1 มีเป้าหมายชัดเจน

-จัดลำดับความสำคัญ

-อย่าสับสนระหว่างเป้าหมายกับความอยาก

-อย่าติดกับดักความสำเร็จของตนเอง

-อย่าคิดว่าเป้าหมายที่คุณต้องการนั้นเป็นไปไม่ได้

2 ระบุปัญหาให้ชัดเจน

-อย่าหลีกเลี่ยงกับการเผชิญหน้ากับปัญหา

-ระบุปัญหาให้ชัด

-แยกให้ได้ว่าอะไรคือสาเหตุของปัญหากับปัญหาที่แท้จริง

-แยกปัญหาใหญ่ๆออกจากปัญหาเล็ก

3 วินิจฉัยปัญหาให้ถึงแก่นแท้ของมัน

-มุ่งเน้นไปที่คืออะไรก่อนที่จะคิดว่าจะทำอย่างไรกับมัน

-แยกแยะมูลเหตุใกล้ชิด ออกจากต้นตอของปัญหา

4 คิดและออกแบบแผนการ

-มองไปข้างหลังก่อนจะก้าวไปข้างหน้า

-ให้คิดว่าปัญหาต่างๆมันคือชุดของผลผลิตจากเครื่องจักรของคุณ

-มีเส้นทางมากมายที่สามารถบรรลุเป้าหมายของคุณ

-ลงมือเขียนแผนการ

5 ทุ่มเท ทำให้สำเร็จ

-ลงมือทำ + มีวินัย

-สร้างตัวชี้วัดความสำเร็จ

 

ขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือ PRINCIPLES by Ray dalio

3 Responses

  1. ยาก แต่ไม่ได้หมายความว่าทำไม่ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *