ข้อต่อลม (Air Fitting) หรือ ฟิตติ้ง (Fitting) คือ ข้อต่อสำหรับเสียบสายลม มีการใช้กันอย่างแผร่หลายในเครื่องจักร ที่ใช้ลมควบคุม หรือใช้เป็นตัวต่อสายลมกับโซลีนอยด์วาล์ว หรือ กระบอกลม ฯลฯ เพราะสะดวกง่าย และรวดเร็วในการต่อสายลมระหว่างอุปกรณ์นิวเมติกส์ สามารถถอดสายลม หรือ ใส่สายลมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และราคาถูก เพราะเหตุนี้ จึงทำให้ ข้อต่อลม (Air Fitting) หรือ ฟิตติ้ง (Fitting) เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย

ลักษณะของฟิตติ้งสามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะดังนี้

ฟิตติ้งสำหรับต่อกับอุปกรณ์ลม (Thread Type One-Touch Fittings ) คือจะมีด้านหนึ่งที่เป็นเกลียว ซึ่งอาจเป็นตัวผู้หรือตัวเมียก็ได้ เพื่อขันติดตั้งกับอุปกรณ์ลมที่กล่าวไปข้างต้น ส่วนด้านที่เหลือใช้สำหรับเสียบสายลม
โดยมีรูปแบบของการต่อใช้งานได้หลายรูปแบบขึ้นกับการใช้งานแต่ละประเภทของลักษณะงาน แบ่งได้เป็น

1.Fitting เสียบสายลมแบบ 2 ทาง ใช้กับงานที่ต้องต่อกับอุปกรณ์ลมโดยตรงในฝั่งที่เป็นเกลียว อีกฝั่งเสียบสายลม 1 ข้าง มี 2 แบบ

Fitting เสียบสายลมแบบตรง หรือที่เรียกว่า “ข้อต่อตรง”

Fitting เสียบสายลมแบบงอ 90 หรือที่เรียกว่า “ข้อต่องอ”

ใช้กับงานที่ต้องการในพื้นที่จำกัดหรือให้ทิศทางของสายลมออกตามทิศที่ต้องการFitting เสียบสายลมแบบ 3 ทาง

ใช้กับงานที่ต้องต่อกับอุปกรณ์ลมโดยตรงในฝั่งที่เป็นเกลียว อีกฝั่งเสียบสายลม 2 ข้าง เพื่อแบ่งลมไปใช้งาน
พร้อมกันทั้ง 2 ตำแหน่ง มี 3 รูปแบบ

Fitting เสียบสายลมแบบ 3 ทาง รูปแบบตัว T (Tee Connector)

 

Fitting เสียบสายลมแบบ 3 ทาง รูปแบบตัว Y (Y Connector)

 

 

 

 

Fitting เสียบสายลมแบบ 3 ทาง รูปแบบตัวเรียงต่อ (Branch Connector)

 

 

 

 

 

Fitting เสียบสายลมหลายทาง คือมีรูเสียบสายลมมากกว่า 3 ทางขึ้นไป มี 2 รูปแบบ

Fitting เสียบสายลมแบบหลายทาง รูปแบบตัวกากบาท (Cross Connector)

 

Fitting เสียบสายลมหลายทาง แบบตัวเรียงต่อ (Branch Connector)

 

 

 

 


ฟิตติ้งสำหรับต่อกับสายลม (Tube-Tube Type One-Touch Fittings ) คือ ทั้งสองด้านจะทำหน้าที่เสียบสายลมทั้งคู่ เพื่อทำหน้าที่เชื่อมสายให้ยาวขึ้น หรือ เพื่อทำหน้าที่เพิ่ม-ลด ขนาดสายลม หรือ เพื่อกระจายช่องจ่ายลมให้มีจำนวนมากขึ้น โดยมีรูปแบบของการต่อใช้งานได้หลายรูปแบบขึ้นกับการใช้งานแต่ละประเภทของลักษณะงาน

2.เสียบสายลม 2 ด้าน มีทั้งแบบต่อชน (Union) และแบบลดขนาดสายลม
(Reducer connector) มี 2 รูปแบบ

เสียบสายลม 2 ด้าน รูปแบบตรง

 

 

 

 

 

เสียบสายลม 2 ด้าน รูปแบบ งอ 90


3.เสียบสายลมแบบ 3 ด้าน มีทั้งแบบด้านที่เสียบสายลมเข้า-ออก (Union) เท่ากันทั้ง 3 ด้าน และแบบเสียบสายเข้า-ออก ไม่เท่ากัน (Different Union ) มี 2 รูปแบบ

Fitting เสียบสายลมแบบ 3 ทาง รูปแบบตัว T (T Union)

Fitting เสียบสายลมแบบ 3 ทาง รูปแบบตัว Y (Y Union)

 

 

 

 

 


4.เสียบสายลมแบบ หลายทาง คือมีรูเสียบสายลมมากกว่า 3 ทางขึ้นไปหรือไม่เข้ารูปแบบข้างต้น มี 2 รูปแบบ

เสียบสายลมแบบหลายทาง รูปแบบตัวกากบาท (Cross Union)

เสียบสายลมหลายทาง แบบตัวเรียงต่อ (Branch Union)

สามารถดูสินค้าและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.pakoengineering.com

โทร : 09-4690-4630, 02-041-5092
อีเมล : Sales@blog.pako.co.th

facebook : PAKO ENGINEERING

Line : pakoeng

ขอบคุณข้อมูลจาก

https://bit.ly/2NAv1HS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *