ความแตกต่างระหว่าง PSV และ PRV

วาล์วนิรภัยความดัน (PSV) มักเรียกว่าวาล์วนิรภัย พวกเขาจะใช้เพื่อบรรเทาความดันจากอุปกรณ์ที่ใช้ก๊าซ โดยทั่วไปวาล์วจะเปิดทันที

วาล์วระบายความดัน (PRV) มักเรียกว่าวาล์วระบาย พวกเขาเป็นวาล์วนิรภัยประเภทหนึ่ง พวกเขาจะใช้เพื่อบรรเทาความดันจากอุปกรณ์ที่ทํางานของเหลว โดยทั่วไปวาล์วจะเปิดค่อนข้างค่อยเป็นค่อยไปและเป็นสัดส่วน

ฟังก์ชั่นของทั้ง PSV และ PRV คือพวกเขาบรรเทาความดันส่วนเกินจากระบบโดยการเปิดโดยอัตโนมัติและพวกเขาจะถูกปิดโดยอัตโนมัติเมื่อความดันในระบบเป็นปกติ

ชนิดที่พบมากที่สุดของวาล์วนิรภัยที่ใช้ในอุตสาหกรรมคือสปริงโหลดวาล์วนิรภัย

วาล์วมีสปริงซึ่งติดอยู่กับสกรูปรับ สกรูสามารถปรับเพื่อบีบอัดสปริงจึงให้ความยืดหยุ่นในการปรับแรงสปริง สปริงติดอยู่กับแผ่นดิสก์โดยใช้แกนหมุน ตําแหน่งของดิสก์เป็นที่ที่ของเหลวเข้าสู่วาล์วเมื่อระบบมีแรงดันเกิน

หากแรงกดน้อยกว่าแรงสปริงของเหลวจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายแผ่นดิสก์ได้ เงื่อนไขดังกล่าวแสดงถึงสภาพการทํางานปกติ หากแรงกดเท่ากับแรงสปริงแผ่นดิสก์จะเริ่มเคลื่อนที่ ของเหลวไหลเข้าจากอุปกรณ์ไปยังวาล์วและเริ่มเคลื่อนออกจากระบบ

ในกรณีของ PSV เมื่อแรงกดมากกว่าแรงสปริงวาล์วจะเปิดขึ้นทันทีและเสียง ‘ป๊อป’ เกิดขึ้นในขณะที่ PRV เปิดตามสัดส่วนกับความดันที่เพิ่มขึ้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นช่องเปิดค่อนข้างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อเทียบกับ PSV  ของเหลวที่หลบหนีส่งผลให้ความดันลดลง เมื่อแรงกดเล็กกว่าแรงสปริงอีกครั้งแผ่นดิสก์จะกลับไปที่ตําแหน่งเดิมอีกครั้งและปิดผนึกอุปกรณ์

 

อ้างอิง:- theprocesspiping

ขอบคุณข้อมูลจาก https://chemicalengineeringworld.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *