เซ็นเซอร์การไหลสามารถพบได้ในงานอุตสาหกรรมการแพทย์และอวกาศต่างๆ การไหลหมายถึงมวลหรือปริมาตรของของเหลวที่ไหลผ่านต่อหนึ่งหน่วยเวลา ในทางปฏิบัติเซ็นเซอร์การไหล (หรือเครื่องวัดการไหล) เป็นสิ่งจำเป็นในทุกการทำงานที่ต้องมีการวัดมวลหรือปริมาตรของของเหลวหรือก๊าซที่จ่ายกระจายหรือใช้ต่อหน่วยเวลา

 

เครื่องวัดการไหลคืออะไรและเราจะวัดการไหลของก๊าซได้อย่างไร?

เครื่องวัดการไหล (หรือเรียกอีกอย่างว่าเซ็นเซอร์การไหล) เป็นเครื่องมือที่ได้รับการผลิตขึ้นเพื่อวัดด้วยความแม่นยำของอัตราการไหลในท่อ การวัดการไหลของก๊าซหรือของเหลวที่แม่นยำช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมในหลาย ๆ การใช้งาน

แต่เราจะวัดการไหลได้อย่างไร?

การวัดการไหลอาจแตกต่างกันไปตั้งแต่หลักการง่ายๆไปจนถึงกระบวนการที่ซับซ้อนมาก

วิธีการวัดขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ใช้จริงๆ ในบทความนี้เราจะมาดูเทคโนโลยีที่ใช้กันมากที่สุด 8 ชนิดในการวัดการไหลของก๊าซหรือของเหลว ประเภทของเครื่องวัดการไหลเหล่านี้ ได้แก่ :

 1. แม่เหล็กไฟฟ้า
 2. เวลาน้ำวน
 3. ล้อพาย
 4. การกระจายความร้อน
 5. องค์ประกอบลอย
 6. อัลตราโซนิก
 7. ความดันแตกต่าง
 8. โคริโอลิส

 

ความท้าทายในการวัดการไหลของก๊าซ

สำหรับแต่ละแอปพลิเคชันที่ต้องการการวัดการไหลของก๊าซความท้าทายที่แตกต่างกันอาจเกิดขึ้นซึ่งต้องได้รับการเอาใจใส่และพิจารณาอย่างรอบคอบ บางส่วน ได้แก่ :

ประเภทของเครื่องวัดการไหลของแก๊ส – การเปรียบเทียบเทคโนโลยี

แน่นอนว่าไม่มีเทคโนโลยีออล – อิน – วันเดียวที่สามารถนำไปใช้กับข้อกำหนดการปฏิบัติงานประสิทธิภาพและเงื่อนไขทั้งหมดได้

ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีการวัดการไหลของก๊าซทั่วไปอย่างน้อย 8 เทคโนโลยีซึ่งล้วนมีจุดแข็งและข้อ จำกัด การทำความเข้าใจข้อดีและข้อเสียของแต่ละข้อสามารถป้องกันความผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้

 1. เครื่องวัดการไหลของแม่เหล็กไฟฟ้า

เครื่องวัดการไหลของแม่เหล็กไฟฟ้าจะตรวจจับการไหลโดยใช้กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์ ภายในเครื่องวัดการไหลของแม่เหล็กไฟฟ้ามีขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าที่สร้างสนามแม่เหล็กและขั้วไฟฟ้าที่จับแรงเคลื่อนไฟฟ้า (แรงดันไฟฟ้า) เมื่อของไหลไหลผ่านท่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะเปลี่ยนไปเนื่องจากแรงที่เกิดจากการเหนี่ยวนำ จากนั้นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะถูกแปลเป็นอัตราการไหล

ข้อดี:

จุดด้อย:

เหมาะกับ: เครื่องวัดการไหลของแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนใหญ่จะใช้ในอุตสาหกรรมอาหารการใช้งานทางเคมีการจ่ายก๊าซธรรมชาติและระบบไฟฟ้าเนื่องจากส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความดันความหนาแน่นและอุณหภูมิ

 

 1. เครื่องวัดการไหลของเวลา Vortex

เครื่องวัดการไหลของกระแสน้ำวนใช้หลักการที่เรียกว่า von Kármán effect ตามหลักการนี้การไหลจะทำให้เกิดกระแสน้ำวนสลับกันเมื่อผ่านร่างป้าน ร่างกายป้านมีด้านหน้าแบนกว้าง ในเครื่องวัดกระแสน้ำวนร่างกายป้านเป็นชิ้นส่วนของวัสดุที่มีด้านหน้าแบนกว้างซึ่งยื่นออกไปในแนวตั้งไปยังกระแสน้ำ

ความเร็วในการไหลเป็นสัดส่วนกับความถี่ของกระแสน้ำ การไหลคำนวณโดยการคูณพื้นที่ของท่อกับความเร็วของการไหล ในบางกรณีเครื่องวัดกระแสน้ำวนจำเป็นต้องใช้ใบพัดยืดหรือท่อตรงต้นน้ำเพื่อกำจัดรูปแบบการไหลที่ผิดเพี้ยนและการหมุนวน อัตราการไหลต่ำทำให้เกิดปัญหากับเครื่องวัดกระแสน้ำวนเนื่องจากสร้างกระแสน้ำวนอย่างไม่สม่ำเสมอภายใต้สภาวะการไหลต่ำ

ความแม่นยำของเครื่องวัดกระแสน้ำวนอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงขึ้นอยู่กับรุ่นและผู้ผลิต นอกเหนือจากการวัดการไหลของของเหลวและก๊าซแล้วเครื่องวัดการไหลวนยังใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดการไหลของไอน้ำ

ข้อดี:

จุดด้อย:

เหมาะกับ: เครื่องวัดการไหลของกระแสน้ำวนมักใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าและระบบจ่ายความร้อนเช่นอากาศอัดไอน้ำอิ่มตัวไอน้ำร้อนยวดยิ่งเป็นต้น

 

 1. เครื่องวัดการไหลของล้อพาย

นี่จัดเป็นเครื่องวัดการไหลของกังหัน เครื่องวัดการไหลของล้อพายโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นสองคลาสทางกล

 1. เครื่องวัดการไหลแบบสัมผัสพร้อมโครงสร้างล้อน้ำ
 2. เครื่องวัดอัตราการไหลของล้อพายแบบแกนพร้อมโครงสร้างกังหันลม

การไหลและการหมุนของล้อพายเป็นสัดส่วนซึ่งกันและกัน ดังนั้นด้วยการหมุนวงล้อด้วยแรงจากของไหลที่ไหลจึงเป็นไปได้ที่จะวัดอัตราการไหลนี้จากจำนวนรอบ ด้วยการฝังแม่เหล็กไว้ในแกนหมุนและที่ขอบของไม้พายสามารถดึงพัลส์ออกมาเป็นสัญญาณได้โดยแปลงจำนวนรอบการหมุนให้เป็นอัตราการไหล

ข้อดี:

จุดด้อย:

เหมาะกับ: เครื่องวัดการไหลของล้อพายสามารถใช้ในเครื่องฟอกควันระบบ Reverse Osmosis และในสาขาอื่น ๆ

 

 1. เซ็นเซอร์การกระจายความร้อน

เครื่องวัดการไหลของการกระจายความร้อนใช้ความร้อนในการวัดอัตราการไหลของของเหลว โครงสร้างปกติคือมีองค์ประกอบความร้อนอยู่ตรงกลางและเซ็นเซอร์อุณหภูมิสองตัวที่ด้านใดด้านหนึ่งขององค์ประกอบความร้อน เมื่อก๊าซไหลความร้อนจะถูกถ่ายเทไปยังทิศทางของการไหลและเซ็นเซอร์อุณหภูมิต้นน้ำจะ“ เย็นลง” ในขณะที่เซ็นเซอร์อุณหภูมิปลายน้ำ“ ร้อนขึ้น” อัตราการไหลสามารถคำนวณได้โดยการวัดความแตกต่างระหว่างเซ็นเซอร์อุณหภูมิ

ข้อดี:

จุดด้อย:

เหมาะกับ: แอปพลิเคชันทั่วไปบางอย่างสามารถพบได้ในสาขาการแพทย์และอุตสาหกรรมเช่นอุปกรณ์ทางเดินหายใจอุปกรณ์ดมยาสลบอุปกรณ์ CPAP และระบบตรวจสอบก๊าซส่วนกลาง

ES Systems ได้พัฒนาชุดผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์ความร้อน MEMS ที่แตกต่างกันสองชุด ได้แก่ ESRF-ESF และ ESRF-HF

 

 1. เซ็นเซอร์การไหลขององค์ประกอบลอย

นี่เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีการวัดการไหลที่ง่ายที่สุด วิธีนี้มักจะเกี่ยวข้องกับการลอยตัวในท่อเรียว เมื่อของไหลถูกบังคับระหว่างท่อเรียวและลูกลอยจะมีการสร้างความดันแตกต่างซึ่งทำให้ลูกลอยเคลื่อนที่ตาม คุณสามารถวัดอัตราการไหลได้โดยการอ่านมาตราส่วนภาพของมิเตอร์

อ่านเพิ่มเติม: ความดันแตกต่างคืออะไร?

ข้อดี:

จุดด้อย:

เหมาะกับ: ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการใช้งานหลายประเภทเช่นสารเคมีอากาศอัดและก๊าซอื่น ๆ

 

 1. เครื่องวัดการไหลแบบอัลตราโซนิก

อุลตร้าโซนิคโฟลว์เซนเซอร์วัดอัตราการไหลเชิงปริมาตรของของเหลวหลากหลายชนิดโดยอาศัยอัลตราซาวนด์และ Doppler Effect

เทคโนโลยีนี้มีความแม่นยำมากและไม่ขึ้นอยู่กับความดันอุณหภูมิและความหนืดของตัวกลาง ในการทำงานที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องส่งจะส่งคลื่นอัลตร้าโซนิคที่ตีกลับในท่อและรับรู้จากเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก เนื่องจากไม่มีการเคลื่อนที่ของของเหลวความถี่ของสัญญาณที่ได้รับจะเหมือนกับเครื่องส่งสัญญาณ เมื่อการไหลเริ่มต้นความถี่ของคลื่นที่ได้รับจะสูงหรือต่ำกว่า (ขึ้นอยู่กับทิศทางของการไหล) มากกว่าคลื่นที่ส่ง

ความแตกต่างของความถี่นี้สามารถแปลเป็นอัตราการไหล

ข้อดี:

จุดด้อย:

เหมาะกับ: เซนเซอร์การไหลแบบอัลตราโซนิกมีการใช้งานมากมายตั้งแต่การไหลของกระบวนการไปจนถึงขั้นตอนการควบคุม

 

 1. เครื่องวัดการไหลของความดันแตกต่าง

เซ็นเซอร์ความดันแตกต่างจะวัดการไหลผ่านเซ็นเซอร์ความดันแบบคาปาซิทีฟโดยใช้สมการของ Bernoulli เครื่องวัดความดันแตกต่างใช้แผ่นลามินาร์ช่องปากหัวฉีดหรือท่อ Venturi เพื่อสร้างการหดตัวจากนั้นวัดการสูญเสียแรงดันของของเหลวเมื่อผ่านการตีบนั้น ยิ่งความดันลดลงอัตราการไหลก็จะยิ่งสูงขึ้น เครื่องวัดที่ทนทานและแม่นยำเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับของเหลวและก๊าซที่สะอาดหลากหลายประเภท

อ่านเพิ่มเติม: Capacitive vs Piezoresistive Pressure Sensors – ความแตกต่างและการใช้งาน

ข้อดี:

จุดด้อย:

เหมาะที่สุดกับ: เนื่องจากความเข้ากันได้จึงมีการใช้ในหลายอุตสาหกรรมเช่นแหล่งจ่ายไฟอาหารและเครื่องดื่มการแพทย์การบินและอวกาศและ HVAC

ES Systems ได้ออกแบบเซนเซอร์วัดความดันดิฟเฟอเรนเชียล ESCP-BMS1 ซึ่งมี:

 

 1. เครื่องวัดการไหลของมวล Coriolis

หลักการทำงานหลักของเครื่องวัดการไหลแบบโคริโอลิสคือการใช้ท่อสั่นซึ่งการไหลของก๊าซอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่หรือการเปลี่ยนเฟสตามสัดส่วนกับอัตราการไหลของมวล เมื่ออยู่ในสถานะว่างหลอดจะสั่นด้วยความถี่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เมื่อการไหลของของไหลเริ่มขึ้นการสั่นของท่อจะเปลี่ยนไปตามสัดส่วนของอัตราการไหลของตัวกลาง การเปลี่ยนแปลงของการสั่นสะเทือนนี้วัดโดยเซ็นเซอร์ทั่วทั้งท่อแล้วแปลเป็นอัตราการไหล

ข้อดี:

จุดด้อย:

เหมาะกับ: มักใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆที่ต้องการการตรวจวัดก๊าซสะอาดที่ถูกสุขอนามัยและมีฤทธิ์กัดกร่อน แต่สัมพัทธ์

 

การติดตั้งและการบำรุงรักษา

ก่อนตัดสินใจเลือกประเภทเครื่องวัดการไหลของก๊าซคุณควรพิจารณาตำแหน่งของข้อกำหนดในการติดตั้งของผู้ผลิต เป็นไปได้ว่าอาจต้องใช้โปรไฟล์การไหลของก๊าซที่มีเสถียรภาพตั้งแต่ต้นน้ำและปลายน้ำจากจุดที่ติดตั้งมิเตอร์ นอกจากนี้ควรพิจารณาระดับของการบำรุงรักษาเนื่องจากเทคโนโลยีบางอย่างแตกต่างกัน

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการออกแบบเซ็นเซอร์การไหลที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ES Systems นำเสนอผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยความสามารถประสิทธิภาพสูงและคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์อื่น ๆ เลือกสิ่งที่ครอบคลุมความต้องการของธุรกิจและอุตสาหกรรมของคุณ

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก :- Gas flow measurement – types & applications of flow sensors (esenssys.com)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *