2.12 คำศัพท์พื้นฐานสำหรับการทำงาน

Above Ground บนดิน
Accuracy ความเที่ยงตรง
Acrylic อะคริลิก
Actuator หัวขับ ขับเคลื่อน
Adjust ปรับ,ปรับเปลี่ยน
Air ลม,อากาศ
Attribute คุณลักษณะ
Automatic อัตโนมัติ
Back หลัง,กลับหลัง
Ball บอล,ลูกบอล
Blind มืด บอด ตัน
Boiler , boil เดือด,หม้อแรงดัน
Bottom , lower ด้านล่าง ก้น ต่ำ
Brand ยี่ห้อ
Brass ทองเหลือง
Bronze บรอนซ์(สำริด)
Butterfly ผีเสื้อ
Carbon steel เหล็กกล้าผสม
Case กรณี,กรอบ
Cast iron เหล็กหล่อ
Check ตรวจสอบ
Clamp คีบ,หนีบ
Coil ขด,ขดลวดไฟฟ้า
Compound ผสม
Connection การเชื่อมต่อ ข้อต่อ
Contact หน้าสัมผัส
Control ควบคุม
Current (A) กระแส กระแสไฟฟ้า
Cylinder กระบอกสูบ,ทรงกระบอก
Detector ตรวจพบ,ตรวจจับ
Dial หน้าปัด
Diameter ระยะเส้นผ่านศูนย์กลาง ระยะห่าง
Diaphragm กะบังลม,ไดอะแฟรม
Disco,Disc สิ่งของที่กลมแบน,แผ่นดิส
Double,Duo คู่ สอง สองเท่า
Drain ถ่าย,ระบาย
Ductile cast iron เหล็กหล่อเหนียว
Elbow ข้อศอก,ข้องอ
Electric ไฟฟ้า
Expansion ขยายตัว
Explosion ระเบิด
Female เกลียวใน,ตัวเมีย
Filter ตัวกรอง
Fitting ข้อต่อ
Fix ฅรึงฅรา,ซ่อม
Flange หน้าแปลน
Flapper บานพับ
Flat แบน
Flex flexible สายอ่อน ยืดหยุ่น
Float ลูกลอย ลอย
Fluid ของไหล
Foot เท้า,ท้าย
Fuse ฟิวส์
Gas แก๊ส,ก๊าซ
Gasket ปะเก็น
Gate ประตู
Gear เฟือง
Glass แก้ว กระจก
Globe โลก,ลูกกลม
Hammer ฆ้อน
Hex (hexagon) 6,6เหลี่ยม
Hose ท่อ,หางปลา
in line ไปในแนวเดียวกัน
Inlet ทางเข้า
Input สิ่งที่ป้อนเข้า
Joint ข้อต่อ
Knife มีด
Length ความยาว
Level ระดับ
lever , handle ด้ามจับ มือจับ
Limit จำกัด ขีดจำกัด
Loose หลวม
Lubricant น้ำมันหล่อลื่น
Maintenance บำรุงรักษา
Male เกลียวนอก,ตัวผู้
Manual ทำด้วยมือ, คู่มือ
Material วัสดุ
Maximum ค่าสูงสุด,ขั้นสูง
Media
ตัวกลาง (น้ำ ลม แก๊ส ไอน้ำ น้ำมัน น้ำเสีย สารเคมี)
Meter มาตรวัด,เครื่องวัด
Minimum ค่าต่ำสุด , ขั้นต่ำ
Model รุ่น
NC (Normally Close) ปกติปิด
Needle เข็ม
NO (Normally Open) ปกติเปิด
Oil น้ำมัน
Operation การทำงาน
Option ตัวเลือก
Orifice รูเปิด
Outlet ทางออก
Output ข้อมูลที่ส่งออก,ผลลัพ
Panel แผงควบคุม
Pipe ท่อ (ใช้กับท่อทั่วไป)
Piston ลูกสูบ
Plastic พลาสติก
Pneumatic เกี่ยวกับงานที่ใช้แรงดันลม
Port Size , Size ขนาดของช่องต่อ
Power กำลัง,พลัง
Pressure แรงดัน
Proof ป้องกัน
Pulse ชีพจร,จังหวะ
Raised ยก
Range ย่านการวัด,ช่วง
Reduce ลด
Regulator รักษาระดับ,เครื่องควบคุม
Relief การปลดปล่อย
Remote ห่างไกล
Resistance ความต้านทาน
Rubber ยาง
Safety ความปลอดภัย,ป้องกัน
Screw , thread เกลียว
Seal ปิดให้สนิท ,อุดรอยรั่ว
Seat บ่ารอง,ที่นั่ง
Sense สัมผัส , ประสาทสัมผัส
Sight การเห็น
Single เดี่ยว , หนึ่ง
Slip เลื่อน
Snubber อุปกรณ์ป้องการกระชาก
Socket เต้ารับ,รู,ส่วนกลวง
Solenoid ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า
Solvent สารละลาย , สารเคมี
Sphere ทรงกลม , ลอน
Spin หมุน
Spring สปริง
Stainless steel เหล็กกล้าไร้สนิม
Standard มาตรฐาน
Steam ไอน้ำ , ไอน้ำแรงดันสูง
Steel เหล็กกล้า
Stem แกน , ก้าน
Strainer ตัวกรอง
Supply จัดหา,เสริม
Swing แหว่ง,ไกว
Switch สวิตซ์
Swivel หมุุน,เดือยสับ
Syphon กาลักน้ำ (siphon)
Tee อักษร T
Temperature อุณหภูมิ
Thermo , temp ความร้อน ,อุณหภูมิ
Thin บาง,ผอม
Torque แรงบิด (ทอร์ก)
Tube
ท่อ (ใช้สำหรับท่อเล็กๆ) , ลักษณะที่เป็นทรงกระบอกกรวง
Type รูปแบบ , แบบฟอร์ม
Underground ใต้ดิน
Union การรวมกัน
Unit หน่วยนับ , หน่วยวัด
Vacuum สูญญากาศ
Vent ระบายออก,ทางออก
Viscosity ความหนืด
Voltage (V) แรงดันทางไฟฟ้า
Wafer ประกบกัน
Way ทาง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *