การติดตั้ง Flow Meter ให้มีประสิทธิภาพ นั้น จำเป็นต้องอาศัยความใส่ใจในปัจจัยต่างๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจะทำให้ได้ครบตามปัจจัยนั้น อาจเป็นไปได้ยากเนื่องจากต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากต่อการทำความเข้าใจ ซึ่งเพื่อนๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของตนเอง

ในการติดตั้ง Flow Meter หรือ เครื่องมือวัดอัตราการไหล นั้น มีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นการวัดแบบทางอ้อมไม่ได้วัดค่าโดยตรง โดยปัจจัยที่มีผลต่อความถูกต้องของเครื่องมือวัดสามารถพิจารณาได้จากปัจจัยดังนี้

  1. การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม Environmental influences
  2. อุณหภูมิของของไหล Fluid Temperature
  3. การแกว่งของแรงดันของไหล Pressure Pulsations
  4. แรงสั่นสะเทือน Vibration
  5. เงื่อนไขการไหล
  6. รูปแบบท่อหรือภาชนะที่ของไหลไหลผ่าน
  7. การติดตั้ง In line Flow Meter ต้องเชื่อมท่อหน้าแปลน Flange Mounting จำเป็นต้องตรวจสอบแรงที่ใช้ใน
  8. การขันน๊อต ไม่เกินมาตรฐาน
  9. การติดตั้งระบบกราวด์ ต้องมั่นใจว่าเชื่อมต่อถึงกันหมด และไม่เกิดกราวด์ลูป

เงื่อนไขการติดตั้งทั่วๆ ไป

   

องค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัดการไหล

ปัจจุบันมีองค์กรต่างๆ มากมาย ซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องในด้านการวัดโดยตรง แต่องค์กรดังกล่าวอาจมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลแต่ละส่วน ที่เกี่ยวข้องกับ Flow Meter ไม่ว่าจะเป็นการจัดส่ง หรือ การออกแบบ เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการทุกด้าน เช่น ด้านความปลอดภัย การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างขององค์กร แต่ตัวย่อของชื่อองค์กรได้แก่

AChI         American Chemical Institute
AGA          American Gas Association
ANSI         American National Standards Institute
API            American Petroleum Institute
ASME       American Society of Mechanical Engineers
ASTM       American Society for Testing and Materials
BSI           British Standards Institute
DIN          Deutsches Institit für Normung
EIA           Electronic Industries Alliance
HSE         Health and Safety Executive
IEC          International Electrotechnical Commission
IEEE        Institute of Electrical & Electronic Engineers
ISA           International Society for Automation (formerly Instrument Society of America)
ISO          International Organisation for Standards
NEMA      National Electrical Manufacturers Association
OSHA      Occupational Safety and Health Administration
TIA           Telecommunications Industry Association

 

 

การวัดการไหล: Magnetic Flow Meters – การติดตั้งข้อดีและข้อเสียการติดตั้ง

ข้อดีของ Magnetic Flow Meter
1 พวกเขาตอบสนองเฉพาะกับความเร็วของของเหลวความหนืดความหนาแน่นอิสระและความดันแบบคงที่
2. ความสูง 10: 1
3. การวัดการไหลแบบทิศทางเดียว
4. อุณหภูมิของของเหลว -40 องศาเซลเซียสถึง +60 องศาเซลเซียส
5. Drop แรงดันไม่สำคัญ
6. หลากหลายขนาด

ข้อเสียของการวัดการไหลของแม่เหล็ก 
1. ค่าการนำไฟฟ้าของของเหลวในกระบวนการต้องมากกว่า 2 ไมโครเมตรต่อเซนติเมตร
2. การดูแลเป็นพิเศษเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการใช้งานที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
3. ข้อขัดข้องในการสอบเทียบที่เว็บไซต์
4. ราคาสูง
5. ขนาดใหญ่หนักมาก

ข้อควรพิจารณาในการติดตั้ง
เครื่องวัดการไหลแบบแม่เหล็กประกอบด้วยสองส่วน
องค์ประกอบหลักที่ติดตั้งโดยตรงใน process line
องค์ประกอบรองเป็นตัวส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์
หลอดมิเตอร์วัดอัตราการไหลของแม่เหล็กสามารถติดตั้งได้ทุกตำแหน่ง แต่ต้องใช้งานเต็มรูปแบบของเหลวเพื่อวัดค่าได้อย่างถูกต้อง

การประยุกต์ใช้เครื่องวัดการไหลแบบแม่เหล็ก

เครื่องวัดการไหลแบบแม่เหล็กจะวัดอัตราการไหลเวียนของปริมาตรของของเหลวใด ๆ ที่มีการนำไฟฟ้าเพียงพอ ก๊าซไฮโดรคาร์บอนส่วนใหญ่มีการนำไฟฟ้าไม่เพียงพอที่จะวัดด้วยเครื่องวัดการไหลของแม่เหล็ก ไม่ค่อยใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมเมตรการไหลของแม่เหล็กใช้กันอย่างแพร่หลายในตะกอน

 

สามารถดูสินค้าและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.pakoengineering.com

โทร : 09-4690-4630, 02-041-5092
อีเมล : Sales@blog.pako.co.th

facebook : PAKO ENGINEERING

Line : pakoeng

ขอบคุณข้อมูลจาก

https://goo.gl/hKzSCs

https://goo.gl/xKk78J

https://goo.gl/5uTQaM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *