ชิลเลอร์/chiller คืออะไร

ชิลเลอร์เป็นเครื่องทำความเย็นเป็นเครื่องที่เอาความร้อนจากของเหลวผ่านไออัดหรือการดูดซึมทำความเย็นวงจร ของเหลวนี้จะถูกแพร่สะพัดไปทั่วแลกเปลี่ยนความร้อนให้เย็นอุปกรณ์หรือสตรีมกระบวนการอื่น (เช่นอากาศหรือกระบวนการน้ำ) ในฐานะที่เป็นผลพลอยได้จำเป็นทำความเย็นสร้างความร้อนเหลือทิ้งที่จะต้องหมดไปล้อมรอบหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น, การกู้คืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร้อน ความกังวลในการออกแบบและการเลือกของชิลเลอร์รวมถึงประสิทธิภาพในการใช้ประสิทธิภาพการบำรุงรักษาและวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ชิลเลอร์/ciller นำไปทำอะไรบ้าง

ใช้ในเครื่องปรับอากาศ  น้ำเย็นโดยทั่วไปจะมีการกระจายไปยังเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนหรือขดลวดในหน่วยจัดการอากาศหรือชนิดอื่น ๆ ของอุปกรณ์ปลายทางที่อากาศเย็นในพื้นที่ของตน  น้ำก็จะหมุนเวียนกลับไปทำความเย็นที่จะระบายความร้อนอีกครั้ง เหล่านี้ขดลวดทำความเย็นถ่ายเทความร้อนที่เหมาะสมและความร้อนแฝงจากอากาศลงไปในน้ำเย็นจึงระบายความร้อนและมักจะลดความชื้นกระแสอากาศ เครื่องทำความเย็นโดยทั่วไปสำหรับการใช้งานเครื่องปรับอากาศจัดอยู่ในอันดับระหว่าง 15 และ 2,000 ตันและอย่างน้อยหนึ่งในผู้ผลิตสามารถผลิตชิลเลอร์ที่มีความสามารถได้ถึง 8,500 ตันของการทำความเย็น. อุณหภูมิน้ำเย็นในช่วง 35-45 ° F (2-7 ° C) ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้.
เมื่อชิลเลอร์สำหรับระบบเครื่องปรับอากาศไม่ได้กระทำหรือพวกเขาอยู่ในความต้องการของการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิลเลอร์ฉุกเฉินอาจจะใช้ในการจัดหาน้ำเย็น ชิลเลอร์ให้เช่าติดตั้งอยู่บนรถพ่วงเพื่อให้พวกเขาสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วไปยังเว็บไซต์ ขนาดใหญ่ท่อน้ำเย็นที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างชิลเลอร์เช่าและระบบปรับอากาศ

 

การใช้ในอุตสาหกรรม

ในการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำเย็นหรือของเหลวอื่น ๆ จากการทำความเย็นที่มีการสูบผ่านกระบวนการหรืออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ ชิลเลอร์อุตสาหกรรมที่ใช้สำหรับการระบายความร้อนของผลิตภัณฑ์ควบคุมกลไกและเครื่องจักรโรงงานในช่วงกว้างของอุตสาหกรรม พวกเขามักจะนำมาใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกฉีดและเป่าขึ้นรูปโลหะทำงานน้ำมันตัด, เครื่องเชื่อม, หล่อตายและเครื่องจักรเครื่องมือประมวลผลทางเคมีสูตรยา, อาหารและเครื่องดื่มในการประมวลผลและการประมวลผลกระดาษปูนซีเมนต์ระบบสูญญากาศ X- เรย์เลนส์, อุปกรณ์ไฟฟ้าและสถานีผลิตกระแสไฟฟ้า, อุปกรณ์วิเคราะห์เซมิคอนดักเตอร์, เครื่องบีบอัดและระบายความร้อนก๊าซ พวกเขายังใช้ให้เย็นรายการเฉพาะความร้อนสูงเช่นเครื่อง MRI และเลเซอร์และในโรงพยาบาล, โรงแรมและมหาวิทยาลัย

.
ชิลเลอร์สำหรับงานอุตสาหกรรมสามารถส่วนกลางที่ Chiller เดียวตอบสนองความต้องการการระบายความร้อนหลายหรือการกระจายอำนาจที่แต่ละโปรแกรมหรือเครื่องมีเครื่องทำความเย็นของตัวเอง แต่ละวิธีมีข้อดีของมัน นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะมีการรวมกันของทั้งสองชิลเลอร์และการกระจายอำนาจจากส่วนกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าต้องการระบายความร้อนจะเหมือนกันสำหรับบางโปรแกรมหรือจุดในการใช้งาน แต่ไม่ทั้งหมด

.
ชิลเลอร์กระจายอำนาจมักจะมีขนาดเล็กและความเย็นมักจะ 0.2-10 ตันสั้น (0.179-8.929 ตันยาว; 0.181-9.072 T) ชิลเลอร์จากส่วนกลางโดยทั่วไปมีความจุตั้งแต่สิบตันเป็นร้อยหรือหลายพันตัน

.
น้ำเย็นจะใช้ในการระบายความร้อนและ dehumidify อากาศในช่วงกลางถึงเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่, อุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งอำนวยความสะดวก (CII) ชิลเลอร์น้ำสามารถระบายความร้อนด้วยน้ำอากาศเย็นหรือ evaporatively ระบายความร้อนด้วย ชิลเลอร์น้ำเย็นรวมการใช้อาคารที่ปรับปรุงประสิทธิภาพอุณหพลศาสตร์ชิลเลอร์ ‘ระบายความร้อนเมื่อเทียบกับชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ เพราะนี่คือความร้อนการปฏิเสธหรือใกล้อุณหภูมิเปียกกระเปาะอากาศมากกว่าที่สูงขึ้นบางครั้งสูงมากอุณหภูมิแห้งหลอด Evaporatively เย็นชิลเลอร์มีประสิทธิภาพสูงกว่าชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ แต่ต่ำกว่าชิลเลอร์น้ำเย็น

.
ชิลเลอร์น้ำเย็นมักจะมีวัตถุประสงค์สำหรับการติดตั้งและการดำเนินงานในร่มและมีการระบายความร้อนด้วยน้ำห่วงคอนเดนเซอร์แยกต่างหากและเชื่อมต่อกับอาคารระบายความร้อนกลางแจ้งที่จะขับไล่ความร้อนสู่บรรยากาศ
อากาศเย็นและชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วย evaporatively มีไว้สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารและการดำเนินงาน เครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศเย็นโดยตรงจากอากาศโดยรอบการหมุนเวียนกลไกโดยตรงผ่านขดลวดคอนเดนเซอร์ของเครื่องที่จะขับไล่ความร้อนสู่บรรยากาศ เครื่องระบายความร้อนด้วย Evaporatively จะคล้ายกันยกเว้นพวกเขาใช้ละอองน้ำขดลวดคอนเดนเซอร์เพื่อช่วยในการระบายความร้อนคอนเดนเซอร์ทำให้เครื่องที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเครื่องอากาศเย็นแบบดั้งเดิม ไม่มีหอหล่อเย็นระยะไกลโดยทั่วไปจะต้องมีทั้งสองประเภทนี้แพคเกจชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศหรือระบายความร้อนด้วย evaporatively

.
ที่มีให้บริการน้ำเย็นพร้อมในแหล่งน้ำใกล้เคียงอาจจะนำมาใช้โดยตรงสำหรับระบายความร้อนสถานที่หรืออาคารเย็นเสริม ระบบระบายความร้อนลึกทะเลสาบน้ำในโตรอนโตประเทศแคนาดาเป็นตัวอย่าง จะใช้น้ำในทะเลสาบเย็นให้เย็นชิลเลอร์ซึ่งจะถูกนำมาใช้ให้เย็นอาคารเมืองผ่านระบบระบายความร้อนที่อำเภอ น้ำผลตอบแทนที่ถูกนำมาใช้เพื่อให้ความอบอุ่นของเมืองที่ดื่มน้ำประปาซึ่งเป็นที่น่าพอใจในสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นแบบนี้ เมื่อใดก็ตามที่ทำความเย็นที่ปฏิเสธความร้อนสามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์การผลิตนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพความร้อนสูงมากเป็นไปได้
เทคโนโลยีเครื่องทำความเย็นไอบีบอัด

.

การบีบอัดลูกสูบอัดเลื่อนการบีบอัดสกรูขับเคลื่อนและการบีบอัดแบบแรงเหวี่ยงเป็นเครื่องกลทั้งหมดที่สามารถขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า, ไอน้ำ, กังหันแก๊สหรือมีสี่ประเภทพื้นฐานของคอมเพรสเซอร์ใช้ในชิลเลอร์อัดไอมี พวกเขาผลิตผลเย็นของพวกเขาผ่านทาง “ย้อนกลับแรนคิน” รอบยังเป็นที่รู้จัก ‘ไอบีบอัด’ ด้วยการระเหยปฏิเสธความร้อนระบายความร้อน, ค่าสัมประสิทธิ์ของประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาที่สูงมาก; โดยทั่วไป 4.0 หรือมากกว่า

………………………………..

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://goo.gl/4LahLDอ่านบทความอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่

www.pakoengineering.com/blog

www.pakoengineering.com

www.pako.co.th

ช่องทางใหม่ล่าสุด

ให้คุณได้รับข่าวสารสินค้าใหม่และโปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร

แอดมาเลย ที่ @pakoeng (อย่าลืมใส่ @ ข้างหน้าด้วยนะ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *