ทำความรู้จักกับ การเกิดโพรงอากาศ (Cavitation) กันดีกว่า

          เมื่อของเหลวไหลผ่านวาล์วที่ปิดลงบางส่วนทำให้ความดันจลน์เพิ่มขึ้นและความดันสถิตของของเหลวลดลงซึ่งอาจลดลงถึงความดันไอของของเหลวทำให้ของเหลวในย่านความดันต่ำเริ่มกลายเป็นฟองไอและรวมตัวกันกลายเป็นโพรงไอ เมื่อของเหลวและโพรงไอเลื่อนตัวออกห่างจากวาล์วความดันจลน์เริ่มลดลงความดันสถิตเพิ่มมากขึ้นทำให้โพรงไอดังกล่าวยุบตัวลงอย่างรวดเร็ว จากปรากฏการดังกล่าวทำให้เกิดการกระแทกกันของอนุภาคของเหลวบริเวณที่โพรงไอยุบตัวทำให้แรงดับบริเวณดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงสั้น ๆ ถ้าแรงดันดังกล่าวเกิดใกล้กับผนังท่อหรือวาล์วจะทำให้เกิดการสึกหรอได้ ปัญหาส่วนใหญ่มักเกิดในระบบท่อคอนเดนเซทเนื่องจากน้ำมีอุณหภูมิสูงความดันไอของของเหลวจะเพิ่มขึ้นทำให้เกิดฟองไอได้ง่าย

Cavitation หรือปรากฏการณ์การเกิดโพรงไอ หรือโพรงอากาศ เป็นปรากฏการณ์ในการเปลี่ยนสถานะของน้ำจากของเหลวเป็นไอและมีปริมาตรเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวและยุบตัวลงในภายหลังเนื่องมาจากเมื่อน้ำไหลผ่านส่วนต่างๆของปั้มนั้น น้ำจะเปลี่ยนแปลงความเร็วในการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาอันเนื่องมาจากพื้นที่หน้าตัดที่เปลี่ยนแปลงหรือรูปร่างลักษณะของปั้มและสถานการณ์อื่น ๆ ที่ส่งผลให้แรงดันของน้ำเพิ่มขึ้นและลดลงอยู่ตลอดเวลา

การเกิด Cavitation นั้นเกิดจากการที่มีฟองอากาศเกิดขึ้นในปั๊ม(Pump) ขณะปั๊มทำงาน โดยผลของการเกิด Cavitation นั้นจะทำให้ชิ้้นส่วนของปั๊ม เกิดความเสียหาย เช่นการเกิด Cavitation Pitting หรือการเกิด Dry Running ทำให้ Shaft Seal เกิดการรั่ว

การเกิด Cavitation นั้นเกิดมาจากหลายสาเหตุ

กลไกสำคัญในการเกิด Cavition คือการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงความดัน เมื่อความดันลดลงจะทำให้จุดเดือดของของเหลวลดลง ทำให้ของเหลวเกิดการเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอ แล้วเข้าไปสะสมในห้องปั๊ม ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นกับปั๊ม ปรากฎการณ์นี้เรียกว่า การเกิด Cavitation

การแก้ไขสามารถทำได้โดยการอัดอากาศเข้าที่ส่วนหลังของวาล์วเพื่อลดการรวมตัวของฟองไอแต่วิธีดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาค้อนน้ำและการอ่านค่าผิดพลาดในอุปกรณ์ควบคุมของระบบได้ นอกจากวิธีอัดอากาศยังสามารถแก้ไขด้วยการเพิ่มขนาดท่อด้านหลังวาล์วอย่างทันทีดันใดเพื่อป้องกันโพรงไอยุบตัวใกล้กับผนังท่อโดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 เท่า และ ความยาวประมาณ 8 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อปกติ

ปาโก้ หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ขอบคุณครับ  

สามารถดูสินค้าและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.pakoengineering.com

PAKO ENGINEERING

ขอบคุณข้อมูลจาก

https://1th.me/sHVb

https://1th.me/W92y

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *