2.4  มาตรฐานหน้าแปลน ( Flange Standard)

ลักษณะและชื่อเรียก

 

 

มาตราฐานที่ใช้เป็นประจำ

 

Standard Rating Standard Rating Standard Rating
DIN PN10 ANSI ANSI 125 JIS JIS5k
DIN PN16 ANSI ANSI 150 JIS JIS10k
DIN PN25 ANSI ANSI 300 JIS JIS16k
DIN PN40 ANSI ANSI 600 JIS JIS20k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *