการบริการ การบริการที่ดีจะทำให้ลูกค้าประทับใจและอยากกลับมาซื้อสินค้าหรือบริการจากเราอีกครั้ง   เทคนิคการบริการเพื่อสร้างความประทับใจ    1.Service Mind  -การกล่าวทักทายลูกค้าด้วยรอยยิ้ม -การพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลสุภาพ -การแต่งกายที่สุภาพและเหมาะสม   2.การให้เกียรติลูกค้า -ในการสนทนากับลูกค้าควรใช้คำนำหน้าที่เหมาะสมเพื่อเป็นการให้เกียรติลูกค้า -การลงการคำสนทนาท้ายด้วยคำว่า ค่ะ/ครับ เสมอ -การพูดด้วยน้ำเสียงที่สุภาพนอบน้อม -แต่งกายให้เหมาะกับสถานะการณ์        3.การรู้จักและเข้าใจลูกค้า -เราต้องรู้จักและเข้าใจลูกค้าว่าต้องการอะไร -ลูกค้ากำลังมองหาสินค้าอะไร -ลูกค้ากำลังเจอกับปัญหาอะไร     4.การเชี่ยวชาญในสินค้าหรือบริการของเราเอง -สามารถแนะนำสินค้าให้ลูกค้าได้เหมาะสม -สามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ -เรียนรู้สินค้าและพัฒนาสินค้าหรือบริการของเราตลอดเวลา   5.เทคนิคการบริการเพื่อสร้างความประทับใจ -การโทรติดตามสอบถาลูกค้าหลังจากซื้อสินค้า -สอบถามปัญหาหรือคำแนะจากการนำไปใช้งานของสินค้าหรือบริการ ุ 6.การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ -การใช้แท็ปเล็ตในการสั่งออเดอร์ในร้านอาหาร -การให้ลูกค้าชำระเงินโดยการสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว -การขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์   สรุป การบริการที่ดีและทำให้ลูกค้าประทับใจจะสามารถช่วยทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าและทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้ากับเราอีกครั้งเราควรบริการลูกค้าด้วยความหัวใจ เพราะถ้าเราใช้หัวใจทำจะทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นดีเสมอ   “ปาโก้ของเราบริการเป็นหนึ่งไม่แพ้ใคร เพราะเราใช้หัวใจในทุกความต้องการของคุณ”  

เตือนภัย “ช่าง”!! โรคที่มากับหน้าร้อน “Heatstroke” อาจถึงตาย

โรคที่มากับหน้าร้อนแบบนี้ เตือนกันทุกปี หนีไม่พ้น “Heatstroke” หรือ “โรคลมแดด” สำหรับผู้ที่ทำอาชีพกลางแดด กลางแจ้ง หรือในร่มแต่มีไอร้อนอบอ้าว ก็อาจเกิดภาวะนี้ได้เช่นกัน Heatstroke เป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์อย่างแท้จริง ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถลดอุณหภูมิกายลงได้ และเป็นผลให้เกิดมีอันตรายต่อระบบอวัยวะได้อย่างกว้างขวาง เป็นภาวะที่ต้องได้รับการบำบัดอย่างทันท่วงทีเนื่องจากอาจทำให้เสียชีวิตได้สูงมาก Heat Stroke คืออะไร คือภาวะที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวกับความร้อนที่สูงขึ้นมากได้อย่างเหมาะสม  เป็นผลให้เกิดความเสียหาย ต่ออวัยวะทุกส่วนได้อย่างกว้างขวางและรุนแรง  บุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ช่าง แม่ค้า ทหารเกณฑ์ นักกีฬา และ ผู้ที่ทำงานในสภาพอากาศที่ร้อน อาการของโรค อาการสำคัญ ได้แก่ ตัวร้อน อุณหภูมิร่ายกาย 41 องศาเซลเซียส มีอาการเพ้อ ความดันเลือดลดลง การทำงานของอวัยวะต่างๆล้มเหลว กระสับกระส่าย มึนงง สับสน ชักเกร็ง หมดสติ โดยกลไกการทำงานของร่างกายหลังจากได้รับความร้อน จะมีการปรับตัวโดยส่งน้ำ หรือเลือดไปเลี้ยงอวัยวะภายใน เช่น สมอง ตับ และกล้ามเนื้อ ทำให้ผิวหนังขาดเลือดและน้ำไปเลี้ยง จึงไม่สามารถระบายความร้อนออกจากร่างกายได้ ปัจจัยเสี่ยงที่เป็น Heat Stroke ได้ง่ายคือ อากาศที่ร้อนมาก โดยเฉพาะการเกิด […]

เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ (INCOTERM) 2010

  วันนี้แอด ต้องสอนน้องให้รู้จักกับ Incoterm หรือ ข้อตกลงทางการค้าสากล เนื่องจากเราเป็นผู้จัดจำหน่าย นำเข้าสินค้า ประเภทโฟลมิเตอร์ เครื่องมือวัดอัตราการไหล เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม วาล์ว และอื่นๆ ก็ต้องมีการนำเข้าสินค้าใช่ไหมคะ แล้วแอด ก็ไม่อยากสอนซ้ำๆ เลยใส่ความรู้ไว้ในบล๊อกนี้เลยก็แล้วกันจ้า INCOTERM 2010 คืออะไร หอการค้านานาชาติ (International Chamber Of Commerce – ICC) ได้มีการประชุมบรรดาสมาชิกของหอการค้านานาชาติทุก 10 ปี เพื่อวางกฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (International Commercial Terms: INCOTERMS) เริ่มใช้ในปี ค.ศ. 1936 (พ.ศ. 2479) ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกหลายครั้ง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1953, 1967, 1980, 1990, 2000 และฉบับปัจจุบันปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อปี ค.ศ. 2010 (เริ่มใช้เมื่อ 1 มกราคม 2011) […]

เงินทองต้องวางแผน

ทำไมเราต้องวางแผน ? 1.โดยเฉลี่ยคนไทยทำงานมีรายได้อายุ ? 2.เงินเดือนเดือนแรกที่คาดว่าจะได้รับ ? 3.จะออมเงินเดือน เดือนละเท่าไร ? 4.จะทำงานไปจนถึงอายุ ? 5.คาดว่าจะใช้ชีวิตไปจนถึงอายุเท่าไร ?   4 รู้สู่ความมั่งคั่ง 1.รู้หา คือ การรู้จักวิธีใช้ความสามารถของตนในการหารายได้ทั้งจากการทำงานและการลงทุน 2.รู้เก็บ คือ การรู้จักวิธีการเก็บออมเงิน และ สร้างวินับทางการเงิน เพื่อขยายฐานการเงินออมสำหรับเพิ่มความมั่งคั่งในอนาคต 3.รู้ใช้ คือ รู้วิธีการใช้เงินอย่างชาญฉลาด รู้คุณค่าของเงิน      ฉลาดซื้อ คือ ซื้อตามความจำเป็น ประโยชน์สูงสุด ประหยัดสุด      ฉลาดใช้ คือ รู้จักดูแลรักษาข้าวของ ใช้อย่างรู้คุณค่า      ฉลาดใช้ชีวิต คือ ใช้ชีวิตให้มีความสุข ออมแต่พอดี และใช้เท่าที่จำเป็น 4.รู้วิธีขยายดอกผล คือ รู้วิธีนำเงินออมไปลงทุน ในทางเลือกต่างๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงสร้างความมั่งคั่งในอนาคต -ศึกษาเรียนรู้เรื่องผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุน […]

เคล็ดลับการกู้เงินซื้อบ้าน

การปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน แม้เวลานี้เงื่อนไขจะดูเข้มงวดขึ้น แต่ก็ไม่ใช่ว่าธนาคารจะไม่ปล่อยสินเชื่อเอาเสียเลย ตรงกันข้าม ธนาคารนั้นมีอัตราการแข่งขันกันสูงขึ้นเพื่อปล่อยกู้ให้กับผู้ที่ธนาคารเห็นว่ามีเครดิตที่ดีพร้อมตามเกณฑ์ที่ธนาคารตั้งไว้ ปกติคนส่วนใหญ่ยังจำเป็นต้องใช้แหล่งเงินจากธนาคารในการซื้อบ้าน การขอสินเชื่อหรือกู้เงินจึงเป็นเรื่องสำคัญขั้นตอนหนึ่งในการซื้อบ้านเลยทีเดียว การจะขอสินเชื่อจากธนาคารจึงควรที่จะต้องมีเครดิตที่ดี ไม่ติดบัญชีดำของศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ หรือเครดิตบูโรที่ผู้ซื้อบ้านควรจะตรวจเช็คข้อมูลก่อนที่คิดจะซื้อบ้าน เรื่องสำคัญอีกเรื่อง คือ การซื้อบ้านควรจะต้องมีเงินออม เพราะธนาคารส่วนใหญ่จะไม่ปล่อยกู้เต็มจำนวนของราคาซื้อขาย ปกติจะให้สินเชื่ออยู่ที่ 70-90% ส่วนต่างที่เหลือ ผู้ซื้อบ้านจึงจำเป็นต้องมีเงินออม เพื่อใช้จ่ายในการซื้อบ้านและเป็นข้อมูลที่ธนาคารใช้พิจารณาเครดิตของคนขอสินเชื่อบ้านด้วย ก่อนที่จะซื้อบ้านและกู้เงินจะต้องประเมินกำลังซื้อของตัวเองจากรายได้ที่มีอยู่ทั้งของตัวเองและของครอบครัวว่าสามารถซื้อบ้านได้ในราคาเท่าไร การประเมินกำลังซื้อบ้านและการขอสินเชื่อสามารถขอคำปรึกษากับธนาคารได้ หรืออาจใช้เครื่องคำนวณอัตโนมัติที่มีให้บริการอยู่ในหลายเว็บไซด์ก็สามารถประเมินค่าเงินได้ในเบื้องต้น ข้อแนะนำ: คนมีรายได้น้อย ควรเลือกผ่อนในระยะเวลาที่นานขึ้น 20-30 ปี เพื่อให้เงินงวดที่จะผ่อนมีจำนวนลดลง โดยทั่วไปธนาคารมักให้วงเงินกู้ประมาณ 15-30 เท่าของรายได้ อาจลดหลั่นมากน้อยตามแต่กลุ่มอาชีพ ธนาคารมักกำหนดเงินงวดต่อเดือนประมาณ 25-30% ของรายได้รวมของผู้กู้ เช่น รายได้ 2 หมื่นบาท/เดือน ควรผ่อนอยู่ที่ 5,000-6,000 บาท/เดือน การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร  การพิจาณาอนุมัติเงินกู้ของสถาบันการเงินแต่ละแห่งอาจใช้เวลาเร็วช้าต่างกัน แต่โดยทั่วไปแล้วการยื่นกู้จนถึงอนุมัติให้กู้ของสถาบันการเงินในปัจจุบันจะใช้เวลาประมาณ 10-20 วันทำการ โดยจะมีขั้นตอนการพิจารณาที่คล้ายคลึงกัน คือ ผู้กู้จะต้องติดต่อขอแบบฟอร์มและยื่นความจำนงขอกู้พร้อมทั้งนำหลักฐานประกอบการขอกู้ให้ครบตามที่ธนาคารกำหนด จากนั้นในการยื่นกู้สถาบันการเงินจะเก็บค่าธรรมเนียมประเมินราคา หลักประกัน  สถาบันการเงินจะทำการสำรวจและประเมินราคาบ้านและที่ดินที่จะนำมาเป็นหลักประกัน ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2-5 วัน […]

เครื่องจักร-ประเภทของปั๊มและการใช้งาน

ประเภทของปั๊มและการใช้งาน: – ปั๊มเป็นอุปกรณ์เชิงกลที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายของเหลวหรือของเหลวจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยการเพิ่มพลังงานกลของของเหลวหรือสารละลาย เนื่องจากพลังงานถูกส่งไปยังปั๊มเพื่อให้ปั๊มทำงานได้จึงเรียกว่าอุปกรณ์ดูดซับพลังงาน พวกเขาเพิ่มพลังงานให้กับของเหลวและในกระบวนการนี้จะกดดันของเหลว เครื่องสูบน้ำแบ่งออกเป็นสองประเภท ปั๊มดิสเพลสเมนต์บวกและปั๊มไดนามิก ในปั๊มแทนที่เชิงบวกของเหลวจะถูกส่งไปยังปริมาตรปิดและขอบเขตของปริมาตรปิดจะเคลื่อนที่ในลักษณะที่พวกมันขยายตัวหรือหดตัวเพื่อรับและระบายของเหลว ในปั๊มแบบไดนามิกไม่มีปริมาตรปิด แต่มีใบพัดหมุนที่เรียกว่าใบพัดใบพัดซึ่งป้อนพลังงานในของเหลว Positive Displacement Pumps ปั๊มแทนที่เชิงบวกส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นสองชั้น; ปั๊มลูกสูบบวกแบบหมุนและลูกสูบ A.ปั๊มเคลื่อนแบบหมุน คุณสมบัติที่กำหนดของปั๊มเหล่านี้คือมีกลไกการหมุน กลไกการหมุนนี้จะสร้างสูญญากาศและขับเคลื่อนของเหลวภายในปั๊ม สามารถจัดการของเหลวที่มีความหนืดสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปั๊มเคลื่อนแบบหมุนบางประเภท ได้แก่ ปั๊มใบพัดหมุนปั๊มสกรูและปั๊มเฟือง   ปั๊มใบพัดหมุน ปั๊มเหล่านี้ประกอบด้วยใบพัดที่ติดตั้งอยู่บนโรเตอร์ โรเตอร์วางอยู่ในโพรงที่หมุนเพื่อดึงของเหลว ใบพัดเหล่านี้อาจมีความยาวผันแปรได้และใบพัดอาจติดตั้งในลักษณะที่สัมผัสกับผนังของปลอกปั๊ม   ปั๊มสกรู   ปั๊มเหล่านี้ใช้สกรูเพื่อเคลื่อนย้ายของเหลว สามารถใช้สกรูตัวเดียวที่หมุนและของเหลวจะเคลื่อนไปตามแนวแกนตามสกรู นอกจากนี้ยังสามารถใช้สกรูคู่ได้ในกรณีที่หากสกรูตัวหนึ่งหมุนตามเข็มนาฬิกาอีกตัวหนึ่งจะหมุนทวนเข็มนาฬิกา ข้อดีในการใช้ปั๊มดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนของเหลวที่มีความหนืดคือการก่อตัวของโฟมจะไม่เกิดขึ้น   ปั๊มเกียร์ ประกอบด้วยสองเกียร์ เฟืองมีระยะห่างที่แน่นมากหมายความว่าช่องว่างระหว่างเฟืองและปลอกปั๊มอยู่ในหน่วยไมโครเมตร ช่องว่างที่แน่นนี้จะป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำ เมื่อเกียร์หมุนสูญญากาศจะถูกสร้างขึ้นที่อินพุตของปั๊มซึ่งขับเคลื่อนของเหลวภายในปั้ม B.ปั๊มแทนที่ลูกสูบบวก คุณสมบัติที่กำหนดของปั๊มแบบลูกสูบคือมีส่วนประกอบที่สั่นซึ่งทำให้ของเหลวเคลื่อนที่ผ่านปั๊ม ส่วนประกอบการสั่นอาจเป็นประเภทลูกสูบลูกสูบหรือไดอะแฟรม ปั๊มที่สอดคล้องกับส่วนประกอบเรียกว่าปั๊มลูกสูบปั๊มลูกสูบและปั๊มไดอะแฟรม   ปั๊มลูกสูบและกระบอกสูบ ในปั๊มลูกสูบเรามีลูกสูบที่เลื่อนขึ้นและลงเพื่อเคลื่อนย้ายของเหลว ซีลแรงดันสูงอยู่นิ่ง ในปั๊มลูกสูบลูกสูบมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนของเหลวซีลแรงดันสูงจะตอบสนองกับลูกสูบ   ปั๊มไดอะแฟรม ปั๊มไดอะแฟรมประกอบด้วยเมมเบรนแบบสั่น ไดอะแฟรมทั้งสองข้างมีวาล์วตรวจสอบ เมื่อไดอะแฟรมเคลื่อนที่ไปด้านใดด้านหนึ่งความดันจะลดลงที่อีกด้านหนึ่งและดึงออกมาเป็นของเหลว       2.ปั๊มแบบไดนามิก ปั๊มแบบไดนามิกเป็นประเภทของปั๊มที่เพิ่มความเร็วของของเหลวเมื่อของเหลวถูกขับเคลื่อนภายในปั๊ม แต่เมื่อปั๊มถึงทางออกพลังงานจลน์ที่เพิ่มขึ้นนี้จะแปลงเป็นพลังงานศักย์ ในกรณีนี้หมายถึงความดันที่เพิ่มขึ้น ประเภทของปั๊มแบบไดนามิก ได้แก่ ปั๊มหอยโข่งปั๊มไหลตามแนวแกนและปั๊มไหลแบบผสม A. […]

เกร็ดเทศกาลปีใหม่จากทุกมุมโลก

ปีใหม่ หรือ วันขึ้นปีใหม่ 2560 หรือ ปีใหม่ภาษาอังกฤษ Happy New Year 2017 ใกล้มาถึงแล้ว วันขึ้นปีใหม่ หลาย ๆ คนคงชอบที่จะได้หยุดหลาย ๆ วัน ว่าแต่ที่หยุดและฉลองปีใหม่กันอยู่ทุกปี แล้วรู้หรือไม่ว่า ประวัติปีใหม่ หรือวันขึ้นปีใหม่ มีความเป็นมาอย่างไร วันนี้เรามีความหมายวันขึ้นปีใหม่ ประวัติวันขึ้นปีใหม่ มาฝากกันค่ะ   ความหมายของวันขึ้นปีใหม่ วันขึ้นปีใหม่ ตามความหมายในพจนานุกรมให้ความหมายคำว่า “ปี” หมายถึง เวลาชั่วโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งราว 365 วัน หรือ เวลา 12 เดือนตามสุริยคติ ดังนั้น “ปีใหม่” จึงหมายถึง การขึ้นรอบใหม่หลังจาก 12 เดือน หรือ 1 ปี ความเป็นมาของ วันขึ้นปีใหม่ วันขึ้นปีใหม่ มีประวัติความเป็นมาซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยตามความเหมาะสม ตั้งแต่ในสมัยเริ่มแรกเมื่อชาวบาบิโลเนีย เริ่มคิดค้นการใช้ปฏิทินโดยอาศัยระยะต่าง ๆ ของดวงจันทร์เป็นหลักในการนับ […]

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment)

การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล มีหลักการดังนี้ ต้องเลือกใช้ชนิดที่ป้องกันอันตรายได้ดี ต้องมีน้ำหนักที่เบาเป็นพิเศษและสบายในการสวมใส่ ต้องมีประสิทธิภาพสูง สามารถป้องกันอันตรายได้ดีที่สุด มีราคาย่อมเยาหาซื้อได้ง่าย วิธีการใช้เครื่องป้องกันนั้นจะต้องไม่ยุ่งยากซับซ้อนจนเกินไป เพราะจะทำให้คนที่ใช้สวมใสเกิดความยุ่งยาก ต้องมีสีสันที่เด่นชัด และเป็นสีที่ดูแล้วสะอาดตา การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ต้องทราบลักษณะและความต้องการในการใช้อย่างแน่นอนเสียก่อน การเลือกใช้จะต้องระมัดระวัง ต้องให้ถูกต้องกับลักษณะของงานมากที่สุด ไม่ให้ขัดขวางการทำงานของคนงานได้ และจะไม่ลดประสิทธิภาพในการทำงาน ต้องพยายามให้ผู้ใช้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็น รวมถึงประโยชน์ในการใช้เครื่องป้องกันอันตรายได้ ต้องมีการอบรมให้คำแนะนำถึงวิธีการเก็บ การรักษา และการใช้จากผู้ที่ชำนาญ จะต้องมีระเบียบและข้อบังคับในการใช้ เพื่อให้การใช้มีผลที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลในโรงงาน เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงงาน เพื่อช่วยในการประหยัดเวลาที่ใช้ในการผลิตสินค้า เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้สึกว่า กาปฏิบัติงานนั้น ๆ มีความปลอดภัยตลอดเวลา เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตให้สูงขึ้น ประเภทของอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล  อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ แบ่งออกเป็น อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย คือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สวมใส่ลงบนอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เพื่อป้องกันอันตรายให้แก่อวัยวะส่วนนั้นๆ โดยเฉพาะ สามารถแบ่งย่อยๆ ออกตามลักษณะที่ใช้ป้องกันได้ ดังนี้ อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ (Head Protection)  หมวกกันน็อค (Helmet) หมวกนี้ส่วนใหญ่จะทำจากไฟเบอร์หรือพลาสติกแข็ง หรือวัสดุอื่นที่มีความทึบแสง และไม่ติดไฟ สามารถป้องกันอันตรายจกรังสีอุลตร้าไวโอเลตได้และไม่ทำให้เกิดโรคติดต่อ หมวกชนิดนี้นอกจากจะใช้ป้องกันศีรษะ ก้านคอและใบหูแล้ว ยังสามารถติดกระบังหน้าเพื่อป้องกันวัสดุที่จะกระเด็นใส่หน้า […]

อุปกรณ์ป้องกันของนายช่าง

อันตรายนั้นเกิดได้ทุกที่ ยิ่งภายในโรงงานหรือไซต์งานก่อสร้างนั้น มีปัจจัยมากมายที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ สิ่งที่เราทำได้คือต้องปกป้องตัวเองให้ดีที่สุด โดย อุปกรณ์ที่เราใส่นั้น ก็เป็นส่วนสำคัญเช่นกันที่ทำให้เราปลอดภัยมากขึ้น วันนี้ปาโก้จึงมีบทความเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนายช่างมาฝากกัน ประเภทของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันศรีษะ (Head Protection) อาทิเช่น หมวกนิรภัย เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันศรีษะจากการถูกกระแทก หรือวัตถุตกลงมากระแทก อีกทั้งยังป้องกันตรายจากไฟฟ้าและสารเคมีเหลว ซึ่งอุปกรณ์ป้องกันศรีษะที่สำคัญ คือ หมวกนิรภัย (Safety Hat) และหมวกกันศรีษะชน (Bump Hat) อุปกรณ์ป้องกันดวงตา (Safety Glasses) ใช้สำหรับป้องกันดวงตาจากการกระแทกกับของแข็ง หรืออุบัติเหตุเศษอุปกรณ์แตกหักกระเด็นใส่ และยังป้องกันสารเคมีหรือวัตถุต่างๆกระเด็นเข้าตาจนเกิดอันตรายในขณะปฎิบัติงานได้ อุปกรณ์ป้องกันหู (Ear Protection) เป็นอุกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันเสียงที่ดังเกินกว่าที่หูเราปกติจะรับได้ คือมีระดับเสียงสูงเกินกว่า 85 เดซิเบล โดยหากว่าระดับเสียงในขณะที่ทำงานสูงเกินกว่า 130 เดซิเบล ถือว่าเป็นตรายต่อการได้ยินของหู และอาจจะทำให้หูบอดหรืออาจจะหูหนวกได้ ซึ่งอุปกรณ์ป้องกันหูที่สำคัญและเหมาะสมกับการใช้งาน ได้แก่ ปลั๊กลดเสียง (Ear Plug) เป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียงที่ดังจนเกินไป โดยเป็นวัสดุที่ทำจากยาง หรือพลาสติกอ่อน ทีมีขนาดที่พอดีกับรูหู และสามารถลดเสียงได้ประมาณ 15 เดซิเบล ที่ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) […]

อุปกรณ์-ไขข้อข้องใจการออกแบบและเลือกใช้งานเฟืองส่งกำลัง !!??

สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับ วันนี้ทางปาโก้เอ็นจิเนียริ่งจะพาเพื่อนๆมาทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเฟืองกันอีกแล้วว แต่ในวันนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องของการออกแบบของเฟืองและฟันเฟือง การหาค่าโมดุล (Module) ของฟันเฟือง และการเลือกใช้งานของเฟืองส่งกำลังกันครับผมมม เข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติม ความรู้ไว้ศึกษากันได้เลยครับบบ 😀 😀 การออกแบบและเลือกใช้งานเฟือง รูปร่างและสัดส่วนต่างๆที่สำคัญของเฟือง ∅da = วงกลมยอดฟัน ∅d = วงกลมพิต ∅df = วงกลมโคนฟัน P = ระยะพิต ha = ความลึกยอดฟัน hf = ความลึกโคนฟัน h = ความลึกฟันทั้งหมด b = ความหนาฟันเฟือง a = ระยะห่างศูนย์กลางเฟือง วิธีการบอกขนาดฟันเฟือง ระบบอังกฤษ บอกเป็นไดมิทรัลพิต (diametral pitch) DP เป็นค่าอัตราส่วนระหว่างจำนวนฟันเฟืองต่อขนาดความโตวงกลมพิต โดยหาค่าได้จากสูตร DP = N/PD DP = Diametral pitch […]

อุปกรณ์-เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier Calipers)

คาลิเปอร์ (Caliper) หรือก้ามปู เป็นเครื่องมือวัดสำหรับใช้วัดความกว้างระหว่างสองด้านของวัตถุ เช่น ความหนาของแผ่นเหล็ก ความกว้างของนอตสกรู ฯลฯ ในอดีตพัฒนามาจากคีมที่มีด้านหนึ่งสำหรับหนีบวัตถุ อีกด้านเป็นมาตรวัด คาลิเปอร์มีใช้มากในวงการออกแบบวิศวกรรมตลอดจนการวัดอย่างอื่น คาลิเปอร์มีได้หลายรูปแบบตามหลักการทำงานและการนำไปใช้งาน เช่น แวร์นีเยคาลิปเปอร์ (หรือ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์) ไมโครมิเตอร์ คาลิเปอร์แบบเข็ม คาลิเปอร์แบบดิจิตอล ฯลฯ คาลิเปอร์สมัยแรก ๆ ถูกค้นพบในซากเรือกรีกโบราณ ใกล้เกาะจิลิโอ (Giglio) นอกฝั่งประเทศอิตาลี ซึ่งมีอายุราว 1 ศตวรรษก่อนพุทธศักราช คาลิเปอร์สมัยนั้นเป็นเพียงคีมทำด้วยไม้ธรรมดาเท่านั้น ต่อมาคาลิเปอร์ได้แพร่หลายไปยังชาวโรมัน ในฐานะเครื่องมือเพื่อความสะดวกในการวัดอีกด้วย ต่อมาในปี พ.ศ. 552 สมัยราชวงศ์ซิน ชาวจีนโบราณได้คิดค้นคาลิเปอร์ทำด้วยสำริดขึ้น บนคาลิเปอร์ดังกล่าวจารึกว่า ทำขึ้นในวันกุ้ยอิ้ว ซึ่งเป็นวันแรมหนึ่งค่ำ เดือนเจียงปีที่หนึ่ง ยุคสื่อเจี้ยนกั๋ว คาลิเปอร์ที่ชาวจีนสร้างนี้เป็นต้นแบบของคาลิเปอร์ที่ใช้ในปัจจุบัน เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ บางคนอาจเรียก เวอร์เนียร์ หรือ คาลลิปเปอร์  ซึ่งทั้งหมดนี้คืออันเดียวกัน ซึ่งเวอร์เนียร์คาลลิปเปอร์ เป็นเครื่องมือวัด ที่ถูกเลือกใช้อย่างเเพร่หลายในกาารวัดความยาว หรือวัดขนาดของชิ้นงาน  เพราะภายในเวอรเนียร์สามารถวัดได้ทั้งความยาว ความกว้าง หรือ ความลึกของชิ้นงาน  โดยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์มักนิยมใช้กับงานหลากหลายประเภทเช่น การวัดความหนาของเเผ่นเหล็ก การวัดความกว้างของน๊อตสกรู การวัดความลึกของรู ฯลฯ […]

อุปกรณ์-เฟือง (Gear) มีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีการทำงานอย่างไร

เฟือง (Gear) อุตสาหกรรม เป็นเครื่องกลที่ทำงานโดยการหมุน ใช้ในการส่งกำลังในระยะสั้น ใช้สำหรับการส่งกำลังในลักษณะของแรงบิด (Torque) โดยการหมุนของตัวเฟืองที่มีฟันอยู่ในแนวรัศมี โดยการส่งกำลังจะสามารถเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีฟันเฟืองตั้งแต่สองตัวขึ้นไป เป็นอุปกรณ์ที่มีความแข็งแรงสูงและมีความปลอดภัย เฟือง (Gear) อุตสาหกรรม แบ่งได้ 8 ประเภท 1. เฟืองตรง (Spur Gears) เฟืองตรง (Spur Gears) เป็นเฟืองที่มีใช้งานกันมากที่สุดในบรรดาเฟืองชนิดต่าง ๆ เป็นเฟืองที่มีฟันขนานกับแกนหมุนและใช้ในการส่งกำลังการหมุนจากเพลาหนึ่งไปยังอีกเพลาหนึ่ง อัตราทด (Ratio) ของเฟืองแต่ละตัว เฟืองตรงส่วนมากจะนำมาใช้ในระบบส่งกำลัง (Transmission Component) เช่น ชุดเฟืองทดลองของเครื่องกลึงเพื่อเดินกลึงอัตตราโนมัติ หรือชุดเฟื่องทดลองของเครื่องจักรกลการเกษตรที่ความเร็วรอบต่ำๆ ข้อดีของเฟื่องตรงขณะใช้งานจะไม่เกินแรงในแนวแกน ประสิทธิภาพในการทำงานสูง หน้ากว้างของเฟืองตรงสามารถเพิ่มได้เพื่อให้เกิดผิวสัมผัสที่มากขึ้น เพื่อลดการสึกหรอให้น้อยลง 2. เฟืองสะพาน (Rack Gears) เฟืองสะพาน (Rack Gears) หน้าที่ของเฟืองสะพานคือใช้ในการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่จากการเคลื่อนที่ในลักษณะการหมุนหรือการเคลื่อนที่เชิงมุมเป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้นหรือการเคลื่อนที่เชิงเส้นหรือการเคลื่อนที่กลับไปกลับมา  เฟืองสะพาน (Rack) มีลักษณะเป็นแท่งยาวตรง สามารถมุมกลับลำตัวได้ประมาณ 90 องศา และมีฟันเฟืองอยู่ด้านบนขบอยู่กับส่วนที่เป็นฟันเฟือง (Gear) เช่น เฟื่องสะพานของเครื่องกลึงยันศูนย์ ที่ช่วยให้แท่นเลื่อนเคลื่อนที่ […]

อุปกรณ์-เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องกลึง

ในบทความที่แล้ว เราได้ไปทำความรู้จักกับเครื่องกลึง เครื่องกลึงชนิดต่างๆ รวมถึงส่วนประกอบของเครื่องกลึงไปแล้วนะคะ (ท่านใดยังไม่ได้อ่านสามารถติดตามได้ ที่นี่) ในบทความนี้ เราจะมากล่าวถึง  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องกลึง กันค่ะ อุปกรณ์ของเครื่องกลึงและหน้าที่การใช้งาน อุปกรณ์ของเครื่องกลึงยันศูนย์มีหลายอย่าง  แต่ละอย่างทำหน้าที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการใช้ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1.  หัวจับเครื่องกลึง  (Chuck) หัวจับเครื่องกลึงมี 2 ชนิด คือ หัวจับชนิด 3 จับ ฟันพร้อม (A Three-Jaw Universal Geared Scroll Chuck)  และหัวจับชนิด 4 จับฟันอิสระ  (A Four-Jaw Independent Chuck)  หัวจับทั้ง 2 ชนิดทำหน้าที่ในการจับชิ้นงานกลึง  ซึ่งหัวจับชนิด  3  จับฟันพร้อมสามารถจับชิ้นงานได้รวดเร็ว  เช่น  จับชิ้นงานกลม  ชิ้นงาน 6 เหลี่ยม  และชิ้นงาน  3  เหลี่ยมด้านเท่าเป็นต้น  ส่วนหัวจับชนิด  4  จับฟันอิสระสามารถจับชิ้นงานได้ทุกรูปแบบ  ดังรูป […]

อุปกรณ์-เครื่องมือวัดและตรวจสอบมีชนิดใดบ้าง

สาระน่ารู้จากปาโก้มีมาให้เพื่อนๆอ่านกันอีกแล้วครับผมมม ในเรื่องของการวัดความกว้าง ความยาว ความสูงของตัวชิ้นงาน ถ้าจะให้ใช้แค่ไม้บรรทัดวัดอย่างเดียวก็คงจะไม่แม่นยำใช่มั้ยล่ะครับ 55 วันนี้ ทางปาโก้จึงมาแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและตรวจสอบให้เพื่อนๆได้อ่านกันครับบ 😀 เครื่องมือวัดคืออะไร? เครื่องมือวัดและตรวจสอบ คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดขนาดความกว้าง ความยาว และความหนาของชิ้นงานเพื่อให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการ หน่วยวัดในประเทศไทยจะมีสองระบบ ได้แก่ 1.ระบบอังกฤษ ใช้กันในประเทศสหรัฐอเมริกา มีหน่วยวัดเรียงจากสั้นสุดไปถึงยาวสุดครับบ (12นิ้ว = 1ฟุต,3ฟุต = 1หลา,1760หลา = 1ไมล์) 2.ระบบเมตริก ปัจจุบันเป็นระบบวัดสากล (10มิลเมตร = 1เซนติเมตร,10เซนติเมตร = 1เดซิเมตร,10เดซิเมตร = 1เดคาเมตร,10เดคาเมตร = 1เฮกโดเมตร,10เฮกโดเมตร = 1กิโลเมตร) 1.บรรทัดวัดเหล็ก (Steel Ruler)     บรรทัดเหล็กในระบบเมตริกจะแบ่งเป็นเซนติเมตรและใน 1 เซนติเมตร จะแบ่งเป็น 10 มิลลิเมตร และใน 1 มิลลิเมตร จะแบ่งขีดย่อยเป็น 0.5 […]

อุปกรณ์-เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด ( 7 QC Tools)

สวัสดีค่ะ วันนี้ ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง มีสาระความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาด้านคุณภาพและกระบวนการมาฝากกัน ซึ่งก็มีหลากหลายวิธี สำหรับใช้ศึกษาปัญหาเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ . เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพในกระบวนการทำงาน ซึ่งช่วยศึกษาสภาพทั่วไปของปัญหา การเลือกปัญหา การสำรวจสภาพปัจจุบันของปัญหา การค้นหาและวิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหา ที่แท้จริงเพื่อการแก้ไขได้ถูกต้องตลอดจนช่วยในการจัดทำมาตรฐานและควบคุมติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ • แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) • แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram) • กราฟ (Graph) • แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) • แผนผังการกระจาย (Scatter Diagram) • แผนภูมิควบคุม (Control Chart) • ฮิสโตแกรม (Histogram) . 1. แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) คือ แบบฟอร์มที่มีการออกแบบช่องว่างต่างๆ ไว้เรียบร้อย เพื่อจะใช้ในการบันทึกข้อมูลได้ง่ายและสะดวก ถูกต้อง ไม่ยุ่งยาก ในการออกแบบฟอร์มทุกครั้งต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน […]

อุปกรณ์-อุปกรณ์ในระบบหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน

          โรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทที่ต้องการใช้ความร้อนในกระบวนการผลิต  โดยทั่วไปแล้วมักจะใช้ไอน้ำเป็นสื่อนําความร้อน ไอน้ำจะมีข้อจํากัดเรื่องความดันที่แปรผันตรงกับอุณหภูมิไอน้ำอิ่มตัว และเมื่อใช้ไอน้ำภายใต้ ความดันสูง เรามารู้จัดกับอุปกรณ์ในระบบหม้อต้มกันดีกว่า           อุปกรณ์ในระบบหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน มีดังนี้   1) หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน (Hot oil boiler) จะมีท่อขดน้ํามัน (Heating coil) ติดตั้งอยู่ภายในเปลือกของหม้อต้ม ซึ่ง เป็นบริเวณของห้องเผาไหม้ (Combustion chamber or furnace) ภายนอก หุ้มทับด้วยฉนวนกันความร้อน วัสดุที่ใช้ทําขดท่อน้ำมันจะต้องสามารถทนอุณหภูมิได้สูงประมาณ 350 องศาเซลเซียส และ สามารถถ่ายเทความร้อนได้ดี ขนาดของขดท่อน้ำมันต้องออกแบบให้เหมาะสมกับปริมาณความร้อนที่ต้องการ และเมื่อติดตั้งสร้างเสร็จต้องตรวจทดสอบความปลอดภัยขดท่อนั้น โดยใช้ก๊าซไนโตรเจนอัดที่ความดันประมาณ 1.3-1.5 เท่าของความดันออกแบบ แล้วใช้น้ำสบู่ตรวจสอบเพื่อหารอยรั่ว               2) หัวเผา […]

อุปกรณ์-อุปกรณ์แปลงสัญญาณมาตรฐาน (Transmitters)

อุปกรณ์แปลงสัญญาณมาตรฐาน (Transmitters) ก่อนอื่นจะขออธิบายถึง สัญญาณมาตรฐาน (Transmitters) และประโยชน์ของสัญญาณมาตรฐานที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม เพื่อให้เข้าใจ อุปกรณ์แปลงสัญญาณมาตรฐาน (Transmitters) ได้ดียิ่งขึ้นดังนี้ เนื่องจากระบบควบคุมในอุตสาหกรรมประกอบด้วย อุปกรณ์ควบคุมหลายชนิดต่อพ่วงกันเป็นระบบ และอปุกรณ์เหล่านี้จำเป็นต้องมีการส่งและรับสัญญาวัดแบบ Analog ระหว่างกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรฐานสัญญาณวัดแบบ Analog ให้เป็นสากล เพื่อที่บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ควบคุมจะได้ยึดถือเป็นมาตรฐานในการออกแบบอุปกรณ์ของตน เพื่อให้สามารถต่อพ่วงกับอปุกรณ์อื่น ๆ ได้โดยทั่วไปสัญญาณมาตรฐานมี 2 ชนิดคือ รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าวัดและสัญญาณกระแสมาตรฐาน เป็นการส่งสัญญาณในรูปของกระแสตรง (DC Current) มาตรฐานที่นิยมใช้คือ 4-20mA หมายความว่าเมื่อค่าวัดเป็น 0% ก็จะเท่ากับกระแส 4 mA และหากวัดค่าได้เป็น 100% เท่ากับ 20 mA โดยค่าวัดได้จะอยู่ในช่วง 0-100% จะสัมพันธ์เชิงเส้นกับกระแส 4-20mA ข้อดีของการส่งสัญญาณเป็นกระแส คือ สามารถส่งสัญญาณไปได้ระยะไกล ๆ ความต้านทานของสายส่งสัญญาณ จะไม่ทำให้ค่าวัดผิดพลาด และการถูกสัญญาณรบกวนจะน้อยกว่าการส่งสัญญาณ จะไม่ทำให้ค่าวัดผิดพลาด และการถูกสัญญาณรบกวนจะน้อยกว่าการส่งเป็นแรงดันไฟฟ้า นอกจากมาตรฐาน 4-20mA […]

อุปกรณ์-วิธีการเก็บรักษาท่อพีวีซีแข็ง

การเก็บรักษาท่อพีวีซีเพื่อรอการใช้งานนั้น ไม่ใช่ว่าจะเก็บไว้ที่ใดก็ได้ เพราะโดยปกติแล้ว มักจะวางเป็นลักษณะแบบทับซ้อนเรียงตามแนวยาวของท่อ ที่ไม่เป็นระเบียบแบบแผน ไม่มีการวางไม้รองรับท่อ และหนุนสลับขวางเพื่อเปิดช่องว่างให้เกิดการระบายของอากาศ จึงทำให้ อีกทั้งการวางไว้กลางแจ้ง หรือแม้แต่เอาผ้าใบมาวางทับไว้ ตัวท่อนั้นจะเกิดการสะสมความร้อน และอาจจะทำให้ผุพัง หรือ แตกหักได้ เมื่อต้องการนำมาใช้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในการใช้งานตามมา วันนี้ทาง Pako เราจึงมีความรู้เรื่อง วิธีการเก็บรักษาท่อพีวีซีแข็งมาฝากกันจ้าา พื้นที่ๆจะวางเก็บท่อ ต้องไม่มีของแหลมคมใดๆยื่นออกมา เช่นก้อนหิน หรือมุมขอบปูนต่างๆที่จะมาทำให้ท่อเกิดแตกหักหรือทะลุได้ ต้องมีไม้รองรับกองท่อ ขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 7.5 มิลลิเมตร ไว้ขวางรองท่อ โดยมีระยะห่าในแต่ละช่วงไม่เกิน 1.50 เมตร โดยปกติถ้าเป็นท่อความยาวมาตรฐาน 4 เมตร ต้องมีไม้รองท่อไว้อย่างน้อยๆ 3 จุด ท่อ 6 เมตรต้องมี อย่างน้อย 4 จุด ซึ่งหากจัดให้ช่องห่างมากกว่านี้ ตัวท่ออาจจะโก่งเสียรูปได้ง่าย วิธีกองท่อซ้อนกันของท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง มี 2 แบบคือ การกองท่อแบบซ้อนขนานสลับหัว และการกองท่อแบบผสมสลับหัวและวางไขว้สลับแนว ต้องกองซ้อนกันสูงไม่เกิน 2 เมตร […]

อุปกรณ์-มิเตอร์น้ำ พัง ดูยังไง?

องค์ประกอบของมิเตอร์น้ำที่จะต้องตรวจสอบหลักๆ ประกอบด้วย 1. วาล์วปิด-เปิด จากมิเตอร์เข้าบ้าน 2. มิเตอร์น้ำ เป็นตัววัดปริมาณการใช้น้ำ ปกติจะมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร 3. วาล์วปิด-เปิด น้ำจากการประปา เข้ามิเตอร์ ตัวเลขที่มิเตอร์น้ำไม่หมุน ในขณะที่มีการใช้น้ำ การใช้ประเภทของมิเตอร์น้ำหรือขนาดของมิเตอร์น้ำที่ไม่เหมาะสมกับปริมาณของน้ำที่ต้องการจะวัดค่า เช่น ปริมาณน้ำที่ใช้ น้อยมาก แต่มิเตอร์มีขนาดใหญ่ มิเตอร์น้ำประเภทที่มีความละเอียดในการวัดค่าไม่มากพอที่จะสามารถตรวจจับปริมาณการใช้น้ำได้ กระแสน้ำที่ไหลผ่านมาตรวัดน้ำมีแรงดันสูงมาก จนทำให้มาตรวัดน้ำเสียหายได้ สิ่งสกปรกที่ปะปนอยู่ในน้ำประปาพัดเข้าไปในมิเตอร์น้ำและไปเกาะที่ใบพัดของมิเตอร์น้ำ ทำให้ใบพัดไม่สามารถหมุนได้ส่งผลให้มิเตอร์น้ำชำรุด พบว่ามีน้ำรั่วซึม ออกมาจากมิเตอร์น้ำ ถ้าพบว่าน่าจะมีน้ำรั่วซึมออกมาจากมิเตอร์น้ำ, หน้าปัดมิเตอร์น้ำร้าว หรือมีน้ำเข้าไปในหน้าปัด อาจเป็นไปได้ว่ามีการเกิดแรงกระแทกของกระแสน้ำทำให้มาตรวัดน้ำเกิดความเสียหาย สัญญาณความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับมิเตอร์น้ำ ตัวเลขที่มิเตอร์น้ำหมุนถอยหลัง อาจเป็นไปได้ว่าได้ติดตั้งมาตรวัดน้ำผิดด้าน ให้สังเกตุลูกศรที่มาตรวัดน้ำว่าชี้ไปทิศทางใด และติดตั้งให้มาตรวัดน้ำอยู่ตรงกับทิศทางการไหลของน้ำ ตัวเลขที่มิเตอร์น้ำเพิ่ม ในขณะที่ไม่มีการใช้น้ำ เมื่อพบเหตุการณ์ดังกล่าว ให้อ่านค่าที่มิเตอร์น้ำ หลังจากนั้นให้ปิดก็อกทุกจุดของบ้าน รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่มีการใช้น้ำ ตรวจสอบว่ามีการลืมปิดสายยาง ก็อก หรือมีจุดใดที่ยังมีการใช้น้ำหรือไม่ และให้หยุดการใช้น้ำในทุกจุดของบ้านสักประมาณ 1 ชั่วโมง และมาอ่านค่าที่มิเตอร์น้ำอีกครั้ง ถ้าตัวเลขบนหน้าปัดมิเตอร์น้ำยังหมุนอยู่แสดงว่ามีจุดที่น้ำรั่วไหล สามารถสอบถามช่างประปาเพื่อมาตรวจสอบว่ามีจุดรั่วที่ใดหรือไม่ ในกรณีที่เป็นมิเตอร์ตามที่อยู่อาศัยควรแจ้งเจ้าหน้าที่การประปาให้ทราบถึงปัญหา ไม่ควรดำเนินการซ่อม แก้ไข หรือทำการดัดแปลงใดใด เนื่องจากมิเตอร์น้ำถือว่าเป็นทรัพย์สินของการประปา […]

อุปกรณ์-ประแจปอนด์ Torque Wrench

ประแจปอนด์ Torque Wrench คือ ประแจที่สามารถตั้งค่าแรงบิด Torque ได้ มันจะล็อคค่าแรงบิด เมื่อถึงแรงบิดถึงค่าที่ต้องการ ( เวลาที่เราตั้งแรงบิด Torque ไว้ เมื่อบิดประแจจนได้แรงตึงมือที่ต้องการ มันจะรูดดังแกร็กๆ ประแจปอนด์ Torque Wrench  การเลือกใช้ ประแจปอนด์ ต้องทราบ ขนาด หัวน็อตใหญ่สุด ที่จะขัน มี่ ตั้งแต่  1/4″  3/8″  1/2″  3/4″  1″ ( มี ชุดAdapter-ลูกบ็อกซ์ รวมอยู่ในชุด ) ระบบมาตราที่จะใช้วัด เป็น ระบบสากล Metric ( Nm ) หรือ ระบบเครือจักรภพ Imperial ( Ft-Lbs ) ช่วงแรงบิดหัวน็อต ที่ใช้ 5 – 980 Nm  หรือ 15 – 700 Ft-lbs ฯลฯ งานที่ใช้ประแจปอนด์ ถ้าจะเลือก ประแจปอนด์ Torque Wrench ต้องคำนึงถึงเรื่อง สเปค ค่าแรงบิดหัวน็อต Stud Bolt ก่อน ว่าต้องการค่าแรงบิดหัวน็อตเท่าไร? จึงจะสั่งประแจปอนด์ได้ เพราะมีหลายขนาด ตามค่าแรงบิด แรงบิดน้อย […]

อุปกรณ์-ตลับลูกปืน หรือ bearing

ในบทความก่อนหน้านี้ เราได้พูดถึงเรื่องการหล่อลื่น โดยใช้น้ำมันหล่อลื่นและจารบีกันไปแล้ว ในครั้งนี้เราจะมาพูดถึงอุปกรณ์ที่ช่วยลดแรงเสียดทานอีกชนิดหนึ่ง ที่เรามักพบเห็นได้ในเครื่องยนต์กลไกต่างๆ นั่นก็คือ ตลับลูกปืน หรือ Bearing นั่นเองค่ะ แบริ่งหรือตลับลูกปืน เป็นองค์ประกอบสำคัญของเครื่องจักรที่ต้องการ การหล่อลื่น และแทบจะกล่าวได้ว่าเครื่องจักรเกือบทุกเครื่องจะต้องมี แบริ่ง  “แบริ่ง” คือสิ่งที่ช่วยรองรับหรือช่วยยึดชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักรที่มีการหมุนไห้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง แบริ่ง สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ แบริ่งกาบ (Plain bearings) และ แบริ่งลูกปืน (Rolling Bearing) แบริ่งกาบ (Plain bearings) มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกกลวงโดยมีแกนหมุนอยู่ภายใน ส่วนของแกนหมุนหรือเพลาที่หมุนอยู่ภายใน ส่วนของแกนหมุนหรือเพลาที่หมุนอยุในแบริ่งเร่ยกว่า เจอร์นอล (Joumal) ส่วนรูปทรงกระบอกกลวงเรียกว่า เจอร์นอลแบริ่ง (Journal bearing) ซึ่งมักทำด้วยโลหะหรือส่วนผสมของโลหะที่มีเนื้ออ่อนกว่าเจอร์นอล แบริ่งกาบ ยังสามารถแบ่งออกเป็น ทรัสต์แบริ่ง (Trust Bearing) ซึ่งตัวเจอร์นอลได้รับแรงกดและหมุนอยู่ภายใน เจอร์นอลแบริ่ง กับ ไกด์แบริ่ง (Guide Bearing) […]

อุปกรณ์-ชิลเลอร์/chiller คืออะไร

ชิลเลอร์/chiller คืออะไร ชิลเลอร์เป็นเครื่องทำความเย็นเป็นเครื่องที่เอาความร้อนจากของเหลวผ่านไออัดหรือการดูดซึมทำความเย็นวงจร ของเหลวนี้จะถูกแพร่สะพัดไปทั่วแลกเปลี่ยนความร้อนให้เย็นอุปกรณ์หรือสตรีมกระบวนการอื่น (เช่นอากาศหรือกระบวนการน้ำ) ในฐานะที่เป็นผลพลอยได้จำเป็นทำความเย็นสร้างความร้อนเหลือทิ้งที่จะต้องหมดไปล้อมรอบหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น, การกู้คืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร้อน ความกังวลในการออกแบบและการเลือกของชิลเลอร์รวมถึงประสิทธิภาพในการใช้ประสิทธิภาพการบำรุงรักษาและวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชิลเลอร์/ciller นำไปทำอะไรบ้าง ใช้ในเครื่องปรับอากาศ  น้ำเย็นโดยทั่วไปจะมีการกระจายไปยังเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนหรือขดลวดในหน่วยจัดการอากาศหรือชนิดอื่น ๆ ของอุปกรณ์ปลายทางที่อากาศเย็นในพื้นที่ของตน  น้ำก็จะหมุนเวียนกลับไปทำความเย็นที่จะระบายความร้อนอีกครั้ง เหล่านี้ขดลวดทำความเย็นถ่ายเทความร้อนที่เหมาะสมและความร้อนแฝงจากอากาศลงไปในน้ำเย็นจึงระบายความร้อนและมักจะลดความชื้นกระแสอากาศ เครื่องทำความเย็นโดยทั่วไปสำหรับการใช้งานเครื่องปรับอากาศจัดอยู่ในอันดับระหว่าง 15 และ 2,000 ตันและอย่างน้อยหนึ่งในผู้ผลิตสามารถผลิตชิลเลอร์ที่มีความสามารถได้ถึง 8,500 ตันของการทำความเย็น. อุณหภูมิน้ำเย็นในช่วง 35-45 ° F (2-7 ° C) ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้. เมื่อชิลเลอร์สำหรับระบบเครื่องปรับอากาศไม่ได้กระทำหรือพวกเขาอยู่ในความต้องการของการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิลเลอร์ฉุกเฉินอาจจะใช้ในการจัดหาน้ำเย็น ชิลเลอร์ให้เช่าติดตั้งอยู่บนรถพ่วงเพื่อให้พวกเขาสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วไปยังเว็บไซต์ ขนาดใหญ่ท่อน้ำเย็นที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างชิลเลอร์เช่าและระบบปรับอากาศ   การใช้ในอุตสาหกรรม ในการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำเย็นหรือของเหลวอื่น ๆ จากการทำความเย็นที่มีการสูบผ่านกระบวนการหรืออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ ชิลเลอร์อุตสาหกรรมที่ใช้สำหรับการระบายความร้อนของผลิตภัณฑ์ควบคุมกลไกและเครื่องจักรโรงงานในช่วงกว้างของอุตสาหกรรม พวกเขามักจะนำมาใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกฉีดและเป่าขึ้นรูปโลหะทำงานน้ำมันตัด, เครื่องเชื่อม, หล่อตายและเครื่องจักรเครื่องมือประมวลผลทางเคมีสูตรยา, อาหารและเครื่องดื่มในการประมวลผลและการประมวลผลกระดาษปูนซีเมนต์ระบบสูญญากาศ X- เรย์เลนส์, อุปกรณ์ไฟฟ้าและสถานีผลิตกระแสไฟฟ้า, อุปกรณ์วิเคราะห์เซมิคอนดักเตอร์, เครื่องบีบอัดและระบายความร้อนก๊าซ พวกเขายังใช้ให้เย็นรายการเฉพาะความร้อนสูงเช่นเครื่อง MRI และเลเซอร์และในโรงพยาบาล, โรงแรมและมหาวิทยาลัย . ชิลเลอร์สำหรับงานอุตสาหกรรมสามารถส่วนกลางที่ […]

อุปกรณ์-ชนิดและส่วนประกอบของเครื่องกลึง

งานกลึง คือ การตัดโลหะโดยให้ชิ้นงาน (work piece) หมุนรอบตัวเองโดยมีดกลึงเคลื่อนที่เข้าหาชิ้นงาน การกลึงมีสองลักษณะใหญ่คือ การกลึงปาดหน้า คือ การตัดโลหะโดยให้มีดตัดชิ้นงานไปตามแนวขวาง การกลึงปอก คือ การตัดโลหะโดยให้มีดตัดเคลื่อนที่ตัดชิ้นงานไปตามแนวขนานกับแนวแกนของชิ้นงาน เครื่องกลึง  (Lathe)  เป็นเครื่องจักรกลที่มีความสำคัญมาก  มีใช้กันอย่างตั้งแต่ยุคต้น ๆ เป็นเครื่องมือกลประเภทแปรรูปโลหะทรงกระบอกเป็นหลัก  สำหรับกลึง  เจาะ  คว้านรูได้มากมาย  เพื่อผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกต่าง ๆ สำหรับงานผลิตและงานซ่อม  งานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนต้องมีเครื่องกลึงเป็นหลัก  เครื่องกลึงจึงได้ชื่อว่า  ราชาเครื่องกล  (The  King  of  all  Machines) เครื่องกลึง ทำงานโดยการจับยึดชิ้นงานให้แน่นและหมุน ขณะที่ชิ้นงานหมุน ชิ้นงานจะถูกตัดเฉือนด้วยมีดกลึง ซึ่งจะเคลื่อนไปตามความยาวของชิ้นงาน เรียกว่า การกลึงปอกหรือมีดกลึงเคลื่อนที่ตัดเฉือนชิ้นงานตามแนวขวาง เรียกว่า การกลึงปาดหน้า (Facing)งานกลึงเป็นกรรมวิธีแปรรูปงานขั้นพื้นฐาน ที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ช่างเทคนิคที่ปฏิบัติงานในสายกระบวนการผลิต จะต้องศึกษาส่วนประกอบและหน้าที่ของเครื่องกลึงตลอดจนมีดกลึงที่ใช้ปฏิบัติที่ใช้ปฏิบัติงานลักษณะต่าง ๆ เพื่อสามารถปฏิบัติงานตามแบบสั่งงานได้อย่างมีคุณภาพและบำรุงรักษาเครื่องกลึงได้ถูกต้องด้วย การกลึงหยาบ คือการกลึงงานลึก ๆ ป้อนหยาบ ๆ เท่าที่มีดกลึงกับเครื่องกลึงจะทำได้ เพื่อประหยัดเวลาในการทำงาน การกลึงละเอียด คือการกลึงงานโดยป้อนลึกน้อย ๆ ป้อนทางด้านข้างช้า ๆ ใช้ความเร็วสูงกว่า […]

อุปกรณ์-ชนิดของเครื่องมือวัด (Measuring Tool)

เครื่องมือวัด (Measuring Tool) คือ เครื่องมือสำหรับใช้ในการวัดเพื่อบ่งชี้บอกระยะหรือขนาดในการกำหนดตำแหน่ง ตรวจสอบระยะหรือขนาดความกว้าง ความยาว ความสูงหรือความหนาของวัสดุชิ้นงาน ฯลฯ เครื่องมือวัดมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีลักษณะ รูปร่างที่แตกต่างกันตามประโยชน์ใช้งาน 1. ฟุตเหล็ก หรือบรรทัดเหล็ก (Stainless Steel Ruler) ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม ทนต่อการสึกหรอ และคราบน้ำมัน ใช้วัดขนาดที่ไม่ต้องการความละเอียดมากนัก 2. เวอร์เนียคาลิเปอร์( Vernier Caliper) ใช้วัดงานละเอียดได้ถึง 0.01 ม.ม. หรือ 0.001 นิ้ว วัดได้ทั้ง วัดนอก วัดใน และวัดความลึก ระยะกว้างสุดวัดได้ถึง 6 นิ้ว หรือ 120 ม.ม. 3. ไมโครมิเตอร์คาลิเปอร์ (Micrometer Caliper) วัดได้ละเอียดกว่าเวอร์เนีย ฯ ใช้หลักการเคลื่อนที่ของเกลียวในการวัดระยะ เมื่อหมุนไมโคร ฯ 1 รอบ จะได้ระยะเคลื่อนที่เท่ากับระยะ พิช (Pitch) ของเกลียว 4.ฟีลเลอร์เกจ (Feeler […]

อุปกรณ์-การเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม

เครื่องจักรกลทุกชนิดประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆที่เคลื่อนไหว การเสียดสีของผิวโลหะย่อมก่อให้เกิดความร้อนและการสึกหรอ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจึงมีบทบาทที่จะช่วยขจัดปัญหาเหล่านั้นได้ การเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆนั้น เครื่องจักรกลต้องได้รับการหล่อลื่นด้วยน้ำมันที่ถูกต้อง(ทั้งชนิดและความหนืด) ในตำแหน่งที่ถูกต้องและในเวลาที่ถูกต้องอีกด้วย น้ำมันหล่อลื่นต้องทำหน้าที่ให้การหล่อลื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเสียดสี การสึกหรอกัดกร่อน และสามารถรับแรงกดกระแทกสูงได้ อีกทั้งหลังการหล่อลื่นยังต้องมีคุณสมบัติในการป้องกันสนิม เพื่อให้เครื่องจักรเหล่านั้นสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ประหยัดค่าบำรุงรักษา การเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นสำหรับงานอุตสาหกรรม มีหลักเกณฑ์ที่สำคัญคือ 1.เลือกชนิดหรือประเภทของน้ำมันหล่อลื่นให้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน ห้องเกียร์ที่มีสภาพการทำงานที่มีแรงกด แรงกระแทกสูง ควรเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่มีสารรับแรงกดสูง ชนิด EP แต่ถ้าห้องเกียร์เป็นชนิดที่มีความเร็วรอบสูง ไม่มีแรงกดกระแทก ก็อาจเลือกใช้เป็นน้ำมันเทอร์ไบน์ น้ำมันอาร์แอนด์โอหรือน้ำมันหล่อลื่นแบบหมุนเวียน ระบบไฮโดรลิคที่มีแรงดันน้ำมันสูงมาก ใช้งานหนัก ก็ควรเลือกใช้น้ำมันไฮโดรลิคคุณภาพดี มีสารต้านทานการสึกหรอ เครื่องกังหันก็ควรใช้น้ำมันหล่อลื่นชนิด น้ำมันเทอร์ไบน์ ที่มีสารต้านทานการทำปฏิกิริยากับอากาศ Anti Oxidant เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม ก็ควรเลือกชนิดน้ำมันหล่อลื่นให้ถูกกับชนิดของระบบของเครื่องที่ใช้ เช่น เครื่องอัดอากาศระบบโรตารี่ ก็ควรเลือกใช้น้ำมันคอมเพรสเซอร์ สำหรับระบบโรตารี่ แบบระบบลูกสูบ ก็ควรเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศ สำหรับระบบลูกสูบ   2. เลือกเบอร์ความหนืดให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน เครื่องจักรที่มีความเร็วรอบสูง ควรใช้น้ำมันหล่อลื่นที่มีความหนืดน้อยกว่าเครื่องจักรที่มีความเร็วรอบต่ำกว่า เครื่องจักรที่มีภาระการใช้งานหนัก แรงกดสูง ควรใช้น้ำมันที่มีความหนืดมากกว่าเครื่องจักรที่มีภาระงานเบากว่า เครื่องจักรที่มีอุณหภูมิสูง ตำแหน่งที่ต้องการหล่อลื่นก็มีอุณหภูมิสูง ควรเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นที่มีความหนืดมากกว่าการใช้งานในที่ๆ […]

อุปกรณ์-การบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ

สวัสดีครับผมมวันนี้ทางปาโก้เอ็นจิเนียริ่งมีข้อแนะนำในเรื่องของการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา การป้องกันที่อาจก่อให้เกิดการชำรุดและเสียหายของมาตรวัดน้ำมาฝากครับผมมม ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามาตรวัดน้ำนั้นไม่ได้มีประสิทธิภาพการวัดถูกต้องแม่นยำถาวรคงที่อยู่เสมอครับ เมื่อนำมันมาติดตั้งใช้งานแล้ว ไม่ว่าการทำงานของมันจะถูกใช้งานมาก หรือน้อยแค่ไหน ก็สามารถเสื่อมสภาพได้ตามกาลเวลาครับผม มาตรวัดอัตราการไหลนั้นมักจะถูกหลงลืมที่จะรับการซ่อมบำรุงรักษาอยู่เสมอ การบำรุงรักษาที่เหมาะสมของอุปกรณ์การวัดอัตราการไหล เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานที่ถูกต้องตามคุณสมบัติของมันและมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้บริโภคที่มีปริมาณการใช้น้ำจำนวนมากและมาตรวัดควบคุมการถ่ายโอนเป็นกลุ่ม (Master meter) มาตรทั้งหมดต้องการการบำรุงรักษาแม้ว่าเพื่อนๆบางคนอาจมีความต้องการการใช้น้ำที่ต่ำกว่าคนอื่น ๆ ในส่วนใหญ่ผู้ผลิตมาตรนั้น จะมีการแนะนำการบำรุงรักษาและการทดสอบ ในคู่มือการใช้งานของพวกเขาสำหรับมาตรเหล่านั้นครับ การบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ เพื่อนๆต้องกระทำในส่วนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน แต่มีความสำคัญเช่น การทำความสะอาดตัวกรอง (Strainers)  ซ่อมแซมกล่องมาตร ซ่อมการรั่วของอุปกรณ์ เปลี่ยนชุดบันทึกข้อมูลที่ได้รับความเสียหาย และฝาครอบคลุมชุดบันทึกข้อมูล ในบางกรณีมาตรจะต้องมีการถอดออกจากที่ตั้งและทำการบำรุงรักษาก่อนที่จะถูกนำกลับเข้าไปในระบบ ที่เป็นมาตรขนาดใหญ่ ควรจะเปิดและตรวจสอบภาพการทำงานของกลไกของมาตรร่องรอยของความเสียหายหรือการสึกหรอของอุปกรณ์ด้วยครับผมม   ปัญหาที่พบบ่อยของมาตรวัดน้ำในภาคสนาม 1. สารแขวนลอยในน้ำสามารถที่ก่อให้เกิดการจับพอกและส่งผลกระทบกับกลไกของมาตร หรือความเสียหาย และ Strainers ได้รับการอุดตันจากของแข็งเข้าสู่ระบบเหล่านี้ ส่วนใหญ่มักจะมีสาเหตุเนื่องจาก – การระเบิดของท่อขนาดใหญ่ – ล้างทำความสะอาดของท่อไม่เพียงพอหลังการติดตั้งหรือการซ่อมแซม – ความเร็วสูงของอัตราการไหลปลุกตะกอนที่สะสมรวมไว้ด้านล่างให้ลอยขึ้นในระบบของท่อ – การบำบัดน้ำดิบไม่เพียงพอ หรืออุปกรณ์การบำบัดน้ำดิบทำงานผิดปกติ – การหยุดนิ่งของกระแสน้ำในระบบ ทำให้อนุภาคของสารแขวนลอยที่ปนอยู่ในน้ำสามารถจับรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนในรูปของตะกอนสนิมแล้วตกลงสู่พื้นหรือเกาะตามผนังหรือชิ้นส่วนต่างๆของท่อและอุปกรณ์ระบบประปาและมาตรวัดน้ำ 2. การบริการ จากการร้องเรียน หลังการเปลี่ยนมาตร หรือ การบำรุงรักษาที่เกิดจาก – […]

อุปกรณ์-การจับยึดชิ้นงาน, สลักเกลียว, อุปกรณ์จับยึด, เกียว

ในครั้งที่แล้วเราได้นำเสนอเรื่องของสกรูและนัทหรือน๊อตกันไปแล้ว ซึ่งส่วนที่น่าสนใจในเรื่องนี้ก็คือ ชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับการจับยึดชิ้นงาน ซึ่งการจับยึดชิ้นงานนั้น มีหลายแบบด้วยกัน ในบทความนี้ เราจะนำเสนอเรื่องการจับยึดชิ้นงานที่ใช้สลักเกลียว (bolt) และแป้นเกลียว (nut) เท่านั้น อย่างไรก็ดีผู้เรียนก็จะได้ทราบรูปแบบการจับยึดอื่น ๆ ที่ใช้เกลียวด้วย เช่น stud และ screw เป็นต้น พร้อมทั้งจะได้เรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเกลียวและโครงสร้างของเกลียว ส่วนหัวข้ออื่นที่จะ กล่าวถึงก็คือหลักการในการวาดชิ้นส่วนสำหรับการจับยึดเหล่านี้ การบอกขนาด รวมถึงการใช้งานสลัก เกลียวและแป้นเกลียวอย่างถูกต้องเหมาะสม 11.1 การจับยึดชิ้นงานรูปแบบต่าง ๆ เราสามารถแบ่งลักษณะการจับยึดได้ 2 แบบใหญ่ ๆ คือ การจับยึดแบบถาวร และการจับ ยึดแบบชั่วคราว สำหรับตัวอย่างการจับยึดแบบถาวรนั้นได้แก่ การเชื่อม การจับยึดด้วยกาว หรือการใช้ rivet ดังแสดงในรูป การจับยึดชิ้นงานแบบถาวร ส่วนการจับยึดแบบชั่วคราวก็ยังสามารถแบ่งย่อยออกไปได้อีก 2 แบบ คือ การจับยึดที่ใช้เกลียว ซึ่ง ประกอบไปด้วย bolt, nut, stud และ screw […]

อุปกรณ์-Temp Conversion ตารางแปลงอุณหภูมิ

ตารางแปลงอุณหภูมินะจ๊ะ มีสูตรดังนี้ สูตรการแปลงอุณหภูมิ แปลงจาก ไปเป็น สูตร องศาฟาเรนไฮต์ องศาเซลเซียส °C = 5/9 (°F – 32) องศาเซลเซียส องศาฟาเรนไฮต์ °F = (9/5 × °C) + 32 เคลวิน องศาเซลเซียส °C = K – 273.15 องศาโรเมอร์ องศาเซลเซียส °C = °R × 1.25 องศาเซลเซียส องศาโรเมอร์ °R = °C × 0.8 องศาเซลเซียส เคลวิน K = °C + 273.15 เคลวิน องศาฟาเรนไฮต์ °F = […]

อุปกรณ์-Pressure Conversion Table ตารางแปลงหน่วยแรงดัน

ตารางแปลงหน่วยแรงดัน วิธีการดูให้ดู แนวนอนไปก่อน แล้วไปใช้ตัวเลขในหน่วยที่ต้องการ เช่น ต้องการแปลง psi->kpa ให้คูณด้วย 6.894757 จ้า ตัวอย่างการแปลง 10bar ต้องการแปลงเป็น psi ก็ให้เอา 10×14.5038 = 145.038 psi นั่นเอง Designation psi kPa kg/cm2 bar mbar Mpa cm of H2O feet of H2O inches of Hg mm of Hg inches of H20 ounces per square inch atmospheres psi 1 6.894757 0.070306958 0.06894757 68.9476 0.00689 70.306927 […]

อุปกรณ์-HART Protocol ระบบลูกผสม (อนาล็อก กับ ดิจิตอล)

HART Protocol การนำดิจิตอลมาใช้ ในงานเครื่องมือวัดและควบคุม HART Protocal (ฮาร์ท) ย่อมาจาก Highway Addressable Remote Transducer เป็นระบบที่เป็นลูกผสมระหว่าง สัญญาณ อนาล็อก กับ ดิจิตอล ในการส่งผ่านข้อมูลไปยังชุดควบคุมระบบ ซึ่งมีข้อเต่นเลยคือ สามารถส่งผ่านสายสัญญาณอนาล็อกแบบเดิม คือ 4-20 mA ได้ ทำให้อุปกรณ์ที่เคยเดินสายไว้ ไม่ต้องทำการเปลี่ยนสายใหม่ไปยังแผงควบคุม หรือ PLC ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก การเปลี่ยนยุค (Renovation) ของสัญญาณทางเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมจากการใช้ลม (Pneumatic 3-15 psi) มาสู่การใช้สัญญาณไฟฟ้า (Electrical 4-20 mA) ดังเช่นที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นั้น กำลังเกิดคลื่นการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง โดยมีการพัฒนาระบบการสื่อสารที่ใช้อยู่กับอุปกรณ์วัดชนิดต่าง ๆ ที่เรียกว่า สมาร์ต (Smart) ให้สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกันได้มากกว่าที่จะเป็นแค่เพียงตัวเซ็ตค่า (Configuration Tools) จาก แฮนเฮลด์ (Handheld) ที่รู้จักกันในชื่อ HART Communication […]

อุปกรณ์-Gate valve และ Globe valve แตกต่างกันอย่างไร ?

#Gate valve#เกตวาล์ว#Globe valve#โกลบวาล์ว#Valve #วาล์ว#ของไหล #เปิด#ปิด#วาล์วประตูน้ำ ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง ปาโก้จำหน่ายวาล์วและสินค้าเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น  โฟลมิเตอร์ โรตามิเตอร์ วัดการไหล เกจวัดแรงดัน Pressure_gauge เพรชเชอร์เกจ valvecontrol valveคอนโทรลวาล์ววาล์วติดหัวขับเซฟตี้วาล์วโซลินอยด์วาล์ว บริการให้คำปรึกษา แนะนำสินค้าที่เหมาะกับลักษณะการใช้งานของท่าน และจัดหาสินค้าให้ท่านตามต้องการค่ะ ทำความรู้จัก PAKO ENGINEERING บริการจัดส่งทั่วประเทศ เริ่มการเขียน หรือพิมพ์เครื่องหมายทับ (/) เพื่อเลือกบล็อก สนใจ Product เพิ่มเติมติดต่อเราได้ทางFACEBOOK : Pako Engineering Well FlowmeterPressure gauge OCTA  เข้าชมเว็บไซต์ของเราได้ที่   www.pako.co.th  www.pakoengineering.com Line ID   : @pakoengTel.            : 0-2041-5092,09-4690-4630 Fax            : 0-2041-5093 E-Mail    : sales@blog.pako.co.th 

อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดในการทำงาน

อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะที่ไหนหรือเมื่อไหร่ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เสมอถ้าเราอยู่ในความประมาท ยิ่งงานในโรงงานหรืออุตสาหกรรมนั้น ควรระวังตัวให้มากกว่าเดิม เพราะอาจจะเกิดอันตรายร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิตได้เลยทีเดียว วันนี้ปาโก้จึงมีบทความเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุและอันตรายๆต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับทั้งตัวเราและเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆมาฝากทุกคน ในเบื้องต้นเราสามารถแยกประเภทของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสำนักงานได้เป็น 7 ประเภท ดังนี้ การพลัดตกหกล้ม  เป็นอุบัติเหตุที่สามารถเกิดได้บ่อยมากที่สุด แต่มักจะถูกมองข้ามจนดูเป็นเรื่องธรรมดาและไม่ค่อยได้มีการบันทึกไว้ ดังนั้นหากเกิดมีการสอบสวนอุบัติเหตุ สามารถบันทึกการสูญเสียอย่างละเอียดแล้ว จะพบว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการพลัดตกหกล้มจัดได้เป็น 3 ลักษณะดังนี้ – การลื่นหรือการสะดุดหกล้ม ลักษณะที่เกิดจะมีทั้งที่ลื่นล้มในพื้นที่ หรือพื้นที่ปูพรม ตรงตำแหน่งรอยต่อของพรม การสะดุดหกล้มมักจะเกิดจากการที่มีสิ่งของวางขวาง หรือมีสายไฟห้อยโยงไว้ เช่น สายไฟจากปลั๊กต่อที่พื้นหรือเต้าเสียบ หรือสายไฟที่ลากยาวไปตามพื้น โดยไม่ได้ติดเทปไว้ มักทำให้มีการเตะหรือสะดุดหกล้มอยู่เสมอ ยิ่งโดยเฉพาะตรงบริเวณบันไดขึ้นลง อาจมีการลื่นและสะดุดหกล้มได้ง่ายๆ โดยเฉพาะพนักงานสาว ๆ มักใส่รองเท้าส้นสูง ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุทำให้เกิดการสะดุดและหกล้มได้  – เก้าอี้ล้ม มักจะเกิดขึ้นจากการที่นั่ง หรือเลื่อนเก้าอี้ที่มีล้อหมุน โดยการใช้เท้าดันออกให้ไถลแรงจนเกินไป ในบางกรณีเกิดจากการเอนไปข้างหลังมากเกินไปจนเกิดการหงายไปข้างหลัง หรือบางทีสาเหตุหลักๆก็มาจากการที่ ตัวเก้าอี้เองนั้นเกิดความชำรุดเสียหาย บริเวณขาตั้ง หรือล้อเองก็ตาม ทำให้เกิดความไม่มั่นคงเวลานั่ง จนทำให้เกิดการล้มจนอาจสร้างความบาดเจ็บได้  – การตกจากที่สูง มักจะมีสาเหตุจากการยืนบนโต๊ะหรือเก้าอี้ที่ไม่สมดุลย์ ไม่มีความมั่นคง เช่น เก้าอี้มีล้อ โต๊ะหรือกล่องที่วางรองรับไม่แข็งแรง เมื่อขึ้นไปยืนหยิบของลงมาอาจทำให้ตกลงมาเป็นอันตรายได้ ซึ่งในอาคารสถานที่บางแห่งอาจมีการเปิดช่องไว้ แล้วไม่ปิดให้เรียบร้อย อาจทำให้พลาดตกลงไปเป็นอันตรายได้ การยกเคลื่อนย้ายวัสดุ  ในการยกของซึ่งใช้ท่าทางการทำงานที่ผิดวิธี โดยไม่ได้รับการฝึกอบรมการจัดขั้นตอนหรือกระบวนการทำงานที่ไม่เหมาะสม ทำให้ผู้ทำงานต้องเอื้อมหรือเขย่งจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุและอันตรายได้ การยกน้ำหนักมากเกินไปนั้นก่อให้เกิดการหักงอของกระดูกสันหลัง ซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้เกิดอาการปวดหลัง ปวดไหล่ […]

อุกรณ์ท่อเชื่อมตะเข็บ ( WELDED PIPE หรือ SEAM PIPE )

ท่อเชื่อมตะเข็บ ( Welded Pipe หรือ Seam Pipe ) ท่อชนิดนี้ผลิตโดยการนำแผ่นเหล็กมาม้วน แล้วเชื่อมรอยต่อ ซึ่งวิธีม้วนทำได้ทั้งม้วนตามแนวยาว หรือ ม้วนแบบ Spiral ท่อเชื่อมตะเข็บแบ่งประเภทตามวิธีการเชื่อมตะเข็บ เช่น Electric Resistance Welding (ERW) เป็นวิธีการเชื่อมตะเข็บท่อโดยอาศัยแรงดัน ในขณะที่ตะเข็บหลอมละลายด้วยความร้อนที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า โดยไม่มีการอาร์ค กรรมวิธีผลิตเริ่มต้นด้วยการคลี่เหล็กแผ่นออกจากคอยล์ จากนั้นจะค่อยๆๆม้วนเหล็กแผ่นให้เป็นรูปทรงกระบอกอย่างต่อเนื่อง ผ่านลูกรีดหลายแท่นโดยไม่ต้องใช้ความร้อน แล้วทำการผ่านกระแสไฟฟ้าตกครอมระหว่างขอบทั้งสองของตะเข็บ ความต้านทานต่อกระแสไฟฟ้าจะทำให้ขอบของเหล็กร้อนแดงที่อุณหภูมิระหว่าง 1200 องศา ถึง1400 องศาแล้วจึงกดอัดให้ตะเข็บติดกัน ท่อที่ผลิตด้วยวิธีนี้จะมีตะเข็บตรง ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาวิธีการให้ความร้อนบริเวณตะเข็บท่อด้วยเทคโนโลยีการ เหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าความถี่สูง ซึ่งสามารถควบคุมความร้อนได้ดีกว่าแบบ ERW แต่อย่างไรก็ตามในการผลิตท่อจะยังคงกล่าวถึงท่อที่เชื่อมตะเข็บด้วย วิธีการ HFI ว่าท่อ ERW เช่นเดิม 2.Butt Welding (BW) หรือ Continuous Butt Welding (CBW) เป็นวิธีการเชื่อมโดยอาศัยแรงอัด ในขณะที่ตะเข็บร้อนแดงด้วยความร้อนจากเตาเผา กรรมวิธีผลิตเริ่มต้นด้วยการคลี่แผ่นเหล็กออกจากคอยล์ จากนั้นป้อนแผ่นเหล็กผ่านเตาเพื่อทำการให้ความร้อนโดยแผ่นเหล็กจะได้รับความ […]

อิคิไกIkigai คินสึงิKinsugi วะบิซะบิWabisabi

จากหัวข้อเรื่องที่กล่าวไว้  อิคิไก(Ikigai) คินสึงิ(Kinsugi) วะบิซะบิ(Wabisabi) พี่เชื่อว่ามีน้องๆหลายๆคนคงจะงงว่ามันคืออะไร 3คำนี้หมายถึงอะไร พี่มีคำตอบให้ อ่านดูนะ จะได้ข้อคิดอะไรดีๆไปใช้ในชีวิตได้เยอะเลย สรุปข้อคิดจากความเรียบง่ายตามปรัชญาญี่ปุ่น เริ่มกันเลยนะ 1 อิคิไก Ikigai คือ เหตุผลการมีชีวิตอยู่ของคนเรา ในหมู่บ้านที่มีคนอายุยืนมากที่สุดบนเกาะโอะกินาวาซึ่งมีอิคิไก เป็นกุญแจ สำคัญแห่งความเยาว์วัย สิ่งที่คุณรัก + สิ่งที่โลกต้องการ = ภารกิจ งานที่มีคนจ้าง + สิ่งที่โลกต้องการ = งานที่ชอบ งานที่มีคนจ้าง + สิ่งที่คุณทำได้ดี = อาชีพ สิ่งที่คุณทำได้ดี + สิ่งที่คุณรัก = สิ่งที่คุณชื่นชอบ ถ้ามีทุกข้อรวมกัน = อิคิไก อิคิไก = ชีวิต + คุณค่า อิคิไก = ความสุขที่เกิดจากการมีอะไรให้ทำตลอดเวลา (เป็นเคล็ดลับต้านชรา)   2 คินสึงิ Kinsugi […]

ออฟฟิศซินโดรม (office syndrome)

ออฟฟิศซินโดรม (office syndrome) เป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นกับคนที่ทำงานในออฟฟิศ เนื่องจากลักษณะงานที่ต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์หรือทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยท่าทางซ้ำๆ ต่อเนื่องเป็นเวลานาน สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบ และปวดเมื่อยตามอวัยวะต่าง ๆ อาทิ คอ, บ่า, ไหล่, หลัง, แขน บางรายปวดเกร็งอย่างรุนแรงจนหันคอ หรือก้มเงยไม่ได้เลย จนอาจส่งผลให้เกิดโรคและอาการผิดปกติในระบบต่างๆ ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบการย่อยอาหารและการดูดซึม ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบฮอร์โมน นัยน์ตาและการมองเห็น สาเหตุของการเกิดออฟฟิศซินโดรม- Office syndrome การนั่งหน้าคอมพิวเตอร์หรือทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยท่าทางซ้ำๆ ต่อเนื่องเป็นเวลานานมากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน ท่าทางในการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น การนั่งหลังค่อม ท่าก้มหรือเงยคอมากเกินไป สภาพแวดล้อมหรืออุปกรณ์ในการทำงานไม่เหมาะสม สภาพร่างกายที่อาจส่งผลต่ออาการเจ็บป่วย เช่น ภาวะเครียดจากงาน การอดอาหาร การพักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลให้ร่างกายต้องแบกรับความตึงเครียดปราศจากการผ่อนคลาย อาการปวดเมื่อยล้าตรงกล้ามเนื้อ จะรู้สึกเกร็งเหมือนกล้ามเนื้อถูกดึงรั้ง นานวันเข้าจากอาการแค่ปวดกล้ามเนื้อ อาจกลายเป็นกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง ปวดเจ็บตามอวัยวะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแขนขา ข้อมือ ไหล่ หลัง ซึ่งปวดมากหรือปวดน้อยก็แล้วแต่การสะสมของโรค   3 สัญญาณเตือนภัย “ออฟฟิศซินโดรม” ปวดหลัง […]

อยากขายแต่กลัวไม่ได้ตังค์…ทำไง?

ช่วงนี้น้องๆ ซัพพอร์ท ของบริษัทมีการสอบถามว่า “พี่คะ พี่คะ จะเช็คยังไงว่าบริษัท หจก. นี้มีตัวตนจริงๆ แล้วน่าเชื่อถือได้?” แอดก็เลยนึกได้ว่า สำหรับเรามันก็ไม่ยากนะถ้าจะเช็คคู่ค้า แต่เด็กๆ น้องๆ จบใหม่นี่สิ เขาอาจจะยังไม่รู้วิธีกัน แล้วครั้นที่แอดจะต้องตอบทุกคน สอนมันทุกรุ่นนี่มันก็แบบว่า ตอบ 10 ครั้งจะเหมือนเดิมอ่ะนะ อย่ากระนั้นเลย เขียนไว้มันในนี้แหละ เอ้าพร้อมยัง พี่จะสอนแล้วนะ!!! เอากระดาษปากกามา 1. เปิด Browser สำหรับเข้า Internet ขึ้นมา จะ IE , Firefox หรือ Chrome ก็แล้วจะสะดวกนะ เร็วฝ่านี้น้อง…อย่าหานาน ของพี่เอา Chrome นะเผื่อจะ ก็อบข้อมูล ด้วย 2. ไปที่ www.dbd.go.th น้องก็จะเจอหน้าจอแบบนี้   3. กดเลือกที่บริการออนไลน์ > คลังข้อมูลธุรกิจ > Login […]

หัวใจสำคัญของงานจัดซื้อจัดหา 7 ประการ (7 R’s)

หัวใจสำคัญของงานจัดซื้อจัดหา 7 ประการ (7 R’s) 1. Right Quality คือ การซื้อให้ได้คุณภาพหรือข้อกำหนดคุณสมบัติ (Specifications) ตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร รวมถึงการช่วยกำหนดคุณสมบัติของวัตถุดิบหรือสินค้าที่ต้องการด้วย เพื่อให้สามารถจัดหาและเปรียบเทียบคุณสมบัติได้อย่างถูกต้อง และควรหลีกเลี่ยงระบุตรายี่ห้อลงไป เพราะอาจอาจเกิดข้อครหาได้ว่าการจัดซื้อนั้นมีการทุจริตหรือมีการล็อคสเปก สินค้า 2. Right Quantity คือ การซื้อสินค้าให้ได้ปริมาณตรงตามความต้องการ เพื่อลดปัญหาและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการสั่งซื้อที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้ควรจะต้องคำนึงถึงการวางแผนในการสั่งซื้อ เช่น การพยากรณ์ความต้องการในอนาคต การสั่งซื้อจากต่างประเทศ รวมถึงควรมีการประสานงานกับคลังสินค้าเพื่อตรวจสอบว่าสามารถรองรับปริมาณ สินค้าที่จะสั่งซื้อได้หรือไม่ 3. Right Time คือ การกำหนดเวลาในการส่งสินค้า/วัตถุดิบให้ได้ในเวลาที่ต้องการ ซึ่งขั้นตอนนี้มีความสำคัญในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร หากมีการส่งสินค้า/วัตถุดิบช้ากว่ากำหนดที่ต้องการอาจส่งผลทำให้โครงการ กระบวนการผลิตหยุดชะงัก ดังนั้น นักจัดซื้อจำเป็นจะต้องระบุเวลาในการจัดส่งที่แน่นอน (Lead Time) 4. Right Price คือ การซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสม ไม่เพียงแต่ปัจจัยด้านราคาซื้อที่ถูกเท่านั้น รวมถึงคุณภาพ และความคุ้มค่าของสินค้า/วัตถุดิบ ซึ่งที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินงานขององค์กรด้วย ทั้งนี้ในข้อนี้จะต้องรวมถึง […]

หัด “ปฏิเสธ” ซะบ้าง

ความเกรงใจ ที่แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ ความเกรงใจ เพราะใส่ใจ กับ ความเกรงใจ เพราะเกรงกลัว ต่างกันตรงที่ หากเราคิดถึงคนอื่น นั่นคือความเกรงใจ แต่หากเราคิดถึงแต่ตัวเอง นั่นคือความเกรงกลัว คนไทยเป็นคนขี้เกรงใจ มักใจอ่อน ปฏิเสธคนอื่นไม่เป็น ก็คงจะไม่เป็นไร หากความเกรงใจเหล่านั่นจะไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแย่หรือเดือดร้อน แต่การจะบอกปัดอย่างแข็งกระด้างก็คงไม่ดี ดังนั้น มาดูวิธี “ปฏิเสธ” ให้นุ่มนวลจนเกิดความคุ้นชินกันดีกว่า สิ่งที่เราพูด ไม่สำคัญเท่าวิธีที่เราพูด เช่น ระหว่างการถูกโยนทองคำใส่หน้า กับการได้รับเหรียญห้าพร้อมคำพูดที่มีความหมายหวานๆ คุณชอบวิธีไหนมากกว่ากัน คนส่วนใหญ่มักจะชอบการได้รับ มากกว่าการถูกกระทำ แม้ว่ามูลค่าของสิ่งของที่ได้มาจะต่างกันก็ตาม ปฏิเสธโดยเสนอสิ่งที่เทียบเท่าหรือดีกว่ากลับไป มีศิลปะในการพูด มีทักษะในการโน้มน้าว เช่น เข้าไปหาในเชิงการขอคำปรึกษา บอกเล่าปัญหาหรือปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้เราไม่สามารถตอบตกลงกับเขาได้ แล้วลองขอคำปรึกษาว่าเราควรทำอย่างไรดี อย่าลืมให้เหตุผล อย่าตอบปฏิเสธแบบห้วนๆ โดยเด็ดขาด ยกเว้นว่าอยากจะตัดขาดกับคนที่เราปฏิเสธ มองตา สัมผัสตัว หรือยิ้มให้ สุดท้ายคือการ “ฝึก” เพื่อให้เกิดความเคยชิน และ “ปฏิเสธ” ได้อย่างเป็นธรรมชาติ และฝากไว้ว่า การปฏิเสธคนอื่น เท่ากับการเปิดโอกาสให้ตัวเอง เปิดโอกาสให้ตัวเองได้มีเวลามากขึ้น […]

หลักการ 4 สร้าง

โดย: ดร.พงศ์ศรันย์  พลศรีเลิศ ในฐานะที่ปรึกษา ผมมักจะได้ยินคำถามจากผู้ประกอบการ หรือผู้บริหารอยู่เสมอว่า ควรทำอย่างไร ถึงจะพัฒนาหัวหน้างานให้เป็นคนดี คนเก่ง ขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ได้บ้าง บางองค์กรมีการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกเข้ามาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประสบความสำเร็จดังที่หวังก็มี ที่รู้สึกเสียดายเงินค่าจ้างที่ปรึกษาก็มี ผมก็มานั่งทบทวนว่า มีหลักการอะไรที่จะทำให้ผู้ประกอบการ และผู้บริหาร สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหัวหน้างานของตนเอง โดยไม่ต้องไปเสียเงินจ้างที่ปรึกษาจากข้างนอก คิดแบบนี้ คงจะกระทบถึงที่ปรึกษาหลายท่านรวมถึงตัวผมเอง ที่อาจต้องตกงานกันล่ะครับ แนวทางที่ผมรวบรวมความคิดไว้ ผมขอเรียกว่า “หลักการ 4 สร้าง 4 คิด” มีอะไรบ้างมาติดตามกันดูนะครับ หลักการ 4 สร้าง หัวหน้างานและผู้บริหาร ต้องเข้าใจกันให้ชัดเจนก่อนนะครับว่า อะไรคือ หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility) ของหัวหน้างาน ที่มีต่อองค์กรที่ตนเองทำงานรับเงินเดือนค่าตอบแทนอยู่บ้าง ซึ่งมีหน้าที่สำคัญอยู่ 4 หมวด ใหญ่ๆ คือ 1) สร้างคน 2)สร้างทีม 3)สร้างงาน และ 4)สร้างคุณค่าต่อสังคม 1) สร้างคน หัวหน้างานต้องเข้าใจข้อเท็จจริงที่สำคัญประการหนึ่งว่า “ไม่มีใครเก่งมาแต่เกิด” แม้แต่ตัวเราเอง […]

หลัก ECRS กับการสร้างมูลค่าเพิ่ม

  ผมเคยสอนหลัก Muda และ ECRS  ให้น้องๆ ใหม่อยู่แล้ว สำหรับใครที่ลืม ก็อ่านจากที่เคยจดๆ ไว้ หรือทบทวนความรู้ด้านล่างนี้ แต่ทว่า ในการรฃนำไปประยุกต์ใช้งานนั้น นอกจากการผลิตแล้ว ที่จริงเราสามารถนำไปใช้ได้ทุกกิจกรรม ทุกแผนกเลยนะ เช่นแผนกขาย ในการไปหาลูกค้า แทนที่จะเสียเวลาเดินทางไปกลับ ไปหาลูกค้าเจ้าเดียวก็ลองหาการเข้าเยี่ยมลูกค้าหลายๆ รายแทน เป็นหลักการผสม (Combine) หรือแม้แต่การถามตัวเองว่า จำเป็นต้องไปไหม ถ้าไม่ก็ กำจัดมันออกไปซะ (Eliminate) แต่ถ้ากำจัดเลยไม่ได้ ลองเลื่อนกำหนดการเพื่อให้สามารถเดินทางแล้วไม่เสียเที่ยว เกิดความคุ้มค่าในการเดินทางมากขึ้น จัดกำหนดการใหม่ (Rearrange) แม้แต่บางที การใช้ชีวิตประจำวันก็ยังสามารถทำได้นะ แต่ระหว่างการรอ รถประจำทางเราก็สามารถฟัง Podcast ไปได้ ระหว่างทำงานบ้านก็ประยุกต์การออกกำลังกายเข้าไปด้วย หากเรามีไอเดีย สร้างสรรค์ การปฏิบัติจนเป็นอัตโนมัติ การใช้หลักนี้ยังทำให้เกิดเป็นธุรกิจได้เลยนะ เช่น บริการส่งอาหารก็เกิดจากการกำจัดการเดินทางไปร้านอาหารหรือเปล่า? Agoda ก็เกิดจากการประหยัดเวลาในการเข้าเว็บหาโรงแรมและที่พักทีละเว็บๆ ก็เลยทำการรวบรวมให้   ลองมองในมิติของ  Customer Pain / Gain […]

หลัก 5’C วิเคราะห์สินเชื่อ

หลัก  5’C วิเคราะห์สินเชื่อ  สมัยก่อน แอดมินเรียนหนังสือ ท่านอาจารย์ เคยเล่าให้ฟังว่า ก่อนหน้านี้ ธนาคารหลายๆ ธนาคารส่งผู้การ ไปเรียนหลักสูตรวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ นาๆ จากต่างประเทศ เพื่อมาประเมินลูกค้าสินเชื่อ เสียค่าใช้จ่าย หลักสูตรหนึ่งกว่า 500,000 บาทต่อคน ซึ่งมีหลักเกณฑ์มากมายที่เขาสอน ยิบย่อย ไปหมด… ถามว่ากลับมาแล้วจำได้ไหม? ท่านบอกว่า 90% ผู้การ ลืมครับ เพราะมันละเอียดซับซ้อน จนต้องใช้โปรแกรมช่วยในการประเมินลูกค้า และเมื่อถูกบังคับให้ต้องตอบ ว่าประโยชน์จากการอบรมคืออะไร ผู้การแบงค์ ส่วนใหญ่ จับหลักการ 5’C มาตอบกัน เลยเป็นความรู้ที่ธนาคารส่วนใหญ่ ใช้ในการประเมินลูกค้าก่อนเอาเข้าโปรแกรม วันนี้เรามาดูกันว่า 5’C มีอะไรบ้าง อุปนิสัยของลูกค้า (CHARACTER) ความสามารถในการชำระหนี้ (CAPACITY) เงินทุน (CAPITAL) หลักประกัน (COLLATERALS) สถานการณ์ (CONDITION) อุปนิสัยของลูกค้า (CHARACTER) อุปนิสัยของลูกค้า  เป็นปัจจัยสำคัญข้อแรกของการพิจารณาตัวผู้กู้ว่าเป็นคนอย่างไร  มีความซื่อสัตย์สุจริตเพียงใด  มีความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจที่ประกอบการขนาดไหน  […]

สูตรสำเร็จเจ้าสัว! 7 ขั้นตอน เปลี่ยนตัวเองให้เป็น “เศรษฐี” ใครๆก็รวยได้!

แอดมินนำบทความที่อ่านแล้วชอบ…มาให้พี่ น้องปาโก้ ไม่มีใครไม่อยากรวย แต่ความรวยไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนสัมผัสได้ ใครโชคดีพ่อแม่ให้มามาก โอกาสรวยก็ไม่ยากนัก แต่ถ้าไม่มีพื้นฐานความรวยตั้งแต่เกิด ก็ต้องปากกัดตีนถีบกันต่อไป เพื่อสร้างความรวยให้เกิดขึ้นกับตัวเอง หลายคนอาจเคยสงสัยว่าเหตุใด “คนจีน” ที่อพยพไปอยู่ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยของเราเอง หรือในประเทศต่างๆ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ส่วนใหญ่ในปัจจุบันถึงได้มีฐานะดี ร่ำรวย และเป็นมหาเศรษฐีกันทั้งนั้น ทั้งๆที่พวกเขาล่องเรือสำเภาไปเพียงเสื่อผืนหมอนใบ แต่เพียงเวลาไม่กี่ปีเขากลับสร้างฐานะขึ้นมาได้อย่างมั่นคง พวกเขามีเคล็ดลับความร่ำรวยอย่างไร เคล็ดลับนี้เป็นเคล็บลับที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ และไม่ว่าคุณจะเป็นคนชาติไหน หากลองนำ 7 วิธี นี้ไปใช้ ก็สามารถมีฐานะขึ้นมาได้ทั้งนั้น ลองมาดูเคล็ดลับของพวกเขากันเลยดีกว่า สูตรสำเร็จเจ้าสัว 1. ห้ามพูดว่าจน ห้ามพูดว่าไม่มีเงิน ห้ามพูดว่าเหนื่อย ห้ามพูดว่าไม่ไหว ทุกๆคำพูดที่ติดลบ มีแต่จะทำให้กำลังใจหมดไป เอาเวลาไปคิดเรื่องบวก คิดถึงเรื่องอนาคต คิดว่าตัวเองทำได้ จะมีประโยชน์มากกว่า 2. ห้ามอวดรู้ ห้ามอวดรวย ห้ามนำเงินไปฟุ่มเฟือยไร้สาระ!! ข้อนี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่คนอยากรวยควรรู้ เพราะคนรวยมักจะไม่ค่อยอวด คนไม่รวยต่างหากที่พยายามทำตัวให้ดูเหมือนรวย พยายามเก็บเงินเอาไว้ต่อยอดธุรกิจตั้งแต่เริ่มแรก คุณจะได้เปรียบคนอื่นเสมอ 3. ทำตัวเป็นผู้นอบน้อม พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ […]

สูตรล้างไขมันสะสมในลำไส้ และการป้องกันภาวะไขมันพอกตับ

สุขภาพร่างกายเราเป็นเรื่องสำคัญ อย่าละเลยที่จะดูแลตัวเอง เพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง โทษที่เกิดจากการที่ไขมันที่เกาะในผนังลำไส้ กระเพาะอาหาร ซึ่งหากสะสมมาจะทำให้เกิดข้อบกพร่องและเป็นผลทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ เช่น 1. ถุงน้ำดี ทำให้นอนไม่หลับ อารมณ์ฉุนเฉียว นิ่วในไต สายตาเสื่อม ปวดเมื่อยตามร่างกาย 2. เลือดเลี้ยงสมองไม่พอ ทำให้มึนศีรษะ 3. ไตเสื่อม ทำให้ความจำลดลงและเป็นคนขี้หนาว 4. ม้ามชื้น ทำให้อาหารที่กินเข้าไปแปรสภาพเป็นไขมันเป็นผลทำให้อ้วนง่าย 5. ม้ามโต ทำให้เหนื่อยง่ายเพราะม้ามไปเบียดปอด 6. ถ้าไขมันเกาะลำไส้เล็กมากๆ จะทำให้ลำไส้เล็กไม่สามารถดูดซึมวิตามินซีได้ เป็นผลทำให้เป็นหวัดในตอนเช้าหรือหวัดเรื้อรัง กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ เกิดโรคภูมิแพ้ ทำให้จามในตอนเช้า 7. ถ้าไขมันในตับสูง การสร้างเม็ดเลือดจะลำบาก ฉะนั้นการดื่มตามสูตรนี้ นอกจากช่วยลดหน้าท้อง ยังส่งผลให้อาการป่วยทั้ง 7 ประการนี้หายไป ด้วย   หน้าท้องเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่จะบ่งบอกถึงว่า ตอนนี้สภาพร่างกายคุณเป็นอย่างไร นั้นก็หมายถึงอาหารที่คุณกินเข้าไปมันเข้ามันสะสมจนทำให้คุณมีไขมันหน้าท้องมาก และจะทำให้คุณกลายเป็นคนอ้วนไปในที่สุด และหน้าท้องเมื่อมีไขมันสะสมแล้วก็ลดยากเสียด้วยพอ ๆ กับไขมันที่สะโพกนั่นแหละ เราจึงมีวิธีทำสูตรนี้มาแนะให้ทำกันค่ะ สูตรลดหน้าท้องนี้ […]

สู้กับคู่แข่งในสถานการณ์ที่เป็นรอง

​ทุกบริษัทต่างช่วงชิงความได้เปรียบระหว่างการแข่งขันจากคู่แข่ง เพื่อจะได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำทางธุรกิจในแขนงต่างๆ ทุกการแข่งขันทางธุรกิจมักมีผู้นำและผู้ตกเป็นรองอยู่เสมอ หลายบริษัทเมื่อต้องเพลี่ยงพล้ำต่อคู่แข่งทางธุรกิจก็มักหาวิธีแก้ไขหรือโต้ตอบเพื่อจะได้ช่วงชิงความได้เปรียบและการเป็นผู้นำกลับคืนมา ซึ่งวิธีการแก้ไขและต่อสู้เมื่อธุรกิจตกเป็นรองคู่แข่งพอจะมีแนวทางสรุปสั้นๆ ดังนี้ การใช้สื่อโฆษณา การใช้สื่อโฆษณาเพื่อตอบโต้คู่แข่งถือเป็นอาวุธที่สำคัญอย่างแรกที่เราควรนำมาพิจารณาก่อน เมื่อเทียบกับวิธีต่อสู้ในธุรกิจรูปแบบอื่นๆ แล้ว โฆษณาถือว่าทำได้ง่ายที่สุด อีกทั้งยังประหยัดกว่ามากถ้าวัดผลกันด้านต่อด้าน อาวุธที่สำคัญของโฆษณาคือช่วยลดจุดด้อยและเสริมจุดเด่นอันเหนือกว่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งเราสามารถกำหนดได้ว่าต้องการนำเสนอส่วนไหนเรื่องอะไร อีกทั้งวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจของเนื้องานโฆษณาจะช่วยดึงดูดให้ผู้บริโภคหันมาทดลองหรือกลับมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราด้วย นอกจากนี้โฆษณายังสามารถปรับใช้เพื่อรองรับกับวิธีการต่อสู้กับคู่แข่งทางธุรกิจในรูปแบบอื่นได้อีกด้วย ปรับการวางแผนทางกลยุทธุ์ การปรับเปลี่ยนการวางแผนกลยุทธ์และยุทธวิธีทางธุรกิจใหม่ถือเป็นอาวุธหนักที่สุดซึ่งสามารถนำมาใช้ต่อกรกับคู่แข่งทางธุรกิจ ก่อนอื่นต้องเริ่มจากศึกษาและสำรวจข้อบกพร่องของแผนกลยุทธ์เดิมเสียก่อน จากนั้นจึงให้ความสนใจเรื่องความต้องการของตลาดในปัจจุบัน แล้วพิจารณาส่วนสุดท้ายคือคู่แข่งว่ามีข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าเราอย่างไร เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจึงเริ่มลงมือเขียนแผนการกลยุทธ์ทางธุรกิจขึ้นใหม่ ตัวอย่างเช่น บริษัทของเราขายคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ตามแผนกลยุทธ์เดิมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือผู้ชายวัยทำงาน เวลาต่อมายอดขายตกลงและเสียส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับบริษัทคู่แข่งทซึ่งขายในราคาที่ต่ำกว่า เราจึงปรับแผนกลยุทธ์ใหม่โดยเพิ่มกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเข้าไปด้วย เพื่อเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าและส่วนแบ่งทางการตลาดให้สูงขึ้นเพื่อจะกลับมาเป็นผู้ครองส่วนแบ่งทางการตลาดที่มากที่สุดเช่นเดิม โดยที่เราจะไม่ลดราคาสินค้าเพื่อรักษาระดับของผลิตภัณฑ์ไว้ เป็นต้น เราอาจใช้แผนกลยุทธ์เดิมเป็นหลักแล้วเขียนเพิ่มลงไปในส่วนที่ได้ทำการปรับเปลี่ยน หรือจะเขียนแผนกลยุทธ์ขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับเลยก็ได้ ถ้าผลการศึกษาก่อนหน้านี้ชี้ว่าเราต้องทำการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์อย่างสิ้นเชิงเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่ง ส่วนเรื่องยุทธวิธีหมายถึง วิธีการในทางปฏิบัติที่จะนำแผนกลยุทธ์มาใช้นั้น ซึ่งต้องทำการปรับเปลี่ยนด้วยเช่นเดียวกัน โดยสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาก็คล้ายคลึงกับส่วนกลยุทธ์คือ หาข้อบกพร่องในการนำแผนกลยุทธ์มาใช้ ความผิดพลาดในทางปฏิบัติเรื่องของการตลาด และเปรียบเทียบกับยุทธวิธีของคู่คู่แข่งว่าเรามีความได้เปรียบหรือเสียเปรียบในส่วนไหนบ้าง จากนั้นเริ่มวางยุทธวิธีใหม่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ โดยข้อสำคัญที่เราต้องท่องเอาไว้ให้ขึ้นใจคือการวางแผนกลยุทธ์กับการสร้างยุทธวิธีต้องรองรับกันเป็นอย่างดี เพราะทั้งสองสิ่งนี้ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เมื่อสองสิ่งนี้สามารถประสานงานกันได้อย่างลงตัวแล้วละก็ จะถือเป็นอาวุธทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและน่ากลัวมากที่สุดอย่างหนึ่งเลยทีเดียว ใช้การตลาดเข้าสู้ การโจมตีคู่ต่อสู้ด้วยวิธีทางการตลาดก็เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมในโลกธุรกิจมาอย่างยาวนานเช่นกัน โดยวิธีการที่เป็นที่นิยมและมักนำมาใช้ได้แก่ การลดราคา ซื้อ 1 แถม 1 แจกของแถม ทดลองใช้ฟรี คูปองส่วนลด จับสลากรางวัลชิงโชค ฯลฯ […]

สุดยอดผู้นำระดับ 5

แอดได้ทำการศึกษา รวบรวมข้อมูลด้านผู้นำในธุรกิจ เพื่อนำมาบอกเจ้านายสำหรับการพัฒนาองค์กร เลยนำมาฝากในเว็บด้วยคะ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจ องค์กรอย่าง ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง ถึงแม้เราจะเป็นเพียงผู้จำหน่าย โฟลมิเตอร์ อุปกรณ์วัดทางอุตสาหกรรม วาล์ว วาล์วติดหัวขับ แม้ยังมีขนาดองค์กรไม่ใหญ่มาก แต่เราก็ตั้งใจให้บริการกับลูกค้า ด้วยความจริงใจ และเราก็ยังต้องการผู้มีความสามารถ มีความเป็นผู้นำ เพื่อมาช่วยพัฒนาองค์กร สร้างความเติบโตอย่างยังยืน แอดเห็นว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์มา ก็คือ ภาวะผู้นำ 5 ระดับ ของ Jim Collins ที่ได้ทำการวิจัยมาอย่างยาวนานกว่า 5 ปี “ความยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง? โครงการวิจัยที่ใช้ระยะเวลาถึง 5 ปีนี้ ได้พยายามค้นหาคำตอบให้กับคำถามดังกล่าว และได้ค้นพบกับสิ่่งที่อาจจะเปลี่ยนแนวความคิดของเรา ในเรื่องของความเป็นผู้นำโดยสิ้นเชิง ผู้บริหารที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงบริษัทได้มากที่สุดนั้น กลับเป็นผู้ที่มีลักษณะที่ผสมผสานกันระหว่าง 2 บุคคลิก ที่ไม่น่าจะมารวบรวมกันได้ ระหว่างความอ่อนน้อมถ่อมตน และความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างแรงกล้า พวกเขาจะขี้อาจและไม่เกรงกลัวสิ่งใด พวกเขานั้นจะหาพบได้ยากและก็ไม่มีใครหยุดยั้งเขาได้” Jim Collins ได้ทำการศึกษาบริษัทกว่า 1,435 ราย พบว่ามีเพียง 11 รายเท่านั้นที่สามารถสร้างความยิ่งใหญ่ […]

สุดยอด CEO ของ Ducati ออกแบบล้อ จดสิทธิบัตร สำหรับแก้อาการล้อสับขณะเทโค้ง

Claudio Domenicali คือชื่อที่ในเวลาปกติผู้คนจะรู้จักเค้าในนามของผู้บริหารสูงสุดของ Ducati แต่ในอีกความสามารถหนึ่งนอกจากการบริหารบริษัทยักษ์ใหญ่รายนี้แล้ว เค้ายังเป็นวิศวกรและนักประดิษฐ์อีกด้วย และในครั้งนี้เค้าได้ออกแบบล้อแบบใหม่ขึ้นมา โดยมีลักษณะพิเศษคือบริเวณแกนกลางของล้อจะใช้วัสดุที่มีความยืดหยุ่น เพื่อแก้ไขปัญหาล้อสับขณะเทโค้ง ภาพที่เห็นอยู่นี้คือภาพร่างในสิทธิบัตรใบใหม่ที่ Ducati แจ้งจดขึ้นมา โดยล้อที่เห็นอยู่นี้เป็นล้อแบบใหม่ที่ออกแบบโดยผู้บริหารระดับ CEO ของค่ายนี้เอง สิทธิบัตรใบนี้ถูกจดขึ้นในกลุ่มประเทศยุโรป อเมริกา และจีน โดยมีคำอธิบายคร่าวๆว่า “ล้อชนิดนี้ถูกออกแบบให้มีวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสวมเข้าไปคั่นกลางระหว่างดุมล้อและก้านล้อ” ซึ่งจะเห็นใด้ในรูปแบบตัดกลางที่อยู่ด้านล่างนี้ (จากข้อมูลไม่ได้ระบุว่าเป็นชิ้นส่วนใด แต่ผู้เขียนคาดว่าจะเป็นชิ้นส่วนที่ 2 ดังที่ระบุไว้ในรูป) วัสดุดังกล่าวจะถูกติดตั้งแบบตายตัวไว้ระหว่างก้านล้อและดุมล้ออย่างที่บอกไปเบื้องต้น (วัสดุดังกล่าวไม่ได้ยืดหยุ่นมากมายอะไรนักเพื่อความเสถียรในเบื้องต้น โดยคาดว่าจะเป็นยางแบบพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะ) ส่วนเพลาล้อเป็นเหล็กหล่อแบบที่ใช้ในรถทั่วไป แต่ถูกออกแบบให้ยาว(มาก)เป็นพิเศษ แต่จากข้อมูลในสิทธิบัตรนั้น ไม่ได้ระบุไว้ว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้น แต่อาจจะเป็นไปได้ว่าเพื่อให้ตัวล้อมีพื้นที่เคลื่อนไหวไปมามากขึ้นขณะเทโค้ง วัสดุดังกล่าวจะถูกติดตั้งแบบตายตัวไว้ระหว่างก้านล้อและดุมล้ออย่างที่บอกไปเบื้องต้น (วัสดุดังกล่าวไม่ได้ยืดหยุ่นมากมายอะไรนักเพื่อความเสถียรในเบื้องต้น โดยคาดว่าจะเป็นยางแบบพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะ) ส่วนเพลาล้อเป็นเหล็กหล่อแบบที่ใช้ในรถทั่วไป แต่ถูกออกแบบให้ยาว(มาก)เป็นพิเศษ แต่จากข้อมูลในสิทธิบัตรนั้น ไม่ได้ระบุไว้ว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้น แต่อาจจะเป็นไปได้ว่าเพื่อให้ตัวล้อมีพื้นที่เคลื่อนไหวไปมามากขึ้นขณะเทโค้ง โดยเฉพาะการเอียงรถที่มากกว่า 45 องศาขึ้นไป จะยิ่งเห็นชัดว่าแรงกระแทกที่เกิดจากพื้นผิวถนนตอนต้นนั้นแทบจะไม่ตรงกับแนวโช๊คเลย เพราะมันเป็นแรงที่ขึ้นลงตั้งฉากกับพื้นโลก ในขณะที่แนวที่ต้องรับแรงของโช๊คนั้นทแยงออกไปทางอื่น และเมื่อถึงจุดที่โช๊คไม่สามารถทำมุมให้รับแรงกระแทกเหล่านั้นได้ ผลที่ตามมาคือ ล้อจะเกิดอาการกระโดดกระเด้งไปมา เพราะไม่มีอะไรมาซับแรงตรงนี้ ดังนั้นล้อแบบนี้จะมีข้อดีจากแกนกลางที่สามารถยืดหยุ่นไปมาซ้ายขวาได้(ถ้ารถตั้งตรง) มาคอยซับแรงที่เกิดขึ้นขณะที่ล้อเอียงหรือเทโค้งนั่นเอง (พอรถเอียงไอ้ที่โยกไปมาซ้ายขวาจะตรงกับแนวแรงกระแทกจากผิวถนนอย่างที่อธิบายไปในข้างต้นพอดี) เรียกได้ว่ามีความสามารถไม่เป็นรองใครจริงๆ สำหรับผู้บริหารของค่ายรถแรงม้าแดงแห่งอิตาลี่คนนี้ […]

สีทาบ้าน……..สีอะไรให้ความเหมาะสมและลงตัว

การเลือก “สีทาบ้าน” ไม่ว่าจะเป็นภายใน หรือภายนอก แต่ละสีนั้นมีผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก สุขภาพจิต สุขภาพใจ และสุขภาพกายของผู้อยู่อาศัย อีกทั้งยังเป็นการสร้าง First Impression หรือความประทับใจครั้งแรกให้แก่ผู้พบเห็น โดยทั่วไปโทนสีที่นิยมใช้ทาจะแบ่งออกเป็นโทนหลัก ๆ คือ สีโทนร้อน หรือสีสดเข้ม ได้แก่ สีแดง ส้ม ชมพู เหลืองสด จะเป็นสีที่ทำให้เกิดความรู้สึกมีพลัง เร่าร้อน ผจญภัย กระตือรือร้น กระฉับกระเฉง เหมาะสำหรับ ทาตกแต่งห้องอาหาร ห้องครัว ห้องจัดเลี้ยง หรือห้องที่มีกิจกรรมที่เคลื่อนไหว ด้วยความแรงของสีมีผลทางจิตวิทยา คือจะช่วยกระตุ้นให้เจริญอาหาร รู้สึกคึกคักตื่นตัวตลอดเวลา ลองสังเกตว่าตาม ร้านอาหารประเภทจานด่วนจะตกแต่งร้านโดยเน้นสีโทนร้อน อย่างเช่น สีแดงแจ๊ด เหลืองจ๋า หรือดำเมี่ยม ซึ่งถ้าได้เข้าไปนั่งรับประทานแล้วล่ะก็ อยากจะออกจากร้านไว ๆ เพราะรู้สึกว่าร้อน ต้องรีบ ๆ กิน รีบ ๆ ไป แต่ถ้าคุณผู้อ่านอยากเจริญอาหาร หรืออยากรู้สึกแอคทีฟก็ลองใช้สีโทนนี้ค่ะ แต่มีข้อควรระวังอยู่นิดหนึ่งคือ ไม่ควรใช้สีเข้มสดมากเกินไปเพราะจะทำให้ไม่สบายตา […]

สีของหมวกนิรภัยบอกอะไร ?

หมวกนิรภัยที่ใส่ในไซต์งานก่อสร้างและภายในโรงงานที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆนั้น เคยสงสัยไหมทำไมมันมีหลายสี ? วันนี้ปาโก้มีเรื่องที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้อย่างเรื่องสีของหมวกนิรภัยนั้นบ่งบอกถึงอะไรบ้าง เผื่อเวลาที่เราไปเห็นจะได้รู้โดยทันทีเลยว่า คนนี้ตำแหน่งอะไร หมวกนิรภัย สีขาว : วิศวกรและผู้บริหาร หรือ ผู้มาเยี่ยมชม หรือพนักงานที่ทำงานมาค่อนข้างนานก็จะใช้สีขาวเช่นเดียวกัน ซึ่งก็แตกต่างกันไปตามแต่ที่ แต่ละโรงงาน บาที่อาจจะใช้เป็นสีแดงแทน หมวกนิรภัย สีเขียว : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ผู้ดูแลในเรื่องระบบความปลอดภัยต่างๆภายในโรงงาน และคอยช่วยเหลือ แก้ไขระบบ ไม่ให้มีการทำงานติดขัดเกิดขึ้น หมวกนิรภัย สีเหลือง : พนักงานทั่วไป พนักงานซ่อม พนักงานธุรการ หรือในตำแหน่งอื่นๆที่ต้องเข้ามาทำงานในไซต์งานหรือโรงงาน ส่วนมากจะได้ใส่เป็นสีเหลืองนี้ และค่อนข้างที่จะพบเห็นได้บ่อย หมวกนิรภัย สีแดง : งานเกี่ยวกับความร้อน , ดับเพลิง รวมถึงงานการกลึง และงานที่ใช้ความร้อนในทุกประเภทอีกด้วย ซึ่ง ในบางสายงานจะใช้สีแดงเป็นสีของวิศวะกร หรือไม่ก็ผู้บริหาร ซึ่งต้องดูตามโรงงานอีกที หมวกนิรภัย น้ำเงิน : เจ้าหน้าที่เทคนิคอื่นๆ หรือเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า คอยดูแลเรื่องต่างๆภายในโรงงานให้ราบรื่น เช่น ระบบต่างๆ เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ เวลาติดขัดหรือมีปัญหาก็จะได้วิศวะกรหมวกสีน้ำเงินมาแก้ให้ […]

สำนักงาน ก.พ. OCSC.chulaonline

หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ หมวดการพัฒนาทักษะ (Skill Development) หมวดการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency Development)   https://ocsc.chulaonline.net/main/index.asp    

สาเหตุสำคัญที่ทำให้พนักงานลาออกบ่อย

บรรยากาศ สำนักงานไม่น่าทำงาน ทุกอย่างต่ำกว่ามาตรฐานทั่วไป บรรยากาศสำนักงานแย่จะทำให้พนักงานรู้สึกไม่ปลอดภัย ไม่มีแรงบันดาลใจทำงาน ทำให้สร้างงานหรือผลผลิตได้น้อยกว่าที่ควรได้ ขาดอุปกรณ์จำเป็นใน การทำงาน อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานไม่พอ ของจำเป็นที่ต้องใช้มีไม่พอหรือถึงจะมี แต่พนักงานขาดทักษะการใช้ บริษัทไม่เคยอบรมพนักงานให้พัฒนาการใช้เครื่องมือต่างๆทำให้ไม่สามารถใช้ เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานไม่พัฒนา พนักงานทำงานเหมือนเดิมทุกวัน ดังนั้นต่อให้ทำงานนานกี่ปีก็ไม่ได้พัฒนาทักษะหรือได้ความรู้เพิ่มเติม รวมทั้งบริษัทไม่เคยส่งไปฝึกอบรมเพิ่มความรู้ใหม่ๆให้พนักงาน เงินเดือนน้อย สวัสดิการต่ำกว่าบริษัทอื่น งาน ไม่ท้าทาย งานบริษัทเป็นงาน routine ทำเหมือนเดิมทุกวัน ทำให้พนักงานทำงานแบบซังกะตายไม่สนุก และเบื่อหน่ายการทำงานจนทนทำต่อไปไม่ไหว นโยบายการบริหารไม่ดี ผู้บริหารไม่ดี เหตุผลสำคัญของการลาออกบ่อยครั้งคือพนักงานไม่ได้เกลียดงานแต่เกลียดหัวหน้างาน ทำให้ต้องลาออก มี ความขัดแย้งในองค์กรสูง พนักงานแต่ละแผนกขัดแย้งทะเลาะกัน มีการขัดกันเรื่องผลประโยชน์มีการคอร์รัปชั่นในองค์กร และความขัดแย้งลุกลามจนถึงขั้นใช้ความรุนแรงทำให้พนักงานรู้สึกไม่ปลอดภัยใน การทำงาน พนักงานมีความเครียดเรื่องส่วนตัว เช่นเครียดเรื่องงาน เรื่องเงิน เรื่องครอบครัว เรื่องสุขภาพแต่ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือหรือเหลียวแลจากบริษัท จึงจำเป็นต้องลาออก บริษัทไม่ก้าวหน้า ไม่มีแผนธุรกิจที่ดีในอนาคต บริษัทไม่มีแผนพัฒนาธุรกิจที่ชัดเจนไม่มีแนวโน้มว่าจะเติบโตหรือมีความมั่น คงทางธุรกิจ พนักงานทำงานโดยมองไม่เห็นอนาคตตัวเองจึงจำเป็นต้องลาออกเพราะไม่อยากฝาก ชีวิตไว้กับบริษัท ไม่ส่งเสริมดูแลพนักงานให้มีความสุขกายสุขใจ สุขภาพพนักงานถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้งานก้าวหน้า แต่บริษัทกลับไม่มีนโยบายดูแลส่งเสริมด้านนี้ เจ็บ ป่วยก็ไม่มีสวัสดิการใดเพิ่มเติม บรรยากาศสำนักงานก็ไม่จัดแต่งให้น่าทำงาน พนักงานทำงานไม่มีความสุข เกิดความเครียด พนักงานลาออกบ่อย […]

สะเดา ของขมประโยชน์หลากหลาย

โบราณว่า “หวานเป็นลม ขมเป็นยา” วันนี้ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง มีสาระดีๆ เกี่ยวกับของขมที่ประสมด้วยประโยชน์เหลือหลายอย่าง “สะเดา” มาฝากกันค่ะ สะเดามีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย สะเดา (ชื่อวิทยาศาสตร์: Azadirachta indica) เป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย เจริญได้ดีในที่แล้ง ใช้ประโยชน์ได้มากมายทั้งเป็นอาหารและสร้างที่อยู่อาศัย ในใบและเมล็ดสะเดามีสารอาซาดิเรซติน (Azadirachtin) ซึ่งมีฤทธิ์เป็นสารฆ่าแมลง ในเมล็ดมีน้ำมันที่เรียกว่า margosa oil ใช้เป็นสีย้อมผ้าและยาฆ่าพยาธิในสัตว์เลี้ยง ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด แต่ต้องรีบนำไปเพาะทันทีหลังจากเมล็ดร่วง มิฉะนั้น จะสูญเสียความสามารถในการงอกไปอย่างรวดเร็ว (ข้อมูลจาก wikipedia) . สะเดามีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา มีการบันทึกเอาไว้ว่าต้นสะเดา หรือ ต้นนิมพะ เป็นต้นไม้ที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนา ตามพระพุทธประวัติกล่าวไว้ว่า พระพุทธเจ้าได้นำต้นสะเดามาใช้ประโยชน์ในเชิงรักษาโรคมากมาย อีกยังพบหลักฐานในตำราสมัยอินเดียโบราณอีกด้วยว่า มีการใช้ประโยชน์จากต้นสะเดาในเชิงการแพทย์ในหลายกรณี ด้วยเหตุนี้ ต้นสะเดาจึงกลายเป็นต้นไม้แห่งยา และเป็นสัญลักษณ์แห่งความมีสุขภาพดีมาจนทุกวันนี้ (อ่านเพิ่มเติม “ต้นนิมพะ” หรือ “ต้นมหานิมพะ”) สะเดาไทยมี 2 ชนิด สะเดาไทยมี 2 ชนิดด้วยกัน คือ สะเดายอดเขียวและสะเดายอดแดง ซึ่งสะเดายอดเขียวจะมีความขมน้อยกว่าหรือบางต้นอาจจะขมน้อยจนได้ชื่อว่า […]

สรุปข้อคิดจากหนังสือ “The Secret เดอะซีเคร็ด”

สรุปข้อคิดจากหนังสือ “The Secret เดอะซีเคร็ด” 1.ความคิดมีอนุภาคแรงสูงและสามารถดึงดูดได้ทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนี้ 2.กฏแรงดึงดูดบอกไว้ว่า “สิ่งที่เหมือนกันจะดูดเข้าหากัน” ดังนั้น ถ้าอยากให้ชีวิตดี จงคิดดี ทำดี พูดดี 3.พลังงานแห่งการดึงดูดทำงานตลอดเวลา แม้ในยามที่เราหลับ เพราะฉะนั้น ความคิดสุดท้ายก่อนนอนควรเป็น “ความคิดที่ดี” 4.ความคิดของคุณ = เมล็ดพันธุ์ พืชผลที่ได้จะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับ เมล็ดพันธุ์ที่คุณหว่าน 5.เปลี่ยนจากการโฟกัสในสิ่งที่เรากลัว ไม่ต้องการ หรือไม่อยากเจอ เป็น “โฟกัสแต่สิ่งที่เราต้องการ” 6.ชีวิต = ภาพสะท้อนจากสิ่งที่คุณคิด “ยิ่งคิดลบ ชีวิตยิ่งพัง” 7.สิ่งที่ควรเรียนรู้และฝึกฝนถ้าอยากให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งที่ดี คือ “การควบคุมสติอารมณ์ตัวเองให้ได้ 8.คติที่ประจำสมอง “ฉันต้องเป็นนายความคิดตัวเองเสมอ” 9.กระบวนการสร้างสิ่งที่คุณต้องการ 3 ขั้นตอน คือ ขอ เชื่อ และ รับ ขอ = ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน , เชื่อ = เชื่อว่าฉันทำได้และลงมือทำอย่างชัดเจน , รับ = รับสิ่งที่คุณขอได้เลย 10.นึกภาพตอนที่คุณ […]

สร้างสระว่ายน้ำ……….รู้ไว้ใช่ว่า

อากาศร้อนๆแบบนี้ อยากไปว่ายน้ำเลย จะดีแค่ไหนถ้าเรามีสระว่ายน้ำอยู่ในบริเวณบ้าน สระว่ายน้ำนอกจากจะช่วยให้เรามีพื้นที่สำหรับออกกำลังกายแล้ว ยังช่วยเพิ่มบรรยากาศให้บ้านดูสวยขึ้นอีก ในปัจจุบันการก่อสร้างสระว่ายน้ำสามารถทำได้ง่ายขึ้น อย่าง สระว่ายน้ำสำเร็จรูป แถมยังมีราคาที่ถูกลงกว่าแต่ก่อนมาก จึงทำให้หลายๆคน นิยมสร้างสระว่ายน้ำในบริเวณบ้านมากขึ้น โครงสร้างของสระว่ายน้ำ แบ่งได้ 2 ประเภทหลักๆ คือ สระคอนกรีตปูกระเบื้อง สระว่ายน้ำคอนกรีต โครงสร้างพื้นและผนังของสระเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด ข้อดี คือแข็งแรงทนทาน และออกแบบสระได้หลากหลายรูปแบบ ระยะเวลาในการติดตั้ง : ใช้เวลาในการก่อสร้าง 10-20 วัน ราคา : โดยเฉลี่ยลูกบาศก์เมตรละ 20,000-25,000 บาท สระว่ายน้ำสำเร็จรูป  สระว่ายน้ำสำเร็จรูป ทางเลือกใหม่ของคนที่อยากมีสระว่ายน้ำ ที่สะดวกและประหยัดมากกว่าเดิม สระว่ายน้ำสำเร็จรูปมีหลายรูปแบบให้เลือก ขั้นตอนการสร้างสระก็ง่ายและติดตั้งได้รวดเร็วกว่าสระแบบคอนกรีตแต่ก็แอบมีข้อจำกัด เพราะว่ามีรูปทรงที่ไม่หลากหลาย จึงอาจจะไม่สวยเท่าสระว่ายน้ำแบบคอนกรีต 1.สระว่ายน้ำไฟเบอร์กลาส โครงสร้างทำจากไฟเบอร์กลาสที่มีความคงทน และแข็งแรง มีน้ำหนักเบา ติดตั้งได้รวดเร็วและสะดวก ผิวสัมผัสจะเรียบเนียบสวยงาม 2.สระว่ายน้ำไลเนอร์ นวัตกรรมใหม่ของสระว่ายน้ำ ที่ทำมาจากวัสดุ พีวีซี ไลเนอร์ ดีกว่า สระว่ายน้ำคอนกรีตเพราะสระว่ายน้ำคอนกรีตมักมีปัญหาในเรื่องของการหลุดร่อนของยาวแนว กระเบื้องบาดเท้า และน้ำในสระรั่วซึม แต่สระว่ายน้ำไลเนอร์นั้นมีผิวสัมผัสที่นุ่มนวล และมีสีสันให้เลือกมากมาย ระยะเวลาในการติดตั้ง : […]

สมุนไพร 10 ชนิดสำหรับคนที่มีความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง หรือแพทย์บางท่านเรียกว่า ภาวะความดันโลหิตสูง (Hypertension หรือ High blood pressure) เป็นโรคพบได้บ่อยมากอีกโรคหนึ่งในผู้ใหญ่ พบได้สูงถึง ประมาณ 25-30% ของประชากรโลกที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งหมด โดยพบในผู้ชายบ่อยกว่าในผู้หญิง และพบได้สูงขึ้นในผู้สูงอายุ ในบางประเทศ พบโรคนี้ได้สูงถึง 50% ของผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ส่วนในเด็กพบโรคนี้ได้เช่นกัน แต่พบได้น้อยกว่าในผู้ใหญ่มาก ความดันโลหิตสูง, ความดันเลือดสูง, ความดันสูง หรือที่แพทย์บางท่านเรียกว่า ภาวะความดันโลหิตสูง (อังกฤษ : Hypertensionหรือ High blood pressure) หมายถึง ภาวะที่ความดันช่วงบนมีค่าตั้งแต่ 130 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป และ/หรือความดันช่วงล่างมีค่าตั้งแต่ 80 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป ซึ่งโดยมากผู้ป่วยจะมีความดันช่วงล่างสูง (Diastolic hypertension) โดยที่ความดันช่วงบนจะสูงหรือไม่ก็ได้ แต่บางรายอาจมีความดันช่วงบนสูงเพียงอย่างเดียว แต่มีค่าความดันช่วงล่างไม่สูงก็ได้เช่นกัน เรียกว่า “ความดันช่วงบนสูงเดี่ยว” (Isolated systolic hypertension – ISHT) ซึ่งนับว่าเป็นอันตรายไม่น้อยไปกว่าความดันช่วงล่างสูงและผู้ป่วยควรได้รับการรักษาอย่างจริงจัง ประเภท ความดันช่วงบน (มม.ปรอท)/ความดันช่วงล่าง (มม.ปรอท) ความดันโลหิตปกติ < 120 และ < 80 ความดันโลหิตปกติที่ค่อนไปทางสูง 120-129 และ […]

วิธีป้องกันตัวเองจากสภาวะอากาศ ฝุ่นละออง PM 2.5

? ปาโก้ มีความเป็นห่วงทุกๆท่าน เนื่องจากสภาวะอากาศในช่วงนี้??ปาโก้ มีความรู้ และวิธีปกป้องตัวเองจากฝุ่นละออง PM2.5 มากฝากทุกท่าน ???   โรคภูมิแพ้ เป็นโรคที่พบบ่อย โดยมีอุบัติการณ์ร้อยละ 30-40 ทั่วโลก ซึ่งมีผู้ป่วยถึง 400 ล้านคนที่เป็นโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ หรือโรคแพ้อากาศ และมีผู้ป่วยถึง 300 ล้านคนที่เป็นโรคหืด อุบัติการณ์ของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ ในประเทศไทยพบว่า มีผู้ป่วยผู้ใหญ่ถึงร้อยละ 20 และมีผู้ป่วยเด็กถึงร้อยละ 40 ขณะที่อุบัติการณ์ของโรคหืดมีประมาณร้อยละ 10 ดังนั้นจะมีผู้ป่วย 10-15 ล้านคนในประเทศไทย ที่ป่วยเป็นโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ และจะมีผู้ป่วย 3-5 ล้านคนที่เป็นโรคหืด อุบัติการณ์ของโรคภูมิแพ้ทั้ง 2 ชนิดนี้นี้มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ที่มีมลพิษในอากาศเพิ่มขึ้น เชื่อว่าการที่มีปริมาณของมลพิษ และสารระคายเคืองในอากาศมากขึ้น และประชากรสัมผัสกับสารดังกล่าวในอากาศมากขึ้น ทำให้พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเยื่อบุจมูกของผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ และเยื่อบุหลอดลมของผู้ป่วยโรคหืด มีความไวต่อการกระตุ้นมากผิดปกติ ทั้งสารก่อภูมิแพ้ และสารที่ไม่ใช่สารก่อภูมิแพ้ มลพิษในอากาศทั้ง 7 ชนิดดังกล่าว จึงสามารถกระตุ้นให้ผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ และโรคหืดมีอาการมากขึ้นได้ […]

วิธีปรับ onpage ขั้นพื้นฐาน

เบสิคประมาณนี้ วิเคราะห์ Keyword สร้างเนื้อหา ส่วน Topic / Title / Summary / Content ต้องมี Keyword Meta Tag Keyword / Description ต้องมี Keyword ชื่อไฟล์และชื่อโฟลเดอร์ ต้องมี Keyword มีผลต่อ path หรือ permanent link Tag รูปภาพต้องมี Keyword alt=”Keyword” เมนูของเว็บไซต์ ชื่อเมนูต้องมี Keyword ใส่ attribute title=”Keyword” ควบคุมจำนวนของ Outbound Link ให้น้อยสุด แลกลิงค์ 2way และต้องเป็นลิงค์ที่คุ้มค่า สร้างขนาดไฟล์เว็บเพจ ให้เล็กที่สุด load เร็วที่สุด (ใช้โปรแกรมลดขนาดไฟล์ช่วย ลบแท็กไม่จำเป็นทิ้ง กรณีเขียนเอง ไม่ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ลบ […]

วิถีผู้นำ: การสร้างความไว้วางใจ 6 วิธี

เรื่องของความไว้วางใจเป็นเหมือนพื้นที่ปลอดภัยที่คนเราล้วนต้องการจากคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นจากคนในครอบครัว เพื่อน หรือแม้แต่ในสังคมการทำงาน พวกเรามากมายมีเจ้านายที่เราไม่เคารพเรา ไม่ว่าเรามีวิธีการที่ชาญฉลาดหรือมีความสามารถพิเศษอยู่มากเท่าใดก็ตาม แต่เราต่างรู้ว่าการไว้วางใจ การเชื่อมั่น อย่างตาบอดในตัวพวกเขาหรือเธอ จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด เรามักจะดูด้านหลังของเราเพราะว่าเราระแวงว่าเมื่อไหร่จะถูกเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าแทง เมื่อการขาดความไว้วางใจ ระแวง และหวาดกลัวกลายเป็นแรงจูงใจหลักให้กับสมาชิกในทีมของคุณ พวกเขาจะกลัวความคิดเห็นของคุณ พวกเขาจะกลัวการตัดสินใจและการประเมินผลของคุณ พวกเขาจะกลัวความล้มเหลว พวกเขาจะกลัวคุณ!!! เมื่อความกลัวลูกน้องหรือสมาชิกในทีมของคุณจะกลายเป็นอัมพาต ไม่สามารถทำสิ่งต่างๆได้ แอดมินขอนำเสนอหกวิธีการที่เป็นผู้นำสามารถปลูกฝังความเคารพและความไว้วางใจในทีมงานของพวกเขาคือ   เปิดเผยตัวเอง เปิดตัวเองกับคนอื่น ๆ ไม่ได้อยู่ในทางที่เป็นอันตรายที่ผู้คนสามารถใช้ประโยชน์จากคุณ แต่ในทางที่แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์สุจริตและความอ่อนน้อมถ่อมตน ทีมงานของคุณต้องการที่จะรู้ว่าคุณเป็นเช่นเดียวกับพวกเขา จะยินดีที่จะยอมรับความล้มเหลวของคุณเอง หากคุณใส่กำแพงรอบตัวเองในทีมของคุณจะเกินไป (แต่ไม่ต้องเปิดเผยขนาดในรูปก็ได้นะจ๊ะ)   ไม่โทษกันและกัน เมื่อผลที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น เราทุกคนจะชี้อย่างรวดเร็วไปยังคนที่ทำงานผิดพลาด โทษกันและกัน แต่หาก สมาชิกในทีมของคุณเห็นว่า คุณเห็นด้วยที่จะโทษคนอื่น แม้ว่าจะเป็นการดีต่อทีมงาน และมันไม่ได้เป็นความผิดของคุณโดยตรง แล้วพวกเขาจะเริ่มต้นปล่อยสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นซ้ำอีก และเริ่มจะไม่ไว้วางใจคุณ ดังนั้นในฐานะที่เป็นผู้นำของทีม คุณต้องยอมรับผิด มีความรับผิดชอบทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในทีม ทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดี   สร้างสมาชิกในทีมของคุณ วิธีการนี่สิ่งที่ตรงข้ามของการจู่โจมผู้อื่นในทีม เมื่อใดก็ตามที่มีความเหมาะสม ให้แน่ใจว่าคุณได้เอ่ยปาก ชม สรรเสริญยกย่อง สมาชิกในทีมของคุณ […]

วัสดุ-แร่เหล็ก ( IRON ORE )

แร่เหล็กเกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยทั่วไปจะไม่พบแร่เหล็กบริสุทธิ์ในธรรมชาติ แต่จะพบในรูปของสารประกอบ เช่น อยู่ในรูปของออกไซด์ ได้แก่ แร่ฮีมาไทด์ ( Hematite ) มีสูตรทางเคมีว่า Fe2O3 และแร่แมกนีไทต์ ( Magnetite ) มีสูตรทางเคมี Fe3O4  แร่เหล่านี้จะถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการถลุงเป็นโลหะเหล็กต่อไป 2.โลหะเหล็ก ( Iron ) โลหะเหล็กได้จากการถลุงแร่เหล็กด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้ – การถลุงแร่เหล็กด้วยเตาพ่นลม ( blast furnace ) โลหะเหล็กที่ได้จากกระบวนหารนี้ เรียกว่า เหล็กถลุง หรือเหล็กดิบ ( pig iron ) – โดยวิธีลดออกซิเจนโดยตรง ( direct reduction process ) โลหะเหล็กที่ได้จากกระบวนการนี้เรียกว่า เหล็กพรุน (  sponge iron ) 3.เหล็กหล่อ ( Cast lron ) เหล็กหล่อเป็นเหล็กที่มีส่วนผสมของคาร์บอนในเนื้อเหล็กเกินกว่า 2.0%  โดยน้ำหนักเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับเหล็กกล้า […]

วัสดุ-เหล็กหล่อ (Cast iron) คืออะไร ?

สวัสดีจ้าเพื่อนๆ เคยสงสัยกันไหม วัสดุ  cast iron มันคืออะไร ใครรู้บ้าง มันมีทั้งหมด 6 ชนิด แต่ละชนิดมีลักษะยังไงกันน้าาา แล้วในแต่ละอุตสาหกรรม เขาใช้อะไรกันบ้าง มีส่วนประกอบอะไรบ้าง มาไขความลับจากบทความนี้กันได้เลย Cast iron คือ เหล็กหล่อ  เป็นโลหะผสมของเหล็ก ซิลิคอน และคาร์บอน cast iron มีความเข้มข้นของคาร์บอนอยู่ระหว่าง 3-4% โดยน้ำหนัก ซึ่งส่วนใหญ่ปรากฏอยู่ในรูปของแข็งไม่ละลาย (เช่น Graphite flakes หรือ nodules) เหล็กหล่อสองชนิดหลักๆ ได้แก่เหล็กหล่อเทา (grey cast iron) และเหล็กหล่อเหนียว (nodular (ductile) cast iron) ความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กหล่อใกล้เคียงกับเหล็กกล้า หรือบางครั้งอาจจะดีกว่า  ในการเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนให้กับเหล็กหล่อนั้น สามารถผสมด้วยซิลิคอน 13-16% โดยน้ำหนักหรือนิกเกิล(Ni-resist) 15-35% โดยน้ำหนัก เหล็กหล่อหลายประเภทถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในวาล์ว เครื่องสูบน้ำ ท่อ […]

วัสดุ-เหล็กกล้าไร้สนิม และ เหล็กกล้าชุบเคลือบสังกะสี เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

ถาม : เหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steel) และเหล็กกล้าชุบเคลือบสังกะสี (Galvanized steel) เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ? ตอบ : หล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steel) และเหล็กกล้าชุบเคลือบสังกะสี (Galvanized steel) เป็นเหล็กกล้าที่ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเหมือนกัน แต่ต่างกันที่กระบวนการผลิต อายุการใช้งาน และความทนทาน เป็นที่ทราบกันดีว่า ‘เหล็กกล้า (Steel)’ เป็นโลหะผสม (Alloy) ระหว่างเหล็กที่เป็นองค์ประกอบหลักกับคาร์บอนที่เป็นองค์ประกอบรอง โดยทั่วไปโลหะผสมจะมีส่วนผสมของคาร์บอนประมาณ 0.2 ถึง 2.1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักซึ่งปริมาณของคาร์บอนจะเป็นตัวบ่งบอกเกรดของเหล็กกล้า อย่างไรก็ตาม นอกจากคาร์บอนแล้วในกระบวนการผลิตอาจมีการปรับปรุงสมบัติของเหล็กกล้าด้วยการเติมธาตุต่างๆ เช่น ทังสเตน โครเมียม แมงกานีส และวาเนเดียมเข้าไปเพื่อทำให้เหล็กกล้ามีสมบัติที่เหมาะกับการใช้งานตรงตามวัตถุประสงค์มากขึ้น สำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steel) หรือที่มักนิยมเรียกทับศัพท์ว่า ‘สเตนเลสสตีล’ นั้นเป็นเหล็กกล้าที่มีการเติมธาตุโครเมียมลงในส่วนผสมไม่ต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์โดยมวลเพื่อปรับปรุงให้เหล็กกล้ามีสมบัติทนต่อการกัดกร่อนได้ดี โดยโครเมียมที่เติมลงไปในเนื้อของเหล็กกล้านั้นจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศเกิดเป็นฟิล์มบางซึ่งเป็นชั้นของโครเมียมออกไซด์เคลือบผิวโลหะเอาไว้ไม่ให้น้ำและอากาศผ่านเข้าไปทำลายเนื้อโลหะจนเกิดการกัดกร่อนขึ้นได้ ทั้งนี้ชั้นฟิล์มดังกล่าวยังสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้อย่างรวดเร็วเมื่อผิวโลหะเกิดการขูดขีดอีกด้วย ภาพ 1. แสดงถึงชั้นของโครเมียมออกไซด์บนผิวโลหะที่สามารถป้องกันเหล็กกล้าไร้สนิมจากการกัดกร่อนซึ่งมีความหนาเพียง 130 อังสตรอมหรือประมาณ13 นาโนเมตร […]

วัสดุ-วัสดุท่อ-วาล์ว-อุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม

 วัสดุที่ใช้งานท่อ,วาล์ว,ข้อต่อ วัสดุที่ทำจากโลหะ (Metal Material) เหล็ก (Steel , Iron) Cast Iron เหล็กหล่อ Cast Steel Carbon Steel เหล็กกล้า Ductile Iron เหล็กหล่อเหนียว สแตนเลน (Stainless) Stainless 304 , 304L สแตนเลส เกรด 304 , 304L Stainless 316 ,316L สแตนเลส เกรด 316 , 316L วัสดุที่ทำจากพลาสติก (Plastic) PC Polycarbonate PSU Polysulfone PVC Polyvinyl chloride uPVC cPVC PA Acrylic ABS Acrylonitrile butadiene styrene […]

วัสดุ-พลาสติก ABS

พลาสติก ABS คืออะไร เอบีเอส (ABS) เป็นชื่อย่อของ อะคริโลไนไตรล์-บิวทาไดอีน-สไตรีน (acrylonitrile-butadiene-styrene)  ซึ่งเป็นเทอร์โมพลาสติก* ชนิดหนึ่ง เราพบและ “สัมผัส”พลาสติกชื่อเหมือนระบบเบรกของรถยนต์ชนิดนี้ได้บ่อยมากอย่างไม่ทันสังเกต  เนื่องจากมันเป็นส่วนประกอบในเครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวันตั้งแต่สินค้าไฮเทคอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ ไดร์เป่าผมเรื่อยไปจนกระทั่งของเด็กเล่นอย่างตัวต่อเลโก้ (lego) เป็นต้น คุณสมบัติของพลาสติก  โดยทั่วไปพลาสติกที่มีความแข็ง จะมีลักษณะแข็งแต่เปราะ หรือหากมีสมบัติแข็งเหนียวก็จะมีลักษณะอ่อนนิ่มร่วมด้วย แต่เอบีเอสแตกต่างจากพลาสติกทั่วไป เพราะเป็นพลาสติกที่มีความสมดุลทั้งในเรื่องความแข็ง (hardness) และความเหนียว (toughness) ทำให้พลาสติกมีสมบัติทนแรงกระแทก (impact resistance) ดี นอกจากนี้เอบีเอสยังมีสมบัติเด่นอีกหลายเรื่อง เช่น ทนต่อแรงเสียดสี (abrasion) คงสภาพรูปร่างได้ดี (dimension stability) ทนความร้อน ทนสารเคมี มีช่วงอุณหภูมิใช้งานกว้าง (ตั้งแต่ -20 ?C -80 ?C) และสามารถขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายวิธี โครงสร้างกับสมบัติทางกายภาพ เอบีเอสเป็นเทอร์โมพลาสติก (thermoplastic) ที่ได้จากการทำปฏิกิริยาการเกิดโพลิเมอร์ของโมโนเมอร์ 3 ชนิด คือ […]

วัสดุ-ทำไมต้อง SS316 ในโรงงานอาหาร

ทำไมต้อง 316 ในโรงงานอาหาร คงเป็นที่ทราบกันดีในวงการช่างอย่างเราๆ ว่าในการออกแบบระบบน้ำ ระบบท่อ วาล์ว หรือชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ ของโรงงานอาหารและเครื่องดื่มนั้น จะต้องใช้ ฟูด เกรด (Food grade) เท่านั้น ท่านๆ ก็คงสงสัยไม่น้อย โดยเฉพาะฝ่ายจัดซื้อที่เพิ่งเริ่มทำงาน (และอดนึกในใจไม่ได้ว่า เอ้ ทำไมโรงงานนี้ เรื่องมากจัง) ทีนี้ จากประสบการณ์ของ ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง ที่จำหน่ายวาล์ว โฟลมิเตอร์ เครื่องมือวัดต่างๆ ให้อุตสาหกรรมนี้ ก็ต้องอธิบาย กันแบบนี้คะ เนื่องจากว่า ในไลน์การผลิตอาหาร เครื่องดื่มที่ดีนั้น จะต้องมีมาตรฐาน GMP HACCP ISO และอื่นๆ อีกมากมาย อีกเพียบ ซึ่งทำให้โรงงานต้อง มีการส่งตัวอย่างของอาหารตามช่วงเวลา ที่ทำการผลิต เพื่อให้ห้องแล็บตรวจเชื้อจุลินทรีย์ ที่เป็นอันตรายประมาณ 10 กว่าชนิด ทั้งเชื้อแกรมบวก แกรมลบ (นี้ยังไม่รวมพวกเชื้อไวรัสอีก มากมายที่เกิดใหม่กันเลยทีเดียว) ดังนั้น ทำอย่างไรละ […]

วัสดุ-ทองเหลืองกับสแตนเลส คุณสมบัติต่างกันอย่างไร ?

ทองเหลืองและสแตนเลส เป็นวัสดุที่พบเห็นได้ทั่วไปในแทบจะทุกๆงาน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องประดับ หรือแม้แต่ในอุปกรณ์โรงงานเองก็ตาม แต่คงมีคนไม่ทราบว่าทั้งสองแบบนั้นแตกต่างกันอย่างไร ? แบบไหนใช้กับอะไรดี ? ปาโก้มีบทความเกี่ยวกับเรื่องความแตกต่างของทองเหลืองและสแตนเลสมาฝากกันจ้า ทองเหลือง (Brass) เป็นโลหะที่เกิดจากการผสมระหว่างทองแดงและสังกะสี แต่จะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป เพราะปริมาณของสังกะสีที่ผสมแล้วได้เปลี่ยนไปอยู่ที่ประมาณ 5-45% โดยการค้นพบทองเหลืองนั้น คาดว่าน่าจะเป็นยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เพราะมีการนำทองเหลืองมาใช้ประโยชน์ในยุคสำริด และยังถูกเรียกว่าเป็นโลหะที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคสำริดอีกด้วย โดยมีชื่อเรียกในตำนานว่า “โอริคัลคุม” ลักษณะของทองเหลือง ทองเหลือง เป็นโลหะที่มีสีเหลืองและมีบางส่วนที่คล้ายกับทองคำเป็นอย่างมาก แถมยังมีคุณสมบัติในการต่อต้านการเกิดสนิมได้เป็นอย่างดี จึงมักจะมีการนำทองเหลืองมาทำเป็นเครื่องประดับเพื่อตกแต่งในบ้านเรือนและเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วย สำหรับการค้นพบทองเหลืองนั้น คาดว่าน่าจะมีการค้นพบมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยมีการนำเอาทองแดงมาหลอมละลายกับแร่คาลาไมน์ เพื่อดูดเอาสังกะสีออกมา แล้วผสมเข้ากับทองแดงจนกลายมาเป็นเป็นทองเหลืองในที่สุด คุณสมบัติของทองเหลือง ทองเหลือง ก็คือ โลหะที่มีการผสมระหว่างทองแดงและสังกะสีเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ก็เพราะสังกะสีสามารถละลายในทองแดงได้ ซึ่งปริมาณของสังกะสีที่ใส่ลงไปในทองแดงนั้นจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ผลิตเอง โดยจะทำให้ทองเหลืองที่ได้ มักมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป ไม่สามารถกำหนดคุณสมบัติอย่างตายตัวได้ แต่สำหรับคุณสมบัติที่ดีนั้น จะต้องมีคุณสมบัติหลักๆ ดังนี้ คือ สามารถทนต่อการกัดกร่อนและสภาพอากาศได้ดี ทั้งมีความแข็งแรงทนทานและทนต่อรอยขีดข่วนได้อย่างดีเยี่ยม ข้อดีของทองเหลืองต่ออุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง สามารถนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมได้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะการนำมาประกอบกับเครื่องจักรเพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ของรถยนต์ และอุปกรณ์สำคัญอื่นๆ อีกมากมาย […]

วัสดุ-ทองเหลือง (Brass)

ทองเหลือง (Brass) เป็นโลหะผสม (alloy) ระหว่างทองแดงกับสังกะสีเป็นหลัก อัตราส่วนที่ใช้ ผสมขึ้นกับความต้องการในการใช้งาน โดยทั่วไปจะผสมทองแดงลงในอัตราส่วน 5-45% หรือเพิ่มตามต้องการ ส่วนที่เหลือเป็นสังกะสี และโลหะเจือปนอื่นเล็กน้อย ซึ่งจะได้โลหะทองเหลืองที่มีความแข็ง และเหมาะแก่การใช้งานแตกต่างกันไป และหากใช้ทองแดงผสมมากกว่า 50% เรียกว่า ทองเหลือง และใช้ทองแดงผสมมากกว่า 72% หรือมีสังกะสี 5-15% เรียกว่า ทอมแบก (Tombac)  คุณสมบัติของทองเหลือง ผิวแวววาว มีความแข็งสูง– ทนต่อแรงกระแทกได้ดี ทนต่อการกัดกร่อนได้สูง– มีจุดหลอมเหลวไม่สูง สามารถทำขึ้นได้ในระดับครัวเรือนที่ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อน การใช้งานทนทาน   ชนิด และส่วนผสมทองเหลือง ในอุตสาหกรรมผลิตทองเหลืองจะแยกมาตรฐานทองเหลืองออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. ทองเหลืองรีดเป็นแท่งหรือเป็นแผ่น (Wrough Copper Alloys) 2. ทองเหลืองรีดเป็นแท่งหรือเป็นแผ่น (Wrough Copper Alloys) ส่วนการแยกชนิดทองเหลืองตามส่วนผสม ได้แก่ 1. Alpha brass เป็นทองเหลืองที่มีส่วนผสมของทองแดงมากกว่า 61% มีโครงสร้างเป็นสารละลายของของแข็ง (solid solution) […]

วัสดุ-จาระบี (Grease)

  จาระบี (Grease) คือ ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่มีลักษณะกึ่งของแข็งและกึ่งของเหลว เป็นส่วนผสมของน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน สารเพิ่มคุณภาพทางเคมีและสบู่ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานที่ใช้ทำจาระบีมักเป็นพวกที่มีดัชนีความหนืดสูง เพื่อให้สามารถใช้ได้ทั้งอุณหภูมิสูงและต่ำในบางที่ที่ไม่สามารถใช้น้ำมันหล่อลื่นได้  คุณสมบัติของจาระบี ความอ่อนแข็ง (Consistency) ความอ่อนหรือแข็งของจาระบี วัดได้โดยการปล่อยให้เครื่องมือรูปกรวยปลายแหลมจมลงในเนื้อจาระบีที่อุณหภูมิ 25°C เป็นเวลา 5 วินาที และวัดความลึกเป็น 1/10 ของมิลลิเมตร ถ้ากรวยจมลงได้ลึกมากก็แสดงว่าจาระบีอ่อนมาก สถาบันจาระบีในสหรัฐฯ (National Lubricating Grease Institute ชื่อย่อ NLGI) ได้กำหนดเบอร์ของจาระบีไว้ดังนี้ https://bit.ly/2m5l3mo เบอร์จาระบี จะแสดงว่าเมื่อเบอร์จาระบีสูงขึ้น จาระบีจะมีสภาพแข็งขึ้น ส่วนระยะจมนั้นแสดงถึงความลึกของกรวยที่จมลงในจาระบี ถ้าระยะจมมาก แดสงว่าจาระบีมีสภาพอ่อนนิ่มกว่าระยะจมน้อย ความอ่อนแข็งของจาระบีขึ้นกับเปอร์เซนต์ของสบู่และความหนืดของน้ำมันพื้นฐาน ภาพแสดงเครื่องทดสอบความอ่อนแข็ง จุดหยด (Drop Point) คือ อุณหภูมิที่จาระบีหมดความคงตัว กลายเป็นของเหลวจนไหลออก ดังนั้นจุดหยด จึงเป็นจุดบ่งบอกถึงอุณหภูมิสูงสุดที่จาระบีทนได้ โดยทั่วไปอุณหภูมิใช้งานจะต่ำกว่าจุดหยด 40° – 65°C การใช้จาระบีในที่อุณหภูมิสูงๆจึงต้องพิจารณาถึงจุดหยดด้วย สารเพิ่มคุณภาพ (Additives) สารเคมีเพิ่มคุณภาพที่ผสมลงในจาระบี จะมีผลต่อสภาพการใช้งาน […]

วัสดุ-คุณสมบัติของสแตนเลส (Stainless)

เหล็กกล้าไร้สนิม หรือ สเตนเลส (อังกฤษ: Stainless steel) นั้น ในทางโลหกรรมถือว่าเป็นโลหะผสมเหล็ก ที่มีโครเมียมอย่างน้อยที่สุด 10.5%  เนื่องจากโลหะผสมดังกล่าวไม่เป็นสนิมที่มีสาเหตุจากการทำปฏิกิริยากันระหว่าง ออกซิเจนในอากาศกับโครเมียมในเนื้อสเตนเลส  เกิดเป็นฟิล์มบางๆเคลือบผิวไว้ ทำหน้าที่ปกป้องการเกิดความเสียหายให้กับตัวเนื้อสเตนเลสได้เป็นอย่างดี  ปกป้องการกัดกร่อน และไม่ชำรุดหรือสึกกร่อนง่ายอย่างโลหะทั่วไป สำหรับในสหรัฐอเมริกาและในหลายประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการบิน นิยมเรียกโลหะนี้ว่า corrosion resistant steel เมื่อไม่ได้ระบุชัดว่าเป็นโลหะผสมชนิดใด  และคุณภาพระดับใด  แต่ในท้องตลาดเราสามารถพบเห็น สเตนเลสเกรด 18-8 มากที่สุด ซึ่งเป็นการระบุถึง ธาตุที่เจือลงในในเนื้อเหล็กคือ โครเมียมและ นิเกิล ตามลำดับ สแตนเลสประเภทนี้จัดเป็น Commercial Grade คือมีใช้ทั่วไปหาซื้อได้ง่าย มักใช้ทำเครื่องใช้ทั่วไป ซึ่งเราสามารถจำแนกประเภทของสเตนเลสได้จากเลขรหัสที่กำหนดขึ้นตามมาตรฐาน AISI เช่น 304 304L 316 316L เป็นต้น ซึ่งส่วนผสมจะเป็นตัวกำหนดเกรดของสเตนเลส ซึ่งมีความต้องการในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ปกติ Stainless steel จะไม่เป็นสนิมเพราะที่ผิวของมันจะมีฟิล์มโครเมียมออกไซด์ บางๆเคลือบผิวอยู่อันเนื่องมาจากการทำปฏิกิริยากันระหว่าง Cr ใน […]

วัสดุ-ความแตกต่างระหว่าง PTFE และ Teflon?

        ความแตกต่างระหว่าง PTFE และ Teflon?            บางครั้งก็ยากมากที่จะหาคำตอบว่า“ แท้จริงแล้วหมายถึงอะไร” PTFE vs Teflon เป็นตัวอย่าง จักรวาลของเราเต็มไปด้วยศัพท์แสงทางเทคนิคคำย่อและชื่อทางการค้า ดังนั้นหากต้องการทราบความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง PTFE และ Teflon และแบบไหนดีกว่ากันระหว่าง Teflon กับ PTFE เรามาทำความเข้าใจกันว่า PTFE และ Teflon เกี่ยวข้องกับอะไรกัน   PTFE คืออะไร? PTFE เป็นคำย่อหรือรูปแบบย่อของ polytetrafluoroethylene ซึ่งเป็นโพลีเมอร์สังเคราะห์ที่ประกอบด้วยคาร์บอนและฟลูออรีน PTFE มีต้นกำเนิดมาจาก tetrafluoroethylene และใช้กันอย่างแพร่หลายในการใช้งานที่หลากหลายเนื่องจากคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์หลายประการ   คุณสมบัติของ PTFE คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ที่ทำให้ PTFE เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายคือ จุดหลอมเหลวสูง: PTFE มีจุดหลอมเหลวประมาณ 327 ° […]

วัสดุ-ข้อดีวาล์วUPVC วาล์วควบคุมพลาสติก กับวาล์วเหล็กหรือโลหะ

สวัสดีคะ ท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน หลังจากที่สถานการณ์เรื่องโรคระบาดเริ่มคลี่คลายลงบ้างนะคะ  วันนี้แอดมินนำบทความมาฝากคะนั่นก็คือการใช้วาล์วUPVC ทดแทนวาล์วโลหะคะ ซึ่งหลายๆท่านพี่ๆ โอเปอร์ หรือสายโรงงาน นักออกแบบระบบเริ่มเห็นการใช้งานที่มากขึ้นกันบ้างแล้วนะคะ ระบบส่งสารผ่านท่อ ส่วนใหญ่มีส่วนประกอบ เช่น ท่อ ตัวระบาย ตัวกรอง มาตรวัดน้ำ และวาล์วควบคุม ซึ่งถูกสร้างขึ้นจากโลหะ เหล็กหล่อ เหล็กเหนียว อย่างไรก็ตามแนวโน้มในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นถึงการใช้พลาสติก วาล์วUPVC มากขึ้นเรื่อยๆ เหตุใดผู้ออกแบบระบบน้ำ ระบบสารเคมี จึงเลือกวาล์วUPVC วาล์วควบคุมแบบพลาสติกมากขึ้น มากกว่าชิ้นส่วนโลหะ หรือวาล์วเหล็กที่เคยใช้ในอดึตและยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน อาจเป็นเพียงเรื่องของการลดต้นทุนหรือที่จริงแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นนะ? วันนี้แอดมินชวนคิด 6 เหตุผลที่ วาล์ว UPVC ได้เปรียบ วาล์วเหล็กกันคะ   ทำไมต้องใช้วาล์วUPVC วาล์วควบคุมพลาสติก ? เรามาดูสาเหตุหลัก ๆ ที่นักออกแบบหลายคนเลือกใช้วาล์ว UPVC วาล์วพลาสติกเทียบกับโลหะเป็นวัสดุก่อสร้างสำหรับควบคุมการให้น้ำ เคมี หรือสารไหลในระบบกันคะ ความทนทานต่อสารเคมี: (Chemical Resistance, Corrosion Resistance) ข้อดีอย่างหนึ่งของส่วนประกอบโพลีเมอร์ พลาสติก […]

วัสดุ-กรรมวิธีผลิตท่อเหล็กกล้า (STEEL PIPES MANUFACTURING PROCESS)

กรรมวิธีผลิตท่อเหล็กกล้า ( steel Pipe Manufacturing Process ) ท่อเหล็กกล้าที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน แบ่งตามกรรมวิธีการผลิตได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ ท่อเชื่อมตะเข็บ ( welded pipe ) และท่อไร้ตะเข็บ  (seamless pipe ) 1.ท่อเชื่อมตะเข็บ ( Welded Pipe หรือ  Seam Pipe ) ท่อชนิดนี้ผลิตโดยการนำแผ่นเหล็กมาม้วน – เชื่อม ซึ่งวิธีม้วนทำได้ทั้งม้วนแนวยาว หรือม้วนแบบ spiral ท่อเชื่อมตะเข็บแบ่งประเภทตามวิธีการเชื่อมตะเข็บ ดังนี้ Electric Resistance Welding (ERW) เป็นวิธีการเชื่อมตะเข็บท่อโดยอาศัยแรงอัด (pressing) ในขณะที่ตะเข็บหลอมละลายด้วยความร้อนที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า โดยไม่มีการอาร์ค ( arc ) กรรมวิธีผลิตเริ่มต้นด้วยการคลี่เหล็กแผ่นออกจากคอยล์ จากนั้นจะค่อยๆม้วน เหล็กแผ่นหั้ยเป็นรูปทรงกระบอกอย่างต่อเนื่อง ผ่านลูดรัดหลายแท่นโดยไม่ต้องใช้ความร้อน ( cold forming) […]

วัสดุ-Aluminum กับ Aluminum Alloys ต่างกันอย่างไร

Aluminum เป็นโลหะผสมที่ประกอบด้วยธาตุ ทองแดง (Copper/Cu), แมกนีเซียม (Magnesium/Mn), แมงกานีส (Manganese/Mg), ซิลิกอน (Silicon/Si) และสังกะสี (Zinc/Zi) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลักดังนี้ 1. อลูมิเนียมหล่อผสมอัลลอย (Casting Alloys) แบ่งหมวดย่อย Heat-Treatable / Non Heat-Treatable 2. อลูมิเนียมผสมอัลลอย (Wrought Alloys) แบ่งหมวดย่อย Heat-Treatable / Non Heat-Treatable ประมาณ 85% ของอลูมิเนียมใช้ทำแผ่นรีดฟอยล์ และบีดอัดเป็นท่อน (Extrusions) อลูมิเนียมผสมอัลลอย(Casting Alloys) เป็นผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีจุดหลอมเหลวต่ำ แต่โดยปกติจะมีความแข็งแรงน้อยกว่า อลูมิเนียมผสมอัลลอย (Wrought Alloys) และที่สำคัญที่สุดของระบบผสมอัลลอยคือ ปริมาณของอลูมิเนียม (Al) ซิลิกอน (Si) ที่ระดับสูงของซิลิกอน (4.0% ถึง 13%) นำไปสู่การหล่ออลูมิเนียมที่มีคุณภาพดี […]

วันอนุรักษ์น้ำโลก หรือ World Water Day

วันอนุรักษ์น้ำโลก หรือ World Water Day ตรงกับวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของมวลมนุษยชาติเลยทีเดียว เพราะมนุษย์เราต้องใช้ทรัพยากรน้ำในการดำรงชีวิต  ทางปาโก้นำข้อมูลมาฝาก           ทั้งนี้ วันอนุรักษ์น้ำโลก มีจุดเริ่มต้นจากการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ในวันที่ 22 มีนาคม ปี 1992 ที่มีเนื้อหาสำคัญโดยตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรน้ำของมนุษย์ จึงมีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมที่จะเป็นแผนแม่บทให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้เฝ้าระวังทรัพยากรน้ำในประเทศนั้น ๆ และในวันนั้นเองสมัชชาทั่วไปแห่งสหประชาชาติก็ได้ออกประกาศให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เป็นวัน World Water Day หรือ วันอนุรักษ์น้ำโลก            โดยทางองค์การสหประชาชาติจะกำหนดธีม หรือหัวข้อประเด็นของวันอนุรักษ์น้ำโลกในแต่ละปีแตกต่างกันออกไป ซึ่งแม้การรณรงค์ในวันน้ำโลกจะไม่สามารถประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาได้ แต่การกำหนดหัวข้อของวันน้ำโลกในแต่ละปีนั้นถือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นปัญหาสำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำที่เชื่อมโยงกับประชากรโลกได้เป็นอย่างดีในช่วงเวลานั้น เช่น            – ปี ค.ศ. 1994 ซึ่งเป็นวันน้ำโลกครั้งแรก ได้กำหนดหัวข้อว่า […]

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชประวัติ            พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอูย่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 แห่งพระบรมราชจักรวงศ์ เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และเจ้าจอมมารดาเรียม ซึ่งต่อมาได้รับการสถาปนาพระอิสริยศักดิ์เป็น สมเด็จพระศรีสุลาลัยเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2330 ณ พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี ทรงสวรรคต เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2394 รวมพระชนมายุ 63 พรรษา กับ 11 วัน เสด็จดำรงในสิริราชสมบัติ 25 ปี 7 เดือน 23 วัน            พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าชายทับ พระองค์ได้ปฎิบัติราชการแผ่นดินดั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ซึ่งขณะนั้นสมเด็จพระบรมชนกนาถ ยังทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคล พระองค์ทรงได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการในตำแหน่งสำคัญๆ สืบมา            ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพทธเลิศหล้านภาลัย ใน พ.ศ. 2356 เมื่อพระชนพรรษาได้ 26 พรรษา […]

วันตรุษจีน

วันตรุษจีนนี้ขอให้ 新正如意 新年发财 (ซินเจิ้งหรูอี้ ซินเหนียนฟาไฉ)… คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนาในปีใหม่นี้ มีแต่ความสุขมั่งคั่ง โชคดีร่ำรวยตลอดไป เฮง เฮง เฮง ในวันตรุษจีนนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคน มีแต่ความสุข ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขสมปรารถนา ตลอดทั้งปีจ้า ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง ปาโก้จำหน่ายวาล์วและสินค้าเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น  โฟลมิเตอร์ โรตามิเตอร์ วัดการไหล เกจวัดแรงดัน Pressure_gauge เพรชเชอร์เกจ valvecontrol valveคอนโทรลวาล์ววาล์วติดหัวขับเซฟตี้วาล์วโซลินอยด์วาล์ว บริการให้คำปรึกษา แนะนำสินค้าที่เหมาะกับลักษณะการใช้งานของท่าน และจัดหาสินค้าให้ท่านตามต้องการค่ะ ทำความรู้จัก PAKO ENGINEERING บริการจัดส่งทั่วประเทศ สนใจ Product เพิ่มเติมติดต่อเราได้ทางFACEBOOK : Pako Engineering Well FlowmeterPressure gauge OCTA  เข้าชมเว็บไซต์ของเราได้ที่   www.pako.co.th           www.pakoengineering.com                  Line ID   : @pakoengTel.            : 0-2041-5092,09-4690-4630 Fax    […]

วัฒนธรรมการทำงานแบบ NETFLIX

ใครเก่งมากๆตบรางวัลอย่างงาม ใครเก่งกลางๆจ้างออก เบื้องหลังความสำเร็จของ Netflix คือการไม่มีกฎระเบียบในที่ทำงาน  คุณค่า 2  ประการที่ทำให้ Netflix ประสบความสำเร็จ คือ – เสรีภาพ เสรีภาพจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดความรับผิดชอบ – ความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบที่ดีอาจเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับเสรีภาพอย่างเต็มที่  เคล็ดลับสุดยอดของ Netflix คือการการจ้างคนเก่ง เก่งระดับหัวกะทิ เก่งจนไม่ต้องมีกฎเกณฑ์มาบังคับ เก่งขนาดองค์กรพร้อมที่จะมอบเสรีภาพให้อย่างเต็มใจ        พนักงานของ Netflix จะมีวันลาไม่จำกัดนอกจากทำงานในสายบัญชีการเงิน บริษัทจะขอให้เข้าบริษัทเพื่อจัดการงานเอกสาร ช่วงต้นและปลายไตรมาส แต่ถ้าจะลาเป็นเดือน ก็ต้องติดต่อฝ่ายบุคคลเพื่อพูดคุยกันก่อน Netflix ระบุไว้ว่า “เราจ้างคนที่เป็นผู้ใหญ่มาทำงานด้วย” ดังนั้นกฎระเบียบจึงไม่ใช่สิ่งสำคัญที่จะต้องมาบังคับกัน อย่างเช่นเรื่องทางการเงิน Netflix จะมีเพียง 5 คำ ที่บอกให้พนักงานปฏิบัติตาม (Act in Netflix’s best interests) ใช้เงินอย่างไรก็ได้แต่ให้ผลประโยชน์สูงสุดเป็นของ Netflix ผลคือ พนักงานใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดมากขึ้น พนักงานใช้เงินเสมือนว่ากำลังใช้เงินจากกระเป๋าของตัวเอง การไม่มีกฎ (No […]

ลับคมความคิด คำถามเปลี่ยนชีวิต!!!

คนที่มี “ความสงบสุขในชีวิต” ไม่ใช่เพราะพวกเขามีชีวิตที่ราบเรียบ หรือเจอะเจอแต่สิ่งดีๆ เท่านั้น แต่พวกเขามีชีวิตที่สุขสงบ เพราะสามารถปรับมุมมองให้เข้ากับทุกๆ สถานการณ์… ไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไร เป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นแม่บ้าน พนักงานประจำ หรือฟรีแลนซ์… แม้คุณจะมีลูกค้าประจำ มีรายได้ต่อเนื่อง มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี หรือมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างรัดกุม แต่ทุกสิ่งทุกอย่าง บ่อยครั้งกลับไม่เป็นดังใจนึก! และบางครั้ง ถึงแม้จะทำดีที่สุดแล้ว แต่เรากลับไม่อาจกำหนดโชคชะตาได้ ยังมีปัจจัยภายนอกอีกหลายอย่าง นอกเหนือความคาดหมาย ซึ่งอาจทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไป… แต่คุณรู้หรือไม่? มีสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถควบคุมได้ และปรับเปลี่ยนได้ในทุกสถานการณ์ นั่นคือ “มุมมอง-ทัศนคติ” “การปรับเปลี่ยนความคิด พลิกมุมมอง” เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คุณรับมือกับปัญหาต่างๆ เพื่อแก้ไขสถานการณ์เลวร้าย-ไม่คาดฝันต่างๆ ได้… ในช่วงที่เจอวิกฤต มีปัญหารุมเร้า ดูเหมือนจะไม่มีทางออก… คุณอาจกำลังคิดว่า คุณไม่มีทางเลือกกับการรับมือปัญหาเหล่านั้น! แต่แท้จริงแล้ว คุณมีทางเลือกหลายอย่าง เพียงแต่คุณไม่รู้ตัว!!! คุณเลือกได้ว่า จะอารมณ์เสีย จะโมโห หรือจะใช้สติแก้ปัญหา… คุณเลือกได้ว่า จะละทิ้งปัญหา ปล่อยให้มันเป็นไป หรือจะไม่ยอมแพ้ แล้วสู้ขาดใจ… คุณเลือกได้ว่า คุณจะจบหรือไปต่อ… และคุณก็เลือกที่จะปรับมุมมอง-ความคิด […]

ลักษณะของพนักงานดาวรุ่ง..Rising Star!!!!

ลักษณะของพนักงานดาวรุ่ง Rising Star คนที่จะก้าวหน้าในชีวิต 1.ต้องรู้ว่าตัวเองชอบอะไร มีเป้าหมายในชีวิตและมี Growth Mindset มองเห็นโอกาส ความสำเร็จของงานสำคัญที่สุด 2.มีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับองค์กร 3.ต้องมีความรับผิดชอบจนได้รับความไว้วางใจ (Trust) ต้องสามารถทำให้คนอื่นไว้วางใจได้เยอะ มีความรับผิดชอบสูง เมื่อสร้างความเชื่อมั่นได้ก็จะมีอิสระในการทำงานสูง 4.มีความคิดริเริ่ม ทำอะไรใหม่ๆอยู่เสมอ สร้างการเติบโตให้องค์กรด้วยการนำเสนอไอเดียใหม่ๆ 5.ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง ไม่ยึดติดกับแบบแผน เห็นทางหนี ทางรอด ทางไปเสมอ 6.มีความเป็น Connector หรือ Playmaker เก่งคนเดียวไม่ดีเท่าเล่นเป็นทีมได้ 7.มีความรอบรู้เรื่ององค์กรเป็นอย่างดี เมื่อเข้าใจบริบทขององค์กร ก็จะหาจุดลงตัวในการทำงานเจอ 8.รู้จักการสานสัมพันธ์ ขอความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ 9.เป็นคนซื่อสัตย์และมีศีลธรรม 10.ทำงานเหนือความคาดหมายเสมอ สัญญาให้น้อยทำให้ได้มาก “เช็คกันดูนะคะว่าตัวเองมีข้อไหนกันแล้วบ้าง ถ้ายังไม่มีต้องรีบพัฒนาตัวเองกันนะคะ เพื่อเป้าหมายคือเป็นพนักงานดาวรุ่งให้ได้”  

ลดความอ้วนอย่างถูกวิธีต้องไม่ฮาร์ดคอร์เกินไป

ลดความอ้วนอย่างถูกวิธีต้องไม่ฮาร์ดคอร์เกินไป ลดความอ้วนอย่างถูกวิธีหลายคนคงจะลดน้ำหนักกันมาหลายต่อหลายสูตร แต่ก็ยังไม่ได้ผลซะที หรือพอผอมก็กลับมาอ้วนใหม่อย่างรวดเร็ว หรือท้อซะก่อนจะลดน้ำหนักได้ตามที่ต้องการ นั่นอาจเป็นเพราะเราลดน้ำหนักไม่ถูกวิธีนะคะ การลดน้ำหนักหรือลดความอ้วนที่ดีนั้นจะต้องค่อยเป็นค่อยไป ไม่ทรมานร่างกายและจิตใจ ไม่อดมื้อกินมื้อ ต้องได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์เต็มที่ค่ะ และที่สำคัญคือจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของเราอย่างถาวรได้ค่ะ นั่นจึงเป็นการลดน้ำหนักอย่างถาวรจริงๆ ค่ะ มาถึงวิธีการลดน้ำหนักให้ได้ผลอย่างถาวร หลักการก็ง่ายๆ ค่ะ ทานให้น้อยกว่าออกกำลังกาย หรือไม่ก็ออกกำลังกายให้มากกว่าทานเข้าไปค่ะ ไม่ได้กวนนะคะ การทานให้น้อยกว่าออกกำลังกายก็หมายถึงว่าเราไม่ต้องออกกำลังกยหนักๆ ก็ได้ แต่ต้องทานน้อยลงมากๆ แต่แบบหลังคือออกกำลังกายให้มากกว่าที่ทานเข้าไปก็ตามชื่อเลยค่ะ คือออกกำลังกายให้มากขึ้นนั่นเองค่ะ ซึ่งตรงนี้จะนับเป็นกิโลแคลอรี่นะคะ บางคนอาจจะถามว่าถ้าออกกำลังกายหนักๆ ด้วย ทานน้อยๆ ด้วย จะยิ่งได้ผลเร็วใช่มั้ยคะ ขอตอบว่า “ไม่” ค่ะ อาจจะได้ผลช่วงแรกค่ะ แต่จากนั้นร่างกายจะเหนื่อยล้ามาก จนออกกำลังกายหนักๆ ต่อไปไม่ไหว หรือหิวโหยจนกลับมาทานมากขึ้นก็ได้ค่ะ ทางที่ดีควรใช้ทางสายกลางดีกว่าค่ะ คือ ทานให้น้อยกว่าออกกำลังกาย หรือไม่ก็ออกกำลังกายให้มากกว่าทานเข้าไปค่ะ ซึ่งขอแนะนำว่าเป็นแบบหลังนะคะ เพราะทานน้อย ก็ต้องลดปริมาณอาหารที่ทานเข้าไป ก็จะทำให้ไม่อิ่ม หรือหิวเร็วกว่าปกติ เหมือนกับการอดอาหาร ร่างกายและจิตใจจะทรมาน (เพราะหอวและอยากกินอาหาร) พอทนไม่ได้ก็จะกลับมาทานมากกว่าปกติ กลายเป็นโยโย่นั่นเองค่ะ แล้วทีนี้มาดูกันว่าเราจะต้องทานเท่าไหร่ ออกกำลังกายเท่าไหร่ดีค่ะ ปกติแล้วคนเรามีการเผาผลาญพลังงานอยู่แล้วซึ่งเป็นการใช้พลังงานในการดำเนินชีวิตปกติ […]

ระบบท่อ-เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับงานท่อ

“ท่อ” เป็นอีกหนึ่งสื่งสำคัญในระบบงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานท่อกันค่ะ จะได้เลือกใช้ท่อกับงานของท่านได้อย่างเหมาะสม . คำศัพท์เกี่ยวกับท่อและความหมาย (Terminology) การแปลคำศัพท์เทคนิคภาษอังกฤษเป็นภาษาไทย ให้กระชับและเข้าใจง่าย เป็นเรื่องที่มีปัญหามาโดยตลอด  บางครั้งอาจทำให้ผู้อ่านเกิดความสับสนหรือเข้าใจผิด  ดังนั้นจึงขอให้ท่านผู้อ่านใช้คำแปลและ/หรือความหมาย  ที่ได้อธิบายต่อไปนี้  ในการทำความเข้าใจเนื้อหาข้อมูล และตาราง กรรมวิธีผลิตท่อเหล็ก (Steel Pipe Manufacturing Process) ท่อเหล็กกล้าที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน แบ่งตามกรรมวิธีการผลิตได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ ท่อเชื่อมตะเข็บ (Welded pipe) และท่อไร้ตะเข็บ (Seamless pipe) 1.ท่อเชื่อมตะเข็บ (Welded pipe) ท่อชนิดนี้ผลิตโดยการนำแผ่นเหล็กมาม้วน – เชื่อม ซึ่งวิธีการม้วนทำให้ทั้งม้วนตามแนวยาว หรือม้วนแบบ Spiral ท่อตะเข็บแบ่งประเภทตามวิธีการเชื่อมตะเข็บดังต่อไปนี้ Electric  Resistance  Welding  (ERW)  เป็นวิธีการเชื่อมโดยอาศัยแรงอัด (pressing) ในขณะที่ตะเข็บหลอมละลายด้วยความร้อนที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า โดยไม่มีการอาร์ค (arc) กรรมวิธีผลิตเริ่มต้นด้วยการคลี่เหล็กแผ่นออกจากคอยล์ จากนั้นจะค่อยๆม้วนเหล็กแผ่นให้เป็นรูปทรงกระบอกอย่างต่อเนื่อง ผ่านลูกรีดหลายแท่นโดยไม่ต้องใช้ความร้อน […]

ระบบท่อ-ปัญหาที่พบในระบบท่อ ตอนที่ 3 ปัญหาเสียงดัง

ปัญหาเสียงดัง การลดแรงดันของก๊าซหรือไอน้ำผ่านวาล์วจะทำให้เกิดการไหลปั่นป่วนที่ทางออกของวาล์ว ส่งผลให้เกิดเสียงดัง ในการแก้ปัญหาดังกล่าวสามารถทำได้โดยการติดตั้งตัวระงับเสียงที่มีลักษณะรูพรุน โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะช่วยลดเสียงความถี่ต่ำและกลาง แต่จะเพิ่มความถี่สูง นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดการไหลอย่างราบเรียบตลอดหน้าตัดท่อมากยิ่งขึ้นด้วย แก้ปัญหาเสียงดังในท่อประปาจากแรงดันน้ำ           การเปลี่ยนปั๊มน้ำให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม อาจส่งผลให้เกิดการไหลกระแทกของน้ำในเส้นท่ออย่างแรงที่เรียกกันว่า “Water Hammer Effect” ซึ่งจะส่งผลกระทบกับระบบเส้นท่อประปาและข้อต่อต่างๆ ที่อาจเกิดการแตกร้าวและรั่วซึมตามมา การแก้ปัญหาด้วยการสร้างจุดรับแรงกระแทกกระทันหัน จะช่วยลดและสลายแรงกระแทกไป          ปฏิกิริยาที่เรียกกันว่า “Water Hammer Effect” ซึ่งแปลความมาจากอาการที่เกิดการไหลกระแทกของน้ำในเส้นท่ออย่างแรง จากการหยุดการไหลของน้ำที่ปลายทางออกอย่างกระทันหัน ถ้าหากระบบเส้นท่อประปาในบ้านส่วนใดที่ไม่ได้ยึดแน่นติดตรึงกับตัวบ้าน ส่วนนั้นจะเกิดอาการสะบัดและกระแทกกับวัสดุรอบข้างทำให้เกิดเสียง สำหรับอาการที่เป็นหนักๆ ก็จะเกิดเสียงน้ำกระแทกเวลาที่ปิดก๊อกราวกับว่ามีใครเอาค้อนมาตีที่เส้นท่อ             แรงกระแทกนี้นอกจากสร้างความรำคาญแล้วยังจะก่อปัญหาเรื่องแรงดันที่ไปกระแทกดันให้ข้อต่อต่างๆ ในจุดที่เชื่อมต่อไม่ดีเกิดการหลุดรั่วไหลได้ หรือทำให้พวกข้อต่อ-เส้นท่อที่แกว่งสะบัดเกิดการแตกร้าวและรั่วซึมจากการกระแทกที่สะสมซ้ำๆ เป็นเวลานาน หนักสุดคือก่อความเสียหายให้กับชิ้นส่วนพวกวาล์วปิด-เปิดของตัวก๊อก หรือวาล์วน้ำต่างๆ ทำให้เกิดอาการที่ว่า ปิดน้ำไม่อยู่ น้ำไหลในลักษณะที่เป็นหยดแม้จะปิดสุดแล้วก็ตาม ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง ปาโก้จำหน่ายวาล์วและสินค้าเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น  โฟลมิเตอร์ โรตามิเตอร์ วัดการไหล เกจวัดแรงดัน Pressure_gauge เพรชเชอร์เกจ valvecontrol valveคอนโทรลวาล์ววาล์วติดหัวขับเซฟตี้วาล์วโซลินอยด์วาล์ว […]

ระบบท่อ-ปัญหาที่พบในระบบท่อ ตอนที่ 2 วอเตอร์แฮมเมอร์ หรือค้อนน้ำ (Water Hammer)

วอเตอร์แฮมเมอร์ หรือค้อนน้ำ (Water Hammer) เป็นปรากฏการณ์ที่ความดันในท่อมีการเปลี่ยนเเปลงอย่างรุนเเรงและฉับพลัน โดยมีความดันเพิ่มขึ้นและลดลงจากความดันเดิมในลักษณะเป็นคลื่นขึ้นลงสลับกันไปเป็นอนุกรม                 สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดค้อนน้ำ ก็คือมีการเปลี่ยนเเปลงความเร็วของการไหลในท่ออย่างกระทันหัน เช่น ปิดประตูน้ำอย่างกะทันหัน เป็นต้น เมื่อมีการเปลี่ยนเเปลงความเร็วในลักษณะดังกล่าว โมเมนตัมของของเหลวจะถูกเปลี่ยนไปกลายเป็นแรงกระเเทกบนประตูน้ำและผนังของท่อ แรงกระแทกที่เกิดขึ้นถ้าหากมากเกินกว่าความสามารถของท่อจะรับได้ก็จะทำให้ท่อระเบิดหรือทำให้ระบบท่อเเละอุปกรณ์เสียหายอย่างรุนแรงขึ้นได้ ระดับความเสียหายเนื่องจากวอเตอร์เเฮมเมอร์ ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงและความยืดหยุ่น (EIasticlty) ของท่อ ความเร็วของการไหล อัตราการเปลี่ยนเเปลงความเร็วการไหล ลักษณะการยึดท่อให้อยู่กับที่ และระบบป้องกันวอเตอร์แฮมเมอร์ที่ติดตั้งไว้ เป็นต้น การป้องกันค้อนน้ำ วิธีป้องกันไม่ให้ค้อนน้ำที่เกิดขี้นมีความรุนเเรงมากจนทำความเสียหายให้แก่ระบบท่อนั้นทำโดยการลดความดันที่เกิดขึ้นให้เหลือยู่ในระดับที่ยอมให้โดย 1) เพิ่มระยะในการปิดประตูน้ำ หรือเปลี่ยนแปลงความเร็วโดยใช้เวลาให้มากกว่าเวลาวิกฤติ (crltlcaI time) Tc มากๆ 2) โดยการให้น้ำไหลออกมาจากท่อบ้างในขณะที่เกิดความดันมาก ๆ 3) โดยใช้ทั้งสองวิธีข้างต้นร่วมกัน อุปกรณ์ป้องกันค้อนน้ำ           การป้องกันวอเตอร์แฮมเมอร์จากการหยุดเดินเครื่องสูบน้ำอาจทำได้โดยการลดความเร็วของเครื่องยนต์ลงทีละน้อยเป็นขั้นๆจนอัตราการไหลน้อยมากแล้วจึงดับเครื่องยนต์     ในกรณีที่ต้นกังลังเป็นมอเตอร์ซึ่งมีรอบการหมุนคงที่ก็ให้ใช้วิธีปิดประตูจ่ายน้ำลงทีละน้อยเป็นขั้นๆ เช่นเดียวกันจนกระทั่งปิดสนิทหรือเกือบสนิทแล้วจึงปิดสวิทช์  การเริ่มเดินเครื่องสูบน้ำก็ทำในลักษณะเดียวกันแต่ย้อนขั้นตอน   อย่างไรก็ตาม บางครั้งมีความจำเป็นต้องหยุดเดินเครื่องอย่างกะทันหัน  หรืออาจมีสาเหตุมาจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง    เครื่องยนต์เสีย เป็นต้น    ดังนั้นในระบบที่มีโอกาสเกิดวอเตอร์แฮมมอร์ได้ง่ายจึงควรมีอุปกรณ์ป้องกันช่วย  เช่น   pressure Rellef valve    ,   […]

ระบบท่อ-ปัญหาที่พบในระบบท่อ ตอนที่ 1 >>> ปัญหาการเกิดโพรงอากาศ (Cavitation)

ทำความรู้จักกับ การเกิดโพรงอากาศ (Cavitation) กันดีกว่า           เมื่อของเหลวไหลผ่านวาล์วที่ปิดลงบางส่วนทำให้ความดันจลน์เพิ่มขึ้นและความดันสถิตของของเหลวลดลงซึ่งอาจลดลงถึงความดันไอของของเหลวทำให้ของเหลวในย่านความดันต่ำเริ่มกลายเป็นฟองไอและรวมตัวกันกลายเป็นโพรงไอ เมื่อของเหลวและโพรงไอเลื่อนตัวออกห่างจากวาล์วความดันจลน์เริ่มลดลงความดันสถิตเพิ่มมากขึ้นทำให้โพรงไอดังกล่าวยุบตัวลงอย่างรวดเร็ว จากปรากฏการดังกล่าวทำให้เกิดการกระแทกกันของอนุภาคของเหลวบริเวณที่โพรงไอยุบตัวทำให้แรงดับบริเวณดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงสั้น ๆ ถ้าแรงดันดังกล่าวเกิดใกล้กับผนังท่อหรือวาล์วจะทำให้เกิดการสึกหรอได้ ปัญหาส่วนใหญ่มักเกิดในระบบท่อคอนเดนเซทเนื่องจากน้ำมีอุณหภูมิสูงความดันไอของของเหลวจะเพิ่มขึ้นทำให้เกิดฟองไอได้ง่าย Cavitation หรือปรากฏการณ์การเกิดโพรงไอ หรือโพรงอากาศ เป็นปรากฏการณ์ในการเปลี่ยนสถานะของน้ำจากของเหลวเป็นไอและมีปริมาตรเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวและยุบตัวลงในภายหลังเนื่องมาจากเมื่อน้ำไหลผ่านส่วนต่างๆของปั้มนั้น น้ำจะเปลี่ยนแปลงความเร็วในการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาอันเนื่องมาจากพื้นที่หน้าตัดที่เปลี่ยนแปลงหรือรูปร่างลักษณะของปั้มและสถานการณ์อื่น ๆ ที่ส่งผลให้แรงดันของน้ำเพิ่มขึ้นและลดลงอยู่ตลอดเวลา การเกิด Cavitation นั้นเกิดจากการที่มีฟองอากาศเกิดขึ้นในปั๊ม(Pump) ขณะปั๊มทำงาน โดยผลของการเกิด Cavitation นั้นจะทำให้ชิ้้นส่วนของปั๊ม เกิดความเสียหาย เช่นการเกิด Cavitation Pitting หรือการเกิด Dry Running ทำให้ Shaft Seal เกิดการรั่ว การเกิด Cavitation นั้นเกิดมาจากหลายสาเหตุ NPSH(A) < NPSH(R) การใช้งานปั๊มใกล้กับอุณหภูมิจุดเดือดของของเหลว การเลือกปั๊มไม่เหมาะสมเช่น ปั๊มทำ flow ได้สูงเกินไป การใช้งานขณะที่ด้าน suction มีการทำ vacuum กลไกสำคัญในการเกิด Cavition คือการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงความดัน […]

ระบบท่อ-ต้องเข้าใจ ก่อนทำระบบน้ำในบ้าน >>>ระบบจ่ายน้ำ

๐ ระบบจ่ายน้ำภายในบ้าน  “ระบบน้ำดี หรือ ระบบประปา”           ถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญไม่แพ้ส่วนประกอบอื่นๆ ภายในบ้าน แต่การเลือกใช้อุปกรณ์ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนวิธีการติดตั้ง มักจะเป็นปัญหาสำคัญสำหรับมือใหม่หัดสร้างบ้านอย่างเราๆ เสมอ  เลือกอย่างไร???  ปัจจุบันแบ่งระบบได้เป็น 2 ประเภท ระบบที่ 1 ระบบจ่ายน้ำขึ้น (UP FEED SYSTEM)             เป็นระบบจ่ายน้ำที่นิยมใช้ตามบ้านเรือนทั่วไป เหมาะกับอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 3 ชั้น เป็นระบบที่นิยมกันมาก โดยติดตั้งปั๊มน้ำกับแท็งก์น้ำที่อยู่ชั้นล่าง อาจตั้งไว้หน้าบ้านหรือหลังบ้านก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสมในการเดินท่อน้ำเข้าสู่ตัวบ้าน โดยหลักการเราจะตั้งแท็งก์เพื่อเก็บน้ำที่ผ่านจากมิเตอร์หน้าบ้าน แล้วจึงต่อมายังปั๊มน้ำเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำ ให้สามารถจ่ายน้ำขึ้นไปยังชั้นที่อยู่สูงขึ้นไปได้ ระบบนี้ยังแบ่งย่อยออกเป็น 2 ชนิดตามประเภทของการจ่ายน้ำ คือ  ๐ การจ่ายตรงจากท่อน้ำประปาหลัก (Direct Feed Up) ๐ การจ่ายผ่านปั๊มน้ำ (Pump Feed Up)     […]

ระบบท่อ-ความแตกต่างของวาล์วระบายแรงดัน “RELIEF VALVE, SAFETY VALVE และ SAFETY RELIEF VALVE”

ทุกคนเคยเจอปัญหาหรือสงสัยกันไหมครับ ว่าวาล์แต่ละตัวที่ชื่อเรียกมันค่อนข้างจะคล้ายกันแบบนี้                            “RELIEF VALVE, SAFETY VALVE, SAFETY RELIEF VALVE”  มันจะมีหน้าที่หรือการทำงานที่แตกต่างกันอย่างไร? ผมเชื่อว่าทุกๆคนคงอยากที่จะคลายข้อสงสัยกันแล้ว  งั้นเอาอย่างนี้นะครับ!! วันนี้ทาง Pako engineering เราจะมาเล่าให้ฟังกันง่ายๆเลยครับ ว่าวาล์ระบายความดันแต่ละแบบ แต่ละชื่อเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรบ้าง ซึ่งวาล์ระบายความดันจะมีลักษณะการเปิดระบายไม่เหมือนกัน หน้าวาล์วจะถูกออกแบบให้เปิดเพื่อระบายแรงดันส่วนเกินและปิดเมื่อแรงดันลดลงต่ำกว่าที่กำหนด โดยมีลักษณะการเปิดอย่างรวดเร็ว (pop action) หรือค่อย ๆ เปิดตามสัดส่วนแรงดันที่เพิ่มขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบครับ ทุกคนน่าจะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไร  อ้าว!! แล้วจะรอช้าอยู่ทำไมกันมารู้ไปพร้อมๆกันเลยครับ 1. RELIEF VALVE  หน้าที่หลักของวาล์ชนิดนี้คือ จำกัดความดันระบบหรือป้องกันอันตรายจากความดันในระบบที่สูงเกินไปให้มีค่าตามกำหนด RELIEF VALVE  มีโครงสร้าง 2 ลักษณะคือ โครงสร้างแบบพอพเพต  ข้อดีของโครงสร้างแบบพอพเพตคือมีช่วงชักสั้น จึงมีผลทำให้การตอบสนองต่อการทำงานได้รวดเร็วและป้องกันการกระพือของพอพเพตจึงติดตั้งอุปกรณ์ด้านการกระพือที่เรียกว่า แดมปิ้ง […]

ระบบท่อ-Water Hammer ทำไมน้ำถึงกลายเป็นค้อน

วอเตอร์แฮมเมอร์ (water Hammer) เป็นปรากฏการณ์ที่ความดันในท่อมีการเปลี่ยนเเปลงอย่างรุนเเรงและฉับพลัน โดยมีความดันเพิ่มขึ้นและลดลงจากความดันเดิมในลักษณะเป็นคลื่นขึ้นลงสลับกันไปเป็นอนุกรม สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดวอเตอร์แฮมเมอร์ ก็คือมีการเปลี่ยนเเปลงความเร็วของการไหลในท่ออย่างกระทันหัน เช่น ปิดประตูน้ำอย่างกะทันหัน เป็นต้น เมื่อมีการเปลี่ยนเเปลงความเร็วในลักษณะดังกล่าวโมเมนตัมของของเหลวจะถูกเปลี่ยนไปกลายเป็นแรงกระเเทกบนประตูน้ำและผนังของท่อ แรงกระแทกที่เกิดขึ้นถ้าหากมากเกินกว่าความสามารถของท่อจะรับได้ก็จะทำให้ท่อระเบิดหรือทำให้ระบบท่อเเละอุปกรณ์เสียหายอย่างรุนแรงขึ้นได้ ระดับความเสียหายเนื่องจากวอเตอร์เเฮมเมอร์ ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงและความยืดหยุ่น (EIasticlty) ของท่อ ความเร็วของการไหล อัตราการเปลี่ยนเเปลงความเร็วการไหล ลักษณะการยึดท่อให้อยู่กับที่ และระบบป้องกันวอเตอร์แฮมเมอร์ที่ติดตั้งไว้ เป็นต้น ในขณะที่วาล์วกำลังถูกปิดหรือเปิดเพื่อเปลี่ยนอัตราการไหล พลังงานจลน์ของลำของไหลจะถูก เปลี่ยนเป็นแรงดันสถิตในท่อ ซึ่งแรงดันสถิตจะทำให้เกิดการกระแทกกับวาล์วหรือผนังท่อก่อให้เกิดการ สั่นสะเทือนและเกิดเสียงดังภายในท่อ การเปลี่ยนแปลงความดันจลน์เป็นแรงดันสถิตไม่ได้เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดตลอดเส้นท่อ แต่เป็นการคืบคลานจากจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลอย่างทันทีทันได โดยส่วนใหญ่จะเกิดที่วาล์ว ขณะที่เกิดแรงดันสถิตที่วาล์วของเหลวที่ต้นทางยังคงมีความเร็วและไหลเข้าสู่ท่อ อยู่จนกระทั่งแรงดันสถิตเคลื่อนตัวมาถึงท่อต้นทางของเหลวทั้งหมดในท่อจึงจะหยุดนิ่ง แรงดันสถิตที่เพิ่มขึ้นในระบบท่อมากกว่าแรงดันสถิตปกติ  ดังนั้นของเหลวในระบบท่อจะไหลส่วนทางออกโดยแรงดันสถิต จะลดลงเข้าสู่ภาวะปกติโดยเริ่มต้นจากท่อต้นทางจนถึงวาล์วปลายทางอีกครั้งหนึ่ง การป้องกันวอเตอร์แฮมเมอร์ วิธีป้องกันไม่ให้วอเตอร์แฮมเมอร์ที่เกิดขี้นมีความรุนเเรงมากจนทำความเสียหายให้แก่ระบบท่อนั้นทำโดยการลดความดันที่เกิดขึ้นให้เหลือยู่ในระดับที่ยอมให้โดย 1 ) เพิ่มระยะในการปิดประตูน้ำ หรือเปลี่ยนแปลงความเร็วโดยใช้เวลาให้มากกว่าเวลาวิกฤติ (crltlcaI Time) Tc มากๆ 2) โดยการให้น้ำไหลออกมาจากท่อบ้างในขณะที่เกิดความดันมาก ๆ 3) โดยใช้ทั้งสองวิธีข้างต้นร่วมกัน อุปกรณ์ป้องกันวอเตอร์แฮมเมอร์ การป้องกันวอเตอร์แฮมเมอร์จากการหยุดเดินเครื่องสูบน้ำอาจทำได้โดยการลดความเร็วของเครื่องยนต์ลงทีละน้อยเป็นขั้นๆจนอัตราการไหลน้อยมากแล้วจึงดับเครื่องยนต์     ในกรณีที่ต้นกังลังเป็นมอเตอร์ซึ่งมีรอบการหมุนคงที่ก็ให้ใช้วิธีปิดประตูจ่ายน้ำลงทีละน้อยเป็นขั้นๆ เช่นเดียวกันจนกระทั่งปิดสนิทหรือเกือบสนิทแล้วจึงปิดสวิทช์   การเริ่มเดินเครื่องสูบน้ำก็ทำในลักษณะเดียวกันแต่ย้อนขั้นตอน   อย่างไรก็ตาม บางครั้งมีความจำเป็นต้องหยุดเดินเครื่องอย่างกะทันหัน  หรืออาจมีสาเหตุมาจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง    เครื่องยนต์เสีย เป็นต้น    ดังนั้นในระบบที่มีโอกาสเกิดวอเตอร์แฮมมอร์ได้ง่ายจึงควรมีอุปกรณ์ป้องกันช่วย  เช่น   pressure Rellef valve    ,   Air lnlet-relief valve  ,  Airchamber   , surge suppressor และ surge Tank  เป็นต้น pressure Relief valve  Pressure Relief valve เป็นวาล์ว ที่ทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกันกับวาล์วนิรภัย (safety valve) กล่าวคือเมื่อความดันในท่อสูงกว่าที่กำหนดไว้ มันก็จะ เปิดกว้างออกและระบายน้ำทิ้งเพื่อลดความดันลง ความดันที่ตั้งไว้อาจควบคุมโดยสปริงหรือน้ำหนักก็ได้ อุปกรณ์แบบนี้เหมาะสำหรับท่อที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ซึ่งการระบายน้ำทิ้งจะมีผลช่วยให้ลดความดันในท่อลงไดับ้าง ชมสินค้า Pressure Relief valve  Air lnlet-relief valve  เป็นวาล์วที่จะเปิดให้อากาศไหลเข้ามาในท่อโดยอัตโนมัติเมื่อความดันในท่อต่ำกว่าความดันของบรรยากาศ  ซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้ท่อแบนลง   อุปกรณ์ดังกล่าวนี้ยังใช้สำหรับระบายอากาคออกจากท่อด้วย โดยการติดตั้งไว้หลังท่อในบริเวณที่อยู่สูงกว่าแนวท่อส่วนอื่น อากาศที่ติดมากับน้ำก็จะไหลเข้าไปในอุปกรณ์นี้แล้วทำให้ลูกลอยลดระดับลงวาล์วเปิดและอากาศก็จะถูกระบายออกไป     การที่จำเป็นต้องระบายอากาศในท่อออกไปก็เพราะว่าถ้าความเร็วของการไหลไม่มากพอโพรงอากาศในท่อจะเป็นสิ่งกีดขวางการไหลโดยทำให้การไหลในช่วงดังกล่าวมีลักษณะเป็นการไหลในทางน้ำเปิดแทนที่จะเป็นการไหลเต็มท่อ Air chamber  […]

ระบบ โปรแกรม-โปรแกรมและแพลตฟอร์ม ที่ใช้ใน SMEs

  ระบบโปรแกรมและแพลตฟอร์มของ PAKO               ทุกธุรกิจต่างพึ่งพาระบบหรือโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อให้งานสำเร็จ โดยการเลือกใช้ระบบนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของงาน ต้นทุนในการใช้ระบบรวมไปถึงประสิทธิภาพของระบบนั้น ๆ โดย ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง มีระบบสำหรับการดำเนินงานดังนี้ Odoo WordPress Microsoft Platform Google Platform Line Social Media E-Commerce Platform    Odoo      คือ หนึ่งใน ERP (Enterprise Resource Planing) ระบบจัดการทางธุรกิจที่บูรณาระบบในองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว ยกตัวอย่างกิจกรรมทางธุรกิจเช่น การเสนอราคา, ติดตามการสั่งซื้อ, การเปิดบิล, การจัดส่ง เป็นต้น ทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของการดำเนินงานที่รวมอยู่ในระบบ ERP  ตัวอย่าง “Odoo” WordPress     […]

ระบบ โปรแกรม-คุณสมบัติของ SCADA

คุณสมบัติของ SCADA คุณสมบัติที่สำคัญของ SCADA มีดังต่อไปนี้: การจัดการสัญญาณเตือน รูปแบบเส้นโค้งเทรนด์ การเข้าถึงและการดึงข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการประมวลผล   การจัดการสัญญาณเตือน การจัดการสัญญาณเตือนประกอบด้วยการเตือนแบบประทับเวลาเป็นหลักถึงความแม่นยำ 1 มิลลิวินาที เครือข่ายเดียวรับทราบและควบคุมการเตือนด้วยการแบ่งปันและการแสดงสัญญาณเตือนไปยังไคลเอนต์ทั้งหมดตามลำดับเวลา ดำเนินการจัดสรรหน้าการเตือนแบบไดนามิกและติดตามการเบี่ยงเบนและอัตราการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสำหรับการเตือนแบบอะนาล็อก มีตัวเลือกของการเตือนภัยทางประวัติศาสตร์และการบันทึกเหตุการณ์ มีความสามารถในการปิดใช้งานการเตือนภัยออนไลน์และการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ด้วยตัวเลือกในการเตรียมการเตือนภัยที่เรียกใช้เหตุการณ์และรายงานที่กระตุ้นด้วยสัญญาณเตือน   แนวโน้ม เส้นโค้งและรูปแบบของเทรนด์ประกอบด้วยการซูมเทรนด์และการแสดงข้อมูล ดำเนินการส่งออกและจัดเก็บข้อมูลแนวโน้มในอดีตด้วยแนวโน้มตามเหตุการณ์สำหรับการแสดงแนวโน้มระยะสั้นและระยะยาว มีตัวเลือกในการเปลี่ยนฐานเวลาออนไลน์และการดึงข้อมูลแนวโน้มในอดีตที่เก็บถาวร   การเข้าถึงและการจัดเก็บและการจัดการฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ การเข้าถึงและการดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ประกอบด้วยการเข้าถึงข้อมูลโดยตรงแบบเรียลไทม์โดยผู้ใช้เครือข่ายใด ๆ ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ของบุคคลที่สาม มีความเข้ากันได้ของเครือข่ายสำหรับการอ่านเขียนและดำเนินการไปยังจุดอุปกรณ์ I / O ทั้งหมด รองรับคำสั่ง Direct SQL หรือการรายงานระดับสูง   เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการประมวลผล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และด้านการประมวลผลรองรับเครือข่ายและโปรโตคอลที่เข้ากันได้ทั้งหมด มีการแจ้งเตือนแนวโน้มและการประมวลผลรายงานจากส่วนกลาง – ข้อมูลที่มีอยู่จากทุกที่ในเครือข่ายและเครือข่ายคู่สำหรับความซ้ำซ้อนของ LAN เต็มรูปแบบ การออกแบบสถาปัตยกรรมแบบเปิดพร้อมการทำงานหลายอย่างพร้อมกันแบบเรียลไทม์เป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่รองรับไคลเอนต์ / เซิร์ฟเวอร์อย่างเต็มที่ด้วยการอัปเดตโปรเจ็กต์แบบกระจายและการรองรับโหนดการแสดงผลหลายโหนดพร้อมกัน     ประโยชน์ของระบบ SCADA อายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ที่ใช้โดยความรู้ทันทีเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบ ลดต้นทุนแรงงานที่จำเป็นสำหรับการแก้ไขปัญหาหรือบริการ เพิ่มการปฏิบัติตามหน่วยงานกำกับดูแลผ่านการสร้างรายงานอัตโนมัติ […]

รวมลิงก์บททดสอบบุคลิกภาพ

เวลาที่ไปสมัครงานหรือสัมภาษณ์ คุณเคยเจอการทำแบบทดสอบบุคลิกภาพกันไหมคะ?? การที่ได้ทำงานหรือประกอบอาชีพที่ถนัดและชอบนั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนปรารถนา  เพราะจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความสุขในชีวิต  เจ้าของกิจการก็ต้องการคนที่มีความเหมาะสมกับงานนั้นๆ  การใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพเป็นการทดสอบทางจิตวิทยาอย่างหนึ่ง ที่เน้นการทดสอบปฏิกิริยาของบุคคลที่มาสมัครงานต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก วัดแรงขับ แรงจูงใจ และความทะเยอทะยานของผู้สมัครในแต่ละคน ประโยชน์ของการทำแบบทดสอบบุคลิกภาพนี้ สามารถช่วยเผยความเป็นตัวคุณเองได้ที่สุด ทำให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น ว่าทำไมเราถึงมีความคิดความอ่านแบบนั้น ซึ่งบางครั้งเหตุการณ์เดียวกัน แต่ต่างคนอาจตอบสนองไม่เหมือนกัน ก็ด้วยมีบุคลิกภาพคนละ type กันนั่นเอง เป็นประโยชน์ต่อการค้นหาสิ่งที่เราถนัด และเป็นประโยชน์ต่อคนที่จะนำเราไปทำงานในบทบาทหน้าที่ ที่แตกต่างกันไปนั่นเองค่ะ วันนี้ ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จึงได้รวบรวมลิงก์แบบทดสอบบุคลิกภาพแบบต่างๆ ให้คุณลองทำดู เพื่อที่จะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้น สร้างจุดเด่น ซ่อมแซมจุดด้อย และนำพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมได้ดีขึ้นค่ะ แบบทดสอบ MBTI . แบบทดสอบ DISC . แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ . แบบทดสอบผู้นำ 4 ทิศ . งานแบบไหนที่เหมาะกับคุณ?? . หวังว่าแบบทดสอบเหล่านี้ จะมีประโยชน์ต่อการค้นหาตัวตนของคุณไม่มากก็น้อยนะคะ อ่านบทความอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.pakoengineering.com/blog www.pakoengineering.com www.pako.co.th ช่องทางใหม่ล่าสุด […]

รวบรวมไฟล์ หนังสือพิมพ์-นิตยสาร-รูปภาพ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

ยามนี้ ข้อความที่ใช้สื่อ “ความรู้สึก” ของคนไทยที่มีต่อ “ในหลวง” ได้ดีที่สุดก็คือ “คิดถึงพ่อสุดหัวใจ” ไม่แปลกที่ใครหลายคนจะนั่งเปิดดูภาพของ “พ่อ” เพื่อแทนความคิดถึงอยู่ทุกวัน บ้างก็นั่งดู นั่งยิ้มอยู่คนเดียว บ้างก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ หรือบางคนนั่งยิ้ม และปล่อยโฮออกมาในเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะภาพของ “พ่อ” ที่ทรงงานหนักเพื่อบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้ลูกๆ มาตลอด 70 ปี ในวันนี้ ทางทีมงานปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จึงได้รวบรวม หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และรูปภาพหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับ “พ่อ” ให้ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ดูทุกครั้งที่คิดถึงพระองค์ และบางแหล่งเป็นภาพความละเอียดสูง สามารถนำไปพิมพ์เพื่อใส่กรอบเก็บไว้ได้อีกด้วย หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประวัติศาสตร์ 14 ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลด . . หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประวัติศาสตร์ 14 ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลด . . หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประวัติศาสตร์ 14 ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลด […]

ยังไม่สายเกินไป!! “6 วิธีการฟื่นฟูตับ” ให้กลับมาแข็งแรงดังเดิม!! มะเร็งไม่ถามหาแน่นอน…

ยังไม่สายเกินไป!! “6 วิธีการฟื่นฟูตับ” ให้กลับมาแข็งแรงดังเดิม!! มะเร็งไม่ถามหาแน่นอน… ตับเป็นอวัยวะสำคัญมากต่อร่างกาย เป็นเหมือนโรงงานกำจัดขยะ ที่จะคอยกำจัดสารพิษและของเสียออกจากร่างกาย แต่ไม่ใช่เพียงแค่นั้น ตับยังเป็นแหล่งสังเคราะห์พลังงานต่างๆ ที่ร่างกายต้องการ เช่น โปรตีน น้ำตาล และสร้างน้ำดีที่ใช้ย่อยไขมัน ลองคิดกันดูว่า ถ้าหากเรานำสารพิษเข้าในร่างกายปริมาณมากๆ จนตับของเราเสื่อมประสิทธิภาพ และไม่สามารถกำจัดสารพิษออกไปได้หมด สารพิษที่มีอยู่ใน ‘เหล้า’ คือสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำร้ายตับมากที่สุด เพราะเหล้าไม่มีสารอาหารอะไรนอกจากเป็นสารพิษที่ต้องถูกส่งไปให้ตับทำลาย แต่เมื่อมีในปริมาณที่มากเกินกว่าที่ตับจะรับมือได้แล้วนั้น ตับก็กลายเป็นผู้ถูกทำร้ายจนอักเสบเกิดรูรั่ว ทำให้ของดีอย่างเอนไซม์ในตับรั่วไหลไปตามกระแสเลือด ดังนั้นหากตรวจพบเอนไซม์ตับในเลือดเยอะแปลว่า “ตับของคุณกำลังมีปัญหาแน่นอน” ซึ่งในปัจจุบันนี้มีการสำรวจพบว่า วัยรุ่นไทยแม้จะยังอายุน้อยแต่ก็เป็นโรคความดันโลหิตสูง และส่วนใหญ่ก็มีสาเหตุมาจากการดื่มเหล้า โดยไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองกำลังเสี่ยงต่อการเป็นหลายโรครุมเร้ามากมาย เช่น ไขมันอุดตันในเส้นเลือด โรคหัวใจ โรคตับแข็ง  มะเร็งตับ แต่ก็ยังไม่สายจนเกินไป หากจะเริ่มฟื้นฟูตับในตอนนี้  รู้หรือไม่ ‘ตับ’ สามารถฟื้นฟูตัวมันเองได้ง่ายๆ เพียงแค่คุณไม่ทำร้ายมันเพิ่ม และดูแลมันให้ดี เซลล์ที่เคยอ่อนแอ ก็จะกลับมาแข็งแรงได้ดังเดิม เรามีเคล็ดลับในการดูแลและฟื้นฟูตับของเราให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง ด้วยวิธีต่อไปนี้ 1.เลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ทุกชนิดที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับ แค่คุณ “พักตับ” เลิกดื่ม ก็ช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็ว 2.เข้านอนตั้งแต่ 22.00 […]

มีรถต้องรู้!! ไม่อยากโดนใบสั่งอ่านด่วน!!

ม.44 ออกมาแล้วนะครับ  รถเก๋ง รถกระบะนั่งได้แค่ 4 คนเท่านั้น ผู้โดยสารก็ต้องรัดเข็มขัดทุกคน ตามกฏพรบ.จราจร ออกกฏหนัก 10 เท่า แจ้งให้ทราบ เมื่อมีเหตุรถตู้ขับรถข้ามเลนมาชนกะบะ isuzu ทำให้มีผู้เสียชีวิต 25 รายนั่น เส้น 314 บ้านบึงที่ผ่านมา มีกฏหมายออกมาดังนี้   1. กรณีเมาแล้วขับปรับ 20,000-60,000หรือทั้งจำคุก1ปี ไม่รอลงอาญา 2. กรณีเมาแล้วขับรถชนให้คนอื่นเสียหายปรับ20,000-50,000 หรือทั้งจำและปรับ โทษจำนาน 6เดือน 3. กรณีเมาแล้วขับทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตถึงแก่ความตาย ปรับ 60,000-200,000 ทั้งจำและปรับติดคุก1ปีไม่รอลงอาญา 4. กรณีขับรถ เก๋ง ต้องคาดเบลล์ทั้งคนขับและคนนั่งข้าง ส่วนด้านห้องผู้โดยสายฝั่งหลังถ้ามีคนนั่งต้องคาดด้วย รถเก๋งนั่งไม่เกิน 4 คนเท่านั้นปรับ 20,000-60,000 5. กรณีขับรถกะบะ นั่งได้ไม่เกิน4ที่นั่งเท่านั่น หลังกะบะห้ามนั่งฝ่าฝืนปรับ20,000-60,000 นี่คือสิ่งที่พี่น้องเราควรทราบน่ะ เริ่ม พรุ่งนี้เป็นต้นไป จับจริง ปรับจริง ติดคุกจริง […]

มารู้จักจิตวิทยาอุตสาหกรรมกันเถอะ

มารู้จักจิตวิทยาอุตสาหกรรมกันเถอะ   จิตวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Psychology) เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยพฤติกรรมของมนุษย์ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการนำความรู้เรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ไปใช้ในกิจกรรมทางอุตสาหกรรม เกี่ยวกับพฤติกรรมในการจัดการและการวางแผนงาน อุตสาหกรรมการผลิต การโฆษณาสื่อสาร การจำหน่าย การบริโภค และการบริการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในการดำเนินงานอุตสาหกรรม ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการนำทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาไปช่วยพัฒนาและแก้ปัยหาด้านพฤติกรรมของมนุษย์ที่ดำเนินงานอุตสาหกรรม ทั้งด้านการสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและการวางตนตามบทบาทหน้าที่ในหน่วยงาน   มารู้จักจิตวิทยาอุตสาหกรรมกันเถอะ   ท่านทั้งหลายมักจะคุ้นกับเรื่องในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่เรียกว่า (HR: Human Resources ) แต่อาจจะไม่คุ้นกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม หรือ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ที่เรียกกันว่า (IO:Industrial and Organizationa Psychology ) พอเอ่ยถึงคำว่า จิตวิทยาอุตสาหกรรม เชื่อว่าหลายท่านคงจะเข้าใจและนึกไปถึงเรื่องการบำบัดจิต โรงพยาบาลของคนจิตไม่ปกติ อะไรประมาณนั้น  จิตวิทยาอุตสาหกรรม นั้น เป็นศาสาตร์แขนงหนึ่งของจิตวิทยาที่ถูกประยุกต์ขึ้นมาเรียนรู้เรื่องของการจัดการ พฤติกรรมมนุษย์ ในองค์การ ซึ่งใกล้เคียงกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ต้องจัดการกับคนเหมือนกัน  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม           ความหมายของวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม            จิตวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Psychology) เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยพฤติกรรมของมนุษย์ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการนำความรู้เรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ไปใช้ในกิจกรรมทางอุตสาหกรรม เกี่ยวกับพฤติกรรมในการจัดการและการวางแผนงาน อุตสาหกรรมการผลิต การโฆษณาสื่อสาร การจำหน่าย การบริโภค และการบริการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในการดำเนินงานอุตสาหกรรม ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการนำทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาไปช่วยพัฒนาและแก้ปัยหาด้านพฤติกรรมของมนุษย์ที่ดำเนินงานอุตสาหกรรม ทั้งด้านการสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและการวางตนตามบทบาทหน้าที่ในหน่วยงาน           จากความหมายของจิตวิทยาอุตสาหกรรมดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการศึกษาจิตวิทยาอุตสาหกรรมนั้น จะต้องศึกษาตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรม แล้วหาวิธีการนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมนั้นไปใช้ประโยชน์ในงานอุตสาหกรรมทุกด้าน ทุกขั้นตอน […]

มาตรฐานความปลอดภัย ภายในโรงงานอุตสาหกรรม ของประเทศไทย

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยในปัจจุบันนั้น มีแนวโน้มในการขยายตัวและพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนส่งผลให้เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมสามารถขยายตัวไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศได้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรม เพื่อเข้าสู่ยุค 4.0 ทำให้เกิดกำไรและผลผลิตแก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งสามารถสร้างความก้าวหน้าให้แก่เศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศชาติได้ จากการที่ผู้คนจำนวนมากในประเทศไทย มีการดำเนินชีวิตเกี่ยวข้องกับงานในโรงงานอุตสาหกรรม งานสร้างเหมืองแร่ หรืออาจจะเป็นสถานประกอบการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้แรงงานมนุษย์ในการทำงานร่วมกับเครื่องจักรโดยตรง ทำให้สภาพแวดล้อมของการทำงานมีลักษณะค่อนข้างอันตราย รวมทั้งมีสภาวะการทำงานที่สามารถนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ อาการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วยและอาจนำไปสู่การเกิดโรคจากกระบวนการทำงานได้ ซึ่งสาเหตุของอาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้ในหลายลักษณะแตกต่างกันไปจากความประมาท การละเลยในการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย การกระทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือจากการดำเนินงานผิดพลาดจนทำให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บขึ้นมาได้ ตัวอย่างเช่น การทำงานที่สัมผัสกับอุณหภูมิร้อนจัดหรือเย็นจัด การสัมผัสก๊าซพิษสารพิษ หรือ รังสี การลื่นล้ม การสัมผัสกับกระแสไฟฟ้า การถูกชน การถูกวัตถุ หนีบ ทับ หรือกระเด็นเข้าตา และการที่วัตถุตกจากลงมาจากที่สูงหรือบริเวณพื้นต่างระดับ เป็นต้น โดยเหตุการณ์ต่างๆดังกล่าวนี้ เป็นอุบัติเหตุที่ไม่เพียงแต่จะเกิดขึ้นได้เฉพาะกับผู้ที่มีประสบการณ์น้อยในการทำงานด้านอุตสาหกรรมเพียงเท่านั้น แต่ยังสามารถเกิดขึ้นกับผู้ที่มีประสบการณ์จากการทำงานมานานได้เช่นเดียวกัน หมวด 1 มาตรฐานด้านความร้อน ความร้อนภายในสถานที่ประกอบการไม่ควรมีสภาพอุณหภูมิที่สูงจนส่งผลให้อุณหภูมิภายในร่างกายของลูกจ้างมีค่าสูงเกิน 38 องศาเซลเซียส นายจ้างควรพิจารณาให้มีการจัดเตรียมเครื่องมือสำหรับป้องกันความร้อนให้แก่ลูกจ้าง รวมทั้งควรจัดหามาตรการที่จะสามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดอุณหภูมิความร้อนได้อย่างทันท่วงที ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ความร้อนภายในสถานประกอบการ มีสภาพอุณหภูมิสูงจนส่งผลให้อุณหภูมิภายในร่างกายของลูกจ้างมีค่าสูงเกิน 38 องศาเซลเซียส ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ความร้อนภายในสถานประกอบการ มีสภาพอุณหภูมิสูงจนส่งผลให้อุณหภูมิภายในร่างกายของลูกจ้างมีค่าสูงเกิน 38 องศาเซลเซียส นายจ้างต้องทำการจัดให้ลูกจ้างได้หยุดพักชั่วคราว […]

มาตรฐาน-อักษรย่อ ที่มักพบบนวาล์ว Valve abbravation

​อักษรย่อที่มักพบบนตัววาล์ว  เช่น 1000 WOG หมายถึงยังไงนะ ก็จะมีความหมายตามด้านล่างเลยจ้า 1000 WOG จะใช้คู่กับแรงดัน หมายถึงสามารถทนแรงดันได้ 1000 kpa ใช้ได้กับงานน้ำ งานน้ำมัน งานลม ก๊าซ Abbreviation Type of Valve BB Bolted Bonnet BC Bolted Cap BV Ball Valve BWE Butt Weld End CV Check Valve CWP Cold Working Pressure DD Double Disc DI Ductile Iron DWV Drainage, Waste, Vent Fitting FE Flange End FF […]

มาตรฐาน-หน้าแปลน(ลบ)

2.4  มาตรฐานหน้าแปลน ( Flange Standard) ลักษณะและชื่อเรียก     มาตราฐานที่ใช้เป็นประจำ   Standard Rating Standard Rating Standard Rating DIN PN10 ANSI ANSI 125 JIS JIS5k DIN PN16 ANSI ANSI 150 JIS JIS10k DIN PN25 ANSI ANSI 300 JIS JIS16k DIN PN40 ANSI ANSI 600 JIS JIS20k                       […]

มาตรฐาน-หน่วยวัด(ย้ายแล้ว)

2.1 หน่วยวัดต่างๆ สามารถเข้าไปดูได้ที่ https://www.unitconverters.net/   2.2 หน่วยวัดแรงดัน Pressure or mechanical stress unit, p Symbol Definition atmosphere (standard) atm – atmosphere (technical) atm ≡ 1 kgf / cm² bar bar – barye (cgs unit) – ≡ 1 dyn/cm² centimetre of mercury cmHg ≡ 13 595.1 kg / m³ × 1 cm × g centimetre of water […]

มาตรฐาน-ระบบไฮดรอลิค (Hydraulic) คืออะไร มีการทำงานอย่างไร

คือ ระบบการสร้างควบคุมและถ่ายทอดพลังงานโดยอัดน้ำมันไฮดรอลิกให้มีความสูงเพื่อให้แรงมาก ไปให้อุปกรณ์เปลี่ยนความดันของน้ำมันไฮดรอลิก(Hydraulic Oil) เป็นพลังงานกล (Actuator) หรือ (Hydraulic Cylinder) ข้อดีของระบบไฮดรอลิก 1. อุปกรณ์ทำงาน (Actuator)      มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบากว่าอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและกลไก และสามารถออกแบบให้ตัวเครื่องมีแรงมากได้เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของเครื่องจักร โดยออกแบบให้แรงดันของน้ำมันไฮดรอลิกสูง ในกรณีที่ต้องการแรงมาก                             เปรียบเทียบระหว่างอุปกรณ์ไฮดรอลิกและอุปกรณ์ทางกล                                              […]

มาตรฐาน-ระบบนิวเมติกส์(Pneumatic)

  ระบบนิวเมติกส์  หมายถึง ระบบที่ใช้อากาศเป็นตัวทำงานในการส่งกำลังในการขับเคลื่อนอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องจักรต่างๆ ให้ทำงานหรือเกิดการเคลื่อนที่ เช่น กระบอกสูบหรือมอเตอร์ลม ข้อดีของระบบนิวเมติกส์ ลมอัดมีปริมาณไม่จำกัด ลมอัดสามารถส่งผ่านไปตามท่อที่มีระยะทางไกลๆ สามารถปล่อยทิ้งในบรรยากาศได้หลังจากใช้งานแล้ว สามารถกักเก็บลมอัดไว้ในถังเก็บได้ ทำให้สามารถนำไปใช้งานได้ตามต้องการ ลมอัดไม่เกิดการระเบิดหรือติดไฟง่ายเมื่อมีการรั่วซึม ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องมีอุปกรณ์พิเศษราคาแพงเพื่อใช้ในการป้องกันการะเบิด ลมอัดไม่มีความไวต่อการเบี่ยงเบนของอุณหภูมิ มีความแน่นอนในการทำงานสูง แม้จะอยู่ในสภาวะอุณหภูมิสูงมากก็ตาม เครื่องมือและอุปกรณ์ในระบบนิวแมติกส์มีโครงสร้างแบบง่าย ทำให้มีราคาถูก ทนทาน และซ่อมบำรุงรักษาได้ง่าย ลมอัดมีความเร็วสูง ดังนั้นอัตราความเร็วในการทำงานก็จะสูงด้วย สามารถควบคุมความเร็ว ความดัน และแรงของลมอัดในระบบนิวแมติกส์ได้ตามต้องการ เครื่องมือและอุปกรณ์ของระบบนิวแมติกส์สามารถใช้งานเกินกำลังได้โดยไม่เกิดการเสียหาย การเคลื่อนที่ในทางตรงสามารถทำงานได้โดยตรง ข้อเสียของระบบนิวเมติกส์ ลมอัดมีความชื้นและฝุ่นละออง ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์กรองความชื้นและฝุ่นละอองก่อนนำไปใช้งาน ลมอัดมีเสียงดังเมื่อระบายทิ้งออกสู่บรรยากาศเพราะฉะนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์เก็บเสียง (silencer) ลมอัดจะประหยัดเฉพาะที่ใช้แรงขยายถึงจุดหนึ่งเท่านั้น โดยปกติแล้วใช้ความดันที่ 600 kpa ( 6 bar ) ข้อจำกัดของแรงอยู่ที่ 20,000 – 30,000 นิวตัน ขึ้นอยู่กับความเร็วและระยะทางที่ใช้งาน ระบบ นิวแมติกส์ จะมีความดันที่ใช้งานเพียง 4-7 bar ลมอัดเป็นตัวกลางที่ค่อนข้างแพงเมื่อเปรียบเทียบกับระบบการเปลี่ยนแปลงพลังงานอื่นๆ […]

มาตรฐาน-ระบบ ISO มีทั้งหมดกี่ระบบ?

ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบันได้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันกันอย่างสูงเพื่อให้ธุรกิจของตนได้เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการบริการ อุตสาหกรรมการผลิต เป็นต้น บทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ คำว่า ISO ว่ามันคืออะไร และมีบทบาทสำคัญมากน้อยแค่ไหนในเชิงธุรกิจ ไอเอสโอจริง ๆ แล้ว เป็นชื่อของหน่วยงานหนึ่ง ตั้งอยู่ที่สวิสเซอร์แลนด์เมื่อพูดคำว่า ISO ออกมาแล้ว คนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในวงการนี้ แต่อาจจะพอเห็น หรือได้ยินมาบ้างทาง โทรทัศน์ ตามป้ายโฆษณา หรือตาม web site ต่าง ๆ ก็ดี คงจะนึกไปถึงอะไรที่มันเกี่ยวกับสินค้า, เกี่ยวกับโรงงาน, เกี่ยวกับการผลิต ซึ่งจริง มันก็ใช่ แต่ก็ไม่ถูกต้องไปทั้งหมดเสียทีเดียว ISO มาจากคำว่า International Standardization and Organization มีชื่อว่าองค์การมาตรฐานสากลหรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ.1946 หรือพ.ศ.2489 มีสำนักงานอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีวัตถุประสงค์คล้ายๆกับองค์การการค้าอื่นๆของโลก คือจัดระเบียบการค้าโลกด้วยการสร้างมาตรฐานขึ้นมา   ช่วงที่ ISO ก่อตั้งขึ้น เป็นช่วงสงครามโลกก็เพิ่งจะจบลงใหม่ๆดังนั้นประเทศต่างๆก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนัก ต่างคนต่างขายของโดยมีระบบมาตรฐานไม่เหมือนกันจนกระทั่งในปี 2521 เยอรมนีเป็นตัวตั้งตัวตีให้ทั่วโลกมีมาตรฐานคุณภาพสินค้าเดียวกันส่วนองค์กรมาตรฐานโลกก็จัดตั้งระบบ ISO/TC176 ขึ้นต่อมาอีก1ปีอังกฤษพัฒนาระบบคุณภาพที่เรียกว่า BS5750 ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้สำเร็จ จากนั้นในปี 2530 ISO จึงจัดวางระบบการบริหารเพื่อการประกันคุณภาพที่สามารถตรวจสอบได้ผ่านระบบเอกสารหรือที่เรียกว่า อนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 เป็นมาตรฐานที่กำหนดใช้ในทุกประเทศทั่วโลก วัตถุประสงค์ขององค์การ ISO ก็เพื่อส่งเสริมการกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ […]

มาตรฐาน-รวมเรื่องการแปลงหน่วย

รวมเรื่องการแปลงหน่วย สำหรับช่าง ที่ปฏิบัติหน้างาน ก็คงจะพบว่าจะต้องมีการแปลงหน่วย ไปๆ มาๆ กดเครื่องคิดเลขกันให้งุนงงไปหมด ปาโก้เราจึงได้รวบรวม Link ไว้ให้เพื่อความสะดวกในการใช้งานกันเลย สำหรับการใช้งาน ก็ให้กดไปที่แต่ละหัวข้อ จากนั้น ท่านสามารถพิมพ์ตัวเลข ลงในช่องทางด้านซ้ายมือ จากนั้นท่านจะได้ ค่าที่ผ่านการแปลงเป็นหน่วยต่างๆ มากมาย และสามารถนำไปใช้งานกันได้เลยค่ะ ในกรณีที่ แปลงออกมาแล้ว มีเลขเป็นจำนวนมาก เช่น 1,234,000 ระบบจำเขียนเป็น 1.234e+6 หมายถึง 1.234 คูณกับ 10 ยกกำลัง 6 นะคะ ตามแบบวิทยาศาสตร์ คะ หน่วยทั่วไป ความยาว เช่น เซนติเมตร เมตร กิโลเมตร ฟุต นิ้ว หลา ไมล์ น้ำหนัก เช่น กิโลกรัม ปอนด์ ออนซ์ เมตริกซ์ตัน ตัน(UK) ตัน(US) เกรน แกรม ปริมาตร เช่น คิว ลูกบาศก์เซนติเมตร ลูกบาศก์เมตร ลิตร […]

มาตรฐาน-มารู้จักเกลียวแบบต่างๆกัน

เกลียวนั้นถ้านับกันตามจริงแล้วมีมากมายหลายประเภทมากๆ หลายคนอาจจะมีขอสงสัย ว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไร หน้าตาเป็นแบบไหน วันนี้ปาโก้เลยถือโอกาสนำความรู้เรื่องเกลียวมาฝากทุกคนกัน มาตรฐานเกลียวทั่วโลกที่ใช้กัน จะแบ่งเป็นสองมาตรฐาน คือ มาตรฐานอเมริกา และมาตรฐานทางยุโรปและเอเชีย ซึ่งจะแบ่งชนิดและประเภทได้ดังนี้ 1.เกลียว NPT (National Pipe Thread Taper) (เกลียวสโลพ) เป็นเกลียวมาตรฐานอเมริกา ชื่อรุ่น เช่น ½” NPT 2.เกลียว BSP,BSPP (British Standard Pipe-Parallel) (Straight) (เกลียวตรง) เป็นเกลียวมาตรฐานของอังกฤษ ชื่อรุ่นเช่น G ¾” 3.เกลียว BSPT (British Standard Pipe-Taper) (เกลียวสโลพ) เป็นเกลียวมาตรฐานอังกฤษ ชื่อรุ่นเช่น R ¼” 4.เกลียว PF (JIS Standard Pipe) (Parallel) เป็นเกลียวตรง มาตรฐานญี่ปุ่น ชื่อรุ่นเช่น ½”PF 5.เกลียว […]

มาตรฐาน-มาตรฐานป้องกันน้ำ IP67, IP68 ตัวเลขเหล่านี้คืออะไร ??

  หลายท่านคงเคยได้ยินกันมาบ้างกับสมาร์ทโฟนรุ่นที่กันน้ำต่างๆ กับตัวเลขเหล่านี้ทั้ง “IP67″ และ “IP68″ คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าตัวเลขเหล่านี้มันมีความหมายว่าอย่างไร ?? วันนี้เรานำข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขเหล่านี้มาฝากกันให้หายสงสัยกัน อยากรู้แล้วไปชมกันเลย IP (Ingress Protecion Ratings) คือ มาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถในการปกป้องสิ่งที่อยู่ภายในของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกทั้งหลาย มาตรฐานนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย European Committee for Electro Technical Standardization (CENELEC) (NEMA IEC 60529 Degrees of Protection Provided by Enclosures – IP Code), ซึ่งการจัดอันดับของการป้องกันจะแสดงด้วยตัวเลข 2 หลัก โดยหลักแรกจะแสดงความสามารถในการป้องกันของแข็ง และหลักที่สองจะเป็นความสามารถในการป้องกันของเหลว รูปแบบการแสดงมาตรฐานจะเป็น IPXX ซึ่ง XX คือตัวเลขดังกล่าว เช่น IP67, IP68 เป็นต้น ความหมายของตัวเลขหลักแรก 0 = ไม่ป้องกันอะไรเลย 1 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีขนาดไม่เกิน 50 มิลลิเมตร […]

มาตรฐาน-ตารางไอน้ำ

ตารางไอน้ำ Steam Table คุณสมบัติของไอน้ำ (Properties of Steam) ในเทอร์โมไดนามิกส์นั้น งานที่ได้ส่วนใหญ่ได้มาจากการขยายตัวของแก๊สเป็นส่วนมาก มนุษย์ได้นิยามแก๊สในอุดมคติที่ (Ideal gas) มาเพื่อแสดงสมการเกี่ยวกับก๊าซออกมาซึ่งเป็นสมการของสภาวะ (Equation of state) ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วแก๊สต่าง ๆ นั้นไม่สามารถแสดงสภาวะเหมือนสมการง่าย ๆ ดังเช่นแก๊สในอุดมคติ ซึ่งจะเรียกแก๊สเหล่านั้นว่า “แก๊สจริง (Real gas)” สำหรับวัฏจักรผลิตกำลังโดยทั่วไปจะกล่าวถึงไอน้ำ (Steam) เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งความสัมพันธ์ทางสภาวะของไอน้ำค่อนข้างที่จะยุ่งยากซับซ้อน เนื่องจากไม่สามารถแสดงออกมาในรูปสมการสภาวะอย่างง่ายได้ ดังนั้นส่วนมากจึงนิยมแสดงโดยใช้แผนภาพ หรือตาราง กราฟ T-V ของน้ำเเละกระบวนการให้ความร้อนแก่น้ำเมื่อความดันคงที่ จากแผนภาพ T-V ณ ที่ความดันคงที่ สถานะของน้ำในช่วงต่าง ๆ มีดังนี้ – น้ำ (ของเหลว)  เมื่อได้รับความร้อน ปริมาตรจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง แต่อุณหภูมิของน้ำจะเพิ่มขึ้น (สภาวะที่ 1 ไปยังสภาวะที่ 2 ) โดยน้ำที่สภาวะนี้จะเรียกว่า ของเหลวอัด (Compressed […]

มาตรฐาน-ตารางแปลงอัตราการไหลแบบมวล

kilogram/second [kg/s]: gram/second [g/s]: gram/minute [g/min]: gram/hour [g/h]: gram/day [g/d]: milligram/minute [mg/min]: milligram/hour [mg/h]: milligram/day [mg/d]: kilogram/minute [kg/min]: kilogram/hour [kg/h]: kilogram/day [kg/d]: exagram/second [Eg/s]: petagram/second [Pg/s]: teragram/second [Tg/s]: gigagram/second [Gg/s]: megagram/second [Mg/s]: hectogram/second [hg/s]: dekagram/second [dag/s]: decigram/second [dg/s]: centigram/second [cg/s]: milligram/second [mg/s]: microgram/second [µg/s]: ton (metric)/second [t/s]: ton (metric)/minute [t/min]: ton (metric)/hour [t/h]: ton (metric)/day […]

มาตรฐาน-ตารางแปลงหน่วยแรงดัน

pascal [Pa]: exapascal [EPa]: petapascal [PPa]: terapascal [TPa]: gigapascal [GPa]: megapascal [MPa]: kilopascal [kPa]: hectopascal [hPa]: dekapascal [daPa]: decipascal [dPa]: centipascal [cPa]: millipascal [mPa]: micropascal [µPa]: nanopascal [nPa]: picopascal [pPa]: femtopascal [fPa]: attopascal [aPa]: newton/square meter: newton/square centimeter: newton/square millimeter: kilonewton/square meter: bar: millibar [mbar]: microbar [µbar]: dyne/square centimeter: kilogram-force/square meter: kilogram-force/sq. centimeter: kilogram-force/sq. millimeter: […]

มาตรฐาน-ตารางแปลงหน่วยแรง

newton [N]: exanewton [EN]: petanewton [PT]: teranewton [TN]: giganewton [GN]: meganewton [MN]: kilonewton [kN]: hectonewton [hN]: dekanewton [daN]: decinewton [dN]: centinewton [cN]: millinewton [mN]: micronewton [µN]: nanonewton [nN]: piconewton [pN]: femtonewton [fN]: attonewton [aN]: dyne [dyn]: joule/meter [J/m]: joule/centimeter [J/cm]: gram-force [gf]: kilogram-force [kgf]: ton-force (short) [tonf (US)]: ton-force (long) [tonf (UK)]: ton-force (metric) [tf]: […]

มาตรฐาน-ตารางแปลงหน่วยเวลา

second [s]: millisecond [ms]: microsecond [µs]: nanosecond [ns]: picosecond [ps]: femtosecond [fs]: attosecond [as]: shake: minute [min]: hour [h]: day [d]: week: month: month (synodic): year [y]: year (Julian): year (leap): year (tropical): year (sidereal): day (sidereal): hour (sidereal): minute (sidereal): second (sidereal): fortnight: decade: century: millennium: septennial: octennial: novennial: quindecennial: quinquennial: Planck time: www.unitconversion.org

มาตรฐาน-ตารางแปลงหน่วยอัตราเร่ง

decimeter/square second: meter/square second: kilometer/square second: hectometer/square second: dekameter/square second: centimeter/square second: millimeter/square second: micrometer/square second: nanometer/square second: picometer/square second: femtometer/square second: attometer/square second: gal [Gal]: galileo [Gal]: mile/square second: yard/square second: foot/square second [ft/s2]: inch/square second [in/s2]: Acceleration of gravity [g]: www.unitconversion.org

มาตรฐาน-ตารางแปลงหน่วยอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

meter/liter [m/L]: exameter/liter [Em/L]: petameter/liter [Pm/L]: terameter/liter [Tm/L]: gigameter/liter [Gm/L]: megameter/liter [Mm/L]: kilometer/liter [km/L]: hectometer/liter [hm/L]: dekameter/liter [dam/L]: centimeter/liter [cm/L]: mile (US)/liter [mi/L]: nautical mile/liter [n.mile/L]: nautical mile/gallon (US): kilometer/gallon (US): meter/gallon (US): meter/gallon (UK): mile/gallon (US): mile/gallon (UK): meter/cubic meter [m/m3]: meter/cubic centimeter: meter/cubic yard [m/yd3]: meter/cubic foot [m/ft3]: meter/cubic inch [m/in3]: meter/quart (US): […]

มาตรฐาน-ตารางแปลงหน่วยอัตราการไหลแบบปริมาตร

cubic meter/second [m3/s]: cubic meter/day [m3/d]: cubic meter/hour [m3/h]: cubic meter/minute: cubic centimeter/day: cubic centimeter/hour: cubic centimeter/minute: cubic centimeter/second: liter/day [L/d]: liter/hour [L/h]: liter/minute [L/min]: liter/second [L/s]: milliliter/day [mL/d]: milliliter/hour [mL/h]: milliliter/minute [mL/min]: milliliter/second [mL/s]: gallon (US)/day [gal (US)/d]: gallon (US)/hour [gal (US)/h]: gallon (US)/minute: gallon (US)/second: gallon (UK)/day [gal (UK)/d]: gallon (UK)/hour [gal (UK)/h]: […]

มาตรฐาน-ตารางแปลงหน่วยพื้นที่

square meter [m2]: square kilometer [km2]: square hectometer [hm2]: square dekameter [dam2]: square decimeter [dm2]: square centimeter [cm2]: square millimeter [mm2]: square micrometer [µm2]: square nanometer [nm2]: hectare [ha]: are [a]: barn [b]: square mile [mi2]: square mile (US survey): square yard [yd2]: square foot [ft2]: square foot (US survey): square inch [in2]: circular inch: […]

มาตรฐาน-ตารางแปลงหน่วยพลังงาน

joule [J]: gigajoule [GJ]: megajoule [MJ]: kilojoule [kJ]: millijoule [mJ]: microjoule [µJ]: nanojoule [nJ]: attojoule [aJ]: megaelectron-volt [MeV]: kiloelectron-volt [keV]: electron-volt [eV]: erg: gigawatt-hour [GW*h]: megawatt-hour [MW*h]: kilowatt-hour [kW*h]: kilowatt-second [kW*s]: watt-hour [W*h]: watt-second [W*s]: newton meter [N*m]: horsepower hour [hp*h]: horsepower (metric) hour: kilocalorie (IT) [kcal (IT)]: kilocalorie (th) [kcal (th)]: calorie (IT) [cal […]

มาตรฐาน-ตารางแปลงหน่วยปริมาตร

cubic meter [m3]: cubic kilometer [km3]: cubic decimeter [dm3]: cubic centimeter [cm3, cc]: cubic millimeter [mm3]: liter [L, l]: exaliter [EL]: petaliter [PL]: teraliter [TL]: gigaliter [GL]: megaliter [ML]: kiloliter [kL]: hectoliter [hL]: dekaliter [daL]: deciliter [dL]: centiliter [cL]: milliliter [mL]: microliter [µL]: nanoliter [nL]: picoliter [pL]: femtoliter [fL]: attoliter [aL]: cc [cc, cm3]: drop: […]

มาตรฐาน-ตารางแปลงหน่วยน้ำหนัก

kilogram [kg]: gram [g]: exagram [Eg]: petagram [Pg]: teragram [Tg]: gigagram [Gg]: megagram [Mg]: hectogram [hg]: dekagram [dag]: decigram [dg]: centigram [cg]: milligram [mg]: microgram [µg]: nanogram [ng]: picogram [pg]: femtogram [fg]: attogram [ag]: dalton: kilopound [kip]: kip: slug: pound-force sq. second/foot: pound [lb]: pound (troy or apothecary): ounce [oz]: ounce (troy or apothecary): poundal […]

มาตรฐาน-ตารางแปลงหน่วยความเร็ว

meter/second [m/s]: meter/hour [m/h]: meter/minute [m/min]: kilometer/hour [km/h]: kilometer/minute [km/min]: kilometer/second [km/s]: centimeter/hour [cm/h]: centimeter/minute [cm/min]: centimeter/second [cm/s]: millimeter/hour [mm/h]: millimeter/minute [mm/min]: millimeter/second [mm/s]: foot/hour [ft/h]: foot/minute [ft/min]: foot/second [ft/s]: yard/hour [yd/h]: yard/minute [yd/min]: yard/second [yd/s]: mile/hour [mi/h]: mile/minute [mi/min]: mile/second [mi/s]: knot [kt, kn]: knot (UK) [kt (UK)]: Velocity of light in vacuum [c]: […]

มาตรฐาน-ตารางแปลงหน่วยความหนาแน่น

kilogram/cubic meter: kilogram/cubic centimeter: gram/cubic meter [g/m3]: gram/cubic centimeter: gram/cubic millimeter: milligram/cubic meter: milligram/cubic centimeter: milligram/cubic millimeter: exagram/liter [Eg/L]: petagram/liter [Pg/L]: teragram/liter [Tg/L]: gigagram/liter [Gg/L]: megagram/liter [Mg/L]: kilogram/liter [kg/L]: hectogram/liter [hg/L]: dekagram/liter [dag/L]: gram/liter [g/L]: decigram/liter [dg/L]: centigram/liter [cg/L]: milligram/liter [mg/L]: microgram/liter [µg/L]: nanogram/liter [ng/L]: picogram/liter [pg/L]: femtogram/liter [fg/L]: attogram/liter [ag/L]: pound/cubic inch [lb/in3]: pound/cubic […]

มาตรฐาน-ตารางแปลงหน่วยความยาว

meter [m]: exameter [Em]: petameter [Pm]: terameter [Tm]: gigameter [Gm]: megameter [Mm]: kilometer [km]: hectometer [hm]: dekameter [dam]: decimeter [dm]: centimeter [cm]: millimeter [mm]: micrometer [µm]: micron [µ]: nanometer [nm]: picometer [pm]: femtometer [fm]: attometer [am]: megaparsec [Mpc]: kiloparsec [kpc]: parsec [pc]: light year [ly]: astronomical unit [AU, UA]: league [lea]: nautical league (UK): nautical […]

มาตรฐาน-ตารางแปลงหน่วยกำลังงาน

watt [W]: exawatt [EW]: petawatt [PW]: terawatt [TW]: gigawatt [GW]: megawatt [MW]: kilowatt [kW]: hectowatt [hW]: dekawatt [daW]: deciwatt [dW]: centiwatt [cW]: milliwatt [mW]: microwatt [µW]: nanowatt [nW]: picowatt [pW]: femtowatt [fW]: attowatt [aW]: horsepower [hp, hp (UK)]: horsepower (550 ft*lbf/s): horsepower (metric): horsepower (boiler): horsepower (electric): horsepower (water): pferdestarke (ps): Btu (IT)/hour [Btu/h]: Btu […]

มาตรฐาน-ตารางเหล็ก สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร

วันนี้ ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง มี ตารางเหล็กสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกรมาฝากกันค่ะ ดาวน์โหลดคลิก ที่นี่  ขอขอบคุณ : TumCivil.com  

มาตรฐาน-ชื่อเรียกหน่วยแรงดันและตารางแปลงหน่วยความดัน

ตารางแปลงหน่วยความดัน ชื่อเรียก หน่วยแรงดัน psi :  ปอนด์ต่อตารางนิ้ว kPa : กิโลปาสคาล kg/cm2 : กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร cm of H2O : น้ำเซนติเมตร inches of Hg : นิ้วปรอท mm of Hg : มิลลิเมตรปรอท inches of H2O : นิ้วน้ำ atmospheres : บรรยากาศมาตรฐาน bar : บาร์ mbar : มิลลิบาร์ Mpa : เมกะปาสคาล     สามารถดูสินค้าและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.pakoengineering.com โทร : 09-4690-4630, 02-041-5092 อีเมล : Sales@blog.pako.co.th facebook […]

มาตรฐาน-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหน่วยความยาว นิ้ว หุน มิลลิเมตร

หุน หมายความว่า ชื่อมาตราวัด หรือชั่งของจีนมาตราวัด 1 หุน หมายถึง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 ใน 16 ของนิ้ว และมาตราชั่ง 5 หุน เท่ากับ 1 เฟื้อง นิ้ว หมายความว่า มาตราวัดของอังกฤษ 1 นิ้ว เท่ากับ 2.5 เซนติเมตร,12 นิ้ว เป็น 1 ฟุต มิลลิเมตร หมายความว่า ชื่อมาตราวัดตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ 1 ใน 1,000 ของ 1 เมตร     เราสามารถวัดขนาดเกลียวของสกรูโดยใช้ 2 ระบบ คือ 1. ระบบเมตริก (Metric) หรือ “เกลียวมิล” วัดจากระยะห่างระหว่างเกลียว (pitch) โดยใช้หน่วยเป็นมิลลิเมตร ระบบนี้เป็นระบบที่เข้าใจได้ง่าย ซึ่งเราสามารถเอาไม้บรรทัดมาวัดระยะห่างของเกลียวและอ่านค่าได้ทันทีเลยครับ […]

มาตรฐาน-ขนาด มิติ และความหนาท่อ ( PIPE SIZE AND DIMENSIONS )

1.ขนาดและมิติของท่อเหล็กกล้า ( Steel Pipe Size and Dimensions ) เมื่อกล่าวถึงขนาดและมิติของท่อเหล็กกล้า ความหมายในทางปฎิบัติจะครอบคลุมถึงทั้งทั้งท่อเหล็กกล้าคาร์บอน ( carbon steel pipe ) และท่อเหล็กกล้าผสม ( alloy steel pipe ) แต่จะไม่ครอบคลุมถึงท่อเหล็กกล้าไร้สนิม ( stainless steel pipe ) มาตรฐานที่กำหนดขนาดและมิติท่อเหล็กกล้ามีดังนี้ มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา กำหนดขนาดของท่อเหล็กกล้า ด้วย มาตรฐาน  ASME B 36.10  โดยระบุขนาดท่อด้วยค่า Nominal Pipe Size ( NPS ) ซึ่งมีข้อสังเกตคือ ท่อขนาดตั้งแต่ 14 นิ้วขึ้นไป NPS จะมีค่าเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ส่วนท่อขนาดเล็กกว่า 14 นิ้วนั้น NPS มีค่าไม่เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ เช่น ท่อ […]

มาตรฐาน-การสร้างเกลียว และเทคนิคการเขียนเกลียวแบบต่างๆ

การสร้างเกลียวนอกและเกลียวใน อุปกรณ์สำหรับการสร้างเกลียวนอกนั้นประกอบไปด้วย thread die และ die stock ซึ่งการใช้งานนั้นจะเริ่มจากการนำ thread die ใส่เข้าไปใน die stock แล้วล็อคให้แน่น จากนั้นนำไปสวมไว้ที่ปลายทรงกระบอกที่ต้องการสร้างเกลียวนอก แล้วเริ่มหมุน die และ die stock โดยใช้มือจับไปที่ด้ามจับ การหมุนไปมาเช่นนี้จะทำให้ฟันที่อยู่ด้านในของ die กัดเนื้อทรงกระบอกให้เป็นเกลียวตามที่ต้องการ การใช้ die และ die stock ในการสร้างเกลียวนอก อุปกรณ์ในการสร้างเกลียวในประกอบไปด้วย สว่าน, ดอกสว่าน (drill bit), tap และ tap wrench การสร้างเกลียวในด้วยอุปกรณ์ดังที่กล่าวข้างต้นนั้น จะเริ่มจากการใช้สว่านเจาะรูบนวัตถุที่ต้องการสร้างเกลียวก่อน จากนั้นนำ tap ติดตั้งลงไปใน tap wrench ติดตั้ง tap ใน tap wrench แล้วนำปลาย tap อีกด้านใส่เข้าไปในรูที่เจาะไว้ แล้วเริ่มหมุน tap กับ […]

มาตรฐาน-IP

  2.9 มาตรฐาน IP มาตรฐาน IP (อังกฤษ : IP Rating, IP Code, IP Standard) ชื่อเต็ม International Protection Standard ตามมาตรฐาน IEC 60529 หรือบางครั้งถูกตีความเป็น Ingress Protection Rating คือมาตรฐานที่บอกถึงระดับการป้องฝุ่นและน้ำของเครื่องจักร (mechanical casings) และอุปกรณ์ไฟฟ้า (electrical enclosures) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย IEC (International Electrotechnical Commission) เทียบเท่ากับมาตรฐานยุโรป EN 60529 Ref :                             […]

พูดอย่างไรให้โดนใจคนฟัง

การพูด คือการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆออกมาให้ได้อย่างที่ใจเราต้องการสื่อสารออกไป แต่การพูดที่อยู่เหนือจากการพูดเพื่อสื่อสารทั่วๆไปอีกระดับคือการพูดให้เก่ง พูดให้โดนใจคน พูดอย่างไรให้คนเชื่อ หากเราต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต การพูดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะขาดไปไม่ได้ อาทิเช่น การพูดเพื่อเสนอขาย การพูดเพื่อเสนอไอเดีย การพูดเพื่อกระตุ้นลูกน้องให้อยากทำงานอย่างเต็มที่ หรือการพูดหน้าชั้น ไม่ว่าจุดใดๆในชีวิตการพูดถือเป็นหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราก้าวไปได้ไกล การพูดนั้นถือเป็นการสื่อสารที่ใช้มากกว่าแค่ปาก เพราะการพูดเป็นการสื่อสารที่ใช้ทั้งร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า ขณะที่ปากเราพูดสายตาเราก้จ้องมอง คิ้วเราก้ขยับ มือก็ทำท่าทางขาก้อาจจะก้าวเดินไปด้วย และต้องมีอารมณ์ร่วมอยู่ในคำพูดของเราทุกๆคำพูดต้องมีจังหวะ ไม่มีคนใดเกิดมาแล้วพูดเก่งเลย มีแต่พูดได้ ดังนั้นการพูดให้เก่งนั้น เป็นทักษะที่ทุกคนสามารถฝึกฝนได้ 7 เทคนิคหลักของ การพูดที่ดี (การพูดที่ดีจะทำให้ผู้ฟังสนใจอยากฟัง เข้าใจสิ่งที่ฟัง และรู้สึกประทับใจ) พูดเสียงดังฟังชัด  -สำคัญที่สุด ไม่มีใครอยากฟังคนที่พูดเสียงเบา ฟังไม่รู้เรื่อง บ่งบอกถึงความไม่มั่นใจ ดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องพูดเสียงดังฟังชัด พูดอย่างชัดเจน ฉะฉาน และมั่นใจ ในกรณีถ้าเป็นคนเสียงเบาให้ฝึกเพิ่มระดับความดังของเสียงอย่าให้เบาจนไม่ได้ยิน ถ้าเป็นคนพูดไม่ชัด ต้องฝึกพูดให้ชัดเจน ลองสอบถามจากบุคคลรอบตัวก็ได้ว่าฟังง่ายหรือฟังยาก   น้ำเสียงมีพลัง มีชีวิตชีวา มีความกระตือรือร้น – น้ำเสียงนั้นสามารถดึงดูดความสนใจและสร้างอารมณ์ร่วมได้ดีกว่าคำพูด บางสถานการณ์เราอาจพูดเรื่องที่ไม่น่าสนใจให้ดูน่าสนใจขึ้นมาได้จากน้ำเสียง ที่มีชีวิตชีวาและมีพลัง แต่ในทางตรงกันข้าม ไม่ว่าเราจะพูดดีแค่ไหนแต่ใช้น้ำเสียงที่ราบเรียบ เฉื่อยชา น่าเบื่อ ก้จะทำให้ผู้ฟังไม่สนใจ […]

พื้นฐาน-คำศัพท์น่ารู้

2.12 คำศัพท์พื้นฐานสำหรับการทำงาน Above Ground บนดิน Accuracy ความเที่ยงตรง Acrylic อะคริลิก Actuator หัวขับ ขับเคลื่อน Adjust ปรับ,ปรับเปลี่ยน Air ลม,อากาศ Attribute คุณลักษณะ Automatic อัตโนมัติ Back หลัง,กลับหลัง Ball บอล,ลูกบอล Blind มืด บอด ตัน Boiler , boil เดือด,หม้อแรงดัน Bottom , lower ด้านล่าง ก้น ต่ำ Brand ยี่ห้อ Brass ทองเหลือง Bronze บรอนซ์(สำริด) Butterfly ผีเสื้อ Carbon steel เหล็กกล้าผสม Case กรณี,กรอบ Cast iron เหล็กหล่อ Check […]

พื้นฐาน-คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับมิเตอร์

  ในการวัดและการใช้เครื่องมือวัดประเภทต่างๆ จะมีคำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับมิเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก จึงควรที่จะเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้เพื่อที่จะได้ใช้เครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพค่ะ . เครื่องวัดต่างๆมีการกำหนดสภาวะแวดล้อมในการใช้งาน เราต้องระมัดระวังการใช้เครื่องมือวัดต้องเป็นไปตามที่เครื่องระบุ มิฉะนั้นค่าที่วัดได้จะเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นได้  . Accuracy  (ความแม่นยำ) และ Precision (ความเที่ยงตรง) คือค่าความแม่นยำในการอ่านของเครื่องมือวัดว่าได้ใกล้เคียงกับค่าจริงเท่าใด ความแม่นยำ (Accuracy) ของเครื่องมือวัด เป็นความสามารถของอุปกรณ์ที่จะให้ค่าที่ใกล้เคียงกับค่าตามจริงได้เพียงใด ค่าความแม่นของอุปกรณ์สามารถทราบได้เมื่อเรานำอุปกรณ์นั้นไปสอบเทียบ (Calibrate) ผลต่างระหว่างค่าที่อ่านได้และค่าจริงก็คือความคลาดเคลื่อน (Error) ถ้าเปรียบเทียบกับการยิงปืน ความแม่นยำหมายถึง ความสามารถในการยิงปืนที่แม่นเข้าเป้าตรงกลาง ความเที่ยงตรง (Precision) ความสามารถของอุปกรณ์ที่จะอ่านค่าๆเดียว ภายใต้สภาพการทำงานเดียวกัน ซ้ำกันหลายๆครั้ง ค่าความเที่ยงตรง (Precision) จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับค่าความแม่น (Accuracy) ถ้าเปรียบเทียบกับการยิงปืน ความเที่ยงคือ ความสามารถในการยิงปืนหลายครั้งโดยให้วิถีกระสุนเกาะกลุ่มกันการทดสอบค่าความเที่ยงนั้น ถ้าเป็นการทดสอบในช่วงสั้นๆจะเรียกค่าที่วัดได้ว่า Repeatability ถ้าเป็นการทดสอบในช่วงระยะเวลาที่นานจะเรียกค่าที่วัดได้ว่า Reproducibility ข้อแตกต่าง ความแม่นยำ (Accuracy) มีข้อแตกต่างจาก ความเที่ยงตรง (Precision) ที่ว่า การวัดหลายๆ ครั้งแล้วได้ค่าที่ตรงกันทุกครั้ง ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นค่าที่ถูกต้องหรือเป็นค่าที่ใกล้เคียงความจริงที่สุดเสมอไป เพราะอาจเป็นค่าที่เกิดความผิดพลาดของมิเตอร์หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลต่อการวัดแต่กลับให้ค่าที่ตรงกันทุกครั้งที่วัดก็ได้ โดยการคำนวณค่าความถูกต้อง/ความแม่นยำใช้สมการ %Accuracy = 100 […]

พื้นฐาน-ความพอดีและพิกัดความเผื่อ

          ความพอดีและพิกัดความเผื่อ Fits and Tolerances สำหรับชิ้นงานที่ต้องมีการประกอบเข้าด้วยกันนั้น ขนาดและรูปร่างของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมีความสำคัญต่อการใช้ งานร่วมกันของชิ้นงาน แต่เนื่องจากการผลิตชิ้นงานจำนวนมากๆนั้น เราไม่สามารถผลิตชิ้นงานให้ได้ตรงพอดี กันค่าที่ต้องการได้ ดังนั้นจะต้องมีการกำหนดความพิกัดความเผื่อของขนาดและรูปร่างที่ยอมรับได้จากการผลิต เช่นขนาดไม่ต่ำกว่าเท่าใดและไม่มากกว่าเท่าใด ความแตกต่างระหว่างขนาดสูงสุดและต่ำสุดนี้เราเรียกว่า ค่าพิกัด ความเผื่อ (tolerance) การให้ขนาดความเผื่อนี้เมื่อใช้ถูกต้องจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ดีและสามารถเลือก ใช้การผลิตมีราคาต่ำที่ที่สามารถผลิตได้ตามขนาดที่ต้องการได้ ในทางปฏิบัติ เราจะให้ค่าพิกัดความเผื่อเท่าที่ จำเป็นเท่านั้น และให้ค่าความเผื่อให้มากที่สุด เท่าที่จะไม่รบกวนการใช้งาน ทั้งนี้เพื่อให้การผลิตมีต้นทุนต่ำที่สุด การกำหนดพิกัดความเผื่อนี้มีสองประเภท คือพิกัดของขนาด และ พิกัดของรูปร่าง เราจะศึกษาพิกัดของขนาดก่อน ค่าพิกัดความเผื่อนั้น ใช้กันมากที่สุดสำหรับชิ้นงานที่ต้องสวมเข้า ด้วยกัน เช่น เพลา (shaft) และ รูเพลา (hole) ค่าความเผื่อนั้นจะขึ้นกับการใช้งานของชิ้นงานที่มีเพลาและมีรู เพลานี้เราอาจต้องการให้เพลาหมุนอยู่ในรูเพลาได้โดยสะดวก ในกรณีนี้เราก็ต้องกำหนดให้มั่นใจได้ว่า ชิ้นงานที่ ได้จากการผลิตจะมีเพลาที่เล็กกว่าขนาดของรูเพลาแน่ๆ และมีช่องว่างระหว่างกันตามการใช้งาน เช่นถ้าการหมุน ไม่มีการสั่นสะเทือนที่ทำให้จุดสัมผัสระหว่างเพลาและรูเพลาเกิดการกระแทก ก็อาจให้มีช่องว่างมาก แต่สำหรับ เครื่องจักรที่มีการสะเทือนมากก็ต้องมีช่องว่างน้อยเพื่อลดการกระแทก หรือในประกอบเราอาจต้องการให้เพลา […]

พื้นฐาน-คณิตศาสตร์(ย้ายแล้ว)

2.10 พื้นฐานคณิตศาสตร์ บวก ( + ) ลบ ( – ) คุณสมบัติการสลับที่            ตัวอย่าง  บวก ( + ) ลบ ( – )คุณสมบัติในวงเล็บ                ตัวอย่าง  คูณ ( x ) คุณสมบัติการสลับที่          ตัวอย่าง คูณ ( x ) คุณสมบัติการคูณ                 ตัวอย่าง               หาร ( / ) คุณสมบัติการหาร               ตัวอย่าง หาร ( / ) คุณสมบัติ Unit function     ตัวอย่าง                Unit […]

พื้นฐาน-คณิตศาสตร์ พื้นฐาน Ratio (อัตราส่วน)

Ratio คือ อัตราส่วน วิธีการดู Ratio ก่อนอื่นต้องเข้าใจหลักคณิตศาสตร์อย่างง่าย นั่นคือ การหาร   วิธีการเขียนการหาร   จุดสังเกต   ตัวอย่าง น้ำมัน 1 ถังวิ่งได้ 1050 กิโลเมตร รถคันนี้เติมน้ำมันได้ 74 ลิตร ,ราคาน้ำมัน 25 บาท/ลิตร รถคันนี้กินน้ำมัน  กี่กิโลเมตร/ลิตร รถคันนี้ใช้น้ำมัน1ลิตรวิ่งได้กี่กิโลเมตร รถคันนี้มีกินน้ำมัน กิโลเมตรละกี่บาท รถคันนี้วิ่ง 1บาท วิ่งได้กี่กิโล ……… แชมพู 250ml / 199 บาท , 450ml /269 บาท อันไหนคุ้มกว่ากัน? ราคาขาย 1250 ต้นทุน 400 บาท  กำไรกี่% Ratio : UP / DOWN […]

พัฒนางานด้วย ECRS

สวัสดีครับ วันนี้แอดมินมีงานต่อเนื่องมาอย่างมาก ทั้งงานทำ Web develop, งานคิดแผนการตลาด ที่ต้องร่างหัวข้อไปเสนอเจ้านาย หลังหยุดยาว เกิดนึกถึงสมัยเรียน ที่อาจารย์ ที่ภาควิชา ที่เคยสอน นั่นคือหลัก ECRS ซึ่งเป็นหลักพัฒนาการทำงานให้ได้ ไวขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพมากขึ้น ECRS คือ หลักการทางวิศกรรมอุตสหการ ที่ทำหน้าที่พัฒนางานให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มากขึ้น ซึ่ง มีแนวคิดคือ E = Eliminate หมายถึง การตัดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นในกระบวนการออกไป กล่าวคือ เดิมบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (หีบห่อภายนอก) ใช้กระดาษกล่องลูกฟูก 5 ชั้น เกรดกระดาษค่อนข้างดี พิมพ์ลายยี่ห้อ 2 สี น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 2 กิโลกรัม ข้างในบรรจุสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยว คือ มีกล่องบรรจุขนาด 1 โหล พลาสติกซีลเรียบร้อย ฉลากสีสวยงาม สำหรับการขายส่ง และภายในกล่อง จะเป็นขนมซึ่งบรรจุในซองพลาสติกอัดก๊าซไนโตรเจน พิมพ์ลายสวยงาม […]

ผู้ประกอบการขั้นเทพ – Advanced Entrepreneurship

ผู้ประกอบการขั้นเทพ – Advanced Entrepreneurship อะไรที่ทำให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จ? หลายต่อหลายท่านพยายามค้นหาคำตอบแต่ก็มีน้อยคนนักที่ค้นพบความจริงแล้วสามารถแยกแยะระหว่างผู้ประกอบการที่ดีกับผู้ประกอบการที่ยิ่งใหญ่ได้ จากสามทศวรรษที่ผ่านมาในการทำงานของผู้เขียนกับบริษัทก่อตั้งใหม่ในฐานะผู้ก่อตั้งหรือสมาชิกทีมงานก่อตั้งบริษัทกว่า 10 แห่ง(และเป็นที่คำปรึกษาอีกหลายบริษัท) ผู้เขียนเชื่อว่าผู้ประกอบการยิ่งใหญ่เข้าใกล้งานของพวกเขาด้วยความคิดที่แตกต่างกันมากกว่าผู้ประกอบการที่ดี ผู้ประกอบการที่ดีสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ แนวทางปฏิบัติที่ชาญฉลาดใน และการขับเคลื่อนธุรกิจที่ดีที่สุดในการสร้าง บริษัทของตน ผู้ประกอบที่ยิ่งใหญ่ก็ทำเช่นนี้ แต่พวกเขาก็รู้ด้วยว่าในระยะเริ่มต้นของ บริษัท บางครั้งต้องใช้วิธีการแบบเดิมๆให้น้อยลง พวกเขาเพิ่มวิธีการหรือชุดเครื่องมือของพวกเขาที่จัดการความวุ่นวายของการเริ่มต้นก่อตั้งบริษัทในช่วงเริ่มต้นขึ้นด้วย ในชุดของโพสต์บล็อกของผู้เขียนจะสำรวจกลยุทธ์เหล่านี้และวิธีการปลูกฝังความเป็นผู้ประกอบการที่ยิ่งใหญ่ เข้าไปในจิตใจ โดยเริ่มต้นในสัปดาห์นี้กับ รายละเอียดงาน (Job Description) ของผู้ประกอบการซีอีโอ (Entrepreneur CEO) ผู้ประกอบการเป็นซีอีโอโดยพฤตินัยอยู่แล้ว แต่โดยส่วนใหญ่ ซีอีโอ (และอาจหลายๆท่าน) ไม่ทราบจริงๆแล้วสิ่งนี้หมายถึงอะไรในแต่ละวัน ถ้าจะสังเกตสักหน่อย ซีอีโอต้องตัดสินตัวเองว่าพวกเขาใช้เวลาได้ดีเพียงใด บางคนใช้เวลาหาพื้นที่ทำงานที่สมบูรณ์แบบ คนอื่น ๆ หลงใหลในสเปรดชีตและคำนวณเงินที่จะได้ไม่กี่บาท หรือเงินที่เสียให้กับบาร์เทนเดอร์ของพวกเขาในพับหรือเรื่องไร้สาระอื่นๆ อีกทั้งเขายังมอบหมายงานรายละเอียดทางการเงินเหล่านั้นให้กับผู้อื่นและใช้เวลาทำข้อเสนอย่างยาวนานอีกด้วย แล้วอะไรที่ CEO ควรทำละ? สาระสำคัญของการทำงานของ CEO ต่อไปนี้คือสิ่งที่ไม่สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นทำแทนได้: การกำหนดกลยุทธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องมีบทสรุปสุดท้ายเกี่ยวกับกลยุทธ์ของ บริษัท กลยุทธ์ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การสร้างวิสัยทัศน์ของ บริษัท เพื่อตัดสินใจว่าจะเข้าสู่ตลาดใด แม้ว่าผู้อื่นจะให้คำแนะนำแก่ CEO […]

ปัญหาสุขภาพ บางทีก็มาจากเรื่องง่ายๆ !!

ทุกวันนี้เริ่มพบว่ามีคนเจ็บป่วยแบบไม่มีสาเหตุกันเยอะ เช่น บางทีก็ปวดตัว กล้ามเนื้อชา หรือบางคนก็ร้ายแรงถึงขั้นหมอนรองกระดูกอักเสบ ต้องเกิดการผ่าตัดจนเป็นเรื่องใหญ่ แต่ความจริงแล้ว สาเหตุที่เราเจ็บป่วยแบบนั้น ก็มาจากการใช้ชีวิตประจำวันของเรานี่เอง วันนี้ปาโก้จึงมีบทความมาแนะนำกันจ้าา คนส่วนใหญ่ใช้เวลา 2 -4 ชั่วโมงต่อวันในการก้มเล่นสมาร์ทโฟนอย่างต่อเนื่องและถ้าดูกันตามจริงจะพบว่าบางตำแหน่งมันไม่ดีต่อ คอ และ กระดูกสันหลัง เอาซะเลย ซึ่งโดยปกติแล้วหัวของเราจะมีน้ำหนัก 4 – 5 กิโลกรัม ดังนั้น เมื่อยืนในท่าปกติก็จะสร้างความภาระให้กระดูกสันหลังและคอเพียงเล็กน้อย แต่ถ้าอ้างอิงตามการวิจัยที่เขาวิจัยกันมาแล้วพบว่าหากคุณก้มมาข้างหน้ามากขึ้นก็จะสร้างภาระให้กับคอและกระดูกสันหลังมากขึ้นกว่าเดิมเป็นเท่าตัว ซึ่งจะส่งผลต่อ คอและกระดูกสันหลังของเราในอนาคตอย่างแน่นอน ถ้ายังทำอย่างต่อเนื่อง รู้แบบนี้แล้ว ก็รีบเปลี่ยนท่ากันเถอะ !! ท่านั่งเวลาทำงานที่ไม่ถูกต้อง ก็สร้างภาระให้กับร่างกายอย่างมากเช่นกัน หรือโรคยอดฮิตในยุคนี้อย่างออฟฟิสซินโดรม สาเหตุก็มาจากการที่เรานั่งอย่างผิดท่านั่นเอง ซึ่งอาการเบื้องต้นอาจจะยังแค่ปวดเมื่อยตามตัว และอาจจะมีอาการชาบริเวณมือเท้า แต่ถ้าหนักๆก็อาจจะเกิดอาการหมอนรองกระดูกอักเสบ และอาจจะต้องผ่านตัด หรือพักฟื้นเป็นเดือนๆเลยทีเดียว การยกของ เป็นสิ่งที่เราเจอได้แทบจะทุกวันอยู่แล้ว ท่ายกที่ถูกต้องก็สำคัญเช่นกัน เพราะกระดูกสันหลังของเราเป็นส่วนที่สำคัญมากๆของร่างกาย ถ้าเกิดผิดท่า หรือรับน้ำหนักมากเกินไป อาจจะทำให้กระดูกสันหลังโค้งงอ หรือมีปัญหาได้ การยกของที่ถูกต้องคือควรก้มลงไปทั้งตัว ไม่ใช่แค่ก้มหลังไป ท่านอนใครว่าไม่สำคัญ ? ถ้าในกรณีที่เรามีอาการปวดเมื่อยตามตัวมาก วิธีที่แสดงในเห็นในภาพ ที่เอาหมอนมารองนอนบริเวณเข่า […]

ปลาเอเลี่ยน ทำลายพันธ์ุปลาไทย

ช่วยกันเผยแพร่ความรู้ เพื่อรักษาระบบนิเวศ ให้รุ่นหลังครับ ปลาซัคเกอร์ หรือปลาเทศบาล หรือปลาราหู ที่เราเลี้ยงกันในตู้ปลา ทางกรมประมงได้ประกาศว่า มันเป็นสัตว์เอเลี่ยนสำหรับประเทศไทย เพราะว่าปลาชนิดนี้จะกินไข่ปลาชนิดอื่น ทำให้ปลาท้องถิ่นสูญพันธ์ ส่วนตัวมันเองมีชุดเกราะหนา ทำให้ไม่มีศัตรูในธรรมชาติ จึงขยายพันธ์ุได้อย่างรวดเร็ว จนบางทีปลาแถบนั้นมีแต่มันทั้งนั้นเลย จึงควรกำจัดครับ ด้วยความน่าเกลียดน่ากลัวของมันเลยไม่มีใครอยากกิน วิธีการกำจัด โยนบกปลาซัคเกอร์ เจอใครจับปลาซัคเกอร์ได้ เพียงบอกให้คนจับได้ จับโยนบก ให้แห้งตายตรงนั้น สิ่งที่คุณได้คือ ช่วยชีวิตสัตว์ในระบบนิเวศน์ดั้งเดิมของสถานที่นั้นๆ ยิ่งทำมากยิ่งได้บุญกับสัตว์น้ำที่รอดชีวิตเพิ่มขึ้น จับปลาซัคเกอร์มาทำอาหาร นอกจากได้บุญจากข้อที่ 1 แล้ว ยังได้อิ่มอีกด้วย โดยมีการพิสูจน์กันมาแล้วว่า เนื้อปลาซัคเกอร์กินได้ และมีรสชาตที่อร่อย เมนูที่ทำมากที่สุดคือ ย่างเกลือ คล้ายปลาคัง แต่ถ้าลองมาเผาไฟ ลอกหนังที่แข็งๆออก มันบอกเนื้อขาวจั๊วะ สามารถทานได้นะครับ อิอิ   สิ่งสำคัญคือ การถ่ายทอดเรื่องราวที่ถูกต้อง ว่าปลาซัคเกอร์ เป็นปลาเอเลี่ยนที่มาจากอเมริกาใต้ ไม่เกี่ยวอะไรกับการปล่อยแล้วได้บุญ ไม่เกี่ยวอะไรกับราหู ตามความเชื่อในไทย และควรบอกต่อไปยังคนจับปลา คนตกปลา ว่าเจอให้ฆ่า ถ้าไม่อยากฆ่าให้มันตาย การจับโยนบก […]

ปรัชญาสร้างความสำเร็จ ของ ดร.เทียม โชควัฒนา

นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยนั้นอาจจะมีอยู่หลายคน แต่หนึ่งคนที่เป็นที่กล่าวขานถึงอย่างมากคนหนึ่งก็คือ ดร.เทียม โชควัฒนา เจ้าของ เครือสหพัฒนพิบูล จำกัด ที่สามารถสร้างยอดขายได้อย่างมหาศาลในแต่ละปี ทั้งนักธุรกิจและคนทั่วไปต่างไม่มีใครไม่รู้จัก อีกทั้งดร.เทียม โชควัฒนา ยังเป็นนักธุรกิจต้นแบบให้แก่นักธุรกิจที่อยากประสบความสำเร็จอยู่อีกมากมาย ด้วยการบริหารงานอย่างมีปรัชญาจึงสามารถนำพาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงมาถึงปัจจุบัน คนรุ่นใหม่และนักธุรกิจทั้งหลายจึงควรศึกษาและลองนำปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของ ดร.เทียม โชควัฒนา ไปลองปรับใช้กันดู ซึ่งผู้เขียนได้อ่านหลัก 36 ประการแล้วนำมาสรุปให้อ่านกันพร้อมคำอธิบายได้ดังนี้ ภาพจาก matichon.co.th 1. แม้มีความรู้น้อยแต่หากไม่เกี่ยงงานก็สามารถทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้ 2. ใช้ความเที่ยงธรรมและความสุขุมเยือกเย็นในการบริหารงานคือหลักของนักบริหารที่ดี 3. ความขยัน ความอดทน รู้จักรักษาเครดิตที่ดี และเลือกคบคนดี เป็นหนทางแห่งการได้ร่วมงานหรือได้ทำธุรกิจกับคนดี ๆ 4. รู้จักเป็นร่มเงาที่ดีให้แก่บุคลากรและสังคม 5. รู้จักรักตนเอง รักครอบครัว และรักบริษัท 6. การใช้ความรู้และหมั่นบริหารความรู้ จะยิ่งช่วยทำให้ความรู้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 7. ขุมทรัพย์แห่งความรู้และประสบการณ์มาจากคนทั้งนั้นจึงต้องเรียนรู้คนให้มาก 8. ความรุนแรงเกิดขึ้นจากโทสะทั้งนั้น 9. ช่วยเหลือพวกพ้อง ไม่คอยทำลายกันเอง 10. หมั่นทบทวนอดีตเพื่อใช้เป็นประสบการณ์ และพัฒนาปัจจุบันเพื่ออนาคต 11. ยิ่งคนมากวาสนาก็ยิ่งมากขึ้น เมื่อทุกคนมาทำงานร่วมกันวาสนาก็จะมาอยู่ในที่เดียวส่งผลดีให้แก่บริษัท 12. ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เพราะทุกนาทีมีค่า 13. ปรับวิธีการทำงานให้เข้ากับสถานการณ์ในแต่ละช่วง 14. ความสำเร็จทุกอย่างเกิดขึ้นจากความเพียรพยายาม 15. ใช้สติปัญญาในการต่อสู้กับทุกอย่าง เพราะไม่มีอะไรที่ความพากเพียรจะชนะไม่ได้ 16. ความรักและความสามัคคีในการทำงานจะช่วยสร้างความสำเร็จได้ 17. นักธุรกิจต้องไม่หยุดนิ่ง ต้องคอยก้าวเดินอยู่ตลอดเวลาหากไม่อยากให้ธุรกิจล่าช้าหรือล้าหลัง 18. การใช้คำชมมากเกินไปจะทำให้คนระเริงมากไป แต่การติก็ควรใช้คำพูดที่ไม่ทำร้ายกันเกินไป 19. ใช้เสน่ห์ของมนุษย์เราให้เกิดประโยชน์ การยิ้มแย้มแจ่มใสจะช่วยทำให้ทุกอย่างลงตัวและดีขึ้น 20. พยายามทำดีแม้ว่ามันจะยากลำบากแต่ปลายทางจะเจอแต่สิ่งที่ดีเสมอ ความดีคือสิ่งที่อยู่ทนไปได้ตลอดเมื่อทำความดีสิ่งดี […]

ประวัติวันเข้าพรรษา

  วันเข้าพรรษา จัดเป็นพิธีกรรมของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา โดยท่านต้องประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธบัญญัติ (ข้อที่ตั้งขึ้นให้รู้ทั่วกันการกำหนดเรียก การวางเป็นกฎข้อบังคับ) ที่ทรงวางเป็นระเบียบข้อบังคับให้พระสงฆ์ต้องเขาจำพรรษาในสถานที่ที่ทรงอนุญาตให้เข้าอาศัยอยู่ได้ และพิธีกรรมวันเข้าพรรษานี้ พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมประกอบคุณงามความดีตามหน้าที่ของชาวพุทธ เพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งมีประวัติที่น่าสนใจวันเข้าพรรษา เริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ จนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ เรียกว่า ครบไตรมาส คือ ๓ เดือนนี่เป็นการเข้า “พรรษาต้น”ส่วนการเข้า″พรรษาหลัง”เริ่มตั้งแต่วันแรมค่ำ ๑ เดือน ๙ จนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒   ความเป็นมาของการเข้าพรรษา ประวัติพิธีเข้าพรรษาของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนามีเรื่องเล่าว่า ในประเทศอินเดียในสมัยโบราณ เมื่อถึงฤดูฝน น้ำมักท่วม ผู้ที่สัญจรไปมาระหว่างเมือง เช่น พวกพ่อค้า ก็หยุดเดินทางไปมาชั่วคราว พวกเดียรถีย์และปริพาชกผู้ถือลัทธิต่าง ๆ ก็หยุดพัก ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งตลอดฤดูฝน ทั้งนี้เพราะการคมนาคมไม่สะดวก ทางเป็นหลุมเป็นโคลน เมื่อเกิดพระพุทธศาสนาแล้ว พระพุทธเจ้าเสด็จจาริกเผยแพร่พระศาสนาต่อไป นับเป็นพุทธจริยาวัตรและในตอนแรกที่ยังมีพระภิกขุสงฆ์ไม่มาก พระภิกขุสงฆ์ปฏิบัติประพฤติตามพระพุทธเจ้า ความครหานินทาใด ๆ […]

บริหารเวลาอย่างไรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริหารเวลาอย่างไรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เวลาเป็นทรัพยกรเดียวที่ไม่สามารถนำอย่างอื่นมาทดแทนได้ ต่อให้มีเงิน มาเท่าไหร่ ก็ซื้อเวลา ย้อนเวลากลับไปไม่ได้ แอดมินจึงขอแนะนำวิธีการจัดการกับเวลาแบบง่ายๆ มาฝากกัน บทความนี้จะประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้นะคะ (สำหรับผู้มีเวลาน้อย) ตั้งเป้าหมายว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการคืออะไร แล้ววางแผนทำ To-Do List ในแต่ละวัน โดยจัดลำดับความสำคัญของงาน หาช่วงเวลาที่คิดว่าตัวเองสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด แล้วใช้เวลานั้นในการทำงานชิ้นที่สำคัญ โฟกัสที่งานใดงานหนึ่ง ให้เสร็จไปเป็นชิ้น ๆ แทนการทำงานหลาย ๆ อย่างพร้อม ๆ กัน คนที่บริหารเวลาได้ดีคือคนที่ทำงานออกมาได้อย่างมีคุณภาพ ไม่ใช่คนที่ทำงานออกมาได้จำนวนมาก เวลารู้สึกว่าไม่อยากทำงานอะไรบางอย่าง ให้แบ่งงานนั้นออกเป็นส่วนเล็ก ๆ แล้วค่อย ๆ ทำ โดยใช้เวลาทำแต่ละรอบไม่นานมาก แต่อย่าผัดวันประกันพรุ่ง เพราะจะเป็นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ ปฏิเสธอย่างสุภาพเมื่อมีคนให้คุณทำงานอื่นเพิ่มเติม โดยที่งานที่คุณรับผิดชอบอยู่ยังไม่เสร็จเรียบร้อย ตั้งเป้าหมาย ถามตัวเองว่าเป้าหมายที่ต้องการคืออะไร ตั้งเป้าหมายที่วัดผลได้ จับต้องได้ และสามารถทำให้สำเร็จได้จริง การรู้ว่าเป้าหมายของตัวเองคืออะไรจะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการจัดการต่าง ๆ ได้ดีขึ้น วางแผนทำ To-Do List และจัดลำดับความสำคัญ คนที่ประสบความสำเร็จมักจะทำ To-Do List […]

บริหารคนแบบนี้พนักงานดี ๆ ลาออกแน่

เคยสงสัยไหมว่า ทำไมพนักงานถึงอยู่ไม่ทน โดยเฉพาะคนเก่ง มักเข้ามาได้ไม่นานก็ลาออก ปัญหาอาจไม่ใช่เพราะคนเก่งเหล่านี้ต้องการย้ายงานเพื่ออัพเงินเดือน แต่อาจเกิดจากการบริหารคนที่ขาดประสิทธิภาพก็ได้ ผิดพลาดตั้งแต่การปฐมนิเทศ ที่เน้นแต่การแจ้งกฎ ระเบียบ นโยบายบริษัท และแจกเอกสารน่าเบื่อ แต่ไม่บอกว่า คุณดีใจที่ได้เขามาร่วมงานด้วย ตอนนี้เขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแล้ว และตำแหน่งงานของเขามีความสำคัญอย่างไร ควบคุมมากเกินไป คนเก่งยินดีที่จะได้รับคำแนะนำและ ชี้ทิศทางที่ถูกต้อง แต่ไม่ใช่การถูกครอบด้วยกฎเกณฑ์ที่เขาต้องเดินตามเส้นที่ขีดไว้ ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ละคนก็มีวิธีการของตนที่จะไปถึงเป้าหมายด้วยวิธีที่แตกต่างกัน คุณจึงควรให้โอกาสเขาแสดงฝีมือตามวิธีการของเขาเอง มองข้ามผลงานชิ้นโบว์แดงของเขา อย่ามองข้ามหลักจิตวิทยาเบื้องต้น หากต้องการให้เขาทำพฤติกรรมนั้นซ้ำอีก ก็ต้องรีบให้รางวัลพนักงานทันทีจึงจะได้ผล หากปล่อยให้เลยจังหวะเวลาที่เหมาะสมแล้วการให้รางวัลนั้นก็เปล่าประโยชน์ ออฟฟิศไร้เสียงหัวเราะ ใครว่าเวลาทำงานทุกคนต้องคร่ำเคร่ง บรรยากาศที่เคร่งเครียดเกินไป ไร้เสียงหัวเราะ ไม่ช่วยทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงานได้แม้แต่น้อย เปลี่ยนมาสร้างบรรยากาศการทำงานให้สนุกสนาน และผ่อนคลายดีกว่า พนักงานจะได้มีความสุขและอยากมาทำงานทุกวัน ปิดบังเรื่องที่เขาควรรู้ ไม่ใช่แค่เรื่องดีเท่านั้น ที่ควรบอกให้พนักงานรู้ แต่รวมถึงเรื่องปัญหาและข่าวไม่ดีอื่น ๆ ด้วย หากเขารู้จากข่าวลือที่คนอื่น ๆ พูดกัน เขาจะมองว่าคุณไม่เห็นคุณค่าในตัวของพวกเขา สั่งอย่างเดียว ไม่รู้จักฟังเจ้านายที่เอาแต่ บอกว่าอยากให้เขาทำอะไร แต่ไม่บอกว่าทำไปทำไมและมันสำคัญอย่างไร ซ้ำยังไม่ถามความเห็นของเขา ซึ่งอาจจะมีวิธีการที่ดีกว่านี้ก็ได้ ไม่มีกลยุทธ์ในการรักษาพนักงาน หากอยากให้พนักงานอยู่นาน ๆ ก็ต้องเอาใจใส่เขาทุกวัน ควรมีสมุดสำหรับจดรายชื่อพนักงานที่คุณไม่อยากเสียไป พร้อมเขียนวิธีการที่คุณจะทำเพื่อรักษาเขาเอาไว้ด้วย ไม่เคยสัมภาษณ์พนักงานระหว่างยังทำงานอยู่ หากจะรอจนพนักงานเก่ง ๆ ลาออก แล้วค่อยทำ Exit Interview […]

นิทานสอนใจ ในวันที่เราท้อแท้ เราจะเลือกเป็นแบบไหน??

  นิทานสอนใจ ในวันที่เราท้อแท้ เราจะเลือกเป็นแบบไหน? เคยท้อแท้มั้ยครับ เคยรู้สึกผิดหวัง เคยรู้สึกว่าทุกอย่างไม่ได้ดั่งใจ ฯลฯ หรือไม่ครับ แล้วเมื่อเราท้อแท้ เราทำอย่างไรกันครับ บางคนหมดแรงไปเลยก็มี บางคนก็แปลงความท้อแท้นั้นให้เป็นพลังเพื่อที่จะลุกขึ้นก้าวเดินต่อไปใหม่ ทุกอย่างล้วนอยู่ที่จิตใจของเราทั้งสิ้นครับ วันนี้ก็เลยเอาเรื่องราวดีๆ มาให้อ่านกันอีกเช่นเคยครับ เกี่ยวกับเรื่องของความท้อแท้นี่แหละครับ วันหนึ่งลูกสาวพร่ำบ่นถึงชีวิตอันแสนลำเค็ญให้พ่อฟังว่า เธอกำลังรู้สึกอับจนปัญญาที่จะจัดการกับชีวิตและปรารถนาที่จะยอมแพ้พ่าย ด้วยรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากการต่อสู้และการแข่งขัน ประหนึ่งว่าเมื่อสางปัญหาหนึ่งเสร็จสิ้น อีกปัญหาหนึ่งก็ก้าวเข้ามาโดยไม่ได้รับเชิญ ผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นพ่อครัวจึงเดินนำเธอเข้าไปในครัว จัดแจงต้มน้ำในหม้อ 3 ใบด้วยไฟแรงจนน้ำเดือด เขาใส่แครอทในหม้อใบแรก วางไข่ลงในหม้อใบที่สอง และตักกาแฟลงไปในหม้อใบสุดท้าย แล้วปล่อยให้มันต้มไปเรื่อยๆ โดยไม่มีคำอธิบายให้กับลูกสาวเลย ฝ่ายลูกสาวเริ่มรู้สึกหงุดหงิด และหมดความอดทน ทั้งยังสงสัยว่าพ่อกำลังทำอะไร 20 นาทีผ่านไป พ่อก็ปิดเตาแก๊ส ตักแครอทขึ้นมาวางไว้ในชาม นำไข่วางไว้ในชามอีกใบหนึ่ง และตักกาแฟไว้ในชามสุดท้าย แล้วหันไปถามลูกว่า “ลูกเห็นอะไรบ้าง” “แครอท ไข่ กาแฟ” เธอตอบ เขาจึงขอร้องให้เธอสัมผัส แครอท เธอจึงรู้ว่ามันนิ่ม แล้วเขาก็ให้ลูกสาวตอกไข่ เมื่อเธอแกะเปลือกไข่ออก ก็พบว่าไข่นั้นได้ต้มจนสุกแล้ว ท้ายที่สุดเธอให้ลูกสาวลองจิบ กาแฟ ดู […]

นอกจากเงิน มีสิ่งใดทำให้พนักงานมีความสุขได้อีก

ผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาขวัญและกำลังใจในองค์กรเห็นด้วยกับเราว่า ความพยายามในการทำเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่หนทางเดียว และเราได้ยกตัวอย่าง 9 วิธีที่เป็นไปได้ในการผลักดันให้ทีมของคุณไปข้างหน้าซึ่งแทบไม่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเลย แต่ทั้งหมดนั้นเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์ และสภาพแวดล้อมทั้งในที่ทำงานและในสายงานบังคับบัญชา เอ่ยปากชม เป้าหมายของมนุษย์ทุกคนคือความสำเร็จในชีวิต ไม่ว่าความสำเร็จนั้นจะเป็นแค่การทำงานเล็กๆ ในหนึ่งวัน หรือหลักไมล์ใหญ่ๆ อย่างโปรเจคท์ขนาดหลายเดือนเดือนก็ตาม และหนึ่งในเครื่องมือวัดความสำเร็จนั่นก็คือคำชม แต่ปัญหาของการชมนั้นดูเหมือนจะย้อนกลับมาที่เราเองซึ่งต้องเป็นผู้เอ่ยชม โดยหลักการง่ายๆ คือทุกครั้งที่พนักงานของคุณมีการปรับปรุงหรือพัฒนาตัวเองหรืองานขึ้นมาได้สักระดับหนึ่ง นั่นคือโอกาสในการเอ่ยปากชื่นชม เริ่มจากต่อหน้าเพียงลำพัง และพัฒนาเป็นการชมต่อหน้าผู้อื่นได้ต่อไป ให้คุณค่าให้ความรับผิดชอบ ถ้าตลอดเวลาที่ผ่านมา การมีหัวหน้าทีมไม่ได้ทำให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น คุณอาจจะลองปรับผังการทำงานให้พนักงานของคุณทำงานร่วมกันสักโครงการโดยไม่ต้องมีผู้จัดการหรือคนดูแลหลัก แต่แบ่งงานและให้งานหมวดนั้นขึ้นตรงกับคนๆ หนึ่งไปเลย การปล่อยให้คนในห้องทำงานร่วมกันในระดับที่เท่าเทียมกัน นั่นคือการพิสูจน์คุณค่าเรื่องความเป็นทีมอย่างแท้จริง ผลงานที่ออกมานั้นจำเป็นจะต้องเกิดจากเวลาและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบเรื่องนั้นซึ่งไม่มีใครสามารถมาออกรับแทนได้อีกต่อไป พลังแรงกายแรงใจทั้งหมดย่อมต้องถูกทุ่มเทลงมาอย่างไม่มีข้อแม้ ไม่ต้องสั่ง แค่ผลักดัน ไม่มีใครชอบคำสั่ง แต่แน่นอนว่าโดยวิธีในข้อนี้เรายังคงสั่งงาน แต่กลายเป็นการสั่งงานแบบอ้อมๆ ที่พนักงานรู้สึกว่าเขาได้ออกความคิดกับงานนั้นด้วย หรือไม่ก็เป็นแค่การบอกว่า “ผมต้องการได้…” แล้วเปิดช่องให้เขาคิดหาทางนำสิ่งนั้นมาให้คุณด้วยตัวเอง พูดอีกทางคือแทนที่คุณจะออกคำสั่ง คุณกลับทำแค่ผลักดันให้เขาสร้างคำสั่งให้ตัวเอง หรือผลักไอเดียของคุณให้กลายเป็นไอเดียของเขาไป “คุณว่าดีไหมถ้าเราทำแบบนี้?” ความรู้สึกดีเกิดขึ้นเพราะผู้รับคำสั่งรู้สึกว่าเขากำลังผลักดันตัวเขาเอง นี่เป็นความแตกต่างเพียงเล็กน้อยที่ให้พลังแตกต่างกันมหาศาลทีเดียว อย่าเสียเวลาตำหนิ แต่แนะวิธีแก้ไข ทุกคนมีโอกาสทำผิดพลาด แต่ไม่ค่อยมีใครสบายใจนักเวลารู้อย่างนั้น “คุณว่าเรื่องนี้มีวิธีทำแบบอื่นอีกไหมนะ?” หรือ “ลองดูอีกสักวิธีหน่อยได้ไหมว่าให้ผลต่างกันอย่างไร” ปล่อยให้เขาได้ใช้เวลากับความคิดใหม่ๆ เรียนรู้จากความผิดพลาด ที่ตัวเองทำลงไป […]

ทำไมฉันต้องเอารถเข้าศูนย์? การซ่อมบำรุงคืออะไร?

ทำไมฉันต้องเอารถเข้าศูนย์? การซ่อมบำรุงคืออะไร? การจัดการอุตสาหกรรมก็ไม่ต่างจากการจัดการชีวิตประจำวันในมุมมองที่ใหญ่กว่า และเป็นการใช้สามัญสำนึกที่ถูกต้อง วันนี้แอดมินมีคำถามเข้ามา ก็เลยอยากเอามาแบ่งปันจ้า ทำไมฉันต้องเอารถเข้าศูนย์? พวกเราทุกคนต่างใช้รถยนต์ หรืออย่างน้อยก็มีญาติ พี่ น้อง ที่มีรถยนต์ใช่ไหมคะ บางทีเราก็จะเจอว่า หลายๆ คนไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการเอารถเข้า เช็คระยะตามกำหนด นั่นก็เพราะทุกครั้งที่มีการเข้าเช็คระยะ ก็จะต้องมีค่าใช้จ่าย บางอย่างก็ราคาแพงมากๆๆๆ กระเป๋าฉีกกันเลยทีเดียว การที่เราต้องเรารถยนต์เข้าศูนย์ เหตุผลหลักก็คือ การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) นั้นเอง เป็นการซ่อมแซมก่อนที่จะเกิดความเสียหาย เพื่อป้องกัน การพังเสียระหว่างการใช้งาน (ฺBreak Down) ซึ่งการซ่อมเมื่อมันพัง ไม่สามารถทำงานตามหน้าที่ของมันได้แล้ว จะเรียกว่าเป็นการซ่อมเพื่อแก้ไข Corrective Maintenance: CM) อ้าว แล้วรอให้พังก่อน ค่อยซ่อมไม่ได้เหรอ? คำตอบก็คือได้แน่นอนจ้า แต่แอดมินอยากแนะนำว่าให้พิจารณาถึงสิ่งอื่นๆ ประกอบด้วยนะ เช่น เกิดมันพังในที่เปลียว พังในเวลาคับขัน พังในเวลาที่ต้องการใช้งานจริงๆ เราจะทำยังไง? นั่นหมายความว่า แอดมินอยากให้ลองพิจารณา ถึง ค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็น (Hidden Cost) […]

ทำไมการงีบหลับในช่วงกลางวันจึงดีต่อสุขภาพ

หากเพื่อนๆพบว่าตัวเองเป็นคนที่มีอาการง่วงนอนในช่วงระหว่างวัน และต้องต่อสู้กับเปลือกตาที่แสนหนักหน่วงแล้วล่ะก็ มองหาสถานที่ที่พอจะพักหลับได้และสละเวลาเพียงเล็กน้อยในการงีบหลับเป็นเวลาสั้น ๆ จะช่วยบรรเทาอาการง่วงนอนเหล่านั้นได้เกือบจะทันที ทั้งยังช่วยดึงความตื่นตัวกลับมาได้อีกนานหลายชั่วโมงหลังจากตื่นนอน นอกจากนี้การงีบหลับในช่วงกลางวันยังให้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย วันนี้ทางปาโก้จึงนำเกร็ดความรู้ สาระดีดีในเรื่องการนอน(อีกแล้ว 555)มาให้เพื่อนอ่านกันครับบ 😀 😀 ( ผลเสียของการนอนดึกหรืออดนอนอยู่ในบทความเก่าๆนะคร้าบบ ) เหตุผลที่เรางีบหลับ เหตุผลหลายประการที่ผู้คนใช้อ้างเพื่อการงีบหลับในช่วงเวลากลางวันทั้งต้องการพักเพื่อชดเชยการอดนอนในตอนดึก เพื่อป้องกันอาการง่วงนอนที่เกิดขึ้นภายหลังจากรับประทานอาหารกลางวัน หรือเพียงแค่ต้องการใช้เวลาให้หมดไปในช่วงพักใช่ไหมล่ะครับ ? การศึกษาหนึ่งในปี ค.ศ. 2014 ที่ได้ทำการวิจัยเพื่อประเมินพฤติกรรมการงีบหลับและความสัมพันธ์ระหว่างการนอนพักและการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในช่วงเวลากลางวันของนักเรียนมหาวิทยาลัยออสเตรเลียจำนวน 280 คน โดยผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า มากกว่าร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่าง มีการงีบหลับอย่างน้อย1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งนักเรียนเหล่านั้นสามารถจัดระเบียบความคิด มีแรงจูงใจ มีสมาธิ และสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดีกว่านักเรียนที่ไม่ได้งีบหลับในเวลากลางวัน ในความเป็นจริงแล้ว พฤติกรรมการนอนพักในช่วงเวลากลางวันนั้นเป็นพฤติกรรมที่ปฏิบัติกันมายาวนาน หรือที่เรียกว่า Siesta culture (Siesta ภาษาสเปนแปลว่างีบหลับ) วัฒนธรรมดังกล่าวได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ อุณหภูมิ การรับประทานอาหารกลางวัน ตลอดจนนาฬิกาชีวภาพ (Circadian rhythm) โดยพบได้ในหลายประเทศ […]

ทศพิธราชธรรม

​ทศพิธราชธรรม หรือ ราชธรรม 10 คือจริยวัตร 10 ประการที่พระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรมประจำพระองค์ หรือเป็นคุณธรรมประจำตนของผู้ปกครองบ้านเมือง ให้มีความเป็นไปโดยธรรมและยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชนจนเกิดความชื่นชมยินดี ซึ่งความจริงแล้วไม่ได้จำเพาะเจาะจงสำหรับพระเจ้าแผ่นดินหรือผู้ปกครองแผ่นดินเท่านั้น บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้บริหารระดับสูงในทุกองค์กรก็พึงใช้หลักธรรมเหล่านี้ ทศพิธราชธรรม เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ราชธรรม 10” นี้ ปรากฏอยู่ในพระสูตร ขุททกนิกาย ชาดก ปรากฏพระคาถา ทาน (ทานํ) คือ การให้ ศีล (สีลํ) คือ ความประพฤติที่ดีงาม ทั้ง กาย วาจา และใจ บริจาค (ปริจาคํ) คือ การเสียสละความสุขสวนตนเพื่อความสุขส่วนรวม ความซื่อตรง (อาชฺชวํ) คือ การสุจริตต่อหน้าที่การงานของตน ต่อมิตรสหาย ต่อองค์กรหรือหลักการของตน ความอ่อนโยน (มทฺทวํ) คือ การมีอัธยาศัยอ่อนโยน ความเพียร (ตปํ) คือ ความเพียร ความไม่โกรธ (อกฺโกธํ) คือ การไม่แสดงอาการโกรธ ความไม่เบียดเบียน (อวิหิงสา) คือ การดำเนินชีวิตไปตามทางสายกลาง การผลิต การบริโภคที่สมดุลไม่เน้นประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ซึ่งนำไปสู่การแข่งขันแย่งชิงจนเป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นและทำลายสิ่งแวดล้อม ความอดทน (ขนฺติ) คือการรักษาปกติภาวะของตนไว้ได้ ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่งด้วยสิ่งอันเป็นที่พึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาก็ตาม มีความมั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหว ความเที่ยงธรรม (อวิโรธนํ) คือ ความหนักแน่น ถือความถูกต้อง […]

ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม

ทฤษฎีการเรียนรู้ เบนจามิน บลูมและคณะ (Bloom et al, 1956) ได้จำแนกจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ออกเป็น 3 ด้าน  คือ ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ด้านเจตพิสัย (Affective Domain) พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) พฤติกรรมด้านสมองเป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับสติปัญญา ความรู้ ความคิด ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการคิดเรื่องราวต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นความสามารถทางสติปัญญา พฤติกรรมทางพุทธิพิสัย  6 ระดับ ได้แก่ ความรู้ความจำ  ความสามารถในการเก็บรักษามวลประสบการณ์ต่าง ๆ จากการที่ได้รับรู้ไว้และระลึกสิ่งนั้นได้เมื่อต้องการเปรียบดังเทปบันทึกเสียงหรือวีดิทัศน์ ที่สามารถเก็บเสียงและภาพของเรื่องราวต่างๆได้  สามารถเปิดฟังหรือ ดูภาพเหล่านั้นได้  เมื่อต้องการ ความเข้าใจ  เป็นความสามารถในการจับใจความสำคัญของสื่อ และสามารถแสดงออกมาในรูปของการแปลความ ตีความ คาดคะเน ขยายความ หรือ การกระทำอื่น ๆ การนำความรู้ไปใช้  เป็นขั้นที่ผู้เรียนสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในกาแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ จึงจะสามารถนำไปใช้ได้ การวิเคราะห์  ผู้เรียนสามารถคิด หรือ […]

ทฤษฎี 21 วัน กับ 12 ข้อ ปรับตัวเพื่อความสำเร็จ

ทฤษฎี 21 วัน คือ ทฤษฎีที่อธิบาย ถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ โดยสาระสำคัญที่ ดร. แมคเวล มอลท์ (Dr.MaxwellMaltz) เขียนไว้ในหนังสือ Psycho-Cybernetics ว่า“ ‘การกระทำ’ จะตกผลึก กลายเป็น ‘นิสัย’ โดยกระทำต่อเนื่องอย่างน้อย 21 วัน บนพื้นฐานความเชื่อว่าเราจะเป็นไปได้ และมีสติในการลงมือทำกระทำ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ปรารถนาการเติบโตขึ้นในหน้าที่การงาน ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนฝูง ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือในทุกพื้นที่ที่คุณต้องการ หลักการง่าย ๆ คือ คุณเพียงแค่เขียนถึงสิ่งที่คุณต้องการขึ้นมา และระบุลงไปให้ชัดว่าการกระทำใดจะทำให้คุณไปถึงในจุดที่คุณต้องการ จากนั้นเชื่อว่ามันเป็นไปได้ และลงมือทำตามนั้นต่อเนื่อง 21 วัน … คุณก็จะเป็นและได้ตามนั้น … จงเชื่อว่ามัน ‘เป็นไปได้’ แล้วมันจะ ‘เป็นไปได้’ ส่วนสำหรับคุณที่ต้องการประสบความสำเร็จในธุรกิจ และ/หรือ ต้องการเติบโตในหน้าที่การงาน นำแนวทางการปรับปรุงนี้ไปปฏิบัติต่อเนื่อง 21 วัน แล้วคุณจะพบว่าทุกอย่างจะราบรื่น และผลงานจะค่อย ๆ ดีขึ้น จนคุณจะเสพติดนิสัยเหล่านี้ไปโดยอัตโนมัติ […]

ทริคการบรรจุกล่องพัสดุอย่างมืออาชีพ

ในช่วงนี้การส่งพัสดุนั้นมีมากกว่าเมื่อก่อนมาก เนื่องจากการเกิดขึ้นของธุรกิจ Online ต่างๆ ที่มีความนิยมสูง ใครๆก็สามารถขายของได้ แต่ก็ยังมีบ่อยครั้ง ที่เราจะได้พบกับการบรรจุกล่องพัสดุที่ไม่ค่อยดี และไม่ค่อยแข็งแรง ไปจนถึงตัวกล่องและของข้างในเกิดความเสียหาย ทำให้เกิดปัญหาตามมาอีกมายมาย วันนี้ Pako มีทริคในการส่งพัสดุแบบมืออาชีพ ให้ทั้งมือเก่าและมือใหม่ในการจัดเตรียมการส่งพัสดุให้ถึงมือผู้รับอย่างแข็งแรงและปลอดภัยที่สุดมาฝากกันจ้า 1.เลือกขนาดกล่องให้เหมาะสม การเลือกขนาดกล่องให้พอดีนั้น ต้องบอกเลยว่ามีความสำคัญอย่างมากเหมือนกัน แต่มักจะคิดกันว่าไม่เป็นไร ขอแค่ใส่เข้าไปได้ก็พอ ซึ่งขนาดที่เหมาะสมนัั้น ควรจะเขย่าแล้วมีพื้นที่ในกล่องเหลือไม่ต้องมากนัก และต้องไม่แน่นจนเกินไปด้วย เพราะถ้าหากมีพื้นที่เหลือเยอะหรือแน่นเกิยไป จะเสี่ยงต่อการที่ของจะถูกกระแทกจนแตกหักได้ง่าย ในการคำนึงถึงพื้นที่นั้น นอกจากจะเพิ่มเรื่องความแข็งแรงแล้ว ยังช่วยลดน้ำหนักโดยรวมของก่องพัสดุ ทำให้ราคาค่าจัดส่งถูกลงด้วย 2.เลือกใช้วัสดุกันกระแทกที่เหมาะสมเช่นกัน วัสดุกันกระแทกนั้นก็มีหลายแบบให้เลือกใช้ ซึ่งสิ่งที่เราควรคำนึงคือ ช่องว่างในกล่องเราเหลือมากน้อยเพียงใด และสิ้นค้าเราเป็นแบบไหน ซึ่งตัวอย่างวัสดุที่นิยมนำมาใช้ใส่กันกระแทก ได้แก่ Bubble กันกระแทก เป็นของยอดนิยมและใช้กับของได้แทบทุกรูปแบบ เศษกระดาษ เอามาฉีกเป็นฝอยๆ ใส่เข้าไปเพื่อเติมเต็มช่องว่างในกล่อง ให้ไม่โล่งจนเกินไป ไม่ให้ของถูกกระแทกไปมา ซึ่งเศษกระดาษจะสามารถเข้าไปได้ทุกพื้นที่ในกล่อง แกนทิชชู่ ใช้ในการเติมพื้นที่ในกล่องให้เต็มเช่นกัน ใช้ในกรณีต้องการจัดระเบียบภายในกล่อง และเมื่อกล่องมีพื้นที่ว่างเหลือเยอะ กระดาษลูกฟูกหรือหนังสือพิมพ์เก่า ใช้ในการห่อวัสดุที่มีคม หรือมีสันขอบ เช่น มีดทำอาหาร หรือขอบมุมหนังสือปกแข็ง […]

ถ้าคุณกินกระเทียมและน้ำผึ้ง ขณะท้องว่างเป็นเวลา 7 วัน สิ่งมหัศจรรย์นี้จะเกิดขึ้นกับคุณ!!

ถ้าพูดถึงกระเทียมสด บางคนอาจส่ายหน้าไม่อยากกิน เนื่องจากกลิ่นที่ฉุน และรสชาติอาจไม่ถูกใจใครหลายๆคน แต่ในวันนี้หลังจากที่คุณอ่านบทความนี้ คุณอาจเปลี่ยนใจ กระเทียม ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Allium sativum L. วงศ์ :   Alliaceae ชื่อสามัญ :   Common Garlic , Allium ,Garlic , ชื่ออื่น :  กระเทียม (ภาคกลาง) หอมเทียม (ภาคเหนือ) หอมขาว (ภาคอีสาน) เทียม, หอมเทียม (ภาคใต้) ลักษณะทั่วไป :     เป็นพืชล้มลุกที่มีหัวอยู่ใต้ดิน แต่ละหัวประกอบด้วยกลีบเรียงซ้อนกันประมาณ 4-15 กลีบ บางพันธุ์จะมีเพียงกลีบเดียว เรียกว่า “กระเทียมโทน” แต่ละกลีบมีกาบเป็นเยื่อบางๆสีขาวอมชมพูหุ้มอยู่โดยรอบ กระเทียมมีรากไม่ยาวนัก ใบมีลักษณะยาวแบนปลายใบแหลมแคบ โคนมีใบหุ้มซ้อนกัน ดอกออกเป็นช่อ มีสีขาวติดเป็นกระจุกที่ปลายก้านช่อ กระเทียมมีกลิ่นหอมฉุน รสชาติเผ็ดร้อนไม่พุ่ม สูง 2-4 เมตร กิ่งอ่อนมีหนาม […]

ถังแซท ถังบำบัดน้ำเสีย และบ่อดักไขมัน

ถังบำบัดน้ำเสีย แซทส์ คือ ถังบำบัดน้ำเสีย หรือ ถังส้วมที่มีระบบบำบัดน้ำปฏิกูลให้กลายเป็นน้ำดีก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยไม่ต้องให้น้ำซึมลงสู่ใต้ดิน อย่างบ่อเกรอะบ่อซึม จึงช่วยแก้ปัญหาอาคารที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ดินซึมน้ำได้ไม่ดี ไม่ให้ส้วมอุดตันหรือบ่อส้วมทะลักเกิดน้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็นอันจะทำลายสภาพแวดล้อม บ่อเกรอะ หรือ ถังเกรอะ และบ่อซึม ( Septic tank )   คือบ่อเปล่าๆ ที่เอามีไว้เพื่อให้มีการตกตะกอนจาก น้ำเสียจากชักโครก ซึ่งจะมีตะกอน ส่วนที่ลอยจะถูกดักไว้โดยท่อตัวที หรือที่กั้นเพื่อให้น้ำเสียที่ตกตะกอนปนออกไปจากบ่อ         ลักษณะการทำงาน ใช้วิธีตกตะกอนในธรรมชาติในการบำบัด มีจุลชีพในการบำบัด ประสิทธิภาพในการบำบัด 30-60% น้ำใสปนก้อนละลายไหลไปสู่ถังถัดไป ( ปล่อยให้ไหลไป ) หากไม่ไหลก็ไม่ไป หากตะกอนเต็มก็ไม่ไป ต้องสูบตะกอน หรือ สูบส้วมปีละครั้ง ไม่ใช้ไฟฟ้า ไม่ต้องดูแลอะไรมาก บ่อซึม คือบ่อที่ต่อจากบ่อเกรอะ มีไว้เพื่อระบายน้ำสู่ดิน ที่อยู่บริเวณนั้น ซึ่งหากน้ำท่วม มีแรงดันน้ำ หรือ ดินเหนียว ดินแข็ง ทำให้ซึมยาก […]

ตื่นสายเสี่ยงเป็นเบาหวาน นอนดึกน้ำตาลในเลือดสูง !!

สัปดาห์นี้ปาโก้พามาดูกันว่าใครเสี่ยงที่เป็น “ โรคเบาหวาน ” ลองสำรวจพฤติกรรมตัวเองคุณตื่นสายหรือไม่ เพราะการนอนดึกอาจทำให้น้ำตาลในเลือดสูงตามมา มีใครเคยรู้สึกบ้างครับว่าการตื่นเช้าติดต่อกันมากๆ เหมือนร่างกายไม่ค่อยจะสดชื่นเท่าไหร่ ซึ่งมันอาจทำให้เราคิดไปว่า…ถ้าเลือกได้ก็อยากนอนตื่นสายๆ ร่างกายของฉันจะได้สดชื่น ! แต่กับบางคนซึ่งไม่จำกัดว่าวัยไหน กลับเลือกตื่นเช้าๆ มากกว่านอนตื่นสาย ไม่ว่าจะนอนดึกหรือไม่ เพราะจะได้มีเวลาเอาไปทำอะไรอย่างอื่นได้ตั้งมากมาย ทีนี้นักวิจัยเขาก็เลยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับการนอนหลับ และระดับกรดยูริคในเลือดกับระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C) พบว่าในคนที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ และคนที่นอนดึกตื่นสาย รวมถึงคนที่นอนไม่เพียงพอหรือต่ำกว่า 6 ชม. จะมีระดับน้ำตาลสะสมในเลือดมากกว่าคนที่เข้านอนเร็วอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการเข้านอนผิดเวลาธรรมชาติ จะส่งผลให้…ระดับน้ำตาลในเลือดสูงตามมา ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ผู้จัดการงานวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) บอกว่า ได้ศึกษาอัตราการพัฒนาไปเป็นโรคเบาหวานที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับปัจจัยการนอนหลับ และระดับกรดยูริคในเลือดกับระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1c) ในผู้ที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดเริ่มสูง หรือ “ภาวะก่อนจะเป็นเบาหวาน” เพื่อจะได้รู้ถึงโอกาสของการเป็น “โรคเบาหวาน” ซึ่งจะเป็นแนวทางสำหรับการค้นหาผู้ป่วย หรือผู้ที่มีความเสี่ยงในระยะแรก เนื่องจากโรคเบาหวาน เมื่อป่วยแล้วการรักษามันมีความซับซ้อนค่อนข้างเยอะ คนไข้ต้องมาหาหมอที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และมีค่าใช้จ่ายในการดูแลที่สูง ฉะนั้นการป้องกันโดยการดูแลสุขภาพ เพื่อไม่ให้เกิดโรคเบาหวาน จะเป็นวิธีการที่ดีและคุ้มค่ามากกว่าการรักษา จากรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่ 5 (ปี 57) โรคเบาหวานเป็นโรคที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในประชากรไทย พบความชุกตั้งแต่อายุ […]

ติ่มซำ อาหารที่กำเนิดขึ้นบนเส้นทางสายไหม

#ตำนานอาหารโลก : ติ่มซำ – ไปหยำฉ่ากันเถอะ ศิลปะ การทำติ่มซำ (dim sum) เริ่มต้นเมื่อหลายร้อยปีก่อนในรูปของว่าสำหรับผู้ค้าขายบนเส้นทางสายไหม (silk road) เส้นทางนี้เชื่อมโยงธุรกิจผ้าไหมกำไรงามของจีนเข้ากับ ดินแดนตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป ด้วยเหตุนี้จึงมีโรงน้ำชาผุดขึ้นราวดอกเห็ดตลอดเส้นทาง เพื่อเป็นที่พักผ่อนแก่นักเดินทาง ในตอนแรกเธอเป็นเรื่องไม่เหมาะสมที่จะดื่มชาไปกินอาหารไปเพราะเชื่อว่าอาจทำให้น้ำหนักเกินทั้งยังขัดแย้งกับคำสอน ลัทธิเต๋า แต่ภายหลังเชื่อกันว่าน้ำชาช่วยในการย่อยอาหาร เจ้าของร้านทำช้าจึงเริ่มเพิ่มอาหารว่างเบาๆ หลายๆ อย่างเข้าไป ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงและกลายเป็นธรรมเนียมการ เสิร์ฟ ติ่มซำไปในที่สุด ติ่มซำแปลตรงตัวว่าสัมผัสหัวใจเนื่องจากทำขึ้นโดยมีเจตนาให้เป็นแค่อาหารว่างไม่ใช่อาหารหลักจึงประกอบด้วยของนึ่งชิ้นเล็กๆอาทิ ขนมจีบไส้หมูหรือกุ้ง เปาะเปี๊ยะ (spring roll) ลูกชิ้นหรือ ข้าวห่อใบบัว ทั้งหมดเสิร์ฟมาในเข่งไม้ไผ่ ทาปาส ฉบับกวางตุ้งนี้มีในร้านอาหารทั้งวันและ เสิร์ฟกับชาเสมอ อันที่จริงเวลาชาวจีนชวนกันไปกินติ่มซำจะพูดว่า “ไปหยำฉ่า (yum cha) กันเถอะ” ซึ่งแปลว่า “ไปดื่มชากันเถอะ” แสดงให้เห็นว่า 2 กิจกรรมนี้ใกล้ชิดกันอย่างมาก ดูเหมือนต้องทำคู่กันตลอด (ในออสเตรเลียเรียกติ่มซำว่าหนำฉ่าด้วยซ้ำ) ไม่ต่างจากผับอังกฤษที่เบียร์ 1 ไพน์กับมันฝรั่งทอด 1 ถุง […]

ตะไคร้ สุดยอดสมุนไพรริมรั้ว

คนไทยทุกคนรู้จักตะไคร้ดีในฐานะเครื่องเทศไทย นิยมนำตะไคร้มาทำอาหาร เนื่องจากกลิ่นของตะไคร้ช่วยดับกลิ่นคาวได้ดี อาทิการนำตะไคร้มาดับกลิ่นคาวปลา และยังใช้ประกอบอาหารไทยหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นต้ม ยำ หรือแกงต่าง ๆ แม้แต่ต้มยำกุ้ง ซึ่งเป็นอาหารไทยที่คนรู้จักกันทั่วโลกก็มีส่วนผสมอย่างตะไคร้อยู่ด้วย นอกจากจะนำไปทำอาหารแล้วหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่ารับประทานตะไคร้แล้วดีต่อสุขภาพ ซึ่งทางการแพทย์ได้มีการระบุว่า ตะไคร้เป็นพืชที่มีจุดเด่นในเรื่องของ การช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี ตะไคร้ ชื่อสามัญ Lemongrass ชื่อวิทยาศาสตร์ Cymbopogon citratus (DC.) Stapf จัดอยู่ในวงศ์หญ้า (POACEAE หรือ GRAMINEAE) ตะไคร้จัดเป็นพืชล้มลุกตระกูลหญ้า ใบมีลักษณะเรียวยาว ปลายใบมีขนหนาม เป็นสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาประกอบอาหาร โดยตะไคร้แบ่งออกเป็น 6 ชนิด ได้แก่ ตะไคร้หอม ตะไคร้กอ ตะไคร้ต้น ตะไคร้น้ำ ตะไคร้หางนาค และตะไคร้หางสิงห์ ซึ่งเป็นสมุนไพรไทยที่นิยมปลูกทั่วไปในบ้านเรา โดยมีถื่นกำเนิดในประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย พม่า ศรีลังกา และไทย ตะไคร้เป็นทั้งยารักษาโรคและยังมีวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วย เช่น วิตามินเอ ธาตุแคลเซียม ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก ฯลฯ สรรพคุณของตะไคร้ […]

ดื่มน้ำมะพร้าวทุกวัน จะส่งผลอย่างไรกับร่างกายบ้าง ?

น้ำมะพร้าว เป็นเครื่องดื่มที่มีรสชาติที่อร่อย หาทานได้ในแทบจะทุกๆที่ แต่ประโยชน์ของน้ำมะพร้าวนั้นมีมากมายนัก จึงเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมาอยู่เสมอๆ วันนี้ปาโก้ขอแนะนำข้อดีของการดื่มน้ำมะพร้าวเป็นประจำมาฝากกันจ้า ซึ่งมีหลักๆ 8 ข้อด้วยกัน ได้แก่ 8. ช่วยให้ร่างกายสดชื่น น้ำมะพร้าวนั้นมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูพลังงาน และวิตามินต่างๆในตัวน้ำมะพร้าว ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายได้ด้วย เปรียบได้เหมือนเป็นเกลือแร่ที่ให้พลังและความสดชื่นหลังการเหนื่อยล้าได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว วันที่เหนื่อยๆมาจากการทำงาน ได้น้ำมะพร้าวเย็นๆซักแก้วรับรองสดชื่นน 7. ช่วยให้ลดน้ำหนักได้ง่าย และได้ผลเร็วยิ่งขึ้น ในช่วงที่ต้องการลดน้ำหนัก แต่ยังอยากกินน้ำที่มีรสหวานๆอยู่ เปลี่ยนจากชาไข่มุก น้ำอัดลม มาเป็นน้ำมะพร้าวแทน จะยังได้ทั้งรสชาติที่หวานอร่อย และความสดชื่นที่เหมือนกัน อีกทั้งตัวน้ำมะพร้าวนั้น ถ้าเราดื่มก่อนทานอาหาร จะช่วยให้อิ่มท้องได้มากขึ้น ทานอาหารได้น้อยลงด้วย 6. ช่วยให้ระบบการย่อยอาหารดีขึ้น ในน้ำมะพร้าวนั้น มีกากใยที่ค่อนข้างสูง ช่วยในการย่อยอาหารที่ดีมากๆ การดื่มน้ำมะพร้าวจึงมีส่วนช่วยในการแก้ไขอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย ได้อย่างดีเลยทีเดียว 5. ช่วยให้ความดันอยู่ในระดับปกติ  การศึกษาพบว่าน้ำมะพร้าวมีผลต่อความดันโลหิต ช่วยลดความดันโลหิตสูง 71%  และความดันต่ำเพิ่มขึ้น 29% และในที่สุดค่าความดันทั้งสองส่วนกลับมาเป็นปกติ  4. ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งเรียบเนียน  เป็นแหล่งอนุมูลอิสระ น้ำมะพร้าวสามารถล้างสารพิษและให้สารอาหารที่สำคัญในเวลาเดียวกัน นอกจากการดื่มแล้ว คุณยังสามารถนำมาทาลงบนใบหน้าได้ทุกวัน […]

ซื้อบ้านหลังแรก เริ่มต้นยังไง แล้วต้องรู้อะไรบ้าง?

วันนี้ทางปาโก้เอ็นจิเนียริ่งมีข้อคิดดีๆเกี่ยวกับการเลือกซื้อบ้านมาฝากทุกคนกันครับ แน่นอนครับว่าคุณคงต้องเคยไปดูบ้านตามโครงการใหม่ๆกันมาบ้างอยู่แล้วใช่ไหมครับ แค่เพียงได้เข้าไปชมโครงการก็คงอยากจะจับจองเป็นเจ้าของในวันนั้นเลยบางท่านอาจจะเข้าไปชมบ้านตัวอย่างในโครงการซึ่งทางโครงการก็ได้ออกแบบบ้านตัวอย่างไว้สวยหรูซึ่งหลายคนอาจจะจินตนาการ คิดออกแบบบ้านของตัวเองไว้คร่าวๆ แต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าเราจะออกแบบภายในแบบที่เจ้าของโครงการออกแบบให้เราดู ไม่ว่าจะเป็นการบิลท์อิน (Built in) ต่างๆตามผนัง หรือแม้กระทั่งเฟอร์นิเจอร์ที่ทางโครงการใส่เข้ามา ซึ่งถ้าคิดเป็นมูลค่าในการตกแต่งเนี่ยก็จะต้องเพิ่มเงินอีกประมาณหลักแสนเลยนะครับ ดังนั้นผมเลยอยากจะให้ทุกๆคนพิจารณากันให้ดีก่อนครับ เพราะว่าเวลาเราซื้อบ้านสิ่งที่เราจะได้คือ บ้านเปล่าครับ ใช่ครับทุกคนอ่านไม่ผิดครับบ้านเปล่า ที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยมีแต่ประตู หน้าต่าง บันได ห้องน้ำ ที่ทุกคนจะได้มา ส่วนบ้านตัวอย่างที่ทางโครงการแต่งมาก็เป็นเพียงสิ่งนึงที่จะทำให้ลูกค้าหรือเราตัดสินใจซื้อบ้านได้ง่ายขึ้น และเป็นแนวทางให้กับลูกบ้านในการตกแต่งบ้านของตัวเองว่าเราควรจะจัดวางอะไรไว้ตรงไหนก็เท่านั้นเองครับ หลังจากที่ทุกคนเข้าไปเยี่ยมชมโครงการที่ชอบ สามรถสอบถามพนักงานขายได้เต็มที่ครับไม่ต้องเกรงใจสงสัยอะไรตรงไหนก็ถามไปตรงๆเลยครับเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ทางโครงการใช้ระยะเวลาในการเสื่อมสภาพของวัสดุ ที่อยากให้ทุกคนถามเพราะว่าบ้านที่เรากำลังจะซื้อมันจะอยู่กับเราไปแทบจะทั้งชีวิต ดังนั้นผมเลยอยากให้ทุกคนคลายข้อสงสัยและเคลียร์ทุกอย่างตั้งแต่วันแรกครับ ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยครับว่าก่อนจะซื้อบ้านเนี่ยควรเริ่มจากตรงไหนไปชมกันเลยครับ ขนาดพื้นที่บ้าน นอกจากเรื่องโครงการของตัวบ้านแล้วสิ่งที่ทำให้ราคาพุ่งสูงก็คือขนาดพื้นที่ดินที่บ้านหลังนั้นๆ ตั้งอยู่ครับ ราคาที่ดินต่อ  ตารางเมตรก็จะขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโครงการถ้าโครงการตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เจริญแล้วราคาที่ดินต่อตารางเมตรก็จะสูงขึ้นตาม ดังนั้นการที่ทุกคนจะซื้อบ้านควรต้องรู้ขนาดที่ดินที่ตั้งของบ้านด้วยครับว่ามีขนาดเท่าไร โดยมีหน่วยวัดเป็น “ตารางวา” นะครับ ถ้าหลายๆคนสงสัย ก็ไปสอบถามพนักงานขายก็ได้ครับ ว่าราคาที่ดินตรงนี้ราคาตารางวาละเท่าไร แล้วก็ลองคูณจำนวนพื้นที่ดู ส่วนสำคัญเลยคือส่วนที่เหลือจากค่าที่ดินเราก็เอามาคิดเป็นราคาบ้านครับ ลองคิดดูครับว่าเงินส่วนที่เหลือประมาณระดับนี้แล้วต้องจ่ายเงินในส่วนที่เหลือก็คือราคาบ้านลองดูว่าวัสดุและเงินส่วนที่เหลือคุ้มค่าไหม ในส่วนคำว่า”ตารางเมตร” คือพื้นที่ใช้สอยนะครับ อย่าไปสับสนว่าเป็นพื้นที่ดินล่ะครับ พื้นที่ใช้สอยจะรวมกันทั้งพื้นที่ชั้นบนและชั้นล่างครับ ยิ่งตัวเลขมากๆก็หมายความว่าบ้านของทุกคนใหญ่โตตามครับ แบบแปลนบ้าน แบบบ้านเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องใช้ในการประกอบการตัดสินใจครับ อย่างเช่นพวกขนาดหน้ากว้างและความลึกของตัวบ้าน จำนวนที่จอดรถ จำนวนห้องน้ำ ห้องนอน ห้องครัว รวมถึงพื้นที่ใช้สอยรอบบ้านด้วย ควรศึกษาทำความเข้าใจโดยละเอียดครับ เหตุผลคือจะได้ช่วย […]

ชวนสำรวจตัวเอง ถ้าตัดสินใจทิ้งของไม่ได้ ระวังเข้าข่าย “โรคทิ้งของไม่ลง”

Hoarding disorder เป็นโรคที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้าไปใหม่ในเกณฑ์วินิจฉัยโรคทางจิตเวช (DSM V) เมื่อปี พ.ศ. 2556 นี้เอง โดยก่อนหน้านี้ยังไม่มีเกณฑ์การวินิจฉัยโรคนี้มาก่อน เดิมเชื่อว่าเป็นอาการแบบหนึ่งในโรคกลุ่มย้ำคิดย้ำทำ ด้วยเหตุว่าเป็นโรคใหม่ในภาษาไทยจึงไม่มีศัพท์ใช้เรียกอย่างเป็นทางการ การศึกษาในต่างประเทศพบว่าโรคนี้พบได้ประมาณ 2-5% ในคนทั่วไป และพบได้เท่าๆกันทั้งผู้ชายและผู้หญิง คนที่เป็นส่วนใหญ่มักเป็นคนโสด (ถ้าอ่านอาการแล้ว จะเข้าใจครับว่าทำไมส่วนใหญ่ถึงโสด) โดยอาการมักจะเริ่มเป็นตั้งแต่วัยรุ่น และเป็นต่อเนื่องไปตลอด  โรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร เนื่องจากเป็นโรคที่ค่อนข้างใหม่จึงมีข้อมูลการศึกษาน้อยมากเมื่อเทียบกับโรคทางจิตเวชอื่นๆ แต่จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า พันธุกรรมน่าจะมีส่วนต่อการเกิดโรค เนื่องจาก 80% ของผู้ป่วยจะมีญาติสายตรงที่มีอาการคล้ายๆกัน การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สมองพบว่า สมองบางส่วน (ส่วน cingulate cortex และ occipital lobe) ของผู้ที่เป็นโรคนี้มีการทำงานลดลง ซึ่งน่าจะส่งผลต่อการคิดและการตัดสินใจ ผู้ป่วยโรคเก็บสะสมของจะมีลักษณะอาการต่อไปนี้ -เก็บของไว้มากเกินไปแม้ว่าของนั้นจะดูไม่ค่อยมีประโยชน์ หรือมีโอกาสใช้ประโยชน์น้อยมาก -มีความยากลำบากในการทำใจที่จะทิ้งของ (ตัดใจทิ้งของไม่ได้) โดยส่วนใหญ่มักเกิดจากความคิดว่า “ยังอาจจำเป็นต้องใช้” “อาจจะได้ใช้” หรือทิ้งแล้วจะรู้สึกไม่สบายใจ -ของที่สะสมเยอะมากจนรบกวนการใช้ชีวิต หรือทำให้เกิดอันตราย เช่น วางบนพื้นห้องจนไม่มีที่เดิน กองวางท่วมล้นบนโต๊ะทำงานจนทำงานบนโต๊ะไม่ได้ หรือของเยอะจนทำให้เจ็บป่วยบ่อย โดนของที่สะสมโค่นทับ เป็นต้น […]

จับลิงมาขาย

  มีลิงจำนวนมากอาศัยอยู่ใกล้ๆตามหมู่บ้าน วันหนึ่ง..มีพ่อค้ามาถึงหมู่บ้านเพื่อซื้อลิงเหล่านี้ ! เขาประกาศว่า เขาจะซื้อลิงที่ราคาตัวละ 5,000 บาท ชาวบ้านคิดว่า ผู้ชายคนนี้ต้องเป็นคนบ้าแน่ คนปกติที่ไหน จะซื้อลิงในป่าตัวละตั้ง 5,000 บาท เพื่ออะไร ? แต่ก็มีใครบางคนจับลิงบางตัวมา แล้วนำมันไปยังร้านของพ่อค้าคนนี้ และเขาก็ได้เงินมา 5,000 บาทจริงๆ ข่าวนี้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วราวไฟไหม้ป่า แล้วผู้คนก็พากัน เข้าไปจับลิง นำมาขายให้ที่ร้านพ่อค้า หลังจากผ่านไปสองสามวันพ่อค้าก็ประกาศว่า จะซื้อลิงที่ราคาตัวละ 10,000 บาท ! ชาวบ้านแห่กันเข้าป่า เข้าไปหาจับลิงที่ยังมีเหลือ และพวกเขาได้ขายลิงที่จับมาได้ทั้งหมด ที่ราคาตัวละ 10,000 บาทจริง ! จากนั้น..พ่อค้าก็ประกาศว่า จะซื้อลิงที่ราคาตัวละ 50,000 บาท ! ชาวบ้านไม่เป็นอันกินอันนอน ! … พวกเขาจับลิงคนละ 6 – 7 ตัว ซึ่งเป็น “ลิงที่เหลือทั้งหมดในป่า” และขายได้ราคาตัวละ 50,000 บาทจริง […]

ง่านช่าง-เทคนิคการเชื่อมโลหะ (Welding)

วันนี้ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง มีสาระความรู้ที่สำคัญ เกี่ยวกับ “การเชื่อมโลหะ” มาฝากกันค่ะ เพราะในปัจจุบันการก่อสร้างหลายสิ่ง หลายอย่างจำเป็นต้องมีโลหะเข้ามาเกี่ยวข้อง การเชื่อมโลหะก็เป็นวิทยาการด้านหนึ่งที่จำเป็น เพราะการเชื่อมเป็นการต่อ การยึดโลหะเข้าด้วยกัน และเป็นเนื้อเดียวกัน การเชื่อม หมายถึงขบวนการที่ทำให้โลหะหลอมละลายติดกัน โดยอาศัยความร้อนจากการอาร์ค (Arc) ที่จะเกิดขึ้นระหว่างโลหะงานกับลวดเชื่อม อุณหภูมิที่ใช้ในการเชื่อมโดยเฉลี่ยประมาณ 6,000 องศาเซลเซียส ซึ่งจะทำให้โลหะงานที่ถูกเชื่อมหลอมละลายพร้อมกับปลายของลวดเชื่อม และเป็นเนื้อเดียวกัน . การเชื่อมโลหะพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้นฝึกหัดเชื่อมแบ่งออกได้ดังนี้ 1. การเชื่อมด้วยไฟฟ้า (Arc Welding) 2. การเชื่อมด้วยแก๊ส (Gas Welding) . . 1. การเชื่อมด้วยไฟฟ้า (Arc Welding) . การเชื่อมด้วยไฟฟ้าเป็นวิธีการวิธีเชื่อมโลหะ โดยการทำให้โลหะหลอมละลายพร้อม ๆ กับลวดเชื่อม ด้วยกระแสไฟฟ้า . เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมไฟฟ้ามีดังนี้ . 1.1 เครื่องเชื่อม (Generator) เครื่องเชื่อมมีหลายชนิด เช่น เครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์ Motor Generator […]

งานช่าง-ประเภทของค้อน

ค้อนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงานของเครื่องจักรกลเช่นเดียวกับการปฏิบัติทั่วไป ค้อนใช้เพื่อสร้างแรงกระแทกบนพื้นผิวของวัตถุหรือกำจัดเศษวัสดุ Hammer เป็นเครื่องมือมัลติทาสกิ้งที่มีช่วงฟังก์ชันที่แตกต่างกันมากตามประเภทของการดำเนินการ ไม่สามารถใช้ชุดเครื่องมือได้หากไม่มีค้อน โดยทั่วไปเป็นเครื่องมือมือที่ใช้กับวัตถุ ค้อนมาในรูปทรงที่แตกต่างกัน ขนาดและโครงสร้างขึ้นอยู่กับการใช้งาน   ค้อนประเภทต่างๆ ค้อนมีหลายประเภทและการใช้งาน รายการค้อนที่ใช้บ่อยที่สุดโดยมืออาชีพและอื่น ๆ มีดังต่อไปนี้ ค้อนทุบอิฐ Brick Hammer เป็นค้อนชนิดพิเศษสำหรับทุบอิฐออกเป็นสองชิ้นหรือหลายชิ้นตามต้องการ ค้อนทุบอิฐพร้อมสิ่วที่ปลายด้านหนึ่ง (ด้านข้าง) และหัวค้อนธรรมดาทั่วไปที่ด้านอื่น ๆ เป็นเครื่องมืออรรถประโยชน์ที่แสดงความสำคัญบ่อยที่สุดในวัตถุประสงค์ทางแพ่ง ค้อนก้ามปูโค้ง Curved claw hammer เป็นค้อนชนิดที่พบบ่อยที่สุดเท่าที่เคยมีการออกแบบมา เกือบทุกชุดเครื่องมือจะมีชุดเครื่องมือนี้อยู่ในชุด ปลายด้านหนึ่งโค้งและปลายอีกด้านหนึ่งเป็นส่วนหัวปกติที่สร้างขึ้นบนค้อนเพื่อจุดประสงค์ในการกระแทกและปลายโค้งมีไว้สำหรับการดึง (ฟังก์ชัน) ค้อนช่างตัวถัง Body mechanic hammer ค้อนชนิดนี้ถูกใช้ในอาชีพการทำฟันและการทาสีในรถยนต์ ค้อนสำหรับช่างตัวถังมีโครงสร้างสามเหลี่ยมที่ปลายด้านหนึ่ง โดยปกติจะใช้สำหรับการกำจัดรอยบุบออกจากร่างกายตามลำดับ ค้อนทุบลูก Ball peen hammer ค้อนทุบหัวบอลใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบอาชีพโลหะ ค้อนหัวกลมประกอบด้วยปลายด้านหนึ่งแบนในขณะที่อีกด้านหนึ่งมีรูปร่างคล้ายลูกบอล (วงกลมหรือวงรี) ในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ระดับมืออาชีพที่เหมาะสมพวกเขามาพร้อมกับค้อนขนาดต่างๆภายในชุดของพวกเขา ค้อนทุบตาย Dead blow hammer ค้อนทุบตายมีขนาดใหญ่หนักและสำคัญที่สุดมีประสิทธิภาพในการรื้อถอนหรือทำลาย มีขนาดใหญ่น้ำหนักมากใช้ทุบผนังคอนกรีตได้อย่างง่ายดาย ค้อนวิศวกร Engineer hammer […]

ง่านช่าง-การติดตั้งประเก็น

ก่อนที่เราจะรู้เรื่องผลกระทบของ “ปะเก็นยาง” เราควรจะเรียนรู้พื้นฐานของมัน เพื่อสร้างความเข้าใจกับบทบาทความสำคัญของมัน การประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการทำงาน และรวมถึงมาตรฐานที่มันควรมี เนื่องจากปะเก็นนั้นมีต้นทุนที่ต่ำ และดูเหมือนจะใช้งานได้ง่าย จึงทำให้บทบาทความสำคัญของมันมักถูกมองข้าม และมักจะไม่ได้รับความสนใจมาก ซึ่งหลักการทำงานของปะเก็นคือ การป้องกันการรั่วซึมของก๊าซ หรือของเหลวตลอดช่วงอายุการใช้งาน ปะเก็นช่วยในเรื่องความไม่สมบูรณ์ระหว่างพื้นผิวในการประกอบเข้าด้วยกันจนปิดสนิท ซึ่งถ้าหากพื้นผิวของการประกอบเข้าด้วยกันของชิ้นงานสามารถปิดได้สนิทอยู่แล้ว และไม่ได้มีการเสียหาย ก็มีมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ประเก็น โดยปะเก็นทุกชิ้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่มีองค์ประกอบทั่วไปที่ต้องระบุเพื่อจะได้นำไปใช้ติดตั้งได้อย่างเหมาะสม ปะเก็นใช้ทำอะไร ? ปะเก็นใช้เพื่อป้องกันการรั่วซึมได้ ไว้ติดตั้งระหว่างชิ้นส่วนสองส่วนที่ไม่ได้ประกบกันสนิท การประกอบและป้องกันรักษากันรั่วไว้ในสภาพการใช้งานซึ่งอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับใช้ปะเก็น และหากสามารถรักษาความแน่นของหน้าแปลนที่ติดตั้งไว้ได้อย่างสมบูรณ์ตลอดช่วงการทำงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้ปะเก็น แต่สิ่งนี้เป็นไปไม่ได้เลยเพราะ • ขนาดของคลีบท่อและ / หรือหน้าแปลน • ความยากในการบำรุงรักษาหน้าแปลนที่ราบเรียบมากๆ ในระหว่างการจัดการและการประกอบ และการใช้งาน • การกัดกร่อนและการทำให้สึกกร่อนของพื้นผิวหน้าแปลนระหว่างการใช้งาน ในกรณีส่วนใหญ่ปะเก็นจะรั่วเพราะการนำไปใช้สอดจากด้านภายนอก ซึ่งต้องคำนึงถึงข้อควรพิจารณา 3 ข้อสำคัญเพื่อให้ตัวประเก็นสามารถกันรั่วซึมได้ดี • ต้องมีแรงกดที่เพียงพอสำหรับตำแหน่งที่ติดตั้งปะเก็นก่อน และต้องติดตั้งประเก็นให้พอดีกับชิ้นส่วนที่ต้องการนำมาประกบกัน ซึ่งควรวัดให้ดี • แรงกดที่เพียงพอนั้นยังใช้เพื่อรักษาความเค้นตกค้างในปะเก็นระหว่างการทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าปะเก็นจะอยู่ในการประกบกันสนิทอยู่ตลอดเพื่อป้องกันการรั่วซึมได้ดีอยู่เสมอ • การเลือกวัสดุปะเก็นก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำเพื่อให้ทนต่อแรงกดดันที่ปะทะกับปะเก็นได้ และสามารถทำให้ทนต่อช่วงอุณหภูมิทั้งหมดและทนต่อการกัดกร่อนของสื่อตัวกลางได้ ผลกระทบที่จะเจอจากปะเก็นกันรั่ว 1. การบีบอัด ที่บางทีอาจจะเกิดความแน่นจนเกินไป ซึ่งในจุดนี้ควรคำนึงถึงดีๆ 2. […]

ง่านช่าง-การจะเป็นช่างที่ดี ควรจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

การจะเป็นช่างที่ดีควรมีคุณสมบัติที่ดีอย่างไร มาดูกันเลยครับ                                                                                ตรงต่อเวลา     รักษาวินัย                        […]

คุณลักษณะของพนักงานที่เป็นที่ต้องการขององค์กรสมัยใหม่

แอดมินขอนะบทความที่น่าสนใจมาแบ่งปันคะ เกี่ยวกับคุณลักษษ๊ณะของพนักงานสมัยใหม่ คุณลักษณะของพนักงานที่เป็นที่ต้องการขององค์กรสมัยใหม่ ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร: Think People Consulting   จากประสบการณ์ที่ได้จัดทำระบบ Competency และระบบบริหารผลงานขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มาพอสมควร ทำให้พบว่า องค์กรส่วนใหญ่ต้องการพนักงานที่มีคุณสมบัติที่ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก แบบทั่วๆ ไป ยิ่งไปกว่านั้น ได้มีโอกาสอ่านงานวิจัยของฝรั่ง ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณสมบัติของพนักงานที่เป็นที่ต้องการขององค์กร แล้ว ก็พบว่า มีความเหมือนกันอยู่มาก ก็เลยทำให้ต้องมาเขียนให้อ่านกัน ว่าโดยทั่วๆ ไปแล้วองค์กรต้องการพนักงานแบบไหน มีคุณสมบัติอย่างไร เพื่อเข้ามาทำงานในองค์กร มีความรับผิดชอบสูง พนักงานที่มีความรู้สูง มีทักษะในการทำงานที่ดีมีอยู่เยอะ แต่ถ้าพนักงานคนนั้นขาดความรับผิดชอบ ไว้ใจให้ทำงานอะไรก็ไม่ได้ พนักงานแบบนี้ย่อมไม่มีใครอยากได้เข้ามาร่วมงานด้วย องค์กรส่วนใหญ่มากกว่า 90% ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า ต้องการพนักงานที่มีความรับผิดชอบสูง มอบหมายงานอะไรให้ ก็พยายามที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จ รวมทั้งสามารถเชื่อใจ และไว้ใจได้ในฐานะพนักงานของบริษัท ในการเข้ามาช่วยให้องค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ เรื่องของความรับผิดชอบนั้นยังหมายความรวมถึงการที่พนักงานคนนั้นสามารถที่จะคิดและหาวิธีการในการทำงานให้ไปสู่เป้าหมายได้ด้วยตนเอง โดยที่ไม่ต้องให้หัวหน้างานหรือผู้จัดการเข้ามาสั่งและบอกให้ทำทีละขั้นตอน นอกจากนั้นยังมองไปถึงเรื่องของการมุ่งมั่นทุ่มเททำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ย่อท้อ เวลามีอุปสรรคเกิดขึ้น หรือมีปัญหาเกิดขึ้นในการทำงาน พนักงานคนนี้ก็ไม่เคยที่จะล้มเลิก และยังคงพยายามหาวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น เพื่อให้งานสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนด นี่แหละครับ ที่เรียกว่า “ความรับผิดชอบสูง” […]

คุณกำลังทำการตลาดออนไลน์แบบ “ผิดพลาด” อยู่หรือเปล่า

ในยุคโลกาภิวัตน์เช่นนี้ คงไม่มีใครเถียงได้ว่า การตลาดออนไลน์ หรือที่เราเรียกว่า Digital Marketing นั้น เป็นปัจจัยใหญ่ปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จเลยทีเดียว แต่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ ทำให้ผู้ประกอบการหลายๆรายมักจะทำข้อผิดพลาดคล้ายๆกัน ซึ่งวันนี้ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง รวบรวม 11 ข้อ ที่ผู้ประกอบการมักทำผิดพลาด เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์มาฝากกัน 1. ไม่เข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สิ่งสำคัญที่สุดที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จ คือการเข้าใจว่าตลาด และกลุ่มลูกค้าของตัวเองนั้น ต้องการสิ่งใด ถ้าผู้ประกอบการยังไม่เข้าใจว่าผู้บริโภคต้องการอะไรกันแน่ การขายก็จะเป็นไปอย่างง่อนแง่น มีรากฐานที่ไม่แข็งแรง ฉะนั้นก้าวแรกของผู้ประกอบการทุกคน ก็ควรจะศึกษาตลาดและกลุ่มเป้าหมายของตัวเองซะก่อน การทำการตลาด หรือผลิตสินค้าออกมาจะได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 2. ไม่ยอมวางแผนล่วงหน้า การวางแผน และจัดการอะไรให้เป็นระบบ คือกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ โดยการวางแผนที่ว่าไม่ใช่แค่การตั้งเป้าหมายกว้างๆ มีการประชุมระดมความคิด และตัดสินใจร่วมกันเท่านั้น แต่หมายถึงการเขียนเป็นแผนงานออกมา ว่าตอนนี้ธุรกิจต้องการอะไร มีจุดแข็งและจุดอ่อนตรงไหนบ้าง เป้าหมายแต่ละไตรมาศต้องการอะไร งบประมานที่มีอยู่ควรจะจัดสรรปันส่วนไปที่ไหนเพื่อผลประโยชน์สูงสุด เป็นต้น 3. ขาดการโฟกัส เราไม่สามารถทำทุกอย่างได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้น… นี่เป็นอะไรที่ผู้ประกอบการหลายๆคนลืมตระหนักไป และพยายามที่จะโตให้เร็วที่สุด พยายามทำทุกอย่างให้ได้เท่าเทียมกับคู่แข่งที่อยู่มาก่อน โดยลืมที่จะโฟกัสในสิ่งที่สำคัญเช่นการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับธุรกิจเสียก่อน 4. วางเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ จริงอยู่ที่อาจจะมีแคมเปญการตลาดที่ได้ผลรวดเร็วทันใจเห็น ปล่อยคืนนี้ […]

ความเป็นไปเป็นมาของคำว่า Engineering จริงๆแล้วคืออะไร

       สวัสดีครับวันนี้ทาง ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง มีข้อสงสัยอะไรบางอย่างแบบไม่ค่อยมีเหตุผลสัดเท่าไรครับ 5555 เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่า คำว่า Engineer หรือ วิศวกร จริงๆแล้วคำนี้เนี่ยมีที่มาจากไหน? รากฐานของคำนี้คืออะไร เราจะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมๆกันนะครับEngineer (วิศวกร) มาจาก Engine (เครื่องจักร) รึเปล่า ?      ถ้าลองมองลงไปให้ลึกถึงรากศัพท์ที่แท้จริงของคำว่า Engineer ที่หมายถึงวิศวกร เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนคงจะคิดว่า วิศวกรก็คือคนงานคุมเครื่องจักรดีๆนี่เอง และคิดว่าคำว่า Engineer ก็คงมาจากคำว่า Engine ซึ่งแปลว่าเครื่องจักรเครื่องยนต์ แล้วจะให้บอกว่าไม่ใช่คนคุมเครื่องจักรเครื่องยนต์ได้ยังไง ต้องได้ซิ เพราะว่าถึงแม้วิศวกรบางตำแหน่งจะมีหน้าที่ในการคุมเครื่องจักรด้วย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่านี่คือสิ่งเดียวที่วิศวกรทำได้ จริงๆแล้วคำว่า Engineering นั้นมาจากภาษาลาตินว่า Engenium ครับ ซึ่งมีความหมายว่า “ความเป็นอัจฉริยะที่ติดตัวมาโดยกำเนิด” แต่ถ้าเรามองลึกลงไปอีก จะมาจากคำว่า Eignere ที่มีความหมายโดยตรงนะครับถึงการสร้างหรือการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ดังนั้นถ้าจะให้ความหมายของคำว่าวิศวกรให้ดูเลิศหรูและอยู่บนพื้นฐานความจริง คงต้องหมายความว่า   “ผู้สร้างอันเป็นอัจฉริยะ” เป็นไงครับ สุดยอดใช่ไหมล่ะ? พระวิศวกรรมหรือพระวิษณุ บรมครูแห่งการช่าง […]

ความเชื่อสร้างพฤติกรรม

​แบบวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความเห็นของท่านเกี่ยวกับการบริหารโดยส่วนรวม ท่านมีความเชื่อในแต่ละประเด็น/ในแต่ละข้ออย่างไรก็ให้ท่านตอบอย่างนั้น ทั้งนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานว่า “ความเชื่อสร้างพฤติกรรม” เพราะฉะนั้นการตอบขอให้ท่านคิดว่า “ถ้าท่านเชื่ออย่างนั้น พฤติกรรมของท่านเองจะออกมาอย่างไรและพฤติกรรมของท่านดังกล่าวนั้นถูกต้องหรือไม่ ใน การบริหาร” การตอบ ในแต่ละข้อมีอักษร 3 ตัว A หมายถึง ท่านเห็นด้วย(AGREEMENT) D หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วย(DISAGREEMENT) U หมายถึง ท่านไม่แน่ใจ(UNCERTAINTY)  โปรดอ่านแล้ววงกลมล้อมตัวอักษรที่ตรงกับความเห็นของท่านและเมื่อ ท่านทำเสร็จแล้ว จะมีวิธีการเฉลย แจกให้ท่าน ความเข้าใจจะเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (UNDERSTANDING CHANGES ATTITUDE) “ความเชื่อสร้างพฤติกรรม” (BELIEF FORMS BEHAVIOR)  แบบสอบถามมีทั้งหมด 11 เรื่อง : 1. การสั่งงานการควบคุมงาน, 2. การวางแผนและการกำหนดเป้าหมาย 3. การจัดงาน / การจัดองค์การ 4. การจูงใจในการปฏิบัติงาน 5. ประสิทธิภาพของการทำงาน / ผลงาน 6. การพัฒนาทีมงาน / การทำงานเป็นทีม 7. การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน […]

ความสุขในการทำงาน Step to “Happiness” at work

ความสุขในการทำงานของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันออกไป บางคนมีความสุขเพราะการทำงานนั้นมีรายได้ตอบแทนหรือบางคนมีความสุขเพราะได้ร่วมงานกับคนที่มีความสามารถหรือคนที่เราได้ร่วมงานนั้นเป็นIdolในการทำงานรวมถึงบางคน  อาจมีความสุขกับการได้ทำงานแลัวพัฒนาตนเอง ได้ทำงานที่ยากขึ้นเก่งขึ้นนั่นเอง ดังนั้นทุกครั้งที่เรารู้สึกพึงพอใจกับงานที่เราทำ เราจะเรียกว่าความสุขในการทำงานหากใครกำลังรู้สึกหมดพลังกับการทำงาน รู้สึกว่าการทำงานของเราในแต่ละวันนั้นขาด Passion มาดูวิธีการสร้างความสุขในการทำงานกันเถอะ   1) ทบทวนสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน หลายครั้งที่คนเรามักโฟกัสกับเรื่องที่แย่ๆ หรือเรื่องที่ผิดพลาดและล้มเหลวแล้วเอามานั่งคิดวิตกกังวน ซึ่งบางครั้งเรื่องเหล่านั้นอาจจะมีเพียงเรื่องเดียวที่เกิดขึ้นในวันนั้น แต่เรากลับเอามาคิดโดยที่ไม่สามารถแก้ไขในสิ่งเหล่านั้นได้  ลองหันมามองเรื่องดีๆบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่หากมองดูรอบๆตัว มันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมากมายในแต่วัน ซึ่งเราจะทบทวนได้มากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนมุมมองของเราเอง เพียงเท่านี้เรื่องแย่ๆในแต่ละวันก็จะค่อยๆลดลงและอาจไม่มีเลยก็ได้ แค่นี้ก็ทำให้เราทำงานด้วยพลังบวกและมีความสุข 2) มีอารมณ์ขันและยิ้มให้กันอยู่เสมอ  การแสดงออกทางสีหน้านั้นสำคัญอยู่ไม่น้อยและปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายครั้งที่เราเองเลือกหรืออยากเดินเข้าไปพูดคุยกับคนที่ดูอารมณ์ขันและยิ้มแย้มแจ่มใส หรืออยากทำงานกับคนที่พูดจาไพเราะ และการแสดงออกทางสีหน้านั้นเป็นการบ่งบอกถึงอารมณ์ได้ในระดับนึง ดังนั้นหากเราเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ และมองโลกในแง่ดี ก็ทำให้ลดความเครียดหรือความกดดันจากการทำงานได้ และใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ 3) เอ่ยคำว่าขอบคุณและขอโทษให้เป็นนิสัย แน่นอนคำพูดเป็นสิ่งสำคัญ หลายครั้งที่ปัญหาเกิดจากคำพูดของคนเราบ่อยครั้งเพราะคำพูดบ่งบอกถึงทัศนคติของผู้พูดได้เป็นอย่างดี ว่าผู้พูดนั้นคิดอะไรอยู่หรือกำลังให้ความสนใจกับเรื่องอะไรมากที่สุดดังนั้นเราควรพูดอย่างสร้างสรรค์ และคิดให้ถี่ถ้วนว่าคำพูดของเรานั้น ผู้ฟังจะรู้สึกอย่างไร และรู้จักเอ่ยคำขอบคุณทุกครั้งเวลาได้รับการช่วยเหลือไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็ตาม  และรู้จักขอโทษในสิ่งที่เรานั้นทำผิดพลาด และรู้จักให้อภัยคนที่ทำผิด,ให้กำลังใจคนรอบข้าง เท่านี้ก็สร้างมารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานได้แล้ว 4) ตั้งเป้าหมายและลงมือทำ การตั้งเป้าหมายนั้นค่อนข้างสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะการตั้งหมายก็คือการวางแผนให้เราก้าวไปสู้หนทางในการประสบความสำเร็จ แต่การตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้องเป็นการตั้งเป้าหมายให้เราดึงดูดความสำเร็จ  หากถามว่าทำไมต้องตั้งเป้าหมายให้ดึงดูดความสำเร็จ? เพราะหลายครั้งเชื่อว่าหลายๆคนต้องล้มเหลวเพราะมีเป้าหมายที่ไม่ชัดเจน จนในที่สุดก็ล้มเลิก หรือการที่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายหรือวางแผนไว้ก็ทำให้ไม่สำเร็จเช่นกัน   5) ยอมรับข้อบกพร่องของผู้อื่น เราต้องยอมเราในข้อบกพร่องของตนเองและผู้อื่น การยอมรับในข้อบกพร่องของคนอื่นนั้นจะช่วยให้เราทำงานอย่างมีความสุขมากขึ้น เพราะการยอมรับคือการทำความเข้าใจกับเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้อง ที่บางครั้งเรารู้สึกว่าไม่ได้ดั่งใจเราเลย แต่หากรู้จักคิดให้เป็นเหตุเป็นผลและยอมทำความเข้าใจ หาสาเหตุและช่วยเขาพัฒนาในจุดที่เขาพลาด และที่สำคัญคือการให้กำลังใจให้เขาพัฒนา […]

ความปลอดภัยกับงานช่าง

ในงานของช่างนั้น มีหลายประเภทที่ต้องเสี่ยงอันตราย ทั้งจากสิ่งแวดล้อม เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องจักรต่างๆ ความระมัดระวังและสติในการทำงาน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากแทบจะเป็นอันดับ 1 ในการทำงาน วันนี้ปาโก้จึงมีบทความเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในงานช่างและวิธีการป้องกันมาฝากกันจ้า ไปดูกันเลย 1. อัตรายที่เกิดจากตัวของบุคคล อาจจะมาจากเรื่องสภาพร่างกาย การแต่งกายที่ไม่รัดกุม หรือไม่เหมาะสม หรือเรื่องทรงผมการไว้เล็บ ก็มีส่วนที่ทำให้เกิดอันตรายได้ อีกทั้งยังรวมถึงเรื่องสภาวะอารณ์ หรือสติที่มีตอนทำงานด้วย ซึ่งทางที่ดีควรมีสติอยู่เสมอว่าทำอะไรอยู่ เพราะอันตรายสามารถเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆ 2. อันตรายที่เกิดจากเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุต่างๆ เช่นเครื่องจักรเกิดชำรุด เครื่องมือเสื่อมสภาพไม่คมหรือส่วนที่ป้องกันอันตรายเกิดการชำรุดหรือทำงานผิดพลาด อีกทั้งในเรื่องการจัดวางวัสดุที่ไม่เป็นระเบียบ ใช้เครื่องมือผิดประเภทกับงานที่ทำ สายไฟฟ้าเก่าหรือมีรอยรั่ว การเก็บวัสดุเชื้อเพลิงไม่ถูกหลักวิธี3. อันตรายที่เกิดจากการจัดระบบการทำงานและสถานที่ที่ใช้ปฎิบัติงาน การวางแผนการทำงานไม่ดีไม่รอบคอบ ทำงานผิดขั้นตอนที่ควรจะเป็น ทำงานไม่เป็นระบบทั้งกับตัวเองและเพื่อนร่วมงาน สถานที่ทำงานแออัด หรืออากาศไม่ปลอดโปร่ง จนทำให้หายใจไม่สะดวก มืดทึบเกินไป น็อตยึดอุปกรณ์ต่างๆชำรุด หรือผุพัง ซึ่งสามารถก่อให้เกิดอันตรายได้ทั้งนั้น กฎโรงงานและการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงาน ทุกโรงงานจะมีกฎระเบียบที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับประเภทงานที่ทำและการตัดสินใจของเจ้าของโรงงานหรือหัวหน้างานด้วย ซึ่งปาโก้มีกฎมาตรฐานที่เป็นพื้นฐานที่ต้องทำในการทำงานในโรงงานมายกตัวอย่างมาให้ดูกัน 1. สวมชุดสำหรับใช้ในการปฎิบัติงานโดยเฉพาะ และสวมด้วยความรัดกุม ไม่รุ่มราม2. สวมหมวกและรองเท้านิรภัยเสมอเมื่ออยู่ในพื้นที่โรงงาน เพื่อป้องกันของตกใส่หัวและอาจจะไปเหยียบของมีคมได้3. ถอดเครื่องประดับต่างๆออกในเวลาที่ทำการปฎิบัตงาน (สร้อย แหวน นาฬิกา)4. ไม่นำของมีคมติดตัว […]

คนเก่ง กับ คนดี ท่านจะเลือกใคร ?

. . . การสอนให้คนเก่งนี้ ถ้าดูเฉพาะบางแง่บางมุม อาจเห็นว่าดี ว่าสอดคล้องต้องกับสมัยเร่งรัดพัฒนา. แต่ถ้ามองให้ถี่ถ้วนรอบด้านแล้ว จะเห็นว่าการมุ่งสอนคนให้เก่งเป็นเกณฑ์ อาจทำให้เกิดจุดบกพร่องต่างๆ ขึ้นในตัวบุคคลได้ไม่น้อย. ที่สำคัญก็มี ข้อหนึ่ง บกพร่องในความคิดพิจารณาที่รอบคอบและกว้างไกล เพราะใจร้อนเร่งจะทำการให้เสร็จโดยเร็ว เป็นเหตุให้การงานผิดพลาด ขัดข้อง และล้มเหลว ข้อสอง บกพร่องในความนับถือและเกรงใจผู้อื่น เพราะถือว่าตนเป็นเลิศ เป็นเหตุให้เย่อหยิ่ง มองข้ามความสำคัญของบุคคลอื่น และมักก่อความขัดแย้งทำลายไมตรีจิตมิตรภาพตลอดจนความสามัคคีระหว่างกัน ข้อสาม บกพร่องในความมัธยัสถ์พอเหมาะพอดีในการกระทำทั้งปวง เพราะมุ่งหน้าแต่จะทำตัวให้เด่น ให้ก้าวหน้า เป็นเหตุให้เห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบ ข้อสี่ บกพร่องในจริยธรรมและความรู้จักผิดชอบชั่วดี เพราะมุ่งแต่จะแสวงหาประโยชน์เฉพาะตัวให้เพิ่มพูนขึ้น เป็นเหตุให้ทำความผิดและความชั่วทุจริตได้ โดยไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือน ผู้ที่มีจุดบกพร่องดังกล่าวนี้ เห็นกันอยู่ว่ามักจับเหตุจับผล จับหลักการไม่ถูก ส่วนใหญ่จึงประสบปัญหา และความผิดพลาด ไม่อาจสร้างความเจริญก้าวหน้าที่มั่นคงแท้จริงให้แก่ตนแก่บ้านเมืองได้ตามเป้าหมาย   ดังนั้น นอกจากจะสอนคนให้เก่งแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอบรมให้ดีพร้อมกันไปด้วย ประเทศของเราจึงจะได้คนที่มีคุณภาพพร้อม คือทั้งเก่งทั้งดี มาเป็นกำลังของบ้านเมือง กล่าวคือ ให้ความเก่งเป็นปัจจัยและพลังสำหรับการสร้างสรรค์ ให้ความดีเป็นปัจจัยและพลังประคับประคองหนุนนำความเก่ง ให้เป็นไปในทางที่ถูก ที่ควร ที่อำนวยผลเป็นประโยชน์อันพึงประสงค์แต่ฝ่ายเดียว พระราชดำรัส ในพิธีทูลเกล้าฯ […]

คน 8 ประเภท ที่องค์กรต้องมี

​ในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ก็ยังต้องมีความแตกต่างหลากหลายของแผนกและประเภทงานเป็นส่วนประกอบเพื่อ เกื้อหนุนกัน ในบริษัทขนาดเล็กแม้จะต่างที่จำนวนคน แต่โดยพื้นฐานมุมมองนั้นไม่ต่าง เราต้องการคนบุคลิกหลากหลาย ต่างความสามารถ แต่อุดมการณ์เหมือนกัน และเลือกใช้ชีวิตคล้ายๆ กันเพื่อเกื้อหนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง คนทุกบุคลิกมีประโยชน์ต่อองค์กรไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะเขาเหล่านั้นจะมีความ สามารถและแรงผลักในการทำงานไม่เหมือนกันเลย เราลองจำแนกความแตกต่างของคนเหล่านี้ออกมาเป็นกลุ่มๆ มาดูกันว่าคนกลุ่มไหนบ้างที่ยังไม่มี และกลุ่มไหนบ้างที่เราน่าจะมีไว้ช่วยให้ทีมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แน่นอนว่าการทำงานกับคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันหรือความคิดเหมือนๆ กันย่อมทำงานด้วยได้ง่ายกว่า แต่ว่าถ้าหากไม่มีคนตั้งคำถามอะไรขึ้นมาบ้าง บางทีกว่าจะเกิดแนวคิดใหม่ๆ ที่แตกต่างเพื่อช่วยพัฒนาองค์กรให้ไปข้างหน้าได้แต่ละทีก็ดูเหมือนจะต้องรอ คอยนานเหลือเกิน เราต้องการคนที่ช่วยเราตั้งคำถาม ไม่ใช่ปฏิปักษ์ ซึ่งคนสองกลุ่มนี้ต่างกันในแง่การปฏิบัติพอสมควร ต้องพิจารณาให้ดี คนประเภทนี้คือคนที่ควรมีหัวทางด้านการตลาดมากๆ และรู้จักสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร รู้ว่าควรจะโปรโมทสินค้าและองค์กรอย่างไรเพื่อให้คนรู้จักองค์กรของเรา พร้อมทั้งทำให้คนเชื่อว่าองค์กรเรานั้นเป็นองค์กรที่ดี  และเพื่อให้สินค้าและบริการนั้นขายได้ คน ประเภทนี้สำคัญมากในองค์กรขนาดเล็ก  เพราะเราต้องการใครสักคนที่สามารถปลีกมากจากงานตัวเองเพื่อมาช่วยทำงานใน ด้านอื่นๆ ที่สำคัญกว่าในบริษัทได้เมื่อถึงเวลาที่จำเป็น  ซึ่งคนประเภทนี้ต้องมีลักษณะเฉพาะตัวคือ  รับได้ต่อความวุ่นวายของกระแสงานที่เข้ามาและต้องมีความกระตือรือร้นที่จะทำ งานอื่นๆ ในองค์กรที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานตนเอง ใน ฐานะที่เราเป็นผู้บริหารไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องหาเวลาว่างมาคอยตัดสินใจ กับสิ่งต่างๆ ตลอดเวลา โดยเฉพาะกับปัญหาเล็กๆ  ที่น่ายกให้จะเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มนี้ได้  โดยคนประเภทนี้ต้องมีทักษะการวิเคราะห์ถึงปัญหาและมีความกล้าที่จะตัดสินได้ อย่างเด็ดขาด ลอง คิดดูว่าบริษัทเราจะยุ่งเหยิงสักแค่ไหนถ้าหากไม่มีคนคอยควบคุมจัดการคนและ จัดการงานต่างๆ  คนประเภทนี้จะมีหน้าที่คอยควบคุมว่าแต่ละคนควรทำงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จ ตามเป้าหรือไม่  และจัดการว่างานหรือโปรเจ็คที่ดำเนินนั้นอยู่เป็นไปตามแผนหรือไม่ ทุก องค์กรต้องการคนที่มีความรอบคอบเพราะคนประเภทนี้จะช่วยลดความเสี่ยงของ องค์กรลงได้ […]

คน 5 ประเภทที่ไม่ควรใกล้ชิดสนิทสนมเป็นอันขาด

“คน 5 ประเภทที่ไม่ควรใกล้ชิดสนิทสนมเป็นอันขาด”       ในตำราพิชัยสงครามขงเบ้งนั้นมีอยู่บทหนึ่งได้กล่าวถึงการขจัดความชั่วของบ้านเมือง โดยจัดคนไว้ห้าแบบเรียกว่า “ห้าชั่ว” ซึ่งขงเบ้งได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขจัดคนเหล่านี้เอาไว้ว่า     “คนเหล่านี้ คือ คนเจ้าเล่ห์ขายชาติ เลวทรามต่ำช้า ไร้ศีลสัตย์ ควรปลีกตัวออกห่างให้ไกล อย่าได้เข้าใกล้ชิดสนิทสนมเป็นอันขาด”     กองทัพจะพ่ายแพ้ บ้านเมืองจะล่มจมเพราะมีห้าชั่ว ได้แก่ 1. แบ่งพรรคแบ่งพวก คนพวกนี้ ชอบตั้งสมัครพรรคพวกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย แบ่งพรรคแบ่งพวก สมคบคิดกัน เฝ้าจงใจหาเรื่องใส่ร้ายคนดีมีปัญญาให้เสียหาย หาประโยชน์ใส่ตัวและกลุ่มของตนเองด้วยการทำลายผู้อื่น 2. ประพฤติเหลวแหลก คือคนที่ประพฤติตนผิดขนบธรรมเนียม สวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์หรูหรา ดำรงชีวิตด้วยความฟุ่มเฟือยและสิ้นเปลือง ชอบแต่งกายให้ดูผิดแปลกแตกต่างไปจากผู้คนทั้งหลาย คิดแต่จะได้หน้าได้ตาให้คนสนใจเพราะสิ่งเหล่านี้ 3. ล่อลวง คนที่ขยายเรื่องราว สร้างเรื่องที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง ปลุกผีร่ายมนต์เผยแพร่ไสยเวท เพื่อให้คนทั้งหลายเข้าใจผิด ชอบคุยโวโอ้อวด สร้างข่าวลือที่เป็นเท็จให้แพร่หลาย   4. เฝ้าจับผิด คนที่จงใจฟื้นฝอยหาตะเข็บ คอยจับผิด และยุยงให้คนแตกแยกกัน ก่อให้เกิดความสับสนในหมู่คน คิดแค้นผู้อื่นด้วยเรื่องส่วนตัว 5. สอพลอ คนปลิ้นปล้อน ประจบสอพลอ คอยเอาใจใส่แต่ผลประโยชน์ส่วนตัว จนถึงขั้นแอบคบค้าสมาคมกับข้าศึกอย่างลับ ๆ ไม่สนใจความเป็นตายของชาติ     คนเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่ถึงพร้อมไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมกลโกง […]

ขายอย่างไรให้ลูกค้าอยากซื้อ

​การเป็นพนักงานขายที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น ดูได้จากวิธีการขายของเขา เขาสื่อสารกับลูกค้าอย่างไร น่าสนใจหรือไม่ เขาให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้ามากน้อยเพียงใด เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้พูดบ้างหรือไม่ หลายครั้งการปิดการขายได้ นั้นอาจไม่ได้มาจากความเต็มใจ แต่มาจากการตัดความรำคาญเท่านั้น การขายที่ดีย่อมไม่ใช่อย่างนั้นแน่ มาดูกันว่านักขายที่ดีนั้นเขามีเทคนิคการขายที่น่าสนใจอย่างไร 1. สร้างความไว้วางใจด้วยการฟัง           พื้นฐานของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพของนักขาย ที่จะขาดไม่ได้เลยคือการฟัง แม้ว่าคุณจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากเพียงใดก็ตาม อย่าได้ละเลยการฟังความต้องการของลูกค้าด้วยเชียวนะ ไม่ใช่เอาแต่บรรยายสรรพคุณของสินค้าและบริการให้ลูกค้าฟังแต่อย่างเดียว การฟังลูกค้าช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายได้ เพราะทำให้คุณได้รับทราบข้อมูลความต้องการของลูกค้า รวมทั้งความกังวลต่าง ๆ จากการซื้อหรือใช้สินค้า ซึ่งหากเราฟังลูกค้า เราก็จะสามารถอธิบาย ทำความเข้าใจกับลูกค้า ลดความกังวลใจของลูกค้าได้มาก ทั้งยังสร้างความไว้วางใจได้เป็นอย่างดี           นักขายที่ดี คือผู้ที่คอยช่วยเหลือ แนะนำลูกค้า คอยให้ข้อมูลที่สำคัญ นำเสนอประโยชน์ที่แท้จริงของสินค้าไม่ใช่มาเพื่อทำการขายเท่านั้น นักขายที่ตั้งใจมาเพื่อขายอย่างเดียว มักจะเอาแต่พูด จนลูกค้าเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย รำคาญใจ นอกจากนี้การไม่ฟังลูกค้ายังอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อความมุ่งหวังของ ลูกค้าอีกด้วย           การฟังไม่เพียงแต่หมายถึงการสนใจในคำพูดของลูกค้าเท่านั้น ภาษาท่าทาง สีหน้า อากัปกิริยาของลูกค้าก็ยังบอกอะไรได้มากมาย […]

ขับรถทางไกล ไม่ควรดับเครื่องเลย จริงเหรอ?

ขับรถทางไกล ไม่ควรดับเครื่องเลย จริงเหรอ? จากการใช้งานรถยนต์ แล้วแอดมินก็มักได้ยินคำถามว่า ขับรถทางไกล ไม่ควรดับเครื่องเลย ต้องรอให้เครื่องเย็นก่อน ค่อยดับ ยิ่งถ้าเราไปจอดแวะพักตามปั๊ม จุดพักรถต่างๆ ก็เลยเกิดคำถามในใจ และเพื่อคลายข้อสงสัย จึงได้ค้นหาข้อมูลแล้วพบ เนื้อความดังนี้ (จากนิตยสาร ฟอร์มูลล่า) เครื่องยนต์ไม่มีเทอร์โบ ไม่ว่าจะวิ่งด้วยความเร็วรอบสูงเพียงใด เป็นเวลานานแค่ไหน ก็สามารถดับเครื่องยนต์ได้ทันที เพราะระบบระบายความร้อนสมบูรณ์อยู่แล้ว ไม่มีเหตุจำเป็นใดๆ ที่ต้อง “รอ” เหมือนเครื่องยนต์ติดเทอร์โบ ระหว่างเดินทางไปต่างจังหวัด ในสถานีบริการริมทาง มักเห็นรถพิคอัพขนส่งมากมายจอดรถโดยไม่ดับเครื่องยนต์ เคยเข้าไปถามคนขับได้คำตอบว่า “เครื่องมันร้อนดับเลยไม่ได้ ต้องวอร์มไว้ก่อน” “ดับทำไมเดี๋ยวก็ไปแล้ว สตาร์ทบ่อยๆ เปลืองน้ำมัน” หนักสุด คือ “ดับไม่ได้ เดี๋ยวสตาร์ทไม่ติด” ?!? จะมีสักกี่คนที่รู้จริง ว่าเพราะอะไร ? พิคอัพส่วนใหญ่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบเกือบทั้งหมด เพราะให้แรงบิดที่ดี เหมาะกับการบรรทุก ถ้าวิ่งเร็ว เทอร์โบก็ทำงานเกือบตลอด เมื่อถึงที่หมายไม่ควรดับเครื่องทันที ไม่ใช่เพราะเครื่องยนต์ร้อน แต่เพราะเทอร์โบมันร้อน (มาก) ต่างหาก ส่วนเปลืองน้ำมัน กับสตาร์ทไม่ติด […]

ขับขี่ปลอดภัยในฤดูฝน

การขับรถในช่วงฤดูฝนผู้ขับขี่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะในช่วงฝนตกใหม่ ๆ น้ำฝนจะผสมกับขี้ฝุ่นกลายเป็นดินโคลนบาง ๆ ฉาบผิวถนน ทำให้ถนนลื่นกว่าปกติ โดยเฉพาะถนนลูกรังและทางดินเมื่อเกิดฝนตกหนักจะกลายสภาพเป็นแอ่งน้ำ หรือบ่อโคลน นอกจากนั้น สายฝนที่กระหน่ำลงมาทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดีอีกด้วย ส่งผลให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงฤดูฝน วันนี้ ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จะมาแนะนำ วิธีเพิ่มความปลอดภัย ในการขับขี่ในฤดูฝนที่มีถนนลื่น ชื้น แฉะ น้ำขังกันค่ะ การเตรียมสภาพรถ  ผู้ขับขี่ควรตรวจสอบระบบสัญญาณไฟให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี หากโคมแก้วเปื้อนให้เช็ดทำความสะอาดเพื่อให้ความสว่างเพิ่มขึ้น  รวมถึงตรวจสอบอุปกรณ์ใบปัดน้ำฝนให้สามารถปัดกวาดน้ำฝนได้สะอาด ไม่มีรอยฝ้าหรือรอยขูดขีดบนกระจก และเตรียมผ้าแห้งไว้เช็ดฝ้าที่ติดอยู่กระจกภายในรถ รวมถึงหมั่นเติมน้ำในกระปุกฉีดน้ำอยู่เสมอ เลือกใช้ยางรถยนต์ที่มีดอกยางละเอียด เติมลมยางให้มีแรงดันลมมากกว่าปกติ 2-3 ปอนด์/ตารางนิ้ว เพื่อให้ หน้ายางแข็ง ซึ่งจะช่วยให้ยางมีกำลังในการรีดน้ำดียิ่งขึ้น ตลอดจนตรวจสอบผ้าเบรกให้สามารถใช้งานได้ดีในสภาพถนนเปียกลื่น หากเบรกแล้วรถมีอาการปัด ให้จัดการเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่  การขับรถในช่วงฝนตก เปิดใบปัดน้ำฝน โดยปรับระดับความเร็วของใบปัดน้ำฝน ให้สัมพันธ์กับความแรงและปริมาณฝนที่ตกลงมา การใช้น้ำฉีดกระจก ในช่วงที่ฝนเริ่มตกน้ำที่กระเด็นจากการดีดจะมีลักษณะเหนียวคล้ายโคลน ในกรณีนี้  แม้จะใช้เปิดก้านปัดน้ำฝนปัดก็ไม่สามารถปัดออกได้หมด  จึงควรใช้น้ำฉีดกระจกช่วยชะล้างคราบโคลนเหล่านี้ แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือ ไม่ควรฉีดน้ำในขณะที่ขับรถด้วยความเร็วสูง เพราะจะทำให้ไม่สามารถมองเห็นเส้นทางได้ชัดเจน เปิดไฟหน้า-หลังรถ เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงที่ฝนตกหนักมักมืดครึ้มคล้ายช่วงหัวค่ำ ทำให้ผู้ขับขี่มองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจน การเปิดไฟหน้า-หลังรถนอกจากจะช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นเส้นทางดีขึ้นแล้ว ยังช่วยให้ผู้ขับขี่รถคันอื่นเห็นรถของเราได้ชัดเจนมากขึ้นด้วย ลดความเร็ว จากการศึกษาพบว่าช่วงที่ฝนเริ่มตกใน 10 […]

ข้อแตกต่างระหว่าง Cold, Warm และ Qualified Leads

ข้อแตกต่างระหว่าง Cold, Warm และ Qualified Leads โอกาสในการขาย ในภาษาอังกฤษ ก็จะมีการใช้คำอยุ่ 2 คำ คือคำว่า Leads และ Opportunity ซึ่งแต่ต่างกัน โดย Lead จะหมายถึง โอกาสในการติดต่อกับลูกค้า ข้อมูลในการติดต่อ ก่อนที่จะมีการเสนอข้อเสนอต่างๆ หลังจากนั้นนักขาย ก็ควรทำการ กลั่น กรอง วิเคราะห์ Lead ก่อน จากนั้นทำการสร้างข้อเสนอ เพื่อขายสินค้าต่อไป ส่วน Opportunity ก็คือ Qualified Leads นั่นเอง หมายถึง โอกาสในการขายที่ได้คัดกรองแล้ว คาดว่าจะสามารถปิดดีลการขายกับลูกค้ารายนั้นได้ นั่นเอง นักการตลาดและโดยเฉพาะนักการตลาดออนไลน์ที่มีประสบการณ์ จะเล่าถึงประโยชน์ของ Warm Lead และมี Qualified Lead ที่มีมากกว่า Cold Lead เจ้าสองสิ่งนี้คืออะไร? ทำไมมันถึงดีกว่า Cold Lead […]

ข้อผิดพลาด 5 ประการที่ทำให้งานจัดส่งสินค้าของธุรกิจไทยขาดประสิทธิภาพ

หลายๆ ท่านที่ทำธุรกิจ นอกจากจะปวดหัวกับปัญหาสารพัดสารพันแล้ว อีกหนึ่งขั้นตอนที่มักเจอปัญหาไม่น้อยกว่าขั้นตอนอื่นๆ ในธุรกิจนั้นก็คือ ขั้นตอนของการจัดส่งสินค้า ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วก็ย่อมกระทบกระเทือนถึงภาพลักษณ์องค์กร บางครั้งรุนแรงมากขนาดว่าทำให้ลูกค้าหนีหายได้เลยทีเดียว วันนี้ ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จึงได้รวบรวมปัญหา และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเสมอๆ ในเรื่องของการจัดส่งสินค้า เพื่อที่ท่านจะได้ทราบถึงปัญหา รวมถึงหาวิธีป้องกันปัญหาเหล่านั้นได้ค่ะ ข้อผิดพลาดที่ 1: โหลดสินค้าจากคลังที่ใกล้จุดส่งเสมอ •เมื่อมี Delivery Order ที่ต้องจัดส่งให้แก่ลูกค้า  Planner ที่วางแผนจัดส่งจะกำหนดให้โหลดสินค้าจากคลังสินค้าที่ใกล้จุดส่งที่สุดเสมอ วิธีการเช่นนี้อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด ควรต้องนำปัจจัยต่อไปนี้มาพิจารณาด้วย – ควรพิจารณาร่วมกับ Delivery Orders ที่จัดแผนการจัดส่งไปก่อนหน้านี้ ในกรณีที่ Delivery Order ใหม่สามารถโหลดจากคลังสินค้าหลายแห่ง ควรเลือกโหลดจากคลังที่สามารถ Co load Delivery Order ใหม่ไปพร้อมกับ Delivery Orders เดิมเพื่อให้ประหยัดค่าขนส่ง เช่น ไม่จำเป็นต้องเปิดรถคันใหม่ –ควรพิจารณาว่าหลังจากเลือกว่าโหลดจากคลังสินค้าใดแล้ว ปริมาณสินค้าคงเหลือในคลังสินค้านั้นควรเหลือในปริมาณที่เหมาะสม –ควรพิจารณาตำแหน่งของรถบรรทุกสินค้าที่จะเลือกมาใช้ขนส่ง (Truck Location) –ควรพิจารณาว่าที่คลังสินค้ามีรถประเภทที่เหมาะสมสำหรับการส่งหรือไม่ ซึ่งบางครั้ง การใช้รถประเภทที่ไม่เหมาะสมจะทำให้ต้นทุนการขนส่งสูง […]

กำจัดอาการไอและเสมหะจากปอดง่ายๆ ด้วยสูตรยาธรรมชาติ

แครอทพืชมหัศจรรย์ คุณอาจทราบว่าแครอทดีเยี่ยมสำหรับสายตา และยังช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับการทำงานของลำไส้ แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด แครอทยังมีน้ำมันที่ช่วยแก้ปัญหาของทางเดินหายใจ เช่นโรคหอบหืดไอ โรคหวัด และหลอดลมอักเสบ บทความนี้จะเผยวิธีรักษาด้วยธรรมชาติที่มีประโยชน์มากๆ สำหรับอาการไอเรื้อรัง และยังช่วยขจัดเสมหะจากปอดได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับพืชชนิดนี้กันก่อนค่ะ ชื่อวิทยาศาสตร์      Daucus carota L. วงศ์                          Umbelliferae ชื่อสามัญ                 Carrot ชื่ออื่นๆ                     ผักกาดหัวเหลือง ผักหัวชี ลักษณะ แครอทเป็นไม้ล้มลุก อายุ 1 – 2 ปี หัวเป็นสีส้ม และมีสารแคโรทีนอยู่เป็นจำนวนมาก รากยาวเรียว ใบมีลักษณะเป็นฝอย แครอท เป็นพืชกินหัวชนิดหนึ่ง มีลักษณะยาว หัวแครอทมีหลายสี เช่น เหลือง ม่วง ส้ม แต่ที่นิยมรับประทานในปัจจุบันคือสีส้ม เป็นพืชแถบเอเชียตะวันออกและเอเชียกลาง มีหลายขนาด […]

การใช้เครื่องปรับอากาศให้ประหยัดไฟ

สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ปาโก้ มีบทความดีๆเกี่ยวกับการใช้เครื่องปรับอากาศยังไงให้ประหยัดสุดๆกันไปเลย เพราะอากาศเมืองไทยร้อนๆแบบนี้ หลายบ้านคงเสียค่าใช้จ่ายไปกับค่าไฟเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยใช่ไหมครับดังนั้นหลักในการเลือกเครื่องปรับอากาศก็มีไม่มากครับตามด่านล่างนี้เลย การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสม ให้เลือกเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ ให้ความเย็นมากกินไฟน้อย โดยดูจากการกินไฟฟ้าเป็นวัตต์ หรือแอมป์ ให้เลือกที่มีค่าน้อย หรือดูจากค่า COP หรือ EER ค่ายิ่งสูงยิ่งดี ใช้เครื่องปรับอากาศให้ถูกต้อง ตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสมไม่เย็นจัดจนเกินไป โดยปกติห้องนอนควรตั้งที่ 26 °C เพราะขณะนอนหลับ ร่างกายไม่ได้มีการเคลื่อนไหวมาก แต่ห้องที่ทำกิจกรรมมาก เช่น ห้องรับแขก ห้องนั่งเล่น และห้องอาหาร ตั้งไว้ที่ประมาณ 24 °C – ควรที่จะติดตั้งเทอร์โมสตัทให้ใกล้กับคอยล์ของอีวาพอเรเตอร์ในตำแหน่งลมกลับเข้าเครื่อง เพื่อที่จะทำให้การตัดต่อเป็นไปอย่างถูกต้อง – เริ่มต้นเปิดเครื่องให้ปรับระดับความเร็วพัดลมสูงก่อนและเมื่อเย็นได้ที่แล้วให้ปรับลดไปเป็นลมต่ำ – ห้ามนำสิ่งของรวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ตกแต่งภายในบ้านไปวางทางลมเข้า ลมออกของคอนเดนซิ่งยูนิตเพราะจะทำให้เครื่องระบายความร้อนไม่ออก รวมถึงไม่ควรวางสิ่งกีดขวางหน้าเครื่องเป่าลมเย็นด้วย เพราะจะทำให้เครื่องทำงานหนักมากขึ้น – ปิดเครื่องทุกครั้งหลังจากใช้งาน หากสามารถทราบเวลาที่แน่นอน ควรตั้งเวลาการทำงานไว้ล่วงหน้า เพื่อให้เครื่องหยุดเองโดยอัตโนมัติ ลดความร้อน ความชื้นจากภายนอกและภายในห้อง – เปิดหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในห้องเฉพาะเท่าที่จำเป็นต่อการใช้งาน และปิดทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จ เพราะหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิด จะมีความร้อนออกมาขณะเปิดใช้งาน จะทำให้อุณหภูมิภายในห้องสูงขึ้น – […]

การเก็บ การใช้ การเคลื่อนย้าย และการบำรุงรักษาบรรจุภัณฑ์ของออกซิเจน

บทความที่แล้วเราได้เรียนรู้ถึงอันตรายของออกซิเจน และบรรจุภัณฑ์ของออกซิเจนกันไปแล้วนะคะ วันนี้เราจะมาแนะนำการเก็บ การใช้ การเคลื่อนย้าย และการบำรุงรักษาบรรจุภัณฑ์ของออกซิเจนกันค่ะ ท่อบรรจุออกซิเจน การเก็บรักษาท่อบรรจุออกซิเจน – ต้องกำหนดสถานที่เก็บให้แน่นอน และสถานที่เก็บนั้นต้องเป็นที่แห้งและอากาศถ่ายเทได้ดี ถ้าเก็บนอกอาคารต้องมีที่รองรับและหลังคากันแดดกันฝน – ห้ามเก็บท่อใกล้วัตถุไวไฟ เช่น น้ำมัน ไข สารที่ไหม้ไฟได้ หรือใต้เพลาเครื่องจักร หรืออสถานที่น้ำมันสามารถหยดลงบนท่อ ลิ้น หรือส่วนประกอบอื่นๆของท่อได้ –  ไม่ควรเก็บเก็บท่อออกซิเจนไว้ในห้องเดียวกับที่ผลิตอะเซทิลีน หรือใกล้กับบรรจุก๊าซอะเซทิลีน หรือก๊าซที่ไหม้ไฟได้  ถ้าจำเป็นต้องเก็บห้องเดียวกัน ต้องเก็บให้ห่างกันอย่างน้อย  6 เมตร หรือมิฉะนั้นให้กั้นด้วยผนังกันไฟ ซึ่งมีอัตราการต้านไฟอย่างน้อย  30 นาที สูงอย่างน้อย  1.50  เมตร – ไม่ควรให้ท่ออุณหภูมิถึง  50 องศาเซลเซียส  เพราะความดันในท่อจะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่สูงขึ้น ห้ามเก็บท่อไว้ใกล้เตาไฟ เครื่องกระจายความร้อนและแหล่งให้ความร้อน – ต้องมีวิธีป้องกันไม้ให้ท่อล้ม เช่น สายรัด ปลอกรัด – ต้องไม่ให้ท่อได้รับการกระทบกระแทกอย่างแรง ซึ่งอาจทำให้ตัวท่อ ลิ้น หรืออุปกรณ์นิรภัย  อื่น […]

การพูดโน้มน้าว

 เตรียมความพร้อมในการพูด เข้าใจเรื่องที่จะพูด เราต้องการอะไร เขาต้องการอะไร เพราะอะไร อ้างเหตุผลที่เป็นสากล ทุกคนยอมรับได้ ต้องมีสิ่งสนับสนุน สิ่งที่เราพูดมีเหตุมีผลเพียงพอไหม ยอมเสียบางอย่างเพื่อสิ่งที่เราต้องการ

การพัฒนาตนเอง ด้วยเทคนิค สูตร 3 – 7 – 21

การพัฒนาตนเอง การพัฒนาตนเอง เป็นสิ่งที่หลายคนต้องการ ทว่า เคยหรือไม่? ลงมือทำหรือยังไม่ทันไร มันเลือนหายไปเสียเฉยๆ ไม่พัฒนา และกลับมาเหมือนเดิม ไม่มีอะไรดีขึ้น เราอาจเห็น ฟัง อ่าน จากหลายๆ ผู้รู้ โค้ช หรือสื่อต่างๆ ในแง่การพัฒนาตนเอง วันนี้จึงอยากมานำเสนอหลักการหนึ่ง ซึ่งเป็นเพียง “หนึ่งหลักการในการพัฒนาตนเอง” ไม่ใช่สูตรสำเร็จเสียทีเดียวแต่เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทำให้ สำเร็จได้แน่นอน!! ท้าวความไปก่อนว่า ผมใช้หลักการนี้เมื่อครั้ง เลิกบุหรี่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับผมในตอนนั้น เพราะ “ไม่มีแรงจูงใจ” ในการที่จะเลิกบุหรี่ แต่กระนั้น เมื่อหาแรงจูงใจได้แล้ว ที่เหลือก็คือ “ลงมือทำ” ซึ่งจะนำมาเป็นตัวอย่างในการใช้เทคนิคนี้กัน การพัฒนาตนเอง ด้วยเทคนิค สูตร 3 – 7 – 21 แน่นอนว่าสิ่งแรกที่ต้องมีคือ เป้าหมาย ก็หมายถึงสิ่งที่อยากจะทำให้สำเร็จในเรื่องหนึ่งๆ เช่น ฉันจะทำสิ่งนั้นให้เสร็จ สิ่งนี้ให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายแบบจับต้องได้ หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม นิสัยของตัวเองก็ตาม สิ่งต่อมาที่ต้องมีและสำคัญมากคือ แรงจูงใจ ซึ่งจะมาจากการได้อ่าน การได้เห็น การเกิดประสบการณ์ตรง หรือแรงกดดันจากสิ่งแวดล้อมหรือรอบข้างก็ได้ ที่ทำให้เราได้รู้ชัดขึ้นว่าทำเพื่ออะไร? เหมือนกรณีการเลิกบุหรี่ของหลายคนที่ผมได้สอบถาม บ้างก็ได้แรงจูงใจจาก ลูก แฟน […]

การประเมินความเสี่ยงในสินเชื่อ

ความจำเป็นในการจำแนกประเภทของความเสี่ยง เมื่อมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว กิจการจะทำการกำหนดวงเงินและเงื่อนไขของสินเชื่อให้กับลูกค้า การกำหนดวงเงินและเงื่อนไขของสินเชื่อจะสะท้อนให้เห็นถึงระดับความเชื่อมั่นและความตั้งใจในการปฏิบัติตามข้อตกลงในสินเชื่อ สำหรับวงเงินสินเชื่อจะพิจารณาถึงเทอมในการชำระเงิน ซึ่งอาจจะมีการขยายวงเงินได้ตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งอาจจะเกิดความขัดแย้งกันระหว่างการกำหนดวงเงินและการกำหนดเงื่อนไขของสินเชื่อได้ ดังนั้น การจำแนกประเภทของความเสี่ยงในสินเชื่อ จึงเป็นวิธีการที่ดีเพื่อให้สามารถกำหนดประเภทของลูกค้าได้ ความจำเป็นในการประเมินค่าความเสี่ยง การตัดสินใจว่ากิจการมีการจัดการสินเชื่อดีเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับการควบคุมสินเชื่อว่าสามารถเก็บเงินจากลูกหนี้ที่ค้างชำระได้นาน หรือการหลีกเลี่ยงหนี้สูญได้ แต่ต้องคำนึงถึงว่า กิจการสามารถบรรลุผลตอบแทนจากการค้า ซึ่งก็คือ “กำไร (Profit)” สูงสุดด้วย ในสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันรุนแรงในขณะนี้กิจการไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่า ลูกค้าที่กิจการมีอยู่นั้น จะเป็นลูกค้าที่ดี (Safe Customer) ดังนั้นจึงเป็นบทบาทที่สำคัญของผู้จัดการสินเชื่อ (Credit Manager) ที่จะต้องมีการจำแนกประเภทของลูกค้าโดยพิจารณาถึงความเสี่ยงทางการเงินและผลขาดทุนในระดับที่กิจการยอมรับได้ การประเมินความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นในการกำหนดเทคนิคการเก็บเงินจากลูกหนี้ เจ้าหนี้ที่ขาดความรู้อย่างเพียงพอเกี่ยวกับความเสี่ยงในสินเชื่อก็ไม่สามารถติดต่อกับลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะมีประสบการณ์ทางการค้ามาเป็นเวลานานก็ตาม นอกจากนี้ ก่อนที่จะเริ่มการค้าขาย กิจการควรที่จะมีการประเมินค่าความเสี่ยง เพื่อป้องกันปัญหาของการเก็บหนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต บุคคลที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมินค่าความเสี่ยง โดยทั่วไปแล้ว ส่วนใหญ่องค์กรฯ มักจะมอบหมายให้การประเมินค่าความเสี่ยงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายขายหรือไม่ก็ฝ่ายการตลาด ในขณะที่หน้าที่ทางด้านสินเชื่อก็จะถูกกำหนดให้เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบัญชีไม่ว่าจะเป็นการเก็บหนี้ (Collection) หรือการหลีกเลี่ยงหนี้สูญ (Bad Debt) เป็นที่น่าสังเกตว่า ตัวแทนฝ่ายขายหรือแม้กระทั่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดไม่เหมาะสมที่จะรับหน้าที่ในการตรวจสอบด้านการเงิน เนื่องจากการประเมินผลงานของฝ่ายขายจะถูกวัดผลที่ปริมาณของธุรกิจที่เป็นลูกค้าโดยไม่มีการคำนึงถึงการเก็บเงิน ดังนั้น ความรับผิดชอบในการประเมินค่าความเสี่ยงจึงต้องตกเป็นหน้าที่ของผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อไปโดยปริยาย ไม่ว่าจะเป็นการเก็บหนี้หรือการพิจารณาความเป็นไปได้ที่ลูกค้าจะล้มละลายซึ่งจะทำให้ธุรกิจไม่สามารถเก็บหนี้ได้ ความรับผิดชอบดังกล่าวนี้ควรจะเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน (เป็นไปในแนวทางเดียวกัน) […]

การบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง

การบำรุงรักษาทำไมจึงสำคัญนัก การบำรุงรักษาที่ก่อให้เกิดผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม   การบำรุงรักษาทำไมจึงสำคัญนัก  มนุษย์เราเริ่มรู้จักการบำรุงรักษา เมื่อเจริญเติบโตขึ้น จนกระทั่งเริ่มช่วยเหลือ ตนเองได้ใช้อุปกรณ์เครื่องมือ ทำความสะอาดร่างกายประจำวันเป็นเช่น แปรงสีฟัน หวี ขันน้ำ แก้วน้ำ กล่องสบู่ ฯลฯ ซึ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้จำเป็นต้องใช้เป็นประจำทุกวันจึงต้องมีการจัดเก็บ  ทำความสะอาด  ให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอไม่เช่นนั้นต้องค้นหาและจัดเตรียมกันใหม่อยู่เรื่อยหรือการที่เราไปหาหมอตรวจสุขภาพประจำปีก็เพื่อให้รู้ว่าสภาพร่างกายของเราปัจจุบันนี้ยังคงปกติอยู่หรือไม่  มีสมรรถนะความพร้อมของร่างกายดีอยู่ หรือเปล่าซึ่งเราเรียกกันว่า การตรวจเช็คเพื่อการรักษาสุขภาพที่ดีให้คงอยู่กับตัวเราไว้นั่นเอง ในการปฏิบัติงาน การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เป็นปัจจัยสำคัญ 1 ใน 4 อย่าง(4M ซึ่งประกอบด้วย คน เครื่องจักร วัตถุดิบ และวิธีการ) ของการทำงานเพื่อให้ได้ผลผลิตออกมาดี ตามความต้องการ   สมรรถนะความพร้อมในการใช้งานของ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร จึงมีความจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลา เพราะถ้าเครื่องมือบกพร่องหรือใช้ไม่ได้นั่นก็คือองค์ ประกอบในการทำงานไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบ ผลผลิตก็จะไม่สามารถผลิตออกมาได้หรือได้ก็ไม่ดี การบำรุงรักษาที่ดี เมื่อมีการใช้งานอุปกรณ์  แล้วก็จะต้องทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพหลังการใช้งานคืนสภาพให้มีความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา และจัดเก็บให้เป็นระเบียบด้วย แต่ในทางปฏิบัติจริง ผู้คนส่วนใหญ่มักไม่ปฏิบัติตามนี้   ทั้งงานส่วนตัว […]

การบำรุงรักษาและการตรวจเช็คหม้อไอน้ำ

การบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ มีดังนี้        1 เกจวัดแรงดัน เมื่อทำกาเปรียบเทียบเกจวัดแรงดันไอของหม้อไอน้ำกับเกจวัดแรงดันไอตัวอื่นๆ ซึ่งต่อร่วมกันอยู่ในระบบเดียวกันอยู่เสมอๆ และถ้าหากสงสัยว่าเกจเกิดความไม่เทียงตรงจะต้องทำการตรวจสอบทันที ในการตรวจสอบให้กระทำอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อครบกำหนดการตรวจหม้อไอน้ำ การเปรียบเทียบค่าอาจทำได้อีกวิธีหนึ่ง โดยเปรียบเทียบกับเกจของหม้อไอน้ำที่มีอยู่ข้างเคียง และหม้อไอน้ำนั้นเดินใช้งานที่แรงดันเท่ากัน สำหรับเกจวัดแรง ดันที่สัมผัสกับอุณหภูมิภายนอกที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง การใช้ขดลวดให้ความร้อนหรือท่อไอน้ำเล็กๆ ฝังไว้ใต้ฉนวนที่หุ้มอยู่จะช่วยทำให้แก้ปัญหาการแข็งตัวของน้ำในท่อที่เกจวัดแรงดันได้ และในขณะที่ทำการทดสอบให้ทำการติดตั้งเกจอยู่ในลักษณะที่เกจใช้งานอยู่เกจวัดแรงดันไอ ต้องไม่ต่อสัมผัสกับไอน้ำที่จะทำการวัดโดยตรงให้มีท่อโค้งงอเป็นรูปวงกลมซึ่งมีน้ำขังอยู่หรืออุปกรณ์อื่นๆ   คอยเป็นตัวถ่ายทอดแรงดันอีกต่อหนึ่ง เกจวัดแรงดันควรมีข้อต่อหรือหน้าแปลนเพื่อให้สามารถถอดออกได้โดยสะดวกก่อนที่จะมีการทดสอบเกจวัดแรงดันว่าอ่านค่าได้เที่ยงตรงหรือไม่  ควรระบายน้ำที่ค้างในท่อโค้งออกเสียก่อนโดยทำการถอดข้อต่อออกและหลังจากท่อสอบแล้ว ก่อนที่จะติดตั้งเกจกับเข้าที่จะต้องทำการเติมน้ำลงในท่อโค้งที่ขดเป็นรูปวงกลมเพื่อไม่ให้ไอน้ำสัมผัสกับเกจวัดแรงดันโดยตรงดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น   ในขณะทำการทดสอบหม้อไอน้ำด้วยการอัดแรงดันด้วยน้ำจึงนิยมที่จะระบายน้ำออกทางท่อที่ต่อกับเกจ ทั้งนี้เพื่อต้องการที่จะ ให้น้ำเกิดขังอยู่ในท่อโค้ง และขณะที่ประกอบเกจที่ถอดออกทดสอบกับข้าที่เดิม ให้ระมัดระวังตัวเรือนของเกจวัดแรงดันด้วย 2. หลอดแก้วชี้ระดับน้ำ      เมื่อหม้อไอน้ำครบกำหนดการตรวจภายในหรือหยุดใช้งาน ให้ทำความสะอาดท่อต่อระหว่างหม้อไอน้ำกับกระบอกระดับน้ำทุกครั้ง การตรวจสอบความเที่ยงตรงของกระบอกระดับน้ำและหลอดแก้วชี้ระดับน้ำ ให้ทำการเปรียบเทียบกับเครื่องวัดอีกชุดหนึ่ง  และถ้ามีเครื่องบันทึกระดับน้ำอยู่ด้วย หรือเป็นแบบที่ถ่ายทอดระดับน้ำ ให้ทำการเปรียบเทียบกับหลอดแก้ววัดระดับน้ำที่ติดตั้งอยู่ได้ สำหรับหม้อไอน้ำที่มีแรงดันไอมากกว่า 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ความถี่ห่างในการทดสอบเครื่องวัดระดับน้ำจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ เช่น ชนิดของกระบอกระดับน้ำ ชนิดของหลอดแก้วชี้ระดับน้ำดังนั้นจึงขอแนะนำให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต ในกรณีที่เกิดหลอดแก้วชี้ระดับน้ำแตกให้ใช้โว่ชักปิดวาล์วให้สนิทนำชิ้นส่วนที่แตกออกแล้วค่อยๆเปิดวาล์วเพียงเล็กน้อยเพื่อไล่เศษที่ตกค้างอยู่ และก่อนใส่หลอดแก้วอันใหม่ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาล์วระบายน้ำที่หลอดแก้วชี้ระดับน้ำได้เปิดไว้แล้ว และต้องตรวจสอบความยาวของหลอดแก้วซึ่งต้องยาวเท่าเดิม เครื่องบันทึกระดับน้ำ เป็นอุปกรณ์ที่อำนวยประโยชน์ยิ่งอย่างหนึ่ง ถ้าจะติดตั้งแนะนำให้ใช้ชนิดที่เมื่อ ไฟฟ้าดับก็ยังสามารถใช้งานได้เป็นปกติ และควรเป็นชนิดเข็มเดียวแยกใช้อิสระได้ไม่มีเข็มบันทึกค่าอื่นๆ และควรเป็นแบบมีสัญญาณเตือนเมื่อระดับน้ำสูงกว่าจุดที่ตั้งเอาไว้   […]

การตรวจสอบอุปกรณ์เบื้องต้น เมื่อเกิดน้ำท่วมฉับพลัน

เมื่อเราเกิดภาวะวิกฤตฉุกเฉิน หรือภัยพิบัดทางธรรมชาติ ที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น น้ำท่วมฉับพลัน จนไม่สามารถป้องกันได้ เราจะทำการเช็คอุปกรณ์ได้อย่างไร วันนี้ปาโก้มีคำตอบค่ะ เมื่อกลับเข้าสู่โรงงาน หรือสายการผลิต อย่าเพิ่งเปิดสะพานไฟหลัก ให้ตรวจสอบสะพานไฟของเครื่องจักรหรือตู้ควบคุมก่อน ว่าปลดลงแล้วหรือยัง เพราะอาจเกิดการช๊อตได้ หากทางโรงงานมีการทำประกัน ให้แจ้งทางประกันเพื่อเคลมค่าเสียหาย ถ้าโรงงานไม่ได้ทำประกันไว้ ให้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์เบื้องต้น เพื่อความปลอดภัยในชวิตและทรัพย์สิน การจัดการอุปกรณ์ที่จมอยู่ใต้น้ำ ปลดสายไฟทั้งหมดออกจากตู้ควบคุม ทั้งด้านเข้า-ออก ตรวจสอบจุดต่อสาย (Terminal) ต่างๆว่ามีคราบสิ่งสกปรก หรือความชื้นเกาะติดอยู่หรือไม่ และทำความสะอาดให้เรียบร้อย เพระาอาจเกิดไฟลัดวงจรได้ ตรวจสอบสภาพภายนอกของอุปกรณ์ต่างๆ หากมีคราบสกปรกหรือคราบน้ำ ให้ถอดอุปกรณ์แต่ละชิ้นออกมาทำความสะอาด นำอุปกรณ์ออกมาเป่าให้แห้งด้วย Blower หรือ Silica Gel ดูดความชื้นที่ตกค้างอยู่ภายในอุปกรณ์ ตรวจสอบอุปกรณ์ว่ายังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ หากสามารถเปิดอุปกรณ์ได้ ให้พยายามทำความสะอาดแผงวงจรภายใน และจุดต่อต่างๆให้สะอาด เมื่อทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วน และมั่นใจว่าสามารถทดสอบการทำงานได้ ให้ทดลองจ่ายไฟในแต่ละอุปกรณ์ และฟังก์ชั่นการทำงาน ว่ายังทำงานปกติอยู่หรือไม่ ถ้าเป็นอุปกรณ์ DC ให้ตรวจสอบ Power Supply 24VCD ก่อน แล้วจึงนำไปใช้เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์อื่นๆต่อไป ในกรณีของ […]

การซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ

การซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ การซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศคือขั้นตอนการทำให้เครื่องปรับอากาศที่มีปัญหากลับมาทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพอีกครั้ง  การซ่อมแบบเต็มรูปแบบมักจะต้องถอดชิ้นส่วนทั้งหมดออกมาเพื่อตรวจสอบ   ซึ่งอาจจำเป็นสำหรับเครื่องปรับอากาศที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน  เครื่องปรับอากาศไม่เย็น  การส่งเสียงดังผิดปกติของเครื่องปรับอากาศ  หรือการที่เครื่องปรับอากาศมีกลิ่นไม่พึงประสงค์จากระบบท่อภายในที่ผิดปกติ  ซึ่งในบทความนี้เราจะอธิบายถึงการซ่อมบำรุงที่จำเป็นของเครื่องปรับอากาศเพื่อให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังเดิม กำจัดสิ่งอุดตันในเครื่องปรับอากาศ การใช้เครื่องปรับอากาศติดต่อกันเป็นเวลานานเป็นสาเหตุของการอุดตันของช่องลมต่างๆ ซึ่งเกิดจากฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกที่สะสมก่อตัวจนทำให้ลมไม่สามารถไหลเวียนได้ตามปกติทำให้แอร์ไม่เย็น  การซ่อมแซมในส่วนนี้ทำได้โดยการทำความสะอาดในส่วนของช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศสามารถถ่ายเทได้ดีอีกครั้ง การยับยั้งการก่อตัวของฝุ่นละออง โดยปกติ  ฝุ่นละอองมักก่อตัวในส่วนของใบพัดของคอยล์ร้อน  ถ้าใบพัดไม่ได้รับการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ  ฝุ่นละอองเหล่านี้จะดูดซับความชื้น  และกัดกร่อนให้เกิดสนิมบนใบพัด  ฉนั้นการทำความสะอาดใบพัดจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ การซ่อมแซมส่วนที่สึกกร่อน ทุกส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องปรับอากาศ  ควรฉาบทาด้วยสารป้องกันสนิมหรือการผุกร่อน  และมีการถอดชิ้นส่วนออกมาเพื่อตรวจสอบว่ามีสนิมหรือไม่  หากมีจะมีเคาะสนิมออกกาีรพ่นเคลือบด้วยสารป้องกันสนิมและสารป้องกันการสึกกร่อน  ซึ่งรวมถึงส่วนของใบพัด และส่วนประกอบอื่นๆที่เป็นโลหะด้วย ทำความสะอาดส่วนของท่อระบายน้ำ ปัญหาท่อตันเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการลดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ  นำไปสู่การขัดข้องของคอนเดนเซอร์ และการระเหยของน้ำ  ปัญหานี้แก้ไขได้โดยทำความสะอาดและตรวจสอบสิ่งที่อุดตันอยู่  หรือหากจำเป็นอาจจะต้องเปลี่ยนท่อแอร์ การแก้ปัญหาเสียงรบกวน การทำงานที่ผิดพลาดของแบร์ริ่ง(ลูกปืน) อาจก่อให้เกิดเ้สียงรบกวนในจณะเครื่องปรับอากาศทำงาน  การซ่อมแซมเบื้องต้น คือการตรวจสอบสภาพของแบร์ริ่ง  และถอดเปลี่ยนตัวที่มีปัญหาเพื่อกำจัดเสียงรบกวน การแก้ไขเรื่องความเย็นและความสะอาด หลังจากทำการตรวจสอบ ทำความสะอาด และเปลี่ยนชิ้นช่วนที่มีปัญหา  จะมีการประกอบชิ้นส่วนกลับคืน  และตรวจสอบการรันเครื่องเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ  หากได้ผลเป็นที่น่าพอใจทีมช่างจะเขียนข้อมูลสรุปการทำงาน  และแจ้งกำหนดการซ่อมแซมครั้งต่อไป จึงสามารถสรุปได้ว่า  การซ่อมบำรุงแบบเต็มรูปแบบจะทำให้เครื่องปรับอากาศกลับมามีประสิทธิภาพเต็มที่  อีกทั้งยังป้องกันการเสียหายของอะไหล่ส่วนต่างๆ เป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จายเนื่อจากต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีราคาสูง

กล้วย!! ประโยชน์ที่ไม่กล้วย

กล้วย (Banana) ที่นิยมรับประทานกันในบ้านเรานั้นมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์ เช่น กล้วยหอม กล้วยน้ำว้า กล้วยไข่ กล้วยหักมุก เป็นต้น แต่สำหรับต่างชาติแล้วกล้วยที่นิยมมากที่สุดคงหนีไม่พ้นกล้วยหอม เนื่องจากกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ โดยในกล้วยนั้นอุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญต่อร่างกายหลากชนิด ได้แก่ วิตามินบี 6 วิตามินซี แมงกานีส โพแทสเซียม และเส้นใยอาหาร ประโยชน์ของกล้วยถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางว่าอาจช่วยในการย่อยอาหาร ให้พลังงาน ดีต่อลำไส้ เพิ่มการเผาผลาญ เป็นต้น ประโยชน์ของการกินกล้วย ช่วยลดกลิ่นปากได้ดีในระดับหนึ่ง แต่ทั้งนี้ควรรับประทานหลังตื่นนอนตอนเช้าทันทีแล้วค่อยแปรงฟัน และถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าจะยิ่งช่วยลดกลิ่นปากได้ดีขึ้น กล้วยช่วยควบคุมอุณหภูมิในร่างกายให้เป็นปกติ กล้วยอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ ที่สำคัญและจำเป็นต่อร่างกาย เช่น ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม คาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามินเอ วิตามินบี 6 วิตามินบี 12 และวิตามินซี ช่วยเพิ่มพลังให้แก่สมองของคุณ เพราะมีสารที่ช่วยทำให้มีเกิดสมาธิและมีการตื่นตัวตลอดเวลา กล้วยก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันนะ ที่ช่วยในการชะลอความแก่ตัวของร่างกายนั่นเอง กล้วยมีส่วนช่วยในการลดความอ้วนได้ เพราะช่วยปรับระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยให้ลดอาการอยากกินของจุกจิกลงได้พอสมควร สำหรับผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับ กล้วยคือคำตอบสำหรับคุณ อาการหงุดหงิดยามเช้า กล้วยก็ช่วยคุณได้เหมือนกัน ช่วยลดอาการหงุดหงิดของผู้หญิงในช่วงประจำเดือนมา […]

กลยุทธ์การเลี้ยงเสือกับนกอินทรี

ในวรรณกรรม สามก๊ก ผู้เคยในดู หรือได้อ่าน ก็คงพอจะเคยได้ยินประโยคที่โจโฉ พูดว่า เลี้ยงคนก็เสมือน เลี้ยงเสือ กับอินทรี แอดมินเลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาแบ่งปันกันคะ (1) ชื่อ “กลยุทธ์การเลี้ยงเสือกับนกอินทรี” เป็นหลักคิดในการเลี้ยงคนของโจโฉ อดีตอัครมหาเสนาบดีในยุคปลายของราชวงศ์ฮั่นหรือในยุคสามก๊ก โดยโจโฉได้อธิบายหลักคิดในการใช้คนของตนต่อบรรดาแม่ทัพนายกองว่าการเลี้ยงเสือกับนกอินทรีนั้นจะเลี้ยงให้เหมือนกันไม่ได้ แต่ต้องใช้วิธีเลี้ยงที่แตกต่างกันจึงจะได้ผล โจโฉอธิบายว่าอันธรรมดาเสือนั้นต้องเลี้ยงให้อิ่มจึงจะไม่เป็นอันตรายแก่ผู้เลี้ยง เพราะถ้าหากเลี้ยงเสือให้อด ๆ อยาก ๆ แล้ว เสือนั้นก็จะดื้อถึงขนาดที่อาจกัดกินเจ้าของก็ได้ แต่ถ้าเลี้ยงให้อิ่มก็อาจฝึกสอนใช้สอยให้เสือทำการบางสิ่งบางอย่างได้ ในขณะที่การเลี้ยงนกอินทรีนั้นต้องเลี้ยงให้อด ๆ อยาก ๆ เพราะถ้าเลี้ยงให้อิ่มแล้วนกอินทรีนั้นก็จะไม่ทำงาน กระทั่งบินหนีไป หากเลี้ยงให้อด ๆ อยาก ๆ ก็จะสามารถใช้สอยนกอินทรีนั้นให้ไปล่าเหยื่อได้ และไม่หนีหายไปไหน เพราะต้องกลับคืนรังมากินอาหาร (2) หลักคิดของโจโฉดังกล่าวนี้แม้ดูผิวเผินช่างง่ายดายและเข้าใจได้ง่าย แต่ปมเงื่อนที่ยากลำบากยิ่งอยู่ตรงที่คนนั้นไม่ใช่เสือและไม่ใช่นกอินทรี แต่เป็นคนที่มีอัธยาศัยไม่ค่อยคงที่ หากผันแปรเปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยปัจจัยภายในและภายนอกมากหลาย ที่สำคัญที่สุดคือการหยั่งรู้หรือดูให้ออกว่าคนไหนเป็นเสือ และคนไหนเป็นนกอินทรี มิฉะนั้นแล้วก็จะไม่สามารถใช้กลยุทธ์อันเป็นหลักคิดของโจโฉนี้ได้เลย (3) นอกจากนั้น คนบางคนเลี้ยงเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่ม ซึ่งเป็นเรื่องที่แตกต่างกับสัตว์เดรัจฉาน เพราะสัตว์เดรัจฉานนั้นต้องการเฉพาะอาหาร การเลี้ยงให้อิ่มก็คือการเลี้ยงอาหารให้อิ่ม ไม่ต้องมีลาภ ยศ สุข […]

กลยุทธ์การตลาดจริงๆ แล้วมีอยู่เพียง 3 วิธี

​Jay Abraham นักการตลาดอัจฉริยะอันดับ 1 ของโลก เผยว่า กลยุทธ์การตลาดจริงๆ แล้วมันไม่ได้เยอะและซับซ้อนอะไรถึงขนาดนั้น หลักๆ มีอยู่เพียง 3 วิธี ที่ใช้ได้กับทุกธุรกิจในการเพิ่มยอดขายแบบเห็นผลในทันที 1.เพิ่มจำนวนลูกค้าของคุณให้มากขึ้น ยกตัวอย่าง: คำนวณด้วย การที่คุณหาว่า คุณมีลูกค้าอยู่กี่คน หาว่า ลูกค้าเหล่านั้นใช้จ่ายซื้อสินค้าหรือบริการเป็นยอดเงินเท่าไรต่อการซื้อหนึ่งครั้ง พิจารณาดูว่า ลูกค้าเหล่านั้นซื้อบ่อยแค่ไหนใน 1 ปี เพียงแค่ 10% ที่เพิ่มขึ้น จะทำให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกถึง 33.1% ทีเดียว! คุณเพียงทำตามวิธีนี้โดยเพิ่มจำนวนของตัวเลขตามตัวอย่างข้างต้น มันจะทำให้ธุรกิจคุณเติบโตและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีกถึง 100%, 200% หรือมากกว่านั้น 2.เพิ่มขนาดของค่าเฉลี่ยที่ลูกค้าต่อคนซื้อให้มากขึ้น ยกตัวอย่าง เมื่อคุณซื้อรถยนต์ฮอนด้า หรือ โตโยต้า ผู้ขายเสนอขายรถใหม่ให้คุณในราคา 900,000 บาท คุณเคยจ่ายตามราคาที่โฆษณาไว้ไหม? แล้ว คุณได้ซื้อรายการอื่นๆ เพิ่มเติมพิเศษเข้าไปอีกหรือไม่ เช่น วิทยุรุ่นพิเศษ แอร์ติดรถ แผงหน้าปัดที่สวยขึ้น ชุดแต่ง ระบบสัญญาณกันขโมย แพกเกจประกันภัยรถยนต์ หรือ […]

กฎ 10,000 ชั่วโมง “การฝึกฝนอย่างรอบคอบ”

มัลคอล์ม แกลดเวลล์ (Malcolm Gladwell) ซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือ Outliers หรือที่มีชื่อหนังสือว่า “สัมฤทธิ์พิศวง” ซึ่งเนื้อหาของหนังสือก็มีประมาณว่า “ทำไมบางคนถึงประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่น และจะเพิ่ม “โอกาสนั้น” ให้กับตัวคุณเองได้อย่างไร” แต่เดียวก่อน บทความนี้เราไม่ได้มาแนะนำหนังสือ แต่จะกล่าวถึงบทๆหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งก็คือ  “กฎ 10,000 ชั่วโมง” มัลคอล์ม แกลดเวลล์ ผู้ซึ่งไม่เชื่อว่าการมีพรสวรรค์จะนำไปสู่ความสำเร็จ การฝึกฝนต่างหากที่จะนำพาไปสู่ความเป็นสุดยอด เขากล่าวว่า “เราทุกคนสามารถที่จะมีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งได้ หากเราใช้เวลากับมันอย่างต่ำ 10,000 ชั่วโมง หนึ่งหมื่นชั่วโมงนี้ไม่ได้หมายความว่าทำ 1 หนึ่งชั่วโมงเเล้วนอนทับมันอีก 9999 ชั่วโมง  10,000 ชั่วโมงนี้หมายความว่า คุณต้องทำมันให้ครบ 10,000 ชั่วโมง ไม่ว่าจะในเรื่องของ ดนตรี กีฬา ภาษา คอมพิวเตอร์ การวาดรูป คณิตศาสตร์ หรือ การเงิน การลงทุน     ถ้าหากเราทุ่มเทฝึกฝนกับสิ่งนั้นวันละกี่ชั่วโมงและจะต้องใช้เวลากี่ปี ฝึกวันละ 1 ชม. ใช้เวลา […]

What is a solenoid valve and how does it work?

valve วาล์ว What is a solenoid valve and how does it work

A solenoid valve is an electrical valve with an integrated solenoid. It uses electromagnetic force to control the flow of fluids in industrial processes and other applications.
A solenoid valve is a type of fluid control valve that uses electro-mechanical principles to open or close ports on demand. They are either normally closed or normally open valves, but not both at once. Solenoid valves are differentiated by the way electricity powers them: continuous current vs. alternating current, as well as NC (normally closed) vs. NO (normally open) configurations.
Here we discuss types, functions, operating principle and applications of a solenoid valve in detail.

What is a Pressure Gauge and What Do They Do?

Pressure gauges are incredibly useful bits of equipment that can be used to monitor a variety of pressure-related measurements. A pressure gauge is an instrument used to measure pressure in various processes, including gas pressure, liquid pressure, and vacuum pressure.There are many different types of pressure gauges with different functionalities and applications. The most common types include the differential pressure gauge, the vacuum gauge, and the combined vacuum and pressure gauge. Let’s take a look at what each one does and how they can benefit your business.

What is a Pneumatic Actuator?

valve วาล์ว What is a Pneumatic Actuator

A pneumatic actuator is a device that converts compressed air pressure into mechanical force which can be used for actuating or moving a desired mechanism. Air actuators are also known as pneumatic cylinders, air cylinders, air valves or pneumatics. They are gas-operated devices that work on the principle of compressed air being able to exert more force than an equivalent length and strength of wire. Pneumatics is the branch of mechanics concerned with the production, conversion and transmission of energy by means of pressurized air. Pneumatic actuators are one type of pneumatic instruments used in different industrial applications because they have a number of advantages over electric, hydraulic and other types of actuation systems:

Valve-55-SANITARY BALL VALVE SANITARY BUTTERFLY VALVE SANITARY CLAMP

SANITARY BALL VALVE  เหมาะกับงาน Food grade/Pharmaceutical industry Ball valve จะเป็นแบบ Full Boreเพื่อเพิ่มด้านความสะอาด และไม่ให้มีของเหลวตกค้างในตัวเครื่อง นอกจากนี้ยังใช้ Clamp  ในการประกอบตัวเครื่องเพื่อให้ง่ายต่อการแยกชิ้นส่วนและประกอบ มีความความปลอดภัย มีโครงสร้างสะดวกต่อการใช้งาน BODY : ASTM A351 GR. CF8M (STAINLESS STEEL) CAP : ASTM A351 GR. CF8M (STAINLESS STEEL) STEM : ASTM A276 (STAINLESS STEEL 316 ) SEAT : PTFE BALL : A351 CF8M (STAINLESS STEEL) HANDLE : S.S. 304 […]

Valve-54-SANITARY SIGHT GLASS

  SANITARY SIGHT GLASS       หน้าที่ติดตั้งไว้ระหว่างท่อ สามารถใช้ในตำแหน่งแนวตั้งหรือแนวนอน ใช้เพื่อการดูของไหลในระหว่างกระบวนการผลิต สามารถใช้ดูสารไหลที่เป็นเคมี สารไหลความร้อนสูง และไอน้ำได้ 360 องศา  Body Material :  SS304 / SS316L Seal Material : EPDM (Standard) Silicon, NBR , PTFE Body Glass : Borosilicate glass Max working pressure : 10Bar Max Temperature : 120 C Industry : Dairy ,food, beverage, pharmacy, cosmetic, Chemical     […]

Valve-53-ข้อจำกัดของพินซ์วาล์ว (Pinch Valve)ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

สาระน่ารู้อีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องวาล์วครับผม และสำหรับวันนี้นั้นก็คือ พินซ์วาล์ว ซึ่งหัวใจหลักของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มนั้นก็คือ การส่งมอบอาหารและเครื่องดื่มให้ถึงมือผู้บริโภค ด้วยความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทั้งหมด สำหรับในส่วนของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มสมัยใหม่ที่มีการประยุกต์ใช้กระบวนการผลิตอาหารแบบอัตโนมัติ (Automated Food) ที่จำเป็นต้องใช้ Handling Equipment ซึ่ง “พินช์วาล์ว” (Pinch Valves) ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างหนึ่งครับ ของระบบการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย แต่ว่าในการใช้งาน “พินช์วาล์ว” อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น มีปัจจัยสำคัญที่ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของกิจการต้องพิจารณา ดังนี้ครับบบ ปลอดการปนเปื้อน (Non – Contamination) ป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียอันไม่พึงประสงค์ (Prevention of Undesired Bacteria) ติดตั้ง บำรุงรักษาและเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ง่าย (Easy Installation, Maintenance and Replacement) ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการใช้งานพินช์วาล์วของอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม การปนเปื้อนของสารพิษ เป็นปัจจัยที่ต้องได้รับพิจารณาถึงอย่างที่สุดครับ เนื่องจากอาจมีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคและอาจทำลายภาพลักษณ์ของสินค้า หากเกิดการปนเปื้อนในระบบการลำเลียง ท่อ ปั๊มหรือวาล์ว รวมถึงสารหล่อลื่นในระบบ ซึ่งอาหารอาจจะต้องสัมผัสโดยตรง จะเห็นได้ว่าในวงการอาหารและเครื่องดื่มส่วนใหญ่จะติดฉลากไว้บนบรรจุภัณฑ์ว่า “ปลอดสารไนเตรท” เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับสารปนเปื้อน หรือแม้แต่การใช้ […]

Valve-51-VATS – T-STRAINER

T-STRAINER                                                                        Tee Strainer  คือตัวกรองชนิดหนึ่ง  ลักษณะการออกแบบเป็นรูปตัว T  เหมาะสำหรับงานระบบ ที่ต้องการประหยัดเนื้อที่ที่สุด  ติดตั้งง่ายสุด  หรือให้ติดตั้งถาวรไปกับระบบทางเดินท่อได้   เพื่อป้องกันการเสียหายของระบบการผลิต   วาล์ว   ปั๊ม มิเตอร์  เกยจ์    เซนเซอร์   และอุปกรณืต่างๆ   จากสิ่งผง   เศษโลหะตะกรัน ที่ปนมากับสารไหล  โดยมาก T-Strainer จะผลิตขึ้นจากโลหะไร้ตะเข็บ  เช่นเหล็กตะกูล A234-WPB     คือเหล็ก Carbon Steel ที่ถูกขึ้นรูปจากเครื่องไฮโดรลิกขนาดใหญ่ ดันโลหะขึ้นรูปเป็นท่อ 3 ทาง เรียกความหนาของโลหะเป็น Schedule 40 , 80 , 160 , xxs                […]

Valve-51-Valve Float

ชื่อภาษาอังกฤษ Float Valve ชื่อภาษาไทย วาล์วควบคุมระดับน้ำ การใช้งาน เป็นวาล์วที่ใช้ลูกลอยเป็นตัวตรวจเช็คระดับน้ำหรือของเหลวเพื่อควบคุมการทำงานเปิดปิดของวาล์ว ยี่ห้อ SANWA,  KUTZ ประเภท 1. Modulating Float Valve 2. Non-Modulating Float Valve รูปตัวอย่าง      Float Valve เป็นวาล์วที่ใช้ลูกลอยเป็นตัวตรวจเช็คระดับน้ำหรือของเหลวเพื่อควบคุมการทำงานเปิดปิดของวาล์ว เมื่อน้ำหรือของเหลวมีปริมาณสูงขึ้นถึงระดับที่กำหนด วาล์วจะปิดไม่ให้รับน้ำหรือของเหลวนั้นอีก แต่หากตรวจพบระดับน้ำหรือของเหลวลดลงก็จะมีการเปิดวาล์วเพื่อรับน้ำหรือของเหลวเพิ่มเติม หากเป็นการรักษาระดับน้ำให้คงที่อยู่เสมอไม่เกินกว่าที่กำหนด จะเรียกวาล์วประเภทนี้ว่า Modulating Float Valve แต่หากเป็นการรักษาระดับน้ำที่มีการกำหนดว่าให้น้ำหรือของเหลวลดต่ำลงจนถึงระดับที่กำหนดไว้เป็นช่วงตามที่ต้องการเท่านั้นถึงจะมีการเปิดวาล์วเพิ่มรับน้ำหรือของเหลวเพิ่ม จะเรียกวาล์วประเภทนี้ว่า Non-modulating float valve Float Valve หรือวาล์วควบคุมระดับน้ำ (ถ้าจะให้เรียกง่าย ก็ วาล์วลูกลอย) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. Modulating Float Valve Float Valve ลักษณะนี้จะมีลูกลอยเป็นตัวควบคุมระดับน้ำในถังโดยการทำงานคือ […]

Valve-50-Y Strainer

Y-STRAINER วายสแตนเนอร์ นิยมใช้ในอุตสาหกรรมเคมี ระบบน้ำทิ้งและระบบส่งน้ำ มีหน้าที่ กรองเศษตะกอนหรือเศษวัสดุที่มีอยู่ในไลน์ เพื่อป้องกันไม่ให้เศษไปติดหรือคาอยู่ในอุปกรณ์แต่ละชิ้น โดยสิ่งสกปรกหรือเศษโลหะปนเปื้อนมากับสารต่างๆ จะถูกสะสมอยู่ในไส้กรองของ Y-Strainer ที่ด้านงล่างสุดของตัวกรอง ช่วยทำให้ในไลน์สะอาด ไม่มีเศษขยะตกค้าง รวมถึงยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ และสิงที่สำคัญคือ ถ้ามีเศษไปติดหรืออุดตันอยู่ในไลน์ ทำให้มีผลต่ออัตราการไหลที่น้อยลงหรือเกิดเพชเชอร์ดรอปในไลน์ได้ Y-STRAINER ที่ด้านล่างสุดของตัวกรองจะมีบอลวาล์วหรือปลั๊กอุด สามารถถ่ายสิ่งสกปรกออกมาได้โดย ไม่ต้องถอดวายสแตนเนอร์ออกจากระบบหรือหยุดการทำงานได้ ชื่อภาษาอังกฤษ      Y-STRAINER ชื่อภาษาไทย     วายสแตนเนอร์ การใช้งาน      กรองเศษตะกอนหรือเศษวัสดุ Material Body      Cast Iron , Stainless304 , 316 , Brass Connection      Screw , Flange Size      1/4″-20″            วิธีติดตั้ง […]

Valve-50-2-Y Strainer ใช้ทำอะไร ?

วันนี้ปาโก้มีเกร็ดความรู้มาแนะนำอีกเช่นเคย สำหรับวันนี้ปาโก้มีเรื่อง Y Strainners มาฝากกันจ้า ใครรู้บ้างว่า Y Strainners หน้าตาเป็นยังไง ใช้ทำอะไร แล้วมีประโยชน์ยังไงบ้าง ไปดูกันได้เลยจ้า Y strainers คือ ตัวกรอง ที่มีหน้าตาคล้าย ตัว Y นิยมใช้ในระบบอุตสาหกรรมต่างๆ ระบบน้ำทิ้ง ระบบส่งน้ำ ซึ่งทำหน้าที่กรองสิ่งปนเปื้อนจากตัวกลางที่ไหลอยู่ระบบ เช่น เศษตะกอนต่างๆ เศษและวัสดุที่เข้าไปอยู่ในท่อระหว่างการติดตั้ง และการสะสมของเศษตะกอน หรือสสารที่สามารถเกิดขึ้นได้จากระบบประปา เพื่อป้องกันความเสียหายของมิเตอร์และวาล์วที่จะเกิดจากเศษตะกอนต่างๆซึ่งเป็นสาเหตุของการอุดตัน โดยน้ำหรือสสารต่างๆจะไหลผ่าน y strainer ไป แต่เศษตะกอนต่างๆจะติดอยู่ที่ไส้กรองด้านล่างของ y strainer ซึ่งสามารถถอดไส้กรองออกมาเพื่อกำจัดเศษตะกอนต่างๆ โดยไม่ต้องหยุดการทำงานของระบบ ซึ่งตัว Y strainers เองนั้นทำมาจากวัสดุ หลายชนิด เช่น สแตนเลสสตีล  ทองเหลือง เหล็กหล่อ พีวีซี และโลหะพิเศษอื่นๆ ตะแกรงกรองของY-Strainers ทำด้วยวัสดุสแตนเลสสตีล แผ่นเจาะรู เรียกว่า perforate screen จะมีรูเจาะโดยมากประมาณ […]

Valve-49-การดูแลรักษากับดักไอน้ำ (Steam Trap)

ในบทความก่อนหน้านี้ เราได้ไปทำความรู้จักกับ Steam Trap หรือกับดักไอน้ำ กันแล้วนะคะ ในบทความนี้ ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จะนำเสนอสาระความรู้ เกี่ยวกับการบำรุงรักษา (Maintenance) Steam Trap กันค่ะ การดูแลรักษา Steam Trap นั้น กระทำเพื่อควบคุม Steam Trap ให้อยู่ในสภาพดีที่สุด เพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการสูญเสียพลังงานไอน้ำโดยไม่เกิดประโยชน์ในโรงงานนั้นๆ ฝ่ายดูแลรักษาจึงจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องหลักการทำงานของระบบไอน้ำ ส่วนเชื่อมต่อกับเครื่องจักรที่ใช้ไอน้ำ และที่สำคัญคือ กับดักไอน้ำ กับดักไอน้ำ (Steam trap) นี้เป็นส่วนสําคัญของระบบไอน้ำ ที่มีผลโดยตรงกับการประหยัดพลังงาน แต่โดยทั่วไป โรงงานมักมองว่ากับดักไอน้ำ (Steam trap) เป็นอุปกรณ์ที่มีราคาสูง และละเลยไม่ได้ให้ความสําคัญอย่างเพียงพอ คำนึงถึงแต่ด้านราคา เลือกซื้ออุปกรณ์ราคาต่ำ ซึ่งเป็นผลทำให้ประสิทธิภาพของระบบไอน้ำ อุปกรณ์ดักจับไอน้ำลดลง สูญเสียไอน้ำ และเป็นการลงทุนในอุปกรณ์ที่ไม่คุ้มค่า หรือไม่ประหยัดพลังงาน กับดักไอน้ำทุกตัวจะมีประสิทธิภาพต่ำลงตามอายุการใช้งาน ไม่สามารถระบุเป็นระยะเวลาตายตัวว่าเมื่อใดจะเสีย ก่อนอื่น เรามาทบทวนหน้าที่ของ กับดักไอน้ำ (Steam trap) กันก่อนค่ะ กับดักไอน้ำ (Steam trap) มี 3 […]

Valve-48-กับดักไอน้ำ Steam Traps

“ไอน้ำ” ถูกใช้เป็นแหล่งให้ความร้อนในอุตสาหกรรมหลายๆ ประเภท โดยที่ไอน้ำมีคุณสมบัติหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความสามารถในการให้พลังงานความร้อนในปริมาณมากอย่างรวดเร็ว โดยอุณหภูมิคงที่ในขณะที่จ่ายไอน้ำมาตามท่อส่งไอน้ำจะมีน้ำคอนเดนเสทเกิดขึ้นปะปนกับไอน้ำได้เนื่องจากการสูญเสียพลังงานความร้อนของท่อส่งไอน้ำ ซึ่งน้ำคอนเดนเสทนี้ถ้าไม่ถูกกำจัดออกจะก่อปัญหาให้กับอุปกรณ์ที่ใช้ไอน้ำ ด้วยเหตุผลนี้จะเห็นว่าการระบายคอนเดนเสทออกจากระบบอย่างมีประสิทธิภาพ นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสมรรถนะของระบบการให้ความร้อนด้วยน้ำ กับดักไอน้ำ (Steam Trap) เป็นวาล์วควบคุมแบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่ระบายน้ำร้อนออกจากระบบไอน้ำ และต้องมีหน้าที่ระบายออกให้เร็วที่สุดด้วย นอกจากนี้ยังทำหน้าที่อีกอย่างหนึ่ง คือต้องปิดกั้นไอน้ำไม่ให้มีการรั่วไหล ซึ่งเราสามารถสรุปหน้าที่ของกับดักไอน้ำ (Steam Trap) ได้ดังนี้ 1) ระบายน้ำร้อนที่เกิดขึ้นออกไปให้เร็วที่สุดตามหลักการออกแบบของอุปกรณ์ 2) ปิดกั้นไอน้ำไม่ให้ไอน้ำมีการรั่วไหลออก 3) ระบายอากาศและก๊าซให้ออกไปให้เร็วที่สุด .   สตีมแทรปมีความจำเป็นอย่างไรต่อระบบไอน้ำ 1. ในระบบไอน้ำอุปกรณ์ที่ใช้ไอน้ำต่างๆกัน เช่น หม้ออุ่นน้ำร้อน,เครื่องอบผ้าจะรับพลังงานจากไอน้ำ เมื่อไอน้ำ ถ่ายเทพลังงานความร้อนจะกลั่นตัวเป็นคอนเดนเสท ซึ่งจะต้องทำการระบายออกจากระบบไอน้ำอย่างรวดเร็ว หากไม่มีการระบายออกหรือระบายออกไม่หมดคอนเดนเสทนี้จะผ่านเข้าไปในส่วนที่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนมีผลทำให้ ประสิทธิภาพในการถ่ายเทพลังงานความร้อน ลดลงอย่างมาก อันเนื่องจากความแตกต่างกันของระดับพลังงานระหว่างคอน เดนเสทกับไอน้ำ ผลกระทบอีกอย่างที่มักเกิดขึ้นในระบบไอน้ำหาก ไม่ระบายเอาคอนเดนเสทออก ซึ่งเรียกว่า “สตีมแฮมเมอร์ (Steam Hammer)” เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนพร้อมกับเสียงกระแทก สาเหตุเนื่องจากการเดือดของคอนเดนเสทที่ตกค้างอยู่ในท่อ ซึ่งจะมีผลทำให้ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเสียหายอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้การที่มีคอนเดนเสทเหลือค้างอยู่ในระบบไอน้ำจะทำให้เกิดการผุกร่อน (Corrosion) ของท่อและคอยล์ในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เนื่องจากคอนเดนเสทเป็นตัวอิเล็กทรอไลท์ […]

Valve-47-Stream Trap กับดักไอน้ำ เอะ!!! มีไว้ทำไม??

Steam Trap กับดักไอน้ำ คืออะไร?? Stream Trap หรือ กับดักไอน้ำเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการดักไอน้ำจากหม้อต้ม และปล่อยออก เจ้าไอน้ำที่ควบแน่นระหว่างการเดินทางในท่อ นี้ช่างจะเรียกว่า คอนเดนเสท (Condensate) โดยเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้จะลดการสูญเสียพลังงานโดยรวมของระบบ ส่วนใหญ่กับดักไอน้ำมีอะไรมากกว่าวาล์วอัตโนมัติ มันจะเปิดปิดหรือปรับเองโดยอัตโนมัติ ทั้งสามฟังก์ชั่นที่สำคัญของกับดักไอน้ำ คือ: ปล่อยคอนเดนเสทเร็วที่สุดเท่าที่มันจะเกิดขึ้น. (ยกเว้นว่าจะเป็นที่พึงปรารถนาที่จะใช้ความร้อนที่เหมาะสมของคอนเดนเสทของเหลว) มีปริมาณการใช้ไอน้ำเล็กน้อย. ( ได้แก่ . เป็นพลังงานที่มีประสิทธิภาพ) มีความสามารถในการปฏิบัติของอากาศและก๊าซที่ไม่ควบแน่นอื่น ๆ

Valve-46-VAST – STEAM TRAP

   กับดักไอน้ำ  VAST – STEAM TRAP    STEAM TRAPS การเดินเครื่องอุปกรณ์ใช้ไอน้ำชนิดต่างๆ เช่น เครื่องให้ความร้อน เครื่องอบแห้ง ถังให้ความร้อน เครื่องปั๊มด้วยความร้อน เครื่องปรับอากาศร้อน ฯลฯ อย่างมีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง จะต้องจ่ายไอน้ำที่มีคุณภาพสูง กล่าวคือ ไอน้ำที่มีความดัน (อุณหภูมิ) คงที่และมีความแห้งสูง ให้แก่อุปกรณ์เหล่านั้น พร้อมกับระบายของผสมอิ่มตัวที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์อย่างรวดเร็ว เพื่อรักษาอุณหภูมิอิ่มตัวที่ความดันไอน้ำอิ่มตัวภายในอุปกรณ์ให้คงที่ นอกจากนี้จะต้องพยายามรวบรวมของผสมอิ่มตัวในท่อซึ่งกลายเป็นกระแสของไหลสองสถานะให้รวมอยู่ที่จุดเดียวเท่าที่จะทำได้ และระบายออกอย่างรวดเร็วโดยอัตโนมัติโดยไม่ให้ไอน้ำรั่ว อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ดังกล่าวนี้ืคือ กับดักไอน้ำ (Steam Traps) หรือเรียกว่า วาล์วอัตโนมัติชนิดหนึ่งนั่นเอง หน้าที่ของกับดักไอน้ำมีดังต่อไปนี้ 1)  ระบายของผสมอิ่มตัวที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ไอน้ำต่าง ๆ และในท่อออกอย่างรวดเร็ว 2)  กำจัดก๊าซที่ไม่ควบแน่น เช่น อากาศ ออกให้หมด 3)  ต้องไม่มีไอน้ำรั่ว ประเภทของกับดักไอน้ำ กับดักไอน้ำที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันแบ่งตามหลักการทำงานได้เป็น กับดักไอน้ำเชิงกล กับดักแบบเทอร์โมสเตติก และกับดักแบบเทอร์โมไดนามิกส์ กับดักไอน้ำเชิงกล กับดักไอน้ำเชิงกลจะใช้แรงลอยตัวของถ้วยหรือลูกลอย เช่น ทรงกลมกลวง ที่เกิดจากผลต่างความหนาแน่นระหว่างไอน้ำกับ Drain ในการเปิดปิดวาล์วโดยตรง เนื่องจากหลักการทำงานจะขึ้นอยู่กับ Drain […]

Valve-45-เจาะลึก Solenoid Valve

โซลีนอยด์วาล์วคืออะไร ? โซลินอยวาล์ว (Solenoid Valve) คือ ระบบวาล์วที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการควบคุมการเปิดปิดวาล์ว โดยใช้ส่งพลังงานไฟฟ้าเข้าไปที่ขดลวด เพื่อบังคับควบคุมแท่งเหล็กที่ทำหน้าที่เป็นลิ้นวาล์วในการเปิดหรือปิด เพื่อให้ น้ำ, อากาศ, ก๊าซ … ฯลฯ ไหลผ่าน (กรณีสารเคมี ควรใช้วาล์วที่ทำจากทองเหลือง เเต่ถ้าใช้กับน้ำสะอาดทั่วไปเลือกวาล์วพลาสติก) โครงสร้างของโซลีนอยด์วาล์ว โซลีนอยด์วาล์วเป็นการรวมกันของ 2 รูปแบบการทำงาน คือ SOLENOID – (Electro-magnetic) coil จะเป็นตัวทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กและเหนี่ยวนำให้ plunger เคลื่อนที่ขึ้นลง VALVE – ตัววาล์วจะมีรู orifice ที่มี disc คอยปิดและเปิดให้ของไหลไหลผ่านวาล์ว หลักการทำงาน ประเภทของโซลินอยด์วาล์วลมที่ใช้กันทั่วไป คือวาล์วควบคุม3 ทิศทาง2ตำแหน่ง ปกติปิด เลื่อนวาล์วโดยโซลินอยด์ วาล์วเลื่อนกลับโดยสปริง – ปกติ สปริงจะดันให้วาล์วปิดลมจากรูPไม่สามรถผ่านไปรูAได้– เมื่อป้อนไฟให้โซลินอยด์ แกนจะถูกดึงให้เลื่อนไปทางซ้ายมือด้วยพลังของแม่เหล็กไฟฟ้า วาล์วจะเปิดให้ลมผ่านจากรูPไปรูA– เมื่อตัดไฟออกจากโซลินอยด์ แรงดูดของแม่เหล็กในโซลินอยด์หมดไป สปริงจะดันแกนให้เลื่อนไปทางขวามือดันวาล์วให้ปิดรูPไว้ ลมจากรูAจะระบายออกที่รูRวาล์วควบคุม 3 ทิศทาง2ตำแหน่ง ปกติปิด เลื่อนวาล์วโดยโซลินอยด์และลมดันช่วย […]

Valve-44-Coil Solenoid คืออะไร มีอะไรบ้าง?

Coil Solenoid คือ ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ใช้ระบบกระแสไฟฟ้าในการควบคุม หรือ สั่งงานของการทำงาน ในรูปแบบอุปกรณ์ต่างๆ โดยมี Coil เป็นตัวทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กและเหนี่ยวนำ  ซึ่งกระแสไฟที่นำมาใช้ในการควบคุมหรือสั่งงาน มีด้วยการ 2 รูปแบบ คือ  กระแสไฟตรง (DC) เช่น 12 VDC. ,24VDC เป็นต้น กระแสไฟสลับ (AC) เช้น 12 VAC. ,110VAC. ,220 VAC เป็นต้น Coil Solenoid มีด้วยการ 2 รูปแบบ คือ แบบขดลวด แบบปลั๊ก        

Valve-43-Solenoid Valve ใช้ทำอะไร?

โซลินอยวาล์ว (Solenoid Valve) คือ ระบบวาล์วที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการควบคุมการเปิดปิดวาล์ว โดยใช้ส่งพลังงานไฟฟ้าเข้าไปที่ขดลวด เพื่อบังคับควบคุมแท่งเหล็กที่ทำหน้าที่เป็นลิ้นวาล์วในการเปิดหรือปิด เพื่อให้ น้ำ, อากาศ, ก๊าซ … ฯลฯ ไหลผ่าน (กรณีสารเคมี ควรใช้วาล์วที่ทำจากทองเหลือง เเต่ถ้าใช้กับน้ำสะอาดทั่วไปเลือกวาล์วพลาสติก) ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง ปาโก้จำหน่ายวาล์วและสินค้าเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น  โฟลมิเตอร์ โรตามิเตอร์ วัดการไหล เกจวัดแรงดัน Pressure_gauge เพรชเชอร์เกจ valvecontrol valveคอนโทรลวาล์ววาล์วติดหัวขับเซฟตี้วาล์วโซลินอยด์วาล์ว บริการให้คำปรึกษา แนะนำสินค้าที่เหมาะกับลักษณะการใช้งานของท่าน และจัดหาสินค้าให้ท่านตามต้องการค่ะ ทำความรู้จัก PAKO ENGINEERING บริการจัดส่งทั่วประเทศ สนใจ Product เพิ่มเติมติดต่อเราได้ทางFACEBOOK : Pako Engineering Well FlowmeterPressure gauge OCTA  เข้าชมเว็บไซต์ของเราได้ที่   www.pako.co.th   www.pakoengineering.com Line ID   : @pakoeng Tel. : 0-2041-5092,09-4690-4630 Fax            : 0-2041-5093ย่อหน้า E-Mail    : sales@blog.pako.co.th 

Valve-42-หลักการทำงานของ โซลีนอยด์วาล์ว(Solenoid Valve)

โซลีนอยด์วาล์วคืออะไร ?   โซลินอยวาล์ว (Solenoid Valve) คือ ระบบวาล์วที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการควบคุมการเปิดปิดวาล์ว โดยใช้ส่งพลังงานไฟฟ้าเข้าไปที่ขดลวด เพื่อบังคับควบคุมแท่งเหล็กที่ทำหน้าที่เป็นลิ้นวาล์วในการเปิดหรือปิด เพื่อให้ น้ำ, อากาศ, ก๊าซ … ฯลฯ ไหลผ่าน (กรณีสารเคมี ควรใช้วาล์วที่ทำจากทองเหลือง เเต่ถ้าใช้กับน้ำสะอาดทั่วไปเลือกวาล์วพลาสติก) โครงสร้างของโซลีนอยด์วาล์ว โซลีนอยด์วาล์วเป็นการรวมกันของ 2 รูปแบบการทำงาน คือ SOLENOID – (Electro-magnetic) coil จะเป็นตัวทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กและเหนี่ยวนำให้ plunger เคลื่อนที่ขึ้นลง VALVE – ตัววาล์วจะมีรู orifice ที่มี disc คอยปิดและเปิดให้ของไหลไหลผ่านวาล์ว โซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve) คือ วาล์วที่ทำงานด้วยไฟฟ้ามันมีทั้งชนิด 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 และ 5/3 ในบทความนี้จะได้กล่าวถึงเฉพาะวาล์วชนิด 2/2 ซึ่งใช้ควบคุมการ เปิดปิด  ของเหลว และ  ก๊าซเท่านั้น ส่วนวาล์วชนิด 3/2, 4/2, […]

Valve-41-SOLENOID VALVE

  SOLENOID VALVE โซลินอยด์วาล์ว หรือวาล์วควบคุมทิศทางโดยการสั่งงานด้วยขดลวดไฟฟ้า เป็นส่วนหนึ่งของวาล์วควบคุมทิศทาง การทำงานของวาล์วเริ่มจากการส่งกระแสไฟไปที่ขดลวดเหนื่ยวนำ ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กหรือที่เรียกว่า “โซลินอยด์” เพื่อควบคุมการทำงานของวาล์ว จึงเรียกว่า “โซลินอยด์วาล์ว” โดยโซลินอยด์วาล์วมีการทำงานตามรูปแบบของสปูนหรือแกนอาเมเจอร์ของวาล์วนั้นๆ หรือสังเกตประเภทของวาล์วได้จากสัญลักษณ์วาล์ว(Symbol) ซึ่งแบ่งประเภทวาล์วตามรูปแบบการทำงานได้ดังนี้ โซลินอยด์วาล์ว 2/2 ทาง ( Fluid Control valve) โซลินอยด์วาล์ว 3/2ทาง หรือโซลินอยด์วาล์ว แบบ 3 รู ใช้งาน 2 ตำแหน่ง โซลินอยด์วาล์ว 5/2 ทาง หรือโซลินอยด์วาล์วแบบ 5 รู ใช้งาน 2 ตำแหน่ง โซลินอยด์วาล์ว 5/3 ทาง หรือโซลินอยด์วาล์วแบบ 5 รู ใช้งาน 3 ตำแหน่ง นิวแอนด์ไฮด์ จำหน่ายโซลินอยด์วาล์ว หรือวาล์วควบคุมทิศทาง ราคาถูก สินค้าคุณภาพสูง โดยเลือกชนิดของวาล์วความคุมทิศทางตามลักษณะการใช้งาน […]

Valve-40-เจาะลึก Safety Valve

Safety valve และ Safety relief valve มีหน้าที่ป้องกันแรงดันในระบบเกิน โดยวาล์วจะเปิดเพื่อระบายแรงดันส่วนที่เกินกว่าที่กำหนดออกเพื่อป้องกันอุปกรณ์ หรือ ผลิตภัณฑ์เสียหาย โดยส่วนใหญ่จะตั้งแรงดันสำหรับระบายที่ maximum allowable working pressure (MAWP) หรือ แรงดันที่ระบบสามารถรับได้ ในระบบไอน้ำเซฟตี้วาล์วจะติดตั้งที่บอยเลอร์ หลังวาล์วลดแรงดัน และ อุปกรณ์ใช้งาน          การทำงานหน้าวาล์วจะถูกออกแบบให้เปิดเพื่อระบายแรงดันส่วนเกินและปิดเมื่อแรงดันลดลงต่ำกว่าที่กำหนด โดยมีลักษณะการเปิดอย่างรวดเร็ว (pop action) หรือค่อย ๆ เปิดตามสัดส่วนแรงดันที่เพิ่มขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบ โดยสามารถแบ่งได้ดังนี้ Safety valve – ลักษณะการเปิดเป็นแบบรวดเร็ว(pop action)โดยอาศัยแรงดันภายในวาล์ว เหมาะสำหรับของเหลวที่อัดตัวได้เช่น ก๊าซ อากาศ และ ไอน้ำ Relief valve – ลักษณะการเปิดแบบทีละน้อยเป็นสัดส่วนกับแรงดัน เหมาะสำหรับของเหลวที่อัดตัวไม่ได้เช่นน้ำ น้ำมัน โดยแรงดันที่เกินอาจเกิดจากการขยายตัวเนื่องจากความร้อน หรือ แรงดันส่วนเกินในระบบปั๊ม Safety relief valve – ลักษณะการเปิดแบบทีละน้อย หรือ อย่างรวดเร็ว ขึ้นอยู่กับการลักษณะการใช้งานว่าเป็นของเหลว […]

Valve-39-Safety valve

Safety valve คืออะไร ? Safety valve คือ อุปกรณ์ที่มีหน้าที่ป้องกันแรงดันในระบบ โดยวาล์วจะเปิดเพื่อระบายแรงดันส่วนที่เกินกว่าที่กำหนดออกเพื่อป้องกันอุปกรณ์ หรือ ผลิตภัณฑ์เสียหาย โดยส่วนใหญ่จะตั้งแรงดันสำหรับระบายที่ maximum allowable working pressure (MAWP) หรือ แรงดันที่ระบบสามารถรับได้ Media                                        ลม ,แก๊ส ,สตีม Material Body                        […]

Valve-39-2-SAFETY Valve

ชื่อภาษาอังกฤษ Safety valve ชื่อภาษาไทย วาล์วนิรภัย การใช้งาน อุปกรณ์ที่มีหน้าที่ป้องกันแรงดันในระบบ ยี่ห้อ ARITA, Yoshitake, NCD, …. วัสดุ Bronze, Carbon Steel, Stainless Steel รูปตัวอย่าง   Safety valve คือ อุปกรณ์ที่มีหน้าที่ป้องกันแรงดันในระบบ โดยวาล์วจะเปิดเพื่อระบายแรงดันส่วนที่เกินกว่าที่กำหนดออกเพื่อป้องกันอุปกรณ์ หรือ ผลิตภัณฑ์เสียหาย โดยส่วนใหญ่จะตั้งแรงดันสำหรับระบายที่ maximum allowable working pressure (MAWP) หรือ แรงดันที่ระบบสามารถรับได้       การทำงานหน้าวาล์วจะถูกออกแบบให้เปิดเพื่อระบายแรงดันส่วนเกินและปิดเมื่อแรงดันลดลงต่ำกว่าที่กำหนด โดยมีลักษณะการเปิดอย่างรวดเร็ว (pop action) หรือค่อย ๆ เปิดตามสัดส่วนแรงดันที่เพิ่มขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบ ขั้นตอนการทำงานของระบบ Safety Valve       เมื่อแรงดันภายในอุปกรณ์เพิ่มขึ้นผิดปกติแต่ยังอยู่ในระดับน้อยกว่าที่กำหนด อุปกรณ์จะทำการดึงคัตเอาท์ที่อยู่ในอุปกรณ์ลง และเมื่ออุปกรณ์เข้าสู่สภาพปกติ ตัวคัตเอาท์ที่อยู่ในอุปกรณ์จะกลับมาทำงานปกติ แต่ถ้าในกรณีที่แรงดันภายในอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่กำหนด (set pressure) ระบบจะทำการระบายแรงดันดังกล่าวออกสู่ภายนอก ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์ที่ใช้ระบบ Safety […]

Valve-38-REGULATING VALVE

ชื่อภาษาอังกฤษ Pressure Regulating Valve ชื่อภาษาไทย วาล์วเข็มฉาก การใช้งาน วาล์วที่ใช้ในการควบคุมปริมาณการไหล หรือ อัตราการไหลของของไหล ยี่ห้อ Sirca, Bravo, Yoshitake,Danfoss,…. วัสดุ ทองเหลือง, เหล็กหล่อ, สแตนเลส,… รูปตัวอย่าง   Regulating valve คือ pneumatic proportional valve เป็นอุปกรณ์ควบคุมการไหลของวาล์ว เหมาะกับ นม อาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสารเคมี มันสำคัญมากกับการใช้งานในการคอบคุมแรงดัน ควบคุมการไหล ระดับ ฯลฯ   หลักการทำงาน ฝาเกลียวจะปรับตำแหน่งของวาล์ว จึงควบคุมอัตราการไหลของวาล์ว และยังมีการควบคุมอย่างอัจฉริยะ สามารถควบคุมตำแหน่งและอัตราการไหล การทำงานผ่านโปรแกรม ส่วนประกอบภายนอกเชื่อมต่อเข้ากับสัญญาณมาตรฐาน เช่น เซ็นเซอร์, การส่งสัญญาณจากคีย์บอร์ด แบบ แบบทดสอบความรู้สินค้า- VARG – REGULATING

Valve-37-REDUCING และ PRESSURE RELIEF VALVE

ชื่อภาษาอังกฤษ Pressure Reducing valve ชื่อภาษาไทย วาล์วลดแรงดัน การใช้งาน ทำหน้าที่ลดแรงดันวัดแรงดันที่ด้านขาออกจากวาล์ว ยี่ห้อ SINGER, ADCA, Yoshitake, Spence… วัสดู  ทองเหลือง, สแตนเลส, เหล็กหล่อ, พีวีซี,… รูปตัวอย่าง   Pressure reducing valve หรือ วาล์วลดแรงดัน ทำหน้าที่ลดแรงดันวัดแรงดันที่ด้านขาออกจากวาล์ว หน้าที่ของวาล์วคือการปรับแรงดันให้คงที่ตามค่าที่ตั้งไว้หากแรงดันเพิ่มขึ้นทางด้านขาออกของวาล์ว วาล์วจะปิด เมื่อแรงดันลดลงที่ด้านขาออกของวาล์ว วาล์วจะเปิดเพื่อรักษาความดันให้คงที่ วาล์วควบคุมแรงดัน(Pressure Reducing Valve)ที่ดี ต้องสามารถตรวจจับแรงดันที่ผิดปกติได้ไว แม้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของแรงดันที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น วาล์วควบคุมแรงดันต้องสามารถตรวจจับและควบคุมการเปิดปิด/ตำแหน่งของวาล์วได้ทันท่วงที และทำงานได้ทุกช่วงอัตราการไหล วาล์วลดแรงดัน เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำ, ก๊าซ และ ลม สามารถติดตั้งได้ทุกแนวแกน ไม่ว่าจะเป็นแนวตั้ง แนวนอน หรือแนวทะแยง   ชื่อภาษาอังกฤษ Pressure Relief Valve ชื่อภาษาไทย วาล์วระบายแรงดัน การใช้งาน เป็นวาล์วสำหรับ bypass […]

Valve-37-3-ความแตกต่างระหว่าง PSV และ PRV

  ความแตกต่างระหว่าง PSV และ PRV วาล์วนิรภัยความดัน (PSV) มักเรียกว่าวาล์วนิรภัย พวกเขาจะใช้เพื่อบรรเทาความดันจากอุปกรณ์ที่ใช้ก๊าซ โดยทั่วไปวาล์วจะเปิดทันที วาล์วระบายความดัน (PRV) มักเรียกว่าวาล์วระบาย พวกเขาเป็นวาล์วนิรภัยประเภทหนึ่ง พวกเขาจะใช้เพื่อบรรเทาความดันจากอุปกรณ์ที่ทํางานของเหลว โดยทั่วไปวาล์วจะเปิดค่อนข้างค่อยเป็นค่อยไปและเป็นสัดส่วน ฟังก์ชั่นของทั้ง PSV และ PRV คือพวกเขาบรรเทาความดันส่วนเกินจากระบบโดยการเปิดโดยอัตโนมัติและพวกเขาจะถูกปิดโดยอัตโนมัติเมื่อความดันในระบบเป็นปกติ ชนิดที่พบมากที่สุดของวาล์วนิรภัยที่ใช้ในอุตสาหกรรมคือสปริงโหลดวาล์วนิรภัย วาล์วมีสปริงซึ่งติดอยู่กับสกรูปรับ สกรูสามารถปรับเพื่อบีบอัดสปริงจึงให้ความยืดหยุ่นในการปรับแรงสปริง สปริงติดอยู่กับแผ่นดิสก์โดยใช้แกนหมุน ตําแหน่งของดิสก์เป็นที่ที่ของเหลวเข้าสู่วาล์วเมื่อระบบมีแรงดันเกิน หากแรงกดน้อยกว่าแรงสปริงของเหลวจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายแผ่นดิสก์ได้ เงื่อนไขดังกล่าวแสดงถึงสภาพการทํางานปกติ หากแรงกดเท่ากับแรงสปริงแผ่นดิสก์จะเริ่มเคลื่อนที่ ของเหลวไหลเข้าจากอุปกรณ์ไปยังวาล์วและเริ่มเคลื่อนออกจากระบบ ในกรณีของ PSV เมื่อแรงกดมากกว่าแรงสปริงวาล์วจะเปิดขึ้นทันทีและเสียง ‘ป๊อป’ เกิดขึ้นในขณะที่ PRV เปิดตามสัดส่วนกับความดันที่เพิ่มขึ้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นช่องเปิดค่อนข้างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อเทียบกับ PSV  ของเหลวที่หลบหนีส่งผลให้ความดันลดลง เมื่อแรงกดเล็กกว่าแรงสปริงอีกครั้งแผ่นดิสก์จะกลับไปที่ตําแหน่งเดิมอีกครั้งและปิดผนึกอุปกรณ์   อ้างอิง:- theprocesspiping ขอบคุณข้อมูลจาก https://chemicalengineeringworld.com

Valve-37-2-PRESSURE RELIEF VALVE

PRESSURE RELIEF VALVE   หน้าที่ เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยของระบบ มีหน้าที่หลักคือระบายแรงดันภายในระบบออก ซึ่งจะทำงานเองโดยอัตโนมัติเมื่อมีแรงดันเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้ เหมาะสำหรับของเหลวที่อัดตัวไม่ได้เช่นน้ำ น้ำมัน โดยแรงดันที่เกินอาจเกิดจากการขยายตัวเนื่องจากความร้อน หรือ แรงดันส่วนเกินในระบบปั๊ม ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายใด ๆ ของอุปกรณ์ทั้งหมด มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารเครื่องนม เบียร์และ อุตสาหกรรมยา  สามารถตั้งค่าปรับความดันเปิดได้ด้วยตัวมันเอง และโครงสร้างที่กะทัดรัดและเรียบง่ายทำให้ติดตั้งและบำรุงรักษาได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ อีกทั้งการออกแบบในการเปิดช่วยให้ทำความสะอาดวาล์วได้ง่าย   Material : Stainless Steel 304,316L Seal Material : EPDM (Options FPM, Silicone, NBR) Sterilization Temperature : 150°C Connection Methods : Welding, Clamp, Threading Application : Food, Brewery, Beverage, Dairy, Pharmaceutical, Biopharma   

Valve-36-Piston Valve Double , Single Acting

Piston Valve  หรือ วาล์วลูกสูบ Piston Valve  เป็นวาล์วเปิด – ปิดด้วยแรงลม   เหมาะสำหรับของไหลที่มีอุณภูมิสูง  เช่น  น้ำร้อน หรือ ไอน้ำ  เนื่องจากสามารถทนความร้อนได้สูงสุดถึง 180 ºC  อีกทั้งวาล์วประเภทนี้ยังมีคุณสมบัติป้องกัน การเกิด  Water Hammer   ในระบบท่อได้ดีอีกด้วย มีลักษณะการทำงานด้วยกัน 2 แบบ คือ 1. Double Acting  คือ ใช้ระบบลมเป็นตัวผลักลูกสูบทั้งขาไปและกลับ    ซึ่งต้องใช้ถังอัดอากาศร่วม ด้วย  เพื่อเป็นตัวจ่ายลมเข้าไปทั้ง 2 ด้านของลูกสูบ  ในการทำให้ก้านวาล์วอยู่ในตำแหน่ง Failure ที่ต้องการ 2. Single Acting  คือ  ลูกสูบด้านหนึ่งจะมีสปริงเป็นตัวดีดกลับ   ทำให้ใช้ระบบลมจ่ายเข้าไปในด้าน หนึ่งของลูกสูบเพียงด้านเดียว  เพื่อให้เกิดแรงต้านกับตัวสปริงให้ดีดกลับ  ทำให้ก้านวาล์วอยู่ในตำ แหน่ง Failure ที่ต้องการ **วิธีสังเกตุลักษณะการทำงานงานง่ายๆ โดยสังเกตที่รูรับลมของส่วนหัวของวาล์ว คือ […]

Valve-35-VAPI – Piston Valve

  https://www.youtube.com/watch?v=rZ4nYu7QcT4 ชื่อภาษาอังกฤษ                     Piston Valve ชื่อภาษาไทย                     วาล์วลูกสูบ การใช้งาน                     เร่ง หรี่ ใช้กับงานที่ต้องการปรับละเอียด, งานแรงดันสูง แต่โฟลต่ำ Material Body                     Brass, Stainless 316 Connection                     Screw ,Flange,Ferrule Size                     1/2 ″-2″            เป็นวาล์ว ควบคุมการเปิด/ปิด ด้วยลม การตัดต่อจะเร็วกว่าวาล์วแบบใช้ไฟฟ้ามาก เหมาะกับงานที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิด โดยลักษณะการทำงานของ Piston valves นั้น จะปิดด้วยสปริง และจะเปิดโดยแรงดันลมที่ ใช้ควบคุม มีทั้งแบบ above disc (ไหลจากบนลงล่าง) และ under disc (ไหลจากล่างขึ้นบน)   […]

Valve-34-แนะนำวาล์วเข็ม (Needle Valve)

คุณสมบัติของวาล์วแบบเข็มคือมีลักษณะยาวเรียวดูเหมือนเข็มแหลมที่ปลายก้านวาล์ว NEEDLE นี้ทำหน้าที่เป็นดิสก์ บริเวณที่ใหญ่กว่าของเข็มมีขนาดเล็กกว่าปากภายในบ่าวาล์วและผ่านปากก่อนที่เข็มจะนั่ง การจัดเรียงนี้ช่วยให้สามารถเพิ่มหรือลดขนาดของช่องว่างที่เปิดได้ทีละน้อย โดยทั่วไปจะใช้วาล์วแบบเข็มเป็นส่วนประกอบของวาล์วที่แตกต่างกันซึ่งเป็นวาล์วที่ยากจำนวนมาก ตัวอย่างเช่นใช้ในวาล์วลดบางประเภท   การใช้งานวาล์วเข็ม ตัวควบคุมปั๊มแรงดันคงที่ส่วนใหญ่มีวาล์วแบบเข็มเพื่อลดผลที่ตามมาของความผันผวนของแรงดันในการปล่อยปั๊ม วาล์วเข็มยังใช้ในบางส่วนของระบบการจัดการการเผาไหม้อัตโนมัติทุกที่ที่มีการควบคุมการไหลที่แม่นยำมากเป็นสิ่งสำคัญ รูปแบบตัววาล์วเข็ม การออกแบบตัวถังแบบหนึ่งสำหรับวาล์วแบบเข็มคือตัวถังแบบแท่ง ตัววาล์วเป็นเรื่องธรรมดาและในประเภทโลกลูกบอลที่หมุนอยู่ภายในก้านจะให้การหมุนบังคับสำหรับที่นั่งในขณะที่ไม่เกิดความเสียหาย วาล์วเข็มใช้เป็นวาล์ววัดแสง วาล์ววัดแสงใช้สำหรับการควบคุมการไหลที่คงที่และดีมาก ดิสก์แบบผอมหรือช่องปากอนุญาตสำหรับลักษณะการไหลเชิงเส้น ดังนั้นจำนวนเธรดของล้อเลื่อนทั้งหมดจึงแปรผันตรงกับปริมาณการไหล วาล์ววัดแสงทั่วไปมีก้านที่มีสี่สิบเกลียวต่อนิ้ว โดยทั่วไปวาล์วแบบเข็มจะใช้หนึ่งในทุก ๆ 2 ประเภทของการบรรจุก้าน: โอริงที่มีวงแหวนสำรอง TFE หรือกระบอกบรรจุ TFE วาล์วแบบเข็มมักจะติดตั้งที่นั่งแบบถอดเปลี่ยนได้เพื่อการบำรุงรักษาที่ง่าย ขนาดวาล์วเข็มเล็กกว่าวาล์วปกติและช่วงราคายังต่ำเพื่อให้เปลี่ยนแทนการซ่อมได้ง่าย วาล์วนี้มักใช้ในการแยกเครื่องมือและการไหลของของไหลในปริมาณน้อยมาก         ขอบคุณข้องมูลจาก :-Needle valves Introduction – Chemical Engineering World

Valve-33-Needle Valve “วาล์วเข็ม”

needle valve ทำหน้าที่ในการควบคุมอัตราการไหลเช่นเดียวกันกับ globe valve แตกต่างกันที่ needle valve จะใช้ในงานที่ต้องการการควบคุมการไหลที่มีความละเอียดสูง (อัตราการไหลต่ำ) ดังนั้นเราจึงมักพบการใช้งาน needle valve กับระบบขนาดเล็ก เช่น ระบบแก๊สท่อในอุปกรณ์วัดหรือในห้องปฏิบัติการวิจัย ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง ปาโก้จำหน่ายวาล์วและสินค้าเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น  โฟลมิเตอร์ โรตามิเตอร์ วัดการไหล เกจวัดแรงดัน Pressure_gauge เพรชเชอร์เกจ valvecontrol valveคอนโทรลวาล์ววาล์วติดหัวขับเซฟตี้วาล์วโซลินอยด์วาล์ว บริการให้คำปรึกษา แนะนำสินค้าที่เหมาะกับลักษณะการใช้งานของท่าน และจัดหาสินค้าให้ท่านตามต้องการค่ะ ทำความรู้จัก PAKO ENGINEERING บริการจัดส่งทั่วประเทศ สนใจ Product เพิ่มเติมติดต่อเราได้ทางFACEBOOK : Pako Engineering Well FlowmeterPressure gauge OCTA  เข้าชมเว็บไซต์ของเราได้ที่   www.pako.co.th  www.pakoengineering.com Line ID   : @pakoeng Tel. : 0-2041-5092,09-4690-4630 Fax            : 0-2041-5093 E-Mail    : sales@blog.pako.co.th   

Valve-33-2-VANE-Needle Valve

needle valve ทำหน้าที่ในการควบคุมอัตราการไหลเช่นเดียวกันกับ globe valve แตกต่างกันที่ needle valve จะใช้ในงานที่ต้องการการควบคุมการไหลที่มีความละเอียดสูง (อัตราการไหลต่ำ) ดังนั้นเราจึงมักพบการใช้งาน needle valve กับระบบขนาดเล็ก เช่น ระบบแก๊สท่อในอุปกรณ์วัดหรือในห้องปฏิบัติการวิจัย ตัวอย่างโครงสร้างของ Needle valve ขนาดเล็กและการติดตั้ง needle valve เป็นวาล์วที่มีทิศทางการไหลเช่นเดียวกับ globe valve ความแตกต่างระหว่าง needle valve และ globe valve อยู่ตรงที่การออกแบบช่องเปิดและรูปร่างของตัว plug เปรียบระหว่าเทียบ needle valve และ globe valve โดยช่องเปิดของ needle valve จะมีขนาดเล็กกว่าช่องเปิดของ globe valve และตัวปลั๊กของ needle valve จะมีลักษณะเป็นกรวยที่มีความเรียวยาวค่อย ๆ เล็กลงที่ปลาย จากการที่ส่วน plug ของ needle valve มีลักษณะที่เรียวเล็กดังกล่าว จึงทำให้ตัว plug ไม่แข็งแรงพอที่จะรับแรงกดถ้าหากทำการกดให้ตัว plug แนบแน่นกับ seat ของตัว body ของวาล์ว เพราะการกดดังกล่าวอาจทำให้ตัว plug เกิดความเสียหายหรือสูญเสียรูปร่างได้ ดังนั้นทางผู้ผลิตจึงออกแบบให้ตัว plug ของ needle valve นั้นไม่สัมผัสกับ seat ของตัว body ของวาล์ว แต่จะมีช่องว่างอยู่เล็กน้อย จึงทำให้เมื่อเราหมุน plug ของ needle valve ลงจนสุดแล้ว วาล์วก็ยังปิดไม่สนิท (ซึ่งแตกต่างจาก globe valve ที่สามารถปิดได้สนิท) ดังนั้นการติดตั้ง needle valve ที่ถูกต้องจึงต้องมีการใช้ block valve (ซึ่งมักเป็น gate valve หรือ ball valve) ร่วมด้วย วิธีการทำงานของ needle valve   สามารถดูสินค้าและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.pakoengineering.com โทร : 09-4690-4630, 02-041-5092 อีเมล : Sales@blog.pako.co.th facebook : […]

Valve-32-KNIFE GATE VALVE

  ชื่อภาษาอังกฤษ Knife gate valve ชื่อภาษาไทย ไนฟ์ เกทวาล์ว หรือ วาล์วใบมีด การใช้งาน เหมาะกับหน้างานประเภทที่สารไหลมีความเหนียวข้น,มีมวล ลักษณะผง หรือมีมวลชิ้นต่างๆ อาทิเช่น แป้ง น้ำมันดิบ น้ำเสีย หรือ เม็ดโฟม เป็นต้น ยี่ห้อ TEOCOFI, MUELLER,…. วัสดุ เหล็ก, สแตนเลส,NBR , VITON, EPDM, SILICONE, TEFLON, PU,… รูปตัวอย่าง   ไนฟ์ เกทวาล์ว (Knife Gate Valve) เหมาะสำหรับการใช้งานกับสารไหล กึ่งใส กึ่งผง และเหนียวข้น เปิด-ปิดด้วยการยกลิ้นขึ้นหรือกดลิ้นวาล์วไม่ใช้ระบบลิ่มจึงทำให้เบากำลังกว่า มีขนาดบาง น้ำหนักน้อย และประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง ข้อดีของ KNIFE GATE VALVE  บาง ประหยัดเนื้อที่ เมื่อเทียบกับ […]

Valve-32-2-Knife gate valve ใช้ทำอะไร ?

Knife gate valve หรือที่เราเรียกกันว่าวาล์วใบมีด หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่ามันไว้ใช้ทำอะไร วันนี้ปาโก้จะมาไขข้อสงสัยว่า วาล์วใบมีดนั้น เหมาะกับงานแบบไหน ใช้ทำงานอะไร ลักษณ์การทำงานและกลไก เหมือนกันกับ Gate valve ทุกประการ แต่ตรงบริเวณประตูวาล์วนั้น เป็นใบมีด ที่มีความคม สามามารถใช้ตัดได้ เหมาะกับหน้างานประเภทที่สารไหลมีความเหนียวข้น,มีมวล ลักษณะผง หรือมีมวลชิ้นต่างๆ อาทิเช่น แป้ง น้ำมันดิบ น้ำเสีย หรือ เม็ดโฟม เป็นต้น ตัววาล์วมีความบาง และมีน้ำหนักเบากว่าวาล์วชนิดอื่นๆในระดับหนึ่ง ใบมีดใช้ตัดได้หลากหลาย เช่น ของไหลที่เหนียวข้น ขยะ หรือ ของที่ชิ้นไม่ได้ใหญ่จนเกินไป รู้แบบนี้ ก็ลองนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการกันนะจ้ะ ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง ปาโก้จำหน่ายวาล์วและสินค้าเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น  โฟลมิเตอร์ โรตามิเตอร์ วัดการไหล เกจวัดแรงดัน Pressure_gauge เพรชเชอร์เกจ valvecontrol valveคอนโทรลวาล์ววาล์วติดหัวขับเซฟตี้วาล์วโซลินอยด์วาล์ว บริการให้คำปรึกษา แนะนำสินค้าที่เหมาะกับลักษณะการใช้งานของท่าน และจัดหาสินค้าให้ท่านตามต้องการค่ะ ทำความรู้จัก PAKO ENGINEERING บริการจัดส่งทั่วประเทศ สนใจ Product เพิ่มเติมติดต่อเราได้ทางFACEBOOK : Pako Engineering Well FlowmeterPressure gauge OCTA  […]

Valve-31-GLOBE ชนิดของ Globe Valve

  โกลบวาล์ว มี 2 ชนิด คือ แบบพอร์ตเดียว (single port) และ แบบพอร์ตคู่ (double port) 1. โกลบวาล์วแบบพอร์ตเดียว (single port) ยังแบ่งออกเป็น  1.1 คอมโพซิชั่น ดิสค์ (composition disc) ๐ วัสดุที่ใช้ทำ เป็นพวกยาง, ไฟเบอร์ หรือ วัสดุผสมต่างๆ ๐ ใช้งาน น้ำร้อน, น้ำเย็น, กรด, ด่างที่ไม่ร้อน       ๐ ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี ๐ ไม่ค่อยต้านการไหล 1.2 คอนเวนชั่นแนล ดิสค์ (conventional disc) ๐ วัสดุที่ใช้ทำ เป็นพวกเหล็กชุบ, เสตนเลส, บราช, เสตนไลท์ ๐ แข็งแรง เปิด-ปิดง่าย ๐ ปิดได้แน่นโอกาสรั่วมีน้อย ๐ สำหรับงานที่ต้องใช้กับพวกที่มีอุณหภูมิสูงๆ หน้าวาล์ว […]

Valve-31-2-Globe valve bellow seal VS gland packing

ซึ่งมีความแตกต่างเพียงจุดเดียวคือ การกันรั่วที่ก้านวาล์ว (stem) ด้วยการออกแบบให้มี seal ที่เป็นโลหะ bellow เชื่อมต่อกับก้านวาล์ว แทนที่ในส่วนที่เป็น stuffing box ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็น packing seal รัดประกบอยู่ที่ก้านวาล์ว สามารถพิจารณาเลือกการใช้งานได้ตามคุณสมบัติดังนี้ ความต้องการ Bellow Seal Gland Packing หมายเหตุ 1. การกันรั่วขึ้นก้านวาล์ว ใช้ความยืดหยุ่นโลหะที่ขึ้นรูปเป็น bellow เป็นตัวกันรั่ว และการเชื่อมต่อก้านวาล์วเป็นชิ้นเดียวกัน จนกระทั่งหนีบปิดที่หน้าจาน bonnet = การรั่วเป็นศูนย์ (Zero Leakage) ใช้ packing ที่เป็นปะเก็นเชือก/ปะเก็นเส้น เป็นวัสดุ ยึดหยุ่นรัดประกอบก้านวาล์ว ยิ่งรัดแน่น จะกันรั่วได้ดี = การรั่วขึ้นกับคุณสมบัติของ packing และการรัด ประกบก้านวาล์ว 2. การกันรั่วชั้นที่2 มี packing ring รองรับอีกชั้น หาก bellow แตก […]

Valve-30-ความรู้เกี่ยวกับ Gate Valve

Gate Valve เกตวาล์ว หรือ ประตูน้ำ             Gate Valve   ลิ้นวาล์ว หรือ Flow Control Element ของวาล์วชนิดนี้มีหลายชื่อเรียก  ตัวอย่างเช่น “gate”, “wedge”, “slide”  ดังนั้นในการทำงานของวาล์วเกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของลิ้นวาล์วไปขวางทางการไหลของไหลจากด้านข้างและตั้งฉากกับทิศทางการไหลของไหลจนกระทั่งลิ้นวาล์วเคลื่อนที่ปิดข่องทางการไหลในตัวเรือนวาล์วสนิท  ทำให้การไหลหยุดลง โดยลิ้นวาล์วเองก็ต้องรับแรงดันจากของไหลมากระทำต่อมันด้วยเช่นเดียวกับตัวเรือนวาล์ว  ประกอบกับช่องทางการไหลของไหลผ่านตัวเรือนวาล์วอยู่ในแนวเดียวกับทิศทางการไหลของไหลทำให้สูญเสียแรงเสียดทานเนื่องจาการไหลของไหลมีค่าน้อย  อีกทั้งวาล์วชนิดนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะรูปร่างสมมาตรจึงสามารถสลับทิศทางการการใช้งานได้นั้นคือในแต่ละด้านสามารถเป็นได้ทั้งทางเข้าหรือทางออกโดยไม่มีข้อจำกัดหรือกำหนดทิศทางเข้า-ออกที่ชัดเจน  ดังนั้นด้วยรูปแบบการทำงานและการควบคุมลิ้นวาล์วดังกล่าวทำให้ Gate Valve ถูกใช้งานเพื่อทำหน้าที่หยุดหรือเริ่มการไหลในระบบท่อ หรือที่เรียกในภาษาปะกิตว่า “Stop Valve” หรือ “Block Valve” โดยเริ่มจากให้ข้อมูลแบบข้อต่อทั้ง 2 ด้านของวาล์วว่าเป็นแบบหน้าแปลนด้วยคำว่า “Flanged end”,  มีการประกอบตัวเรือน (Body) เข้ากับ Bonnet ด้วย Bolts & Nuts ด้วยคำว่า “Bolted-bonnet”,  บ่งบอกถึงการออกแบบก้านวาล์วถูกขับเคลื่อนด้วยสกรูที่ยื่นออกมาภายนอกตัวเรือนวาล์วและถูกประคองหรือยึดด้วย […]

Valve-30-2-GATE Valve

ชื่อภาษาอังกฤษ Gate Valve ชื่อภาษาไทย  วาล์วประตู้นำ้ การใช้งาน วาล์วควบคุมเปิดปิดการไหลของน้ำ ให้สะดวกแก่การซ่อมบำรุงมิเตอร์น้ำ  ยี่ห้อ KITZ,  SANWA, ARITA,…. วัสดุ ทองเหลือง, เหล็ก, และสแตนเลส ประเภท โซลิค เวจ เกทวาล์ว (Solid Wedge Gate Valve) พาราเลล สไลด์ เกทวาล์ว (Parallel Slide Gate Valve) เฟลกซิเบอล์ เวจ เกทวาล์ว (Flexible Wedge Gate Valve) ดับเบอล์ เวจ เกทวาล์ว (Double Wedge Gate Valve) รูปตัวอย่าง   ชนิดของเกทวาล์ว มีทั้งหมด 4 ชนิด โซลิค เวจ เกทวาล์ว (Solid Wedge Gate Valve) พาราเลล สไลด์ […]

Valve-29-วาว์ลหัวกระโหลก ฟุตวาว์ล

Foot valve ฟุตวาว์ล  หรือเรียกอีกชื่อนึงว่า วาวล์หัวกะโหลก  หน้าที่ของมัน เป็นตัวกักเก็บน้ำ ไม่ไหลย้อนกลับ จากปั๊มน้ำลงบ่อ เป็นวาว์ลที่ใช้ดูดน้ำในระดับที่ต่ำกว่าปั้ม โดยจะต้องเติมน้ำลงในปั้ม เมื่อน้ำลงในปั้มมันจะลงไปในท่อด้วยวาวล์ตัวนี้ทำหน้าที่กั้นน้ำไม่ให้ไหลลงไปในบ่อ  เมื่อใดที่เปิดปั้มน้ำ ตัวปั้มจะดึงเอาน้ำในบ่อขึ้นมาได้ วาวล์ตัวนี้จะมีเกลียวในข้างเดียว Foot valve หน้าที่ เป็นตัวกักเก็บน้ำ ไม่ไหลย้อนกลับ จากปั๊มน้ำลงบ่อ หรือลงถังเก็บน้ำจนหมด เพื่อให้การใช้งานปั๊มในครั้งต่อไปส่วน กรอง (strainer)  คือ อุปกรณ์สำหรับกรองเศษวัสดุต่างๆ ที่มากับน้ำ และจะเป็นอันตรายต่อการทำงานของปั้มน้ำ เช่น  ขวดพลาสติก  กิ่งไม้   ท่อนไม้  กรวดทราย  เป็นต้น ถ้าไม่มีฟุตวาล์วดักน้ำไว้ปั๊มก็จะดูดแต่ลม จะทำให้ปั๊มร้อนจัด และไหม้ได้    ฟุตวาลล์วที่ดี ควรจะขนาดใหญ่กว่าท่อส่งหรือเท่ากัน แต่ไม่ควรเล็กกว่า  เพราะจะทำให้ปั๊มสูญเสียแรงส่ง Head loss มาก ในกรณีที่มอเตอร์ปั๊มขนาดไม่เพียงพอหรือแรงม้าน้อยเกินไป การลดแรงสปริง และน้ำหนักของลิ้นวาล์ว ของฟุตวาล์วจะช่วยได้ การลด Friction ของเพลา และบูทจับเพลามีผลมาก   ฟุตวาล์วที่ดีต้องมีลิ้นวาล์วเบา แต่แข็งแรง  […]

Valve-29-FOOT Valve

ชื่อภาษาอังกฤษ  Foot valve ชื่อภาษาไทย ฟุตวาล์ว หรือ วาวล์หัวกะโหลก การใช้งาน หน้าที่เป็นตัวกักเก็บน้ำไม่ให้ไหลย้อนกลับจากปั๊มน้ำลงบ่อหรือลงถังเก็บน้ำจนหมด เพื่อการใช้งานปั๊มในครั้งต่อไป ยี่ห้อ KITZ, ESPANA,SANWA…  วัสดุ  BRONZE, PVC,  ….. รูปตัวอย่าง         ฟุตวาล์ว (Foot Valve) หรือ วาวล์หัวกะโหลก คือวาล์วที่จะใช้ดูดน้ำ ในการดูดน้ำจากที่ๆต่ำกว่าปั้ม โดยปกติแล้วจะต้องมีน้ำหล่อหรือล่อ โดยต้องเติมน้ำลงในปั้ม เมื่อน้ำลงในปั้ม น้ำจะลงไปในท่อด้วย ฟุตวาล์วจะทำหน้าที่กั้นน้ำไม่ให้ไหลลงไปในบ่อ เมื่อเปิดปั้ม น้ำในท่อและที่ตัวปั้มจะดึงเอาน้ำในบ่อขึ้นมาได้ หรือง่ายๆ คือฟุตวาล์วจะทำหน้าที่กักน้ำไว้ เพื่อให้ปั๊มดูดน้ำได้นั่นเอง          คุณลักษณะด้านเทคนิค – ทำหน้าที่ในการควบคุมการไหลของของเหลว ให้ไหลทางเดียว ขณะเดียวกัน สามารถกรองสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าไปทำความเสียหายกับระบบปั้มเหมาะสำหรับการใช้งานในลักษณะ หัวกะโหลกดูดน้ำ น้ำมัน สามารถติดตั้งได้ทุกแนวนอน ไม่ว่าจะเป็นแนวตั้ง แนวนอน หรือแนวทะแยงเนื่องจากใช้สปริงในการควบคุมทุกทางการไหล 

Valve-28-VADI Diaphragm Valve

ไดอะแฟรมวาล์ว คือวาล์วชนิดที่ลิ้นวาล์วเคลื่อนที่แนวเส้นตรง  ใช้ในการเปิด, ปรับ และปิดการไหลของของเหลว ชื่อของมันได้มาจากดิสก์(แผ่นDiaphragm) ถูกติดไปในแนวเดียวกับการไหลของไหล โดยของไหลจะไหลผ่านไปในระหว่าง ไดอะแฟรม ซึ่งเสมือนท่ออ่อนๆซ้อนตัวอยู่ภายในช่องทางการไหลของวาล์ว จากนั้นไดอะแฟรม จะถูกกดและยืดตัวไปขว้างทางการไหลของของไหลในทิศทางตั้งฉากกับทิศทางการไหล ชื่อภาษาอังกฤษ Diaphragm Valve ชื่อภาษาไทย ไดอะแฟรมวาล์ว การใช้งาน เปิด , ปรับ , ปิด Media                                             น้ำปนสารเคมี , สารเคมี Type Straight-Through ,Weir Material Body Cast Iron , UPVC […]

Valve-27-Spring Check Valve

ชื่อภาษาอังกฤษ Spring Check Valve หรือ Disco Check Valve ชื่อภาษาไทย สปริงเช็ควาล์ว การใช้งาน สำหรับบังคับให้น้ำไหลให้ไปทางเดียว , ป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ อาศัยแรงดันจากสปริง Media น้ำ , น้ำเสีย , น้ำร้อน , น้ำเย็น , ลม , แก๊ส ,สตีม Disc Steel , SS การทำงาน สปริงเช็ควาล์ว คือ วาล์วชนิดปิดกั้นน้ำ ให้น้ำไหลได้ในทางเดียว การทำงานของวาล์วชนิดนี้จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ น้ำจะไหลผ่านวาล์วได้ในทิศทางที่น้ำไหลเข้า และลิ้มของวาล์วจะปิดกั้นทันทีที่น้ำหยุดเพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์และท่อจากแรงกระแทกย้อนกลับของน้ำ เหมาะสำหรับระบบปั้มน้ำ ซึ่งสามารถติดตั้งได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง

Valve-26-Swing Check Valve

ชื่อภาษาอังกฤษ Swing Check Valve ชื่อภาษาไทย สวิงเช็ควาล์ว การใช้งาน สำหรับบังคับให้น้ำไหลให้ไปทางเดียว , ป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ โดยใช้บานพับ Media น้ำ , น้ำเสีย , น้ำร้อน , น้ำเย็น , ลม , แก๊ส ,สตีม Disc Steel , SS สวิงเช็ควาล์วเป็นวาล์วชนิดปิดกั้นน้ำ ให้น้ำไหลได้ในทางเดียว ติดตั้งได้ในเฉพาะแนวนอน การทำงานของวาล์วชนิดนี้ จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ คือน้ำจะไหลผ่านวาล์วได้ไปในทิศทางที่น้ำไหลเข้ามา แต่ถ้ามีแรงดันของน้ำไหลย้อนกลับ ลิ้นที่อยู่ภายในจะปิดกั้นทันทีครับ เช็ควาล์วที่มีคุณภาพจะต้องผลิตจากทองเหลืองที่มีคุณภาพ เพื่อป้องกันการเกิดสนิม จะมีอายุการใช้งานได้ยาวนาน    

Valve-25-BALL CHECK

ชื่อภาษาอังกฤษ Non-Return Valve หรือ Check valve ชื่อภาษาไทย วาล์วกันกลับ การใช้งาน เป็นวาล์วทำหน้าที่บังคับให้การไหลเป็นไปในทิศทางเดียวไม่เกิดการไหลย้อนกลับ ยี่ห้อ NIDEX,KITZ,PARKERUNI-CHEK ประเภท 1.สวิงเช็ควาล์ว (Swing Check Valve) 2. สปริงเช็ควาล์ว (รูเต็ม) (Spring Check Valve – Full Bore) 3. สปริงฟุตวาล์ว (Spring Foot Valve) รูปตัวอย่าง        วาล์วกันกลับ (Non-Return Valve หรือ Check valve) เป็นอุปกรณ์ในระบบน้ำ ทำหน้าที่ควบคุมให้น้ำไหลไปในทิศทางเดียว ป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับเมื่อปั๊มน้ำหยุดทำงาน ใช้ติดตั้งคู่กับปั๊มน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับเข้าตัวปั๊มเมื่อไม่มีการเปิดใช้น้ำ หากน้ำไหลย้อนกลับเข้าปั๊มจะได้ให้ระบบรวน นำไปสู่อายุการใช้งานที่ไม่เหมาะสม โดยทั่วไปเช็ควาล์วที่นิยมใช้งานในประเทศไทยมีอยู่ 3 แบบ คือสปริงเช็ควาล์ว สวิงเช็ควาล์ว และสปริงฟุตวาล์วม   1. สวิงเช็ควาล์ว (Swing Check […]

Valve-24-สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ Duo Check Valve

เรียกอีกชื่อว่า double door check valve เพราะมีประตู 2 บาน มีหน้าที่คือกันน้ำไม่ให้ไหลย้อนกลับ ไม่มีตัวบอดี้แบบทองเหลือง ตัวแผ่นยางมีแบบ EPDM กับ NBR ตัว Disc เป็นสแตนเลส ตัวสปริงมีวัสดุเป็นเหล็ก และ สแตนเลส มีหลายขนาดมาก ตั้งแต่ 2-24 นิ้ว หน้าแปลนเป็นแบบ universal คือสามารถใช้ได้หมดทุกแบบ ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง ปาโก้จำหน่ายวาล์วและสินค้าเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น  โฟลมิเตอร์ โรตามิเตอร์ วัดการไหล เกจวัดแรงดัน Pressure_gauge เพรชเชอร์เกจ valvecontrol valveคอนโทรลวาล์ววาล์วติดหัวขับเซฟตี้วาล์วโซลินอยด์วาล์ว บริการให้คำปรึกษา แนะนำสินค้าที่เหมาะกับลักษณะการใช้งานของท่าน และจัดหาสินค้าให้ท่านตามต้องการค่ะ ทำความรู้จัก PAKO ENGINEERING บริการจัดส่งทั่วประเทศ สนใจ Product เพิ่มเติมติดต่อเราได้ทางFACEBOOK : Pako Engineering Well FlowmeterPressure gauge OCTA  เข้าชมเว็บไซต์ของเราได้ที่   www.pako.co.th   www.pakoengineering.com Line ID   : @pakoeng Tel. : 0-2041-5092,09-4690-4630 Fax          […]

Valve-23-CHECK VALVE วาล์วกันกลับ คืออะไร สำคัญอย่างไร มีอะไรบ้าง ??

สวัสดีครับมาเรียนรู้วาล์วตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเช็ควาล์ว (Check Valve) เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วาล์วกันกลับครับ เช็ควาล์ว คืออุปกรณ์ในระบบน้ำ ทำหน้าที่ควบคุมให้น้ำไหลไปในทิศทางเดียว ป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับเมื่อปั๊มน้ำหยุดทำงาน ใช้ติดตั้งคู่กับปั๊มน้ำครับ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับเข้าตัวปั๊มเมื่อไม่มีการเปิดใช้น้ำ หากน้ำไหลย้อนกลับเข้าปั๊มจะได้ให้ระบบรวน นำไปสู่อายุการใช้งานที่ไม่เหมาะสม โดยทั่วไปเช็ควาล์วที่นิยมใช้งานในประเทศไทยมีอยู่ 3 แบบ ซึ่งทางปาโก้จะมาแนะนำความสำคัญและวิธีการติดตั้งในวันนี้ก็คือ สปริงเช็ควาล์ว สวิงเช็ควาล์ว และสปริงฟุตวาล์วครับผมม 😀 😀 1.สปริงเช็ควาล์ว (รูเต็ม) (Spring Check Valve – Full Bore)   การทำงาน สปริงเช็ควาล์ว คือ วาล์วชนิดปิดกั้นน้ำ ให้น้ำไหลได้ในทางเดียว การทำงานของวาล์วชนิดนี้จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ น้ำจะไหลผ่านวาล์วได้ในทิศทางที่น้ำไหลเข้า และลิ้มของวาล์วจะปิดกั้นทันทีที่น้ำหยุดเพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์และท่อจากแรงกระแทกย้อนกลับของน้ำ เหมาะสำหรับระบบปั้มน้ำ ซึ่งสามารถติดตั้งได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง การติดตั้ง 2. สวิงเช็ควาล์ว (Swing Check Valve)    สวิงเช็ควาล์วเป็นวาล์วชนิดปิดกั้นน้ำ ให้น้ำไหลได้ในทางเดียว ติดตั้งได้ในเฉพาะแนวนอน การทำงานของวาล์วชนิดนี้ จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ คือน้ำจะไหลผ่านวาล์วได้ไปในทิศทางที่น้ำไหลเข้ามา แต่ถ้ามีแรงดันของน้ำไหลย้อนกลับ ลิ้นที่อยู่ภายในจะปิดกั้นทันทีครับ เช็ควาล์วที่มีคุณภาพจะต้องผลิตจากทองเหลืองที่มีคุณภาพ เพื่อป้องกันการเกิดสนิม จะมีอายุการใช้งานได้ยาวนานเลยล่ะครับบบ การติดตั้ง 3. สปริงฟุตวาล์ว (Spring […]

Valve-23-2-วาล์วกันกลับ (Non-Return Valve หรือ Check Valve)

วาล์วกันกลับ (Non-Return Valve หรือ Check Valve) เป็นวาล์วทำหน้าที่บังคับให้การไหลเป็นไปในทิศทางเดียวไม่เกิดการย้อนกลับเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ของระบบที่อาจเกิดขึ้น เช่น หากโรงงานเกิด Emergency Shutdown อาจทำให้เกิดแรงดันย้อนกลับมาที่สถานีก๊าซฯได้ การติด Check Valve จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ภายในสถานีก๊าซฯ ข้อพิจารณาในการเลือกวาล์วกันกลับ วัสดุ (material)            เนื่องจากวาล์วกันกลับสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น การใช้งานทั่วๆ ไปอย่างงานน้ำ งานที่ต้องทนต่อแรงดันสูงอย่างงานก๊าซธรรมชาติ งานที่ทนต่อการกัดกร่อนสูงอย่างงานสารเคมี และงานที่ต้องทนต่อความร้อนและความดันสูงอย่างงานไอน้ำ เป็นต้น ดังนั้น วัสดุที่ใช้ทำวาล์วจึงต้องเลือกให้เหมาะสมกับสาร (medium) ภายในท่อ   มาตรฐานของปตท. กำหนดให้วัสดุที่ใช้ทำ Check Valve ที่ใช้ในงานก๊าซธรรมชาติ ควรเป็น Cast Steel อ้างอิงมาตรฐาน ASTM A 216 Grade WCB หรือ Forged Steel ตามมาตรฐาน ASTMA 105 Grade […]

Valve-22-Butterfly valve มีกี่แบบ ?

วาล์วผีเสื้อที่เราใช้กันอยู่นั้น ที่จริงมีรายละเอียดหลายส่วนที่แตกต่างกัน เช่น จากรูปร่างหน้าตา จำนวนรูในการไขน็อต ก็ทำให้มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป วันนี้ปาโก้จึงเอาเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆ ในเรื่องชื่อเรียกของวาล์วผีเสื้อแบบ 8 รู กับ 4 รู มาฝากกันจ้า ไปดูกันเลยย Wafer type เรียกได้ว่าเป็นแบบมาตรฐาน ที่พบเห็นได้ทั่วไป คือจะมีหน้าตาคล้ายๆปีกผีเสื้อ มีจำนวนรูขันน็อต 4 รู หลักๆวัสดุเป็นเหล็กหล่อ มีขนาดตั้งแต่ นิ้วครึ่ง -24 นิ้ว ใช้ในการเร่ง,หรี่ ของไหล Lug type หลักการทำงานทุกอย่างเหมือนกันกับ Wafer type มีจำนวนรูขันน็อตด้านข้าง 8 รู ซึ่งทำให้ทนความดันได้มากกว่าแบบ 4 รู โดยพื้นฐาน แบบ Lug ใช้กับงานที่มีความดันสูง ซึ่งก็ต้องดูที่หน้างานอีกที ว่าควรใช้เป็นตัวไหน ถึงจะเหมาะสมกว่ากัน ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง ปาโก้จำหน่ายวาล์วและสินค้าเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น  โฟลมิเตอร์ โรตามิเตอร์ วัดการไหล เกจวัดแรงดัน Pressure_gauge เพรชเชอร์เกจ valvecontrol valveคอนโทรลวาล์ววาล์วติดหัวขับเซฟตี้วาล์วโซลินอยด์วาล์ว บริการให้คำปรึกษา แนะนำสินค้าที่เหมาะกับลักษณะการใช้งานของท่าน และจัดหาสินค้าให้ท่านตามต้องการค่ะ […]

Valve-22-BLOW DOWN

ชื่อภาษาอังกฤษ Blow Down Valve ชื่อภาษาไทย  การระบายน้ำออกจากหม้อไอน้ำ หรือ โบล์วดาวน์  การใช้งาน การควบคุมการไหลของไอน้ำ / ของไหล ยี่ห้อ KAISER, GESTRA, UNITED, YARWAY วัสดุ Brass, Bronze, Copper, Aluminum, Stainless steel, Cast Iron ประเภท 1.Surface blowdown valve 2.Bottom blowdown valve   Blow Down Valve หน้าที่หลักของวาล์วปล่อยทิ้งส่วนใหญ่คือการควบคุมการไหลของไอน้ำ / ของไหลอย่างต่อเนื่องภายใต้ความดันแตกต่างกันสูง คุณสมบัติที่โดดเด่นของวาล์วประเภทนี้คือสามารถรักษาความหนาแน่นของของเหลวและใช้งานได้ง่าย การระบายน้ำของ Blow Down Valve แบ่งได้ 2 ประเภท 1.การระบายน้ำจากด้านบนหม้อไอน้ำ (Surface blowdown valve) : ใช้สำหรับกำจัดของแข็งที่ละลายน้ำ ช่วยในการกำจัดของแข็งในจุดที่มีความเข้มข้นมากที่สุด […]

Valve-21-Butterfly Valve

วาล์วผีเสื้อคืออะไร? วาล์วผีเสื้อ  หมายถึงวาล์วที่ทำการเปิด-ปิดด้วยจานซึ่งทำมุม 90 องศา ใช้สำหรับการเปิด-ปิด สุด เท่านั้น ตัวจานของวาล์ว(ลักษณะคล้ายปีกผีเสื้อ) จะทำการขวาง แนวการไหลเมื่อวาล์วอยู่ในสถานะปิด และ หมุน 90 องศาตามแนวการไหล เพื่อเปิด ในกรณีที่ต้องการปรับการไหลก็คือ การหมุนจาน แต่ไม่ถึง 90 องศา คือหมุนไม่สุดนั่นเอง แต่ทว่าการเปิดปิด ไม่สุดของวาล์วปีกผีเสื้อจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่จานเมื่อ ของไหลปะทะกับตัวจาน แล้วจะที่ให้ส่วนควบคุม ก้านหมุนสั่นสะเทือนตาม เกิดการเสียดสี สึกหรอ นั่นเอง วาล์วประเภทนี้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในทางเกษตรกรรม ส่งน้ำ ชลประทาน หรือใช้กับน้ำเสีย และเป็นที่รู้จักกันดีในวงการช่าง ส่วนประกอบของ Butterfly Valve   ข้อดีของวาล์วผีเสื้อ วาล์วผีเสื้อทำหน้าที่ เปิดปิดของไหล เช่นเดียวกับ บอลวาล์ว แต่มีข้อดีเพิ่มเติมคือ มีขนาดกระทัดรัดกว่าเทียบกับบอลวาล์ว สามารถติดตั้งในที่แคบๆได้ เมื่อสั่งการด้วยหัวขับ จะเปิดปิดได้อย่างรวดเร็ว จานวาล์ว เทียบกับบอลวาล์วแล้วจะมีขนาด เล็กกว่า น้ำหนักน้อยกว่าในขนาดท่อที่เท่ากัน ทำให้ควบคุมด้วยนิวเมติกซ์ หรือไฟฟ้าได้ง่ายกว่า […]

Valve-21-3-Butterfly Valve

วาล์วปีกผีเสื้อ,Butterfly valve วาล์วปีกผีเสื้อ, Butterfly valve เป็นวาล์วประเภท ควอเตอร์เทิร์นวาล์ว (Quarter Turn Valve) ใช้ทำหน้าที่ เปิด/ปิด 0-90 องศา เหตุผลหนึ่งที่บัตเตอร์ฟลายวาล์ว (Butterfly valve) เป็นที่นิยมในระบบอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ, ในระบบท่อหล่อน้ำเย็นของเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่, ในงานประปา, ในระบบน้ำดีน้ำเสีย ฯลฯ เนื่องมาจากราคา butterfly valve หรือ วาล์วปีกผีเสื้อมีราคาไม่สูงนัก อีกทั้งยังมีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับวาล์วประเภทอื่นๆ มีความทนทานและไม่ต้องการการบำรุงรักษามาก มี Sharp หรือก้านเพลาที่สามารถเชื่อมต่อกับหัวขับ หรือ Actuator เพื่อควบคุมการเปิดปิดของวาล์ว วาล์วปีกผีเสื้อยังทำให้เกิดแรงกระทบของน้ำที่ลิ้นวาล์ว (disc of butterfly valve) ที่ทำให้เกิดความผันผวนของน้ำน้อยหรือที่เรียกกันว่า เซิร์จ (surge) รวมไปถึง อัตราการสูญเสียแรงดันหรือการสูญเสียพลังงานของกระแสน้ำต่ำ (Low Head loss) จึงเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติของบัตเตอร์ฟลายวาล์วหรือวาล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly valve)ที่ทำให้วาล์วประเภทนี้ได้รับความนิยม อีกทั้งยังใช้ในการควบคุมแรงดันได้อีกด้วย บัตเตอร์ฟลายวาล์วหรือวาล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly valve) สามารถควมคุมองศาการเปิดได้ ทำให้ไม่ต้องเปิดสุด […]

Valve-21-2-วาล์วผีเสื้อ (Butterfly Valve)

วาล์วผีเสื้อ  หมายถึงวาล์วที่ทำการเปิด-ปิดด้วยจานซึ่งทำมุม 90 องศา ใช้สำหรับการเปิด-ปิด สุด เท่านั้น ตัวจานของวาล์ว(ลักษณะคล้ายปีกผีเสื้อ) จะทำการขวาง แนวการไหลเมื่อวาล์วอยู่ในสถานะปิด และ หมุน 90 องศาตามแนวการไหล เพื่อเปิด ในกรณีที่ต้องการปรับการไหลก็คือ การหมุนจาน แต่ไม่ถึง 90 องศา คือหมุนไม่สุดนั่นเอง แต่ทว่าการเปิดปิด ไม่สุดของวาล์วปีกผีเสื้อจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่จานเมื่อ ของไหลปะทะกับตัวจาน แล้วจะที่ให้ส่วนควบคุม ก้านหมุนสั่นสะเทือนตาม เกิดการเสียดสี สึกหรอ นั่นเอง วาล์วประเภทนี้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในทางเกษตรกรรม ส่งน้ำ ชลประทาน หรือใช้กับน้ำเสีย และเป็นที่รู้จักกันดีในวงการช่าง ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง ปาโก้จำหน่ายวาล์วและสินค้าเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น โฟลมิเตอร์ โรตามิเตอร์ วัดการไหล เกจวัดแรงดัน Pressure_gauge เพรชเชอร์เกจ valvecontrol valveคอนโทรลวาล์ววาล์วติดหัวขับเซฟตี้วาล์วโซลินอยด์วาล์ว บริการให้คำปรึกษา แนะนำสินค้าที่เหมาะกับลักษณะการใช้งานของท่าน และจัดหาสินค้าให้ท่านตามต้องการค่ะ ทำความรู้จัก PAKO ENGINEERING บริการจัดส่งทั่วประเทศ สนใจ Product เพิ่มเติมติดต่อเราได้ทาง FACEBOOK :  Pako Engineering  Well Flowmeter Pressure gauge OCTA  […]

Valve-20-BALANCE

ชื่อภาษาอังกฤษ Balancing valve ชื่อภาษาไทย วาล์วปรับสมดุล การใช้งาน วาว์ลที่ทำหน้าที่ปรับอัตราการไหล  ยี่ห้อ Honeywell วัสดุ Cast iron, Brass, Ductile Iron ประเภท 1.Manual Balancing Valve 2.Automatic Balancing Valve  3.Pressure Independent Control Valve(PICV) รูปตัวอย่าง   Balancing Valve คือวาว์ลที่ทำหน้าที่ปรับอัตราการไหล (Flow Rate) ของน้ำให้ได้ค่าตามที่ Terminal Unit ในระบบปรับอากาศต้องการ ถ้าไม่มี Balancing Valve จะส่งผลให้ Terminal Unit ที่อยู่ใกล้ปั๊มได้รับ Flow Rate มากเกินไป ส่งผลให้ห้องได้รับความเย็นจนรู้สึกหนาวกว่าปกติ ซึ่งวาล์วแต่ละประเภทแบ่งเป็น Manual Balancing Valve, Automatic Balancing Valve และ […]

Valve-19-BALL FLOAT

ชื่อภาษาอังกฤษ Floating Ball Valve ชื่อภาษาไทย บอลวาล์วแบบลูกลอย การใช้งาน ใช้สำหรับติดตั้งกับแท้งค์น้ำ ทำหน้าที่ปิดเปิดวาล์วน้ำในแทงค์น้ำ ยี่ห้อ SANWA, KNACK วัสดุ พลาสติก, ทองเหลือง รูปตัวอย่าง   บอลวาล์วแบบลูกลอย (Floating Ball Valve) บอลวาล์วลักษณะนี้ลูกบอลจะถูกความดันดันให้ติดขอบด้านทางออก เมื่อมีความดันมากขึ้น ก็ยิ่งดันให้ปิดสนิทมากขึ้น ในทางกลับกัน ถ้าความดันด้านทางเข้า และทางออกต่างกันน้อยเกินไป จะส่งผลทำให้บอลวาล์ว (Ball Valve) ประเภทนี้ปิดไม่สนิท ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการใช้บ่าวาล์วที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและให้ลูกบอลอยู่คับขึ้น บอลลูกลอย  ตัวบอลจะไม่คงที่อยู่กับตัวก้าน เพื่อให้ความอิสระในการใช้หลากหลายประเภท แรงดันจากการไหลทวนน้ำจะทำให้เกิดการปิดรายการดันตัวบอลให้กลับเข้าไปยังด้านข้าง หรือซีสที่อยู่ในทิศทางการไหล  

Valve-18-Air Vent Valve

ชื่อภาษาอังกฤษ Air Vent Valve ชื่อภาษาไทย แอร์เว้นวาล์ว การใช้งาน วาล์วสำหรับไล่อากาศในท่อ มักติดตั้งไว้ที่ปลายบนสุดของท่อ Media น้ำ , น้ำเสีย , น้ำร้อน , น้ำเย็น , ลม , แก๊ส ,สตีม Material Body Brass , Bronze , Stainless Air Vent Valve เนื้องจากอากาศที่ค้างอยู่ภายในท่อได้ก่อให้เกิดปัญหามากมายในระบบท่อ เช่นทำให้ปั๊มน้ำ วาล์ว และท่อ แตกหักเสียหาย การอ่านค่าต่าง ๆ ผิดพลาด ซึ่งปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการเดินท่อผิด แต่ปัญหาเกิดจากไม่ได้ไล่อากาศออกจากระบบท่อ ในการไล้อากาศจะอาศัยอุปกรณ์ Air Vent ซึ่งหลักการทำงานจะมีลูกลอยซึ่งต่อกับกลไกลสำหรับเปิดปิดวาล์วเพื่อระบาย อากาศ นอกจะทำหน้าที่ไล้อากาศ Air Vent ยังสามารถทำหน้าที่เป็น Vacuum Breaker ในระบบได้อีกด้วย ที่มาของอากาศที่ค้างอยู่ในระบบท่อ […]

Valve-17-เจาะลึก “บอลวาล์ว”

มารู้จัก Ball Valve กันเถอะ บอลวาล์ว เป็นวาล์วชนิดนึง ที่นิยมใช้ในการควบคุมการเปิด – ปิด ของเหลว  ลักษณะของบอลวาลว์ ก็สอดคล้องกับชื่อของมันเนื่องจากการใช้ลูกบอลทรงกลมที่มีรูตรงกลางเป็นตัวปิดกั้นการไหลของ ของเหลว โดยส่วนประกอบหลักๆ ของบอลวาล์ว สามารถแบ่งได้ดังนี้ 1. Ball ลูกบอลที่อยู่ภายในวาล์ว ถูกผลิตขึ้นจากวัสดุหลากหลาย แต่โดยส่วนใหญ่จะผลิตจากเหล็กกล้า ลูกบอลดังกล่าวนี้จะเจาะรูขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ วาล์วชนิดนี้เรียกว่า Full Bore Valve เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในระบบท่อที่ต้องการทำความสะอาดภายในท่อด้วย Pig แต่หากเจาะรูขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ เราจะเรียกวาล์วชนิดนี้ว่า Reduce Bore Ball Valve 2. Valve Body  โครงสร้างภายนอกของวาล์ว ซึ่งผลิตมาจากเหล็กหล่อเป็นโครงสร้างหลักที่เชื่อมต่อกับท่อส่งของเหลว ด้วยหน้าแปลน (Flange End) หรือแบบเชื่อมติดกับท่อส่งของเหลว (Weld End) ในการผลิตวาล์ว จะผลิต Valve Body เป็นสองชิ้น เมื่อทำการประกอบเข้าด้วยกัน Valve Body ทั้งสองจะถูกเชื่อมต่อด้วยการเชื่อม ซึ่งมักจะใช้กับวาล์วที่รับความดันสูงมากๆ หรือประกอบเข้าด้วยกันด้วยการใช้น๊อตสำหรับวาล์วที่ใช้งานโดยทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบการประกอบ Valve Body […]

Valve-16-Ball valve บอลวาล์ว

บอลวาล์ว เป็นวาล์วชนิดนึง ที่นิยมใช้ในการควบคุมการเปิด – ปิด ของเหลว ลักษณะของบอลวาลว์ ก็สอดคล้องกับชื่อของมันเนื่องจากการใช้ลูกบอลทรงกลมที่มีรูตรงกลางเป็นตัวปิดกั้นการไหลของ ของเหลว ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง ปาโก้จำหน่ายวาล์วและสินค้าเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น  โฟลมิเตอร์ โรตามิเตอร์ วัดการไหล เกจวัดแรงดัน Pressure_gauge เพรชเชอร์เกจ valvecontrol valveคอนโทรลวาล์ววาล์วติดหัวขับเซฟตี้วาล์วโซลินอยด์วาล์ว บริการให้คำปรึกษา แนะนำสินค้าที่เหมาะกับลักษณะการใช้งานของท่าน และจัดหาสินค้าให้ท่านตามต้องการค่ะ ทำความรู้จัก PAKO ENGINEERING บริการจัดส่งทั่วประเทศ สนใจ Product เพิ่มเติมติดต่อเราได้ทางFACEBOOK : Pako Engineering Well FlowmeterPressure gauge OCTA  เข้าชมเว็บไซต์ของเราได้ที่   www.pako.co.th   www.pakoengineering.com Line ID   : @pakoeng Tel. : 0-2041-5092,09-4690-4630 Fax            : 0-2041-5093ย่อหน้า E-Mail    : sales@blog.pako.co.th 

Valve-16-2-Ball Valve

ภาษาอังกฤษ Ball vale ชื่อภาษาไทย บอลวาล์ว การใช้งาน เป็นวาล์วที่ใช้เปิด-ปิด และควบคุมอัตราการไหลของมวลของเหลวด้วยการหมุนในระยะ 90 องศา ยี่ห้อ BRAVO, WELL, ARITA,KITZ,…. วัสดุ  ทองเหลือง, สแตนเลส, เหล็กหล่อ, พีวีซี, ยูพีวีซี ประเภท  1. บอลวาล์ว 1 ชิ้น , 2 ชิ้น , 3 ชิ้น 2. บอลวาล์ว 2 ทาง 3. บอลวาล์ว 3 ทาง ซึ่งแบ่งวิธีการเปลี่ยนแปลงทางไหลของมวลของเหลวออกเป็น 2 แบบ คือ L-port และ T-port  รูปตัวอย่าง           บอลวาล์ว เป็นวาล์วที่นิยมใช้ในการควบคุมการเปิด – ปิด […]

Valve-12-บอลวาล์ว 3 ทาง T-port, L-Port

บอลวาล์ว (Ball Valve) ชื่อภาษาอังกฤษ                 Three Way Valve ชื่อภาษาไทย                 วาล์ว 3 ทาง การใช้งาน                 มีทางเข้า-ออก 3 ทาง เพื่อเปลี่ยนทิศทางน้ำ Material Body                 SS304,SS316 Connection       […]

Valve-10-วาล์ว ต้องมี Class

วาล์ว ต้องมี Class วาล์วอย่างเท่ ต้องมี Class แอดมินขอเล่านิดนึง เมื่อบริษัท ได้รับสายเรียกเข้า สำเนียงเป็นภาษาอังกฤษ มา ด้วยความที่เราพอ สปีคอิ้งลิช ได้อยู่บ้างเราก็ได้รับหน้าที่ในการพูดสื่อสาร ปลายสายฝั่งโน่น บอกว่า Customer: Do you have a butterfly valve with class certificate? (แหนะ นึกในใจ วาล์วเรามี Class มีระดับทุกตัวนะคะ) Admin: Again please, Do you mean certificate of origin or material? Customer: No, no I mean classification certificate which from classification society.I use this […]

Valve-09-การเลือกใช้วาล์วแต่ละประเภท

หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับ “วาล์ว” ไปในบทความที่แล้ว ในครั้งนี้ แอดมินจะมาแนะนำการเลือกใช้วาล์วแต่ละชนิดกันค่ะ บางคนอาจะมีข้อสงสัยในการเลือกใช้วาล์ว เช่น ทำไมต้องใช้วาล์วลิ้นปีกผีเสื้อ (Butterfly Valve) ทำไมไม่ใช้ประตูน้ำ (Gate Valve) หรือทำไมใช้ประตูน้ำบานเลื่อน(Sluice Gate) ไม่ใช้ประตูน้ำกันกลับ(Flap Valve) ทำไมใช้แบบมีหน้าจาน หรือทำไมใช้แบบเสียบเข้าไประหว่างหน้าจานของท่อ ในการเรื่องใช้วาล์วให้มีประสิทธิภาพนั้นที่สำคัญ 4 อย่างในการเลือก คือ 1.ลักษณะการทำงานของวาล์ว วาล์วแต่ละแบบมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกันบางแบบอาจมีลักษณะคล้ายกันแต่รายละเอียดต่างกัน เช่น Butterfly Valve กับ Gate Valve สามารถเปิดปิดทางน้ำเหมือนกัน แต่ Butterfly valve สามารถควบคุมการไหลได้ แต่ Gate Valve ทำให้ความดันในเส้นท่อตกน้อยกว่า 2.การเชื่อมต่อในเส้นท่อ เช่นการเลือกใช้ Double Flanged Butterfly valve ทำให้เราสามารถปิดระบบและทำการถอดท่ออีกฝั่งมาทำการซ่อมบำรุงได้ ในขณะที่ Butterfly valve แบบ wafer ทำแบบนี้ไม่ได้ 3.ความดันในเส้นท่อ เช่นความดันใช้งานไม่เกิน […]

Valve-08-มาตรฐานการเรียกขนาดท่อและวาล์ว

2.5  มาตรฐานการเรียกขนาดท่อและวาล์ว หน่วยหุล –> นิ้ว หุล นิ้ว หุล นิ้ว 1 1/8″ 1/2 1/16” 2 2/8”, 1/4″ 1.1/2 3/16” 3 3/8″ 2.1/2 5/16” 4 4/8” , 1/2″ 3.1/2 7/16” 5 5/8″ 4.1/2 9/16” 6 6/8”, 3/4″ 5.1/2 11/16” 7 7/8″ 6.1/2 13/16” 8 8/8” , 1” 7.1/2 15/16”   หน่วย DN –> นิ้ว DN Inc DN […]

Valve-07-การเชื่อมต่อของท่อ วาล์ว และอุปกรณ์อื่น ๆ

รูปแบบการติดตั้งท่อและอุปกรณ์วาล์ว (Connection)  การติดตั้งแบบเกลียว (Screwed,Thrader) สามารถทนแรงดันได้สูงและเหมาะกับการติดท่อขนาดเล็ก สามารถถอดได้เข้า-ออกได้ง่าย เปลี่ยนแปลงทิ้งทางการติดตั้งได้ การติดตั้งแบบสวมแล้วเชื่อมติด (Socket Weld) คลิก คลิก  การติดตั้งแบบถาวรโอกาสรั่วน้อย ทนแรงดันได้สูง การติดตั้งแบบชนติดกันแล้วเชื่อม (Butt Weld) ลักษะคล้ายกับสวมเชื่อมแต่จะไม่มีรอยแผลภายใน ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการติดตะกอน การติดตั้งแบบหน้าแปลน (Flang) เหมาะใช้สำหรับงานท่อที่มีขนาดใหญ่ (ท่อเล็กก็ได้) ติดตั้งง่าย ถอดเข้า-ออกได้ไง  

Valve-06-วาล์ว นั้น สำคัญไฉน

ในงานอุตสาหกรรมปัจจุบัน “วาล์ว” มีบทบาทสำคัญ โดยวาล์วจัดอยู่ในอุปกรณ์สำหรับควบคุมและขับเคลื่อน (Control) เครื่องจักรอุตสาหกรรม ซึ่งวาล์ว คือทำหน้าที่ กำหนดการเดินทางของน้ำ ของเหลว ของไหล เคมี สารต่าง รวมทั้ง อากาสและ แก๊ส ว่าจะให้ไป หรือไม่ให้ไป ส่วนที่สำคัญของวาล์วที่ต้องพิจารณา คือ กั้นการรั่วของของไหล ไม่ให้ไหลผ่านตามท่อได้ ดังนั้น ซีลระหว่างบ่าวาล์ว ลิ้นวาล์ว และ ก้านวาล์ว จึงมีส่วนสำคัญมาก เพื่อป้องกันของไหลเล็ดลอดออกไปได้ ดังนั้นแอดมินจึงขอย้ำว่าในการเลือกใช้วาล์วจะต้องดูคุณภาพของวัสดุในส่วนนี้ด้วยนะคะ ส่วนประกอบของวาล์ว หลักๆ ที่ควรทราบคือ 1. Body คือ โครงสร้างหลักนั่นเอง 2. Flange คือหน้าแปลนส่วนประกอบระหว่างท่อกับวาล์วในกรณีที่วาล์วมีขนาดใหญ่ ต้องใช้ สลักยึด 3. Stem คือ แกนกลางในการหมุนวาล์ว หรือที่เรียกว่าก้านนั่นเอง 4. Seat คือ ชิ้นส่วนกันการรั่วไหลของน้ำ มีชนิดที่เป็นยาง และ โลหะ 5. Hand Wheel […]

Valve-05-ส่วนประกอบของวาว์ล และประเภทของวาล์ว แต่ละชนิด

ในงานอุตสาหกรรมปัจจุบัน “วาล์ว” มีบทบาทสำคัญ โดยวาล์วจัดอยู่ในอุปกรณ์สำหรับควบคุมและขับเคลื่อน (Control) เครื่องจักรอุตสาหกรรม ซึ่งวาล์ว คือทำหน้าที่ กำหนดการเดินทางของน้ำ ของเหลว ของไหล เคมี สารต่าง รวมทั้ง อากาศและแก๊ส เป็นต้น ส่วนที่สำคัญของวาล์วที่ต้องพิจารณา คือ กั้นการรั่วของของไหล ไม่ให้ไหลผ่านตามท่อได้ ดังนั้น ซีลระหว่างบ่าวาล์ว ลิ้นวาล์ว และ ก้านวาล์ว จึงมีส่วนสำคัญมาก เพื่อป้องกันของไหลเล็ดลอดออกไปได้ ดังนั้นแอดมินจึงขอย้ำว่าในการเลือกใช้วาล์วจะต้องดูคุณภาพของวัสดุในส่วนนี้ด้วยนะคะ ส่วนประกอบของวาล์ว หลักๆมี 6 ประเภท Body    คือ โครงสร้างหลักนั่นเอง Flange คือ หน้าแปลนส่วนประกอบระหว่างท่อกับวาล์วในกรณีที่วาล์วมีขนาดใหญ่ ต้องใช้ สลักยึด Stem    คือ แกนกลางในการหมุนวาล์ว หรือที่เรียกว่าก้านนั่นเอง Seat     คือ ชิ้นส่วนกันการรั่วไหลของน้ำ มีชนิดที่เป็นยาง และ โลหะ Hand Wheel หรือ Arm  […]

Valve-04-ประเภทของวาล์ว – List of Valves Type

วาล์วมีความหลากหลายมาในงานอุตสาหกรรม และสามารถแบ่งได้เป็นประเภทพื้นฐานดังนี้ ชนิด คำอธิบาย Ball valve สำหรับการเปิดปิด โดยไม่ทำให้แรงดันตก เหมาะสำหรับการเปิดปิดที่รวดเร็ว โดยจะมีองศาการปิดที่ 90° Butterfly valve   สำหรับการเปิดปิด ในท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ๆ Ceramic Disc valve     สำหรับที่ต้องมีการเปิด-ปิดบ่อยๆ และสารที่ไหลผ่านมีการขัดสี กัดกร่อน สร้างความสึกหรอ Clapper valve สำหรับงานดับเพลิง โดยจะยอมให้มีการเปิดได้จากทางเดียว เมื่อมีการต่อท่อเท่านั้น Check valve or non-return valve DISCO   Dual plate Swing สำหรับบังคับให้สาร ไหลไปทางเดียว หรือ ป้องกันการไหลย้อนกลับ Choke valve   สำหรับงานที่มีการเปลี่ยนแปลงความดันอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างสมดุล ตัววาล์วจะต่อกับกระบอกสูบ เพื่อทำการปรับสมดุล ส่วนใหญ่ใช้ในงานปิโตรเลียม Diaphragm valve สำหรับการเปิด-ปิด […]

Valve-03-Valve มีกี่ประเภท ?แต่ละประเภทใช้ทำอะไรบ้าง ?

Valve มีอยู่มากมายหลายชนิดมาก ใช้กับหน้างานที่แตกต่างกันไป บางคนอาจจะยังสับสนกับชื่อและลักษณะการทำงานของแต่ละชนิด ว่าแต่ละแบบใช้ทำอะไร มีหน้าตาเป็นยังไงบ้าง วันนี้ปาโก้ขอเอาข้อมูลของวาล์วที่ได้พบเห็นและอาจจะเคยได้ยินชื่ออยู่บ่อยๆ มาฝากกันจ้า Globe valve ใช้ในการควบคุมการไหล ใช้กับระบบที่มีความดันแตกต่างกันสูงมากๆได้ ด้วยระบบแบบตั้งฉาก จึงสามารถหมุนปรับความเบาหรือแรงของไหลได้ ลักษณะเด่นคือข้างในจะเป็นแบบหน้าดิส ตัว Body จะป่องออกมา แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนทิศทางการไหล ความดันลดที่ตกคร่อม globe valve มากขึ้นตามglobe valve จึงนิยมใช้เป็นอย่างมากในงานที่ต้องควบคุมอัตราไหลของของไหล Gate valve ใช้ในการเปิดปิดการไหลเท่านั้น ไม่สามารถปรับระดับความแรงของๆไหลได้ อีกทั้งยังไม่มีบ่ารอง valve (valve seat) ที่มักจะใช้วัสดุเป็น polymer ที่ทนอุณหภูมิสูงไม่ได้ gate valve จึงสามารถใช้กับงานที่อุณหภูมิสูงได้ แต่ก็ไม่นิยมใช้กับของไหลที่มีสารแขวนลอย เพราะสารแขวนลอยจะตกไปอยู่ตามร่องของ valve ทำให้ไม่สามารถปิดได้สนิท Ball valve ใช้ในการเปิด-ปิดเช่นเดียวกับ gate valve โดยจะใช้การเปิดปิดแบบ 90องศา ซึ่งโดยปกติ ball valve จะนิยมใช้ในงานประปาตามบ้านทั่วๆไปเพราะใช้งานได้ง่าย ไม่มีความซับซ้อนอะไร […]

Valve-02-Valve Type

ประเภทของวาล์ว (Valve Type)  วาล์ว คือ อุปกรณ์สำคัญที่มีหน้าที่ควบคุมการไหลของเหลว เช่น น้ำ สารเคมี แก๊ส อากาศ โดยวาล์วจะทำหน้าที่คือ เปิดหรือปิดทางเดินของเหลว ควบคุมอัตราการไหลได้ สามารถปรับให้ของเหลวไหลในระดับที่ต้องการเปลี่ยนทิศทางการไหลได้โดยง่ายป้องกันการไหลย้อนกลับป้องกันไม่ให้ของเหลวไหลมาผสมกันส่วนการควบคุมการทำงานของวาล์วนั้นมีทั้งวาล์วที่ควบคุมได้เองโดยอัตโนมัติ และวาล์วที่ควบคุมได้โดยใช้มือปรับ  Manual Valves  Stopper Type Closure  Globe Valve, Needle Valve = เหมาะกับงานที่ใช้การควบคุมอัตราของไหล หรือ เร่งหรี่ของไหล  Vertical Slide  Gate Valve , Knife Gate Valve = ใช้กับงานเปิดหรือปิดเท่านั้น มีลักษะการทำงานเหมือนกับ “กิโยติน” เครื่องประหารตัดคอในสมัยก่อน  Rotary Type  Ball Valve , Plug Valve , Butterfly Valve = เปิด – ปิด ได้ ควบคุมอัตราการไหลได้ และใช้งานง่าย จึงเป็นอุปกรณ์ที่นิยมอย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรม  Check valve หรือจะเรียกอีกอย่างว่า วาล์วกันกลับ เป็นอุปกรณ์ปิดผนึกจุดต่อท่อที่ใช้สำหรับควบคุมทิศทางการไหลและอัตราการไหลของน้ำ ก๊าซ หรือของเหลวให้ไหลไปในทิศทางเดียวกัน โดยทั่วไปเช็ควาล์วที่นิยมใช้งานจะแบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกัน คือ แบบหยุดด้วยการสวิง และแบบหยุดด้วยการยก ซึ่งทั้งสองแบบนี้ผลิตจากวัสดุพลาสติก สเตนเลสสตีล หรือทองเหลืองปั๊มขึ้นรูปที่มีคุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อนได้ดี ไม่เป็นสนิม มีลักษณะการทำงานที่คล้ายคลึงกันโดยน้ำ ก๊าซ หรือของเหลวจะไหลเข้าวาล์วในทิศทางเดียวและลิ้นกลไกจะเปิด-ปิดอัตโนมัติเมื่อปั๊มน้ำหยุดทำงานทำให้ป้องกันการไหลย้อนกลับ กันการรั่วซึม และยังป้องกันความเสียหายให้กับอุปกรณ์ได้เป็นอย่างดี  

Valve-01-ความรู้เบื้องต้นเรื่องวาล์ว

ความรู้เบื้องต้นเรื่องวาล์ว วาล์ว คืออะไร ?           วาล์ว (Vavle) เป็นอุปกรณ์สำคัญที่มีหน้าที่ควบคุมการไหลของของเหลว เช่น น้ำ สารเคมี แก๊ส อากาศ โดยวาล์วจะทำหน้าที่คือเปิดหรือปิดทางเดินของเหลว ควบคุมอัตราการไหลได้ สามารถปรับให้ของเหลวไหลในระดับที่ต้องการ เปลี่ยนทิศทางการไหลได้โดยง่ายป้องกันการไหลย้อนกลับป้องกันไม่ให้ของเหลวไหลมาผสมกันส่วนการควบคุมการทำงานของวาล์วนั้นมีทั้งวาล์วที่ควบคุมได้เองโดยอัตโนมัติ และวาล์วที่ควบคุมได้โดยใช้มือปรับ ประเภทของวาล์ว และ ข้อดี-ข้อเสีย ของวาล์วแต่ละชนิดแบ่งออกได้ ดังนี้ 1. วาล์วที่ใช้สำหรับเปิด-ปิด (On – Off)  ไม่เหมาะกับการเร่งหรี่หรือใช้ควบคุมอัตราการไหล ดังนี้ 1.1) Gate Valve  เป็นวาล์วชนิดที่ใช้กันแพร่หลายมากที่สุดตัวหนึ่ง ถ้านึกไม่ออกว่าหน้าตาเป็นอย่างไรให้ลองไปดูที่มิเตอร์น้ำประปาหน้าบ้าน ซึ่งท่อน้ำที่ต่อแยกออกมาจากท่อหลัก ก่อนเข้ามิเตอร์จะต้องมีวาล์วปิด-เปิดอยู่ตัวหนึ่ง ซึ่งวาล์วตัวนี้คือ gate valve หรือที่บางคนอาจเรียกว่า”ประตูน้ำ” บางที่ติดตั้ง gate valve ไว้ทางด้านขาออกจากมิเตอร์ด้วย แต่บางที่จะติดตั้ง check valve (วาล์วกันการไหลย้อนกลับ) ไว้ทางด้านทางออกของมิเตอร์ เหตุที่ต้องมีการติดตั้ง […]

The Secret กฎแห่งแรงดึงดูด

นาทีที่  9.00 Remain  1.17.18 Remain  1.15.00 Remain  1.14.00 Remain 1.12.48 Remain 1.02.   กฎของแรงดึงดูด คืออะไร?? ความคิดเห็นส่วนตัว คือ  อะไรที่เหมือนกัน จะดึงดูดเข้าหากัน   ทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดี ซึ่งเรามักคิดแต่เรื่องที่ไม่ดี  ก็เลย เจอแต่เรื่องที่ไม่ดี Remain  1.15.00   ความถี่ที่แผ่ออกไป  ก็จะมีตัวรับเสมอ  1.24.45   จักรวาล มีหน่วงเวลา ไม่งั้น สิ่งที่เราคิดถ้าไม่มีตัวหน่วง ก็ชิบหายกันหมด   ให้ขอบคุณ กับสิ่งที่เป็นปัจุบันซัก 10 อย่าง ตอนนี้เลย ให้ขอสิ่งที่ต้องการให้เป็น  ซัก 3 เรื่อง ตอนนี้เลย   กระบวนการ สร้างสรรค์ Ask  ขอ Belive  เชื่อ recieved  รับ […]

The Cost of Quality

ต้นทุน (ค่าใช้จ่าย) ที่เกิดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดคุณภาพในสินค้าและบริการ การที่เราต้องกลับมาทำงานเดิมครั้งแล้วครั้งเล่าคงไม่มีใครพิศมัยมากนัก เพราะนอกเหนือจากเวลาที่ต้องสูญเสียไปแล้ว ยังรวมไปถึงสิ่งต่างๆมากมายที่เสียไปพร้อมๆ ทั้งโอกาสที่จะทำงานอย่างอื่นในช่วงเวลาที่เรากำลังจดจ่อกลับงานเดิมที่เราต้องกลับมาทำอีกครั้ง และอีกครั้ง จากปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ทำให้คิดบางอย่างขึ้นมา “ถ้าเราทำงานถูกตั้งแต่ครั้งแรก ครบถ้วนตั้งแต่ครั้งแรก จะได้ไม่ต้องมาทำงานนี้อีก” จากสิ่งที่คิดจึงพยายามค้นหาคำตอบ จนพบกับประโยค ของ Phillip Crosby ที่ว่า “ Doing g it right the first time หรือตีความหมายได้ว่า ทำให้ถูกตั้งแต่ครั้งแรก ที่มีการอธิบายในสิ่งที่คิดออกมาอย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้  วัด รวมไปถึงประเมินผลได้ โดยอธิบายเกี่ยวกับต้นทุน (ค่าใช้จ่าย) ที่เกี่ยวข้องในการส่งต่อสินค้าและบริการให้กับลูกค้า  (ในการอธิบายครั้งนี้คำว่าต้นทุน หมายความรวมถึง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น)   ต้นทุน (ค่าใช้จ่าย) ที่เกี่ยวข้องในการส่งต่อสินค้าและบริการให้กับลูกค้าแบ่งออกเป็น 4 อย่าง   คือ Prevention Cost (ต้นทุนการป้องกัน) ต้นทุนนี้เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การวางแผน การป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ Appraisal Cost (ต้นทุนการวัดประเมินผล) ต้นทุนนี้เกี่ยวข้องกับการวัดผล การประเมินผล […]

TEMPERATURE-04-เครื่องวัดอุณหภูมิ Thermometer

  เครื่องวัดอุณหภูมิ หรือ เทอร์โมมิเตอร์ คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิหรือระดับของความร้อนโดยใช้หลักการวัดที่แตกต่างกันมากมาย แต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือแบบดิจิตอลซึ่งมีหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล และมีโพรบติดตั้งอยู่ที่ตัวเครื่อง พกพาได้สะดวกสามารถแสดงผลอุณหภูมิได้ทั้งแบบองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์  เมื่อต้องการที่จะเลือกเครื่องวัดอุณหภูมิไว้ใช้งาน สิ่งที่จะต้อง พิจารณามากเช่นช่วงการวัดอุณหภูมิ, ความละเอียด, ความถูกต้องของที่ได้จากการวัด และที่สำคัญ เพื่อนๆควรพิจารณาสิ่งแวดล้อมที่จะนำเครื่องวัดอุณหภูมิไปใช้ ให้เหมาะสม เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นประเภทต่างๆ 1. Humidity Meter (เครื่องวัดความชื้น) Humidity Meter คือเครื่องวัดปริมาณไอน้ำในอากาศ โดยไอน้ำคือสถานะที่เป็นก๊าซของน้ำซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ความชื้นจะเป็นตัวบ่งชี้ความเป็นไปได้ที่จะเกิดฝน, หิมะ, ลูกเห็บ, น้ำค้างหรือหมอก การวัดความชื้นแบ่งออกเป็น 3 แบบคือ ความชื้นสัมบูรณ์ (Absolute Humidity) ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) ความชื้นจำเพาะ (Specific Humidity) 2. ไฮโกรมิเตอร์ (Hygrometer)  ไฮโกรมิเตอร์คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความชื้นในอากาศ ไฮโกรมิเตอร์รุ่นใหม่นิยมใช้อุณหภูมิของการควบแน่น (Dew Point) หรือการเปลี่ยนแปลงประจุหรือความต้านทางไฟฟ้าเพื่อคำนวณหาค่าความชื้นที่แตกต่างกัน 3. เครื่องวัดอุณหภูมิในทางอุตุนิยมวิทยา เครื่องมือที่ใช้สำหรับเก็บมูลสถานะของบรรยากาศในเวลาที่กำหนด อุตุนิยมวิทยาคือวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งทีไม่ใช้การทดลองในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แต่จะใช้อุปกรณ์สำหรับเฝ้าสังเกตการณ์ในภาคสนามแทน ตัวแปรที่สำคัญสองอย่างที่ทำให้การวัดสภาพอากาศได้อย่างถูกต้องคือลมและความชื้นในอากาศ ประเภทของเครื่องมือในทางอุตุนิยมวิทยาอื่นๆ เช่น […]

TEMPERATURE-03-การเลือกช่องเสียบเครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermowell Selection)

วันนี้เรามีบทความดีๆ มาฝากท่านผู้อ่านทุกท่าน สำหรับการเลือกตัวช่องเสียบเครื่องวัดอุณหภูมิ หรือที่เราเรียกกันว่า #เทอร์โมเวล #Thermowell #Temp มีคำถามอยู่บ่อยๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ตัวนี้ว่า… ใช้ทำไม ? เลือกแบบไหน ?   ระยะความยาวของก้านเสียบเท่าไหร่ ? แล้วต้องใช้วัสดุแบบไหนถึงจะดีล่ะ ? วันนี้บทความของเราจะช่วยตอบคำถามเหล่านั้นให้ได้ทราบกันค่ะ ^^            ช่องเสียบเครื่องวัดอุณหภูมิ หรือ เทอร์โมเวล (Thermowell) มีไว้เพื่อป้องกันตัวตรวจวัดอุณหภูมิ (Sensor element) ของเครื่องวัดอุณหภูมิหรือตัวเครื่องวัดอุณหภูมิจากความเสียหายเชิงกล (Mechanical Damage) จากความเค้นหรือการกัดกร่อนทางเคมีหรือกัดกร่อนเชิงกล (Corrosion or Erosion) อีกทั้งสามารถนำตัวตรวจวัดอุณหภูมิของเครื่องวัดอุณหภูมิหรือตัวเครื่องวัดอุณหภูมิออกจากช่องเสียบเครื่องวัดอุณหภูมิได้ในภายหลังหากต้องการนำไปสอบเทียบ, ซ่อมแซมตัวตรวจวัดอุณหภูมิหรือเครื่องวัด หรือต้องการเปลี่ยนตัวตรวจวัดอุณหภูมิหรือเครื่องวัดในการใช้งาน ลักษณะของเทอร์โมเวลแบบต่างๆ            เทอร์โมเวล จะถูกติดตั้งถาวรเข้ากับท่อหรือถังตวงแบบมาตราด้วยการเชื่อม (welded), ขันเกลียว (threaded), หรือหน้าแปลน (flanged) หรือวิธีการอื่นๆ ในการเลือกใช้เทอร์โมเวลให้เหมาะสมกับการวัดอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา […]

TEMPERATURE-02-Temperature Gauge

Temperature Gauge  เป็น Sensor วัดอุณหูมิชนิดหนึ่งที่วัดและแสดงผลผ่านหน้าปัดแสดงผล หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เทอร์โมมิเตอร์ การเลือกใช้งาน Temperature Gauge มีดังนี้ครับ 1. Range of  Measurement    คือย่านการวัดว่าต้องการวัดที่อุณหภูมิเท่าไหร่ เช่น 0-100 °C เป็นต้น หรืออาจเป็นช่วงอุณหภูมิที่ติดลบมาถึงอุณภูมิที่เป็นบวก 2. ขนาดหน้าจอหรือเกจ โดยวัดจาก Diameter ของหน้าจอเกจว่ามีขนาดกี่นิ้ว เช่น 1,2,3,4,5,6 นิ้ว เป็นต้น 3. ความยาวของ Probe ที่จะใช้วัด และ ลักษณะการติดตั้งของ Probe เป็นแกนออกด้านหลังหรือด้านล่าง ความยาว 9 นิ้ว                                       […]

TEMPERATURE-01-Temp

ชื่อภาษาอังกฤษ                     Temperature ชื่อภาษาไทย                     เครื่องวัดอุณหภูมิ , เทอร์โมมิเตอร์ การใช้งาน                     วัดอุณหภูมิ ทั้งร้อนและเย็น รูปแบบ                     หน้าปัดทุกตัวเป็น SS304 Connection Type   […]

Switch-03-Flow Switch

 Flow Switch Paddle Type เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจจับการไหลของของไหลในท่อ  เมื่อนำมาต่อระหว่างท่อเพื่อทำการตรวจจับว่ามีของเหลวไหล ผ่านหรือไม่ หากมีของไหลผ่านจะไปดันตัวใบพายทำให้ใบพายขยับ และวงจรภายในตัว เครื่องจะทำให้หน้าคอนแทคทำงาน และหากไม่มีของไหลไหลผ่าน ใบพายจะหยุดทำงานทำให้ตัวหน้าคอนแทคหยุดทำงาน ชื่อภาษาอังกฤษ  Flow Switch Paddle Type  / Paddle flow switches ชื่อภาษาไทย สวิทช์การไหลแบบใบพาย การใช้งาน น้ำไหล ไฟ(สวิทช์) เปิด/ปิด  ขนาดข้อต่อ                              1/2″ , 3/4″ ,1″ ใช้กับขนาดท่อ  3/4″ – 6″  วัสดุข้อต่อ Brass , Stainless   วัสดุใบพาย […]

Switch-02-หลักการทำงาน pressure switch

  Pressure Switch คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมระบบเมื่อความดันเกิดความเปลี่ยนแปลงสูงกว่าหรือต่ำกว่าระดับความดันเกณฑ์ที่ตั้งไว้ นิยมใช้มากในระบบควบคุมความดันของหม้อไอน้ำ ปั๊มลม ไฮดรอลิค ฯลฯ ถือว่าเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยชนิดหนึ่ง นอกเหนือไปจากวาวล์ระบายความดัน ฯลฯ   หลักการทำงานของเครื่องอัดอากาศและPressure  Switch                การทำงานของเครื่องอัดอากาศคือ  เมื่อเปิดสวิทช์การทำงานของเครื่อง  ถ้าอากาศนังมีความดันต่ำกว่าที่กำหนด Pressure  Switch ก็จะต่อวงจรไฟฟ้าผ่านไปยังมอเตอร์  ทำให้มอเตอร์หมุนและไปขับให้ปั๊มอัดอากาศทำงานตามไปด้วย  และเมื่ออากาศภายในถังบรรุอากาศมีความดันสูงตามพิกัดที่กำหนด  Pressure  Switch  ก็จะตัดวงจรไฟฟ้าทำให้มอเตอร์หยุดทำงานและปั๊มอัดอากาศก็จะหยดทำงานด้วย  แต่เมื่ออากาศภายในถังบรรจุอากาศถูกนำไปใช้งาน  และความดันในถังบรรจุอากาศต่ำลงจนถึงตำแหน่งที่กำหนดไว้Pressure  Switch  จะต่อวงจรให้มอเตอร์และปั๊มอากาศทำงานต่อไป  การทำงานของปั๊มอัดอากาศจะทำงานสลับกันไปเช่นนี้ตลอดเวลาโดยอัตโนมัติ  ดังนั้นถ้าต้องการให้เครื่องอัดอากาศหยุดทำงานจะต้องปิดสวิทช์ควบคุมการทำงาน Pressure Switch คือ สวิตซ์ควบคุมความดัน โดยใช้การตัดหรือต่อวงจรไฟฟ้าเมื่อความดันถึงจุดที่เรากำหนดไว้ Pressure switch นี้สามารถใช้งานควบคุมแรงดันทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น การตัดต่อการทำงานของปั้มนํ้า Pressure Switch Sensor ประเภทนี้ไม่ต้องอาศัยแรงดันไฟเลี้ยงเนื่องโดยส่วนใหญ่ใช้ระบบกลไก (Mechanic) ในการทำงานโดยจะมีสัญญาณ Output เป็น Contact On/Off ใช้เพื่อตัดต่อระบบเพียงเท่านั้น ซึ่งแบ่งหลักการทำงานนี้ได้เป็นสองแบบ Piston : ทำงานโดยใช้กระบอกสูบขนาดเล็กด้านในซึ่งอีกด้านหนึ่งจะเชื่อมต่อเข้ากับกลไกสวิตซ์สามารถปรับตั้งสปริงเลือกช่วงในการทำงานได้  เหมาะกับงานที่มีแรงดันสูงๆ […]

Switch-01-pressure switch

ประเภทของ Pressure Switch สวิตช์ความดัน สวิตช์ความดันประกอบด้วยส่วนประกอบการตรวจจับและสวิตช์ไฟฟ้า สวิตช์จะเปิดและปิดหน้าสัมผัสที่ความดันเฉพาะที่เรียกว่าจุดที่ตั้งไว้ (set point) จุดที่ตั้งอาจถูกแก้ไขหรือปรับได้ การเลือกสวิตช์ความดันที่มีจุดสวิตช์ในช่วงความดันใช้งานที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจถึงความแม่นยำและอายุการใช้งานที่ยาวนาน คุณสมบัติและความสามารถที่แม่นยำนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของสวิตช์ความดัน Pressure Switch จะแบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลักๆ ได้แก่ แบบ Electromechanical และแบบ Solid state Electromechanical Pressure Switch Pressure Switch แบบ Electromechanical ที่พบส่วนมากจะประกอบด้วยส่วนของการตรวจจับและสวิตช์ไฟฟ้าแบบ snap-action สามารถใช้ส่วนตรวจจับได้หลายประเภท แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือ สิ่งนี้เคลื่อนที่เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของแรงดันในระบบ โดยการเคลื่อนที่ของมันส่งผลโดยตรงต่อการเปิดและการปิดของหน้าสัมผัสของสวิทซ์แบบ snap-action สวิตช์ความดันแบบระบบเครื่องกลไฟฟ้าใช้เซ็นเซอร์หลายประเภท คุณสมบัติของเซ็นเซอร์กำหนดเขตความแม่นยำและอายุการใช้งานของสวิตช์ มีหลายประเภทดังนี้ Differential pressure switches จากรูปจะเห็นว่ามีความดัน 2 พอร์ต พอร์ตหนึ่งสำหรับความดันต่ำและอีกพอร์ตสำหรับความดันสูง ทั้งความดันต่ำและความดันสูงจะไหลเข้าไปหาส่วนเซ็นเซอร์เหมือนกัน กรณีสวิตช์แบบไดอะแฟรม เนื่องจากมีพื้นผิวที่เท่ากันในแต่ละด้าน สวิตช์จะอยู่ในภาวะสมดุลเมื่อความดันเท่ากัน เมื่อความดันในด้านความดันสูงเพิ่มขึ้นหรือความดันในด้านต่ำลดลง ส่วนสูบลมจะเลื่อนขึ้น และความดัน differential […]

Switch-01-2-Pressure Switch

  ชื่อภาษาอังกฤษ Pressure Switch ชื่อภาษาไทย เพลสเชอร์ สวิตซ์ การใช้งาน เป็นสวิตซ์ตัดต่อการทำางานของวงจรไฟฟ้า โดยใช้แรงดันในการควบคุม ข้อมูลสำคัญที่ต้องรู้ ยี่ห้อ รุ่น Media น้ำ , ลม , แก๊ส , ไอน้ำ Max pressure supply แรงดันสูงสุดที่อุปกรณ์จะทนได้ Operating pressure set Low pressure set  สวิตซ์สำหรับ NO-OFF เมื่อแรงดันต่ำถึงระดับที่ตั้ง High pressure set สวิตซ์สำหรับ NO-OFF เมื่อแรงดันสูง ถึงระดับที่ตั้ง Differential set      สวิตซ์สำหรับ ตั้งค่าผลต่าง Port size, standard ขนาดเกลียว และมาตรฐานเกลียว รูปตัวอย่าง   แบบทดสอบการเรียนรู้ […]

Re-energize เติมไฟ ให้พนักงาน

โดย : รศ.ดร. ศิริยุพา รุ่งเริงสุข โ ดยทั่วๆ ไปแล้วคนเรามักใช้เวลาในการทำงานเฉลี่ยคนละประมาณ 35 – 45 ปีกว่าอายุจะเข้า 60 ปีซึ่งเป็นวัยเกษียณ เมื่อคนเราต้องทำงานนานขนาดนี้ เป็นธรรมดาที่จะต้องมีอารมณ์เบื่อหน่ายงานบ้าง เบื่อบ้างสนุกบ้าง ถือเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าเบื่อนานเกินไปเห็นทีจะไม่ปกติ แถมยังจะพาตัวเองและองค์กรติดลบไปด้วยน่ะสิ จึงต้องพยายามหากลยุทธ์ต่างๆ นานา มาทำให้พนักงานสนุกและเพลิดเพลินกับงานให้บ่อยที่สุด และนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ หน้าที่ในการสร้างงานให้สนุกท้าทายและมีความหมายควรเป็นหน้าที่ของใครดีล่ะ? คงไม่มีคนอื่นนอกจาก HR กับหัวหน้างานทุกระดับที่เป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างความสนุกสนานท้าทายให้เกิดกับงานที่พนักงานต้องทำ และในระหว่าง HR กับหัวหน้างาน ผู้เขียนก็ขอฟันธงว่าหัวหน้างานที่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของพนักงานคือผู้ที่มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกับพนักงานและเข้าใจเนื้อหางานของพนักงานมากที่สุด ดังนั้นก็ขอให้หัวหน้างานยอมรับเสียโดยดีว่าท่านคือผู้ที่รับผิดชอบงานนี้โดยมี HR เป็นผู้ให้คำปรึกษาช่วยเหลือหรือเป็น facilitator ค่ะ สำหรับวิธีการในการ Re-energize หรือเติมไฟชาร์ตแบ็ตเตอรี่ให้พนักงานที่ซึมเซ็งนั้น ผู้เขียนมีแนวคิดที่น่าสนใจจาก Adrienne Fox ซึ่งได้ไปสัมภาษณ์ HR ของบริษัท Albemarle ในรัฐหลุยเซียน่า สหรัฐอเมริกา Albemarle เป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่มีพนักงานถึง 4,000 คนทำงานในประเทศต่างๆ ทั่วโลกถึง 100 ประเทศ […]

Pressure transmitter

Stress transmitters are units that measure strain and convert it into {an electrical} sign. This sign can then be used to manage numerous processes or programs. Stress transmitters are present in quite a lot of functions, together with HVAC programs, manufacturing crops, and oil refineries. On this weblog submit, we’ll focus on the fundamentals of […]

PRESSURE MEASUREMENT-24-Pressure Transmitter

Pressure Transmitter เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความดันและแปลงสัญญาณออกมาเป็นสัญญาณมาตรฐานเพื่อ นำไปควบคุมกระบวนการต่างๆ Pressure Transmitter นั้นสามารถวัดได้ทั้งของของเหลว เช่น แก๊ส น้ำ น้ำมัน เป็นต้น และรวมไปถึงการวัดความดันของ Pneumatic หรือลม ปัจจุบันมีการนำอุปกรณ์ตรวจวัดแรงดันมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, อาหารและยา, เคมี, ยานยนต์ เป็นต้น เพื่อวัดและควบคุมแรงดันในระบบ เช่น การวัดแรงดันนํ้ามันในกระบอกไฮดรอลิก, วัดความดันลม, วัดแรงดันน้ำของปั๊มนํ้า, วัดแรงดันไอนํ้าในหม้อนํ้า (Boiler) เป็นต้น เพื่อนำไปควบคุมและแสดงผลค่าของแรงดันที่ต้องการจะวัดของกระบวนการต่าง ๆ ในระบบ โดย Pressure Transmitter มีหน่วยในการแสดงผลของค่าแรงดันที่วัดได้ เช่น Bar, mbar, kpa, psi, mmHg เป็นต้น Pressure Transmitter จะปลี่ยนแรงดันทางกลผ่านชุด Transducer (ชนิด Strain Gauge) ให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้าในรูปแบบของอนาล็อก เช่น 0-20mA, 4-20mA , Voltage […]

PRESSURE MEASUREMENT-23-ELECTRIC CONTACT PRESSURE GAUGE

ELECTRIC CONTACT หรือ เกจอิเลคโทรนิค เป็นเกจที่มีสวิทช์ตัดต่อวงจรไฟฟ้า เพื่อการเปิด-ปิด ของหน้าสัมผัส ( contact ) ทำงานโดยอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าช่วยในการเปิด-ปิดหน้าสัมผัส ในการตัดต่อวงจรไฟฟ้า เช่น เปิด-ปิด การทำงานของ วงจรควบคุมมอเตอร์ ควบคุมวงจรปั้มน้ำ โดยอาศัยแรงดันของระบบเป็นตัวคอนโทรล Dial Size (ขนาดหน้าปัด) :   4″ Material Case : สแดตเลส 304 Material Connection (ข้อต่อ) : สแดตเลส Connection Type (ลักษณะข้อต่อ) : อยู่ด้านล่างของหน้าปัด หรือเรียกง่ายๆ ว่า “แบบออกล่าง” Range (ย่านการวัด) 3 แบบ คือ Normal Range คือ 0 to + Vacuum  Range คือ (-) to 0 Compound range […]

PRESSURE MEASUREMENT-22-Syphon

ไซฟอน (Syphon) หรือ ไส้ไก่, หางหมู เป็นอุปกรณ์ที่ไว้ติดตั้งพร้อมกับเกจวัดแรงดัน เพื่อช่วยในการลดอุณหภูมิของไหลก่อนเข้าถึงเกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge) ป้องกันไม่ให้เกจวัดแรงดันเสียหาย เหมาะสำหรับงานที่ใช้ความร้อนสูงหรืองานที่ใช้ไอน้ำ (Stream)  สามารถติดกับเกจวัดแรงดันได้โดยตรงหรือสามารถติดกับไดอะแฟรมได้ (Diaphragm) โดยในไซฟ่อนต้องมีอากาศ,น้ำมัน,สารลดอุณหภูมิเติมไว้ เมื่อช่างทำการติดตั้งพร้อมซีลไม่ให้เกิดการรั่วแล้วสารเหล่านี้จะถูกดักไว้ด้านในท่อไซฟ่อน ทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันให้กับเกจวัดแรงดัน ช่วยป้องกันการสัมผัสกับสารในท่อโดยตรง ซึ่งสารเหล่านี้ที่เติมไว้ก็ควรจะไม่ส่งอุณหภูมิไปยังเครื่องมือวัด แต่ส่งผ่านแรงดันไปยังเกจวัดแรงดันได้นั้นเอง   ชื่อภาษาอังกฤษ Syphon ชื่อภาษาไทย ไส้ไก่,หางหมู การใช้งาน ลดอุณหภูมิของไหลก่อนเข้าถึงเกจวัดแรงดัน Material Body Stainless304, Stainless316, Steel Connection Screw BSP, Screw NPT Size 1/4″ – 3/4″   ไซฟอนที่ใช้ร่วมกับเกจวัดแรงดัน ไซฟอนที่ใช้ร่วมกันกับเกจวัดแรงดันในอุตสาหกรรมสายการผลิต มีหลากหลายแบบด้วยกัน ที่นิยมใช้จะมี 3 แบบ ดังนี้ ไซฟอนแบบขด (Coil Pipe Syphon) หรือ โอไซฟอน (O […]

PRESSURE MEASUREMENT-21-ไซฟอน syphon มีไว้ทำไม?

“ไซฟอน” หรือที่หลายๆคนเรียกกันว่า “ไส้ไก่” “หางหมู” โดยทั่วไปแล้ว นิยมติดตั้งเมื่อต้องการวัดความดันของของไหลที่อยู่ในสถานะไอหรือไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูง ซึ่งมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ เช่น 1. แบบขด (Coil Pipe Syphon) ไซฟอนแบบขด จะเป็นแบบที่มีพื้นที่ผิวสำหรับถ่ายเทความร้อนมาก การลดอุณหภูมิในการใช้ไซฟอนแบบขดจะขึ้นอยู่กับ 5 ปัจจัยหลักๆ ได้แก่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของขดไซฟอน, ขนาดความยาวรวมของขด, ความหนาของท่อไซฟอน อุณหภูมิรอบๆ ตัว ไซฟอน และ สภาพการถ่ายเทอากาศของห้อง (Ventilation) 2. แบบแทงก์ (Tank Syphon) แบบแทงก์นี้ผลการใช้งานจะด้อยกว่าแบบขด ก่อนการใช้งานต้องเติม Fluid ลงไปในแทงก์ก่อนเพื่อทำหน้าที่เป็นซีลไปด้วย คือช่วยป้องกันไม่ให้ Fluid ในระบบเข้าไปถึงตัววัดความดัน การใช้งานต้องวางให้ตั้งฉากกับแนวระดับเสมอ ไม่ให้ Fluid ที่เติมไหลไปปนกับในระบบ   3. แบบหางหมู และแบบที่สร้างไว้ในท่อ (Pig Tail & Internal) โดยมีประโยชน์หลัก คือใช้เพื่อลดอุณหภูมิของของไหลก่อนเข้าถึงเครื่องมือวัด  โดยหลักการที่ว่า ในท่อไซฟอน […]

PRESSURE MEASUREMENT-20-ไซฟอน (Syphon) คืออะไร

ไซฟอน (Syphon) หรือ ไส้ไก่, หางหมู เป็นอุปกรณ์ที่ไว้ติดตั้งพร้อมกับเกจวัดแรงดัน เพื่อช่วยในการลดอุณหภูมิของไหลก่อนเข้าถึงเกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge) ป้องกันไม่ให้เกจวัดแรงดันเสียหาย เหมาะสำหรับงานที่ใช้ความร้อนสูงหรืองานที่ใช้ไอน้ำ (Stream)  สามารถติดกับเกจวัดแรงดันได้โดยตรงหรือสามารถติดกับไดอะแฟรมได้ (Diaphragm) โดยไซฟอนอาศัยหลักการใช้แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล

PRESSURE MEASUREMENT-19-เจาะลึก! ทำความรู้จักกับ Syphon “ไซฟอน”

Syphon “ไซฟอน” หรือที่หลายๆคนเรียกกันว่า “ไส้ไก่” “หางหมู” ประโยชน์ของมัน เอาไว้ ลดอุณหภูมิของของไหลก่อนเข้าถึงเครื่องมือวัด  โดยทั่วไปแล้ว นิยมติดตั้งร่วมกับ Pressure Gauge เมื่อต้องการวัดความดันของของไหลที่อยู่ในสถานะไอหรือไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูง ซึ่งมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ และวัสดุ มาดูกันเลยยยย Syphon “ไซฟอน” มีแบบใดบ้าง  syphon หลายแบบ ได้แก่ 1. แบบขดลวด  ( Coil Pipe Syphon ) ไซฟอนแบบขดลวด จะเป็นแบบที่มีพื้นที่ผิวสำหรับถ่ายเทความร้อนมาก การลดอุณหภูมิในการใช้ไซฟอนแบบขดจะขึ้นอยู่กับ 5 ปัจจัยหลัก ได้แก่  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของขดไซฟอน , ขนาดความยาวรวมของขด, ความหนาของท่อไซฟอน , อุณหภูมิรอบรอบตัวไซฟอน , และสภาพการถ่ายเทอากาศของห้อง (Ventilation) 2. แบบแทงก์ (Tank Syphon) แบบแทงก์นี้ผลการใช้งานจะด้อยกว่าแบบขด ก่อนการใช้งานต้องเติม Fluid ลงไปในแทงก์ก่อนเพื่อทำหน้าที่เป็นซีลไปด้วย คือช่วยป้องกันไม่ให้ Fluid ในระบบเข้าไปถึงตัววัดความดัน […]

PRESSURE MEASUREMENT-18-DIGITAL PRESSURE GAUGE

เกจดิจิตอล ใช้วัดแรงดันโดยแสดงผลออกมาในรูปแบบของตัวเลขผ่านหน้าจอ LED สามารถที่จะระบุค่าแรงดันออกมาในหน่วยต่างๆได้ เพียงแค่กดปุ่มเปลี่ยนแปลงหน่วย และมีค่าความละเอียดในการวัดสูงกว่าแบบเข็ม  

PRESSURE MEASUREMENT-17-ข้อดีและข้อเสียของ Digital Pressure Gauge

ในปัจจุบัน แม้เทคโนโลยีในการผลิตจะก้าวหน้าไปมากแล้วก็ตาม แต่ในการใช้งานบางอย่าง ระบบดิจิตอลก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์ในการใช้งานมากนัก วันนี้เราจึงขอยกตัวอย่างของใช้ที่ค่อนข้างจะใกล้ตัว คือ Pressure Gauge ในแบบ Digital มาให้ชมกันว่า มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันเช่นไร ข้อดี สามารถเก็บค่าที่วัดได้อย่างรวดเร็ว และในบางครั้งสามารถส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ได้เลย สามารถแสดงความละเอียดที่สูงมากๆได้ เพราะตัวเลขสามารถแสดงได้ถึง 0.001 มม เนื่องจากมีตัวเลขแสดงที่หน้าจอ จึงสามารถอ่านค่าได้เลย ไม่ต้องนับรอบ แม้ติดตั้งในที่ๆมีการสั่นสะเทือนสูง ก็ยังสามารถอ่านค่าได้ ข้อเสีย มีราคาที่แพงกว่าค่อนข้างมาก แต่ส่วนต่างของกำลังที่ได้กลับน้อยลง การทำงานต้องใช้แบตเตอรี่ ซึ่งส่วนใหญ่ค่อนข้างมีราคาแพง และยุ่งยากในการเปลี่ยน ไม่สามารถอ่านค่าที่ไม่คงที่ และไม่เห็นค่าการเปลี่ยนแปลงของแรงดัน ต้องระวังเรื่องความชื้น และสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เพราะจะทำให้เครื่องเกิดความเสียหายได้ ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง ปาโก้จำหน่ายวาล์วและสินค้าเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น  โฟลมิเตอร์ โรตามิเตอร์ วัดการไหล เกจวัดแรงดัน Pressure_gauge เพรชเชอร์เกจ valvecontrol valveคอนโทรลวาล์ววาล์วติดหัวขับเซฟตี้วาล์วโซลินอยด์วาล์ว บริการให้คำปรึกษา แนะนำสินค้าที่เหมาะกับลักษณะการใช้งานของท่าน และจัดหาสินค้าให้ท่านตามต้องการค่ะ ทำความรู้จัก PAKO ENGINEERING บริการจัดส่งทั่วประเทศ เริ่มการเขียน หรือพิมพ์เครื่องหมายทับ (/) เพื่อเลือกบล็อก สนใจ Product เพิ่มเติมติดต่อเราได้ทางFACEBOOK : Pako Engineering Well FlowmeterPressure gauge […]

PRESSURE MEASUREMENT-16-ทำไมต้องติดไดอะแฟรมซีล (Diaphragm seal)

ไดอะแฟรมซีล (diaphragm seal) เป็นเคมีคอลซีล (chemical seal) รูปแบบหนึ่ง ทำหน้าที่แยกของไหลในระบบออกจากเครื่องมือวัดความดัน โดยของไหลในระบบส่งผ่านความดัน (pressure) ให้กับแผ่นไดอะแฟรม (diaphragm plate) ทำให้เกิดการโก่งตัวและส่งผ่านพลังงานต่อให้ของเหลวที่บรรจุอยู่ในท่อแคพพิลลารีเหนือแผ่นไดอะแฟรมเพื่อส่งต่อความดันให้กับเครื่องมือวัด ไดอะแฟรมซีลเหมาะสำหรับการวัดความดัน (pressure measurement) ของไหลในระบบที่มีสารแขวนลอยปะปนโดยที่ของไหลไม่ต้องสัมผัสกับเครื่องมือวัด จึงไม่เกิดปัญหาการอุดตัน ของเหลวที่นิยมใช้เติมในท่อแคพิลลารีส่วนใหญ่ คือ น้ำมันซิลิโคนซึ่งมีเสถียรภาพดีในย่านอุณหภูมิสูงถึง 200°C   การเลือกใช้วัสดุของซีล/ไดอะแฟรม และตัวเรือนเพื่อให้สามารถใช้งานวาล์วได้เหมาะสมกับงาน มีดังนี้ 1. ซีลประเภทต่างๆ EPDM (ethylene-propylene) เหมาะสำหรับงานอุณภูมิช่วง -20 องศา ถึง 180 องศา ช่วงอุณหภูมิที่ใช้ได้จะสูงกว่าช่วงของ NBR ทนต่อการเสื่อมสภาพจากความร้อน สตรีม โอโซน ออกซิเจน มีความยืดหยุ่นสูง แต่ทนต่อแรงดึงต่ำ ทนต่อการฉีกขาดสูงโดยเฉพาะช่วงอุณหภูมิสูง compression set ต่ำมาก ทนต่อการล้าตัวสูง และสามารถทนสารเคมีได้ดีอีกด้วย แต่ไม่ทนต่อน้ำ FFPM (perfluoroelastomer) เป็นวัสดุที่ใช้กับซีล ทนต่อสารเคมี งานอุณหภูมิสูง โดยเฉพาะงานเกี่ยวกับ อาหารและยา (pharmaceutical applications) FPM (fluoroelastomer) เหมาะกับงานช่วงอุณหภูมิสูง สามารถใช้ได้ดีกับสารจำพวกน้ำมัน […]

PRESSURE MEASUREMENT-15-ไดอะแฟรมซีล (Diaphragm Seal) คืออะไร?

ไดอะแฟรมซีลเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคู่กับ เกจวัดแรงดัน (pressure gauge) เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมมีหลากหลายประเภทสามารถเลือกใช้งานตามความเหมาะสม

PRESSURE MEASUREMENT-14-Pressure SNUBBER

ทำหน้าที่ รับแรงดันกระชากจากระบบ  เพื่อป้องกันไม่ให้แรงดันที่กระชาก เข้ามาก่อความเสียหายกับตัวอุปกรณ์ เช่น Pressure Gauge PRESSURE SNUBBER มีทั้งหมด 2 แบบ  

PRESSURE MEASUREMENT-13-กลีเซอรีนคืออะไร ? ทำไม Pressure Gauge ต้องเติมกลีเซอรีน

   กลีเซอรีน เป็นของเหลวที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีความหนืด และมีรสหวาน โดยปกติมาจากน้ำมันของพืช ซึ่งโดยทั่วไปคือ น้ำมันมะพร้าว และน้ำมันปาล์ม กลีเซอรีนสามารถละลายได้ดีในแอลกอฮอล์และน้ำ แต่ไม่ละลายในไขมัน เนื่องจากกลีเซอรีนมีคุณสมบัติทางเคมีที่หลากหลายจึงสามารถนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารเคมีอื่นๆได้ ด้วยคุณสมบัติที่สามารถละลายในแอลกอฮอล์และน้ำได้นี่เอง จึงนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ซึ่งกลีเซอรีนบริสุทธิ์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายรูปแบบ เช่น ใช้เป็นส่วนผสมหรือเป็นตัวช่วยในกระบวนการผลิตเครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำและสุขอนามัยส่วนบุคคล อาหาร ยาสีฟัน ยาสระผม และนิยมใช้มาหในอุตสาหกรรมสบู่ เพราะกลีเซอรีนเป็นส่วนช่วยหล่อลื่นเหมือนมอยซ์เจอร์ไรเซอร์เพื่อปกป้องผิวไม่ให้แห้งและดูดซับความชื้นเมื่อสัมผัสกับอากาศซึ่งจะทำให้รู้สึกว่าผิวมีความชุ่มชื้น อ่อนโยนต่อผิว ขจัดความสกปรกที่ฝังแน่น ไม่ทำให้อุดตันรูขุมขน รวมทั้งปลอดภัยต่อผิวหนัง การที่กลีเซอรีนเป็นสารที่ไม่มีพิษในทุกๆรูปแบบของการประยุกต์ใช้ ไม่ว่าจะใช้เป็นสารตั้งต้นหรือสารเติมแต่ง ทำให้กลีเซอรีนเป็นสารเคมีที่ได้รับความสนใจและนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ด้วยการทำยาเหน็บทวาร ใช้เป็นยาระบาย และยังสามารถใช้เป็ฯยาเฉพาะที่สำหรับปัญหาทางผิวหนังหลายชนิด รวมถึง โรงผิวหนัง ผื่น แผลไฟลวก แผลกดทับ และบาดแผลจากของมีคม กลีเซอรีนถูกใช้เพื่อรักษาโรคเหงือกได้ด้วย เนื่องจากกลีเซอรีนสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องได้ กลีเซอรีน (glycerine) อาจจะเรียกได้หลายชื่อ เช่น glycerol, glycerin, หรือ 1,2,3-propanetriol สามารถเขียนสูตรโมเลกุลทางเคมีได้เป็น CH 2 OHCHOHCH 2 OH เป็นสารไม่มีกลิ่น(odorless) […]

PRESSURE MEASUREMENT-12-How Pressure Gauge is made

Background Many of the processes in the modern world involve the measurement and control of pressurized liquid and gas systems. This monitoring reflects certain performance criteria that must be controlled to produce the desirable results of the process and insure its safe operation. Boilers, refineries, water systems, and compressed gas systems are but a few […]

PRESSURE MEASUREMENT-11-การติดตั้งเพรสเชอร์เกจในระบบน้ำเพื่อการเกษตร

โดยทั่วไป Pressure Gauges  จะติดตั้งบนงานท่อน้ำของเครื่องจักรหลัก เช่น งานน้ำ,งานลม,งานแก๊ส และอื่นๆ  หน้าที่สำคัญของ เพรสเชอร์เกจส์ได้แก่ใช้วัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรหลักที่ทำหน้าที่สร้างแรงดันของไหลในระบบ ซึ่งได้แก่ เครื่องสูบน้ำ (Water Pump), เครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler), เครื่องอัดอากาศ (Air-Compressor) เป็นต้น เพรสเชอร์เกจส์ ที่ติดตั้งทางด้านท่อดูด จะทราบว่าหัวกะโหลกตันมีเศษขยะอุดตันหรือท่อทางด้านดูดมีการรั่วซึม รวมถึงใบพัดปั๊มน้ำเกิดการอุดตันหรือไม่  ทั้งนี้ในการติดตั้งระบบปั๊มน้ำและเพรสเชอร์เกจส์ครั้งแรก จะต้องอ่านค่าครั้งแรกเอาไว้เพื่อเทียบความแต่ต่างกับ กรณีที่เราใช้งานไปนานๆแล้วค่าตัวเลขของเพรสเชอร์เกจส์มีการอ่านค่าผิดไปจากเดิม เพรสเชอร์เกจส์ ที่ติดตั้งทางด้านท่อจ่ายจะบอกให้เกษตรกรรู้ว่าระบบท่อจ่ายรั่วซึมหรือชำรุดหรือไม่ประสิทธิภาพของปั๊มน้ำยังคงทำงานได้ดีหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ติดตั้งระบบปั๊มน้ำครั้งแรก อ่านค่าจากเพรสเชอร์เกจส์ทางด้านท่อจ่ายได้ 3 บาร์ เมื่อมีการใช้งานไปได้สักระยะหนึ่งความดันที่อ่านได้คือ 1บาร์ ตรงนี้ให้เกษตรกรรู้ได้เลยว่าจะต้องมีการรั่วซึมในระบบทางด้านท่อจ่ายหรือมอเตอร์ปั๊มน้ำมีการอุกตันในใบพัดเป็นต้น ข้อแนะนำในการติดตั้งเพรสเชอร์เกจส์ จะต้องติดตั้ง เพรสเชอร์เกจส์ทั้ง2 ด้าน คือด้าน ท่อดูดและด้าน ท่อจ่าย ตำแหน่งที่ติดตั้งต้องอยู่บริเวณหน้าแปลนของเครื่องสูบน้ำ ซึ่งโรงงานผู้ผลิตได้เจาะรูและอุดปลั๊กมาให้แล้ว ห้ามติดตั้งหลังอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ข้อต่ออ่อนหรือ วาล์วโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้ค่าความดันที่อ่านได้ไม่ถูกต้อง เนื่องจากไปวัดความดันรวม ความดันตกคร่อม ของอุปกรณ์อื่นๆ ไว้ด้วย ต้องจัดทิศทางของหน้าปัทม์ให้อยู่ในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สะดวกในการอ่านค่าความดัน สเกลของ เพรสเชอร์เกจส์ที่ใช้ต้องขึ้นอยู่กับแรงดันใช้งานของระบบ ตำแหน่งเข็มของเพรสเชอร์เกจส์ขณะใช้งานควรอยู่ระหว่างกึ่งกลางถึง 60% ของสเกล สเกลของ […]

PRESSURE MEASUREMENT-10-DIFFERENTIAL Pressure gauge

  เป็นอุปกรณ์วัดความดันที่เปรียบเทียบความดันทั้งสองด้าน เช่น ด้านเข้าและออกได้ เพื่อตรวจสอบการอุดตันของระบบ เหมาะสำหรับการตรวจสอบการอุดตันของแผ่นกรองอากาศ เป็นต้น

PRESSURE MEASUREMENT-10-2-Differential Pressure

ความหมายของ Differential Pressure (ภาษาไทย : ความดันดิฟเฟอเรนเชียล) เป็นการบอกค่าความแตกต่างของความดันระหว่างจุด 2 จุดความดันดิฟเฟอเรนเชียลจะมีค่าเป็นศูนย์ที่ความดันทั้ง 2 จุดที่วัดมีค่าเท่ากัน ค่าความดันแตกต่างจะมีตัวย่อต่อท้ายว่า “d “หรือ “D” เช่น Psid เป็นต้น บางครั้งอาจเรียกว่า delta P (ΔP) คุณสมบัติของ Differential Pressure Gauge เป็นการบอกค่าของความดันที่ต่างกันระหว่างแหล่งที่วัดความดัน 2 แหล่ง วัดความดันลบในห้องแยกโรค วัดความดันบวกในห้องปลอดเชื้อ ความแตกต่างของ Differential Pressure Gauge และ Pressure Gauge Differential Pressure Gauge เป็นการบอกค่าของความดันที่ต่างกันระหว่างแหล่งที่วัดความดัน 2 แหล่ง    Pressure Gauge  มีจุดอ้างอิงค่าศูนย์อยู่ที่ความดันบรรยากาศ โดยค่าที่แสดงจะเป็นค่าที่สูงกว่าความดันบรรยากาศที่ระดับน้ำทะเล 1 บรรยากาศ