2.8 มาตรฐานสัญญาณไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า (Voltage) หน่วย V (Volt) กระแสสลับ = 220 VAC , 110 VAC , 24 VAC ,12 VAC

กระแสตรง = 5 VDC , 12 VDC , 24 VDC , 36 VDC , 48 VDC

Supply จ่ายพลังงาน
  กระแสตรง = 0-10 VDC  , 0-5VDC Signal ได้ทั้ง Input และ Output

(กระแสสลับ = ไม่มีใช้เป็น Signal)

กระแสไฟ (Current) หน่วย A (Ampere) มีทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ ในที่นี้จะไม่พูดถึง

4-20 mA (Loop Supply)

 

Signal ได้ทั้ง Input และ Output

กำลังไฟฟ้า (Power) หน่วย W (Watt) กำลังไฟที่ใช้งานขณะอุปกรณ์ทำงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *